Als één inkomen niet genoeg is

Als één inkomen niet genoeg is Steeds meer Nederlanders hebben twee banen omdat ze van het inkomen uit hun hoofdbetrekking niet kunnen rondkomen. Meer dan ooit gaan mensen op zoek naar een tweede baan. Ter illustratie: iemand werkt fulltime bij een onroerendgoedbedrijf en helpt drie avonden in de week uit in een bar. Hij heeft het geld nodig. Maar niet altijd is een tweede baan noodzakelijk om extra inkomsten te verwerven. Zelfs met een eigen groentetuin kan je simpel geld bijverdienen.

Aantal werknemers met een tweede baan neemt toe

Wie tegenwoordig werk heeft, zit goed, want hij heeft inkomen en kan daar redelijk van leven. Maar dat is een misvatting: ook werkenden leven in armoede. Als we het op 3 december 2013 verschenen "Armoedesignalement over 2012" van het CBS en het SCP mogen geloven, overtreft het aantal arme werkenden zelfs het aantal arme uitkeringsgerechtigden.

Het is in dat licht bezien dus niet verwonderlijk dat het aantal werknemers met een tweede baan in de afgelopen jaren is toegenomen. Hun aantal is in het afgelopen decennium gegroeid van 400.000 in 2002 naar 544.000 in 2012. Dat mensen naast de hoofdbetrekking nog iets bijverdienen is een fenomeen dat ook insiders op de arbeidsmarkt waarnemen. Weliswaar heeft dat voor een deel ook te maken met seizoensgebonden schommelingen, maar dat aspect buiten beschouwing gelaten, is er de laatste jaren toch onmiskenbaar sprake van een gestage toename.

Niet alleen mensen met een minimumloon

Arbeidsdeskundigen constateren een duidelijke trend: een fenomeen dat zich uitbreidt. Wat ook opvalt, is het hoge aandeel vrouwen dat een tweede baan heeft. Veel betrouwbaar onderzoek naar het aantal werknemers met een tweede baan en hun mogelijke motieven, zijn er trouwens niet gedaan. Het is heel aannemelijk dat de in 2008 ontstane financiële crisis en precaire financiële situaties bij veel consumenten eraan ten grondslag ligt, maar kennelijk zijn het niet alleen mensen met lage-lonen-banen.

Wel of geen financiële noodzaak?

Sommige politici en arbeidsdeskundigen evenwel, zien in de significante toename het bewijs dat voor steeds meer werknemers het inkomen uit één baan niet meer volstaat. Voor het merendeel van de mensen met een tweede baan gebeurt dat uit pure financiële noodzaak en niet op vrijwillige basis. Anderen benadrukken weer dat naast financiële tekorten en een grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt ook de toegenomen consumentenbestedingen een mogelijk motief voor het accepteren van een tweede baan kan zijn.

Trend ook in andere landen waarneembaar

In 2010 werd in Europees verband onderzoek verricht naar het verschijnsel. Het aantal werknemers met een tweede baan werd per land uitgedrukt in een percentage van de totale beroepsbevolking (Bron: ”Eurostat”).

8% en meerNoorwegen, Zweden, Denemarken
6 tot 8%Nederland, Zwitserland, Portugal, Polen
4 tot 5%België, Oostenrijk, Finland
2 tot 4%Duitsland, Frankrijk, Spanje, Groot Brittannië, Ierland, Griekenland, Roemenië
Minder dan 2%Italië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Slowakije

Motieven aannemen tweede baan

Volgens de vakbond IG Metall, die in 2013 gegevens uit representatieve enquêtes over het onderwerp publiceerde, bestaan er verschillende motieven:
  • 39% van de werknemers met een tweede baan doet dat om financieel rond te kunnen komen;
  • 34% van de ondervraagden gaf aan dat men zich op die manier iets extra´s wilde veroorloven;
  • 11% deed het om zijn schulden terug te betalen.

Hoe kan je bijverdienen in crisistijd?

Mensen zijn tegenwoordig al blij met één baan. Hoe dan in hemelsnaam aan een tweede baan geraken? Toch zijn er ook in crisistijd mogelijkheden om geld bij te verdienen:
Kortom, wie zich een beetje inspant, ontdekt her en der ook weliswaar ongewone maar aantrekkelijke bijbaantjes.
© 2013 - 2020 Ter-info, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een modaal inkomen?De meeste mensen denken dat het modaal inkomen het gemiddelde inkomen is in Nederland, maar dat is niet het geval. Het i…
Mag ik bijverdienen naast baan of uitkering?Bij het ontvangen van een uitkering is het vaak niet toegestaan om bij te verdienen, op straffe van korting op de uitker…
Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregelingBijverdienen en bijstand: vrijlatingsregelingDe vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen met werk als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden…
Wettelijk minimumloon 2019- juli 2020: loon jongeren omhoogWettelijk minimumloon 2019- juli 2020: loon jongeren omhoogWie 21 jaar of ouder is heeft vanaf 1 juli 2019 recht op het volledige wettelijk minimumloon. De leeftijd van het wettel…

Automatisch facturen betalen via de domiciliëring: voordelenAutomatisch facturen betalen via de domiciliëring: voordelenIs het beter om banktransfers te doen via domiciliëring? Domiciliëring komt neer op het toestemming geven aan een schuld…
Hoogte IOAW 2020 en IOAZ 2020 (voorwaarden)Hoogte IOAW 2020 en IOAZ 2020 (voorwaarden)Hoe hoog is de uitkering voor oudere werkloze werknemers volgens de IOAW in 2018, 2019 en 2020 (januari 2020) en wat is…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Statistiek Eurostat 2010
  • Bijdrage over armoede in Dagblad De Limburger van 4 december 2013

Reageer op het artikel "Als één inkomen niet genoeg is"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Ter-info
Laatste update: 31-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!