Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020

Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020 U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u recht op? Wat is de hoogte van uw eigen bijdrage 2018, 2019 of 2020 als u in een verzorgingshuis of verpleeghuis komt, een AWBZ-instelling zorg met verblijf, en ouder bent dan 18 jaar? Wat is de rol van uw inkomen en vermogen? Is er een vermogenstoets en wat betekent dat voor wat u aan eigen bijdrage voor de totale verzorging moet betalen. Wat is de rol van uw eigen huis en het box 3 vermogen? Hoeveel is de lage bijdrage, hoeveel de hoge eigen bijdrage? Er is ook een verschil voor wie onder de 65 jaar of ouder is. Met de verhoogde schenkingsvrijstelling van ruim 100.000 euro kan het vermogen behoorlijk worden verlaagd, in 2020 kan dit weer. Vraag een herberekening aan bij een lager inkomen door minder vermogen. Onder Rutte 3 wijzigt de eigen bijdrage 2020.

Eigen bijdrage zorg AWBZ 2018, 2019 en 2020, verzorgingshuis en verpleeghuis

Wie zorg vanuit de AWBZ (Wet Langdurige Zorg, Wlz) ontvangt, moet in veel gevallen een eigen bijdrage betalen. Het kan gaan om zorg thuis, maar ook om zorg buitenshuis als u bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis gaat. Bij zorg met verblijf kan de eigen bijdrage fors oplopen na een half jaar, omdat er vanaf dat moment een verhoogde eigen bijdrage kan gelden. Het CAK berekent hoeveel eigen bijdrage u verschuldigd bent.

Soorten eigen bijdrage voor AWBZ-instelling zorg met verblijf, verzorgingshuis en verpleeghuis

Voor zorg met verblijf in een AWBZ instelling of verzorgingshuis (Wlz-instelling) gelden twee soorten eigen bijdragen: een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. De lage bijdrage geldt de eerste zes maanden tot en met 2018, vier maanden in 2019 en 2020, de hoge bijdrage de maanden daarna. Hier zijn een paar uitzonderingen op, bijvoorbeeld als u getrouwd bent en uw partner nog wel thuis woont. Deze eigen bijdragen kennen een minimum bedrag en een maximum bedrag per maand. U betaalt dus altijd een eigen bijdrage en deze verplichte eigen bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar. De berekening van de eigen bijdrage 2020 is gebaseerd op inkomen en vermogen uit 2018.

Eigen bijdrage 2018, 2019 en 2020

De maximale eigen bijdrage in 2018, 2019 en 2020:

Eigen bijdrage betalen voor verblijf met zorg in verzorgingshuis en AWBZ-instelling 2018, WLz:

soort bijdrageminimum per maandmaximum per maand 2018
lage eigen bijdrage€ 160€ 850
hoge eigen bijdrage€ 160€ 2.332

Eigen bijdrage betalen voor verblijf met zorg in verzorgingshuis en AWBZ-instelling 2019, WLz:

soort bijdrageminimum per maandmaximum per maand 2019
lage eigen bijdrage€ 164,20€ 861,80
hoge eigen bijdrage€ 164,20€ 2.336

Eigen bijdrage betalen voor verblijf met zorg in verzorgingshuis en AWBZ-instelling 2020, WLz:

soort bijdrageminimum per maandmaximum per maand 2020
lage eigen bijdrage€ 168€ 865
hoge eigen bijdrage€ 168€ 2.419

Berekening eigen bijdrage verzorgingshuis en verpleeghuis

Het CAK berekent wat u aan eigen bijdrage moet betalen. Uitgangspunten zijn:
 • Uw inkomen;
 • Uw vermogen;
 • Uw huishouden;
 • Uw CIZ-indicatie.

Uw inkomen en vermogen

Voor 2019 kijkt het CAK naar het gezamenlijke verzamelinkomen uit 2017, voor 2020 naar 2018. In dit verzamelinkomen zit al uw inkomen en zat via de vermogensrendementsheffing ook een deel van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Tot en met 2018 telt 8% van uw niet vrijgestelde vermogen in box 3 mee bij de vaststelling van de bijdrage, in 2019 en 2020 is dit 4%. Het CAK is bevoegd om uw belastinggegevens zelf bij de Belastingdienst op te vragen. Er zijn nog twee uitzonderingen waarbij niet het inkomen en vermogen van twee jaar gelden relevant zijn:
 • Bent u 18 of 19 jaar en had u geen verzamelinkomen, dan wordt het huidige inkomen opgevraagd;
 • Bent u 20 jaar, dan geldt het inkomen van vorig jaar.

Uw huishouden en indicatie

De wijze waarop het huishouden is samengesteld is niet alleen belangrijk voor de hoogte van het verzamelinkomen en vermogen, maar ook voor de eigen bijdrage. Als uw partner thuis blijft wonen terwijl u naar een verzorgingshuis gaat, dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage, omdat uw partner nog zijn eigen kosten behoudt. Als u beiden naar een verzorgingstehuis gaat, dan betaalt u samen de eigen bijdrage. Tot slot kan de zwaarte van de indicatie van zorg in die zin mede bepalend zijn voor uw eigen bijdrage dat u alleen de lage eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit is ook mogelijk als u een Verklaring terugkeer naar maatschappij, TNM, hebt.

Eigen vermogen opmaken in 2018, 2019, 2020 en 2021

Het vermogen kan een grote rol spelen voor wat u voor uw zorg met verblijf zelf moet betalen. Door te schenken, te schenken op papier of door in een akte op te nemen dat uw vermogen door uw kinderen opeisbaar is zodra u een verzorgingstehuis in moet. Daarbij geldt steeds 1 januari van een jaar als peildatum. Bovendien wordt er in de meeste gevallen naar twee jaar terug gekeken. Voor uw bijdrage 2020 telt dus uw vermogen per 1 januari 2018 voor het deel dat hoger is dan de vrijstelling van vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting mee voor de berekening van de eigen bijdrage:
 • 2018: 30.000 euro.
 • 2019: 30.360 euro.
 • 2020: 30.846 euro.
 • 2021: 50.000 euro.

Eigen woning

De datum van 1 januari betekent ook dat uw vermogen in 2020 opmaken pas in 2022 gevolgen heeft voor uw eigen bijdrage. Uw eigen huis is, zolang uw partner er nog woont, geen vermogen in box 3. Wellicht is het mogelijk om gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling van 103.600 euro bij een schenking in 2020 en 2021.

Een herberekening bij het CAK aanvragen

Als uw inkomen daalt doordat een lager vermogen ook tot minder inkomen leidt, kunt u een herberekening aanvragen. Zo kan een daling in 2018 op zijn vroegst doorwerken in de eigen bijdrage van 2020. Let erop dat het om een inkomensdaling van minimaal 2.600 euro in 2020. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Rutte 3 verlaagt vermogensbijtelling eigen bijdrage in 2019 en 2020

Enkele markante wijzigingen zijn:
 • De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz wordt 4% in plaats van 8%, een halvering.
 • De hoge eigen bijdragen start na vier in plaats van zes maanden.

Conclusie eigen bijdrage verzorgingshuis 2018, 2019 en 2020

Het berekenen van de eigen bijdrage is best nog lastig. Er is een lage en een hoge bijdrage en bovendien is uw vermogen bepalend voor uw kosten van zorg. Er wordt voor de hoogte van uw bijdrage gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar terug, daaruit wordt uw bijdrageplichtig inkomen berekend. Als de Belastingdienst later uw inkomen en vermogen toch lager vaststelt, dan kunt u om een vermindering van uw bijdrage vragen. Vanaf 2019 gaat u eerder de hoge eigen bijdrage betalen, maar is de bijtelling van het eigen vermogen lager.

Lees verder

© 2013 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vruchtgebruik box 1Vruchtgebruik box 1U hebt in 2019 en 2020 als langstlevende ouder het recht van vruchtgebruik van de ouderlijke woning geërfd, is dat dan b…
Het werkveld in de gezondheidszorgHet werkveld van de gezondheidszorg is erg breed. Je kunt in verschillende sectoren werken, bij mensen thuis of in zorgi…
Wat voor zorgvoorzieningen zijn er?Wat voor zorgvoorzieningen zijn er?Er kunnen meerdere redenen zijn om te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Denk aan hoge leeftijd, behoefte aan verzorg…
Het verpleeghuisHet verpleeghuisEen verpleeghuis wordt vaak vergeleken met een woonzorgcomplex of een bejaardencentrum. Echter, is dit wel eerlijk? Nee,…

Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Openen van een bankrekening in BraziliëOpenen van een bankrekening in BraziliëEr zijn steeds meer Nederlanders die een bankrekening willen openen in Brazilië. Dat komt omdat het land een snelle econ…
Bronnen en referenties
 • CAK

Reageer op het artikel "Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Wagenaar, 09-08-2020 12:10 #198
Mijn tante is geplaatst in een verzorgingshuis en dient vanaf augustus een lage eigen bijdrage te betalen berekend over haar inkomen (alleen aow) 2018. in maart is haar man overleden en ontvangt zij daarbij een pensioen. kan zij nu volgend jaar een enorme terugvordering verwachten? en wat te doen om dit te voorkomen? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Wagenaar,
Als haar man in maart 2020 is is overleden, werkt dat extra inkomen (pensioen) pas door in de eigen bijdrage van 2022. Over 2020 vindt een correctie plaatst als blijkt dat het definitieve inkomen 2018 afwijkt van wat er bij de berekening is opgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 06-07-2020 22:17 #197
Mijn moeder verblijft nu 4 maanden in een verpleeghuis, nu is er een levenstestament
Met volledige volmacht voor de 2 kinderen, ik en mijn zus. Ik wil de woning kopen mag ik de opbrengst door 2 delen en zelf schenken? Dus zorgen dat het geld 1 januari niet meer op mijn moeders rekening staat, dan heeft het over 2 jaar toch geen invloed op de hoge eigen bijdrage? Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste M,
Als u volgens een notariële levenstestament gevolmachtigd bent om de woning te verkopen, is dat toegestaan.De precieze formuleringen bepalen of u ook mag schenken namen uw moeder:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament-en-wilsverklaring.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariel, 17-06-2020 19:57 #196
Mijn moeder, is sinds kort opgenomen in een verpleeghuis. Een aantal maanden terug hebben wij met haar een testament bij leven opgemaakt. Als wij binnenkort het huis willen verkopen, hoe kunnen wij dan het beste met de opbrengst van het huis omgaan, zodat haar eigen bijdrage niet omhoog gaat. En er niet teveel naar de belasting gaat.
Er zijn 4 kinderen (ouder dan 40 jaar) en 5 kleinkinderen. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Mariel,
Bij verkoop van de woning gaat de bijdrage van moeder niet direct omhoog omdat de bijdrage rekent met het vermogen van twee jaren terug. Er is dus vertraging in de doorwerking en 1 januari is een belangrijke datum. Moeder mag uiteraard een deel van haar vermogen schenken. Kan moeder niet zelf meer besluiten, dan is belangrijk wat er precies in het levenstestament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 05-06-2020 21:44 #195
Mijn vader zit sinds kort in een verzorgingstehuis (ZZP5). In het verleden (nog geen 2 jaar geleden), heeft hij een gift op papier gedaan van 100k. Conform het opgestelde levenstestament ben ik volledig bevoegd om alles te doen met het vermogen van vader (o.a. voor verkoop van het huis van ca 500k). Als het huis verkocht is, ontvang ik gelijk die 100k. 10% erfbelasting is reeds voldaan. Mag ik, nu vader dus al in het verzorgingstehuis zit, en zo vlak voor de verkoop van de woning, nog een gift op papier doen aan mezelf om te voorkomen dat over 2 jaar de 400k die dan nog over blijft tot het eigen vermogen zal worden gerekend. NB. In het huidige levenstestament staat dat de 100k direct uitbetaald moet worden bij verkoop van het huis i.v.m. opname in een verzorgingstehuis. Aanvullende vraag: mocht deze extra gift op papier niet kunnen, doe ik er dan verstandig aan om de overwaarde groen te beleggen. Reactie infoteur, 10-06-2020
Beste Barry,
De formuleringen in een levenstestament, die overigens alleen bij leven geldig is, luisteren nauw. De notaris kan u precies aangeven op basis van de tekst waartoe u bevoegd bent. Bij een schenking op papier wordt uw vader armer en moet hij rente betalen, niet elk levenstestament staat dit toe. Beleggen is bovendien altijd een risico dat niet altijd goed uitpakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elbers, 20-05-2020 15:37 #194
Goedendag,
Eigen bijdrage verpleeghuis. Vader is opgenomen en er is een aanzienlijk spaarbankboekje. Moeder blijft wonen in de eigen woning.
In het verzamelinkomen van de belastingdienst is al 50% toeslag op het inkomen opgenomen voor de vermogensrendement heffing.
Bij de berekening van de eigen bijdrage pakt het CAK het verzamelinkomen, dat dus 150 % is van de uitkering.(ivm de vermogens rendementheffting).
Vervolgens voegt het CAK over het gezamenlijke vermogen nog eens 4% toe aan het verzamel inkomen. Dus voor opname in het verpleeghuis wordt je vermogen twee maal meebelast. Dat is toch dubbel op?
Het lijkt mij redelijk dat het vermogen slechts 1x wordt meebelast, dus of via de vermogens rendementheffing in het verzamelinkomen of op basis van de uitkering verhoogt met 4 % over het vermogen. Reactie infoteur, 21-05-2020
Beste Elbers,
Dat is zeker dubbelop, maar zo wordt de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis berekend als iemand ook vermogen heeft. De vermogenstoelag was eerder zelfs 8%, in 2020 is dat 4%. Uw ergernis is overigens begrijpelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Langenhuizen, 07-04-2020 17:36 #193
Mijn vader krijgt op korte termijn thuiszorg tot hij naar een verpleeghuis. kan onze moeder is op 1 jan. 2020 gestorven. hij heeft alleen nog een huurhuis en een 40.000 euro eigen geld. wat wordt straks dan zijn eigen bijdrage en kan het verpleeghuis aanspraak maken op het eigen vermogen?
mvg. Langenhuizen Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Langenhuizen,
Het verzorgingshuis kan geen aanspraak maken op het eigen vermogen van uw vader, maar het vermogen boven de vrijstelling speelt wel een rol bij de vaststelling van de eigen bijdrage. Verder is de hoogte van zijn inkomen belangrijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Birgit, 26-02-2020 18:56 #192
Familie maakt zich zorgen over de eigen bijdrage voor verzorgingshuis vader, Meneer heeft langdurige zorg nodig, omdat de boerderij waar familie woont en werkt nog volop in bedrijf is. Wordt bij de berekening van de eigen bijdrage verzorgingshuis, ook gekeken naar het bedrijf (boerderij waar zoon nog werkt), en partner van meneer nog woont?
Is de angst dat alles verkocht moet worden terecht? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Birgit,
De angst dat alles verkocht moet worden is niet terecht, immers de eigen bijdrage is aan een maximum gebonden. Het bedrijf is zakelijk vermogen dat een rol speel bij de bepaling van de winst en de balans. De inkomsten uit het bedrijf die vader ontvangt tellen uiteraard wel mee als inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 25-02-2020 17:01 #191
Mijn 87 jarige vader staat op wachtlijst voor een verzorgingstehuis om een kamer te gaan huren met wijkzorg. Hij kan ook een CIZ indicatie VV4 krijgen maar gaat dan betalen naar vermogen met 2 jaar terugkijkend. Heeft nog een eigen huis wat hij meteen kan verkopen na verhuizing en nog eigen vermogen wat hij mag hebben als alleenstaande.
Gaat hij dan bij hoge eigen bijdrage ook over die 2000 euro betalen?
Anders kunnen we beter wachten op kamer huren en wijkzorg? Reactie infoteur, 29-02-2020
Beste Petra,
Als uw vader in 2020 zijn woning verkoopt, telt de verkoopopbrengst niet in 2020 mee bij zijn vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 15-02-2020 16:19 #190
L.S.,
Kunt u mij zeggen of vermogen in Box 2, dat in een zogenaamde Spaar-B.V. zit, meetelt bij de vaststelling van de eigen bijdrage in het kader van verpleeghuiszorg? (> 30.846 euro)
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.
vriendelijke groeten, Frits Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Frits,
Vermogen in box 2 telt niet mee bij de bepaling van de eigen bijdrage voor de verpleeghuiszorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denise, 19-10-2019 04:48 #189
Goedendag,

mijn schoonvader licht dementerend is opgenomen in een verpleeghuis hij krijgt alleen een AOW uitkering, hij krijgt ook binnenkort bewind.zijn uitkering is elke maand E950 wat zal hij elke maand moet betalen voor eigen bijdrage aan de instelling?
is daar een max aan vast Reactie infoteur, 05-01-2020
Goedendag Denise,
Er geldt voor een Wlz-instelling een vast minimum en maximum per maand. Uw schoonvader betaalt in 2019 vier maanden € 164,20 en daarna ongeveer € 665 per maand als er alleen AOW is en geen vermogen of pensioen. In 2020 gelden weer nieuwe bedragen als eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lysan, 14-10-2019 12:17 #188
Mijn moeder heeft een eigen huis. Ze verblijft nu in een herstelhotel, heeft inmiddels een indicatie 5 en staat hiervoor op de wachtlijst. wanneer mag haar huis verkocht worden? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Lysan,
Uw moeder kan de woning verkopen als ze voldoende handelingsbekwaam is en anders kan er een bewindvoerder worden aangesteld die namens haar handelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 30-09-2019 19:24 #187
Mijn schoonmoeder heeft zojuist en CIZ indicatie ontvangen. Zij woont momenteel in een aanleunwoning en kan niet rondkomen van haar AOW. Hierdoor heeft zij al verschillende schulden. We begrepen dat ze straks haar financiën helemaal niet meer zelf hoeft te regelen en alleen 50 euro leefgeld krijgt per maand. Wat gebeurt er dan met haar schulden? Blijven die staan, worden die kwijtgescholden, wordt dat in een soort bewindvoeringsconstructie betaald? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Marjolein,
De schulden worden niet automatisch overgenomen of kwijtgescholden, daarover moeten afspraken worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 09-08-2019 20:00 #186
Bij een slimme verdeling van het gezamenlijke vermogen, kunt u het vermogen dat een rol speelt bij de bepaling van de eigen bijdrage CAK van uw partner inderdaad verlagen.
Dit was het antwoord voor Frits

Ik zit in de zelfde situatie, is het niet zo als je getrouwd bent, dat het gak naar het gezamenlijke inkomen en vermogen kijkt.
Hoe verdeel je dat dan slim?
Groeten Bo Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Bo,
Als niet beide partners meer vermogen hebben dan de vrijstelling (ruim 30.000 euro per persoon), kunt u fiscaal het vermogen zo verdelen dat wel optimaal van de vrijstellingen gebruik wordt gemaakt. Het fiscale gezamenlijke vermogen wordt dan kleiner en daarmee de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manita, 24-07-2019 15:41 #185
Mijn moeder moet binnenkort opgenomen worden in een verzorgingstehuis indicatie 6. Ze heeft een eigen huis vrij van hypotheek (geschatte waarde € 200K). Mijn ouders hadden een testament op de langstlevende. Als ze het huis moet verkopen hebben de kinderen dan recht op het gedeelte van onze vader? Dus kan dan de helft van de opbrengst van het huis aan de kinderen uitbetaald worden rekening houdend met de fiscale regels die er zijn bij overlijden? of mag dit pas na overlijden van onze moeder. Reactie infoteur, 25-07-2019
Beste Manita,
De kinderen hebben automatisch recht op de uitbetaling van het gedeelte van hun overleden vader als ook moeder is overleden, maar uw moeder mag de erfdelen wel eerder uitbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 01-07-2019 02:21 #184
Goedendag/avond, Kan iemand mij wat advies geven.Ik ken een Meneer van bijna 69 jaar, woont zelfstandig maar wordt steeds moeilijk. Hij heeft schulden en natuurlijk een pensioen.Deze meneer is niet echt in staat om zelfstandig te wonen. Heeft hulp nodig in de huishouding… boodschappen, kan niet zelf koken. Woont op de eerste etage is een beetje moeilijk te been, gebruikt medicatie.Hoe kan ik hem helpen om in een aanleuningwoning te krijgen.Het liefst met wat zorg, en met eigen beheer van financiën… En het liefst in Amsterdam blijven wonen.PShij heeft geen familie in zijn leven… is dus alleen… Graag goede advies.? stel ik erg op prijs… met dank Bea, Reactie infoteur, 03-07-2019
Goedenavond Bea,
Een seniorenwoning of aanleunwoning kan dan een goede oplossing zijn. In Amsterdam zijn er een paar grote aanbieders: Amstelring, Cordaan. Of dit zal bevallen is een inschatting die u zelf zult moeten maken, bijvoorbeeld door eens te gaan kijken en te praten met het personeel of de ouderen die er wonen. Vaak is er ook een cliëntenraad aanwezig of een cliënten servicebureau dat u van meer informatie kan voorzien. Denk ook aan de mogelijke wachttijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wormmeester, 10-05-2019 15:54 #183
Mijn moeder zit in een verzorgingshuis ze levert haar hele AOW in en krijgt geen kleedgeld zij is 98 jaar en heeft nog wel een pensioen van vader van 610 euro.
mijn vraag is hoe zit dat allemaal, en krijgt ze wel vakantiegeld of gaat dat ook naar het verzorgingshuis Reactie infoteur, 13-05-2019
Beste Wormmeester,
Kan het zijn dat uw moeder in een particulier verzorgingshuis (zorgvilla) zit, waar hogere tarieven worden gerekend? Bekijk dan de afspraken die met het verzorgingshuis zijn gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 08-05-2019 12:04 #182
Voor de berekening van een eigen bijdrage voor mijn echtgenote met de CAK moet ik het vermogen van haar en mij van de belastingaangifte van 2 jaar geleden opgeven. In die aangifte kon ik het vermogen voor de berekening van de box 3 belasting vrijelijk verdelen tussen de fiscale partners. Kan ik die vrije verdeling ook toepassen voor een zo laag mogelijk vermogen voor mijn partner voor een lagere eigen bijdrage? Reactie infoteur, 09-05-2019
Beste Frits,
Bij een slimme verdeling van het gezamenlijke vermogen, kunt u het vermogen dat een rol speelt bij de bepaling van de eigen bijdrage CAK van uw partner inderdaad verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 06-04-2019 11:47 #181
Info mijn ouders hebben vermogen en flink inkomen. Beide straks naar verpleeghuis zzp5 ( alzheimer) Nu moeten ze straks de hoogste eigen bijdrage betalen. Word het dan een keer 2336 en een keer 861 euro?
Of is het anders als ze daar beiden verblijven?

Mevr pronk Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Marion,
Maximaal is de eigen bijdrage voor uw ouders samen 861 euro (eerste vier maanden) en 2.336 euro (na vier maanden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trees, 29-01-2019 11:28 #180
Binnenkort vragen we voor mijn moeder een indicatie aan voor een verzorgingshuis, heb begrepen dat dan de eigen bijdrage al betaald moet worden is dit de lage bijdrage al of minder zolang ze nog niet geplaatst is? Gr. T.P Reactie infoteur, 17-02-2019
Beste Trees,
De eigen bijdrage voor een verzorgingshuis begint in 2019 de eerste vier maanden met de lage bijdrage. Deze start zodra van de zorg gebruik wordt gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 22-01-2019 18:17 #179
Mijn moeder gaat nu naar een verzorgingshuis. ze heeft haar aow en een klein pensioentje van haarzelf en een klein pensioentje van mijn vader, die is al een paar geleden overleden.geen spaargeld, kunt u mij vertellen wat ze moet betalen, want dat kan niemand ons vertellen b v d Reactie infoteur, 23-01-2019
Beste Loes,
Dat hangt van het precieze inkomen van uw moeder af. Ter indicatie, als haar jaarinkomen 15.000 euro bedraagt dan is de lage bijdrage circa 165 euro per maand en de hoge circa 665 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 07-10-2018 21:52 #178
Wanneer je nu een schenking doet van 50.000 en de ontvanger betaalt daarover de verschuldigde schenkingsbelasting. Heeft dit geschonken vermogen dan nog invloed op de eigen bijdrage? Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste Michel,
Dat hangt ervan af. Een schenking gedurende een jaar werkt pas fiscaal door in het vermogen van de schenker per 1 januari van het volgende jaar. Voor de ontvanger is een schenking geen inkomen, maar kan die per 1 januari van het komende jaar zichtbaar zijn in het vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 24-09-2018 15:15 #177
Geachte, mijn moeder wordt binnenkort opgenomen in een verzorgingstehuis voor dementie. Mijn vader blijft in de aanleunwoning wonen. Zij hebben beide AOW en een heel klein pensioentje. Gezamenlijk €160 netto per maand. Nu begrijp ik dat je kan kiezen voor AOW voor alleenstaande of het bij het oude laten. Dit heeft invloed op de eigen bijdrage en huurtoeslag/ zorgtoeslag. Mijn gevoel zegt omzet bij het oude te laten. Wat is nu financieel gunstiger?
Alvast dank voor uw moeite. Reactie infoteur, 26-09-2018
Geachte Ron,
Dat hangt van de termijn af. Als uw ouders beiden de AOW van een alleenstaande ontvangen, houden ze beiden waarschijnlijk netto meer inkomen over, maar kunnen de eventuele toeslagen daardoor lager worden. Na twee jaar telt vervolgens het hogere inkomen ook mee bij de bepaling van de eigen bijdrage en kan bijvoorbeeld moeder er daardoor netto op achteruit gaan. Dit zou berekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 23-09-2018 13:19 #176
Goedemiddag,
Bij de berekening van de hoge bijdrage kom ik de term verschuldigde belasting tegen.
welk onderstaand bedrag wordt hiermee bedoeld?
a) verzamelloon 2016:11628 euro
b) totaal verschuldigde belastingen box 1 en 3 tezamen: 2348 euro (voor heffingskortingen).
c) totaal algemene heffingskorting, ouderenkortingen en alleenstaande ouderenkorting: 2768 euro
Per saldo hoeft er dus geen belasting te worden betaald na alle kortingen.

Betreft dit de verschuldigde belasting:
1)voor punt c ofwel 2348
2) of betreft dit punt b-c ofwel 0 euro? Reactie infoteur, 25-09-2018
Beste Janssen,
De verschuldigde belasting is de inkomstenbelasting die per saldo betaald moet worden, rekening houdend met de fiscale aftrekposten en heffingskortingen. In dit geval is dit bedrag nihil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franka Nagtzaam, 28-08-2018 21:35 #175
Mijn vader is 4-8-2018 overleden en mijn moeder wil naar een verzorgingstehuis. Bij de eigen bijdrage van CAK moet opgegeven worden wat het inkomen was van 2016. Is dit het inkomen van beide, of alleen van mijn moeder. Ze heeft nu natuurlijk minder inkomen. Ze hebben beide aangifte gedaan over 2016.
vriendelijke groet. Reactie infoteur, 30-08-2018
Beste Franka Nagtzaam,
Als u invult dat er geen partner is (zoals nu helaas de situatie is), dan wordt er alleen naar het inkomen van uw moeder gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lida, 25-05-2018 21:39 #174
Vorige week waren we bij een oom en tante van mijn man. Ze wonen in een verzorgingshuis. Ze zijn beiden boven de 80. Ze moesten daarheen verhuizen, want hij heeft Alzheimer en zij moest een zware operatie ondergaan en er was geen oppasadres te vinden. Zij is opgeknapt en 'zorgt' nu voor hem; dat hij zijn pap eet, schone kleren aandoet en een nieuw overhemd. Hun inkomen bestaat uit AOW, verder niks. Zij vertelde dat ze van hun inkomen alleen een soort zakgeld overhouden, 300 euro per maand voor hen beiden. Daarvan moeten ze reizen, kleding kopen, naar de kapper etc. Alleen wonen, zorgverzekering en eten wordt daarvan betaald en waarschijnlijk een soort activiteitenprogramma -waar ze verplicht aan moeten meedoen. Ik vind dit erg triest om te zien. En ik vraag me af of dit, financieel gezien, wel klopt.
Wie weet daar iets meer over? Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste Lida,
Het CAK gaat uit van een jaarlijks bedrag aan zak- en kleedgeld van € 5.761,- voor gehuwden (2018), dat is 480 euro per maand. Hoeveel er verder nog overblijft, is afhankelijk van het inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 21-05-2018 14:39 #173
Beste Zeemeeuw,
Ik ben woonachting in Australie, maar mijn moeder van 75 woont nog steeds in Nederland, gemeente 's-Hertogenbosch. Zij is alleenstaand en heeft gezondheidsproblemen die haar ernstig belemmeren in haar dagelijks leven. Ze woont in het centrum en huurt in een appartementencomplex dat haar nog de mogelijkheid geeft om zelf boodschappen etc te doen om dat alles zo dichtbij is. Sinds kort heeft ze een scootmobiel (volledig zelf betaald). De entree tot het appartementen complex is zeer lastig en moet verbeterd worden om haar en tevens de zeer mobiele mede- bewoners) makkelijker toegang te geven tot het appartement. Dit zou haar 15000 Euro kosten.

Ze heeft een pensioen en AOW, dat is net genoeg om de huur te betalen. Ze heeft 45000 Euro spaargeld, hier gebruikt ze 6000 per jaar van om in het leven te voorzien. Het WMO wil haar nog niet tegemoetkomen omdat ze nog te veel spaargeld heeft.

Nu kan ze mij als haar zoon en haar kleinkinderen belasting vrij een bedrag schenken, dat zou haar vermogen onder de 24.000 Euro brengen. Als we dit doen voor 1 januari 2019, en dan een herberekening aanvragen. Naar welk bedrag wordt er dan gekeken?

Het doel is om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van de WMO-voorziening en te voorkomen dat ze wordt leeg gezogen van het laatste beetje geld waar ze hard voor heeft gewerkt en nodig heeft om het leven nog enigzins aangenaam te maken.

Ik zou het op prijs stellen als u mij verder op weg kunt helpen door informatie te verstrekken of mij in een richting te sturen waar ik de juiste informatie kan krijgen.

Met vriendelijk groet,
Robert van Florestein Reactie infoteur, 24-05-2018
Beste Robert,
In uw verzoek kunt u aangeven dat het inkomen en/of vermogen in 2018 fors is gedaald en u daarom een herberekening wilt op basis van het inkomen en vermogen 2019. Dit verzoek kunt u als het alleen om het vermogen gaat pas in 2019 indienen omdat per 1 januari 2018 uw moeders vermogen kennelijk nog te hoog was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 21-05-2018 09:22 #172
Goedemorgen Zeemeeuw.
Mijn zus (weduwe sinds 1998) is 90 en verblijft sinds 2014 in een verzorgingshuis en is terminaal. Ze heeft geen kinderen. Nu is kortgeleden haar huis verkocht voor € 180.000. Hierop rust nog een kleine hypotheek van € 10.000. Ze heeft een klein pensioen, AOW en een spaarrekening van € 20.000. Er is een testament, waarbij 2 goede vrienden, tevens haar gevolmachtigden, en ik ieder voor een gelijk deel genoemd zijn. Wordt de opbrengst van het huis nu bij haar vermogen opgeteld?. 2e vraag; Wat is en/of wordt haar eigen bijdrage. Reactie infoteur, 23-05-2018
Beste Jan,
De opbrengst van het huis wordt dan op zijn vroegst per 1 januari 2019 bij het vermogen opgeteld. Voor de eigen bijdrage aan het verzorgingshuis zal dat nog geen verschil maken. Ik veronderstel dat u met kortgeleden, na 1 januari 2018 bedoelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Pelt, 03-05-2018 20:09 #171
Stel dat ik mijn kinderen dit jaar 80000 euro schenk (voor aflossen van hun hypotheek) en mijn man komt volgend jaar in een verzorgingshuis, wat is dan de bijdrage aan het verzorgingshuis. Na een half jaar jaar gaat men 2 jaar terug om te kijken wat wij dan bezaten. Maar door de kinderen dit jaar te schenken hebben we natuurlijk niet meer zo'n hoog bedrag dan 2 jaar terug.
Hoe gaat men hiermee om? Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste van Pelt,
Als het vermogen een stuk lager is, kunt u om een herberekening van de eigen bijdrage vragen op basis van inkomen en vermogen van het huidige jaar, 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. M. Kwakman, 01-05-2018 12:17 #170
Mijn moeder heeft geen begrafenisverzekering. Zij heeft wat spaargeld. wordt er bij de berekening van de bijdrage rekening gehouden met de kosten van een begrafenis waardoor haar vermogen onder de vrijstelling komt? Reactie infoteur, 02-05-2018
Beste A. M. Kwakman,
Met de eventuele kosten van een begrafenis wordt bij de berekening van de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis geen rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. M. P. Beckers, 28-04-2018 23:10 #169
Hoe bereken ik mijn eigen bijdrage bij opname in een verzorgingshuis 2017-2018?
Hoe wordt mijn appartement, vrij van hypotheek, van ca.100.000 euro hierin meegenomen? Er zijn 2 erfgename, (kinderen). Hoe wordt mijn spaargeld hierin verwerkt en hoe hoog is mijn vrijstelling. Ik ben alleenstaand. Is het raadzaam een testament te laten maken en in welke tijdsperiode moet dat gemaakt zijn?

Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 30-04-2018
Beste E. M. P. Beckers,
Bij de berekening van uw eigen bijdrage 2017-2018 wordt gekeken naar uw vermogen in box 3 op 1 januari 2015. Als het goed is valt het appartement waar u woont, daar niet onder. Die valt immers in box 1 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Reijnders, 26-02-2018 17:21 #168
Wij (man 81 en vrouw 80} hebben een notarieel samenlevingscontract, als een van beiden opgenomen moet worden in een zorginstelling of verpleeghuis wie moet dan de eigen bijdrage betalen? wij hebben een en/of rekening, ook hebben wij ieder een eigen rekening met een tegoed (ieder 40.000 euro) Naast de AOW 9beiden heeft de man een pensioen van 500 euro Reactie infoteur, 27-02-2018
Beste Jan Reijnders,
De eigen bijdrage is voor rekening van degene die is opgenomen. Als die persoon zelf niet meer de betaling kan of wil doen, kan een ander (u bijvoorbeeld) daartoe worden gemachtigd. Het CAK kan ook worden gemachtigd tot een automatische incasso als jullie dat willen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Algemeen, 26-02-2018 02:54 #167
Heb een vraagje als iemand woont in een zorginstelling en die heeft een pensioenrekening met belastingvoordeel dus geblokkeerd rekening tot pensioen aow leeftijd. telt het cak die vermogen ook bij?
hoor het graag Reactie infoteur, 27-02-2018
Beste Algemeen,
Als een pensioenrekening geen onderdeel is van box 3, telt het CAK dat opgebouwde kapitaal niet mee. Normaliter is een geblokkeerde rekening geen onderdeel van box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 22-02-2018 09:07 #166
Mijn moeder (dementerende) wordt nu met spoed indicatie opgenomen in een verpleegtehuis. Haar huidige echtgenoot heeft geen idee wat de kosten zijn. Wordt zijn inkomen meegeteld bij de berekening van de eigen bijdrage?
Het verzamelinkomen in 2016 van mijn moeder was € 10.044, van haar echtgenoot € 20.378. Er is geen spaargeld. Wel een eigen woning WOZ waarde € 172.000, met volledige hyp.schuld.
Klopt het dat de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage van toepassing en hoe hoog zal die zijn? is en hoe hoog is straks waarschijnlijk de hoge bijdrage?
Kunnen wij als kinderen verplicht worden mee te betalen? wij hebben geen schenkingen ontvangen. Reactie infoteur, 23-02-2018
Beste Cor,
Het CAK kijkt voor de berekening van de eigen bijdrage naar het gezamenlijke verzamelinkomen. De eerste zes maanden is er altijd een lage bijdrage. Bij een gezamenlijk inkomen van 30.000 euro bedraagt deze eigen bijdrage circa 250 euro per maand. De kinderen worden niet verplicht om mee te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Haasbeek, 01-02-2018 18:27 #165
Geachte,

Mijn vader is op 16 januari 2018 overleden. Mijn moeder wil in 2018 in een verzorgingstehuis. Het vermogen is ca. 50.000 euro.
Zij heeft AOW en een klein nabestaandepensioen.
1) helpt het om een vordering aan de kinderen op te maken of een bedrag te schenken aan de kinderen binnen de vrijstelling om zo de eigen bijdrage te verminderen?

toets moment CAK voor het vermogen is volgens mij 2016. Samenstelling was toen 2 personen. Gaat het CAK in 2018 van een dubbele vrijstelling uit? of gaat het CAK, na het overlijden van mijn vader in 2018, alleen van de vrijstelling van mijn moeder van 25.000 euro. Reactie infoteur, 03-02-2018
Geachte Haasbeek,
Een schenking helpt pas na twee jaar, omdat de eigen bijdrage 2018 wordt berekend op basis van het vermogen op 1 januari 2016 en het inkomen in 2016. Of het moet zo zijn dat de financiële situatie in 2018 veel slechter is dan in 2016, maar dan nog is het geen zekerheid dat het CAK met een lagere eigen bijdrage zal instemmen.
Door het overlijden van uw vader in 2018 komt het CAK met de cijfers 2016 een beetje in de problemen, het moet immers gaan om het inkomen en vermogen van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Velt, 27-01-2018 09:58 #164
Vader is 82 en dementerend. Hij moet binnenkort opgenomen worden. Vermogen in 2016 lag rond de 65000. Zijn pensioen is hoog. Betaalt hij de hoogste bijdrage van 2315 euro of moet hij daarbovenop nog meer betalen vanwege het eigen Vermogen?

Inmiddels is het vermogen verminderd door de vrijgestelde schenkingen. Wij horen graag waar we op moeten rekenen.
Aag V Reactie infoteur, 29-01-2018
Beste Velt,
Uw vader betaalt in de wlz -instelling de eerste zes maanden de zogenaamde lage eigen bijdrage en daarna de hoge. Beide bedragen zijn aan een maximum gebonden (zie de bedragen in het artikel). Gaat uw vader naar een particulier verzorgingstehuis, dan kunnen de bedragen een stuk hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karla, 26-01-2018 22:31 #163
Als er een wlz indicatie is toegewezen en je in een verzorgingshuis gaat wonen, betaal je dan naast de eigen bijdrage ook huur? Reactie infoteur, 29-01-2018
Beste Karla,
Uw verblijf in een verzorgingshuis wordt betaald uit uw eigen bijdrage. Wie echter bijvoorbeeld in een aanleunwoning woont, die huurt en daar extra zorg krijt, betaalt wel huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Omer, 26-01-2018 11:07 #162
Mijn moeder zit al 3 jaar in een verpleeghuis en nu gaat mijn vader binnenkort naar een verzorgingshuis. Klopt het dat zij dan beiden het lage bijdrage tarief van max. 840 euro per maand per persoon gaan betalen? Reactie infoteur, 27-01-2018
Beste Omer,
De eigen bijdrage kan worden benaderd door de inkomens op te tellen en de eigen bijdrage als gevolg van dit totale inkomen in tweeën te delen. Er geldt wel een minimum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 22-01-2018 13:39 #161
Mijn moeder gaat binnenkort naar een verzorgingstehuis. Ze is alleenstaand, heeft AOW en een heel klein pensioentje van mijn overleden vader. Ze heeft € 20.000 spaargeld.
Kan iemand uitleggen hoeveel ze maandelijks moet betalen en is dit ook nog afhankelijk van de indicatie en haar spaargeld?

Ik weet niet of het aan mij ligt maar ik vind het allemaal behoorlijk ondoorzichtig.
Bedankt alvast voor eventuele reacties!

Mvg Ineke Reactie infoteur, 23-01-2018
Beste Ineke,
Het spaargeld wordt in dit geval niet meegeteld, die valt onder de vrijstelling. Hoeveel ze moet betalen hangt ook ad van de hoogte van het klein pensioen. Als dit ook in 2016 de situatie was, wordt de bijdrage bij een paar duizend euro aan extra pensioen ongeveer 165 euro (tot 180 euro) en de hoge bijdrage 860 euro (tot 1000 euro) per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 21-01-2018 12:40 #160
Mijn moeder gaat in de loop van dit jaar naar een verpleegtehuis. Zij heeft EUR 62,000 op haar bankrekening staan. Kan zij alsnog over 2017 een bedrag aan haar kleinkinderen schenken en dit zelfde nog een keer doen voor 2018 voor het maximale bedrag van de vrijstelling?
Tevens wil ze mij - haar kind (leeftijd 60) - EUR 30,000 schenken (moet dan natuurlijk aangifte schenking doen bij de belasting dienst.
Kan de overheid/ verpleeginstelling later dan toch eisen dat zij de maximale bijdrage moet betalen ondanks dat haar spaargeld na bovengenoemde stappen bijna onder de vrijgestelde EUR 30,000 is. Of kan de overheid verhaal halen bij haar kind vanwege de gift van EUR 30,000?

Met vriendelijke groet,
Anne Reactie infoteur, 22-01-2018
Beste Anne,
Het is niet mogelijk om in 2018 met terugwerkende kracht over 2017 een schenking te doen. De banken geven bovendien de standen van het vermogen per 31 december 2017 door aan de fiscus en die standen wijzigen niet meer. Tot slot wordt de eigen bijdrage 2018 berekend aan de hand van het inkomen en vermogen per 1 januari 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera Hoogendoorn, 09-01-2018 20:32 #159
Mijn vader moet een eigen bijdrage betalen omdat hij in het verpleegtehuis is opgenomen. Nu is die bijdrage zo hoog dat mijn vader het niet meer kan betalen en per maand bijna 200 euro te kort komt. Mag dit? En klopt dit wel? Hij had geen schulden maar nu bouwt hij schulden op. Volgens het cak klopt het allemaal. Maar ik geloof niet dat iemand schulden kan krijgen omdat hij verzorgd moet worden. Kan iemand mij helpen een antwoord te vinden voor dit probleem? Met vriendelijke groet vera Reactie infoteur, 11-01-2018
Beste Vera Hoogendoorn,
De eigen bijdrage die uw vader moet betalen is gebaseerd op zijn inkomen en vermogen van twee jaar terug. Als in de hoogte daarvan daarna een (grote) verandering is gekomen, kan er om een herberekening van de eigen bijdrage worden gevraagd. Als uw vader veel zorgkosten heeft, kan een deel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, wat zijn verzamelinkomen verlaagt. Een eigen vermogen kan ertoe leiden dat een eigen bijdrage relatief hoog is, waardoor het eigen vermogen aangesproken moet worden,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 08-01-2018 18:23 #158
Beste Zeemeeuw,
Mijn moeder van 99 zit nu 2,5 jaar in verzorgingshuis. De kinderen hebben een algehele volmacht.
Haar huis is zojuist verkocht voor 3 ton. Zij schenkt vrijwel de gehele opbrengst van haar huis aan de 3 kinderen.
Klopt het dat wij hierover dan 10% schenkbelasting betalen?
Melden wij dit nu meteen bij de belastingdienst via een schenkingsformulier en wordt die 10% meteen geïnd? Of gebeurt dit bij de opgave inkomstenbelasting over 2018?
Alvast mijn dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Ans Reactie infoteur, 09-01-2018
Beste Ans,
U betaalt 10% het niet belastingvrije deel van de schenking. De aangifte bij de Belastingdienst verloopt via een schenkingsformulier en niet via de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 04-01-2018 21:28 #157
Mijn vader is dementerend en wordt nu binnen 6 dagen in een verzorgginghuis geplaatst.
Hij heeft geen eigen woning maar wel 12.000 euro aan spaargeld. Verder een klein pensioen van rond de 200 euro en iets van 950.euro Wordt bij die berekening zijn spaargeld meegerekend? Aan welk bedrag moet hij maandelijks denken?
Mijn vader is heel bang dat hij zijn spaarcentjes in moet leveren, maar dat is volgens mij niet aan de orde… toch? Mvg rene Reactie infoteur, 05-01-2018
Beste Rene,
Gekeken wordt naar zijn vermogen op 1 januari 2016. Als dat ook ongeveer 12.000 euro was, is dit bedrag niet van invloed op zijn eigen bijdrage in het verzorgingshuis. Hij mag zijn spaargeld houden, er kunnen altijd extra kosten voor de verzorging zijn maar dat is onafhankelijk van zijn spaargeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees van Oort, 27-12-2017 21:56 #156
Mijn moeder van 87 heeft een eigen huis met een kleine hypotheek
Ze heeft aangegeven dat ze wil verhuizen naar een aanleunwoning, Het huis wil ze verkopen en de opbrengst verdelen onder de kinderen
Nu is mijn vraag, Wat als mijn moeder binnen 2 jaar nadat het huis is verkocht en verdeeld in een verzorgingshuis terecht komt en ze boven het vrijgestelde vermogen geen geld meer heeft, moet het verdeelde geld van het huis dan teruggegeven worden om de eigen bijdrage te betalen? Reactie infoteur, 29-12-2017
Beste Kees van Oort,
Uw moeder mag haar geld in 2017 en 2018 verdelen zoals zij dat wil, mogelijk moeten er wel schenkingsrechten worden betaald.
Uw moeder zal gewoon haar hogere eigen bijdrage betalen als haar inkomens- en vermogenssituatie niet ingrijpend zijn veranderd.
Als er wel grote veranderingen zijn, kan ze een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage indienen. De eigen bijdrage voor een verzorgingshuis is wel aan een minimum gebonden. Het CAK besluit over een eventuele verlaging van de eigen bijdrage naar aanleiding van een verzoek daartoe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corne, 25-12-2017 20:57 #155
Mijn vader en moeder wonen nu in een eigen koopwoning (geen hypotheek meer) en hebben spaargeld op een rekening van ca 80.000 euro.
Nu moet mijn moeder helaas naar een verzorgingshuis.
Moet ze nu na 6 maanden het hoge tarief gaan betalen, of blijft mijn vader het lage tarief betalen omdat hij alleen thuis blijft in zijn koopwoning?

mvg
Coirne Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Corne,
Na zes maanden gaat iedereen in een verzorgingshuis (WLz) het hoge tarief betalen, maar de hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het vermogen en inkomen uit het jaar t-2.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jc van den Heuvel, 07-12-2017 14:13 #154
L.S
Indien een echtpaar in een verzorgingshuis worden opgenomen en de maximale bijdrage van ongeveer euro 2300/mnd is van toepassing, moet dit bedrag dan 1x of 2x worden betaald. Reactie infoteur, 27-01-2018
Beste Jc van den Heuvel,
De maximale bijdrage is de bijdrage per persoon. Op basis van het totale inkomen wordt bekeken hoeveel per persoon betaald moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita, 05-12-2017 19:14 #153
Als mijn dementerende moeder in een verpleeghuis wordt opgenomen en haar huis wordt verkocht (waarde 200.000 euro hypotheekvrij). Mag zij dan het vrijgekomen geld vrij schenken aan de vier kinderen (elk 50.000 euro) als dat voor aflossing van de hypotheken van de kinderen bestemd is? Reactie infoteur, 06-12-2017
Beste Rita,
Dat mag in 2017 en als de ontvangers jonger zijn dan 40 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pedro, 23-11-2017 17:45 #152
Mijn schoonmoeder is 80 jaar en woont in een eigen woning die afbetaald is. Daarnaast heeft ze een spaarrekening van 100.000 euro. Ze heeft 2 dochters van boven 50 jaar en 4 kleinkinderen tussen 17 en 30 jaar.
Als ze naar een verpleeghuis zou moeten, wat nu nog niet het geval is, hoeveel moet ze dan ongeveer per maand betalen, en kunnen wij daar wat aan doen?

bedankt alvast voor uw reactie.
Pedro Reactie infoteur, 24-11-2017
Beste Pedro,
Voor de eigen bijdrage wordt gekeken naar het inkomen van uw schoonmoeder en haar vermogen van twee jaar terug. Haar eigen woning wordt daarbij niet als vermogen gezien, de spaarrekening wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon, 21-11-2017 10:54 #151
Ik ben leek op het gebied maar ik vind het een hele interessante site met vraagstelling.
Zeker omdat ik op leeftijd ben en me er mooi in kan verdiepen.
Veel succes. Reactie infoteur, 21-11-2017
Beste Toon,
Dank u wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 10-11-2017 17:18 #150
Beste Zeemeeuw,

Mijn moeder is dementerend en de kans is groot dat zij binnen een jaar naar een verzorgingshuis moet.
Ze woont nu nog thuis met hulp van de thuiszorg. Het huis is vrij en ze heeft een klein beetje spaargeld. Mijn vader is reeds lang geleden overleden. In het testament is nu alleen geregeld dat de erfenis vrijkomt een half jaar na overlijden.
Mijn moeder maakt zich zorgen of het financieel goed geregeld is. Ze wil voorkomen dat als ze naar het verzorgingshuis moet, dat ze dan haar vermogen moet opeten en dat dat niet te goede komt aan haar (klein)kinderen. Ze heeft 2 kinderen, beiden zijn ouder dan 40. Een nieuwe akte opmaken bij de notaris (dat de erfenis vrijkomt als ze het verzorgingshuis in moet) is wellicht te laat gezien haar ziekte.

Wat kunnen we het beste doen? Is het verstandig om het huis te verkopen als ze naar het verzorgingshuis moet? Is schenken op papier een oplossing? Of zijn er wellicht andere mogelijkheden? Wie zou ons hierbij verder kunnen adviseren?

Hartelijk bedankt voor uw reactie,
Claudia Reactie infoteur, 13-11-2017
Beste Claudia,
Een erfenis kan alleen vrijkomen als iemand komt te overlijden, wel kunnen er tijdens het leven schenkingen (op papier) worden gedaan. Het vermogen opeten is niet echt aan de orde, wel telt het vermogen van twee jaren terug mee bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Het huis verkopen als uw moeder naar het verzorgingshuis moet is, als er vervolgens niets met dat geld gebeurt, geen oplossing omdat ook dat als vermogen wordt gezien. Vaak is een paar jaar een bedrag schenken fiscaal gezien goedkoper dan een groter bedrag in één keer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elizabeth, 05-11-2017 15:19 #149
Beste Zeemeeuw,
mijn moeder en haar zuster delen een huis, waarvan het eigendom op hun beider naam staat. Mocht een van de twee op termijn naar een verzorgingshuis moeten, wordt het huis dan bij de berekening van de eigen bijdrage als vermogen meegerekend, of blijft het buiten beschouwing (dus lage eigen bijdrage) omdat er nog een 'partner' thuis woont? Geregistreerd als partners zijn de zusters niet (als dat al kan).
Alvast bedankt voor uw antwoord; met vriendelijke groet,
Elizabeth Reactie infoteur, 07-11-2017
Beste Elizabeth,
Als de moeder naar een verzorgingshuis gaat, mag ze gedurende twee jaar de woning nog als eigen woning aanhouden (box 1), daarna gaat haar aandeel in de woning als vermogen meetellen bij de vaststelling van de eigen bijdrage Wlz (box 3).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert, 02-11-2017 16:56 #148
Beste Zeemeeuw,
Een moeder van 74 heeft 1 zoon van 50 jr. Zij maakt sinds 4 jaren gebruik van de papieren schenking. Zij heeft een eigen woning van pakweg € 250.000,= zonder hypotheek. Stel dat moeder in een verzorgingstehuis komt en een eigen bijdrage WLZ moet gaan betalen, maar dat zij direct al de woning voor die prijs kan verkopen. Zij zou dan ter vermindering van haar vermogen direct bijv. € 50.000,= aan haar zoon kunnen schenken, uiteraard tegen 10% schenkingsrecht. Want beter nu 10% betalen dan straks elk jaar 4% (nieuwe cijfers 2019).Ook kun je nu reeds aannemen dat die € 50.000,= bij overlijden van moeder toch wel bij de erfbelasting in beeld komt. Dus woning verkopen en gelijk vast € 50.000,= schenken, opdat voor dat bedrag BOX 3 helemaal niet in beeld komt. Uiteraard krijgt de zoon dan wel te maken met een hoger BOX3 vermogen.
Graag zou ik uw standpunt hieromtrent vernemen. Is dit dan een verstandige optie? Reactie infoteur, 04-11-2017
Beste Evert,
Een schenking op papier is al een echte schenking waarop de schenkbelasting van toepassing is. Het verschil is wel dat bij verkoop ook direct uitbetaald kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fenna, 02-11-2017 09:57 #147
Mijn vader is getrouwd en heeft 42.000 op zijn spaarrekening staan, nu moet mijn vader naar een verzorgingshuis. Zijn vrouw weigert en wil dus niet. Hoe zit het nu met zijn spaargeld? Reactie infoteur, 02-11-2017
Beste Fenna,
Uw ouders hebben in 2017 elk een vermogensvrijstelling van 25.000 euro, uw vader zit, als het geld in de belastingaangifte alleen op zijn naam staat, iets boven deze grens. Het CAK kijkt overigens naar het vermogen van twee jaren terug, het vermogen kan toen nog iets anders zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 23-10-2017 16:25 #146
Mijn moeder heeft een bankrekening waar 290.000,- op staat. De flat waar zij in woont is hypotheekvrij en heeft een waarde van 85.000,=. Zij heeft 4 kinderen en die hebben een vordering op haar van 35.000,= euro ( samen 140.000,-) (erfdeel Vader). Zij heeft nu drie jaar geschonken op papier, samen 80.000,=( 2105/2016/2017). Zij heeft aow van 882,- en een pensioen van 1.459,=.

Wat heeft dit voor consequentie als zij een verzorgingstehuis in gaat. Wel is er notarieel vastgelegd dat de schenkingen en het erfdeel op dat moment uitgekeerd wordt
. Reactie infoteur, 25-10-2017
Beste Mark,
De schenkingen op papier komen nu al in aanmerking als schuld in box 3. Dat zou betekenen dat het vermogen van uw moeder lager is dan 290.000 euro is. De waarde van de flat hoeft nog niet direct te worden meegeteld. Belangrijk is ook dat er door het verzorgingshuis in 2017 wordt gekeken naar het vermogen op 1 januari 2015. Die bedragen zullen afwijken van de bedragen op 1 januari 2018. Van het vermogen wordt een deel bij het inkomen geteld als inkomen, er gelden wel maxima (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jana, 18-10-2017 22:37 #145
Moet een lening met de clausule 'opeisbaar bij opname in een WLZ-inrichting' daadwerkelijk worden afgelost bij opname in een WLZ-inrichting (van degene die de lening heeft ontvangen) of mag die lening incl. rentebetaling doorlopen zonder gevolgen voor de eigen bijdrage? Reactie infoteur, 20-10-2017
Beste Jana,
Opeisbaar wil meestal niet zeggen dat het bedrag ook daadwerkelijk moet worden opgeëist, maar dat de mogelijkheid tot vordering bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Zebregs, 27-09-2017 14:48 #144
Mijn ouders moeten ingeschreven gaan worden voor een verzorgingshuis.
Ze hebben voor beide een bedrag vastgezet, gezamenlijk groot € 12.500,00. Deze komen pas vrij bij overlijden van degene op wiens naam de rekening staat. Ook hebben ze een spaarrekening met ongeveer € 16.000,00.
Is het nu verstandig om de spaarrekening van €16.000,00 op een rekening van een van de kinderen te zetten of niet?
Als ik ze nu in zou schrijven dan duurt t nog minimaal een jaar voor ze een plaats vrij hebben in het verzorgingshuis. Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste P. Zebregs,
Waarschijnlijk (nog) niet. Die 12.500 euro staat waarschijnlijk op een geblokkeerde rekening en telt dan nog niet mee voor het vermogen. Het bedrag op de spaarrekening is een stuk lager dan hun gezamenlijke vrijstelling (50.000 euro), bovendien zou het op naam van een kind zetten betekenen dat er schenkbelasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Oudshoorn, 22-09-2017 09:44 #143
Ik ben blij te zien dat u deze ingewikkelde materie begrijpt en in alle finesses kent. Mijn vraag:
mijn boerenverstand zegt mij dat het er uiteindelijk alleen om gaat dat mensen in een tehuis hun eigen bijdrage kunnen betalen. Als het inkomen (AOW + pensioen in de meeste gevallen) daarvoor voldoende is dan hoeft het vermogen toch niet te worden aangesproken? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste E. Oudshoorn,
Dat klopt. Het vermogen speelt een rol bij de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis, maar als het inkomen hoog genoeg is voor uw uitgaven, dan hoeft er niet ingeteerd te worden op het vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 12-09-2017 02:10 #142
Mijn moeder heeft een eigen huis, vrij op naam, met woz-waarde van €300.000. Daarnaast nog een spaarrekening met €70.000. Moeder heeft diagnose Alzheimer en zal op termijn naar tehuis moeten. Heeft het zin om huis en vermogen onder te brengen in een "Stichting Persoonlijk Fonds" op Curacao, St. Maarten, BES eilanden of Aruba om zo de hoge eigen bijdrage te ontlopen? Reactie infoteur, 13-09-2017
Beste Paul,
Dat lijkt niet de oplossing. De oprichting van een SPF vermindert (op het eerste gezicht) het vermogen in box 3, maar de storting in het fonds wordt als een belaste schenking gezien. Bovendien is de SPF fiscaal transparant, waardoor de Nederlandse fiscus het vermogen vervolgens weer toerekent aan de participanten van het fonds.
Uw moeder heeft enige bescherming in die zin dat gekeken wordt naar het vermogen van twee jaren terug en dat de eigen woning, indien nog niet verkocht, nog even in box 1 mag blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corné, 14-07-2017 10:05 #141
Onze vader staat sinds een paar maanden op wachtlijst voor verzorgingstehuis. Recent ontving hij een CIZ indicatie voor 24-uurs zorg onbepaalde tijd. Wij verwachten dus dat hij zal stijgen op de wachtlijst.

Nu wil vader dat wij protest aantekenen tegen de CIZ indicatie en de zaak terugdraaien. Door lotgenoten is hem verteld dat hij bij opname voor 24-uurs zorg al zijn geld en bezittingen moet inleveren en zijn huis moet verkopen en beheer verliest. De overheid legt beslag op alles en alleen wat daarvan overblijft bij zijn overlijden komt beschikbaar voor erfgenamen.

In 2015 was zijn inkomen 20.000, spaargeld 65.000, WOZ waarde woning 180.000 met daarop aflossingsvrije hypotheek van 155.000. Klopt zijn veronderstelde "in beslagname"-verhaal? Reactie infoteur, 16-07-2017
Beste Corné,
Uw vader verliest niet het beheer over zijn geld en vermogen bij langdurige zorg, zolang hij compos mentis is en niet onder curatele is geplaatst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Schouwman, 21-05-2017 13:47 #140
Mijn moeder heeft een zzp6 indicatie. Wat betekent dit voor haar en wat kan haar eigen bijdrage worden in vorm van vaste lasten en eigen bijdrage voor medicijnen en hulp in oa huishouden. Reactie infoteur, 23-05-2017
Beste J. Schouwman,
Zorgzwaartepakket 6 staat voor beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. Wat haar vaste lasten en eigen bijdrage worden, is afhankelijk van de noodzakelijke zorg, het zorgarrangement en haar inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 06-05-2017 16:46 #139
Wat ik zelf nergens terug kan vinden is het volgende:

Mijn vader is vanwege Altzheimer in een verpleegtehuis geplaatst, mijn moeder blijft in het huurhuis wonen, alleen, waar gaat de AOW van mijn vader naar toe? Reactie infoteur, 09-05-2017
Beste Saskia,
De AOW blijft van uw vader en zou op zijn rekening moeten worden gestort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 01-05-2017 23:17 #138
De gezondheid van onze vader gaat redelijk snel achteruit door complicaties bij eerdere operatie. Omdat we vermoeden dat hij in de toekomst niet meer zelfstandig kan blijven wonen proberen we (als mantelzorger) al vast wat info te achterhalen.
Situatie:
Vader, 82 jaar, weduwnaar sinds nov. 2014
Huurflat, geen eigen woning.
inkomsten AOW €1091 + pensioen €850 per maand.
eigen vermogen ong. €20.000

Ik begrijp dat zijn spaargeld niet boven de vrijstelling uitkomt, dus daar volgens mij geen zorgen om. Eigen bijdrage wordt dus gebaseerd op alleen zijn inkomen? Nu lees ik een laag en een hoog tarief, betekent dit dat hij eventueel de eerste 6 maanden laag tarief betaalt en daarna een tarief wat hoger ligt als zijn inkomen zodat hij toch verplicht is om zijn spaargeld op te snoepen?
Mocht hij in de toekomst naar een verzorgingshuis moeten, wat zou zijn situatie dan worden?
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Frans,
De lage bijdrage is gelijk aan 12,5% van het bijdrageplichtige inkomen gedeeld door 12 (met minima en maxima bedragen), de hoge bijdrage kent een ingewikkeldere formule met aftrekposten en zakgeld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/133042-bijdrageplichtig-inkomen-zorg-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 12-04-2017 20:42 #137
Mijn moeder wordt wellicht binnenkort opgenomen in een verpleeghuis. Zij is de langstlevende en heeft een eigen huis. Haar bruto inkomen bedraagt +/- € 22.000. Nu heeft zij nog een eigen huis, zonder hypotheek. Moet dit nu verkocht gaan worden i.v.m. een eigen bijdrage? Reactie infoteur, 14-04-2017
Beste Mary,
Haar woning hoeft niet per se verkocht te orden en telt, indien niet verhuurd, gedurende maximaal drie jaar niet mee als vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry H., 12-04-2017 07:20 #136
Voor mijn moeder loopt een CIZ aanvraag voor plaatsing in verzorgingshuis; mijn vader zit er al > 2 jaar. Mag mijn moeder de kinderen ieder de jaarlijkse vrijstelling van 5.320,-- euro schenken zonder dat dit bedrag later terug gevorderd kan worden op de kinderen bij opname in het verzorgingshuis? Reactie infoteur, 12-04-2017
Beste Harry H,
Uw moeder mag de kinderen geld schenken zonder dat het verzorgingshuis dit kan terugvorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha, 06-04-2017 19:11 #135
Mijn vader zit sinds oktober 2015 in een verzorgingstehuis. Samen zijn ze eigenaar van een huis. Nu krijg ik de vraag bij de aangifte of er nog een andere eigenaar van de woning was op 1 januari 2016? Ik zou zeggen dus ja, want mijn moeder is voor 50% eigenaar. Nu vragen ze naar mijn vaders situatie op 01-01-2016. Toen was het niet zijn hoofdverblijf, want hij zit in een verzorgingstehuis. Wat moet hier nu ingevuld worden? Dat de woning bewoond is door een ander? Mijn moeder dus. Maar dit klopt dan ook niet. Of mogen we gewoon invullen dat dit het hoofdverblijf van mijn vader is, ondanks dat hij in een zorginstelling zit en niet op het adres is ingeschreven van zijn eigen huis. Reactie infoteur, 07-04-2017
Beste Natascha,
Als uw vader in een verzorgingshuis zit en uw ouders niet gescheiden zijn, mag hij maximaal drie jaar zijn woning in box 1 opgeven. Met een ander wordt ongetwijfeld iemand anders bedoeld dan uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. de Schutter, 04-04-2017 14:51 #134
Mijn moeder is sinds vorig jaar opgenomen in een verpleegtehuis op 25 januari 2016. Omdat zij recht van bewoning had stond het toenmalige huis in box 3 omdat dit huis nooit haar eigendom is geweest.
Nu heb ik zojuist van de belastingadviseur de opgave voor 2016 binnengekregen en hij berekent toch een bedrag van 17.000 euro voor vruchtgebruik voor n heel jaar. Is dit rechtsgeldig terwijl ze er maar een maand in gewoond heeft in 2016?
Ik had al herberekening aangevraagd omdat ik dacht dat er maar 1/12 berekend zou worden voor vruchtgebruik cq recht van bewoning.
Hoe zit dat nu?

Zie uw reactie graag tegemoet. Reactie infoteur, 07-04-2017
Beste C. de Schutter,
In box 3 wordt gekeken naar het vermogen per 1 januari van een belastingjaar. De waarde van het vruchtgebruik telt dan volledig voor een jaar mee, ook al bestaat die de volgende dag al niet meer. Wel kunt u het CAK om een herberekening vragen, omdat u zo fors benadeeld kunt worden. Een bezwaar bij de Belastingdienst heeft echter geen zin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Greving, 21-03-2017 13:16 #133
Bij familie van mij zal waarschijnlijk op korte termijn de vrouw opgenomen moeten worden in een verzorgingstehuis. Ze hebben nu nog een eigen woning waarvan middels notariële aktes het grootste deel van de waarde middels schuldbekentenissen aan de kinderen is overgedragen. De man blijft waarschijnlijk hier nog wel wonen. Het verzamelinkomen over 2014 was voor hem € 61.300,00 en voor haar € 9.801,00. In het bedrag van hem is een inkomen ad. € 44.911,00 opgenomen vanwege PGB. (zorg voor haar)
Vraag 1 is: wordt dit bedrag van PGB ook meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage? Aanwezige spaarmiddelen vallen binnen de vrijstellingsnormen.
Vraag 2 is: wat zal de eigen bijdrage zijn voor haar?
Graag een reactie. Reactie infoteur, 22-03-2017
Beste A. H. Greving,
Het pgb budget is voor het deel dat het inkomsten zijn voor de man, fiscaal gezien inkomen en telt (stand twee jaren terug) mee bij de bepaling van de eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed Westerhof, 21-03-2017 10:12 #132
Sinds kort (medio 2016) verblijft een vriend van mij in een verpleegtehuis. Zijn vrouw krijgt te maken met het betalen van een eigen bijdrage. Is de eigen bijdrage in z'n geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar in de aangifte over 2016? Reactie infoteur, 22-03-2017
Beste Ed Westerhof,
De eigen bijdrage aam het CAK is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaars, 12-03-2017 23:48 #131
Mijn moeder verblijft sinds mei 2016 in een verpleeghuis met een zzp5 indicatie. Mijn vader woonde nog thuis maar gaat misschien nu met een zzp4 of zzp6 indicatie in een verzorgingshuis wonen. Er is een eigen huis. Wat te doen om te voorkomen dat het opgebouwde vermogen van het huis naar de eigen bijdrage gaat? Moet het te koop staan en verkocht worden?
Met vriendelijke groet,
Fam. Kaars Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Kaars,
De woning blijft twee jaar na opname in het verzorgingshuis een eigen woning in box 1, totdat de woning is verkocht of verhuurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 08-03-2017 13:18 #130
De kans is groot dat mijn moeder dit jaar nog naar een verpleeghuis zal gaan.
Volgens de site van het CAK wordt de eigen bijdrage over het inkomen en vermogen van 2015 berekend.
Het vermogen is echter in twee jaar van € 30.000 naar de € 23.000 gegaan ivm een verhuizing.
Bij de berekening op de site van het CAK echter moest ik de € 30.000 opgeven als vermogen en de uitkomst van deze berekening is dat zij dan de hoge eigen bijdrage van € 1.101,85 moet betalen. Is dit correct? Dit vermogen heeft zij natuurlijk niet meer en in de € 23.000 die zij nu nog bezit moet ook de uitvaart betaald worden.
Graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 11-03-2017
Beste Anne,
Het CAK rekent met het vermogen en inkomen van twee jaren terug. Als er inmiddels een flinke teruggang is in inkomen en vermogen, kunt u het CAK om een herziening van de berekening vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Begeman, 06-03-2017 14:42 #129
Geachte dame/heer,
Mijn schoonmoeder hebben we vanuit het ziekenhuis naar een verzorgingshuis gebracht vanwege beginnende dementie en lichamelijke klachten (hart problemen en COPD, indicatie 5). Thuis wonen zou niet meer verantwoord zijn. Mijn schoonvader is halfzijdig verlamd maar kan het met thuishulp mogelijk nog redden.
Omdat er in hun woonplaats geen plaats was hebben we mijn schoonmoeder ondergebracht bij een particuliere instelling in een naburige plaats.
Na een gesprek met het huis bleek dat we moesten rekenen op een kostenpost van 2500 euro per maand. Hier schrokken we nogal van. Verdeling was 1250 voor het appartement en ong 1250 voor de overige service (eten, schoonmaak, schoon beddengoed, en persoonlijke verzorging en het feit dat er 24 uur per dag assistentie is voor aandacht en zorg).
Mijn schoonvader schrok nogal en ziet zijn spaarpot snel slinken en verwacht dat hij mogelijk ook zijn huis moet gaan verkopen.
Vragen aan u zijn:
Wat kunnen we vergoed krijgen en welke instanties moeten we benaderen?
In hoeverre dekt de verzekering nog kosten?
Is er belasting technisch nog iets aan aftrek posten op te voeren?
En zijn deze prijzen altijd zo hoog?
Mijnschoonvader heeft uiteraard AOW en mijn schoonmoeder ook. Tevens heeft hij een pensioen van Philips. Ik heb momenteel geen zicht op het maandelijkse inkomen van mijn schoonouders. Wel heeft hij mij verteld dat hij ongeveer 100 000 aan spaargeld her en der heeft.

Met vriendelijke groeten A.Begeman Reactie infoteur, 07-03-2017
Geachte A. Begeman,
Het is afhankelijk van de uitgebreidheid van de zorgverzekering wat er vergoed wordt. In ieder geval worden vergoed de medische behandelingen en medicijnen, wellicht de fysiotherapie. De kosten van een verzorgingshuis zijn niet overal even hoog en er is niet overal direct plaats. In een AWBZ instelling betaalt men een eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van der Wel, 24-02-2017 13:32 #128
Geachte dame / heer,

Wij wonen sinds kort in een verzorgingshuis met indicatie, moeten wij nu ook de plaatselijke belastingen betalen, zoals afvalstoffenheffing enz?
B.v.d. voor uw reactie.
Vr.gr. Jan van der Wel Reactie infoteur, 26-02-2017
Geachte Jan van der Wel,
Als u blijvend naar het verzorgingshuis verhuist, dan heeft u recht op ontheffing van de afvalstoffenheffing vanaf de eerstvolgende maand nadat u bent uitgeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen. Gebeurt dit na 1 januari van het jaar, dan hebt u recht op een teruggave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. de Korte, 23-02-2017 11:22 #127
De kosten van Verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling zijn aftrekbaar. Een andere verpleeginstelling is een verpleeghuis. Maar, de eigen bijdrage CAK is niet aftrekbaar. Dit zijn wel de kosten van die "andere verpleeginstelling". Zo spreekt de belastingdienst zichzelf toch tegen? Reactie infoteur, 24-02-2017
Beste M. de Korte,
De medische kosten in een verpleeghuis kunnen fiscaal aftrekbaar zijn voor zover ze niet worden vergoed door de verzekering, maar een wettelijk verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Mocking, 11-02-2017 14:32 #126
Mijn schoonmoeder was in het bezit van een eigen woning die is verkocht in 2016 waarna de schuld aan haar kinderen is verrekend. Inmiddels is zij, toenemende dementie en 2 gebroken heupen verder, verhuisd naar een verpleegtehuis waar zij nu op haar plaats is. Maar zijn betaalt nu echter op basis van gegevens uit 2015 (dus met vermogen en vruchtgebruik van vermogen) een hoge eigen bijdrage waardoor zij nu ongeveer € 75,00 overhoudt van haar AOW uitkering. Kan ik voor haar nu een succesvol verzoek doen om herberekening van haar eigen bijdrage op basis van nieuwe gegevens? Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste T. Mocking,
U kunt zeker om een herberekening vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 31-01-2017 15:56 #125
Mijn schoonvader wordt binnenkort onder dwang opgenomen in een GGZ instelling. We zijn reeds geïnformeerd over de toekomstige eigen bijdrage van het CAK. Er staat een standaard rekentool op de website alleen verkeerd mijn schoonvader niet in een standaard situatie.

Sinds oktober 2016 woont hij weer in NL. Daarvoor woonde hij 10 jaar lang in Azie. Hij was in deze periode hypotheekhouder voor € 175.000,- m.b.t. een woning in NL. Op papier genoot hij elke maand nkomsten, immers de aan hem betaalde termijnbedragen. Hierover is nimmer belasting betaald c.q. aangifte gedaan. De woning is verkocht en het geld staat nu nog in depot bij de notaris. Onze intentie is om dit bedrag te delen door 3 waarbij 2/3e naar zijn 2 dochters gaat. Van zijn derde deel houd hij max. 25k op rekening en de rest (40k) gaat op een rekening welke op naam staat van zijn dochters en waaruit zij hem maandelijks kunnen voorzien van wat geld.

Wordt dit geld (175k) wat uit de woning is gekomen en nu bij de notaris in de wacht staat, aangemerkt al zijnde vermogen in box 3? En wat vul ik in qua inkomsten in 2015/2016 en vul ik überhaupt wel wat in? Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Harry,
De Belastingdienst zal het geld op een derdenrekening als box 3 vermogen zien als dat geld aan iemand is toe te rekenen. Als de notaris dit doorgeeft, is het bekend bij de Belastingdienst en anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pat, 31-01-2017 15:15 #124
Mijn moeder gaat naar een verpleeghuis. Ze heeft iets van 6500 euro op haar betaalrekening staan. Moet zij dit inleveren of blijft dit geld gewoon van haar? Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Pat,
Dat geld op de betaalrekening blijft van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny, 31-01-2017 10:17 #123
Mijn moeder moet waarschijnlijk naar een verzorgingstehuis. Ze heeft 17.000 euro op spaarrekening, voor haar begrafenis en nog een polis van 1500 euro. Verder alleen haar AOW. Wat moet zij dan zelf betalen? Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Janny,
Uw moeder betaalt bij een volledige AOW als hoge eigen bijdrage na zes maanden een eigen bijdrage van rond de 700 euro per maand. Die 17.000 euro op de spaarrekening leiden niet tot een extra verhoging van deze eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jac Havenith, 25-01-2017 21:38 #122
Als vrijwilliger ouderenadviseur heb ik een vraag over een mevrouw, die binnenkort naar een verzorgingstehuis gaat. Voor haar eigen bijdrage geldt het verzamelinkomen van 2015. Zij was toen nog gehuwd, maar haar man is in november 2015 overleden. Hoe wordt nu haar verzamelinkomen voor 2015 berekend? Reactie infoteur, 27-01-2017
Beste Jac Havenith,
Voor de eigen bijdrage wordt mevrouw in 2017 als alleenstaande gezien. Haar inkomen in 2017 zal mogelijk fors afwijken van dat uit 2015. Daarom is er overleg met het CAK nodig. Zonder overleg zal het CAK het waarschijnlijk het gezamenlijke inkomen uit 2015 als inkomen nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef, 25-01-2017 09:32 #121
Onze moeder woont sinds 2013 in een verzorgingstehuis. Haar leegstaande woning is recent verkocht en de opbrengst van de verkoop (ca. € 150.000) is op haar rekening gestort. Naast haar AOW en schamel pensioen beschikt zij over een spaartegoed van ca. € 7.500. De kinderen hebben op grond van het testament van onze vader een vordering op onze moeder (het kindsdeel). Deze vordering is inmiddels (door rente op rente) bijna evenveel als de opbrengst van de verkochte woning. De eigen bijdrage in het verzorgingstehuis wordt t.z.t. ook bepaald door het eigen vermogen. Kan daar de vordering die de kinderen op haar hebben van worden afgetrokken of wordt het volledige bedrag van € 150.000 meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage. Reactie infoteur, 27-01-2017
Beste Jef,
De nog opeisbare vorderingen mogen in 2016 en 2017 niet in mindering worden gebracht worden op het box 3 vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 22-01-2017 23:06 #120
Langzamerhand begint mijn alleenstaande moeder op leeftijd te komen en beginnen gebreken toe te nemen. Waarschijnlijk zal zij op den duur haar toekomst vinden in een verzorgingshuis. Zij heeft naast haar spaargeld, € 90.000,00, ook een pensioen en AOW van ongeveer € 1500,00.
Hoeveel zal zij moeten bijdragen als zij bewoonster wordt van een verzorgingshuis? Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Jan,
De eigen bijdrage is dan 950 tot 1000 euro per maand. Dit los van eventuele extra kosten voor het verzorgingshuis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 21-01-2017 13:44 #119
Beste Zeemeeuw,

Vooropgesteld dat mijn moeder het uitstekend naar haar zin heeft in het verpleeghuis en zij zich financieel geen zorgen hoeft te maken, ben ik benieuwd of haar financiële plaatje klopt en of zij misschien niet ergens ten onrechte teveel betaalt. Ik ben namelijk haar bewindvoerder en hoop dat ik nergens een foutje heb gemaakt. Mijn 88-jarige moeder moest vanwege beginnende dementie helaas in 2012 eerst naar een verzorgingstehuis en later naar het verpleeghuis. Zodoende hebben wij (2 broers, 3 zussen) haar huis moeten verkopen. Dat heeft een spaarpotje opgeleverd van ruim 180.000 euro. Dat levert aan rente zo'n 1400 euro per jaar op. Maar ze betaalt daarentegen 2200 euro inkomstenbelasting vanwege box 3. Van haar AOW van 1075 euro wordt 1070 ingehouden voor kosten Zorg met Verblijf. Daarnaast moet ze nog een eigen bijdrage CAK betalen van 1230 euro. Behalve de 5 euro die ze nog over heeft van haar AOW, heeft ze maandelijks nog een pensioentje van 185 euro en 40 euro uit een levensverzekering, totaal 230 euro. Van dit bedrag moet zij dus dingen betalen zoals de ziektekostenverzekering, kapper, telefoonkosten, waskosten, abonnement kabel, kleren, etc. Alles bij elkaar moet zij per jaar minimaal 15.000 euro van haar vermogen aanspreken voor o.a. belastingen en eigen bijdrage CAK, doordat ze nu in het verpleeghuis zit. Klopt dit verhaal en doe ik het goed of betaalt mijn moeder ergens teveel? Tips zijn van harte welkom, maar als bewindvoerder wil ik en kan ik geen trucjes uithalen. Schenkingen en belegging(srekeningen) zijn uit den boze.

Met vriendelijke groeten,

M. Daniels Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Marian,
De wettelijke eigen bijdrage CAK klopt qua orde van grootte, bovendien liggen inkomen en vermogen tamelijk vast. De vraag is wel waarom die 1070 euro per maand zo hoog moet zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Paas, 14-01-2017 15:29 #118
Gaarne zou ik van U vernemen welke percentages gehanteerd worden bij de berekening van de lage en/of hoge eigen bijdrage verzorgingstehuis?
Met vriendelijke groet, J.Paas Reactie infoteur, 16-01-2017
Beste J. Paas,
Maandelijks bedraagt de eigen bijdrage in 2017 een twaalfde deel van 12,5% van het bijdrageplichtig inkomen met als maxima de bedragen genoemd in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 10-01-2017 07:11 #117
Hoi
Mijn ouders hebben aow en een klein pensioen. Ze wonen in een huurwoning met huursubsidie. Hun spaargeld is 40000 euro. Vraag als een van de twee in een verzorgingshuis moet, wordt er dan aanspraak gemaakt op het spaargeld? Reactie infoteur, 10-01-2017
Hoi Karel,
Samen hebben uw ouders een vrijstelling die hoger is dan 40.000 euro waardoor dit spaargeld niet meetelt bij de berekening van de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis of verpleeghuis. Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting zet u dan de helft van het spaargeld neer bij de ene ouder en de andere helft bij de andere.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 30-12-2016 06:06 #116
Mijn vader van 90 en zijn partner zijn gescheiden ( hadden een geregistreerd partnerschap ) woonden in een huurflat. Mijn vader is blijven wonen en Mv is naar een zorgcentrum verhuist. Mv heeft haar aow en een heel klein pensioen totaal 1250,00 euro per maand en heeft 4000 spaargeld. Hoe gaat de berekening nu voor het zorgcentrum? Reactie infoteur, 01-01-2017
Beste Wil,
Als uw vader en partner zijn gescheiden, zal de eigen bijdrage van de vrouw gebaseerd zijn op alleen haar inkomen en vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 08-12-2016 11:21 #115
Onze 96 jarige moeder gaat naar een verpleeghuis. Ze is nu na een gebroken heup in afwachting van de toewijzing van de indicatie in een revalidatiecentrum. 15 jaar geleden is mijn vader overleden en hebben we bij de notaris laten vastleggen dat mijn moeder een schuld heeft aan haar 4 kinderen ter grootte van ons erfdeel. Zij vergoedt daarover 7% rente, wat wordt bijgeschreven. Zij had toen nog een eigen huis zonder hypotheek en dat was eigenlijk ook het grootste bezit toen. Dat was toen volgens de notaris het beste om te doen. Mijn moeder heeft toen ook successierechten betaald. Een aantal jaren geleden heeft ze het huis verkocht en toen is de opbrengst (€ 200.000,-) op spaarrekeningen (vast) gezet. Wij wilden het niet hebben, ze kreeg een goede rente en kon daar haar AOW en pensioen mee aanvullen. Ze heeft sindsdien vermogensrendementheffing over betaald.
Kunnen we nu de erfdelen alsnog uit laten betalen en dan verlegging van het peiljaar aanvragen of gaat de afspraak die wij gemaakt hebben voor het betalen van de eigen bijdrage, die voor haar dan maximaal zal zijn?
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is. Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste Anneke,
Als het vermogen beduidend lager is, kunt u om een herberekening vragen op grond van een ander peiljaar. Het gaat dan wel om het vermogen per 1 januari van het peiljaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Buster, 23-11-2016 11:20 #114
Mijn schoonmoeder gaat waarschijnlijk naar een verpleegtehuis, ze heeft een huurflat. AOW-tje en een pensioen van 1400 euro per maand. Een spaarrekening van plus/min 10.000 euro
Hoe zit het met de bijdrage die ze moet betalen? Wat gebeurt er met haar spaarrekening? Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Buster,
Het bedrag op haar spaarrekening speelt geen rol (valt onder de vrijstelling). Haar eigen bijdrage zal gebaseerd zijn op haar AOW en pensioen van twee jaar terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André, 23-10-2016 22:44 #113
Mijn schoonvader heeft een AOW-tje, een piepklein pensioentje (totaal minder dan 18K) en een bedrag (90K) uit verkoop van eigen woning destijds voor 10 jaar vastgezet waar hij voorlopig nog niet bij kan. Hij gaat nu naar een verzorgingstehuis en moet zijn eigen vermogen in box 3 aangeven maar daar kan hij dus niet bij voorlopig. Telt dan toch het bedrag (na aftrek heffingstoeslag etc.) gewoon mee? De eigen bijdrage zou dan namelijk hoger uitkomen dan het maandelijkse inkomen dat hij heeft? Ik hoor graag. Reactie infoteur, 26-10-2016
Beste André,
Ja zijn eigen vermogen in box 3 bestaat dan uit het geld waar hij voorlopig niet bij kan minus de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Holla, 05-10-2016 11:46 #112
Mijn vader zit in de zorg. Mijn moeder niet. Samen wonen ze in een zorgwoning. Ik begrijp dat het huis wat te koop staat en momenteel verhuurd pas na 3 jaar bij het vermogen geteld word. En dat ze dan meer zorg moeten betalen? Bv. 2018 is het drie jaar. De zorgkosten kijken twee jaar terug na je vermogen. Dus betalen ze dan pas in 2020 meer of in 2018?

En als het huis word verkocht nu mijn vader in de zorg zit. Mogen de kinderen dan wel een schenking of zijn daar ook bepaalde regels voor? Reactie infoteur, 06-10-2016
Beste C. Holla,
Uw ouders mogen tot twee jaar na de datum van opname in de zorgwoning de (hypotheek)rente en kosten aftrekken voor de eigen woning als die leeg te koop staat. Onder die voorwaarde is de woning nog in box 1, anders niet
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad Vellekoop, 13-08-2016 18:54 #111
Twee relaties van ons vertelden ons dat er een eigen bijdrage door betrokkene betaald moet gaan worden zodra er een verzoek tot inschrijving in een verpleeghuis is gedaan. Is dit juist, en zoja waarom een bijdrage zonder dat er al zorg is geleverd? Reactie infoteur, 15-08-2016
Beste Aad Vellekoop,
Een verzoek tot inschrijving is niet voldoende voor een eigen bijdrage, een inschrijving wel omdat er dan een kamer voor u beschikbaar wordt gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Breider, 09-08-2016 10:36 #110
Sinds juni 2016 is mijn vader opgenomen in een verzorgingstehuis ivm de ziekte van Alzheimer. Mijn moeder heeft bericht gehad van de SVB dat zij een hogere aow kan aanvragen. Is dit verstandig? Ten tweede heeft mijn vader een pensioen opgebouwd.Wie heeft er recht op de dit pensioen? Kan het verzorgingstehuis hier aanspraak op maken. Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, Gert Breider Reactie infoteur, 10-08-2016
Beste Gert Breider,
Uw moeder heeft er wel recht op, een nadeel is dat de eigen bijdrage voor uw vader iets omhoog zal gaan. Het verzorgingshuis heeft geen recht op dit pensioen, maar wil natuurlijk wel de rekeningen betaald zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonny Guijt, 03-08-2016 15:30 #109
Mijn broer zit al jaren in een verpleeghuis, is in 2014 65 jaar geworden en heeft tot die tijd een bijstandsuitkering gehad (alleenstaande zonder kinderen). Nadien komt AOW en pensioen tot uitkering. Staat onder bewind (vrijwillig) van BIB omdat er eerder schulden waren en nu wordt als inkomen 2013 € 23.500 gehanteerd door CAK voor vaststelling eigen bijdrage 2015. Lijkt me erg hoog en moet dus 865 per maand eigen bijdrage betalen. Is dit niet beetje hoog ingeschat?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 04-08-2016
Beste Gonny Guijt,
Waarschijnlijk heeft het CAK dit bruto inkomen van de belastingdienst doorgekregen. Als het om alleen een bijstandsuitkering gaat, is dit aan de hoge kant. Vraag daarom het CAK om een onderbouwing en corrigeer die eventueel als dat nodig blijkt te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pien, 27-07-2016 12:47 #108
Goedemiddag

Mijn schoonmoeder woont in een verzorgings tehuis en krijgt per maand € 441 aan inkomen van de svb bank. Klopt dit dit wel of hoort ze meer te krijgen?

met vriendelijke groet
Pien Reactie infoteur, 27-07-2016
Beste Pien,
Hoeveel geld uw moeder krijgt, hangt af van de afspraken met het verzorgingstehuis en haar eigen bijdrage. Het beste neemt u met de SVB contact op om na te gaan of dit wel goed is geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaatje, 25-07-2016 22:16 #107
Goedenavond,
Mijn alleenstaande vader is pas opgenomen in een verpleeghuis en komt waarschijnlijk niet meer terug naar zijn huurhuis. Hij heeft een AOW + pensioen van bijna 1400 euro en een vermogen van 10.000 euro. Blijft mijn vader AOW ontvangen? Reactie infoteur, 26-07-2016
Beste Kaatje,
Uw vader blijft AOW ontvangen en zal hiervan een eigen bijdrage voor zijn verzorging betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Eeuwen, 13-07-2016 11:22 #106
Goedenmorgen,
mijn schoonvader gaat verhuizen naar een zorginstelling. Hij heeft een AOW van ongeveer 1400 per maand en bijna geen spaargeld. Hij is weduwnaar maar nou las ik dat hij dan bijna zijn hele aow moet afstaan aan de zorginstelling klopt dit? Reactie infoteur, 14-07-2016
Beste Van Eeuwen,
Zijn eigen bijdrage zal dan laag zijn (180 euro per maand). De rest van het geld is voor uw schoonvader. Het kan zijn dat het verzorgingshuis extra kosten in rekening brengt, maar er is geen reden om al zijn geld af te geven (ook al vindt een verzorgingshuis dat prettig).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 23-06-2016 07:55 #105
Onze oom (weduwnaar 92 jaar) zonder kinderen, wordt mogelijk dit jaar opgenomen in een verzorgingstehuis. Oom ontvangt AOW en pensioen ca. E 20.000,-- bruto per jaar, daarnaast heeft hij nogal wat spaargeld ca. E 100.000,-- Hoe kan hij voorkomen dat al zijn spaargeld richting de zorginstelling verdwijnt? Reactie infoteur, 24-06-2016
Beste Sjaak,
Het vermogen van uw oom werkt na twee jaar door in zijn eigen bijdrage. Uw oom heeft natuurlijk enig vermogen nodig om te kunnen leven en misschien wil hij wel een een beter verzorgingstehuis waarvoor de prijs ook hoger ligt. Het vermogen verminderen kan anders ook bijvoorbeeld door het op te maken of een deel te schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. J. T., 09-06-2016 14:11 #104
Volgende vraag, moeder is alleen heeft ziekte waardoor de kans groot is dat ze dit jaar of volgend jaar opgenomen zal worden in verpleegtehuis.

Huis is verkocht aan mijn broer maar moeder heeft wel veel spaargeld (overblijfselen van koophuis minus recht van deel van mijn vader waar ik en mijn broer recht op hadden dus zal rond 60.000 zijn)

Wat gaat dit voor nadelen of voordelen voor haar hebben en ook nog voor 1 van ons?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 10-06-2016
Beste C. J. T.,
Als het geld niet al op 1 januari 2016 op uw moeders rekening stond, merkt ze dit pas in 2019 aan haar eigen bijdrage voor het verzorgingshuis. Voor de kinderen zijn er nog geen gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

'jh Meerman, 07-06-2016 11:13 #103
Moeder opgenomen in verpleeghuis, ze komt niet terug naar haar woning. Hoe lang mag haar eigen woning zo blijven staan? Of moet ze die snel verkopen?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 07-06-2016
Beste JH Meerman,
Als er geen partner is, kan moeder de woning nog twee jaren aanhouden als eigen woning in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 26-05-2016 14:13 #102
Mijn vader is begin 2016 opgenomen in verpleeghuis en mijn moeder heeft thuis WMO-hulp. Ik heb in maart verlegging peiljaar naar 2016 gevraagd. In afwachting van de nieuwe beschikking is mijn vader eind april overleden. Hierdoor daalt het inkomen in 2016 nog verder. Ik kan op de site van het CAK niets vinden over de vraag of na een overlijden alsnog of zoals in dit geval opnieuw inkomensgegevens voor peiljaarverlegging kunnen worden ingediend?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 27-05-2016
Beste Paul,
Als het (gezamenlijk) bijdrageplichtig inkomen in 2016 minstens € 2.559,- lager is dan in 2014, kunt u om vermindering van de eigen bijdrage in de WMO vragen (zie http://tinyurl.com/jklhq5n).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 14-05-2016 10:42 #101
Hallo,
Mijn schoonmoeder wordt hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog opgenomen in een verzorgingstehuis. Nou heeft ze als inkomen alleen d'r AOW maar ze heeft ook heel wat spaargeld. Wat kunnen wij nu het beste doen om die eigen bijdrage zo laag mogelijk te maken? Ik las dat ze 1 malig een bedrag van rond de 25 duizend euro belastingvrij kan schenken aan een kind en dat ze aan bijvoorbeeld kleinkinderen ook een bepaald bedrag belastingvrij mag schenken. Dit heeft dan alleen invloed op de eigen bijdrage van 2018. Maar kan ik voor 2017 dan een herberekening aanvragen? Mvg, Heleen Reactie infoteur, 15-05-2016
Hallo Heleen,
Als uw schoonmoeder dit jaar wordt opgenomen in een verzorgingshuis, zal worden gekeken naar haar vermogen op 1 januari 2014. Is inmiddels het inkomen of vermogen veel lager geworden (in 2017 bijvoorbeeld door een schenking in 2016), dan kunt u om een aanpassing vragen via het formulier aanpassen eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 12-05-2016 21:44 #100
Mijn moeder wordt binnenkort opgenomen in een verpleeghuis, mijn vader blijft in hun koopwoning wonen. Als mijn vader eerder overlijdt dan mijn moeder ben ik als dochter dan verplicht om het huis binnen een bepaalde tijd te verkopen? Hopelijk kunt u mij daar een antwoord opgeven.

Alvast bedankt!
Groet Anja Reactie infoteur, 13-05-2016
Beste Anja,
U bent niet verplicht om het huis binnen een bepaalde tijd te verkopen, er zal wel erfbelasting moeten worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef Koning, 12-05-2016 00:16 #99
Beste Zeeleeuw,
Ondanks dat het antwoord er mogelijk ergens tussenstaat, vind ik het lastig dit op onze situatie te projecteren:

Mijn moeder is 76 en gaat mogelijk dit jaar nog naar een verpleegtehuis (inschrijvingen lopen). Nu is haar huis verkocht en ze ontvangt hiervoor binnen 2 maanden 65.000 euro.

Zelf heeft ze een aow met pensioen a 1400 euro. Ik ben enig kind. Kan ze mij dit bedrag schenken, direct zodra het overgemaakt is, zodat ze voor nu een eigen bijdrage gaat betalen op basis van haar aow. Wordt er over twee jaar dan gekeken naar dit jaar en op basis van die paar dagen dat het geld overgemaakt is bijgesteld?

Hoe kunnen we dit zoveel mogelijk oplossen? Ze heeft er altijd hard voor gewerkt en ik wil het geld voor haar redden om nog leuke dingen te doen samen!

Alvast hartelijk dank voor de uitleg!

Groet,
Stef Reactie infoteur, 12-05-2016
Beste Stef Koning,
Uw moeder mag vermogen hebben tot aan de vrijstelling in box 3 (ruim 24.000 euro in 2016), zonder dat haar vermogen van invloed is op haar eigen bijdrage. Ze hoeft dus niet alles weg te geven, hoewel dat natuurlijk wel mag. Voor de eigen bijdrage telt het vermogen van twee jaren terug op 1 januari van dat jaar. Dat betekent in dit geval dat als dit bedrag op1 januari 2017 nog op haar rekening staat, dit pas in 2019 zal doorwerken in haar eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo de Leeuw, 10-05-2016 14:53 #98
Geachte redactie,
Mijn moeder is juli 2015 in een verzorgingshuis gegaan, haar huis is per oktober te koop komen te staan en is in maart 2016 verkocht.
Kan mijn moeder haar vermogen verdelen onder haar kinderen zonder dat zij daar gevolgen van heeft in haar eigen bijdrage. Reactie infoteur, 11-05-2016
Geachte Leo de Leeuw,
Ja dat kan, maar het is natuurlijk wel verstandig dat ze ook zelf voldoende geld overhoudt om haar eigen bijdrage te kunnen blijven betalen. Jullie zijn mogelijk wel schenkingsbelasting verschuldigd aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 23-04-2016 10:26 #97
Ik ben op huwelijks voorwaarden gehuwd. Valt het vermogen van mijn echtgenote onder de berekening van het CAK? Reactie infoteur, 24-04-2016
Beste Gerrit,
Bij een huwelijk berekent het CAK uw eigen bijdrage met het inkomen en vermogen van beiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 19-04-2016 20:58 #96
U schrijft in uw reactie van 12/4 dat als de woning nu te koop staat deze maximaal 2 jaar in box 1 kan blijven. De woning staat echter niet te koop, kan deze dan langer in box 1 blijven? Of start de 2 jaar's termijn op het moment dat mijn vader wordt opgenomen in het verpleeg/verzorgingshuis, ongeacht of deze wel/niet te koop staat?
Is de conclusie juist dat het vermogen van een eigen huis na maximaal 5 jaar gerekend vanaf het moment dat mijn vader in het verpleeg/verzorgingshuis terecht komt tot een hogere eigen bijdrage leidt?

alvast dank voor uw reactie,
Met vriendelijke groet, Ton Reactie infoteur, 20-04-2016
Beste Ton,
Het te koop staan is belangrijk, omdat anders zodra uw vader is opgenomen de woning naar box 3 gaat. Als een woning gedurende een jaar wordt verkocht, merkt uw vader dat na drie tot vier jaar in zijn eigen bijdrage (twee plus restant jaar van verkoop plus half jaar eerst nog de lage bijdrage).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annabel, 19-04-2016 15:25 #95
Mijn moeder is 75 jaar en heeft een koop-appartement van 350.000,-- (geen hypotheek) en een spaarbedrag van €20.000,--. Haar gezondheid is nog prima! Wat is verstandig om nu alvast te regelen voordat zij eventueel over een aantal jaren mogelijk in een verzorgingshuis terecht komt? Schenken of schenken op papier of nog weer andere mogelijkheden. Hoe kan mijn moeder voorkomen dat hun zuurverdiende centjes, waar ze hun leven lang hard voor gewerkt hebben, zomaar wordt afgenomen door hoge eigen bijdrage? Reactie infoteur, 19-04-2016
Beste Annabel,
Haar vermogen werkt op zijn vroegst twee jaren later door in de eigen bijdrage van het verzorgingshuis. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat uw moeder wel graag wat geld achter de hand houdt. Denkbaar is het om een deel te schenken, al dan niet op papier. Een nadeel van schenken op papier is wel dat ze dan aan u rente moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 11-04-2016 22:14 #94
Mijn vader heeft een eigen woning met lage hypotheek, dus flinke overwaarde. Qua vermogen op de bank zit hij onder de vrijstelling van ca. 22.000. Het ziet er naar uit dat hij niet langer zelfstandig thuis kan wonen en naar een verpleeg of verzorgingshuis moet. Wij kinderen zijn 49 (bijna 50) jaar of ouder. Wat raadt u ons aan om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden? Klopt het dat zijn eigen huis pas na 2 jaar in box 3 belandt, dus als vermogen wordt gezien?

alvast dank voor uw reactie,
Met vriendelijke groet, Ton Reactie infoteur, 12-04-2016
Beste Ton,
Als de woning te koop staat, kan deze maximaal twee jaar in box 1 blijven staan. Als de woning dit jaar wordt verkocht, zal hij meer vermogen hebben in box 3 dan de vrijstelling en daarmee zal zijn eigen bijdrage over 3 jaar (1 januari is immers de peildatum) omhoog gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie, 02-04-2016 13:43 #93
Ik heb gehoord dat bij een opname het verpleeghuis de rekening van de persoon gaat beheren. Is dat waar en zo niet hoe gaat het dan? Gaat een familielid de rekening beheren of moet daar een bewindvoerder voor worden aangesteld? Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Annie,
De persoon die wordt opgenomen beheert zijn eigen rekening of machtigt iemand daartoe. Het verzorgingshuis kan dit alleen maar met een machtiging, het is zeker geen automatisme. Vaker regelt een familielid de zaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 01-04-2016 18:02 #92
Beste,

Mijn moeder is 86, weduwe met een maandinkomen van € 1.400,00 en een spaarvarken met €10.000,00. Geen eigen huis. Is het spaarvarken veilig als mijn moeder zeer binnenkort een verzorgingshuis ingaat? Alvast dank voor uw antwoord.

Mvg. Henry Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Henry,
Ja, want haar vermogen is lager dan de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Scheepers, 19-03-2016 14:42 #91
Adri 19032016
vraag vader is 82jaar heeft vermogen euro 60000 wat betaald vader als hij naar een verzorgingshuis moet zijn gezondheid is niet al te best is het dan beter alles weg te schenken op dit moment.?
of heeft u andere opties die beter zijn Reactie infoteur, 20-03-2016
Beste Scheepers,
Dan wordt 8% van het vermogen op 1 januari 2014 minus de vrijstelling van circa 40.000 als extra inkomen gezien. Nu schenken beïnvloedt pas de eigen bijdrage in 2019.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 12-03-2016 20:03 #90
Mijn vrouw en ik wonen nu nog samen ineen huis waar ongeveer € 18000 overwaarde op zit.Als wij een andere woning er bij kopen waar ik in ga wonen zonder te gaan scheiden en een van de twee moet naar een verzorgingshuis, moeten wij dan een van de twee woningen verkopen en hoeveel eigenbijdrage hebben wij dan?Tweede woning heeft dan een overwaarde van € 80000.

Vr gr Henk Reactie infoteur, 13-03-2016
Beste Henk,
Zolang jullie fiscale partners zijn en niet bij elkaar wonen, kan er fiscaal gezien maar één eigen woning zijn, de andere woning zit dan in box 3. De eigen bijdrage kijkt naar het vermogen per 1 januari twee jaren terug, dus is het effect van extra vermogen pas later merkbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. C. van der Sluys, 10-03-2016 04:17 #89
Voor mijn zoon heb ik bezwaar aangetekend tegen de eigen bijdrage over 2014, met daarbij het verzoek niet de belastingopgave van 2012 als uitgangspunt te nemen maar zijn situatie in 2014. Dit bezwaar is na veel onduidelijk rekengegoochel door het CAK afgewezen. Inmiddels heb ik de beschikking eigen bijdrage 2016 binnen op grond van de gegevens van de belasting over 2014 en wat blijkt… zijn inkomen in 2014 was beduidend minder dan waar het CAK voor dat jaar van uit ging. Mijn zoon heeft daardoor ruim € 220,00 per maand teveel betaald. Inmiddels is de bezwaartermijn verlopen. Kan daar nu nog iets aan gedaan worden?
Hennie van der Sluuys Reactie infoteur, 10-03-2016
Beste H. C. van der Sluys,
U kunt gewoon een bezwaar indienen, zij hebben immers een fout gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 26-02-2016 16:58 #88
Mijn moeder heeft kinderen en grootkinderen in januari 2015 de vrijgestelde schenkeningen gegeven maar ze was toendertijd nog op har eigen huisadres met haar partner
sinds september is ze in een verzorgingstehuis aangezien ze dement is… ik weet dat haar wens is elke jaar deze schenkeningen te voldoen via haar bankrekening… maar mag ik dit legaal nog wel. ik heb weining zin om een aanvaring met de fiscus te verkrijgen hierdoor. nogmaals dit is haar wens en ik heb haar bankpas dus tecnisch gezien is dit zeer makkelijk. Kan de fiscus heirover moeilijk doen? Reactie infoteur, 27-02-2016
Beste Rob,
Kennelijk is er geen bewindvoerder aangesteld. In zijn algemeenheid wordt als regel gehanteerd dat als uw moeder dit regelmatig pleegde te doen en het haar financiën niet in gevaar brengt, een rechter dit zou toestaan. U staat sterker als e.e.a. op papier staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 21-02-2016 08:40 #87
Beste Zeemeeuw,
Mijn moeder van 75 jaar woont alleen in het huis van haar voormalige ouders. Binnenkort wordt zij opgenomen in een verzorgingstehuis. Notarieel is vastgelegd, door haar broer en zus, dat zij voor onbepaalde tijd in het ouderlijk huis mag blijven wonen.Zodra moeder in het tehuis is opgenomen, zal de woning (waarde +/- 300.000 euro) te koop worden gezet. Na de verkoop krijgen moeder, broer en zus ieder 1/3 van de opbrengst. De vraag is natuurlijk: moet moeder haar 100.000 euro aan het tehuis geven? Moeder heeft AOW en een beetje pensioen. Samen zo'n 1300 euro per maand. Zij doet al jaren geen belastingaangifte!
Met vriendelijke groet,
Jan Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Jan,
Uw moeder hoeft die 100.000 euro niet aan het verzorgingshuis te geven. Dit bedrag wordt op haar rekening gestort en in het jaar waarin op 1 januari dit bedrag op haar rekening staat, betaalt ze over dit bedrag minus de vrijstelling vermogensrendementsheffing. Weer twee jaar later speelt het een rol bij de berekening van de eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fien, 16-02-2016 16:52 #86
Beste Zeemeeuw,

Is het nuttig een herberekening van het CAK aan te vragen als er door het ' wegsluizen' van vermogen een lager vermogen is dan op 1 januari 1 jaar eerder? Of is dit alleen zinvol als het inkomen gedaald is? Op de site van het CAK staat dat er ' in principe' naar het vermogen van 2 jaar terug gekeken wordt, met een hele rekensom vanuit 2016 wanneer je een herberekening kunt aanvragen.
Deze rekensom suggereert nl. dat als het vermogen sterk is afgenomen, je toch na 1 jaar een herberekening kunt aanvragen. Reactie infoteur, 17-02-2016
Beste Fien,
Zowel een lager vermogen als inkomen kunnen valide redenen zijn om een herberekening te vragen. Bovendien geldt: niet geschoten is altijd mis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fien, 16-02-2016 11:32 #85
Beste Zeemeeuw,
Dank voor uw snelle reactie, dat maakt veel duidelijk. Begrijp ik hieruit dat in een situatie waarin een persoon ( voorgoed-) naar een instelling verhuist, en die een bepaald vermogen heeft, maar dit volledig wegschenkt bijvoorbeeld in 2014, dat de aanslagen van het CAK voor 2015 herzien kunnen worden? Ik had altijd begrepen dat het om het vermogen van 2 jaar terug ging, maar misschien is dat alleen een standaard peildatum, terwijl het om het werkelijke vermogen van het aanslagjaar gaat. Moet je verantwoorden waar je dit laat, of mag je ook een jaar lang bij een sterrestaurant gaan eten? Anders raak je het ten slotte ook kwijt. Reactie infoteur, 16-02-2016
Beste Fien,
Standaard wordt gekeken naar de belastinggegevens van twee jaar terug, maar als het inkomen of vermogen inmiddels heel anders is dan twee jaren terug, kunt u om een herberekening vragen op basis van recente cijfers. De reden waarom het inkomen/vermogen anders is is niet van belang, maar dat het fors anders is. De eigen bijdrage moet voor betrokkene immers wel nog betaalbaar blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fien, 16-02-2016 09:55 #84
Wat wordt er bedoeld met de eerste 6 maanden; is dit per kalenderjaar opnieuw, of als je permanent in een tehuis verblijft heb je maar 1x de 6 maanden lage bijdrage en daarna continue de hoge? ( in een situatie waarbij het eigen vermogen steeds boven de 25.000 is). En wat gebeurt er als de familie het vermogen heeft weggehaald? Dus de zorgvrager heeft op papier geen vermogen meer, maar betaalt wel de hoge bijdrage op grond van zijn vermogen 2 jaar daarvoor. Bij wie kan het CAK aankloppen als de cliënt in het tehuis dit geld niet meer heeft en wel een aanslag krijgt? Reactie infoteur, 16-02-2016
Beste Fien,
De eerste zes maanden zijn de eerste zes maanden van de opname in een verzorgingstehuis. Verblijft iemand bijvoorbeeld twee jaar in een verzorgingstehuis of zorginstelling, dan betaalt men anderhalf jaar de hoge bijdrage. Is het vermogen inmiddels (veel) lager dan twee jaar geleden, dan kunt u het CAK om een aanpassing van de eigen bijdrage vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noname, 10-02-2016 15:14 #83
Geachte Zeemeeuw… Mijn moeder is na enkele jaren op de verzorgafdeling ongeveer oktober 2013 naar de verpleegafdeling verhuisd wegens alzheimer. Wegens het bezit van een eigen woning (hyp.vrij) is haar eigen bijdrage berekend naar haar inkomen. Haar huis is maart 2014 verkocht en de opbrengst geschonken aan haar 3 kinderen. Dit is niet aan de belastingdienst doorgegeven omdat wij er van uit gingen dat de regeling belastingvrij schenken van toepassing was tot 100.000 euro. Nu heeft zij van het CAK bericht gekregen en moet 1758 euro per maand betalen. Haar vermogen wat wordt meegerekend volgens het CAK is 8% van 97219 euro. Gaat het geschonken bedrag niet af van het vermogen in 2014?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 10-02-2016
Geachte Noname,
Wat telt in 2016 is haar vermogen per 1 januari 2014. Daar zit niet haar huis in, want dat is box 1. Omdat gedurende 2014 de verkoopopbrengst van de woning is weggeschonken zit ook dat niet meer in haar vermogen per 1 januari 2015. Het vermogen dat u noemt is of ander vermogen of berust op een misverstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 05-02-2016 08:45 #82
Dank zeemeeuw voor uw antwoord op mijn vraag. Als mijn moeder niet naar een aanleunwoning maar naar een verpleeghuis zou verhuizen is dat dan anders wat betreft eigen woning en verkoop?

Is het mogelijk dat mijn moeder haar huis binnen 3 jaar verkoopt en het geld wegschenkt? Of accepteert het cak dat niet? Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Inge,
Daarin is geen verschil. Uw moeder mag met haar geld doen wat ze wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 01-02-2016 17:20 #81
Mijn moeder heeft een eigen huis (zonder hypotheek) en moet nu naar een aanleunwoning gaan verhuizen,
Kunnen we haar huis dan gaan verkopen of is dat niet verstandig ivm Eigen bijdrage? Reactie infoteur, 07-12-2019
Beste Inge,
Als uw moeder naar een aanleunwoning verhuist en geen fiscale partner heeft, dan verhuist haar eigen woning naar box 3 als de woning niet ook te koop staat. Staat het te koop dan wordt de woning nog maximaal drie jaren als eigen woning gezien:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lon, 01-02-2016 13:30 #80
Wij zijn op dit moment eea aan het uitzoeken om het vermogen van onze moeder veilig te stellen, mocht ze ooit in de toekomst worden opgenomen in een verzorgingstehuis. Situatie op dit moment: moeder (81 en weduwe) bewoont eigen appartement met een klein hypotheek, spaargeld < € 20.000,=. Notaris adviseert schenking op papier. Maar volgens ons gaan wij, de 2 kinderen dan nu al inkomstenbelasting ed betalen, terwijl er feitelijk nog niets is geschonken. Zijn er nog andere mogelijkheden? Reactie infoteur, 02-02-2016
Beste Lon,
Dat is waar, het telt als vordering mee bij uw vermogen. Eigenlijk is de eigen woning geen probleem omdat het box 1 vermogen is. Schenken op papier of eerst de woning verkopen en dan schenken, kan dan altijd nog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolijn Rovers, 23-01-2016 00:26 #79
Mijn leeftijd is 65 jaar en ik ben nog goed gezond. Ik wil een bedrag opzij zetten op een deposito rekening voor mijn kleindochtertje.
Stel nu dat ik zou moeten worden opgenomen ( je weet maar nooit) wordt dit bedrag dan toch bij mijn spaargeld opgeteld?
En vanaf welk bedrag zou ik dan een hoge eigen bijdrage moeten betalen? Reactie infoteur, 23-01-2016
Beste Marjolijn Rovers,
Dat hangt er van af. Als u een deposito neemt op uw naam, telt dit mee bij uw vermogen. Als het een deposito is op naam van uw kleindochtertje, telt het mee bij het vermogen van haar ouders totdat ze 18 jaar oud is. Zodra uw vermogen hoger is dan de vrijstelling in box 3 (ruim 24.000 euro in 2016) telt 8% hiervan mee bij de bepaling van uw eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rien Hoogers, 22-01-2016 15:59 #78
Mijn ouders hebben een eigen huis dat onbelast is. Mijn Vader moet misschien in de toekomst naar een verzorgingstehuis, hoe kan ik het het beste regelen dat ze hun spaargeld en het geld dat ze in hun eigen woning hebben zitten nu het beste kunnen verdelen. Ze zijn hier hun hele leven zuinig voor geweest en het zou jammer zijn dar zij hun zuur verdiende geld nu eerst moeten opmaken terwijl een ieder die uit de losse pols geleefd heeft niks hoeft bij te betalen. Wat kunnen we het beste doen? Reactie infoteur, 23-01-2016
Beste Rien Hoogers,
Als uw vader naar een verzorgingstehuis gaat en uw moeder blijft in de woning wonen, dan blijft de woning fiscaal gezien de eigen woning in box 1 en telt dan niet mee als vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico Wijnveldt, 21-01-2016 16:27 #77
Personen uit voormalig Nederlands Indië die militair of burgerambtenaar van het Gouvernement van Nederlands Indië in 1941-1945 gedurende de Japanse bezetting geen salaris of pensioen hebben ontvangen, op 16 augustus 2015 in leven zijn, krijgen uit een Backpay regeling m.i.v. 25 december 2015 een éénmalige compensatie bestaande uit een uitkering van € 25.000. Zie Staatscourant 47435 dd. 24 december 2015. Besluit Staatssecretaris van VWS op 16 december 2015, kenmerk 889356-145649-DMO. Op deze Backpay regeling zal geen inhouding plaatsvinden uit de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 van de Minister van Financiën en de Uitvoeringsregeling algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van de Staatssecretaris van Financiën.
Vraag is of dit bedrag van € 25.000 tot het vermogen gerekend wordt bij de berekening "Eigen Bijdrage Verzorgingshuis".
Alvast dank en groet, Nico Wijnveldt. Reactie infoteur, 22-01-2016
Beste Nico Wijnveldt,
Voor de eigen bijdrage wordt gekeken naar het vermogen van twee jaar terug, dus daar hebt u niet direct last van. Als het geld per 1 januari 2016 op uw rekening staat, werkt dit per 1 januari 2018 door in de berekening van de eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. M. Verbaarschot, 12-01-2016 23:38 #76
Mijn partner en ik zijn lang geleden duurzaam gescheiden en leefden sindsdien toch weer samen totdat het noodlot toesloeg en zij helaas sinds een half jaar wegens Alzheimer permanent opgenomen is in een verzorgingstehuis. Ik ben nu bezig aan een verzoek tot onderbewindstelling.
Hoe bepaalt het CAK nu de eigen bijdrage van het verzorgingstehuis? Reactie infoteur, 13-01-2016
Beste W. M. Verbaarschot,
Het CAK ziet jullie als een huishouden en baseert de eigen bijdrage op jullie gezamenlijke inkomen en vermogen. Als u zelf nog thuis woont en uw partner is opgenomen, dan betaalt die altijd de lage eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 26-11-2015 09:38 #75
Goed artikel, maar voor de zekerheid nog even een vraag,
mijn moeder (weduwe) woont in een huurhuis en heeft ca 100.000 spaargeld. Verder leeft ze zuinig van haar aow en een klein aanvullend pensioen. Nu wil ze het spaargeld graag aan haar drie kinderen schenken. Als ik het goed begrijp dan zal men, indien ze naar een verzorgingshuis moet (in 2016), voor de eigen bijdrage kijken naar het inkomen en vermogen per 1 jan 2014. Indien ze het geld nu schenkt en ze houdt ca 20.000 over. Moet ze dan toch een hoge eigen bijdrage betalen op basis van de aangifte in 2014? Reactie infoteur, 27-11-2015
Beste Theo,
Als uw moeder in 2015 geld schenkt, vermindert dat de stand in box 3 (vermogen) per 1 januari 2016. Dat merkt u dus pas in de eigen bijdrage 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascal, 17-11-2015 13:29 #74
Interessant artikel en ook de beantwoording van de vragen is zeer verhelderend. Ik heb zelf ook een vraag. Mijn vader is weduwnaar en bezit een eigen woning te waarde van 150.000 euro. Stel dat vader begin 2016 naar een verzorgingshuis zou moeten. Is het dan een optie om de woning voor 1 januari 2017 te verkopen en de opbrengst aan de kinderen te schenken (ook voor 1 januari 2017) om te voorkomen dat vanaf 2019 over 2017 de verhoogde eigen bijdrage te voorkomen?

De redenatie is dat per 1 januari 2016 de woning in box 1 zit en er per 1 januari 2017 geen vermogen meer aanwezig is dat meegeteld kan worden voor de eigen bijdrage.

Alvast dank voor uw reactie!

Vriendelijke groeten,

Pascal

Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Pascal,
Dat kan inderdaad, maar boven de verschillende vrijstellingen moet over een schenking door de ontvanger van de schenking nog wel schenkbelasting worden betaald:

https://financieel.infonu.nl/geld/66626-schenken-aan-kleinkind-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud Bennis, 04-11-2015 23:02 #73
Mijn zoon verblijft in een zorginstelling waar hij begeleiding en dagbesteding krijgt. In het verleden heeft hij wel een bijbaan gehad en studiefinanciering genoten. Door omstandigheden heeft hij zijn studie en werk moeten opgeven.
Aangezien hij geen groot inkomen heeft (Wajong uitkering) betaalt hij nog geen eigen bijdrage. Nu heeft hij toch wel een flink spaarbedrag opgebouwd. Hij heeft nog niet eerder aangifte gedaan bij de belasting. Is hij dat nu verplicht, als zijn spaarbedrag boven de vrijstellingsgrens gaat? En wat voor gevolgen heeft het als hij boven de vrijstellingsnorm eigen bijdrage van € 31.000,- komt? Misschien kunt u mij daar mij, als vader en tevens bewindvoerder meer over vertellen, Bij voorbaat dank daarvoor. Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Ruud Bennis,
Bij een vermogen van 31000 euro zit uw zoon 9670 euro boven de vrijstelling, tegen 1,2% is dat 116 euro aan belasting op vermogen. Het is afhankelijk van de rest van het inkomen van uw zoon of hij na aftrek van de heffingskortingen dan ook extra belasting moet betalen of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cas, 24-10-2015 11:15 #72
Mijn zus verblijft al enige jaren in een verpleeghuis. Zij bezit een (vervallen) vakantiewoning, die nu door de belastingdienst wordt geschat op 24000 euro. Hierdoor betaalt zij de maximale eigen bijdrage. Nu overweeg ik de vakantiewoning over te nemen. Hoe kan ik dat het beste aanpakken, en wat zijn de wettelijke regelingen hieromtrent? Reactie infoteur, 25-10-2015
Beste Cas,
Als u de woning overneemt, betaalt u overdrachtsbelasting en ontvangt uw zus hierover geld. Dat geld wordt ook als vermogen gezien als het per 1 januari op haar rekening staat. Dat kan ze verminderen door bijvoorbeeld een deel te schenken of een paar noodzakelijke aankopen te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 18-10-2015 11:50 #71
In uw artikel over eigen bijdrage tav Zorg met Verblijf schrijft u dat het eigen vermogen kan worden verminderd door "in een akte op te laten nemen dat het vermogen opeisbaar is voor de kinderen op het moment dat er sprake is van opname in een verzorgingshuis". Ook wij zijn helaas geconfronteerd met een herziening van de eigen bijdrage in 2015 van mijn moeder die ZmV ontvangt mede gebaseerd op haar eigen vermogen zoals in de belastingopgave over 2013 is ingediend. Tegen deze herziening ben ik in beroep gegaan middels een bezwaarschrift op grond van de door u genoemde mogelijkheid (er is sprake van een geldig testament waar letterlijk is opgenomen dat een gedeelte van het vermogen opeisbaar is door de kinderen/erfgename na overlijden van mijn vader in 2012 bij opname van mijn moeder in een verzorgingshuis). Voor alle duidelijkheid, wij hebben (nog) geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid waardoor het daadwerkelijk vermogen op naam van mijn moeder staat. Dit is ook de motivatie wat door het CAK wordt gebruikt om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren (er wordt geen rekening gehouden met "de aard van het vermogen" mede verwijzend naar regelgeving Blz en Riz). De belastingdienst werkt ook niet mee, zij gaan uit van de daadwerkelijk situatie op moment van peiling.
Inmiddels is er beroep tegen de beslissing van het CAK aangetekend bij de rechtbank, echter of dit kans van slagen heeft is voor mij onzeker. Wellicht dat ik met tips van u het beroep kan onderbouwen, tenzij u concludeert dat er inderdaad sprake dient te zijn van een daadwerkelijke vermindering/overboeking van het vermogen en een akte niet voldoende is.
Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning Reactie infoteur, 19-10-2015
Beste Peter,
Ja de clausule in de akte (indien die is opgesteld) treedt pas in werking op het moment dat er gebruik van wordt gemaakt. De berekening van het CAK is op basis van de aangifte inkomstenbelasting twee jaar terug. Als u nu van een dergelijke clausule gebruik maakt, merkt u dat pas over twee jaar in de hoogte van de eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Jonge, 09-10-2015 14:24 #70
Hallo, ik heb twee vragen over eigen vermogen. Mijn moeder (84) gaat naar een aanleunwoning bij een verzorgingstehuis. Ze gaat alleen wonen, heeft AOW en pensioen van mijn vader die twee jaar geleden overleed. Hoeveel eigen vermogen mag zij hebben om nog in aanmerking te komen voor de huurtoeslag?
Mijn broer verblijft sinds jaren in een zorginstelling zorg met verblijf. Hij is verstandelijk beperkt en betaalt AWBZ bijdrage. Mag hij wel spaargeld hebben en wat is dan het maximale bedrag?

Vr. groet Peter Reactie infoteur, 16-12-2018
Hallo De Jonge,
In 2016 is dat maximaal ongeveer 21.500 euro, in 2015 is het nog afhankelijk van haar inkomen. In 208 en 209 zijn de bedragen hoger:

https://financieel.infonu.nl/belasting/118879-huurtoeslag-2018-2019-en-betaaldata.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smit, 05-10-2015 21:51 #69
Ik zie allemaal verstandige adviezen. Ik heb ook een vraag. Mijn ouders kopen een appartement, mijn moeder gaat in een zorginstelling verblijven. Ik begrijp dat dit in de lage zorgbijdrage categorie valt. Het eigen spaargeld is 70.000 euro. Klopt het dat de berekening van de hoogte van de bijdrage uitgaat van 2x de vrijstelling van het vermogen en daarbij evt de ouderentoeslag als extra vrijstelling( indien die aangevraagd wordt). Reactie infoteur, 06-10-2015
Beste Smit,
Zolang uw ouders elkaars fiscale partners zijn, geldt inderdaad tweemaal de vrijstelling plus de ouderentoeslag. U neemt bij de berekening de grondslag sparen en beleggen uit de belastingaangifte inkomstenbelasting over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eriky, 27-08-2015 13:58 #68
Mijn moeder verblijft sinds 2 april jl in een psychogeriatrisch verpleeghuis en betaalt daarvoor een eigen bijdrage. Binnenkort gaat zij een hoge eigen bijdrage betalen, mede gebaseerd op vermogen. Haar vermogen is deels eigen vermogen en deels vruchtgebruik vermogen. Nu wordt het vermogensdeel van de eigen bijdrage van mijn moeder berekend op basis van het gehele vermogen zoals de belastingdienst dat vaststelt (t - 2) dus inclusief het vruchtgebruik deel. De belastingdienst maakt geen onderscheid en dientengevolge ook het CAK niet. Aangezien haar inkomen niet toereikend is moet zij interen op haar vermogen om deze eigen bijdrage te betalen. Ik neem aan dat zij eerst inteert op eigen vermogen, maar daarna zal het onvermijdelijk zijn dat zij ook inteert op het vruchtgebruikvermogen of zie ik dat verkeerd? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Eriky,
Als zij in het huis met vruchtgebruik woonde (via erfenis verkregen) was het box 1 en geen box 3:

https://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrikx, 26-08-2015 09:47 #67
Een goede bekende heeft een oud versleten huis met een stuk grond erbij (agrarisch bedrijfje, boekhoudkunde is het zo goed als afgeschreven.) Zijn vrouw zit al in een verzorgingstehuis, nu is hij er ook aan toe en wil zijn bedrijf verkopen. Zelf hebben ze geen kinderen maar wel heel veel neven en nichten, m.a.w. belastingvrij schenken is geen probleem. De verkoopwaarde van het bedrijfje wordt geschat op 280.000,00 euro, hoe kunnen ze nu voorkomen dat ze samen véél geld aan eigen bijdragen kwijt zijn voor de zorg? Reactie infoteur, 27-08-2015
Beste Hendrikx,
Relevant voor de effecten van een verkoop is of het om ondernemersvermogen gaat of privévermogen. Privévermogen is al grotendeels box 3, met uitzondering van waarschijnlijk het eigen huis. De effecten van een verkoop op de eigen bijdrage in een verzorgingshuis, worden op zijn vroegst twee jaar later pas merkbaar. Wegschenken en opmaken is een mogelijkheid, maar dan is er ook niets meer over. Verkopen net over de jaargrens heen geeft meestal een extra jaar voordeel, omdat de per 1 januari stand op de spaarrekeningen telt. Maar als al een deel nu box 3 vermogen is, telt het ook nu al voor de eigen bijdrage mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 06-08-2015 10:38 #66
Vader gaat naar verpleeghuis, is gescheiden en betaalt de helft van zijn pensioen
aan ex. Inkomsten vader zijn 3300 euro dus 1700 gaan naar ex.
Vader heeft dus nog 1700 euro maar hiervan moet hij ook nog een hypotheek betalen.
hypotheek is 360000 euro en staat in de verkoop voor 350000.
netto maandlasten ongeveer 1000 euro. vader houdt ongeveer 5 tot 600euro over in de maand. spaargeld ongeveer 10000 euro, wat moet vader straks betalen na zes maanden.
alvast bedankt voor u tijd. Reactie infoteur, 06-08-2015
Beste Peter,
Wat als inkomen telt is zijn verzamelinkomen uit 2013 na aftrek alimentatie en hypotheekrente. Dan is de eigen bijdrage gelijk aan het minimum, € 158,60 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fam, 21-07-2015 22:19 #65
Moeder woont in een verzorgingsflat, achtergebleven huis staat leeg. Mag een familielid wonen in het huis zonder verhoging eigen bijdrage van moeder? Reactie infoteur, 22-07-2015
Beste Fam,
Als een familielid anders dan haar partner in de woning woont, wordt dit huis per aanstaande januari box 3 vermogen en werkt twee jaar daarna door in haar eigen bijdrage.
Net vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoonlief, 17-07-2015 01:48 #64
Ik zit ook met een vraag. Mijn moeder zit sinds juli 2014 voorgoed in een verpleeghuis wegens Alzheimer. Ze is weduwe en boven de 80. Nu heeft ze nog een vermogen aan spaargeld van 36.000 euro. Dat beheer ik nu voor haar maar kan ik over een tijd daar een aanslag over verwachten of een verrekening? wat ik ook vreemd vind is dat ze nu nog steeds als eigen bijdrage slechts 112 euro per maand betaalt. Ik vind de berekening om die zelf te maken nogal verwarrend maar ik zou graag willen weten wat er nog mocht staan komen te gebeuren.
vriendelijke groet!
Zoonlief Reactie infoteur, 17-07-2015
Beste Zoonlief,
Het CAK geeft elk jaar een definitieve berekening. Bekijk eens wanneer u die voor het laatst gehad hebt. Het CAK baseert zich op gegevens van de Belastingdienst, maar is er de laatste jaren ook belastingaangifte gedaan?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dochter, 07-07-2015 19:27 #63
Mijn vader woont sinds oktober 2014 in een huurappartement. Mijn moeder verblijft sinds oktober 2014 in een verzorgingshuis op de somatische afdeling.
Mijn ouders ontvangen AOW en hebben geen eigen vermogen of pensioen. Mijn moeder betaalt een hoge eigen bijdrage van E199.00 p. mnd. Maar de situatie wijzigt in juli 2015. Hun 'oude' woning is verkocht (geen hypotheek). Zij hebben dan wel eigen vermogen. Wat moet mijn moeder dan betalen voor de eigen bijdrage en wat in 2017?
Volgens mij blijft deze gelijk, omdat mijn vader woont in een huurapp, klopt dit? Reactie infoteur, 08-07-2015
Beste Dochter,
Tot 2018 verandert er niets in de eigen bijdrage als gevolg van het extra vermogen in 2015. Dit vermogen komt namelijk voor het eerst terug in de belastingaangifte over 2016. Het is ook zo dat zolang uw vader thuis woont, uw moeder alleen een lage bijdrage betaalt. Die bijdrage zal in 2018 zeer waarschijnlijk hoger zijn door het eigen vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilairis, 29-06-2015 03:26 #62
Mijn echtgenoot woont sinds 2010 in een verpleeghuis en ik heb al die jaren de eigen bijdrage betaald en ook al zijn andere kosten omdat hij helemaal geen inkomen heeft. Nu het duidelijk is dat hij niet terug komt naar huis heeft hij echtscheiding aangevraagd.
1. welke consequenties heeft dat voor de eigen bijdrage die ik nu betaal? (€536)
2. wordt de hoogte van de huidige eigen bijdrage meegenomen in de berekening van de alimentatie?

We hebben verder geen vermogen Reactie infoteur, 29-06-2015
Beste Lilairis,
De eigen bijdrage 2015 is gebaseerd op het inkomen 2013. Bij een echtscheiding zal dat inkomen niet meer overeenkomen met het individuele inkomen in 2015. Er kan hierdoor om een herberekening van de hoogte van de eigen bijdrage 2015 worden gevraagd. Bovendien kan het recht bestaan op de pgb wlz (langdurige zorg). Als er een alimentatie (via de rechter) wordt afgesproken kan met de eigen bijdrage die u nu betaalt worden rekening gehouden als een voorzien in de kosten van levensonderhoud. De lage eigen bijdrage is in 2015 minimaal € 158,60 per maand (lager dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wes, 14-06-2015 09:19 #61
Hallo

Mijn moeder 80 jaar is sinds een week opgenomen in een verzorgingstehuis
Op de gesloten afdeling,
Ze heeft niks geregeld.
Ze heeft een eigen huis met daar op nog een kleine hypotheek.
Hoe nu verder. Het huis verkopen
Moet ze dan het huis opeten if zijn er nog mogelijk heden om te schenken aan de kinderen.
Ik hoor hier onder in een reactie dat dat kan, maar mijn moeder is dement.
Mvg Reactie infoteur, 23-09-2017
Hallo Wes,
Als uw moeder dement is, kan ze onder curatele worden gesteld en krijgt de curator extra bevoegdheden. Welke precies bepaalt de rechter, ook luisterend naar uw inbreng:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debbie, 31-05-2015 17:00 #60
Hallo,

Mijn vader is vanwege Alzheimer opgenomen in een verpleeghuis. Mijn moeder woont nog zelfstandig in een koopwoning waar nog een hele kleine hypotheek op zit. Stel dat zij ook opeens opgenomen moet worden in een verpleeghuis, hoe voorkomen we dan dat de opbrengst van de verkoop van het huis niet naar het verpleeghuis gaat? Reactie infoteur, 01-06-2015
Hallo Debbie,
De opbrengst van het huis gaat pas na minimaal twee jaar een rol spelen in de eigen bijdrage. In de tussentijd kan zij op allerlei manieren het geld benutten en deels schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert, 31-05-2015 12:33 #59
Hallo,
Mijn vader is eind april 2015 overleden en verbleef 6 jaar en 3 maanden in een verpleeghuis vanwege alzheimer. Mijn vader had alleenstaande AOW en een klein pensioen, moeder alleen alleenstaande AOW. Nu krijg ik van CAK een beschikking lage eigen bijdrage 2013 en een berekening hoe ze aan een hogere maandbijdrage komen en of we het verschil van januari 2013 t/m mei 2015 binnen 3 weken willen betalen, ruim 3.000 EUR.
Ik zie in de berekening hoe ze aan de hogere bijdrage komen, ze hebben de AOW van mijn moeder erbij geteld. Ik geef echter vanaf 2009 op alle formulieren al aan, inclusief belastingformulier, dat ze niet meer samen wonen, hebben ook in 2009 brief ondertekend geen fiscale partner meer te willen zijn zodat mijn vader en moeder een alleenstaanden AOW krijgen. Wat gaat hier fout, had ik nog meer instanties moeten informeren en heeft u wat info hoe nu verder te handelen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet Evert Reactie infoteur, 31-05-2015
Hallo Evert,
Kennelijk is bij het CAK niet bekend dat uw ouders in deze omstandigheden geen fiscale partners meer waren, terwijl dit wel bij de Belastingdienst bekend hoort te zijn, maar wellicht niet is opgevallen. Het beste maakt u bezwaar bij het CAK en legt u uit dat bij de berekening ten onrechte naar het gezamenlijke inkomen van uw ouders is gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elsbeth, 09-05-2015 20:00 #58
Beste,

Mijn moeder is sinds een maand verhuisd naar een woonzorgcentrum. Ze heeft een koophuis, vrij van hypotheek en die wordt voor 280.000 euro in de verkoop gezet. We zijn met 5 kinderen. Wat is verstandig om te doen?
De opbrengst van de verkoop op een spaarrekening zetten voor mijn moeder, of mijn moeder laten wegschenken aan haar kinderen. En maakt het nog uit of de kinderen het gebruiken om de hypotheek af te lossen?

Alvast bedankt met vr groet, Elsbeth. Reactie infoteur, 10-05-2015
Beste Elsbeth,
Als het huis in 2015 wordt verkocht en het geld per 1 januari 2016 op de rekening van moeder staat, zal dit pas bij de vaststelling van de eigen bijdrage 2018 gaan meetellen. Deels gebruiken voor moeder en deels schenken lijkt dan een wijs besluit. De schenkingen kunnen worden gespreid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ewout, 06-05-2015 09:05 #57
Vraag:
Mijn vader woont nog zelfstandig maar staat op de wachtlijst voor opname in een verpleeghuis. Hij heeft AOW+pensioen en daarnaast eigen woning. Waar moet ik rekening mee houden als ik zijn woning wil verkopen op het moment dat opname in het VPH daadwerkelijk gaat gebeuren (daartoe inmiddels via notaris een levenstestament laten opstellen en daartoe bevoegd)? Kan het vermogen uit de verkoop van de woning dan worden geschonken aan zijn kinderen, altijd zijn wens geweest, of moet dit worden ingezet voor de kosten van het verpleeghuis? Datzelfde geldt voor zijn opgebouwde spaargeld uiteraard.
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 06-05-2015
Beste Ewout,
Een levenstestament maakt het mogelijk om de dagelijkse financiën te regelen maar de verkoop van een huis is toch wat anders. Daarvoor heeft u de explicite machtiging van uw vader nodig. Uw vader is vrij om te doen met zijn geld wat hij wil. Als er geen vermogen meer is, zal zijn eigen bijdrage worden aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 20-04-2015 11:07 #56
Mijn tante, geen kinderen, man 1,5 jaar jaar overleden, sinds december opgenomen op gesloten afdeling in verpleeghuis (zzp5), eigen huis vrij van hypotheek, WOZ 192.000. Eigen vermogen dat boven de vrijstelling valt. Nog geen bewindvoerder aangesteld, dus huis kan niet verkocht worden (denk ik). Wat is het advies? Bewindvoerder aanstellen en huis in de verkoop zetten? Kan de opbrengst dan al geschonken worden aan (toekomstige) erfgenamen onder aftrek van schenkbelasting? Er blijft immers voldoende spaargeld over om eigen bijdrage te voldoen. Anders komt opbrengst bij eigen vermogen en wordt de eigen bijdrage waarschijnlijk erg hoog. Of geen bewindvoerder (alle zaken worden nu wel goed geregeld door mantelzorger) en huis voorlopig nog niet verkopen.
Wat is uw advies? Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Brenda,
Dat hangt er helemaal van af wat u wilt, immers de komende twee jaar wordt haar huis nog als eigen huis gezien en valt dus niet in box 3 aan vermogen. Als het verkocht wordt, is het juist wel vermogen. Belastingvrij schenken kan tot op zekere hoogte omdat de vrijstellingen niet zo hoog zijn. Bij een schenking aan een verder familielid dan een eigen kind bedraagt de vrijstelling jaarlijks ruim 2.147 euro. Zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/66626-schenken-aan-kleinkind-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Oosterbaan, 07-03-2015 13:02 #55
Mijn moeder zit op een huurflat en heeft een eigen vermogen van enkele duizenden euro's om straks de begrafeniskosten te dekken. Ze is nu nog redelijk gezond, maar is inmiddels 86 en er kan dus elk moment iets gebeuren, waardoor zij bijvoorbeeld naar een verpleeghuis moet, ze is al een paar keer lelijk gevallen. Ze heeft altijd erg zuinig geleefd, hoe kan ik voorkomen, dat als zij straks opgenomen moet worden, zij haar voor haar uitvaart bij elkaar gespaarde bedrag kwijt raakt? Waar kan ik richtlijnen en regels vinden aan welke spelregels zij moet voldoen?
Peter Reactie infoteur, 08-03-2015
Beste Peter Oosterbaan,
Zolang het vermogen niet meer bedraagt dan de vrijstelling van ruim 20.000 euro, telt dat niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Als het vermogen hoger is, kan moeder ervoor kiezen om jaarlijks een bedrag te schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jadi, 04-03-2015 17:46 #54
Als iemand deze maand in een verzorgingshuis wordt opgenomen, wordt naar de belastingaangifte van 2013 gekeken. In 2014 is die persoon echter gescheiden. Geen eigen huis, geen alimentatie en rondkomend van alleen een uitkering. Hoe en bij welke instantie kan ik op voorhand een herziening aanvragen voor een lager verblijfstarief? Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Jadi,
Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de belastingaanslag 2013, maar als de werkelijkheid inmiddels sterk anders is, kan een bijstelling van de bijdrage worden gevraagd. De berekening vindt dan plaats op basis van het huidige inkomen. Een verzoek tot aanpassing doet u bij het CAK (CAK zorg met verblijf: 0800 0087).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Boeijen, 09-02-2015 12:51 #53
Ik kan eigenlijk nergens vinden welke kosten van de EIGEN BIJDRAGE (met zorg) aan een verpleeghuis, ik mag aftrekken op de belastingaangifte 2014.
Mijn partner verblijft sinds meer dan een half jaar in een verpleeghuis.Ik zelf woon thuis. Reactie infoteur, 10-02-2015
Beste A. Boeijen,
De verplichte eigen bijdrage in een verzorgingstehuis is niet aftrekbaar. Wat uw partner aan extra zorg verbruikt bovenop wat in het verzorgingspakket van het verpleeghuis zit en extra betaald moet worden, kan wel fiscaal aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 05-02-2015 09:57 #52
Wat te doen als je een netto inkomen hebt van € 2911,06 en hiervan een hypotheek van € 1241,08 moet betalen en de overige vaste lasten en dan komt men met de mededeling dat u in een verzorgingstehuis moet om medische redenen en geregeld een blaasontsteking heeft waardoor allerlei complicaties optreden. De kinderen hebben het ongeluk dat een van de twee in de ww loopt kunt u dan in een verzorgingstehuis terecht? Reactie infoteur, 05-02-2015
Beste Wim,
Als een verzorgingstehuis plek heeft, neemt het u ook op. De eerste zes maanden geldt er een lage eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onbekend, 27-01-2015 15:38 #51
Als je in een huurwoning woont en je vrouw moet op genomen worden in een verpleeghuis vanwege altzheimer, kan je dan van je vermogen nog voor die tijd je huis kopen? Wan ik ben bang dat het hele vermogen dan opgaat aan de verzorging en zelf de huur niet meer kan betalen. Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Onbekend,
Ja dat kan. Als het de woning is waarin u woont (eigen woning), vermindert uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 20-01-2015 13:58 #50
Mijn moeder zit nu anderhalf jaar in een verzorgingshuis, mijn zus woont nog in de hypotheekvrije woning die op beider naam staat. De hele aow en pensioen van mijn moeder gaat naar het verzorgingshuis. Wordt straks ook de eigen woning waar mijn zus nu nog in woont, meegerekend in haar eigen vermogen, dat ze straks nog meer eigenbijdrage moet betalen? Als mijn zus het huis verkoopt en een goedkoper appartement koopt en op eigen naam zet, rekenen ze dan het huis niet mee of komen er dan weer verrassing belastingen? Reactie infoteur, 21-01-2015
Beste Annemarie,
Het aandeel van uw moeder in de woning is een bepaald bedrag waard dat uiterlijk twee jaar nadat ze de eigen woning heeft verlaten tot haar vermogen zal worden gerekend. Dat kan dus tegen die tijd ook haar eigen bedrage beïnvloeden. Uiterlijk zal dat na vier jaar het geval zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onbekend, 21-12-2014 13:22 #49
Mijn vader en moeder wonen in een eigen huis hypotheek vrij, en een eigen vermogen van 80.000 euro. Mijn moeder is dementerend en mijn vader nog redelijk gezond. Twee broers/zussen zijn bevoegd voor het financiële verkeer + het staat notarieel vast gesteld.
Stel dat mijn vader eerder komt te overlijden dan mijn moeder, en zij komt op een gesloten afdeling. Moet zij dan eerst haar vermogen en huis opeten of kunnen zij (die bevoegd zijn) het huis verkopen en een gedeelte van het spaargeld verdelen? Of moet mijn vader het huis nu al op papier of op een andere wijze het huis/vermogen aan de kinderen schenken? Reactie infoteur, 21-12-2014
Beste Onbekend,
1. Uw vader kan per testament regelen hoe zijn erfenis straks verdeeld zal worden en kan zijn vrouw ook onterven. De vrouw houdt wel bepaalde rechten, zoals het recht om in huis te blijven wonen.
2. Als uw moeder nog het huis bezit, kan dit huis ook als ze is opgenomen nog twee jaar als bezit in box 1 worden aangemerkt. Dan is het geen onderdeel van box 3 en telt niet mee als haar vermogen. Dat geeft dus bij elkaar vier jaar uitstel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 18-12-2014 22:50 #48
Mijn moeder is 2 weken geleden opgenomen in een gesloten afdeling van een verzorgingstehuis. Ik ben financieel bewindvoerder geworden. Ze heeft een eigen woning. Ze heeft weinig spaargeld maar geen hypotheek. Wanneer moet de woning verkocht worden en kan de opbrengst verdeeld worden onder mijn moeder en de kinderen of komt alles op de spaarrekening van mijn moeder en gaat dit geld dan geheel op aan bijdrage aan het verzorgingstehuis. Ze is door haar ziekte niet meer tekenbevoegd dus mag de bewindvoerder dan tekenen voor eventuele schenkingen? Reactie infoteur, 19-12-2014
Beste Jos,
1. Uw moeder mag maximaal drie jaar twee plaatsen van vestiging hebben waarin het ouderlijk huis nog als eigen woning wordt gezien (het huis moet dan wel te koop staan) en dan is het geen vermogen in box 3.
2. Wat u precies als bewindvoerder mag doen, hangt af van de ruimte die de rechter u gegeven heeft. In de meeste gevallen moet een schenking aan de rechter worden voorgelegd, waarbij deze zal toetsen of de schenking uw moeder niet te veel financieel benadeelt. Het gaat er niet om of het verzorgingshuis wordt benadeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja Harkes, 25-11-2014 23:20 #47
Mijn moeder is jl. 3 november overleden. Nu kreeg zij/ ik 19 november jl. de factuur voor de maand november 2014 van het CAK zorg met verblijf,
Eigen bijdrage over de maand november € 1263,27, ingehouden op uitkering € 1040,29, door u te betalen € 222,98
Moet dit niet naar ratio berekend worden? Aldus eigen bijdrage gedeeld door 30 dagen, maal de 3 dagen dat zij nog leefde… Ik wil wel de knuppel in het hoenderhok gooien… Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste Anja Harkes,
Bij mijn weten dient er nog te worden betaald voor de periode dat de plaats is opengehouden (bijvoorbeeld om de spullen weg te kunnen halen). Zo gaat de betaling van de eigen bijdrage ook pas in vanaf de eerste dag dat men is opgenomen of de sleutel krijgt en niet automatisch per de eerste dan de maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Elshof, 09-11-2014 15:45 #46
Mijn schoonmoeder woont samen met haar ongetrouwde zoon samen in een eigen woning waarop GEEN HYPOTHEEK rust.
WOZ waarde ca. € 300.000. Er is geen samenlevingscontract tussen mijn schoonmoeder en haar zoon. Beiden doen ook apart aangifte inkomstenbelasting.
Toen mijn schoonvader een paar jaar geleden is overleden heeft mijn schoonmoeder erfbelasting voor haar deel betaald.
Tevens hebben mijn vrouw en haar broer ook erfbelasting betaald over hun deel. Dit deel is niet uitbetaald aan beiden en zal bij het overlijden van mijn schoonmoeder dan onbelast naar mijn vrouw en haar broer gaan. Stel dat mijn schoonmoeder, als bijdrage in de verzorgingskosten, haar vermogensdeel heeft opgebruikt voor haar overlijden, mag het verzorgingshuis dan het deel van mijn vrouw en haar broer ook opeisen voor de betaling van haar bijdrage? Kunt u mij hierop een antwoord geven? Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste B. Elshof,
Ja dat kan. Het verzorgingshuis kijkt naar het vermogen in box 3 en daarin zijn de vorderingen van uw vrouw en haar broer niet zichtbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Bosman, 27-10-2014 16:02 #45
Mijn schoonvader is opgenomen op de gesloten afdeling van een verzorgingstehuis. Er zijn een mentor en bewindvoerder aangesteld om zijn belangen te behartigen.
Wanneer mag zijn koopwoning verkocht worden? In 2009 werd mijn moeder opgenomen in een zorginstelling en kregen wij te horen dat de woning nog een half jaar aangehouden moest worden ivm met een (theoretische) terugkeer naar de woning.
In het geval van mijn schoonvader is de mentor niet bekend met deze regel. Kunt u ons helpen? Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste E. Bosman,
De rechter stelt een bewindvoerder aan en geeft die een aantal regels mee. Die regels zijn er om zo veel mogelijk het belang van betrokkene te dienen en om zo te voorkomen dat er wordt gehandeld in strijd met het belang van de onder bewind gestelde. Als de situatie zo is dat betrokkene eventueel nog kan terugkeren, is het niet ongebruikelijk dat de rechter een afkoelingstermijn vaststelt voordat eventueel verkoop mogelijk wordt. Die termijn kan ook nog eens door de rechter worden verlengd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tammie, 25-10-2014 15:15 #44
Mijn vader verblijft in een sinds sept. 2014 in een zorginstelling (gesloten afdeling). Zijn inkomen is aow, pensioen en een aanvulling van stichting 40-45. Verder heeft hij spaargeld van 20.000. Welke bijdrage moet hij straks gaan betalen. Is het waar dat zijn aanvulling van de stichting vervalt wat mij niet waarschijnlijk lijkt. Totaal is zijn vermogen 49.000. Reactie infoteur, 26-10-2014
Beste Tammie,
Om zijn eigen bijdrage te berekenen is het totale inkomen nodig. Het WBP pensioen vervalt niet bij opname in een verzorgingshuis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Zanders, 25-10-2014 11:15 #43
Mijn vader wordt binnenkort in verpleeghuis opgenomen. Hij woont nu nog samen met mijn moeder in een eigen woning zonder hypotheek. Ik begrijp dat na 4 jaar de eigen woning mee wordt genomen in het onkomen van mijn vader voor de berekening van de eigen bijdrage. Maar is dat ook het geval wanneer mijn moeder over 4 jaar nog steeds zelfstandig woont? Reactie infoteur, 26-10-2014
Beste Jan Zanders,
Na twee jaar is het aandeel van uw vader in de woning niet langer box 1 maar box 3, en komt vervolgens twee jaren daarna terug in de berekening van de eigen bijdrage. Als uw ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is dat voor 50% van de waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 20-10-2014 22:41 #42
Goedenavond,
Als spaargeld hebben mijn vrouw en ik samen nu 80000 euro op de bank. Dat is 40000 euro te hoog, want we betalen daar elk jaar 500 euro belasting over. Dat vinden we zonde.
Als we later in een verpleeghuis komen, dan is ons bezit ook 40000 euro te hoog. Daarom willen we onze 2 kinderen (allebei jonger dan 40 jaar) graag helpen met een schenking van ieder 20000 euro.
Maar als ik eerder kom te overlijden krijgt mijn vrouw minder pensioeninkomsten. Wellicht heeft ze die 40000 euro dan zelf nodig.
Onze vraag:
1. Mogen we onze kinderen belastingvrij ieder 20000 euro herroepelijk wegschenken?
2. Zo ja. Mag dat onderhands gebeuren?
3. Mag er dan ook nog een uitsluitingsclausule bij?
Met vriendelijke groet, John Reactie infoteur, 03-08-2020
Beste John,
1. U mag onderhands ieder kind 20.000 euro schenken. Als het geld voor het eigen huis is, mag dit in 2014 zelfs belastingvrij. Er moet, als het voor het eigen huis is, wel als voorwaarde bijstaan dat het geld voor het eigen huis wordt besteed en er moet aangifte worden gedaan:

http://financieel.infonu.nl/belasting/118517-schenking-2014-verhoogde-vrijstelling-en-schenkbelasting.html

2. In andere gevallen kunnen er andere vrijstellingen gelden. Er is een extra vrijstelling als een kind of diens partner jonger is dan 40 jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

3. Ook een schenkingsakte met uitsluitingsclausule kan onderhands. Vermeld bij de storting dan ook als bijschrift schenking met uitsluitingsclausule en bewaar uw schenkingspapieren goed. U kunt het ook bij de notaris laten opstellen ( zekerder, kost wel geld).

4. U kunt ook andere voorwaarden in uw schenkingsakte opnemen.

Joke, 15-10-2014 12:59 #41
Vraag: mijn schoonmoeder 84 jaar woont in een verzorgingshuis sinds drie jaar, nu is haar broer (woonde zelfstandig)overleden en laat haar een behoorlijke som geld na.
Gaat al het geld nu naar het verzorgingshuis hoe wordt het belast en wat mag ze op haar spaarrekening houden?
Al met al een hoop vragen van haar. Of misschien een tip voor meer info?
Vriendelijke groet joke. Reactie infoteur, 15-10-2014
Beste Joke,
Uw schoonmoeder betaalt erfbelasting over de erfenis en als ze het niet uitgeeft, staat het per 1 januari 2015 nog op haar rekening. Dan telt het vermogen dat hoger is dan ruim 21.000 euro mee bij de aangifte inkomstebelasting 2015 (in 2016) in box 3. Omdat het vermogen pas na twee jaar doorwerkt in haar eigen bijdrage, zal dat pas de eigen bijdrage in 2017 zijn. De eigen bijdrage wordt dan (waarschijnlijk) hoger, maar ze hoeft haar vermogen niet op te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madelon, 30-09-2014 19:01 #40
Goedenavond, Graag wil ik duidelijkheid over het volgende: Mijn vader is 25 geleden overleden en mijn moeder van 80 jaar woont nog in hun huis, wat inmiddels vrij is van hypotheek. Mijn moeder heeft alleen AOW en een pensioenuitkering van mijn vader. Indien mijn moeder onverwachts in een verzorgingstehuis opgenomen zou worden, moet zij dan haar eigen huis "opeten"? Of kan het huis dan verkocht worden en verdeeld onder de kinderen? (met aftrek erfbelasting) Reactie infoteur, 01-10-2014
Beste Madelon,
Zolang uw moeder leeft, kan zij doen met haar geld doen wat zij wil. Bij een verdeling tijdens haar leven, betaalt u geen erfbelasting maar schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 24-09-2014 00:16 #39
Goedeavond, ik heb een vraag, mijn vader heeft 7 weken in het ziekenhuis gelegen en is van de week overleden, toen hij het ziekenhuis is ingegaan is mijn moeder door haar dementie op zzp-indicatie 5 opgenomen in een verpleeghuis ze betaalden al een eigen bijdrage voor de zorg, nu is mijn vraag, mijn ouders hebben een spaarrekening waar ca 4800 euro op staat en op de betaalrekening ca 1900 euro, wordt er nu geld van de spaarrekening ingehouden of mag dit blijven bestaan, mijn vader was namelijk niet hoog genoeg verzekerd voor overlijden en mijn moeder is dus ook niet hoog genoeg verzekerd tegen overlijden, mag dit spaargeld nu op haar spaarrekening blijven staan of moet ze dit inleveren bij het verpleeghuis, ze waren niet in het bezit van een eigen woning. Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Aad,
Het spaargeld dat u noemt is lager dan de fiscale vrijstelling van ruim 20.000 euro spaargeld en vermogen per persoon. Dat geld is dus niet van invloed op de hoogte van de eigen bijdrage en hoeft niet te worden ingeleverd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 23-09-2014 22:37 #38
Mijn moeder is opgenomen in een verpleegtehuis. Ze heeft een eigen huis en woont daar met nog drie kinderen. Tellen deze ook me met de verzamelinkomen? Vriendelijke Groet Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Peter,
Als er geen fiscale partner in huis is, telt het verzamelinkomen van alleen uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 15-09-2014 00:00 #37
Mijn moeder en vader zijn vorige week beiden opgenomen in een verpleeghuis op een gesloten afdeling. Nu hebben ze nog een eigen woning hypotheek vrij kunnen mijn zus en ik de woning verkopen. Wat zijn hier voor ons en mijn ouders de consequenties van. Mogen ze het huis aan ons schenken? Reactie infoteur, 03-08-2020
Beste Peter,
Uw ouders mogen ieder van u 103.000 euro belastingvrij schenken als jullie in het huis gaan wonen. Anders gelden de normale vrijstellingen bij schenkingen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mara, 08-09-2014 14:40 #36
Mijn moeder is vorige week opgenomen in een verpleeghuis op een gesloten afdeling. Haar inkomen is AOW en een pensioen van 188 Euro. Ze heeft op dit moment aan spaargeld 16.000 Euro. Maart 2013 heeft ze alle 5 de kinderen 3.000 Euro geschonken. Dus 2 jaar geleden had ze nog 31.000 Euro spaargeld. Niet wetende dat ze anderhalf jaar later zou worden opgenomen in een verpleeghuis. Weet u ongeveer wat zij per maand moet gaan betalen? Er zal toch ook geld moeten blijven staan voor een eventuele begrafenis? Hopelijk geeft u ons wat duidelijkheid. Vriendelijke Groet Reactie infoteur, 09-09-2014
Beste Mara,
De eerste zes maanden betaalt uw moeder de lage eigen bijdrage en daarna de hoge. De lage bijdrage zal tot een 170 euro per maand zijn, en de hoge tot 750 euro per maand. Ik veronderstel dat uw moeder alleen is opgenomen. De bedragen zijn een indicatie, het CAK berekent dit op basis van de precieze belastinggegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 21-07-2014 18:05 #35
Mijn moeder wordt binnenkort opgenomen in een verpleeghuis. De CIZ moet nog plaatsvinden maar het is wel zeker.
Zowel fysiek als geestelijk is ze erg achteruit gegaan.
Mijn moeder heeft een klein vermogen wat boven de belastingvrije som plus oudere toeslag uitkomt.
Ze heeft 3 kinderen waarvan ik er één ben. Met haar heb ik afgesproken, ook al in een eerder stadium, om wat belasting vrije schenkingen te doen aan de kinderen. Ik ben bevoegd, mede rekeninghouder.
Kan/mag met het vooruitzicht "verpleeghuis"? Wat zijn de eventuele consequenties? Reactie infoteur, 22-07-2014
Beste Arie,
Er mag worden geschonken, ook als een verpleeghuis in zicht is. Voor de berekening van de eigen bijdrage is de stand per 1 januari (twee jaar terug) maatgevend. Daarom is het verstandig als uw moeder voldoende overhoudt om dit te kunnen betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-07-2014 10:06 #34
Hallo,
Mijn beide ouders wonen nog in hun eigen huis dat vrij is van hypotheek. Zij hebben een goed pensioen en ook spaargeld. Ik verwacht dat mijn vader binnen afzienbare tijd naar een verzorgingshuis moet. Mijn moeder zal dan voorlopig in hun huis blijven wonen.
Vraag 1 : Is het zo dat als mijn moeder thuis blijft wonen terwijl mijn vader naar een verzorgingshuis gaat, dat mijn vader dan altijd de lage bijdrage blijft betalen ook na de eerste zes maanden?
Vraag 2 : Wat zijn de gevolgen voor zijn eigen bijdrage als hij langer dan twee jaar in een verzorghuis zou blijven terwijl mijn moeder in hun eigen huis blijft wonen?
Vraag 3 : Verandert er na twee jaar belastingtechnisch iets voor wat betreft het huis? Reactie infoteur, 13-07-2014
Hallo Hans,
1. Als uw vader permanent naar een verzorgingshuis gaat, geldt er inderdaad maximaal twee jaar dat het (voormalige) eigen huis volledig in box 1 van de inkomstenbelasting valt en niet van invloed is op de hoogte van de eigen bijdrage (niet de lage, niet de hoge).
2. Zolang uw moeder thuis woont en uw ouders gehuwd zijn, betaalt uw vader de lage bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willyan Vanhees, 09-06-2014 22:41 #33
Situatie: Koopwoning niet afgelost hypotheekschuld 140000 euro.
Eigenaar en bewoners: moeder (84) plus zoon (48) beide voor 50% eigenaar
Moeder gaat per 11 juni naar verzorgingshuis. Geen vermogen in box 3 ivm beide eigenaar van woning blijven we fiscaal partner.
In 2012 alleen een aow plus klein pensioen.
Hoe de eigen bijdrage dan te berekenen? Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Willyan Vanhees,
1. Jullie kunnen als uw moeder naar een verzorgingstehuis gaat, nog maximaal twee jaar fiscale partners zijn met het huis in box 1. Daarna is haar aandeel in het het huis box 3.
2. Zolang jullie fiscale partners zijn, geldt het gezamenlijke inkomen en vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 20-05-2014 23:49 #32
Vraagje,

Mijn moeder zit nu in een appartement waar ze huur over betaald, deze huur is behoorlijk en betaalt ze van haar AOW en eigen vermogen. Nu moet ze naar een zorginstelling. Haar vermogen is zo'n 140.000 euro. In 2006 is mijn vader overleden en heeft ze ook het bezit over ons erfdeel (waar ze ook al belasting over heeft afgedragen) wat moet ze nu gaan betalen als eigen bijdrage, hoe bereken je zoiets? Reactie infoteur, 21-05-2014
Beste Stefan,
Jullie erfdeel is, als niet anders per testament door uw vader is bepaald, een niet direct opeisbare vordering op jullie moeder. Jullie hoeven die vordering niet op te geven in box 3 en moeder kan het niet opgeven als schuld in box 3. Dat betekent dat voor haar inkomstenbelasting en haar verzorgingsbijdrage haar totale vermogen een rol speelt. Dus wordt in dit geval ruim 9500 euro bij haar als extra inkomen gezien. Dit kan ertoe leiden dat van jullie vordering helaas weinig meer overblijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fanny, 08-05-2014 16:18 #31
Beste heer,

De notaris vertelde mij dat het verstandig is om een volmacht te maken waarin staat dat je bovenmatig mag schenken. Als mijn moeder dan naar een verzorgingstehuis zou gaan, zou ik volgens hem het huis binnen twee jaar kunnen verkopen en weg kunnen schenken tussen mij en mijn zus. Er moest dan 38,00 euro op de rekening van mijn moeder blijven staan. Klopt het dat als ik het huis binnen twee jaar verkoop nadat mijn moeder in een verzorgingstehuis terecht is gekomen, zij dan over het geld wat vrij is gekomen uit de woning en weggeschonken is geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen?
Waarom moeten die 38,00 euro eigenlijk blijven staan?

Met vriendelijke groeten,

Fanny Reactie infoteur, 09-05-2014
Beste Fanny,
Zolang uw moeder goed genoeg is, kan ze schenken wat ze wil. Als dat niet het geval is en u toch haar vermogen wilt verkleinen, zou dat met een dergelijke akte kunnen. De eigen bijdrage in een verzorgingshuis is minimaal 156 euro per maand (2014) en wordt hoger naarmate het inkomen hoger is. Die eigen bijdrage moet ze minimaal kunnen betalen en ligt boven de 38 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth, 06-05-2014 13:33 #30
Mijn moeder heeft een huis, hypotheek vrij, verder heeft zij alleen AOW, nu gaat zij binnenkort naar een verzorgingshuis, als ik het goed begrijp blijft het huis twee jaar in box 1 als wij het niet verhuren of verkopen en niet meegenomen in de berekening eigen bijdrage?
Wordt het gelijk in box 3 gezet als je het huis in de verkoop hebt?
Stel, dit jaar (2014) lukt het nog om te verkopen en wij gebruiken het voor aflossing hypotheek eigen woning(en), dan kan het belastingvrij geschonken worden? (alle kinderen zijn ouder als 40 jaar) En wat is dan de peildatum voor de bijdrage en welk bedrag gaan ze dan gebruiken?
groet E. Reactie infoteur, 03-08-2020
Beste Elisabeth,
1. De waarde van het huis komt in box 3 zodra het is verkocht of na uiterlijk twee jaar.
2. De peildatum van het vermogen voor de eigen bijdrage 2020 is 1 januari 2018 (en zo verder).
3. Zie voor de verhoogde schenkingsvrijstelling ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 04-05-2014 16:50 #29
Beste Zeemeeuw,
Allereerst dank voor uw snelle reactie. Inmiddels is de beslssing genomen dat de totale uitkering t.b.v. 24.500 op de rekening van één van de kinderen wordt gestort. Heeft dit nog impact op vaststelling eigen bijdrage 2017?
Stel dat dit niet het geval is, aan welk bedrag moet ma dan denken bij een stijging eigen bijdrage 2017? Op dit moment verblijft ze in een verzorgingstehuis. Nadat de inhoudingen op haar AOW-uitkering zijn plaatgevonden, ontvangt ze op dit moment maandelijks circa 400 euro netto. Haar vermogen bedraagt op dit moment 20.000 euro exclusief de uitkering t.b.v. 24.500.

Met vriendelijke groeten,
Henk Reactie infoteur, 05-05-2014
Beste Henk,
Dan wordt het bedrag ook niet zichtbaar in haar vermogen. Bij 24.500 extra gaat het relevante inkomen met 1960 euro omhoog en de eigen bijdrage met een tientje per maand. Maar als de uitbetaling ook als extra inkomen wordt gezien wordt de maandelijkse bijdrage een jaar lang 250 euro per maand hoger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 28-04-2014 20:05 #28
Mijn moeder verblijft in een verzorgingstehuis. Haar inkomen is een AOW-uitkering en een klein aanvullende pensioen-uitkering t.b.v. 35 euro. Daarnaast bedraagt haar eigen vermogen circa 15.000 euro. Echter sindskort ontving ze een brief dat ze binnenkort een uitkering met terugwerkende kracht t.b.v. 24.500 netto ontvangt. Reden terugwerkende kracht, de correspondentie pensioenfonds is nooit bij haar afgeleverd. Nu is mijn vraag heeft deze uitkering impact op haar bijdrage verzorgingstehuis en zorgtoeslag? Zo ja, wat is het bedrag en wat is de ingangsdatum? Daarnaast wellicht een bijzondere vraag, emotioneel kan ze lastig handelen met dit toch wel grote bedrag. Stel dat de uitkering wordt gestort op één van de kinderen hun rekening, wat houdt dit dan in voor haar en is dit fiscaal toegestaan? Daarnaast wordt er tevens maandelijks een bedrag t.b.v. 286 euro netto overgemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Henk Reactie infoteur, 29-04-2014
Beste Henk,
De uitkering met terugwerkende kracht telt mee als inkomen in het jaar dat het geld op de rekening staat (2014). Wat er per 1 januari 2015 nog van over is, telt bij de vaststelling eigen bijdrage 2017 mee bij haar vermogen. Er gelden wel maximale bijdragen in een jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pardoel, 24-04-2014 10:59 #27
Wat moeten wij aan eigen bijdragen betalen als we in verpleeghuis komen? ik heb eigen huis waarde in normale verkoop 400,000 euro. zou u hier op kunnen antwoorden of een idee aangeven onze dank. Reactie infoteur, 24-04-2014
Beste Pardoel,
Zolang uw eigen huis niet is verkocht terwijl u in een verzorgingshuis zit wordt dat vermogen maximaal twee jaar niet tot uw vermogen in box 3 gerekend. Stel u hebt in het peiljaar 400.000 euro vermogen boven uw vrijstelling, dan wordt dat gezien als 32.000 euro aan extra inkomen. Dan komt u al snel aan de maximaal toegestane eigen bijdragen (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Super, 14-04-2014 14:45 #26
Geachte redactie,

Mijn moeder lijdt aan dementie en is sinds ong.3 jaar opgenomen op de gesloten afdeling van een verpleeghuis.
Mijn broer is door de notaris bevoegd om haar lopende zaken te regelen. Onlangs is haar hypotheekvrije woning
verkocht en de opbrengst geschonken aan haar 3 kinderen. Zijn hier voor haar en/of de kinderen nog financiële gevolgen van toepassing?
Kan ze gewoon schenken? Kan ze bij het CAK een herziening van haar bijdrage aanvragen omdat haar vermogen lager is geworden?/

M.v.g. E Super Reactie infoteur, 03-08-2020
Beste E. Super,
1. Bij een schenking gelden bepaalde vrijstellingen en tarieven. Als het geld wordt gebruikt voor de aflossing van een hypotheek of aankoop eigen woning is de schenking belastingvrij:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

2. Als de broer bevoegd was om te verkopen, mag dit.

3. Bij het CAK kunt u een herziening aanvragen, maar het kan zijn dat het CAK dit pas later zal honoreren als het huis op 1 januari (lopende jaar) nog het bezit van moeder was.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derk Jan, 27-03-2014 15:41 #25
Mijn vader is gehuwd en mijn ouders zijn AOW gerechtigd. Nu is mijn moeder per november jl. permanent opgenomen in een verzorgingstehuis en staat daar ook ingeschreven. Klopt het dat waar voor samenwonenden de AOW 712 per persoon per maand bedraagt, deze door bovenstaande wijziging, niet samenwonen, er recht op 1035 euro per persoon bestaat?
Als dit zo is, wat is dan vervolgens het effect op de eigen bijdrage die het CAK rekent? Nu gaat het CAK uit van 12,5 % van het gezamenlijk inkomen? Ik heb gehoord dat als de AOW wordt aangepast, dit niet meer kan worden teruggedraaid en dat de belasting en eigen bijdrage zodanig omhoog gaan dat er nauwelijks tot geen voordeel is. Reactie infoteur, 28-03-2014
Beste Derk Jan,
Als een ouder naar een verzorgingshuis gaat, kan de andere ouder aangeven geen fiscale partner meer te willen zijn. In dat geval wordt de AOW verhoogd en kunnen er nog meer fiscale consequenties zijn. Een hoger verzamelinkomen kan inderdaad tot een hogere eigen bijdrage leiden. Wat wijs is, hangt van de individuele situatie en aftrekposten af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 13-03-2014 09:52 #24
Als ik het goed begrijp, tellen groene beleggingen niet mee voor het vermogen en zou je zo dus het maximum van zo'n 55000 euro kunnen afhalen van het vermogen voor de AWBZ berekening. Klopt dat? Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Jeroen,
Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u een vrijstelling krijgen voor groene beleggingen, maar daarmee blijft het nog steeds vermogen voor de toeslagen en eigen bijdrage AWBZ.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 28-02-2014 18:45 #23
Mijn vriendin en partner is 6 september 2013 opgenomen in een verpleeghuis.Wij hebben een samenlevingsovereenkomst opgemaakt bij de notaris.Moet zij nu de hoge of lage bijdrage gaan betalen.Ik heb nog geen AOW maar wel pensioen.Zij krijgt nu AOW voor alleenstaande. Reactie infoteur, 01-03-2014
Beste Els,
Zolang jullie fiscale partners zijn, wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. U kunt dat wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van de Wetering, 26-02-2014 22:02 #22
De partner van mijn moeder {geen geregistreerd partnerschap} wordt vanwege dementie op genomen in een verpleeghuis, valt dit onder de zorgverzekering, of gaan ze ieder hun eigen uitkering krijgen, haar partner dan op zijn nieuwe adres? omdat ze dan niet meer bij elkaar wonen? Reactie infoteur, 27-02-2014
Beste Van de Wetering,
Als de partner geen fiscale partner is, worden voor de berekening van de eigen bijdrage beide inkomens gescheiden gehouden. Wellicht hebben ze een gezamenlijke zorgverzekering, maar dan moeten de wijzigingen aan de zorgverzekeraar worden zodat de zorgverzekeraar daarmee rekening kan houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 23-02-2014 08:23 #21
Stel: Moeder zit in verpleeghuis, pa is tijdelijk opgenomen in verpleeghuis. Met pa gaat het niet goed en komt gauw te overlijden. Het gezamenlijke spaargeld is 33.000 euro. Wordt er dan een nieuwe berekening gemaakt of moet moeder het spaargeld gaan opmaken voor de verzorging. Of is het handiger dat pa gaat schenken aan de kinderen. Reactie infoteur, 23-02-2014
Beste Henk,
Als uw vader komt te overlijden, zal de erfenis worden verdeeld (al dan niet met een testament). Wat aan moeder toekomt, zal deel uitmaken van haar vermogen. Voor de eigen bijdrage wordt gekeken naar de stand per 1 januari, twee jaren terug, zodat er niet direct een effect op de eigen bijdrage zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 09-02-2014 18:16 #20
Geachte heer, mevrouw,
Een aanvullende vraag op de de vraag van Rene op 25 januari jl. Een zorginstelling vraagt een eigen bijdrage van beide ouders indien er sprake is van vermogen, met een peildatum van 2 jaar terug. Valt de schenkingsvrijstelling in 2014 van €100.000,- bij de koop van de ouderlijke woning daaronder, met andere woorden kan de schenking weer worden teruggevorderd binnen 2 jaar door de zorginstelling indien er verder geen eigen vermogen meer is? Reactie infoteur, 09-02-2014
Beste Dick,
Zolang iemand leeft en handelingsbekwaam is, mag hij schenken wat hij wil. Daar kan een verzorgingshuis niet aan veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene 25-01-2014, 25-01-2014 08:43 #19
Vraag
mijn vader en moeder worden binnenkort opgenomen in een zorginstelling, hebben een huis vrij van hypotheek
kan ik dan het huis kopen met de bedoeling er 100.000 euro schenkingsrecht in te stoppen, en zelf mijn eigen huis te verkopen?
Moet ik daar belasting over betalen?
Hoor graag van u
rene Reactie infoteur, 25-01-2014
Beste Rene,
1. Als u het huis koopt om er zelf te gaan wonen, kan dat met de 100.000 euro schenkingsvrijstelling.
2. Als u het huis verder voor een redelijke prijs koopt, is de rest geen schenking en is daarover geen belasting verschuldigd. Wel betaal u 2% overdrachtsbelasting over de aankoopprijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 02-01-2014 22:15 #18
Vraag:

Enerzijds stelt u dat " Uw eigen huis is, zolang uw partner er nog woont, geen vermogen in box 3".

Uw reactie aan Regina anderzijds is: " Uw aandeel in het eigen huis wordt niet als vermogen gezien in box 3. Zijn aandeel daarin de eerste twee jaar niet. "

In welke situatie geldt dat wanneer één partner is opgenomen één partner in het eigen huis blijft wonen, er toch een gedeelte meegenomen moet worden in box 3?
Hoe wordt men dan geacht de eigen bijdrage te betalen (aangezien het geld in de woning zit?

Hartelijk dank voor uw antwoord,

Dirk Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Dirk,
1. Als een partner naar een verzorgingshuis gaat, blijft de woning voor die persoon maximaal twee jaar in box 1 (indien niet verkocht). Voor de andere partner verandert er voor diens aandeel in het huis niets (ook na twee jaar niet), zolang die partner in het huis blijft wonen.
2. Bepalend is de situatie per 1 januari van het jaar.
3. Staatssecretaris Van Rijn heeft een betalingsregeling belooft die maximaal vier jaar uitstel van betaling geeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 08-12-2013 20:11 #17
Geachte heer/mevrouw,

Ouder echtpaar hebben beide een aow en 1 goed pensioen. Nu hebben zij ook spaargeld (ong 100.000). Als zij tzt naar een verzorgingstehuis moeten, wat zou dan de bijdrage ongeveer worden? Zou een schenking of akte beter zijn?
Hoor graag van u. Reactie infoteur, 09-12-2013
Geachte Ferdinand,
Als uw ouders een goed inkomen hebben, is de vrijstelling per persoon € 20.785, Dan zou 8% worden gevraagd over het verschil van ruim 58.000 euro, rekening houdend met de maximale bijdrage per maand (zie artikel),
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 05-12-2013 12:14 #16
Geachte heer/mevrouw.
Mijn moeder is 81 jaar en al vanaf 1994 alleenstaand door het overlijden van mijn vader. Mijn moeder heeft op dit moment een eigen vermogen van € 22321.16. Vorig jaar hebben mijn broer en ik een belastingvrije schenking van € 5141.00 gehad en mijn 2 kinderen € 1000.00 per kind. Dit jaar zal dat weer gebeuren waardoor er een bedrag van € 7884.00 als eigenvermogen overblijft. Mocht mijn moeder binnen 2 jaar in een verzorgingstehuis terecht komen, wat is dan voor haar de eigen bijdrage per maand met een inkomen van € 1276.00 per maand? en mag zij het gespaarde vermogen van € 7884.00 behouden? Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 05-12-2013
Geachte Hans,
Uw moeder betaalt dan geen opslag als gevolg van haar vermogen, omdat dat inmiddels lager is dan het vrijgestelde vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Dekker, 29-11-2013 20:29 #15
Onze alleenstaande moeder is 87 en woont nog zelfstandig. Spaargeld voor o.a. uitvaart (er is geen verzekering) bedraagt ongeveer 35000 euro. Er zijn 3 kinderen. Om te voorkomen dat ze aanstonds misschien de maximale bijdragen van ruim 2000 euro moet betalen, kunnen we misschien actie ondernemen. Wat raadt u ons aan! Reactie infoteur, 09-09-2019
Beste W. Dekker,
Of uw moeder meer eigen bijdrage moet betalen, hangt af van de vrijstellingen die ze heeft en die zijn weer afhankelijk van haar inkomen. Als dit inkomen laag is, kan het zijn dat dit spaarbedrag volledig is vrijgesteld:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 18-11-2013 11:27 #14
De akte dat het vermogen door mijn kinderen opeisbaar is als de langst levende van ons naar een verzorgingstehuis gaat, moet dat voor 2014 geregeld zijn of mag dat ook later? Reactie infoteur, 18-11-2013
Beste Rene,
Bedoelt u een schenking op papier? Die verlaagt uw vermogen per 1 januari van een jaar:

http://financieel.infonu.nl/geld/77197-schenken-op-papier-voordelen-en-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bennie, 17-11-2013 17:59 #13
Mijn moeder woont in een zorg instelling met verblijf, jaren geleden na het overlijden van mijn vader verkocht zij haar woning zij was voor 1 honderdste deel erfgenaam van mijn vader en de kinderen voor de rest op advies van de notaris kocht zij haar nieuwe huis terug van het deel van mijn vader en moest daar op papier rente van betalen zo dat er bij haar overlijden geen belasting meer betaald hoefden te worden. Nu jaren later staat dit huis te koop en is zij zelf in een zorg instelling hoe gaat het met de eigen bijdrage in dit geval want onze moeder is vruchtgebruiker van het bedrag van mijn vader graag uw reactie Reactie infoteur, 18-11-2013
Beste Bennie,
1. Of uw moeder nog vruchtgebruiker is, is de vraag nu ze er niet meer woont. Wel is het haar bezit in box 3 minus de hypotheek die erop rust.
2. In box 3 geldt de economische waarde, minus hypotheek, minus de lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucy, 20-10-2013 16:54 #12
U zegt dat het vermogen op 1 januari 2011 telt. Echter toen waren mijn vader en moeder beiden nog in leven en hadden een gezamenlijk vermogen. Mijn vader is vorig jaar overleden. Wordt mijn moeder nu toch aangeslagen op basis van het hogere gezamenlijke vermogen (waarvan dus eigenlijk 50% maar haar deel was)? Haar vermogen nu is veel lager ivm erfschenking aan de kinderen na overlijden vader. Reactie infoteur, 21-10-2013
Beste Lucy,
In dat geval kunt u het beste contact opnemen met het CAK en om een verlaging vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Wijnroks, 04-09-2013 22:36 #11
Mijn vader is opgenomen op een topkamer. Nu wordt duidelijk dat hij niet meer terug kan naar zijn huis. Hij heeft al een CIZ indicatie. Hij heeft alleen AOW, maar wel een eigen huis zonder hypotheek. Er wordt gezegd dat hij zijn AOW moet inleveren en een klein gedeelte zakgeld houdt. Toch moet zijn huis nog verkocht en moeten er daardoor nog allerlei kosten worden betaald, zoals ziektekosten etc. Hoe zit het met eigen bijdrage, eigen huis. Ik begrijp uit deze info dat de eerste 2 jaar zijn eigen huis nog niet meetelt, maar daarna wel als eigen vermogen, klopt dat? J.Wijnroks Reactie infoteur, 05-09-2013
Beste J. Wijnroks,
Klopt inderdaad, maar ook na verkoop van het huis zal de overwaarde deel gaan uitmaken van zijn vermogen in box 3, waardoor de eigen bijdrage in een volgend jaar ook omhoog kan gaan. Met hoeveel is afhankelijk van de overwaarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. G. Hopman, 25-08-2013 21:33 #10
Mijn schoonmoeder heeft een eigen huis, moet plotseling, wegens lichamelijke gebreken naar een verpleeghuis. Kinderen willen het huis verkopen, en met goedkeuring van moeder, de opbrengst onder elkaar verdelen. Heeft dit consequenties voor het vermogen van mijn schoonmoeder? Reactie infoteur, 07-12-2019
Beste A. G. Hopman,
1. Voor de bepaling van de eigen bijdrage wordt gekeken naar het vermogen per 1 januari. Nu verkopen en verdelen verandert die stand van het vermogen niet.
2. Onderdeling zo verdelen kan betekenen dat er schenkbelasting moet worden betaald, omdat sprake is van een schenking:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Maarse, 25-07-2013 09:02 #9
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over de eigen bijdrage. U zegt dat de maximale te betalen eigen bijdrage 2189.20 is. is dit per persoon of per echtpaar? Mijn beide ouders zijn opgenomen in een verpleegtehuis en zou dus graag willen weten waar we aan toe zijn.
mvrgr,
Bert Maarse Reactie infoteur, 25-07-2013
Goedemorgen Bert Maarse,
Dit maximum is ook de maximale gezamenlijke eigen bijdrage als beiden in een AWBZ instelling zijn opgenomen. De ondelinge verdeling van de eigen bijdragen verandert als beiden inkomen hebben, maar het totale maximale bedrag niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Haytema, 23-07-2013 09:16 #8
Vraag: Een vrouw met aow en een klein pensioen (ongeveer 150,00 per jaar) en een eigen vermogen van € 75000,-,waarvan het erfdeel van haar overleden man nog bij inbegrepen zit, wat voor eigen bijdrage moet zij betalen als ze in een verpleeghuis komt. Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste B. Haytema,
Voor het vermogen geldt een gedeeltelijke vrijstelling. Met de ouderentoeslag in box 3 kom ik uit op grofweg 175 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Regina, 01-06-2013 18:04 #7
Wanneer je man het verzorginghuis ingaat, moeten we dan ons hele vermogen aan bijdrage betalen, of gaat het vermogen dan door twee. En is er ook een vrijstelling?
En geldt dit ook voor de overwaarde van je huis.
We hebben geen pensioen alleen spaargeld. Reactie infoteur, 02-06-2013
Beste Regina,
1. Uw aandeel in het eigen huis wordt niet als vermogen gezien in box 3. Zijn aandeel daarin de eerste twee jaar niet. Als het huis wordt verkocht, wordt de opbrengst wel als vermogen gezien.
2. De eigen bijdrage hangt af van het gezamenlijke verzamelinkomen en het gezamenlijke vermogen, waarbij voor het gezamenlijke vermogen een vrijstelling geldt van € 41.570 (zie artikel).
3. Voor de eigen bijdrage 2013 is de peildatum voor uw financien 1 januari 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 30-05-2013 12:55 #6
Mijn moeder woont in het verzorgingstehuis en maakt gebruik van de dagopvang. Is en blijft deze gratis? Als mijn moeder onder het vrij gestelde eigen vermogen blijft moet ze dan voor de dagopvang een eigen bijdrage betalen aan het verzorgingstehuis? Reactie infoteur, 30-05-2013
Beste Ad,
Zowel voor zog met verblijf als zorg zonder verblijf geldt een eigen bijdrage die lager is als er onvoldoende vermogen is (beneden de vrijstelling).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 12-05-2013 21:41 #5
Mijn moeder heeft een eigen huis, nagenoeg vrij van hypotheek. Zij overweegt naar een verzorgingstehuis te gaan. Wat zijn daarvan de financiele consequenties qua eigen bijdrage? Reactie infoteur, 13-05-2013
Beste Inge,
Als uw moeder het huis verlaat en het huis niet wordt verhuurd of verkocht, is het huis nog twee jaar haar eigen woning in box 1. In andere gevallen is het vermogen in box 3 waardoor de eigen bijdrage AWBZ omhoog gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pietersen, 07-05-2013 14:04 #4
Mijn vader is overleden, het erfdeel van hem is nog niet uitgekeerd aan de kinderen.
Telt dit erfdeel mee in het vermogen voor de bepaling van de hoogte eigen bijdrage voor zorg thuis en later verzorgingshuis? Reactie infoteur, 07-05-2013
Beste Pietersen,
Bij de bepaling van de eigen bijdrage is niet van belang hoeveel vermogen uw vader nalaat, maar hoeveel hij per 1 januari had.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 09-04-2013 09:50 #3
Geachte infoteur,
Is het niet beter een relatief groot vermogen wat niet vlug zonder schenkbelasting te verdelen is onder te brengen in een BV (box2) zodat het vermogen in box 3 bijna nul wordt?

Er wordt tot 2 jaar terug gerekend wat het vermogen is, maar het vermogen in deze constructie valt onder box 2 zodat je na 2 jaar bijna niks hoeft te betalen aan de eigen bijdrage.

Kunt u deze BV constructie aanbevelen, en/of daar ook nadelen aanzitten?

Met vriendelijke groet,
Peter Reactie infoteur, 09-04-2013
Geachte Peter,
Als vermogen om zakelijke redenen wordt verplaatst van box 3 naar box 2 hebt u gelijk, maar als dat niet zo is en het alleen maar verschuiven van vermogen is, zal de fiscus daarmee niet akkoord gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. de Vries, 23-03-2013 12:13 #2
Vraag:
Hierboven schrijft u over het heffingsvrij vermogen in box III. Bejaarden met alleen AOW (en soms een klein pensioen) hebben een hogere heffingsvrij vermogen van 27.984 p.p. (jaar 2012) bovenop het normale heffingsvrij vermogen van 21.139 p.p.(jaar 2012).
Welk vermogen houdt u aan?
En haalt u de gegevens alleen uit de aangifte?
Dit laatste vraag ik omdat het vermogen niet hoeft te worden opgegeven wanneer er toch geen rendementsheffing verschuldigd is en veel mensen vullen dit dan niet in.
in afwachting van uw reactie, mvg. Reactie infoteur, 03-08-2020
Beste W. de Vries,
De Belastingdienst kijkt naar het vermogen boven de vrijstelling die er voor betrokkene geldt. Ook als iemand recht heeft op een extra vrijstelling, geldt het vermogen dat niet is vrijgesteld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109404-vermogensbelasting-box-3-2020-en-2021-extra-vrijstelling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corina, 06-03-2013 22:07 #1
Beste dhr/mevr,
wat betreft de eigen bijdrage heb ik een vraag: er wordt voor 2013 gekeken naar het verzamelinkomen in 2011, alleen is mijn vraag nu als de WOZ waarde van je woning nu heel erg gedaald is dmv een taxatie en slechte staat van de woning en je dus veel minder vermogen blijkt te hebben en je als echtpaar bent opgenomen in een AWBZ instelling met CIZ indicatie en je je eigen huis nog niet verkocht heb en je daar ook nog hypotheek en andere vaste lasten over bertaald.krijg je dan toch de hoge bijdrage, graag uw antwoord terug bvd. Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste Corina,
In uw geval kunt u bezwaar aantekenen bij het CAK, omdat uw vermogen inmiddels veel lager is en daarbij vragen om een lagere eigen bijdrage. Doet u niets, dan betaalt u de hoge bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Ziektekosten
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 198
Schrijf mee!