Is mijn pensioenuitkering nog veilig tijdens een recessie?

Is mijn pensioenuitkering nog veilig tijdens een recessie? Een grote vraag van veel gepensioneerden en nog werkenden is tegenwoordig of hun pensioenuitkering wel overeind blijft in tijden van een recessie. De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen dalen snel tot onvoldoende. De tekorten lopen op en de pensioenen lijken gevaar te gaan lopen. Maar is er nou echt een gevaar voor de gepensioneerden van nu? Zal hun aanvullende AOW flink gaan dalen?

Dekkingsgraad

Hoe kun je eigenlijk zien of een pensioenfonds financieel gezond is en aan zijn verplichtingen kan voldoen? Dit wordt bepaald door de term "dekkingsgraad". De dekkingsgraad is namelijk de verhouding tussen het eigen vermogen en de toekomstige verplichtingen. Als deze dekkingsgraad op 100% zit dan gaat het met het pensioenfonds goed genoeg. Pensioenfondsen willen de dekkingsgraad het liefst boven de 100% hebben omdat zij dan ook nog hun onkosten gemakkelijk kunnen vergoeden en het eigen vermogen groeit. Dit kan in tijden van een economische achteruitgang van pas komen. Op het moment dat zij minder dan 100% dekkingsgraad hebben, heeft het fonds minder in reserve dan het aan uitkeringen zou moeten betalen en zullen er maatregelen genomen moeten worden zodat de hoogte van de premies en de uitkeringen niet in gevaar komen. De minimale dekkingsgraad, die door de DNB is ingesteld, zit op 105%. Het pensioenfonds kan dan ruim aan zijn verplichtingen voldoen omdat het aan alle verplichtingen kan doen en dan nog 5% van het eigen vermogen overhoudt. Dit wordt als veilig ervaren.

Op welke manieren kunnen fondsen tekorten wegwerken?

Tijdens een financiële crisis/recessie kan het natuurlijk zijn dat de beleggingen van de pensioenfondsen veel minder waard zijn geworden. Hierdoor kunnen zij in problemen komen en de minimale dekkingsgraad niet halen. Het pensioenfonds moet dan actie ondernemen om aan alle lopende verplichtingen te voldoen. Enkele maatregelen om de dekkingsgraad te verhogen zijn bijvoorbeeld: de premies die werkenden afdragen aan het pensioenfonds verhogen of de pensioenuitkeringen enkele jaren niet mee laten stijgen met de inflatie. Hierdoor stijgt de liquiditeit van het fonds en daarmee ook de dekkingsgraad. Er kan natuurlijk ook gekozen worden om deze twee maatregelen te combineren zodat niet een groep mensen de volledige last van het tekort te verwerken krijgt. Het is overigens zo dat gepensioneerden geen recht hebben op een inflatiecorrectie. Het pensioenfonds kijkt per jaar of de dekkingsgraad hoog genoeg is om deze correctie toe te passen want ook het fonds doet dit liever wel.

Wanneer komt de pensioenuitkering in gevaar?

Zoals al eerder aangegeven kan je pensioenuitkering in gevaar komen als de dekkingsgraad van het fonds te laag is, maar dan nog hoeft dit niet het geval te zijn. Er is dan sprake van een tekort of ook wel onderdekkend. Als het pensioenfonds op dat moment wordt opgeheven kan het niet alle uitkeringen voor de komende tientallen jaren uitkeren. In Nederland komt het nauwelijks voor dat een pensioenfonds opgeheven wordt dus dit gevaar is klein. Je bouwt je pensioen op gedurende je hele arbeidsleven dus het pensioenfonds heeft ruim de tijd om de eventuele ontstane kosten weg te werken.

Kan een pensioenfonds net als een bank omvallen

Er zitten grote verschillen tussen pensioenfondsen en banken waardoor het voor pensioenfondsen niet mogelijk is om om te vallen. Banken komen in problemen omdat er een acuut tekort aan liquide middelen is. Dit komt vaak omdat spaarders, investeerders en bedrijven hun vermogen bij de bank weghalen omdat zij deze niet veilig meer achten. Banken kunnen dan ineens niet meer aan al hun verplichtingen voldoen en gaan dan failliet. Pensioenfondsen hebben een heel ander systeem. Als particulieren een pensioenfonds niet meer vertrouwen kunnen ze niet ineens al hun opgebouwde pensioen opnemen. Ook is het zo dat investeerders en bedrijven geen rekening hebben bij een pensioenfonds. Hierdoor kunnen ook deze partijen niet ineens hun geld terugvragen van het fonds. Als laatste belangrijke reden is het zo dat de fondsen een maandelijkse premie ontvangen. Deze stelt het fonds ruim in staat om alle lopende verplichtingen te voldoen. Een pensioenfonds kan dus nooit een acuut gebrek van liquide middelen hebben en kan daardoor niet omvallen.

Gevolgen van de crisis voor gepensioneerden

Je merkt als gepensioneerde pas wat van een crisis op het moment dat jouw pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft. Fondsen willen dan nog wel eens overgaan tot het schrappen van een inflatiecorrectie. Op dit moment begin je de crisis te voelen als gepensioneerde. Door de inflatie wordt geld minder waard en daarmee ook je uitkering, met als gevolg koopkrachtverlies. De ervaring leert wel dat wanneer het weer beter gaat de fondsen dit koopkrachtverlies gaan compenseren. Het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, begint bij een dekkingsgraad van 135% de achteruitgang te herstellen.
© 2012 - 2020 Weeswijzer, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringVerlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringAls gevolg van de tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rentes, zijn veel pensioenfondsen al een aantal jaren on…
Waardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadWaardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadAls je van baan wisselt kun je het via de vorige werkgever opgebouwde pensioen in principe overhevelen naar het pensioen…
Pensioenfondsen en beleggingenDoor de kredietcrisis zijn veel pensioenfondsen in slecht weer terecht gekomen. Met name door zeer slechte resultaten op…
Heb ik ergens pensioen opgebouwd? Spoor vergeten pensioen opHeb ik ergens pensioen opgebouwd? Spoor vergeten pensioen opJe hebt bij meerdere bedrijven gewerkt, maar vraagt je af: 'Heb ik ergens pensioen opgebouwd?' Of je weet dat je wel erg…

Verdien geld door het schrijven van reviewsVerdien geld door het schrijven van reviewsEen simpele manier om geld te verdienen op het internet is door het schrijven van reviews over producten. Je gaat bij he…
Goud kopen, hoe en waarom?Goud kopen, hoe en waarom?Goud kopen is tegenwoordig een van de veiligste nog rendabele investeringen die er zijn. De goudprijs gaat al jaren omho…

Reageer op het artikel "Is mijn pensioenuitkering nog veilig tijdens een recessie?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Weeswijzer
Laatste update: 04-07-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Schrijf mee!