Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Algemene Kinderbijslagwet (AKW) Hoe lief en aandoenlijk kinderen ook zijn: ze vreten geld, letterlijk en figuurlijk. De kosten voor de zorg van het kind kunnen de pan uitrijzen. Daarom staat de overheid ouders bij in de vorm van een financiële ondersteuning voor de kosten van het kind, de zogenaamde kinderbijslag, welke bepaald is in de Algemene Kinderbijslagwet; het AKW. Iedere ouder heeft gemerkt dat een kind een flinke hap uit je vermogen kan nemen en je zwaardere financiële lasten hebt met een kind dan zonder een kind. De overheid beseft dit ook en heeft om de ouders tegemoet te komen in de hoge kosten de kinderbijslag in het leven geroepen. Dit is vastgesteld in de Algemene Kinderbijslagwet. Desondanks zijn de kosten voor het kind dan lang niet volledig gedekt: de kinderbijslag dekt ongeveer 1/3 van de kosten van een kind.

Wanneer heb je recht op kinderbijslag?

Vroeger was de kinderbijslag enkel bedoeld voor specifieke groepen, zoals groepen met een lager inkomen. Tegenwoordig
heeft iedereen recht op kinderbijslag, mits men aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Recht op kinderbijslag hebben ouders/verzorgers van kinderen:
  • Jonger dan 16 jaar die tot hun huishouden behoren
  • Jonger dan 16 jaar die zij in grote mate onderhouden
  • Tussen de 16 en 18 jaar die studeren, arbeidsongeschikt zijn of werkloos en die door hen in belangrijke mate onderhouden worden.

De kinder bijslag geldt voor eigen kinderen, stiefkinderen én pleegkinderen. In het geval van een pleegkind dient men aan te kunnen tonen dat men in belangrijke mate onderhouden worden door de pleegouder. Een kind behoort officieel tot het huishouden wanneer het feitelijk samenwoont met de ouders.

Onder studeren wordt het overdag lessen of stages volgen gedurende minstens 213 klokuren per kwartaal. Het kind dient ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling die tot taak heeft het systematisch en georganiseerd overbrengen van onderwijs door daartoe aangestelde leerkrachten. Het is hierbij van belang dat de school toezicht houdt op de voortgang en prestaties van het kind en het onderwijs gericht is op het behalen van een diploma of getuigschrift.

Onder werkloos wordt het minstens 19 uur per week werkloos zijn verstaan. Onder arbeidsongeschiktheid wordt het niet in staat zijn te werken en verstaan en daarmee niet 55% van het loon van een gezonde leeftijdsgenoot te kunnen verdienen.

Kinderbijslag en studiefinanciering

Wat belangrijk is om te onthouden is dat de kinderbijslag sowieso stopt wanneer het kind studiefinanciering ontvangt, ongeacht op welke leeftijd dit is.

Kinderbijslag en uitwonende kinderen

Wanneer het kind niet meer thuis woont maar nog wel aan de gestelde voorwaarden voor het ontvangen van kinderbijslag voldoet hebben de ouders recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Hier zijn echter nog wel een aantal voorwaarden omtrent het inkomen van het kind zelf aan verbonden.

Het uitkeren van de kinderbijslag

De uitkering wordt slechts aan één van beide ouders uitgekeerd, meestal rond de eerste dag van elk kwartaal. Een kind mag tot een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat de kinderbijslag in het gedrang komt.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer kosten het maakt en hoe hoger de kinderbijslag over het algemeen zal zijn. Tot 1995 was de hoogte van de kinderbijslag ook nog afhankelijk van de grootte van het gezin, dit is inmiddels niet meer zo.

Hoe vraag je kinderbijslag aan?

Wanneer je in Nederland aangifte doet van de geboren van een kind, wordt je automatisch ingeschreven bij de Sociale Verzekeringsbank. Vervolgens ontvang je per post een aanvraagset. Wanneer je deze niet ontvangt moet je even contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Vanaf wanneer heb je recht op kinderbijslag?

Ouders hebben recht op kinderbijslag vanaf het eerste kwartaal na de geboorte van het kind. Wanneer een kind dus in mei geboren wordt, ontvangt men in het derde kwartaal kinderbijslag.

Kinderbijslag en echtscheiding

Na een echtscheiding wordt als uitgangspunt het feitelijke woonadres van het kind genomen, oftewel, welke ouder verzorgt de kinderen voor het grootste gedeelte? Het maakt niet uit of men alimentatie betaalt, het gaat puur om de dagelijkse verzorging van de kinderen. Wanneer de ouders een co-ouderschap hebben, waarbij de kinderen dus afwisselend bij de vader en de moeder wonen, moeten de ouders onderling afspreken wie de kinderbijslag ontvangt. Wanneer men het daar niet eens over kan worden dan keert de Sociale Verzekeringsbank de helft van de kinder bijslag aan beide ouders uit.

Lees verder

© 2008 - 2020 Melod, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kinderbijslag, de meest gestelde vragenDe overheid verstrekt mensen met kinderen een tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden van kinderen. Iedereen die in…
Kinderbijslag 2013Kinderbijslag 2013De hoogte van de kinderbijslag 2013 is al sinds januari 2012 en juli 2012 lager dan het was in 2011 en de kinderbijslag…
Wat is de Algemene Kinderbijslagwet?Wat is de Algemene Kinderbijslagwet?Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft in 2016 recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot ee…
Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018, 2019 en 2020 eruit, wat zijn de nieuwe…

Schulden en jouw gezondheidSchulden en jouw gezondheidSchulden kunnen zorgen voor een slechte gezondheid. Als je in een financiële crisis zit is het belangrijk om op jouw gez…
Zakgeld voor jongerenZakgeld geven aan je kinderen. Vaak een waar dilemma voor ouders. Vanaf welke leeftijd kan je je kind best zakgeld geven…

Reageer op het artikel "Algemene Kinderbijslagwet (AKW)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Melod
Gepubliceerd: 11-12-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Schrijf mee!