InfoNu.nl > Financieel > Geld > Moet spaarder meebetalen aan redding bank?

Moet spaarder meebetalen aan redding bank?

Moet spaarder meebetalen aan redding bank? De EU studeert op nieuwe regels voor de afwikkeling van noodlijdende banken, meer speciaal de verdeling van lasten tussen de schuldeisers, spaarders en overheidsinstellingen bij dreigend faillissement van een bank.

Wie moet meebetalen aan sanering of liquidatie van de bank?

Centraal in de discussie staat de bijdrage van spaarders en schuldeisers, een bijdrage waaruit uiteindelijk een noodlijdende bank van gesaneerd of geliquideerd moet worden. Voor Duitsland en Nederland is cruciaal dat deze beide groepen voortaan het risico van een faillissement moeten dragen en niet langer de belastingbetaler.

Bovendien moet het niet tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen tussen de banken van de EU-lidstaten komen. Anderzijds zijn de niet-eurolanden in het toepassen van hun nationale mogelijkheden vrijer dan de eurolanden, waarvoor de regels veel strenger zijn.

Laat nieuwe wetgeving ruimte voor eigen beslissingsbevoegdheden?

Nóg is er geen overeenstemming binnen de EU over de regels bij afhandeling van noodlijdende banken. Maar eind juni 2013 worden nieuwe pogingen ondernomen om tot een gemeenschappelijk standpunt over nieuwe wetgeving te komen.

Tijdens de eerste onderhandelingen over deze complexe materie was er nog verschil van mening tussen Duitsland en Frankrijk over de vraag hoeveel ruimte de afzonderlijke lidstaten moeten krijgen bij toepassing van de regels. Duitsland eiste, onder meer gesteund door Finland en Nederland, bijzonder strenge regels. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk pleitten voor meer beslissingsbevoegdheden bij de individuele lidstaten.

Groot-Brittannië vreest een bankrun

In beraad was in Luxemburg onder meer het voorstel om tenminste 8% van de verplichtingen van een bank zoals aandelenkapitaal, obligaties of spaargelden, ingeval van een dreigend bankroet in te zetten om verliezen te dekken.

Frankrijk, Engeland en Zweden waren bezorgd dat het tot een bankrun zou kunnen komen of op zijn minst zou leiden tot een verlies van vertrouwen, als aan rekeninghouders zou worden gevraagd om deel te nemen aan de redding van financiële instellingen. Houders van grote spaar- en depositotegoeden werden voor het eerst in april 2013 in Cyprus bij een bankenredding financieel ter verantwoording geroepen.

Oprichting nationale noodfondsen

Alle EU-landen zouden een noodfonds naar Duits model moeten opbouwen, waaraan de banken zelf bijdragen. Uit die fondsen zouden de kosten voor afwikkeling moeten worden bestreden. Onder afwikkeling verstaat men in dit verband ofwel een sluiting ofwel een aanzienlijke inkrimping van de bankactiviteiten. Voor de oprichting van bedoelde nationale noodfondsen zouden de EU-landen tien jaar de tijd krijgen.

Hierarchie in aansprakelijkheid moet verwarring voorkomen

Tijdens een eerste overlegronde in juni 2013 in Luxemburg, was men het tenminste eens over de volgorde waarin in de toekomst eigenaren en schuldeisers financieel ter verantwoording moeten worden geroepen:

  • als eerste moeten aandeelhouders betalen;
  • dan de houders van obligaties;
  • en als laatsten de spaarders met spaartegoeden en deposito’s van meer dan 100.000 euro.

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen komen dus pas aan het einde aan bod.

Door de voorgestelde hierarchie in aansprakelijkheden moet worden vermeden, dat, zoals het geval was bij het “bijna-bankroet” van Cyprus, verwarring heerst over de vraag welke beleggers betrokken worden bij een bank die in de problemen raakt.
© 2013 - 2019 Bonafide, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bank failliet: het verschil tussen bail-in en bail-outBank failliet: het verschil tussen bail-in en bail-outOp onopvallende tijdstippen zoals weekends, of de dagen net voor een vakantie, worden er wel eens ingrijpende beslissing…
Bankrun: welke gevolgen heeft een stormloop op de banken?Bankrun: welke gevolgen heeft een stormloop op de banken?Na de financieel-economische crisis van eind 2008 zijn de banken er niet populairder op geworden. Integendeel, de kritie…
Is uw spaargeld wel gegarandeerd bij bankroet bank?Is uw spaargeld wel gegarandeerd bij bankroet bank?Ook in 2019 is uw spaargeld niet altijd veilig bij de bank, een bankroet en faillissement is namelijk nooit uitgesloten.…
Duurzaam bankieren veiliger dan regulier bankieren?Duurzaam bankieren veiliger dan regulier bankieren?Door de kredietcrisis is duidelijk geworden dat banken en financiële instellingen geen garanties kunnen bieden en wel de…
Waarom staatssteun voor banken?Waarom staatssteun voor banken?Begin 2013 moest de Nederlandse belastingbetaler opnieuw opdraaien voor de hoogmoed, de hebzucht en het wanbeleid bij ba…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Moet spaarder meebetalen aan redding bank?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bonafide
Laatste update: 24-06-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!