InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Nederland biedt ontwikkelingshulp aan verschillende landen
nieuws uitgelicht

Nederland biedt ontwikkelingshulp aan verschillende landen

Nederland biedt ontwikkelingshulp aan verschillende landen Nederland heeft vanaf 2014 de ontwikkelingshulp gewijzigd. De hoogte van het bedrag werd gewijzigd maar ook het aantal landen wat hulp ontvangt werd verminderd. Men kijkt naar de veiligheid in het land en de wijze waarop de gelden besteed worden. Corruptie zal men trachten tegen te gaan. Ook werd er vanaf die datum méér aandacht besteed aan de mensenrechten en duurzaamheid. In 2015 was het totale budget 3,7 miljard euro wat door Nederland aan ontwikkelingshulp werd verstrekt.

Bezuiniging in ontwikkelingshulp

Nederland besteedt 0,7 % van het bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp. Vanaf 2014 werd het bedrag van de ontwikkelingshulp teruggebracht van 0.8% naar 0.7%. Al in 1970 werd bepaald door de Verenigde naties dat ieder land 0.7% van haar BNP dient te verstrekken aan ontwikkelingshulp. Veel landen halen deze norm niet. Maar Nederland heeft dan wel bezuinigd op de ontwikkelingshulp maar houdt zich wel aan de 0.7% Tevens wordt hulp verstrekt via internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank, maar ook door subsidies te verstrekken aan particuliere hulporganisaties zoals Cordaid en Novib. Naast een goed beleid voor ontwikkelingshulp is er tevens een beleid nodig om de schuldenlast van de ontwikkelingslanden te verminderen.Het belangrijkste doel van ontwikkelingshulp ofwel ontwikkelingssamenwerking is het bestrijden van de armoede. Daarnaast heeft Nederland 5 tot 10% van het budget gereserveerd om de schuldenlast van de ontwikkelingslanden te verminderen of kwijt te schelden.

Welke landen blijven hulp ontvangen

Nederland maakt een verdeling in drie categorieën:
 • Lage-inkomens-landen: Benin, Ethiopië, Mali, Mozambique, Oeganda en Rwanda,
 • Fragiele staten: Afghanistan, Burundi, Jemen, Palestina en Soedan
 • Landen met gezonde economische groei: Bangladesh, Ghana, Kenia en Indonesië

4 thema's

Het belangrijkste doel van ontwikkelingshulp is het bestrijden van de armoede. Daarnaast zijn er vier belangrijke thema's:
 • veiligheid en rechtsorde
 • water
 • seksuele en reproductieve gezondheid
 • voedselzekerheid

Draagvlak eigen bevolking

Om een groot draagvlak bij de eigen bevolking te krijgen is het belangrijk om te werken met bepaalde thema's en met andere landen in onderling overleg te bepalen wie waar hulp gaat bieden. Er wordt aandacht besteed aan succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. Vooral dit laatste is een belangrijke opgave geworden tijdens de regeringsperiode van Kabinet Rutte 2.

Visie van Nederland inzake ontwikkelingssamenwerking

De visie op de ontwikkelingshulp van Nederland is dat de hulp die door Nederland geboden wordt op de langere duur ook gunstig moet zijn voor ons. Als voorbeeld kan worden genoemd: In Kenia werken vijftigduizend mensen in de industrie van de snijbloemen. Dit product loopt als handelsproduct via Nederland. Door gebrek aan zoet water ontstonden er problemen. In samenwerking met het Wereldnatuurfonds werd een programma ontwikkeld om het waterprobleem beter te beheersen. Hierbij werd de kennis van Nederland gebruikt. De ontwikkelingshulp kan gegeven worden bij de ontwikkeling van de private sector. Samenwerking met bedrijven in Nederland maar ook met banken en kennisinstellingen is mogelijk.

De hulp wordt geboden in verschillende vormen. We kennen:
 • Hulprelaties
 • Overgangsrelaties
 • Handelsrelaties

Hulprelaties

Nederland helpt landen die door oorlog getroffen waren. Hierbij kunnen we o.a. denken aan landen als Afghanistan, Mali en Yemen.

Overgangsrelaties

Nederland helpt landen om armoede te bestrijden maar ook hulp te bieden zodat deze landen zelf toegang kunnen krijgen op de Internationale markten.

Handelsrelaties

Hier wordt hulp geboden bij groei van de economie en bij het verhogen van de werkgelegenheid. Deze hulp wordt geboden aan de OESO-landen.

Groei van de economie

Groei van de economie in het ontwikkelingsland staat centraal. Als de landen kunnen komen tot een niveau dat ze ons niet meer nodig hebben dan is het belangrijk om hier een netwerk van economische verbindingen aan over te houden. Uiteindelijk is datgene wat je daar hebt gedaan dan ook gunstig voor onze eigen economie. Reeds in de tachtiger jaren werd er voor gepleit om niet alleen geld naar de ontwikkelingslanden te sturen. Vooral mensen die de cultuur van dat land kennen en de kennis bezitten die men heeft opgedaan in het eigen land kunnen waardevol werk verrichten. Zij immers kunnen rekening houdend met de waarden en normen van de bewoners behulpzaam zijn met het opzetten van projecten bijv. in de landbouw. Als men dan zover kan komen dat export op gang kan komen dan is men niet meer afhankelijk van de gelden uit het buitenland. Vaak is men in het verleden voorbij gegaan aan de eigen cultuur van het ontwikkelingsland.

Schuldenlast verminderen

Lange tijd is het voor ontwikkelingslanden een groot probleem geweest om de rente en aflossingen te betalen voor de leningen die ze hadden gesloten. Deze leningen kwamen niet ten goede aan de bevolking van het land. Vaak moest er meer betaald worden dan er aan ontwikkelingshulp binnen kwam. Nu zijn in de laatste jaren veel schulden kwijtgescholden door regeringen maar wel met de doelstelling dat de vermindering van lasten besteed wordt aan gezondheidszorg en onderwijs. Zo heeft Portugal een lening die ze verstrekt hadden aan Mozambique van 250 miljoen kwijtgescholden. In Bolivia is een schuld kwijtgescholden maar in ruil daarvoor is een gebied vastgesteld waar niet meer gekapt mag worden in het tropisch oerwoud van de Amazone.
© 2011 - 2018 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nepal: economieNepal: economieNepal behoort tot de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoe…
Microkrediet als ontwikkelingshulp en in NederlandMicrokrediet is een vorm van ontwikkelingshulp, het is eigenlijk een kleine lening. Met behulp van microkrediet kun je b…
nieuws uitgelichtGhana ziet ontwikkelingshulp van Nederland als afvalHulporganisaties zamelen reeds jaren tweedehands computers in, om als ontwikkelingshulp te verzenden naar onder andere G…
Micro-, Meso- en Macro-economieMicro-, Meso- en Macro-economieUitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel het 7de antwoord: Economie is (oa) Micro economie, Macro economie…
Handelsbelemmeringen maken steun aan Afrikaanse landen nodigHandelsbelemmeringen maken steun aan Afrikaanse landen nodigAfrika blijft met gigantische problemen kampen. Historisch, geografisch en tribaal gezien is dat allemaal duidbaar. De w…
Bronnen en referenties
 • De Volkskrant 19 maart 2011. Belangen belangrijker bij ontwikkelingshulp
 • De Volkskrant 19 maart 2011 interview met staatssecretaris Knapen
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/inhoud/nederlands-beleid-ontwikkelingssamenwerking

Reageer op het artikel "Nederland biedt ontwikkelingshulp aan verschillende landen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 11-07-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!