Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu deze inkomensafhankelijke premie wordt vervangen door een belastingverhoging. Bijna 600 euro aan verplicht eigen risico in de zorg? En wat is de mediane koopkracht? Het regeerakkoord Rutte werkt sterk nivellerend en de inkomensafhankelijke zorgpremie is volgens het Centraal Planbureau slecht voor de economie. Veel mensen vragen zich af of werken nog wel loont. Nu pas geeft het CPB aan dat een forse koopkracht val mogelijk is. Uw pensioenopbouw gaat van 2,25% per jaar naar 1,75% per jaar. De laatste koopkrachtcijfers van minister Asscher en de update van 16 januari 2013 naar aanleiding van sommen van het Nibud zijn bekend gemaakt. Het nieuwe sociaal akkoord 2013 verandert hier weinig aan. En de Miljoenennota 2014 en 2015 ook niet. De belastingverlaging in 2016 wel?

Regeerakkoord Rutte Samson 2012-2017, Miljoenennota 2014

Bij de presentatie van het regeerakkoord gaven zowel Rutte als Samson aan dat de mediane koopkracht van mensen met een inkomen tot modaal met gemiddeld 0,2 procent per jaar. De mediane koopkracht van mensen met meer dan drie keer modaal daalt met gemiddeld 0,6 procent per jaar. Deze tekst staat ook op pagina 5 van het regeerakkoord en zou dus moeten worden nageleefd. Maar de koopkracht loopt sterk uiteen naar inkomen en een mediane koopkracht zegt dan weinig. Het is niet uw of mijn koopkracht, maar een koopkracht van een huishouden dat niet bestaat. Het is de koopkracht van het de middelste in rij. Het is net zo iets al: ik zet vijf mensen op rij, waarbij de eerste twee een inkomensvooruitgang krijgen van 1000 euro, de laatste twee een inkomensachteruitgang van 1000 euro en de middelste blijft zo. Die mediaan is dan nul en zegt dus niet veel. De mediaan lijkt meer op een trucje. Vroeger was er Jan Modaal, die ook niet bestond. Koopkrachtberekeningen kloppen zelden, maar met de mediane koopkracht waarmee het Regeerakkoord komt, worden we verder in verwarring gebracht. En dan hebben we het nog niet over de zes miljard aan extra bezuinigingen die met de Miljoenennota 2014, Prinsjesdag 2013, worden ingevuld.

Koopkracht regeerakkoord 2014-2017, koopkrachtverlies

Het Centraal Planbureau schrijft over de koopkracht dat de overgang naar een inkomensafhankelijke zorgpremie vooral gunstig uitpakt voor de middeninkomens en ongunstig is voor de hoge inkomens. Even de cijfers dan maar:

Wat kost de inkomensafhankelijke zorgpremie 2014 u maandelijks, dit is exclusief het eigen risico

bruto maandinkomen 2014maandelijkse zorgpremie 2014, afgeronde bedragenzorgpremie per jaar
1500 euro27 euro324 euro
2000 euro86 euro1032 euro
2500 euro146 euro1752 euro
3000 euro205 euro2460 euro
3500 euro265 euro3180 euro
4000 euro326 euro3912 euro
4500 euro385 euro4620 euro
5000 euro440 euro5280 euro
5500 euro480 euro5760 euro
6000 euro480 euro5760 euro

Ter vergelijking, nu bedraagt de premie voor de basisverzekering 1280 euro per jaar en straks betaalt iemand met een bruto inkomen tussen de 2500 euro en 2500 euro per maand al meer dan dat. Hoezo middeninkomens en mediane huishouding?

Samson

Samson laat op 2 november 2012 in de avond weten dat iemand met een inkomen van 66.000 per jaar per maand 255 euro netto extra moet betalen, dus na aftrek van de belastingverlaging. Dat is dus 2060 euro extra per jaar als u per maand 5500 euro verdient. Dat is alleen al aan zorgpremie een koopkrachtdaling van 3,1% ten opzichte van het bruto loon en dus aanzienlijk meer ten opzichte van het netto loon dat u in handen krijgt.

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau CPB laat op 3 november 2012 desgevraagd weten dat een forse val van de koopkracht mogelijk is. Nu pas laten ze dat aan de pers weten. Het CPB zegt nu dat vooral personen met een uitkering, een alleenstaande en gepensioneerden een forse val in koopkracht kunnen doormaken. Nu pas wordt dat na allerlei berekeningen in de pers en in artikelen van ondergetekende door het CPB toegegeven. Waarom staat dat niet in het regeerakkoord en spreekt het regeerakkoord alleen over een mediane koopkracht? Het CPB zou allerlei berekeningen hierover hebben en ook de gepubliceerde puntenwolken van het CPB geven al aan dat de dalingen in koopkracht zeer groot kunnen zijn.

Inkomensafhankelijk verplicht eigen risico zorg

Voor de hogere inkomens stijgt het verplicht eigen risico ook nog een naar ongeveer 600 euro, omdat zelfs het verplicht eigen risico inkomensafhankelijk wordt. Iemand met een modaal inkomen krijgt een eigen risico van 350 euro en daaronder gaat het verplicht eigen risico fors omlaag. En natuurlijk als we iedereen weer bij elkaar optellen en kijken naar de mediane burger dan verandert er niets. Maar die mediane burger bestaat niet en lijkt meer een rekentruc om inkomenseffecten te verhullen. Bovendien levert de inkomensafhankelijke zorgpremie de staat geen cent op, maar betalen de hogere inkomens veel meer voor zorg en de lagere inkomens gaan er op vooruit. Het is een nivellering die een grote systeemfout herbergt:
 • U betaalt niet voor de zorg die u krijgt, maar naar het inkomen dat u verdient;
 • Zorgverzekeraars hoeven niet meer te concurreren, want u betaalt toch naar inkomen;
 • Gezond leven wordt niet beloond;
 • Werken loont niet echt, want dan gaat u meer zorgpremie betalen.

Andere maatregelen regeerakkoord die u geld kosten, 2013-2017

Het regeerakkoord bevat nog veel meer maatregelen die u geld kosten en het kabinet Rutte 1 had al vele maatregelen op papier die in 2014 doorgang vinden. Stuk voor stuk kosten ze samen met de nieuwe maatregelen koopkracht:
 • Minder pensioenopbouw. Dat kan betekenen dat uw pensioen bij een inkomen van 60.000 euro straks 4500 euro minder zal zijn en uw pensioenleeftijd ook nog eens later ingaat. Uw jaarlijkse pensioenopbouw gaat van 2,25% naar 1,75%.
 • Duurdere kinderopvang;
 • Minder kinderbijslag 2014, 2015, 2016;
 • Minder kindregelingen 2015;
 • Eigen risico bij spoedeisende hulp zonder verwijsbriefje;
 • Chronisch zieken gaan meer zelf betalen;
 • Zorgtaken naar de gemeenten die gekort worden op hun budget waardoor de zorg minder wordt;
 • De btw naar 21%;
 • Accijns zijn omhoog en gaan deze regeerperiode verder omhoog;
 • Studenten betalen meer zelf;
 • Geen gratis schoolboeken meer;
 • Geen Ov-jaarkaart meer;
 • Huren vaak fors omhoog. Voor modaal is de huurverhoging 2,5% bovenop de inflatie en vanaf een inkomen van 43.000 euro is dat 6,5 procent plus inflatie. Bij goedkopere huurwoningen kan het allemaal meevallen doordat de maximale huur gelijk wordt aan 4,5% van de WOZ-waarde;
 • Hypotheekrenteaftrek wordt beperkt.

Deze lijst is nog veel langer en ja daar staat tegenover dat hier en daar wat belasting omlaag gaat via een lager belastingtarief en 150 euro extra arbeidskorting in 2014. Voor de mediane burger is het totale pakket misschien relatief gunstig, maar ook voor u? Iedereen die voor zich zelf de som maakt wat de ingezette maatregelen en het regeerakkoord Rutte 2 hem of haar gaat kosten en ziet hoe wordt genivelleerd, zal zien dat als hij of zij ietsje meer verdient een enorme rekening krijgt gepresenteerd. Hebt u kinderen, rijdt u auto, komt u wel eens in de supermarkt, bent u chronisch ziek, hebt u kinderopvang nodig, rookt of drinkt u en huurt u een huis. Vanaf 2013 wordt het allemaal fors duurder. Fors koopkrachtverlies. Dat zal het consumentenvertrouwen en de economie niet ten goede komen.

Brief Asscher aan Kamer 7 november 2012

Minister Asscher komt in zijn brief dd 7 november met gemiddelde koopkrachtcijfers als gevolg van het regeerakkoord. Daar zitten nog enorme uitschieters bij die door hem niet vermeld worden. Enkele voorbeelden:
 • 58 procent van de Nederlanders in koopkracht erop achteruit;
 • 14 procent gaat er in koopkracht vijf á tien procent op achteruit;
 • Drie procent van de huishoudens gaat meer dan tien procent achteruit;
 • Een alleenverdiener met kinderen en een inkomen van twee keer modaal gaat er 6,25 procent op achteruit;
 • Een alleenstaande ouder met een minimuminkomen gaat er 5,25 procent op achteruit.

Opvallend is dat deze dalingen in koopkracht veel groter zijn dan de politiek eerst toegaf. En reken maar dat hierin niet alle maatregelen verwerkt zitten. Wie veel zorg nodig heeft, gaat er volgens de Telegraaf zelfs 63% op achteruit.

Regeerakkoord opengebroken, update 12 november 2012

Het gaat om de volgende maatregelen die veranderen:
 • Geen inkomensafhankelijke zorgpremie 2014;
 • Aftopping van de algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Ook dit betekent dus forse verliezen in koopkracht. Voor de lagere inkomens komt er een compensatie in centen in plaats van procenten. Dat deed Den Uyl destijds ook al. Concreet betekent dat een kleine verhoging van de algemene heffingskorting en een verdere aftopping van de arbeidskorting voor hogere inkomens. Tel uit uw winst.

AOW met pensioen, koopkracht fors omlaag

Opvallend is dat wie AOW ontvangt en een klein pensioen heeft er fors in koopkracht op achteruit gaat, ook na het openbreken van het regeerakkoord. Een alleenstaande ouder met een minimumloon gaat er tot 10% op vooruit. Grote verschillen dus. Overigens is het gewijzigde regeerakkoord nu ook doorgerekend door het Nibud en die komt nog steeds met uitschieters tot -16%. Volgens het Nibud hoort tot deze groep ondermeer de mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan. Het verhaal van de koopkracht is dus nog lang niet af. De details van de belastingmaatregelen en de inkomstenbelasting 2014, belastingtarieven en schijven bepalen in 2014 uw koopkracht. Het eigen risico in de zorg stijgt verder.

Update 16 januari 2013 Nibud

Het Nibud heeft wat voorbeelden bekend gemaakt voor het salarisstrookje in januari 2013:

Koopkrachtontwikkeling januari 2013, netto per maand:

Wieprocenteneuro
Alleenstaande in bijstand- 1,9 %- 21
Echtpaar met twee kinderen onder de twaalf,
alleenverdiener bruto jaarinkomen 5.000
- 1,3 %- 31
Tweeverdiener zonder kinderen, bruto jaarinkomen 35.000+ 0,1 %
+ 5
Tweeverdiener met twee kinderen onder de twaalf,
bruto jaarinkomen 40.000, zonder kinderopvang
- 0,4 %- 14
Tweeverdiener met twee kinderen onder de twaalf,
bruto jaarinkomen 40.000, drie dagen kinderopvang, dagopvang
- 1,5 %- 58
Echtpaar 65+, bruto jaarinkomen AOW + 10.000 pensioen;
andere partner met alleen AOW
- 3,5 %- 80

Sociaal akkoord 2013

Het sociaal akkoord 2013, ook wel Mondriaan akkoord genoemd, houdt in essentie in:
 • Beperking WW-duur tot twee jaar. Dat is nu maximaal 38 maanden en was in het Regeerakkoord 1 jaar;
 • WW blijft 70 procent van het laatstverdiende loon. Dit was in het Regeerakkoord 70% van het minimumloon geworden;
 • De voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht wordt gedeeltelijk uitgesteld;
 • Geen gehandicaptenquotum werkgevers;
 • Geen verplichte nullijn voor personeel in de zorg.

En daar komen voor 2014 nog 6 miljard aan extra bezuinigingen bovenop. Waarschijnlijk toch een nullijn voor de ambtenaren, geen inkomensafhankelijke kinderbijslag maar wel een lagere kinderbijslag en verdere bezuinigingen in de zorg.

Koopkracht 2015

De gevolgen voor de koopkracht is in 2015 divers. Bijgevoegde tabel brengt dat in beeld per inkomen maar per huishouden (alleenstaand of niet), AOW-gerechtigd, met of zonder aanvullend pensioen kunnen er grote verschillen zijn:

Koopkracht 2015 volgens Miljoenennota 2015:

Inkomensniveauprocentuele verandering ten opzichte van 2014
minder dan 2600 euro0,5%
2600 - 5200 euro0,25%
5200 - 7500 euro0,75%
meer dan 7500 euro0,75%

Aan de belasting 2015, de inkomstenbelasting 2015, belastingtarieven en schijven verandert er niet zo veel. Wel worden sommige heffingskortingen verder afhankelijk van uw inkomen.

Belastingverlaging 2016

In 2016 komt er voor mensen met een baan een belastingverlaging. Anderen hebben hier helaas weinig aan en zo maakt deze belastingverlaging maar iets goed van het koopkrachtverlies dat u leidt. Het helpt, maar zet geen echte zoden aan de dijk.

Lees verder

© 2012 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zorgtoeslag 2014 omlaagZorgtoeslag 2014 omlaagDe zorgtoeslag 2014 (18 jaar of ouder) gaat fors omlaag. Uw zorgpremie 2014 is immers ook lager dan in 2013. Zie hier de…
De belangrijkste maatregelen van het Kabinet Rutte II29 Oktober 2012 verscheen het regeerakkoord Bruggen Slaan van het Kabinet Rutte II. Na 47 dagen onderhandelen werden de…
Algemene heffingskorting 2014 omhoogAlgemene heffingskorting 2014 omhoogDe algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van…
Alleenstaande ouderkorting 2012Alleenstaande ouderkorting 2012In 2012 zijn de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting samengevoegd tot een heffingskor…

Wat zijn systeembanken en welke banken staan er op de lijst?Wat zijn systeembanken en welke banken staan er op de lijst?Systeembank of "systeemrelevante" bank is een begrip dat in de nasleep van de economische crisis van 2008 en de schulden…
Kinderbijslag 2014 omlaag?Kinderbijslag 2014 omlaag?De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden…
Bronnen en referenties
 • Sociale Zaken, Nibud

Reageer op het artikel "Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Co van Gameren, 03-06-2013 21:20 #9
Hoe lang blijven we nog inleveren.
Vroeger zij de burgemeester tegen de pastoor/ dominee " hou jij ze maar dom dan hou ik ze wel arm". Degene met macht zullen de massa manipuleren dus inleveren en niet andersom. Dit speelt al zo lang de mensheid bestaat. Dus niets nieuws onder de zon. Reactie infoteur, 04-06-2013
Beste Co van Gameren,
Er zijn al weer nieuwe bezuinigingen aangekondigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Dogger, 02-06-2013 17:09 #8
Het moet nog maar slechter worden net als de jaren dertig, dan staat er weer een grote man op en is het tijd voor een oorlog. Dit gaat in Nederland niet goed, in heel Europa niet. De grens komt vanzelf die ze uitproberen. Reactie infoteur, 03-06-2013
Beste A. Dogger,
Van de andere kant is het zo dat we wel vaker een crisis hebben gehad en daaruit zijn gekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 28-01-2013 18:18 #7
Ik ben 65 jaar. Mijn netto AOW in december 2012 was 1234, 98, nu 1226, 15.
Mijn (pre)pensioen is al 4 jaar niet geïndexeerd, dus bruto steeds hetzelfde.
Mijn netto pensioen in december 2012 was 1296, 28, nu 1226, 60!
Dat was even schrikken, 5, 38 % minder! Totaal nu maandelijks netto 78, 51 minder. Bedankt Rutte en Samson! Maar ja, die arme Grieken en overige Zuid Europeanen hebben het zo slecht, daar zijn we al een miljard aan kwijt (en de rest wat men nog niet verteld heeft). Reken eens uit wat wij in Nederland zelf met dat miljard (en de rest) hadden kunnen doen.
Henk Reactie infoteur, 29-01-2013
Beste Henk,
Wie recht heeft op AOW, voelt dit alles extra in de portemonnee: een latere AOW en ook netto minder in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arnold, 17-01-2013 09:14 #6
Net mijn loonstrookje voor januari 2013 binnen. Mijn netto salaris daalt 5, 8% met de beoogde inflatie erbij is al 8.4% Het ZVW tarief is omhoog gegaan met 0, 65% en het grootste fiscale nadeel is de korting op de arbeidskorting. Daarnaast zijn de loonbelastingschijven gewijzigd. Ik heb hierin nog geen rekening gehouden met duurdere kinderopvang, lagere kinderbijslag, hoger eigen risico in de zorg etc etc. Zeker zal het eindresultaat boven de 10% komen te liggen. Met dank aan het nieuwe kabinet. Ik durf nog niet te kijken hoe volgend jaar eruit gaat zien. Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste Arnold,
Veel mensen zullen schrikken van hun nieuwe loonstrookje. Zeker bij dit soort percentages aan koopkrachtverlies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 16-11-2012 15:16 #5
Net van de pers! Gepensioneerden met een aanvullend pensioen zien hun koopkracht tot 2017 ook dalen van 0, 2 tot ruim 10 procent!

dit hebben wij eerder hier vermeld! niet slecht al zeggen we het zelf.

dit hadden wij ook doorgegeven aan het Nibud! idem zie onze inbreng (2009 wegener groep landelijke pers ) schijnbaar zit het Nibud na fouten in 2009 op onze lijn.

zie onze inbreng omtrent veel zaken niet meerekenen door het CPB! het Nibud doet dat wel. oa huren.zorg, energie gem lasten! daarom dat verschil! Reactie infoteur, 16-11-2012
Beste Vereniging,
Ik heb de cijfers van het Nibud gezien en er zijn uitschieters tot zelfs -16%. Ikzelf ben ook al lang kritisch op de koopkrachtplaatjes van het CPB, zeker waar men met medianen werkt. De uitschieters zijn namelijk ook heel belangrijk en die vergeet de politiek gemakshalve maar al te vaak. En zodra zaken en taken naar de gemeenten worden afgestoten, worden ze al helemaal vergeten, terwijl het koopkrachtverlies gewoon doorgaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 13-11-2012 00:12 #4
Even snel berekening gemaakt. Conclusie, nu moet de achterban van pvda reageren.
De vvd heeft nu op punten gewonnen. Dus massaal de telegraaf bestoken en deze moet nu ook met chocolade letters de pvda achterban helpen. Ook moeten linkse mastodonten in het geweer komen. Kortom u zult zien dat er nu niets of weinig gebeurt. Misschien in de 1e kamer door sp pvv en cda! Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste vereniging,
Ik denk dat de 50 plus partij moet reageren, nu de AOW-ers met een pensioen er zo achteruit gaan: tot -6%. De alleenstaande ouder met een minimumloon gaat er volgens deze cijfers bijna 10% op vooruit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers I. O., 03-11-2012 23:24 #3
Al jaren lang liggen wij in de clinch met het CPB. hun/haar cijfers deugen niet en ze houden angstvallig o.i in opdracht van de overheid cijfers achter. u moet eens zelf kijken welk product of dienst duurder is geworden sinds intrede euro. neem een pakje sigaretten. 13 gulden. 1 liter benzine bijna 4 gulden. of een bloemkool in de winter 7 a 8 gulden 1m3 aardgas 1, 75 gulden. of huren van d label woningen gewoon 1300 a 1400 gulden. zet u loon er eens tegen nu en in 2001. wij hebben dat gedaan dan is te zien dat men minimaal 25% achterloopt als in 2001. maar ook allerlei andere zaken, toeval wil dat met name electronica wel veel goedkoper is geworden.tv's computers gadgets als mobiele telefoons met enorm veel mogelijkheden.en laat nou net dat zaken zijn die het publiek graag wil. en hier zit het manco. Reactie infoteur, 04-11-2012
Beste Vereniging,
1. Eén ding is wel duidelijk, namelijk dat de politiek niet helder is over de koopkracht. Nieuwe termen als mediane koopkracht maskeren veel. Wie van ons is mediaan? Het zal toch duidelijk zijn dat als je een paar maatregelen optelt en daarbij ook de inkomensafhankelijke zorgpremie, voor veel mensen de koopkracht hard achteruit gaat.
2. De politiek schrijft het regeerakkoord, het CPB zijn eigen rapporten. Het is nu wachten op het eerste WOB verzoek om te weten wat de echte cijfers zijn en wat de politiek allemaal wist. De politiek zegt immers dat we eigenlijk niets weten over de koopkracht, maar dat het wel meevalt. Wie gelooft dat nog?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. H. T. Andringa, 03-11-2012 20:43 #2
Ik betaal maandelijks voor mij en mijn vrouw de normale zorgpremie. Daarnaast wordt op mijn inkomen (pensioen) ZvW premie ingehouden. Premie + ZvW bedragen tesamen 450 per maand. Komen beide te vervallen? Reactie infoteur, 04-11-2012
Beste C. H. T. Andringa,
1. Dat is ook zo'n punt. Dit gaat al per 1 januari 2013 spelen. Naar mijn indruk blijft u de ZVW premie over uw pensioen betalen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

2. De zorgpremie aan uw zorgverzekeraar wordt in 2014 vervangen door een inkomensafhankelijke zorgpremie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Re, 03-11-2012 10:59 #1
Helder stuk. Ik vraag me af wat ik er netto op achteruit ga als ik 50% ga werken en zo terug ga van 2 x modaal naar 1 x modaal. Het lijkt erop dat er netto toch nog zo'n 2/3 overblijft. Dan nivelleren we het werk ook een beetje. Als ik daardoor ook geen kinderopvang meer nodig heb en genoeg vrije tijd heb om het onderhoud aan mijn eigen huis te doen wordt het netto verschil nog kleiner. Lijkt me een aantrekkelijk alternatief om niet al te depressief te worden van deze vorm van marxisme. Reactie infoteur, 03-11-2012
Beste RE,
Die teruggang in netto inkomen zal, als al die plannen doorgaan, waarschijnlijk best meevallen. Stimuleren van werk zou het zijn voor de verkiezingen en nivelleren van werk lijkt het inderdaad te gaan worden na de verkiezingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 25-11-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Inkomstenbelasting 2017
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 9
Schrijf mee!