InfoNu.nl > Financieel > Geld > Pensioenplan of pensioenakkoord 2014 en 2015

Pensioenplan of pensioenakkoord 2014 en 2015

Pensioenplan of pensioenakkoord 2014 en 2015 Een pensioenplan/pensioenakkoord is een plan dat de overheid met de pensioenen heeft. Iedereen die werkt bouwt pensioen op. tegenwoordig wordt er geen pensioen meer opgebouwd bij een WW-uitkering. Pensioen is een vorm van loon en is anders dan de AOW; dit is een uitkering van een minimum inkomen. Het pensioenakkoord is heel belangrijk voor mensen die pensioen opbouwen en krijgen. Regelmatig bekijkt de overheid of de huidige regeling nog past binnen de ontwikkelingen.

Nieuwe pensioenplannen 2014

In het kader van de bezuinigingen zal er gekomen worden met een nieuw pensioenplan. Er zal in 2014 ruim 6 miljard euro bezuinigd moeten worden. Door de pensioenplannen aan te pakken zal de overheid alleen hierop al 3 miljard kunnen bezuinigingen. Helaas is niet iedereen het eens met de nieuwe pensioenplannen. Het pensioenplan wordt ook wel het pensioenakkoord genoemd. Het plan wordt in de tweede kamer opgesteld en moet door de eerste kamer worden goedgekeurd. Indien goedgekeurd, zal dit gevolgen hebben voor alle mensen met pensioenopbouw en pensioen in de toekomst. Verwacht wordt dat in de toekomst de problemen zich zullen opstapelen. Niet alleen voor de werknemers maar ook voor het toekomstige kabinet.

Onzeker pensioen

Pensioen wordt opgebouwd doordat werknemers een deel van hun loon afstaan aan een pensioenfonds. Dit bedrag heet een pensioenpremie. Meestal wordt de pensioenpremie gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de werknemer betaald. De hoogte van de premie hangt af van een aantal factoren maar bedraagt gemiddeld in totaal 15 procent. De pensioenopbouw bedraagt 2% per dienstjaar. In het regeerakkoord van Rutte 2 is besloten tot 1.75%. Een pensioenfonds kan de premies beleggen om zo het kapitaal te vergroten. De risico's worden zo laag mogelijk gehouden. In 2013 stappen veel werkgevers over naar een andere pensioenregeling. Het pensioenfonds wordt ingeruild voor een verzekeraar die grotere risico's neemt in beleggingen en waarbij alle risico's voor de werknemer zelf zijn. Voor de werknemer is het dan maar de vraag wat er uiteindelijk van zijn opgebouwde pensioen overblijft. Een goed pensioenakkoord zou dit soort zaken kunnen vermijden.

AOW-leeftijd omhoog

Bezuinigen op de pensioenen betekent ook het verhogen van de AOW-leeftijd. Hierdoor werken mensen langer door, sparen langer voor hun pensioen en er hoeft minder lang pensioen te worden uitgekeerd. Dit heeft voornamelijk te maken met de vergrijzing: mensen worden steeds ouder. In 2024 of 2025 moet de AOW-leeftijd op 67 jaar liggen. Het is niet ondenkbaar dat deze plannen tussentijds nog aangepast kunnen worden.

Ander pensioensysteem

Het kabinet wil dat pensioenfondsen vanaf 2014 over mogen stappen op een ander pensioensysteem met meer risicovolle beleggingen. Veel werkgevers zijn al overgestapt van pensioenfonds naar verzekeraar met meer risico's, maar als het aan het kabinet ligt zal dit straks overal gaan gelden. Hierdoor zullen de pensioenpremies waarschijnlijk fors omhoog gaan. Het is immers niet zeker wat er over blijft van de ingelegde premie en dat zal opgevangen moeten worden. Verwacht wordt dat de premies met 30 tot 40 procent zullen stijgen.

Bezuiniging op de belastingvrije pensioenopbouw

Ook wordt er bezuinigd op de belastingvrije pensioenopbouw. Pensioenopbouw wordt fiscaal gunstig belast. Zo wordt de pensioenpremie van het brutoloon afgehouden in plaats van het nettoloon. Hierdoor hou je netto dus meer over. Bovendien wordt er bruto meer gespaard. Pas bij pensioenuitkering wordt er belasting over betaald. Wanneer er bezuinigd wordt op de belastingvrije pensioenopbouw kan er minder door werknemers gespaard worden. Op de korte termijn lijkt dit gunstig uit te pakken voor de schatkist, maar op de lange termijn is het voor zowel de schatkist als voor de werknemer ongunstig. Pensioenen kunnen 20 tot 60 procent lager uit komen te vallen. Gemiddeld lag een pensioen op 70 procent van het laatst verdiende loon (na 40 dienstjaren). Dit zal in de toekomst niet meer behaald kunnen worden. Door de lagere pensioenen zal er ook minder inkomensbelasting binnenkomen. Het kabinet zal op korte termijn hiermee wel uitkomen met hun begrotingstekort, maar de echte problemen worden doorgeschoven naar de toekomst.

Vergrijzing en pensioenen

Door de problemen naar de toekomst te verschuiven zal het voor de nu nog jongeren erg onzeker worden. We worden steeds gezonder oud. Het aandeel ouderen groeit. Lage pensioenopbouwen zorgt straks voor een chronisch tekort aan pensioenen. Het huidige pensioenstelsel moet worden aangepast. Ook zal er meer stabiliteit moeten komen in zowel de pensioenpremie als de pensioenuitkering. Verwacht wordt dat het nieuwe pensioenakkoord pas na 2014 bereikt zal worden.

Pensioenkapitaal

Belangrijk is wat je straks aan pensioenkapitaal hebt. Wanneer je met pensioen gaat komt het opgebouwde pensioen vrij. Van dit geld koop je een -verplicht- een pensioenuitkering voor jezelf en een nabestaandenpensioen voor de partner. Het is belangrijk om in de gaten te houden hoe hoog het pensioen tot nu toe is. Wil je bijvoorbeeld op je 67e een nettomaandinkomen van 1.800 euro (inclusief AOW) dan heb je een pensioenkapitaal nodig van €  213.000. Waarschijnlijk zal dit in de toekomst niet haalbaar zijn. Hou daarom het nieuwe pensioenakkoord goed in de gaten.
© 2013 - 2017 Bibiana, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015De AOW 2015 (januari 2015 en juli 2015) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
Hoogte AOW, ANW, Wajong per 1 januari 2012Hoogte AOW, ANW, Wajong per 1 januari 2012De loongerelateerde uitkeringen, zoals de WW, ANW, Wajong en WAO stijgen per 1 januari 2012, omdat de uitkeringen zijn g…
Pensioen opbouwen als ZZP'erMet het onderwerp “pensioen opbouwen” houden de meeste ondernemers zich niet bezig. Dat is een zorg voor later, denken z…
Overbruggingsregeling AOW 2015, 2016 en 2017Overbruggingsregeling AOW 2015, 2016 en 2017De overbruggingsregeling AOW, de OBR, trad per 1 oktober 2013 in werking. Dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 201…
Inhoud Pensioenakkoord 2011Eindelijk ligt het er: het pensioenakkoord 2011. Het nieuwe pensioenakkoord is hard nodig om de kosten van de toenemende…
Bronnen en referenties
  • http://nos.nl/artikel/549725-pensioenplan-te-optimistisch.html
  • http://www.elsevier.nl/Economie/ANP/2013/9/ABP-vreest-duurder-pensioen
  • http://www.pensioenkijker.nl

Reageer op het artikel "Pensioenplan of pensioenakkoord 2014 en 2015"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Bibiana
Gepubliceerd: 13-09-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!