Wat zijn de mogelijke gevolgen van een economische crisis?

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een economische crisis? De kredietcrisis van eind 2008 zorgde voor een recessie van de wereldeconomie. Om een wereldwijde depressie te vermijden, moesten overheden de banken financieel bijspringen en de rente verlagen. Jaren later waren de gevolgen van de crisis nog steeds voelbaar, ook al kon een economische depressie afgewend worden. Elke economische crisis brengt bepaalde gevolgen met zich mee, zoals bedrijven die failliet gaan, toegenomen werkloosheid en zich opstapelende schulden. Ook het betalen van uitkeringen zoals pensioenen kan op lange termijn mogelijk in gevaar komen bij een aanhoudende economische crisis. Welke mogelijke gevolgen kan een economische crisis nog zoal veroorzaken?

Economische crisis: mogelijke gevolgen

De financieel-economische crisis van 2008, ook wel de kredietcrisis genoemd, bracht met zich mee dat tal van grote banken wereldwijd financiële hulp nodig hadden van de staat om niet failliet te gaan. De overheden leenden de banken geld omdat anders het totale financieel-economische systeem failliet zou gegaan zijn. Door het bijdrukken van geld konden de Amerikaanse Centrale Bank en de Europese Centrale Bank de grootste schade voor de economie indammen. Maar dit stimulusbeleid zorgde dan weer voor een inflatie waardoor geld minder waard werd en de koopkracht van de consument verlaagde.

Bedrijven failliet

Bij een economische crisis zullen ondernemingen het moeilijker krijgen om leningen aan te gaan om te kunnen investeren. Hierdoor kan er minder geïnnoveerd worden en is de kans op winst kleiner. Hierdoor zullen bedrijven meer mensen gaan ontslaan waardoor de werkloosheid groter wordt. Daarbovenop komt nog het feit dat de arbeidsmarkt pas met vertraging reageert op een crisis. Zelfs wanneer het ergste van de crisis voorbij lijkt, kunnen er nog ontslagen volgen. Pas wanneer de economie weer een tijdje op gang lijkt gekomen, worden er weer nieuwe werknemers aangeworven.

Sparen: slecht voor economische groei

Voorzichtigheid

Door de werkloosheid en de onzekere arbeidsmarkt kan het vertrouwen van de consument helemaal verdwijnen. De toekomst is onzeker en daarom houden mensen meer rekening met moeilijke tijden. De bevolking zal dus meer de neiging om wat geld opzij te zetten op een spaarrekening voor als het tegenzit.

Wantrouwen

Statistieken uit de eerste helft van 2009 maakten bijvoorbeeld duidelijk dat een groot aantal mensen geld op een spaarrekening lieten staan. De hoeveelheid geld op spaarrekeningen bij verschillende banken nam in die periode enorm toe, wat wees op een wantrouwen in de beurs en in de economie. De toegenomen hoeveelheid aan spaarkapitaal maakte dat er minder geconsumeerd werd. Bij een economische crisis wordt er dus minder geld uitgegeven, wat negatief is voor de economische groei.

Meer schulden

Failliet

Dankzij de steunmaatregelen van de overheid konden in de nasleep van de economische crisis van 2008 heelwat banken overleven waardoor een totale depressie van de wereldeconomie werd afgewend. Hierdoor stapelden de overheden wel een enorm grote hoeveelheid schulden op waardoor ze zelf in de problemen kwamen. Het meest bekende voorbeeld van een failliete staat in dergelijke context is Griekenland, dat tot twee keer door de Europese Unie van de ondergang gered moest worden.

Belastingen

Een economische crisis kan dus leiden tot een hoge schuldenberg. Om die schuldenberg af te bouwen zullen maatregelen genomen worden die niet meteen populair zullen zijn bij de bevolking. Een afbouw van de schulden zal een werk van lange adem zijn en hogere belastingen met zich meebrengen. Ook dit heeft negatieve gevolgen voor de economische groei en zal het herstel moeizaam en traag maken.

Pensioenen in gevaar?

Uitkeringen

Bovendien kan een economische crisis het stelsel van sociale zekerheid op het spel zetten. Als overheden in de schulden zitten wordt het immers moeilijker om uitkeringen te betalen. Een voorbeeld daarvan zijn de pensioenen, waarvan minder en minder zeker is dat ze op lange termijn betaalbaar zijn. Zeker in tijden van een economische crisis wordt die vraag vaak gesteld. Daarbij komt nog de vergrijzing van de westerse bevolking die maakt dat een kleinere actieve bevolking zal moeten werken voor de uitkeringen van de niet meer actieve bevolking.

Bevolking

Dit alles kan een negatieve wisselwerking met zich meebrengen die door een economische crisis nog duidelijker op de voorgrond kan komen. De opkomende economieën zoals India en China hebben hier minder last van: zijn hebben een sterk aangroeiende jonge bevolking die kan ingezet worden in een levendige, groeiende economie. Mogelijk kan mede hierdoor de economische macht in de wereld in de toekomst naar het oosten verschuiven.

Lees verder

© 2009 - 2020 Verdanov, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Economische crisis en hypotheek: wat is veilig en verstandigEconomische crisis en hypotheek: wat is veilig en verstandigEen bank kan failliet gaan, de economie kan afkoelen en dat heeft gevolgen voor uw hypotheek. Is uw geld veilig bij bank…
Economische groeilanden: tips om te beleggen in groeimarktenEconomische groeilanden: tips om te beleggen in groeimarktenDe economische crisis van eind 2008 zorgde voor een schok bij de beleggers wereldwijd. De problemen op de Amerikaanse hy…
Crisis en lage rente: een ideaal moment om geld te lenen?Crisis en lage rente: een ideaal moment om geld te lenen?Is een economische crisis wel zo slecht als algemeen wordt aangenomen? Pessimisme en doemdenken lijken de overhand te he…
Griekse schuldencrisis: wordt de euro in tweeën gesplitst?Griekse schuldencrisis: wordt de euro in tweeën gesplitst?De eurozone bevond zich in 2011 in een crisis waardoor economen gingen twijfelen aan het voortbestaan van de muntunie. E…

Wat doet u met uw Partnerpensioen?Als u overlijdt, dan heeft uw partner – onder voorwaarden– recht op een pensioenuitkering van uw pensioenfonds. Dit heet…
Pensioengat: Hoe ontstaat het en hoe dek je het weer af?Veel mensen denken dat ze automatisch voldoende pensioen opbouwen voor wanneer ze stoppen met werken. Je krijgt tenslott…
Bronnen en referenties
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_crisis, bezocht op 15/11/2015.

Reageer op het artikel "Wat zijn de mogelijke gevolgen van een economische crisis?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Verdanov
Laatste update: November 2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Crisis
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!