Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014 De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van een kind voorziet of kinderalimentatie betaalt, als belasting teruggave aardig oplopen. Hoe groot het bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind en de kosten die u maakt. De aftrek is in 2014 lager dan in 2013. Het jaar 2014 is bovendien het laatste jaar van deze aftrek want de aftrekpost levensonderhoud kind, Lok, wordt in 2015 afgeschaft en daarmee is ook de kinderalimentatie vanaf 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar. Weer een kindregeling minder in 2015, weer een lastenverzwaring. Hoe berekent u de belastingvermindering als gevolg van uw onderhoudskosten voor een kind?

Hoe groot is de aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014?

De hoogte van de aftrekpost levensonderhoud kind 2014 is afhankelijk van de mate waarin u in belangrijke mate voorziet in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud van een kind tot 21 jaar. Deze fiscale aftrek wordt elk kwartaal opnieuw bepaald. Het kan dus best zijn dat u in het eerste kwartaal wel aan de voorwaarden voldoet maar in de andere drie kwartalen niet. In dat geval hebt u slechts één kwartaal recht op de aftrek. Het kan ook zijn dat u in een bepaald kwartaal voor een hogere aftrek in aanmerking komt dan in een andere kwartaal. De forfaitaire bedragen per kwartaal kunt u aflezen in onderstaande tabel en zijn lager dan in 2013:

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2014 zien er als volgt uit, bedragen per kind per kwartaal:

Uitgaven in de kosten van levensonderhoudjonger dan 6 jaar van 6 tot 12 jaar van 12 tot 18 jaar 18 tot 21 jaar en thuiswonendvan 18 tot 21 jaar en uitwonend
minimaal € 416 uitgaven per kwartaal€ 205€ 250€ 290€ 250€ 250
meer dan 50% bijdrage in de totale kosten van levensonderhoud
minimaal € 500 per kwartaal
€ 205€ 250€ 290€ 500€ 500
90% of meer bijdrage in de totale kosten van levensonderhoud
minimaal € 750 per kwartaal
€ 205€ 250€ 290€ 500€ 750

Hoeveel aftrek kosten levensonderhoud kind 2014 heb ik minimaal en hoe bereken ik die aftrek?

Uit deze tabel blijkt dat u per kind in een kwartaal minimaal € 416 aan noodzakelijke kosten moet hebben gemaakt om van de aftrekpost gebruik te kunnen maken. Die kosten kunnen ook bestaan uit de door u betaalde kinderalimentatie. Als u een kind hebt van bijvoorbeeld zeven jaar en u betaalt elk kwartaal € 416 aan noodzakelijke kosten van levensonderhoud, dan is uw aftrekpost in 2014 vier maal € 250 ofwel € 1.000. In de praktijk wordt door een rechter bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie al rekening gehouden met het feit dat u een deel van uw geld via de belastingdienst terug kunt krijgen.

Wat als mijn kind zelf geld verdient?

Uit deze tabel blijkt ook dat de bedragen pas echt interessant kunnen worden als een kind ouder is dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar. Wanneer uw bijdrage 50% of 90% bedraagt kan de aftrek oplopen tot € 500 en € 950 per kwartaal. Bedenk wel dat het om een noodzakelijke bijdrage moet gaan waarmee het kind in zijn kosten van levensonderhoud kan voorzien. Dat kan bij kinderen vanaf 18 jaar een lastig punt zijn wanneer ze zelf een inkomen hebben. Dat inkomen kan dan zodanig zijn dat ze daarmee zelf en zonder uw bijdrage in hun kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Als dat zo is, is er ook geen aftrek.

Wat zijn de voorwaarden voor de aftrekpost levensonderhoud kind, Lok?

Tot 2012 gold de regeling van de aftrekpost Lok ook voor kinderen tot 30 jaar. Die leeftijdsgrens is al in 2012 omwille van bezuinigingen verlaagd naar 21 jaar. Voor het overige zijn de voorwaarden gelijk gebleven:
  • Het kind dat uw bijdrage ontvangt of voor wie u de uitgaven doet, is niet zelf in staat om in zijn levensonderhoud te voorzien via eigen inkomen of vermogen;
  • U krijgt geen kinderbijslag;
  • Het kind is jonger dan 21 jaar;
  • Het kind heeft geen recht op een prestatiebeurs (studiefinanciering) en ook geen recht op een andere tegemoetkoming in de studiekosten en scholingsuitgaven.
  • In een kwartaal overstijgen uw uitgaven voor het kind de van toepassing zijnde drempel, minimumbedrag, uit bovenstaande tabel.
  • Het kind is woonachtig in een verdragsland van de EU (anders is er geen aftrek).

Slot

Door bezuinigingen verdwijnt in 2015 de aftrekpost kosten levensonderhoud kind voor de inkomstenbelasting waardoor ook de kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar is. U mag tot slot bij uw uitgaven ook de uitgaven van uw fiscale partner betrekken en deze gezamenlijke aftrek bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting zodanig onderling verdelen dat u maximaal profijt hebt van uw belastingaftrek.

Lees verder

© 2013 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013De aftrekpost levensonderhoud kind 2013 kan een interessante aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013 of…
Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Bekijk of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind in 2012 en hoeveel aftrek dat is. Nu kan…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn al…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaftAftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaftDe aftrekpost kosten levensonderhoud kind is afgeschaft in 2015. Tot 2015 kon u elk kwartaal een forfaitair bedrag aftre…
Verlaging AOW door huwelijk of samenwonenVerlaging AOW door huwelijk of samenwonenHet AOW-uitkering voor alleenstaanden ligt ongeveer € 290 euro hoger dan die van echtparen. De reden hiervoor is dat de…

Reageer op het artikel "Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Svanburen, 12-04-2017 17:27 #27
Hallo, ik (woonachtig in NL) heb 2 kinderen in Letland (woonachtig in Letland bij de moeder). 1) Heeft het zin alimentatiebetalingen als aftrekpost op te voeren voor 2013, 2014, of wordt dat niet geaccepteerd? 2) De moeder ontvangt kinderbijslag, ik niet. Moet de kinderbijslag moeder vermeld worden? Met vriendelijke dank, SvB. Reactie infoteur, 13-04-2017
Beste S. van Buren,
De betaalde partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar en in 2014 is er ook nog de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. De kinderbijslag van de moeder heeft geen effect op uw belastingaangifte inkomstenbelasting. In Letland wordt de kinderbijslag inderdaad uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emilee, 24-02-2016 11:36 #26
Onze zoon is vanwege autisme vastgelopen in het basisonderwijs en dat dreigt nu ook te gebeuren op het middelbare. Hij zit op VMBO-bb niveau in de brugklas en heeft veel problemen op school, vooral door het gedrag van anderen. Nu overwegen we particulier onderwijs, met extreem kleine klassen, waar hij een veel hoger niveau (mavo/havo) zou kunnen halen omdat hij dan geen last heeft van klasgenoten door de structuur en aandacht die daar gegeven kan worden en de kleine klasjes. Is er een aftrekpost waaronder de schoolkosten (minimaal 10 000 euro per jaar) zouden kunnen vallen? Reactie infoteur, 25-02-2016
Beste Emilee,
Daar is helaas geen fiscale aftrekpost voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc Commandeur, 28-01-2016 12:36 #25
Mijn zoon van 16jr wil een opleiding in België gaan volgen, en in totaal begint dit aardig in de hoge cijfers uit te komen. Zijn de kosten voor die opleiding aftrekbaar? Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste Marc Commandeur,
Uw zoon is pas 16 jaar en zal dus geen aangifte inkomstenbelasting doen. Voor de ouders zijn zijn studiekosten geen fiscale aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desiree, 12-08-2015 23:38 #24
Beste,
De zoon van mijn vriend wordt deze maand 18 jaar. Hij werkt 4 dagen in de week 32 uur volgens mij verdient hij 4,68€ per uur. 1 dag in de week gaat hij naar school. Hij woont nog thuis bij zijn moeder, zij krijgt bijstand. Is mijn vriend nog steeds alimentatieplichtig?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste Desiree,
Dan heeft de zoon een inkomen van ongeveer 600 euro. Aangezien hij nog thuis woont, zou dat genoeg moeten zijn voor zijn kosten van levensonderhoud. Uw vriend moet het beëindigen of sterk verlagen van de kinderalimentatie dit wel eerst met de zoon bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Victor, 03-07-2015 20:27 #23
Beste Zeemeeuw,
Om aan de ex van mijn vrouw uit te leggen hoe het zit met de aftrek op de kinderalimentatie die hij betaalt, zicht ik naar een goed artikel op internet.
Talloze artikelen weten niet op een duidelijke manier over te brengen war het over gaat, laat staan met de tabellwn erbij.
Uw artikel wel.
Veel dank,

Victor de la Vieter Reactie infoteur, 04-07-2015
Beste Victor,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jurgen Blume, 06-06-2015 19:37 #22
Hallo
Ik betaal als Opa levensonderhoud voor mijn kleinzoon (26), die nu studies volgt aan de univ, om te vermeiden dat he werkt voor zijn levensonderhoud en zo het afsluiten van zijn studie vertraagt. Iz zoiets aftrekbar bij de aangifte?
M.v.g.
J.B. Reactie infoteur, 07-06-2015
Hallo Jurgen Blume,
1. Neen helaas. Alleen de ouders met kinderen ten laste hebben een verhoogde belastbare som. Wat betreft de studiekosten is de fiscale administratie in België van mening dat studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn indien zij rechtstreeks gerelateerd zijn met de beroepswerkzaamheid die de belastingplichtige uitoefent op het ogenblik van de studie en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan.
2. In Nederland is de aftrek teruggebracht naar kinderen met een leeftijd van maximaal 21 jaar. Deze regeling is in 2015 vervolgens afgeschaft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 30-05-2015 10:31 #21
Wij betalen alimentatie voor een kind uit een eerdere relatie van mijn partner (189 euro per maand). Hoe en hoeveel kan mijn partner terug ontvangen van de belasting? De jongen is nu 20 jaar, studeert nog en heeft geen baan.

gr C Reactie infoteur, 30-05-2015
Beste C,
Tot en met 2014 bestaat hiervoor de aftrekpost kosten levensonderhoud kind, daarna niet meer en er is hiervoor geen vervangende fiscale aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 16-04-2015 12:47 #20
Hallo

Wij betalen per kwartaal 1255 euro. Zijn zoon woont in Duitsland en is 15 jaar… Daar hebben ze vaste regels hoe hoog de alimentatie is… hoeveel kunnen wij terug krijgen van de belasting.

Gr mark Reactie infoteur, 16-04-2015
Hallo Mark,
Als er geen recht is op kinderbijslag, zou per kwartaal € 290 aftrekbaar zijn in 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 07-04-2015 10:59 #19
Goedemorgen,

Ik heb een vraag over aftrekpost LOK.
Onze dochter is vorig jaar in april 19 jaar en heeft een chronisch ziekte, ze woont bij ons, zit op school en ontvangt elke maand tegemoetkoming voor schoolkosten van rond 100 Euro. Per kwartaal betalen we rond 750 Euro aan LOK. Mogen we deze kosten aftrekken? Reactie infoteur, 07-04-2015
Beste Koen,
Helaas niet omdat er kennelijk recht op een tegemoetkoming in de studiekosten is. Ziektekosten kunnen wel aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 01-04-2015 12:53 #18
Hallo

Ik heb een vraag… wij betalen per kwartaal 1255… wat kunnen wij hier terug van krijgen.
Gr mark Reactie infoteur, 01-04-2015
Beste Mark,
Dat is alleen aan te geven als ook bekend is hoe oud een kind is en om hoeveel kinderen het gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 24-03-2015 18:38 #17
Ik zou graag willen weten hoe ik een berekening moet maken als de kinderbijslag over beide ex-partners wordt verdeeld. Als alimentatieplichtige betaal ik 250 euro per maand maar krijg ook de helft van de kinderbijslag. Heb ik dan toch geen recht op aftrek, of coulant gezien recht op de helft van de aftrek en hoe zou ik dat in de aangifte kunnen aangeven? Reactie infoteur, 25-03-2015
Beste Robert,
Als u recht hebt op kinderbijslag, hebt u geen recht op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim de Haan, 19-03-2015 21:55 #16
Voor mijn dochter die vorig jaar 19 was betaal ik € 240 per maand als kinderalimentatie. Zij studeert aan het MBO en heeft dus recht op studiefinanciering. Echter is de wetgeving zeer krom op dit punt. Ze ontvangt ongeveer € 100 per maand studiefinanciering. Als ze zou werken en ongeveer € 900 verdient mag ik de kosten wel aftrekken. Nu ontvangt ze studiefinanciering en mag ik het als gescheiden ouder niet de kosten aftrekken. Erg vreemd. Is mijn conclusie terecht?
Met vriendelijke groet, Tim de Haan Reactie infoteur, 20-03-2015
Beste Tim de Haan,
Het recht op studiefinanciering verhindert inderdaad de aftrek kosten levensonderhoud kind. Ook als uw dochter voldoende zou verdienen om in haar levensonderhoud te voorzien, zou dat het geval zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wynand, 19-03-2015 09:15 #15
Goedemorgen, Onze dochter die in Augustus 2013 18 jaar werd, heeft in November 2013 haar toenmalige studie gestaakt. Zij heeft vanaf Januari t/m September geen studie/baan gehad en is gelukkig in Oktober weer aan een studie begonnen die ze geweldig vind. Dus vanaf Januari t/m September is ze van ons afhankelijk geweest en heeft ze geen studiefinanciering ontvangen. Ik heb werkelijk wat zij `kost`… zo heb ik haar nooit bekeken, maar ik wil toch graag gebruik maken van de aftrek.
Welk redelijk bedrag mag ik invullen zonder dat ik problemen krijg, want ik heb geen bonnetjes van kleding of eten bewaard?
Kunt U mij hiermee helpen? Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste Wynand,
De Belastingdienst kan altijd om een onderbouwing van uw aftrek vragen. Minimaal een bedrag van € 416 aan uitgaven per kwartaal zal toch wel haalbaar zijn, wat resulteert in een aftrek van 290 euro per kwartaal. Er mag in betreffende perioden inderdaad geen recht bestaan op studiefinanciering noch kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 09-03-2015 17:17 #14
Voor haar MBO opleiding heeft mijn dochter stage gelopen in Leeuwarden. Aangezien de afstand Eindhoven Leeuwarden niet dagelijks bereisbaar is heb daarom 3 maanden lang een kamer voor haar moeten huren. Ook heeft ze geen OV jaar kaart dus deze kosten kwamen daar ook nog bovenop. Dit geldt overigens ook voor haar dagelijkse reiskosten Eindhoven Den Bosch. Omdat ze nog geen achttien was hebben we uiteraard wel kinderbijslag voor haar gekregen. Zijn deze kosten als levensonderhoud kind aftrekbaar dan toch aftrekbaar. Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste Pierre,
Neen als er recht is op kinderbijslag, is er helaas geen recht op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ri, 06-03-2015 11:40 #13
Ik begrijp het. Bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 06-03-2015
Beste Ri,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ri, 06-03-2015 10:22 #12
Hartelijk dank voor uw reactie van 4 maart.
U bedoelt dat 'aannemelijk" geen zekerheid biedt of het bewijzen met bonnetjes wat geen zekerheid geeft? Wil namelijk niet het risico lopen dit bedrag terug te moeten betalen na verloop van tijd. Vandaar ook mijn vraag of deze aftrek terecht is om hier gebruik van te maken in onze situatie? Reactie infoteur, 06-03-2015
Beste Ri,
Als u alles kunt aantonen met bonnetjes, hebt u zekerheid. Als u het aannemelijk moet maken maar dat in onvoldoende mate kunt doen op basis van bonnetjes, loopt u, als uw belastingaangifte eruit wordt gelicht, het risico dat u belasting moet terug betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 04-03-2015 14:14 #11
Mijn zoon van 18 is per jan. 2014 gestopt met zijn studie en heeft 5 maanden gewerkt. Moet ik zijn loon verrekenen met zijn kosten voor levensonderhoud? Of is er een bepaalde hoogte van zijn loon waarvan af gerekend wordt? Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Astrid,
Relevant is of uw zoon door zijn loon in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien. Als uw bijdrage noodzakelijk voor hem was, is aftrek vanaf het tweede kwartaal mogelijk, ervan uitgaande dat hij tot die tijd nog recht had op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ri, 04-03-2015 11:26 #10
Beste Zeemeeuw,
Is de aftrek onderhoudskosten ook te gebruiken als je zoon (in zijn geval is hij moeilijk ergens te plaatsen ivm. autisme) niets met alimentatie te maken heeft? Wij zijn namelijk niet gescheiden.
Hij is in 2014, 3 kwartalen thuis geweest. Eerste kwartaal nog stufi door ROC (kon dit niet aan, dus gestopt).
Heeft dus geen inkomen, geen uitkering, helemaal niets.
Moeilijk om onderhoudskosten zoals eten, energie enz. te bewijzen voor de belastingdienst?
Tenzij ik uitga van 10 euro p. dag voor voeding, maandelijkse energiekosten bijv. verdeel door 4 personen(gezin), telefoon 16,50 abonn. per maand, etc. Hiermee kom ik wel aan dat kwartaalbedrag.
Ik kan niet alles dan aantonen door bonnetjes in zijn situatie?
Is dit acceptabel voor de belastingdienst? Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Ri,
Onderhoudskosten kunnen aftrekbaar zijn volgens de tabel, maar niet op het moment dat er recht bestaat op studiefinanciering (eerste kwartaal). De Belastingdienst kan altijd vragen om aannemelijk te maken dat u de kosten ook gemaakt hebt. Aannemelijk is een ruimer begrip dan bewijzen op basis van bonnetjes, dit biedt mogelijkheden maar geen zekerheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 11-02-2015 20:53 #9
Hoe is het geregeld, als je een samengesteld gezin bent met de kosten en eventueel aftrekposten daarvan. Ik ben stiefvader en betaal redelijk veel voor mijn stiefzoon, fiets voor school, iPad voor school, snel over de duizend euro kosten. Kan ik daar eventueel ook wat van aftrekken? Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Dennis,
De kosten van levensonderhoud zijn aftrekbaar volgens de tabel in het artikel. Een fiets en ipad voor school niet, vervoerkosten ook niet. Wel gewone kleding, eten en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lin, 07-01-2015 12:57 #8
Ik ben gescheiden en samen zijn we co-ouders. De ene week zijn de kinderen bij mij, de andere week bij mijn ex. Ik ontvang kinderalimentatie (voor kost en inwoning), nu heeft mijn ex gevraagd of ik het jongste kind bij hem wil inschrijven, zodat hij voor 2015 nog belastingaftrek heeft. Het is serieus geld. Volgens mijn ex zou ik erop vooruit gaan, maar ik snap niets van alle regels, die ik erover gelezen heb. Gewoon erin toestemmen? Reactie infoteur, 07-01-2015
Beste Lin,
Als er maar één kind is, zie ik niet in waarom u dat een financieel voordeel zou geven. Dat zou anders kunnen zijn als er twee kinderen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. En S., 05-12-2014 13:46 #7
Wij betalen 410,17 per maand voor de kinderen van mijn man. De kinderen zijn nu 15 en 19 jaar de oudste werkt fulltime en heeft een beperking. Moeder ontvangt nog steeds alle alimentatie op haar rekening omdat de oudste volgens haar niet in staat is zijn geld te beheren. Ze zou bewindsvoerder zijn maar wij hebben hier nog nooit papieren van gezien. Is het nog redelijk dat wij alimentatie betalen voor de oudste en kunnen wij ook afdwingen om het op de rekening van de jongvolwassene te storten. Wij krijgen namelijk ook het rekeningnummer niet. Reactie infoteur, 05-12-2014
Beste E. En S.,
Eenmaal 18 jaar, maakt u een afspraak met het kind zelf en stort u het geld gewoon op diens rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriette Mica, 27-06-2014 22:43 #6
Een vraag ik woonsamen. Mij vriend betaald elke maand kinderalemetatie voor 2 kinderen. Is dat aftrekbaar? Nu word er van zijn ex geld gevraagd voor beide voor studiekosten. Ben je dat verplicht? En tot hoever kan zei gaan voor de kosten? Een kind word 18 per augustus 2014. Het andere kind is 16.H.Mica Reactie infoteur, 28-06-2014
Beste Henriette Mica,
1. De kinderalimentatie die uw vriend betaalt is (als de bedragen hoog genoeg zijn, zie tabel) aftrekbaar.
2. Beide ouders zijn aansprakelijk te stellen voor het levensonderhoud van een kind totdat het 21 jaar oud is. Niet alleen de vader.
3. Als een kind 18 jaar wordt, betaalt de vader in dit geval de kinderalimentatie direct aan het kind en spreekt eventueel met het kind een nieuw bedrag af.
3. Studiekosten vallen ook hieronder maar kunnen zeer beperkt zijn als het kind recht heeft op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriana, 09-04-2014 12:35 #5
Wij hebben een dochter van 19 jaar die nov.2013 met haar studie is gestopt. Hoe bereken je wat haar kosten in levensonderhoud zijn en hoe moet je dit aantonen als je van de belastingaftrek gebruik wil maken? Reactie infoteur, 09-04-2014
Beste Adriana,
De kosten van levensonderhoud zijn alle kosten die worden gemaakt om normaal te kunnen leven (geen dure reizen of vervoer), exclusief ziektekosten (andere aftrekpost) of scholing (andere aftrekpost). Het is een kwestie van deze uitgaven bijhouden en bonnetjes of afschriften bewaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 02-12-2013 19:58 #4
Ik betaal alimentatie voor mijn kinderen. Op de voorlopige aanslag 2014 staat vermeld dat ik een aftrekpost heb van een x bedrag, maar dat staat onder box 1, kan ik dit zo laten of is dit veranderd voor 2014 en moet het naar box 3, naar de zogenaamde LOK.

Bedankt,
Mario Reactie infoteur, 02-12-2013
Beste Mario,
De LOK is in box 1 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 01-10-2013 16:44 #3
Hallo
Mijn man heeft een dochter uit een eerder huwelijk van 16 jaar. Wij betalen per kwartaal 615 euro alimentatie aan haar moeder. Nu is er de regel dat je een gedeelte wat je terug mag vragen aan de belastingdienst dat weet ik, maar nu is mijn vraag mag ik dan ook nog geld terug vragen voor uitwonende kinderen. Want wij krijgen geen kinderbijslag voor haar maar wij maken ook kosten voor voor zijn kind in de zin van kleding, voeding, toiletartikelen, vakanties.

alvast bedankt Reactie infoteur, 02-10-2013
Hallo Judith,
Pas vanaf 18 jaar wordt het onderscheid tussen uitwonend en thuiswonend gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 19-09-2013 11:37 #2
Hallo,

Ik betaal nu per kwartaal 408 euro kinderalimentatie voor 3 kinderen. Dit is zo berekend omdat daarin tevens de aftrek levensonderhoud zit verwerkt. Betekent dit voor mij in 2014 (of is het 2015?) een strop omdat ik die aftrek niet meer ontvang? Moet ik dan opnieuw een alimentatie laten berekenen en vast laten leggen? Dat wordt een duur grapje als dat zo is. en een emotioneel lastig.

Bedankt Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste M,
Klopt. Eigenlijk betaalt u dan in 2014 te veel, een probleem waarmee veel mensen zullen zitten. Automatisch gaat uw alimentatie niet veranderen. Wellicht komt er in 2014 een proefproces of zal het kabinet e.e.a. met nieuwe regelgeving repareren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 18-09-2013 13:32 #1
Het is wel leuk bedacht dat de aftrekpost levensonderhoud kind wordt afgeschaft. Bij de bepaling van de ruimte voor kinder- en partneralimentatie is echter met deze aftrekpost en het resulterende belastingvoordeel wel rekening gehouden. Betekent dit dat ik de kinderalimentatie nu eenzijdig kan laten herzien of moet ik mij gelijk maar aanmelden voor een schuldhulp-regeling bij een instantie? Ik denk dat vele gescheiden ouders met alimentatieverplichtingen nog niet door hebben dat deze afschaffing de alimentatiebetaler erg hard gaat raken. Hierdoor zullen alimentatiebetalers het laatste stukje inkomensruimte verliezen of in betalingsproblemen terecht kunnen komen omdat de vastgestelde alimentatiebedragen niet zomaar aangepast kunnen worden. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Marcel,
Klopt, maar eenzijdig herzien is niet toegestaan. Daarvoor zult u weer naar de rechter moeten, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-12-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Reacties: 27
Schrijf mee!