InfoNu.nl > Financieel > Geld > Maximale huurverhoging per 1 juli 2013

Maximale huurverhoging per 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 gelden hogere percentages maximale huurverhoging voor de middeninkomens en hogere inkomens. De reden hiervoor is dat het kabinet scheefhuren wil tegengaan en mensen met hogere inkomens wil stimuleren door te stromen naar een meer bij het inkomen passende woning. Hieronder is te lezen welke maximale percentages huurverhoging gelden per inkomenscategorie. Ook is te lezen hoe de verhoging wordt bepaald en welke mogelijkheden er zijn bij bezwaar.

Maximale percentages huurverhoging per 1 juli 2013

De volgende percentages maximale huurverhoging gelden per 1 juli 2013:
  • 4% voor huishoudinkomens tot 33.614;
  • 4,5% voor middeninkomens 33.614 tot 43.000 (0,5% extra);
  • 6,5% voor hogere inkomens boven 43.000 (2,5% extra).

Huishoudens met lagere inkomens behouden het recht op huurtoeslag.

Hoe wordt het inkomen vastgesteld?

Met het huishoudinkomen worden alle inkomens van de huurder en andere bewoners bedoeld. Als grondslag wordt het bruto huishoudinkomen genomen over 2011. Dit omdat het inkomen over 2011 inmiddels definitief is vastgesteld. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand in 2012 minder inkomen heeft gehad. Bijvoorbeeld als er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de arbeidssituatie, zoals minder werken of pensioen. Als de huurder in een dergelijk geval kan bewijzen dat het huishoudinkomen in 2012 lager lag dan de grens voor de maximale huurverhoging, dan wordt het inkomen over 2012 alsnog als grondslag genomen. Overigens telt het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar (op 1 januari 2013) niet mee, zolang deze niet boven het wettelijk minimumloon uitkomt (ca. 20.000).

Voor welke woningen gelden de maximale percentages huurverhoging?

Het percentage maximale huurverhoging geldt alleen voor huurders van gereguleerde woningen, ook wel sociale woningen genoemd. Deze woningen vallen volledig onder de huurprijzenwet. Voor huurwoningen uit de vrije sector (geliberaliseerd) geldt geen maximumpercentage voor de huurverhoging. Huurwoningen worden aangemerkt als vrije sector als:
  • de huurovereenkomst na 01-07-1994 is ingegaan;
  • het een zelfstandige woning betreft, met in ieder geval een eigen voordeur, toilet en keuken;
  • op de ingangsdatum van het contract de kale huurprijs hoger lag dan de toen van toepassing zijnde huurtoeslaggrens.

Verhuurders van gereguleerde woningen zijn overigens niet verplicht de huur extra te verhogen naar het inkomen van de huurder. Indien ze dit wel willen doen, dan hebben ze een verklaring nodig dat het huishoudinkomen van de huurder hoger ligt dan de grens voor de middeninkomens dan wel hogere inkomens.

Bezwaar tegen de huurverhoging.

Als het huishoudinkomen tot onder de grens daalt na een of meerdere inkomensafhankelijke extra huurverhogingen, dan kan deze verhoging deels of volledig worden teruggedraaid.Een dergelijk verzoek moet aan de verhuurder voorgelegd. De huurder moet dan bewijzen met inkomensgegevens, bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, dat het gezamenlijke inkomen onder de grens is gedaald van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Als de verhuurder niet akkoord gaat met deze aanvraag, dan heeft de huurder de informatie nodig van de Belastingdienst (de zogenaamde IB60-formulieren) met betrekking tot het jaarinkomen. Zo nodig moet de huurder wachten met het opnieuw aanvragen van de huurverlaging tot deze informatie beschikbaar is. De ingangsdatum van de huurverlaging moet altijd in de toekomst liggen en de verhuurder zal dus niet met terugwerkende kracht een dergelijke verlaging laten ingaan. Teruggave van huurbedragen is dan ook niet aan de orde.

Indien de huurder meent een opgelegde extra huurverhoging onterecht is vanwege een lager huishoudinkomen, dan kan bezwaar worden gemaakt bij de verhuurder. De verhuurder zal dan een actuele inkomensverklaring bij de Belastingdienst opvragen om het bezwaar te toetsen.

Om zelf te kunnen toetsen of het huurverhogingsvoorstel van de verhuurder binnen de grenzen van de wet ligt, kan online een huurverhogingscheck worden gedaan. Hier wordt ook gevraagd het aantal punten in te voeren van de woning. Dit puntensysteem wordt ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd. De punten staan voor de mate van kwaliteit van de woning. Alle onderdelen van de woning, bijvoorbeeld de oppervlakte en de aanwezige voorzieningen, scoren punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de maximale huurprijs van de woning. Om het aantal punten van de woning zelf te berekenen kan de huurprijscheck worden gedaan.
© 2013 - 2017 Multivalue, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huurverhoging 2012Huurverhoging 2012De huurverhoging voor 2012 is bekend. De huurverhoging wordt inkomensafhankelijk, wat nadelig is voor huurders met een h…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagGevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagBetekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de hu…
Huurverhoging 1 juli 2013: verhogingen per inkomensgroepHuurverhoging 1 juli 2013: verhogingen per inkomensgroepIn Nederland wordt per 1 juli 2013 een grootschalige huurverhoging doorgevoerd. Dit is al bekend sinds het sluiten van h…
Maximale huurverhoging 2016: van 2,1% tot 4,6%Ieder jaar stelt de overheid vast hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. De stijging gaat in op 1 juli van ieder jaar.…
Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Veel mensen die een huurwoning hebben, hebben het wel eens meegemaakt. Reparaties worden niet of laat uitgevoerd, er is…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • http://www.huurcommissie.nl

Reageer op het artikel "Maximale huurverhoging per 1 juli 2013"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Multivalue
Gepubliceerd: 17-04-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!