Het belastingplan 2008 op hoofdlijnen

Het belastingplan 2008 op hoofdlijnen Als u tot de categorie van personen hoort, die werkt, rookt, drinkt, vliegt of autorijdt en niet lid bent van het Koninklijk huis is de kans groot dat u er het komende jaar op achteruit gaat. De grotere maatregelen worden hier toegelicht. Ook voor 2009 worden een aantal vervelende maatregelen aangekondigd. Het kindgebonden budget daarentegen betekent in 2009, dat gezinnen met meerdere kinderen erop vooruit gaan.

De Koningin

De koningin en onze prins gaan 4% meer verdienen, de koningin moet het doen met zo’n 800.000 euro en de prins met 230.000 euro. Het overige, minimaal 4 miljoen euro, is voor personeel en ondersteuning.

De burger

De burger zal, over het algemeen gesproken, er niet op vooruit gaan. Uitzonderingen kunnen zijn gezinnen met vele kinderen, maar zonder te hoog inkomen. Voordelen zijn er ook te behalen als u investeert in een milieuvriendelijke auto. Een kans om de overdrachtsbelasting te verminderen en daarmee de arbeidsparticipatie te bevorderen wordt gemist.

Inkomensafhankelijkheid

Meerdere regelingen worden meer inkomensafhankelijk gemaakt:
 • De arbeidskorting. In 2009 wordt de arbeidskorting voor belastingplichtigen met een inkomen vanaf € 40.000 wordt met 1,25% afgebouwd;
 • De aanvullende combinatiekorting wordt meer inkomensafhankelijk. Deze loopt op met 3,1% van het inkomen boven de grens van € 4542. Het maximum wordt geleidelijk verhoogd. De maximale inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting bedraagt € 850 in 2009;
 • De fiscale kinderkorting wordt een inkomensafhankelijke toeslag. Tweeverdieners met kinderen met een inkomen van anderhalf maal modaal en alleenstaande AOW'ers krijgen er 1,25 procent bij. Voor huishoudens met tweemaal modaal blijft de vooruitgang beperkt dat 0,75 procent.

Vergroening

Meerdere vergroeningsmaatregelen worden aangekondigd:
 • vliegen. Extra heffing. Wie minder dan 2500 kilometer vliegt of binnen de Europese Unie blijft, betaalt per 1 juli 2008 € 11,25 extra per ticket, anders zelfs € 45,- per ticket extra,
 • verpakkingsmateriaal. Er komt een nieuwe verpakkingsbelasting voor bedrijven, die dat zullen doorbereken aan de consument,
 • auto’s. Zuiniger rijden wordt beloond Niet zuiniger rijden wordt zeer zwaar bestraft. Een auto met energielabel G krijgt een heffing die stijgt van € 450 naar € 1.600 plus een mogelijke CO2 heffing. Een nieuwe dieselauto krijgt, afhankelijk van de uitstoot maximaal een BPM-korting van € 1.000, aflopend naar nul in stappen van 200 per extra mg/km uitstoot. Voor vervuilende auto’s kan de opslag van de BPM worden verhoogd naar € 4.000,
 • lease. Voor zeer zuinige en uitstoot-arme auto’s gaat de bijtelling naar 14%. Voor alle andere naar 25%,
 • extra accijns. De accijns op diesel worden verhoogd met 3 cent per liter. 1 januari 2009 komt daar nog eens een cent bovenop. LPG gaat op 1 juli 2008 met 1,5% omhoog en 1 januari 2009 met nog eens 1 cent,
 • gebruiksbelasting. De komende 5 jaren wordt de BPM elk jaar met 5% verlaagd, terwijl de gebruiksbelasting met 7,2% wordt verhoogd.

Minder drank goed voor u

De Staatskas is goed met accijnzen gevuld. In ons belang, zo stelt het kabinet, worden de accijnzen op drank en roken verder verhoogd:
 • pakje sigaretten 25 cent duurder;
 • shag gaat met 31 cent omhoog;
 • een flesje bier, een pijpje, wordt vanaf 1 januari 2009 2,7 cent duurder.

Belastingschijven en heffingskortingen

Deze worden allemaal een beetje aangepast. De tarieven worden iets hoger.

Ziektekosten

De belangrijkste wijzigingen:
 • Eigen bijdrage voor de AWBZ bij hogere inkomens wordt verhoogd;
 • Hogere inkomens gaan meer betalen voor AWBZ voorzieningen;
 • De ziektekostenpremies zijn in 2008 niet meer aftrekbaar. De drempel waarboven resterende ziektekosten aftrekbaar zijn, wordt verlaagd tot 1,65% van het inkomen. Dit is een lastenverhoging respectievelijk bezuiniging van € 400 miljoen.
 • De no claim op ziektekostenverzekering komt te vervallen, hiervoor komt een eigen risico van 150 euro.

Vennootschapsbelasting

Tot een belastbaar bedrag van € 40.000 geldt het lage VPB-tarief van 20%. Tussen € 40.000 en € 200.000 geldt een VPB-tarief van 23%. De woningcorporaties worden vennootschapsbelastingplichtig met betrekking tot al hun activiteiten

Aangekondigde lastenverhogingen voor 2009

Een aantal vervelende maatregelen noem ik hier al vast:
 • Per 1 januari 2009 vervalt de gehele aftrek van buitengewone uitgaven in verband met ziekte, invaliditeit, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid en chronische ziekte, ouderdom en adoptie,
 • De omkeerregel, waarbij de aanspraken zijn vrijgesteld en de uitkeringen belast, is vanaf 1 januari 2009 niet meer van toepassing voor pensioengevend loon boven € 185.000. Bestaande pensioenaanspraken boven € 185.000 van voor 1 januari 2009 blijven gerespecteerd,
 • De algemene heffingskorting voor de niet of weinig verdienende partner wordt vanaf 1 januari 2009 in 15 jaar stapsgewijs afgeschaft. Partners met kinderen tot en met 5 jaar, worden vooralsnog uitgezonderd
 • Het plafond van het eigenwoningforfait van € 9150 wordt per 1 januari 2009 losgelaten. Belastingplichtigen met woningen boven € 1.663.636 krijgen daarmee een fors hogere bijtelling. Niet alleen het plafond vervalt. Bovendien wordt een hoger percentage van 2,35 procent ingevoerd ter vaststelling van het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro, voor het deel dat de € 1 miljoen te boven gaat,
 • aftopping premieaftrek. Bij een inkomen hoger dan € 185.000 per jaar, mag u de pensioenpremie die u betaalt niet meer in mindering brengen op uw inkomen. Al het pensioeninkomen boven deze grens wordt gelijk behandeld als ander vermogen.

Kindgebonden budget vanaf 2009

Vanaf 2009 verdwijnt de kindertoeslag. Daarvoor komt het kindgebonden budget in de plaats. Dit kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar. Het kindgebonden budget komt bovenop de kinderbijslag.
Het kindgebonden budget wordt door de Belastingdienst aan u uitgekeerd, de kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank, SVB. De kindertoeslag uit 2008 was een bijdrage per gezin, onafhankelijk van het aantal kinderen.

Hoeveel is het kindgebonden budget

Bij het kindgebonden budget is het aantal kinderen wel bepalend. Gezinnen met meerdere kinderen gaan er op vooruit. Het maximumbedrag voor 2009 is € 1.011 wanneer u 1 kind hebt, € 1.322 voor 2 kinderen, € 1.505 voor 3 kinderen en € 1.611 voor 4 kinderen. Vanaf het vijfde kind wordt het bedrag verhoogd met maximaal € 51 per kind. Deze bedragen worden nog aangepast aan de inflatie en zijn afhankelijk van het gezamenlijke inkomen:

Gezamenlijk toetsingsinkomen1 kind2 kinderen 3 kinderen4 kinderen
tot en met € 29.914€ 1.011€ 1.322€ 1.505€ 1.611
van € 30.000 tot € 35.000€ 1.005,41 - € 810,41€ 1.316,41 - € 1121,41€ 1.499,41 - € 1.303,41€ 1.605,41 - € 1.410,41
van € 35.000 tot € 40.000€ 680,41 - € 355,41€ 991,41 - € 666,41€ 1174,41 -€ 849,41€ 1280,41 - € 955,41
van € 40.000 tot € 45.000-€ 355,41 - € 30,41€ 666,41 - € 341,41€ 849,41 - € 524,41€ 955,41 - € 630,41
van € 45.000 tot € 50.000€ 30,41 - € 0,00€ 341,41 - € 16,41€ 524,41 - € 199,41€ 630,41 - € 305,41
van € 50.000 tot € 55.000€ 0,00max. € 16,41max. € 199,41 max. € 305,41

Bosbelasting vanaf 2010

De Bosbelasting uit de aanloop naar de verkiezingen wordt al snel ingevoerd. Ouderen met een aanvullend pensioen van meer dan € 18.000 gaan namelijk vanaf 2010 meebetalen aan de AOW.

Slot

Ik heb me beperkt tot de hoofdlijnen. Onmiskenbaar is het beeld van lastenverhogingen. Hier en daar is er ook een klein lichtpuntje. Zo worden vanaf 2009 de musea voor kinderen jonger dan 12 jaar gratis, en misschien ook wel de schoolboeken. Maar dat weegt niet op tegen de extra lasten voor een leaserijder, die een sigaretje rookt, af en toe met vakantie gaat en geen kinderen heeft. Een gezin met kinderen kan in 2009 profiteren van het kindgebonden budget.
© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoofdpunten Miljoenennota 2020: koopkracht en belastingenHoofdpunten Miljoenennota 2020: koopkracht en belastingenDe koopkracht in 2020 en de belastingen zijn belangrijke onderwerpen in de Miljoenennota 2020. De tweetaks wordt in 2020…
Wat is private lease?Wat is private lease?Private lease, een relatief nieuw concept in de autowereld. Wil je niet in 1 keer de volle aanschafprijs betalen voor ee…
Kosten lease auto: Hoeveel betaal je voor een lease auto?Een eigen lease auto klinkt heel aantrekkelijk. Voortaan gratis tanken, onbeperkt kilometers maken en zelfs de kosten vo…
Koopkrachtberekening klopt zeldenKoopkrachtberekening klopt zeldenDe koopkracht van alle Nederlanders staat voortdurend in de politieke belangstelling, ook in 2019 en 2020, maar een koop…

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvangDe Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvangKinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peute…
Voorkom Phishing van uw persoonlijke bankgegevensVoorkom Phishing van uw persoonlijke bankgegevensPhishing, skimming, ransomware, keyloggers zijn manieren voor het stelen van uw persoonlijke bankgegevens en andere gege…
Bronnen en referenties
 • Belastingplan 2008

Reageer op het artikel "Het belastingplan 2008 op hoofdlijnen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

William, 12-07-2008 13:19 #4
Je zult maar koningin zijn en die gaat er op vooruit! En je zult maar buiten je schuld om een dieet hebben waar je niet voor hebt gekozen! en moet volgen om te kunnen functioneren in deze wereld waar je verplicht wordt tot 67 jaar te werken. Ik kan de mensen dit verklappen zonder bepaalde dieeten is dit echt niet mogelijk. maar geef maar lekker geld uit aan het buitenland goed voor de imago van koenders. ik heb het helemaal gehad met politiek Den haag

Beijers P., 26-03-2008 17:23 #3
Hoe ver gaat deze regering nog met de armste uit te kleden?

R., 02-12-2007 19:25 #2
Wat is kindertoeslag?
Staat een grote FOUT in je artikel! Je schrijft dat de kinderBIJSLAG inkomensafhankelijk wordt; je gooit kinderKORTING en BIJSLAG door elkaar!

De kindertoeslag komt per 1 januari 2008 in plaats van de kinderkorting. De kinderkorting is tot en met 2007 een korting op de inkomstenbelasting die u moet betalen. De kinderbijslag blijft gewoon bestaan. Reactie infoteur, 03-12-2007
De kinderbijslag is inkomensonafhankelijk terwijl de kindertoeslag inkomensafhankelijk is. Ze bestaan naast elkaar.

Nico Hoogenes, 04-10-2007 13:36 #1
Alles kort en begrijpelijk omschreven.

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!