Het mantelzorgcompliment: wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment: wat is het mantelzorgcompliment? Als je voor iemand in je omgeving zorgt omdat hij of zij ziek is of beperkingen heeft, kun je als mantelzorger een mantelzorgcompliment krijgen van 250 euro in 2011 en waarschijnlijk 200 euro in 2012. Het mantelzorgcompliment is er om de waardering uit te spreken voor iemand die dat belangeloos doet. Maar hoe werkt het mantelzorgcompliment en hoe vraag je het mantelzorgcompliment aan?

Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt het mantelzorgcompliment

Weinig mensen weten dat ze een mantelzorgcompliment kunnen geven of kunnen ontvangen. Toch zou dat anders moeten zijn, want iedereen die een goede indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ) krijgt een brief waarin wordt gesteld dat hij of zij iemand kan voordragen voor het mantelzorgcompliment. Er moet dan wel een aanvraagformulier worden ingevuld dat automatisch wordt toegestuurd.

CIZ legt vast of er mantelzorgers zijn die hulp verlenen

Vanaf 1 april 2007 schrijft het CIZ op wie er mantelzorg verlenen bij iemand die een zorgindicatie heeft. Aan de hand van die beschrijvingen wordt bepaald wie er in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. Overigens kunt u ook de Thuiszorg vragen om een aanvraagformulier aan te vragen, als u vindt dat iemand die u steeds helpt het mantelzorgcompliment verdient.

Mantelzorgcompliment is 250 euro

Voor 2011 krijgen mensen 250 euro als mantelzorgcompliment. Dat bedrag wordt in 2011 waarschijnlijk met 50 euro verminderd, omdat er zoveel aanvragen worden gehonoreerd.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment wordt gegeven aan mensen die langere tijd en vaak zorgen voor familie, vrienden, een partner, of een buur. Als diegene dat niet zou doen, zou er professionele hulp moeten worden ingezet en dat kost veel meer geld. Daarom heeft de overheid er wel 250 0f 200 euro per jaar voor over om dat te compenseren.

De mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment

Iemand die zorg krijgt, moet de mantelzorger voordragen voor het compliment. De Sociale Verzekerings Bank (SVB) kijkt dan of dit gehonoreerd kan worden.

Wie kunnen allemaal mantelzorger zijn?

Eigenlijk kan iedereen mantelzorger zijn. Voorbeelden zijn:
 • Het kind van een zieke ouder
 • De ouder van een ziek kind
 • Buren
 • Andere familieleden
 • Vrienden
 • Kennissen

Over het mantelzorgcompliment hoeft geen belasting te worden betaald

Het mooie van het mantelzorgcompliment is dat de ontvanger er geen belasting over hoeft te betalen. Het telt dus niet mee als inkomen. Wie een uitkering heeft wordt ook niet gekort als hij of zij een mantelzorgcompliment krijgt. Ook huurtoeslag of zorgtoeslag komen niet in gevaar door het mantelzorgcompliment omdat het niet wordt meegenomen in het inkomen.

Salaris uit Persoons Gebonden Budget en het mantelzorgcompliment

Iemand die voor iemand werkt en daarvoor geld krijgt uit het PGB kan daarnaast ook nog een mantelzorgcompliment krijgen zonder dat beide in gevaar komen.

Wie komt er in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?

Er zijn voorwaarden verbonden aan het mantelzorgcompliment. Die zijn per 1 augustus 2009:
 1. Degene die de zorg krijgt moet een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan huis ( dit wordt ook wel aangegeven als een extramurale indicatie), afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg;
 2. Deze indicatie is voor ten minste 53 weken of 371 dagen
 3. De indicatie is op of na 1 augustus 2009 afgegeven

Wat is een extramurale indicatie?

Als iemand die hulp nodig heeft een indicatie krijgt voor extramurale AWBZ-zorg betekent dit dat de persoon in kwestie voor lange tijd thuis zorg nodig heeft. Dit kan zijn bij wassen, aankleden, eten of eten maken of andere zaken. Als er niemand is die mantelzorg geeft dan zou de betrokkene of een betaalde hulp in moeten zetten of moeten verhuizen naar een instelling. Als iemand in een tehuis woont of daarvoor op de wachtlijst staat, dan is er een intramurale indicatie. In dat geval kan er geen mantelzorgcompliment worden gegeven.

Mantelzorg geven voor meerdere indicaties

Soms hebben mensen maar een indicatie voor minder dan een jaar. Iemand die hen dan een paar maanden helpt komt dan niet in aanmerking voor het mantelzorgcomplex. Maar als er meerdere indicaties zijn dan kan het wel weer. De lengte van de indicaties wordt dan bij elkaar opgeteld.

Overgangsregeling mantelzorgcompliment

Als iemand die zorg krijgt voor 1 augustus waarvoor toen een indicatie is gegeven, kan er ook een mantelzorgcompliment worden gegeven in het kader van de overgangsregeling. Dan gelden de volgende regels:
 1. Degene die zorg krijgt heeft in 2008 en of 2009 een mantelzorgcompliment kunnen geven
 2. De indicatie is op 1 augustus 2009 nog steeds geldig

Het mantelzorgcompliment aanvragen

Iemand die zorg krijgt van een mantelzorger en de juiste indicatie heeft krijgt automatisch een aanvraagformulier. Daarmee kan een mantelzorger worden voorgedragen voor een mantelzorgcompliment. Als er meerdere mantelzorgers zijn, bepaalt degene die de hulp krijgt wie dat mantelzorgcompliment krijgt. Daarom moet het aanvraagformulier ook worden ondertekend door degene die de mantelzorg krijgt.

Degene die de mantelzorg kreeg is overleden

De nabestaanden van iemand die de zorg kreeg, kan iemand ook voordragen voor het mantelzorgcompliment. Als er geen partner is dan kan degene die gemachtigd is om de nalatenschap te beheren dat ook doen. Bij overlijden moet op het aanvraagformulier vermeld worden wat de relatie is tot de persoon in kwestie. Een executeur moet ook het testament of de verklaring van erfrecht meesturen waarom de naam staat van degene die het mantelzorgcompliment aanvraagt.

Maar 1 mantelzorger krijgt geld

De SVB geeft per persoon die zorg nodig heeft van een of meerdere mantelzorgers hulp nodig heeft maar 1 mantelzorgcompliment weg. De mantelzorger mag het geld zelf besteden. Zijn er meerdere mantelzorgers dan kan ook afgesproken worden om het geld te delen, maar dan moet iedereen het daar wel over eens zijn.

Een mantelzorger krijgt maar 1 mantelzorgcompliment

Is een mantelzorger de hele week onder de pannen bij verschillende mensen, dan wordt er toch maar 1 mantelzorgcompliment per jaar gegeven. Wel kan het zo zijn dat er in een gezin meerdere mantelzorgers werkzaam zijn. Zij kunnen dus allemaal een mantelzorgcompliment krijgen.
© 2011 - 2020 Singalees, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mantelzorg en mantelzorgcomplimentMisschien ken je iemand in je omgeving die mantelzorg verzorgt. Deze persoon levert dan onbetaalde zorg voor zieke famil…
Het mantelzorgcomplimentWanneer iemand ziek wordt komt de zorg voor de patient dikwijls neer op een naast familielid of een vriend(in). In Neder…
Mantelzorg, mantelzorgcompliment, respijthuisMantelzorg, mantelzorgcompliment, respijthuisMantelzorg wordt op de site van de Rijksoverheid als volgt beschreven: het is onbetaalde zorg voor een chronische zieke,…
Mantelzorgdag, ieder jaar op 10 novemberMantelzorgdag, ieder jaar op 10 novemberIn Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen mantelzorgers en deze worden jaarlijks in het zonnetje gezet en wel op 10 nove…

Alimentatie: hoe hoog is de indexering van alimentatieAlimentatie: hoe hoog is de indexering van alimentatieDe kosten voor het dagelijkse levensonderhoud zijn alleen maar gestegen. Daarom moet alimentatie ook omhoog door middel…
Wat betekenen de termen in een testament?Iedereen heeft wel eens gehoord van een legaat en bewind, maar wat betekent het eigenlijk. In dit artikel worden een aan…
Bronnen en referenties
 • www.rijksoverheid.nl
 • SVB

Reageer op het artikel "Het mantelzorgcompliment: wat is het mantelzorgcompliment?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Singalees
Gepubliceerd: 22-11-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!