InfoNu.nl > Financieel > Geld > Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019

Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019

Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019 De overbruggingsregeling AOW, de OBR, trad per 1 oktober 2013 in werking. Dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. U kunt als u in 2017, 2018 of 2019 een AOW-gat hebt door een latere AOW-leeftijd wellicht ook gebruik maken van de overbruggingsregeling AOW tot het moment dat u uw AOW ontvangt. De regeling gold oorspronkelijk tot 31 december 2018, maar is verlengd tot 2023. Welke voorwaarden gelden voor deze overbruggingsregeling en wat is de hoogte van het bedrag waarop u in 2018 en 2019 recht hebt?

INHOUD


Wat is de overbruggingsregeling AOW?

De AOW-leeftijd verschuift. Zij die dachten in 2013 hun eerste AOW te ontvangen, zullen langer moeten wachten, in 2017 negen maanden langer en dit verschil loopt verder op tot een uitgestelde AOW van een paar jaar. Deze verhoging van de AOW-leeftijd komt, zeker voor wie bijvoorbeeld met de VUT is gegaan als een nare verrassing, helemaal als de VUT-regeling er niet in voorziet dat u uw uitkering blijft ontvangen tot het moment dat u recht krijgt op AOW. Dit effect kan ook voor een andere uitkering gelden. Sowieso komt u dan een aantal maanden tekort, u hebt een AOW-gat, en geen inkomen. Dit AOW gat kan tot onoverkomelijke problemen leiden. Daarom is er een overbruggingsregeling AOW gemaakt, de OBR, die teruggaat tot 1 januari 2013.

Voorwaarden overbruggingsregeling AOW 2016, 2017, 2018, 2019

Recht op deze OBR uitkering hebben zij die verzekerd zijn of verzekerd geweest zijn van een AOW en aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U hebt op 1 januari 2013 of daarna de leeftijd van 65 jaar bereikt.
  • U hebt geen recht meer op uw VUT-uitkering, omdat u 65 bent geworden. Dit kan de VUT zijn, maar ook wachtgeld, een prepensioen, een partnerpensioen of overbruggingspensioen zijn, of een uitkering op basis van een FLO-regeling. Ook toegestaan zijn uitkeringen op basis van de WIA, een ANW hiaat.
  • Uw inkomen van een half jaar voordat u 65 werd voldoet aan de normen (waarover straks meer).
  • Uw vermogen voldoet aan de normen (waarover straks meer).
  • De overbruggingsregeling stopt zodra u AOW-gerechtigd bent.
  • U hebt geen recht op de AOW-partnertoeslag.

Inkomenstoets, vermogenstoets en entree-eis

Bij de inkomenstoets wordt gekeken naar uw draagkracht en inkomen zoals die zes maanden voordat u 65 jaar werd gold. Voor elk jaar dat u geen AOW hebt opgebouwd, gaat er 2% van de overbruggingsuitkering af. Als u een alleenstaande bent, mag uw inkomen maximaal gelijk zijn aan tweemaal de hoogte van het bruto minimumloon. Als u een partner hebt, geldt als grens voor het gezamenlijke inkomen 300% van het bruto-minimumloon per maand. Bij deze inkomenstoets als entree-eis wordt ook bekeken hoeveel vermogen u per 1 januari had. Dat mag in 2017 niet hoger zijn dan 25.000 per persoon, in 2018 niet meer dan 30.000 per persoon.

Hoogte bedrag overbruggingsregeling

Als u binnen de maxima voor inkomen en vermogen blijft, kan er vervolgens worden berekend op hoeveel overbruggingsgeld u recht hebt. Er gelden bepaalde maximale uitkeringen en als er inkomen is of een andere uitkering in de periode van de uitbetaling van de overbruggingsregeling, worden deze bedragen op de maximale bedragen in mindering gebracht. Het kan dus best zijn dat er weinig tot niets overblijft.

De berekening van uw overbruggingsuitkering AOW

Het inkomen van u of uw partner tijdens de uitkeringsperiode van de overbruggingsregeling AOW wordt voor een deel verrekend. Daarbij wordt 15% van het minimum inkomen buiten beschouwing gelaten (circa 235 euro). Van het inkomen dat dan overblijft gaat twee derde af van de maximale overbruggingsuitkering. Een inkomen uit uitkeringen wordt voor 100% verrekend.

Rekenvoorbeeld 1 overbruggingsregeling AOW

Stel u hebt nog geen recht op AOW, bent alleenstaand en u moet door een AOW-tekort een maand overbruggen. Stel uw maandinkomen bedraagt 500 euro. In dat geval gaat twee derde deel van 500 euro minus 235 euro, ofwel twee derde van 265 euro af van 1.163,94 (juli 2017). Dan blijft over 987 euro ter overbrugging per 1 juli 2017.

Rekenvoorbeeld 2 overbruggingsregeling AOW

Stel u bent hebt nog geen recht op AOW en alleenstaand. Stel uw uitkering bedraagt 500 euro. In dat geval gaat 500 euro af van 1.163,94 en blijft er 664,87 euro over vanaf 1 juli 2017.

Overbruggingsregeling 2015, 2016, 2017 en 2018

De maximale bedragen voor 2015, 2016 en 2017 zijn:

Tabel 1. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2015 exclusief vakantie-uitkering, 1 januari 2015:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.131,98
Met een partner 731,64 per persoon

Tabel 2. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2015 exclusief vakantie-uitkering, 1 juli 2015:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.135,20
Met een partner 734,36 per persoon

Tabel 3. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2016 exclusief vakantie-uitkering, 1 januari 2016:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.145,46
Met een partner 740,05 per persoon

Houd er rekening mee dat de overbruggingsuitkering die u feitelijk kunt krijgen nooit groter zal zijn dan uw laatste VUT- uitkering of een andere vergelijkbare uitkering. Nu de versnelde verhoging van de AOW doorgaat (67 jaar in 2021), wordt de overbruggingsregeling verlengd tot 1 januari 2023.

Tabel 4. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2017 exclusief vakantie-uitkering, 1 juli 2017:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.163,94
Met een partner 753,26 per persoon

Vanaf januari 2018 zijn deze bedragen iets hoger:

Tabel 5. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2018 exclusief vakantie-uitkering, 1 januari 2018:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.171,48
Met een partner 757 per persoon

Vanaf juli 2018 zijn deze bedragen als volgt:

Tabel 6. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2018 exclusief vakantie-uitkering, 1 juli 2018:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.177,30
Met een partner 762,13 per persoon

Overbruggingsregeling 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zullen de bedragen tot twintig euro hoger uitvallen. De maximale bedragen voor 2019 zijn:

Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2019 exclusief vakantie-uitkering, 1 januari 2019:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.195,54
Met een partner 767,56 per persoon

Bijstand aanvragen

Hebt u geen recht op een overbruggingsregeling en komt u inkomen tekort bijvoorbeeld doordat u niet een volledige AOW hebt opgebouwd, dan kunt u een bijstandsuitkering bij uw gemeente aanvragen. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot een sociaal minimum.

Lees verder

© 2013 - 2019 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015De AOW 2015 (januari 2015 en juli 2015) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
Wat is een modaal inkomen?De meeste mensen denken dat het modaal inkomen het gemiddelde inkomen is in Nederland, maar dat is niet het geval. Het i…
Hoeveel verdienen de internationale artiesten?Hoeveel verdienen de internationale artiesten?Sommige artiesten die internationaal zijn doorgebroken, verdienen tientallen miljoenen per jaar. Ze weten niet hoe lang…
Partnertoeslag AOW omlaagPartnertoeslag AOW omlaagDe partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoe…
Modaal inkomen tussen wal en schip?Modaal inkomen tussen wal en schip?Het modaal inkomen is bij benadering het gemiddelde inkomen van Nederland. De gezinnen die rond moeten komen van een der…
Bronnen en referenties
  • SZW

Reageer op het artikel "Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tonfaay, 16-09-2019 18:39 #19
IK ga in april volgend jaar na 51! jaar werken vervroegd met pensioen, mijn lichaam is op, ik ben dan 65 jaar en 6 maanden.

tot mijn aow leeftijd 66 jaar en 4 maanden moet ik rondkomen van een klein pensioen, dat na vele jaren vut en pre-pensioen premies betaald te hebben.
Is er voor mensen zoals ik ook een regeling of moet ik het maar uitzoeken?

Leo, 24-05-2019 19:58 #18
Ik ben met SbF en zou met pensioen gaan met 66 en 4 maanden nu moet ik 8 maanden langer overbruggen heb ik dan recht op een overbrugging uitkering voor die 8 maanden. Ik was al thuis toen dat beslist werd door de regering dat ik tot 67 jaar moest. Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Leo,
U kunt recht hebben op een overbruggingsuitkering. U kunt contact opnemen met de SVB Groningen (050 316 9070).

Theo Bos, 04-02-2019 15:43 #17
Hallo ik heb een vraag.
Ik ga met 66 jaar en 4 maanden met pensioen en krijg dan mijn deel AOW, mijn vrouw is dan nog 3 jaar jonger en krijgt dus later AOW.
Kan ik daar een Overbruggingsregeling over aanvragen, daar ik anders onder de minima zal vallen.
Zo ja hoe kan ik dat dan aanvragen. Reactie infoteur, 04-02-2019
Beste Theo Bos,
Helaas is de overbruggingsregeling geen bedrag dat wordt uitgekeerd bovenop uw eigen AOW. De regeling stopt immers zodra er AOW wordt ontvangen.

Leon Herben, 09-06-2017 17:59 #16
Mijn vrouw heeft tot juli 2021 recht op heffingskorting (2256.00). Moet deze in het jaar dat je aow krijg stop gezet worden? Ik hoor van kennissen dat die dit terug moeten betalen. Reactie infoteur, 12-06-2017
Beste Leon Herben,
In het jaar dat de eerste AOW uitbetaling begint, is sprake van een gemengd jaar voor zowel de belastingtarieven als de heffingskortingen. Dat betekent dat niet het hele jaar recht bestaat op de hoge algemene heffingskorting die personen die nog geen recht hebben op AOW wel het hele jaar ontvangen.

J. V. D. Laan, 07-12-2016 15:00 #15
Mijn vriendin is in november 65 geworden en haar man is 3 maanden geleden overleden. Zij heeft alleen een lijfrente uitkering van ong.500 euro Heeft zij ook recht op een overbruggingsuitkering tot augustus.aangezien zij geen betalingen meer kan doen Met vr.gr. J.v.d. Laan Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste J. V. D. Laan,
Als er geen VUT-uitkering is, is er geen overbruggingsuitkering. Wel kan zij naar de gemeente gaan voor een tijdelijke bijstandsuitkering.

M. Jansen, 21-10-2016 14:38 #14
Hoeveel spaargeld mag je hebben om in aanmerking te komen voor overbrugging? Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste M. Jansen,
Het vermogen mag niet hoger zijn dan 24.437 (2014).

C. H. Maas, 03-05-2016 13:01 #13
Hoe moet ik de overbruggingsregelingnAOW 2016 aanvragen? Reactie infoteur, 03-05-2016
Beste C.H. Maas,
Deze kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Ajm van Tongeren, 14-02-2016 22:33 #12
Mijn vraag gaat over mijn AOW van 2017. Mijn geboortejaar is 1951. Dus word ik dit jaar nov 65 jaar. Ik krijg pensioen in aug 2017. Mijn vrouw is van 1953 zij krijgt AOW in mei 2018. Zij heeft geen pensioen opgebouwd en werk ook niet. Nu is mijn vraag, als ik met pensioen ga hoeveel krijg ik per maand aan AOW? Samen voor mijn vrouw en mij zelf. Mijn vrouw heeft dan nog geen AOW. Er wordt mij verteld dat ik een uitkering krijg van maar rond de 740 euro per maand voor 2 pers. Klop dit?
Gr Ad Reactie infoteur, 02-06-2019
Beste Ajm van Tongeren,
Omdat de partnertoeslag is vervallen, hebt u totdat uw vrouw recht heeft op AOW zelf recht op 783,87 bruto (2016).

Clemie, 22-01-2016 21:54 #11
Ik word in sept 2016 65 jaar en ik Ben weduwe ik krijg een weduwe Pensioen van 825,00 euro per maand ook krijg ik een bedrag van de Verzekering voor een aavulling op het pension, als ik in sept 65jaar wordt vervalt de Verzekering en krijg ik dus 825,00 euro per maand.Ik moet 9 maanden overbruggen en kan van dat geld niet eens mijn vasten lasten betalen alleen mijn hypotheek is al 800,00 euro per maand mijn vraag is kan ik een overbruggings bijdraging krijgen voor die 9 maanden en waar Reactie infoteur, 23-01-2016
Beste Clemie,
Uw ouderdomspensioen is geen prepensioen en daarom komt u denk ik niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Wel kunt u de gemeente om een aanvullende bijstandsuitkering vragen.

Anneke, 22-10-2015 11:33 #10
Mijn vraag aan jullie is, we hebben nu samen een IOAW uitkering van de gemeente, mijn man wordt in Mei 2016, 65 jaar en zijn AOW en pensioentje gaan pas in november van dat jaar, zelf ben ik 65 in augustus 2017, en mijn AOW gaat pas in 2018 uitkeren, blijft de gemeente gewoon onze uitkering door betalen tot november 2016 of stopt dat in Mei, als mijn man 65 wordt, ook vraag ik mij af hoe dat verder gaat met mijn gedeelte van de IOAW uitkering, nadat mijn man de AOW leeftijd heeft bereikt,
hopelijk heeft u een antwoord voor mij Reactie infoteur, 26-10-2015
Beste Anneke,
De IOAW behoort door te lopen totdat uw man recht heeft op AOW.

Harry07, 16-09-2015 12:29 #9
Update van mijn kant:
verwarring al om v.w.b. antwoorden die ik hier en daar krijg over de Overbruggingsuitkering.
1. Mijn Pensioenfonds zegt dat ik de uitkering gewoon krijg en geen terugbetaling
2. SVB antwoord op mijn vraag met: De overbruggingsuitkering is geen lening. Als deze wordt toegekend hoeft dit later niet terugbetaald te worden.
3. Op de site van SVB vind ik dit:
U woont met uw partner
De maximale overbruggingsuitkering is 734,36 bruto per maand. De inkomsten die u heeft in de periode waarover u de overbruggingsuitkering ontvangt, trekken we van de maximale overbruggingsuitkering af.
Heeft u een pensioen of uitkering? Deze inkomsten trekken we helemaal van de overbruggingsuitkering af. Is uw pensioen of uitkering hoger dan 734,36 bruto per maand, dan krijgt u geen overbruggingsuitkering.

In mijn geval zou dit betekenen dat ik helemaal geen overbruggingsuitkering krijg, ondanks dat de rekentool op de SVB-site aangaf dat ik die wél kan krijgen. Reactie infoteur, 16-09-2015
Beste Harry07,
Even is er ook sprake geweest van een tijdelijke voorschotregeling van de SVB, wat een lening is. Nu is er alleen nog sprake van een uitkering die niet terugbetaald hoeft te worden. Het klopt dat de maximale overbruggingsuitkering is 734,36 bruto per maand. Maximaal, want er gaat nog van alles van af als er ook ander inkomen is.

Harry07, 01-09-2015 14:26 #8
Wat ik mij afvraag is, als ik zo'n overbruggingsuitkering krijg, gaat dit dan eigenlijk van mijn zeg maar AOW-budget tot mijn dood af? Met andere woorden, na de overbruggingsuitkering stop, krijg ik maandelijks iets minder AOW omdat ik de uitkering al ontvangen heb. Reactie infoteur, 16-09-2015
Beste Harry07,
De overbruggingsuitkering is een uitkering om niet die u niet hoeft terug te betalen.

J. P. de Jonge, 03-04-2015 10:23 #7
Mijn echtgenote heeft drie maanden wachttijd. Dat wordt in feite vier maanden want haar Flexvut stopte al met ingang van de maand waarin zij halverwege 65 werd. PFZW bood een overbruggingsregeling aan, maar dat ging dan wel ten koste van het latere pensioen. Toch maar op het aanbod ingegaan.
Op het spoor gezet door de discussie over de verlenging van de overbruggingsregeling AOW heb ik aan PFZW gevraagd of hier al rekening mee gehouden was of dat we zelf actie moesten ondernemen. Het antwoord was dat de regeling werd uitgevoerd door de SVB. Met andere woorden: dus toch zelf actie ondernemen. Vreemd dat SVB en PFZW op deze wijze langs elkaar heen werken.
En tot slot als reactie op onderstaande reactie van D.V.D. Haak: ik hoop dat dit voor hem / haar goed gekomen is, want (ook) wij hebben van de SVB niets hierover gehoord. Reactie infoteur, 03-04-2015
Beste J. P. de Jonge,
Als dit te lang duurt, kunt u het beste zelf contact opnemen met de SVB om te zien of uw situatie al in behandeling is genomen of dat men nog nergens vanaf weet.

E. C. Sahetapy, 26-11-2014 17:13 #6
Ik heb een overbruggingsuitkering aow aangevraagd over de maand maart 2014, maar tot nu toe niet gekregen. Vut regeling was gestopt op 28 februari en 7 maart ben ik 65 geworden. Mijn aow zou ingaan in mei. Reden weigering was dat mijn man een aow uitkering had en een toeslag had aangevraagd. Dit was niet zo omdat mijn man pas in april zijn eerste aow uitkering kreeg., dus nooit een toeslag kon aanvragen.
Hierop is binnen de geldende termijn bezwaar tegen gemaakt op 24 juni 2014.
Voor 16 october zou ik een beslissing krijgen van het uwv. We hebben een brief gekregen waar vermeld werd dat er meer tijd nodig was en dat ik uiterlijk voor 26 november 2014 eenbeslissing zou ontvangen.
Tot nu toe niks gehoord.
Hoe kan dit? Het is toch niet zo moeilijk?
Groet,
Emma Reactie infoteur, 27-11-2014
Beste E. C. Sahetapy,
Ik vermoed dat het UWV voor u nog zaken uitzoekt, maar dat is natuurlijk gissen. Het duurt wel lang.

G. Boersma Reitsema, 11-09-2014 14:13 #5
Ik heb gevraagd namens mijn man per telefoon of ik een papier voor overbruggingsuitkering
kon ontvangen.En wat krijg ik er, een voor mij zelf terwijl ik nog lang geen 65 jaar ben.
Wil graag weten hoe dat kan?
vriendelijke groeten
G Boersma Reitsema Reactie infoteur, 12-09-2014
Beste G. Boersma Reitsema,
Dan heeft de SVB een fout gemaakt.

C. Dashorst, 17-08-2014 15:48 #4
Ik leef al 7 jaar van de overwaarde van mijn huis, verkocht door scheiding. Ik had het zo uitgerekend dat ik het tot mijn AOW kon redden. Ik word 65 op 31 december 2014. Door de veranderde AOW leeftijd krijg ik pas vanaf april mijn eerste AOW. Ik moet dus nog 3 maanden langer van mijn eigen geld leven. Ik heb heel zuinig geleefd (van 1000 per maand)! Ik heb nog een klein bedrag over (onder de vermogensgrens), dat ik wil gebruiken voor eventuele calamiteiten en misschien af en toe ter aanvulling van mijn AOW. Kom ik in aanmerking voor de overbruggingsregeling? Wat moet ik dan invullen bij inkomen?
Graag uw antwoord!
vriendelijke groet,
Catharina Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste C. Dashorst,
Ik denk het wel. Uw bruto inkomen mag niet hoger zijn dan 2.990,40 per maand als u alleenstaand bent en anders niet meer dan 4.485,60.

Cees, 10-06-2014 16:57 #3
Mijn broer is in 2009 geëmigreerd en heeft vroegpensioen,
hij wordt in 2018 65 jaar
Heeft hij recht op die overbrugging, en zo ja, hoe vraagt hij dat aan? Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Cees,
Dit hangt van de hoogte van het vroegpensioen af. Hij kan het aanvragen via de SVB.

Astrid, 27-02-2014 15:23 #2
Volgens mij stopt de overbruggingsuitkering op 31-12-2018 en niet op 1-1-2018.
Wat moeten de mensen doen die wel aan alle voorwaarden voldoen maar geboren zijn na 31-12-2018? Reactie infoteur, 27-02-2014
Beste Astrid,
De tijdelijke regeling stopt inderdaad op 31-12-2018. Voor wie later geboren is, is er (nog) geen regeling.

D. V. D. Haak, 02-10-2013 10:33 #1
Hoe kan ik mijn overbruggingsuitkering aanvragen? Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste D. V. D. Haak,
De SVB zal met u contact opnemen, maar het kan ook geen kwaad om zichzelf alvast te melden.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 10-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: AOW 2019
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 19
Schrijf mee!