Gratis schoolboeken blijft bestaan

Gratis schoolboeken blijft bestaan Vanaf het schooljaar 2014-2015 zouden schoolboeken niet langer gratis zijn. Ouders moeten hun steentje gaan bijdragen in de betaling van schoolkosten. Voor 2009 was dit ook het geval maar kregen veel gezinnen nog een tegemoetkoming. Hoewel deze tegemoetkoming er nu ook zal zijn, zal het een stuk minder bedragen en zullen alleen de allerlaagste inkomens hiervoor in aanmerking komen. De overheid beslist dat de schoolboeken maximaal 300 euro mogen gaan kosten. Op 11 oktober 2013 is er besloten dat de schoolboeken gratis blijven.

Gratis schoolboeken voor middelbare scholieren

Vanaf september 2009 werden schoolboeken voor het regulier voortgezet onderwijs gratis. Ouders hoefden niet langer de schoolboeken voor hun kind zelf te betalen. De scholen mochten wel een borg vragen zodat er netjes omgegaan werd met de schoolboeken. Deze borg is op vrijwillige basis.

Regeerakkoord september 2012

In het regeerakkoord 2012 werd bekend gemaakt dat schoolboeken vanaf het schooljaar 2015-2016 niet langer gratis zouden zijn. Bezuinigingen zijn nodig en hiermee hoopt de overheid jaarlijks veel te kunnen besparen. De overheid is zich er bewust van dat kinderen in het voortgezet onderwijs de toekomst zijn. om Nederland draaiende te kunnen houden is ook goed onderwijs nodig. Daarnaast moet onderwijs ook betaalbaar blijven. De overheid blijft daarom het grootste deel van de onderwijskosten betalen, maar van de ouders wordt wel een bijdrage hierin verwacht. Die bijdrage wordt verhaald op het betalen van de schoolboeken. Overigens verandert er hiermee niet zoveel in de situatie van vóór 2009. Ook toen moesten de schoolboeken zelf betaald worden.

Bijdrage in de kosten

Wie vóór 2009 onvoldoende inkomen had om de schoolboeken te betalen kon een tegemoetkoming verwachten via het DUO. Dit moest wel zelf aangevraagd worden. Vanaf het schooljaar 2015-2016 kunnen huishoudens met lage inkomens een tegemoetkoming verwachten via het kindgebonden budget. Wie denkt dat lage inkomens er dus goed vanaf komen heeft het mis: de komende jaren wordt er fors gesneden in het kindgebonden budget en de kinderbijslag. Zo zal de kinderbijslag 191 euro per kwartaal bedragen, ongeacht de leeftijd van het kind. De overheid wil hiermee 1 miljard euro besparen.

Ouders maar ook kinderen zijn de dupe

Door de steeds strengere bezuinigingen worden ouders steeds meer de dupe. Gemiddeld gaat een gezin er met 600 tot 1.000 euro per jaar op achteruit. Dat is veel geld. Veel gezinnen moeten daardoor bezuinigen op sport, kleding of eten voor de kinderen. Vooral nu de schoolboeken betaald moeten worden zal ook het kind hier iets van gaan merken. Verwacht wordt dat kinderen minder vaak een dagje uit gaan, op vakantie of op sport of bij een verenging kunnen.

Maximaal 300 euro

Schoolboeken mogen straks maximaal 300 euro per schooljaar gaan kosten, ook wanneer de kosten voor boeken hoger uit komen te vallen. Dit is besloten om te voorkomen dat ouders straks helemaal geen schoolkosten meer kunnen betalen. Er zou dan ook een te groot verschil tussen arm en rijk gaan ontstaan. De lage inkomens worden gecompenseerd, maar voor hoelang dit duurt is nog onbekend. Het is mogelijk dat ook hier in de toekomst in gesneden wordt. Er wordt nog steeds fors bezuinigd op de kosten voor onderwijs. Dit is onder andere terug te zien in de daling van de leerkrachten en het groter worden van de klassen. Meer kinderen in één klas betekent minder kosten aan leerkrachten. Nadeel hiervan is dat leerlingen die niet goed mee kunnen al snel buiten de boot vallen. Leerkrachten hebben door het groeiende aantal leerlingen in een klas immers minder tijd voor het individuele kind.

Update 11 oktober 2013
Na lang beraad zijn de politieke partijen het erover eens: de schoolboeken blijven (voorlopig) gratis.

Werken loont

Met de forse bezuinigingen hoopt de overheid twee doelstellingen te bewerkstelligen: enerzijds de bezuinigingen die noodzakelijk zijn, anderzijds ouders aan het werk zien te krijgen. Want werken loont nu er steeds minder ontvangen wordt. Lekker thuis zitten is er dus niet langer bij. Veel ouders zien dit met lede ogen aan. Er wordt immers ook fors bezuinigd op de toeslag voor kinderopvang. Ook de banen liggen niet voor het oprapen. De werkeloosheid stijgt in 2013 nog steeds. In april bedroeg de werkeloosheid 8.2 procent. In augustus 8.7 procent. Verwacht wordt dat de werkeloosheid nog verder zal oplopen. Voor ouders met kinderen kan dit een ramp betekenen wanneer ze hun baan verliezen. Wanneer de andere partner wel nog inkomen heeft is er vaak geen recht op een tegemoetkoming in de schoolkosten. Dan kan de 300 euro aan schoolboek-kosten een struikelblok gaan vormen.
© 2013 - 2020 Bibiana, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
OnderwijsboekenOnderwijsboekenZowel op de basisschool, als op het voortgezet onderwijs wordt er bij het lesgeven vooral gebruik gemaakt van onderwijsb…
Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Een studie voor de kinderen kost jaarlijks duizenden euro’s. Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt grotendeel…
Schoolkosten en schoolboeken/studieboekenSchoolkosten en schoolboeken/studieboekenHoeveel zijn de kosten van de basisschool/basisonderwijs? Hoeveel kost het middelbaar onderwijs? Wanneer school weer beg…
Wat kost de middelbare school?Wat kost de middelbare school?Middelbaar onderwijs is in principe gratis voor alle Nederlandse leerlingen. Er zijn echter wel een aantal uitzonderinge…

Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2019 ( tot 1 januari 2020) en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm?…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van een kind v…
Bronnen en referenties
  • http://nos.nl/artikel/547419-schoolboeken-maximaal-300-euro.html
  • http://www.rijksoverheid.nl/
  • http://nos.nl/audio/547412-asscher-door-aanpassingen-kinderregelingen-blijft-werken-lonen.html

Reageer op het artikel "Gratis schoolboeken blijft bestaan"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bibiana
Laatste update: 12-10-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!