Eigen bijdrage bij opname in zorginstelling

Eigen bijdrage bij opname in zorginstelling Sedert 1 januari 2015 is de eigen bijdrage voor opname in een verzorging- of verpleeghuis gewijzigd. Dit betekent voor mensen dat ze bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis fors meer moeten gaan betalen indien ze eigen vermogen hebben. In veel steden werden daarom informatie avonden gehouden waarbij een notaris informatie verstrekte hoe men het beste kan handelen om binnen de kaders van de wet toch een deel van het vermogen veilig te stellen. De AWBZ werd vervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Hoe was de situatie tot 2015

Vóór 1997 moesten mensen bij opname de gehele verzorging en verpleging zelf betalen als zij hiertoe in staat waren. Dit betekende dat men het eigen vermogen moest "opeten". Na die tijd werd slechts 4% van het vermogen in box 3 opgeteld bij het inkomen. Het vermogen bleef hierdoor grotendeels buiten beschouwing. In 2013 werd de wet gewijzigd en werd de eigen bijdrage berekening opgenomen in de AWBZ. De AWBZ werd in januari 2015 weer vervangen door de Wet Langdurige Zorg.

Verhoging van eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat ouderen met een vermogen een hogere maandbijdrage moeten betalen bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. De bijdrage is afhankelijk van zowel het inkomen als het vermogen. De bijdrage wordt als volgt berekend: Men telt 8% van het vermogen waarover men belasting betaalt in box 3 op bij het bruto inkomen. Maar omdat men al rekening hield met een bijtelling van 4% is het totaal van de bijtelling nu gestegen naar 12% van het vermogen. Hierbij wordt nu de situatie van 2 jaar geleden als pijldatum genomen. Dus als in dit jaar een woning wordt verkocht dan zal als pijldatum 2 jaar tevoren worden genomen. De invoering van de verhoging van de eigen bijdrage heeft ertoe geleid dat mensen gaan zoeken naar mogelijkheden om weliswaar binnen de kaders van de wet het eigen vermogen te verminderen.

Lage eigen bijdrage

De lage eigen bijdrage geldt o.a. in die situaties waarbij:
 • Men voor het eerst wordt opgenomen tijdens de eerste zes maanden
 • Men ongehuwd is
 • Er een indicatie is voor een tijdelijk verblijf
 • Men levensonderhoud betaalt voor de kinderen
 • Wanneer de partner verblijft in het ziekenhuis
 • Of de partner woont thuis

Opname één der partners

Als één der partners wordt opgenomen en de ander woont thuis dan blijft voor de WLZ de lage eigen bijdrage gelden en dit is een veel voorkomende situatie.

Peildatum

Voor mensen die niet in het bezit zijn van een eigen woning en waarbij het eigen vermogen niet méér bedraagt, dan de hoogte van het belastingvrije vermogen wat ieder jaar door de regering wordt vastgesteld, dan veranderde er niet zoveel vanaf 2015. De eigen bijdrage wordt dan alleen berekend op grond het gezamenlijk inkomen. Heeft men echter de eigen woning verkocht en het geld op een spaarrekening gezet dan komt men plotseling bij opname voor een onaangename verassing te staan. Mensen gaan soms bij het ouder worden al kleiner wonen, huren dan een seniorenwoning en denken van het geld wat uit de eigen woning is gekomen nog leuke dingen te gaan doen en de kinderen wat na te laten. Hier merkt men nu plotseling dat de overheid ingrijpende maatregelen heeft genomen. Omdat men de peildatum neemt van 2 jaar geleden hebben mensen het gevoel dat ze plotseling met de nieuwe maatregelen worden geconfronteerd.

De notaris kent gevolgen voor je vermogen

Iedere situatie is anders. Heeft een echtpaar een ruim inkomen dan zal men toch al de maximale eigen bijdrage moeten gaan betalen bij opname. Heeft men echter een klein inkomen van alleen AOW dan kan de notaris kijken wat er voor mogelijkheden zijn om het vermogen zo klein mogelijk te houden. Maar omdat men wel zelf zeggenschap over het geld wil kunnen houden is het verstandig een notaris om hulp te vragen. In een testament kan geregeld worden dat de kinderen hun erfdeel krijgen op het moment dat de langstlevende partner in een zorginstelling wordt opgenomen. Ook kan er een schenking worden gedaan aan de kinderen waarbij men kijkt naar belastingvrij schenken. Ieder kind kan men jaarlijks een vastgesteld bedrag schenken schenken en aan ieder kleinkind eveneens. De hoogte van deze bedragen worden door de regering ieder jaar opnieuw vastgesteld. Eenmalig mag men aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar een bedrag schenken voor de aankoop van een woning of voor studie. Het is ook mogelijk om een schenking op papier te doen. Omdat iedere situatie anders is zal men de notaris kunnen verzoeken om:
 • Een testament te maken
 • Een testament te herzien met de nieuwe regels in gedachten
 • Mogelijkheden van schenking te bekijken
 • Mogelijkheden om eigen vermogen te verminderen te onderzoeken
 • Regelen van een volmacht zodat er snel gehandeld kan worden

CAK

Het is mogelijk om een notaris te bezoeken en een nieuw testament te laten maken of aanvullingen te laten plaatsen. Maar ook kan men informatie vinden op de website van het Centraal Administratie Kantoor CAK. Hier kan men zelf met de eigen gegevens van het lopende jaar uitrekenen van de gevolgen voor jezelf zijn van de nieuwe regelingen.

Belang van WOZ waarde

Het is méér dan ooit belangrijk om de WOZ waarde van de eigen woning in de gaten te houden. Deze is van belang bij de berekening van de eigen bijdrage maar ook bij het vaststellen van de hoogte van successierechten voor de nabestaanden.

Versoepeling van bijzondere situaties

Nadat de wet per 1 januari 2015 van kracht geworden was bleken er veel schrijnende situaties te zijn. De media brachten deze zaken in de openbaarheid in en minister Schippers beloofde de schrijnende gevallen nader te zullen onderzoeken. Zo zijn er mensen die na een ongeval smartengeld ontvingen omdat ze niet meer kunnen werken. In oorsprong werd dit gezien als eigen vermogen wat moet worden opgesoupeerd. Deze regeling is gelukkig gewijzigd in 2016. Ook wanneer men de eigen woning nog niet heeft kunnen verkopen blijft de lage eigen bijdrage gehandhaafd.

Duitsland

In Duitsland is het gebruikelijk dat bij opname van ouderen zelfs ook gekeken wordt naar het inkomen van de kinderen en deze moeten in sommige gevallen een bijdrage leveren. We weten dan ook niet wat de toekomst in Nederland brengen zal bij toenemende vergrijzing en tekorten in de zorgbudgetten. Daarom is het verstandig om jezelf tijdig te informeren om vervelende verassingen te voorkomen. Overleg met de kinderen kan belangrijk zijn alvorens men stappen onderneemt en de notaris inschakelt.
© 2013 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vermogen opeten door ouderenVermogen opeten door ouderenOuderen die hun vermogen opeten om bij opname in een zorginstelling een hogere eigen bijdrage te ontlopen. Het zou zon…
Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u…
Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?Deze wet ziet erop toe dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen in het dagelijkse leven. Het kan hierbij gaan…
Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering (Zvw) is een bijdrage aan de gezondheidszorg. Iedereen met een belastba…

Student verdient geld met zorgtoeslag 2019 en 2020Student verdient geld met zorgtoeslag 2019 en 2020Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Vraag die dus aan in 2019 en 2020. De zorgtoeslag krijgt u to…
Testament herroepen en veranderenTestament herroepen en veranderenEen nieuw testament opstellen, dat kan natuurlijk? U mag uw testament herroepen, ongewijzigd laten, volledig veranderen,…
Bronnen en referenties
 • Tubantia 7 mei 2013
 • Nu.nl informatie
 • www.consumentenbond.nl/test/geld-verzekering/pensioen/eigen bijdrage

Reageer op het artikel "Eigen bijdrage bij opname in zorginstelling"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 20-11-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!