InfoNu.nl > Financieel > Geld > Ouderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkheden

Ouderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkheden

Ouderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkheden Lang niet alle ouders maken gebruik van hun recht op ouderschapsverlof. Soms is dit uit onwetendheid over de details van de regeling maar het kan ook zijn dat het financieel niets zal opleveren. Het ouderschapsverlof wordt in 2015 niet afgeschaft zoals sommige mensen denken. De ouderschapsverlofkorting wordt in 2015 wel afgeschaft waardoor het onaantrekkelijker wordt om gebruik te maken van dit verlof.

Wanneer heb je recht op ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof is in Nederland, net als in Europa, verankerd in de wet. Het is een grote verworvenheid dat de overheid het hier van groot belang acht dat ouders de tijd hebben om het opgroeien van hun kinderen zo veel mogelijk actief mee te maken, ook wanneer je een drukke baan hebt en je werkgever niet al te scheutig is met het toestaan van vrije dagen. De regelingen die in Nederland daarom getroffen worden met betrekking tot het ouderschapsverlof kunnen rekenen op steun uit Brussel. Daar is bepaald dat je recht hebt op ouderschapsverlof wanneer je ouder bent van één of meer kinderen in de leeftijd tot 8 jaar.

Volgens de Europese richtlijnen heeft een ouder dan recht op ten minste 3 maanden (onbetaald) verlof tot aan het moment dat het kind de leeftijd van precies acht jaar bereikt.

Hoe lang duurt ouderschapsverlof?

Vanaf 1 januari 2009 hebben alle ouders van jonge kinderen in Nederland het recht om ouderschapsverlof op te nemen ter waarde van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Heb je bijvoorbeeld een werkweek van 36 uur, dan kun je in totaal 26 maal 36 uur verlof opnemen, wat neerkomt op in dit geval 936 uur in totaal. Voor ouders die al voor het ingaan van deze norm verlofuren hebben gebruikt geldt dat zij het recht hebben om 13 maal hun wekelijkse arbeidsduur voor dit doel op te nemen. Hiermee wordt ook voldaan aan de Europese richtlijnen waarin staat beschreven dat je recht hebt op 3 maanden onbetaald verlof.

Het is de bedoeling dat de verdeling van het ouderschapsverlof in de toekomst aan de de werknemer wordt overgelaten. Je kunt dan zelf bepalen wanneer je het nodig acht ervan gebruik te maken en de opname van dagen moet dan soepeler gaan lopen dan heden het geval is. Het moet ook mogelijk worden om een overzicht te ontvangen met daarop de hoogte van het aantal dagen dat je nog open hebt staan. Dit zou dan door de werkgever gefaciliteerd moeten worden. Zo is het ook makkelijker het verlof mee te nemen naar een nieuwe baas. Tot en met 2012 was het namelijk zo dat je ten minste één jaar in dienst moet zijn bij je werkgever om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof.

De invloed van ouderschapsverlof op het inkomen

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof. Wanneer je er gebruik van maakt krijg je dus niet doorbetaald en zodoende bouw je over die periodes ook geen vakantiedagen of urenreserves op. Dit kan dus gevolgen hebben voor je mogelijkheden om in de zomer een vakantie met het gezin te plannen en dat is dan ook een reden dat sommige ouders geen gebruik maken van dit recht en liever doorwerken. Hier is ook wel wat voor te zeggen. Het verlof is in het leven geroepen om mensen de kans te geven meer tijd met hun kinderen door te brengen maar zij moeten hier dan zelf ook wel wat voor over hebben. Zou het verlof worden doorbetaald dan worden ouders bevoorrecht ten opzichte van werknemers die kinderloos zijn.

Voor mensen met een laag inkomen geldt een bijzondere regeling. Ben je éénverdiener en zit je op of maar net boven het sociaal minimumloon dan kan het opnemen van ouderschapsverlof betekenen dat je net onder dat sociaal minimum terecht komt. Omdat dit niet mag gebeuren bestaat er voor deze groep mensen een toeslag welke kan worden aangevraagd via het UWV. Feitelijk is het het voor deze mensen dus extra voordelig om verlofuren op te nemen: ze krijgen een deel van hun uren betaald zonder hiervoor te hoeven werken.

Neem je onbetaald ouderschapsverlof op dan is het mogelijk om een levensloopregeling te gebruiken om zo in deze periode niet met een opgedroogde bankrekening te zitten. Met ingang van 1 januari 2013 is de levensloopregeling veranderd in de vitaliteitsregeling. Ook van deze spaarregeling kun je gebruik maken om de maandelijkse inkomsten tijdens je verlof aan te vullen.

Ouderschapsverlof en ziekte

Wanneer je tijdens je vakantie ziek wordt kun je je ziek melden. De dagen die je officieel ziek bent tellen dan niet mee als zijnde vakantiedagen. Voor ziekte tijdens verlof geldt hetzelfde. Word je tijdens je verlof ziek en je meldt dit tijdig volgens de daarvoor geldende richtlijnen dan verandert je status in feite gewoon in die van een zieke werknemer en krijg je dus gewoon je normale salaris over die periode. Het verlof blijft wel doorlopen, dus er is geen mogelijkheid om dit later 'in te halen' en er zo dubbel van te profiteren.

Ouderschapsverlofkorting in 2015

Maak je gebruik van (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof dan had je in 2014 mogelijk nog recht op ouderschapsverlofkorting. Dit was alleen mogelijk wanneer je belastbaar loon in 2014 lager was dan in het jaar ervoor. Het gaat dan om maximaal de helft van het wettelijk minimum uurloon per opgenomen ouderschapsverlofuur (in 2014 was dat 4,29 per uur).

Er waren in 2012 al plannen om deze korting af te schaffen. Dit is toen niet gebeurd, maar per 2015 verdwijnt de ouderschapsverlofkorting dan toch echt. De verwachting is dat daardoor de opname van verlof in Nederland zal afnemen, wat de Belastingdienst meer inkomsten moet opleveren.

Lees verder

© 2012 - 2019 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?De ouderschapsverlofkorting 2015 wordt afgeschaft, u hebt er geen recht meer op volgens het regeerakkoord Rutte Asscher.…
Ouderschapsverlofkorting 2012 en 2013Ouderschapsverlofkorting 2012 en 2013Als u in 2012 ouderschapsverlof hebt opgenomen of in 2013 of 2014 ouderschapsverlof opneemt, hebt u onder bepaalde voorw…
Bijzonder verlof op een rijtjeBijzonder verlof op een rijtjeHet is bekend dat je bijzonder verlof mag opnemen bij een bevalling of bij overlijden van bijvoorbeeld je partner. Er zi…
Ouderschapsverlof 2019Ouderschapsverlof 2019Ouderschapsverlof is er voor de ouders die tijdelijk minder willen werken, om te zorgen voor hun kind. Het verlof kan wo…
Ouderschapsverlof: voorwaarden, mogelijkheden en salarisOuderschapsverlof: voorwaarden, mogelijkheden en salarisMensen met eigen kinderen of die voor een kind zorgen dat onderdeel uitmaakt van het gezin van de werknemer, hebben rech…
Bronnen en referenties
  • www.ouderschapsverlof.info
  • www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Ouderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkheden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Harry, 09-04-2013 14:48 #4
Ik heb een 28 urige werkweek, maar neem nu geruime tijd een dag vrij per week. Zodat ik uit kom op 20 uur per week. Ik wil nu ouderschapsverlof aanvragen. Op de website www.ouderschapsverlof.nl staat dat ik dit ontvang over mijn contractsduur krijg, dus over de 28 uur dat ik op papier sta. Klopt dit? Groeten Harry Reactie infoteur, 10-04-2013
Hallo Harry,

Ja dat klopt, de uren die je (met regelmaat) vrij neemt hoef je er niet vanaf te trekken. Het ouderschapsverlof wordt gebaseerd op het aantal uren dat in je contract is vastgelegd.

Groet,
Dessal

Willem, 08-04-2013 14:43 #3
Mijn vrouw heeft sinds oktober ouderschapsverlof, 4 uurtjes per week. In overleg met haar werkgever is dit mondeling overeengekomen. Eind februari is er een gesprek geweest met de vraag om er over na te denken wanneer er weer "fulltime" gewerkt zou kunnen worden. Bij het volgende gesprek zou mijn vrouw 1 april aangeven. Net voor die tijd werd haar medegedeeld dat ze willen dat ze een dag minder gaat werken en wel zsm. Mijn vrouw wil dit niet en heeft aangegeven terug te willen keren naar haar normale uren. Dit wordt geweigerd. Wat kan zij doen?

Petra, 07-04-2013 21:35 #2
Ik maak tot 1 mei as. gebruik van voltijds ouderschapsverlof dit voor een totale duur van 26 weken. Ik heb aansluitend een nieuw verzoek ingediend voor weer 26 weken voltijds ouderschapsverlof omdat ik nog een kindje onder de 8 jaar heb. Dit wordt mij geweigerd wat volgens mij niet kan. Moet er niet 4 weken voor de gevraagde ingangsdatum een ander voorstel zijn? Ik vind dit een vervelende situatie omdat ik het juist doe om er op dit moment volledig te zijn voor mijn kinderen en de combinatie met mijn baan lastig is.

Robert, 01-11-2012 12:52 #1
De kogel is door de kerk. De ouderschapsverlofkorting blijft bestaan tot en met 2014. In het regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten staat dat de ouderschapsverlofkorting per 2015 wordt afgeschaft samen met een paar andere kindregelingen.

Infoteur: Dessal
Laatste update: 12-12-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Belasting 2015
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Schrijf mee!