InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Eurocrisis teisterde Europa; in 2017 ontstond verbetering
mijn kijk op

Eurocrisis teisterde Europa; in 2017 ontstond verbetering

Eurocrisis teisterde Europa; in 2017 ontstond verbetering De impasse waarin Europa verkeerde in 2015 werd steeds groter. Even leek er wat rust en ruimte gekomen op het financiële vlak maar in 2015 laaide de crisis weer in alle hevigheid op. De AEX zakte steeds verder weg en Zwitserland had lange tijd grote moeite om haar franc op een aanvaardbaar niveau te houden. Men heeft Griekenland lange tijd ondersteund maar door diverse problemen van diverse landen binnen de EU blijven de problemen om een stabiele euro te krijgen toch aanhouden. In 2017 zijn de problemen in Griekenland onder controle en groeit de economie in verschillende landen in Europa.

Wat is de oorzaak van dieptepunt

In augustus 2015 hebben inspecteurs van het Internationaal Monetair Fonds Griekenland bezocht en zij kwamen teleurgesteld terug uit Athene. Gebleken is dat Griekenland niet aan de voorwaarden kan voldoen om een nieuw steunpakket te mogen ontvangen. Er is te weinig vooruitgang geboekt. Maar zonder steun kan Griekenland zijn ambtenaren niet betalen. De schulden die het land heeft worden oninbaar omdat de rente op uitstaande leningen niet betaald kan worden. Veel banken in Europa hebben miljoenen euro's in Griekenland staan en géén steun bieden is dan ook niet haalbaar. Als Griekenland uit de euro zou worden gezet of zelf zou besluiten uit te stappen, dan blijven de schulden toch gewoon bestaan.

Portugal, Ierland en Italië

Daarentegen zijn Portugal en Ierland wel bezig om orde op zaken te stellen maar in 2015 is er een nieuw probleem ontstaan. Italië is weliswaar niet in zo'n slechte toestand als Griekenland maar als Italië niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen dan zullen de problemen in dat land nog forser zijn dan die in Griekenland. Ook Spanje kent een groot schuldenprobleem. In 2014 leek hier de financiële crisis bezworen door de aankoop van staatsobligaties door de Europese centrale bank. De economie in Spanje trekt sedert 2015 weer aan en hier is herstel te zien sedert 2016.

Italië en het referendum

Op 4 december 2016 werd in Italië een referendum gehouden inzake wijzigingen in de grondwet. Premier Renzi had zijn lot verbonden aan de uitslag. Het referendum kreeg een grote opkomst waarbij 60% van de stemmen een "nee" lieten horen. Hierna trad Renzi af. Diverse Italiaanse banken hebben grote problemen.

Griekenland en de drachme

Vaak wordt er gezegd dat Griekenland dan maar uit de euro moet stappen. Er zijn vóór- en tegenstanders te vinden voor deze oplossing. We kunnen bedenken dat de terugkeer van de drachme voor Griekenland grote gevolgen zal hebben. Immers zodra de bevolking dit te horen krijgt zal er een run op de banktegoeden gaan plaatsvinden en mensen zullen hun geld al snel in de eurozone gaan brengen. Dit kan zijn in Duitsland of Zwitserland. Nu hebben rijke Griekse reders al veel geld op deze manier weggesluisd maar dit probleem zal nog groter worden. Vervolgens moet de koers van de nieuwe drachme worden vastgesteld in een verhouding met de euro. Hoe lager de koers zou zijn hoe groter de problemen voor de Griekse bedrijven. Er zouden daarom in het geheim munten en biljetten moeten worden gedrukt. Ook is het mogelijk dat op dat moment de banktegoeden door de staat worden bevroren om een bankrun te voorkomen. Het is zelfs denkbaar dat de Grieken in dat geval een maximum bedrag per maand mogen opnemen van hun tegoed. De staatsschulden blijven hiermee echter even groot en een deel van de schulden zal moeten worden afgeschreven. Een scenario waar veel Europese banken niet bij staan te juichen.

Duitsland en de euro

In het algemeen kunnen we stellen dat de Duitse bevolking niet bereid is gebleken om verdere steun te bieden aan de noodlijdende landen. Het grondwettelijk hof in Karlsruhe moest een uitspraak doen omdat door een kritische groep economen, ondernemers en een CSU parlementariër een proces was aangespannen inzake de rechtmatigheid van de Duitse steun. Zij stellen dat volgens het verdrag van Lissabon het verboden is om noodlijdende landen te ondersteunen. Men stelt dat het hierbij gaat om een niet-gelegitimeerde machtsoverdracht aan de Europese Unie. Angela Merkel heeft toestemming gegeven voor het aankopen van staatsobligaties van crisislanden terwijl de regeringsfracties hierop tegen waren. Het Duitse hof heeft de klacht afgewezen maar toch kan dit gezien worden als een waarschuwing die Angela Merkel tot nadenken moet stemmen. Jürgen Stark is al in 2011 opgestapt als bestuurder van de Europese centrale bank uit onvrede over het besluit tot de aankoop van de staatsobligaties.

Hoe denken we in Nederland over de eurocrisis

Ook in Nederland zijn voor- en tegenstanders van het beleid om nog meer steun te verstrekken aan de noodlijdende landen. Frits Bolkenstein pleitte in 2014 op duidelijke wijze voor een afscheiding van Griekenland waarbij wel steun geboden dient te worden maar waarbij de Grieken terugkeren naar de drachme. Zij kunnen pas dan echt een begin maken om orde op zaken te stellen zo is de mening van Bolkenstein.

Oplossing niet in zicht

Een echte goede oplossing voor het probleem heeft nog niemand kunnen vinden en voor iedere oplossing zijn vóór- en tegenstanders te vinden. Ook kunnen we vaststellen dat het ene probleem niet los gezien kan worden van het andere. We hebben immers te maken met:
 • Staatssschulden
 • Europroblematiek
 • Recessiegevaar
 • Amerika met gigantische schulden en onzekerheid over verhouding met Europa
 • Grote toestroom van vluchtelingen

Deze problemen kunnen niet los van elkaar worden gezien en een stabiele euro is daarbij van het grootste belang. In Europa zijn de banken dusdanig met elkaar verweven dat men a.h.w. verder moet gaan op de ingeslagen weg. Bondskanselier Angela
Merkel pleit voor een verdere integratie op het economisch vlak. Begin september 2011 lanceerde Jan Kees de Jager minister van financiën het plan om een aparte eurocommissaris bevoegdheid te geven om met sancties te kunnen optreden tegen die landen die zich niet aan de gestelde regels houden. In Duitsland werd gewerkt aan een plan om de Duitse banken te ondersteunen als Griekenland niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Men pleit voor het versterken van het economisch leiderschap binnen de EU. Hiervoor zijn door Merkel en Zarkozy in 2012 al plannen ingediend binnen het Europese parlement. Men wil de begrotingsdiscipline in de Eurolanden verbeteren. Of dit zal lukken is de vraag. Het moge duidelijk zijn dat geen enkele oplossing gezien kan worden als de enige of de juiste. Het probleem is hiervoor veel te complex en iedere maatregel heeft gevolgen, niet alleen voor Europa maar voor de gehele wereldeconomie. Immers ook Amerika kent grote problemen om aan haar schuldenlast te voldoen en een stabiele verhouding tussen de dollar en de euro is erg belangrijk.

IMF en Griekenland

De euro staat onder druk. De onderhandelingen met Griekenland over het verkrijgen van nieuwe staatssteun zijn volledig vastgelopen. In Griekenland werd op 5 juli 2015 een referendum gehouden. Het land staat inmiddels te boek als wanbetaler omdat het op 30 juni de aflossing aan het IMF van 1,6 miljard euro niet heeft voldaan. De staatsschuld van Griekenland in onhoudbaar en hervormingen zullen nodig zijn om binnen de euro-zone te kunnen blijven. Toch werd er weer een oplossing gevonden om Griekenland de benodigde steun te bieden en in 2016 kan vastgesteld worden dat Griekenland langzaam in een betere financiële positie komt.

Vluchtelingen in Europa

Sedert 2015 hebben landen als Griekenland en Italië te maken gekregen met grote stromen vluchtelingen uit Syrië en uit andere Afrikaanse landen. Velen kwamen met een bootje uit Turkije. Dit leverde Europa zoveel problemen op dat de financiële problemen rond de euro enigszins naar de achtergrond verdwenen. Er moest snel geholpen worden en er werd een deal gesloten met Turkije.

Brexit geeft veranderingen

In 2016 hebben de Britten bij referendum gekozen om de EU te verlaten. Dit heeft direct grote gevolgen gehad voor de koers van de euro. Grote onzekerheid heerst in 2016 inzake de gevolgen voor de import en export. Ook het bankwezen wat erg verweven is in Europa vreest de gevolgen van de Brexit.

Amerikaanse verkiezingen

De verkiezingen in Amerika op 8 november 2016 waarbij Donald Trump tot president werd gekozen hebben direct gevolgen voor de koers van de euro. Niemand weet wat de gevolgen zullen zijn van de handelsverdragen tussen Europa en Amerika. De koers die de nieuwe president van de Verenigde Staten zal gaan volgen is nog onduidelijk.

Verbeteringen die zijn ontstaan in 2017

 • Vastgesteld kan worden dat Griekenland uit de financiële crisis is en weer op weg is om een gezonde economie te ontwikkelen.
 • In Duitsland werd op 25 sept. 2017 Angela Merkel herkozen als president. Samen met Emmanuel Macron wil zij verdere integratie in Europa bewerkstelligen.
 • De Spaanse economie herstelt zich vanaf 2015 in een snel tempo.
 • In Nederland laat de economie vanaf 2015 een groei zien en half oktober 2017 zal een nieuw kabinet haar intrede doen.

Lees verder

© 2011 - 2018 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Griekenland: de overstap van de euro naar de drachmenieuws uitgelichtGriekenland: de overstap van de euro naar de drachmeWat gebeurt er als een land de euro moet verlaten en terugkeert naar haar eigen nationale munt. In 2012 speelde deze dis…
Drachme, uitweg uit de crisis?Drachme, uitweg uit de crisis?Griekenlands huishouding kon niet langer worden gefinancierd uit steeds weer nieuwe steunpakketten. Maar als de instroom…
Bronnen en referenties
 • Financieel dagblad
 • Dagblad Tubantia artikel Robert Dölle.

Reageer op het artikel "Eurocrisis teisterde Europa; in 2017 ontstond verbetering"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Max, 03-11-2011 18:34 #1
Dit Kapitalistische systeem verheerlijkt hebzucht uit eigenbelang van enkelen. Het werkt als een fascistisch systeem die op basis van macht en manipulatie - op paternalistische wijze – ‘opdraagt’ (niet toestaat) zoveel mogelijk te consumeren. Het probleem is niet dat de Grieken lui zijn of incompetent.Het probleem is iets anders. Het zijn de banken die Griekenland failliet maken, door ze op te zadelen met torenhoge rentes. Daar zitten de zakkenvullers en het ware gespuis. Het hele financiële systeem moet op de schop want als dit zo doorgaat zijn wij straks de volgende.Meer dan 90% van de leningen die Griekeland in de moderne era heeft ontvangen zijn gebruikt om deze oude schulden (voor welke Griekeland zelf al 4 keer failliet is verklaard!), terug te kunnen betalen. Als de Griekse regering minder voor de stabiliteit van de euro-neoliberalisme en meer voor de belangen van de Griekse economie en het Griekse volk had gezorgd, dan zou Griekenland al lang uit de euro gestapt moeten zijn… Niet de Griekse bevolking, maar de Griekse regering heeft de Europese subsidies misbruikt. ze hebben zichzelf verrijkt en nu moet daar de bevolking voor bloeden. Goed idee een referendum. Zware maatregelen kun je alleen doorvoeren als het volk die steunt. De nachtelijke deal van de regeringsleiders was vooral gunstig voor de meest roekeloze banken. Griekenland is een SPEL geworden, waar banken en pensioenfondsen de politici aan touwtjes aan het manipuleren zijn. Hoe langer het duurt hoe meer zij terugkrijgen ten koste van de ECB en IMF. Banken en pensioenfondsen zijn in Griekse obligaties gestapt vanwege de hoge rente en iedere dag, dat de 'oplossing' verschoven wordt is voor hun een 'bail out' dag! In tegenstelling wat gewone mensen denken: In dit spel doet Griekenland al NIET meer mee! GAME OVER!


  Reactie infoteur, 04-11-2011
Hartelijk dank voor Uw reactie. Het zijn spannende tijden en het wordt inderdaad hoog tijd dat regeringen en banken worden aangepakt. Ik vind het prettig als mijn artikelen gelezen worden en stel reacties zeer op prijs.

Infoteur: Celientje1
Laatste update: 06-10-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!