Hoe veilig is uw spaargeld of pensioen

Hoe veilig is uw spaargeld of pensioen Vraagt u zich ook af hoe veilig uw spaargeld en pensioenaanspraken zijn? Welke zekerheid biedt de garantieregeling voor spaargeld bij faillissement van de bank en hoe zit het met de verrekening van uw hypotheek of de indexatie van uw pensioen?

Garantie spaartegoed

Als een bankinstelling failliet ging, ontving de rekeninghouder tot oktober 2008 tenminste 20.000 van zijn spaarinleg terug. Over de volgende 20.000 spaargeld droeg hij een eigen risico van 10 procent.

Van een spaartegoed van 40.000 viel dus 38.000 onder de garantieregeling. Per 7 october 2008 werden voor Nederland andere garantiebedragen aangekondigd (zie hieronder). Omdat de verruimde regeling een tijdelijk karakter draagt, wordt elders op deze pagina ook de oude regeling nog beschreven.

Verhoging garantiebedrag in Nederland tot 100.000,=

Na afloop van het Europese spoedberaad op 7 october 2008 werd het maximum garantiebedrag door Minister Bos met onmiddelijke ingang verruimd tot 100.000 euro. Dat betekent dat wanneer een bank failliet gaat, het tegoed dat per spaarrekening wordt gegarandeerd door de Nederlandse overheid van 38.000 is verhoogd tot 100.000. De verruiming gold in eerste instantie voor de periode van één jaar, maar werd inmiddels verlengd!

Inmiddels is het garantiebedrag in maart 2009 door het Europees Parlement voor de gehele Eurozone van toepassing verklaard. Tevens werd daarbij afgesproken dat spaarders ingeval van een echec uiterlijk na 20 dagen hun geld terug moeten krijgen.

Garantie per rekeninghouder per bank

De oude garantieregeling gold per rekeninghouder per bank. Meerdere rekeningen bij een bank werden samengeteld, waarbij een maximum van 38.000 gold voor teruggave. Stel je had 3 verschillende spaarrekeningen bij éénzelfde bank met een totaaltegoed van 65.000. Je ontving dan toch slechts 38.000 ( 20.000 plus 90% van 20.000) gegarandeerd retour.
Bood de regeling in een concrete situatie onvoldoende garantie, dan was men genoodzaakt om het spaargeld over meerdere banken te verdelen.

De gezamenlijke rekeningen (en/of-rekening)

Indien u samen met uw echtgenoot (echtgenote) een en/of-rekening bij de bank aanhield telde de garantie dubbel. De eerste 40.000 euro waren dan volledig gegarandeerd, de tweede 40.000 waren voor 90 procent gedekt. Een echtpaar met 70.000 euro op een en/of- rekening was dus verzekerd van 67.000 ( 40.000 plus 90 % van 30.000).

Spaartegoed boven de garantieregeling

De kans is uiterst gering dat een grote Nederlandse bank failliet gaat. Het ligt meer voor de hand dat de bank wordt overgenomen door een collegabank of dat de overheid ingrijpt. Wie desondanks bezorgd is, kan zijn spaargeld over verschillende banken spreiden om het risico te verdelen.

Afgeschrikt door de kredietcrisis en gelokt door aantrekkelijke rentes van 5% of meer, onttrokken veel mensen eind 2008 geld aan hun beleggingen en plaatsten die gelden massaal op een spaardeposito. Ofschoon met name kortlopende spaardeposito's inmiddels een aanzienlijk lagere rente geven, is opmerkelijk genoeg het nettorendement hoger dan vóór de crisis.

Behandeling hypotheek ingeval van faillissement

Indien uw hypotheekverstrekker failliet gaat wordt de hypotheek waarschijnlijk overgenomen door een andere hypotheekbank. De Nederlandse huizenmarkt verkeert in een solide positie, wat het aantrekkelijk maakt om hypotheken over te nemen. Ze leveren een permanente geldstroom doordat huiseigenaren maandelijks rente betalen terwijl er onroerend goed als onderpand tegenover de lening staat.

Er is echter één kanttekening: als je als spaarder hypotheekschuld hebt bij dezelfde bank, wordt die schuld gekompenseerd met het spaartegoed. En feit is dat de meeste consumenten bij éénzelfde bank zowel hun hypotheek als hun spaarrekening aanhouden. Indien men als alleenstaande naast 70.000 spaargeld ook een hypothecaire schuld van bijvoorbeeld 200.000 bij de bank had, werd men zwaar gedupeerd als de bank failliet ging. Je hypotheek werd in het ergste geval met het garantiebedrag van 38.000 verminderd tot 162.000 euro en je spaargeld was tot nul gereduceerd. Wie een dergelijke verrekening wil voorkomen doet er beter aan om niet tegelijk te sparen bij zijn hypotheekverstrekker.

Garantieregeling en spaarhypotheek

De hierboven beschreven garantieregeling voor spaargeld geldt niet voor spaarhypotheken. Het spaardeel van een spaarhypotheek is immers ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, en de verzekeringsbranche kent geen garantieregeling vergelijkbaar met die van de banken (zie ook hierna).

Levensverzekering

Binnen de assurantiebranche geldt geen garantieregeling. Wel bestaat er een 'opvangregeling' waardoor een verzekeraar die in problemen verkeert financiële bijstand krijgt. De collegaverzekeraars storten dan maximaal honderd miljoen euro in een speciaal fonds. Is dat niet toereikend dan geldt een noodregeling van De Nederlandsche Bank (DNB). In feite is dan sprake van faillissement waardoor polishouders hun rechten deels kunnen verliezen.

Pensioenaanspraken

Pensioenfondsen beleggen hun vermogen weliswaar in een breed scala van beleggingsobjecten zoals vastgoed, obligaties, grondstoffen, maar traditioneel ook voor een aanzienlijk deel in aandelen. Door de recente koersdalingen als gevolg van de kredietcrisis zijn al verscheidene pensioenfondsen in problemen gekomen met betrekking tot de verplichte minimale dekkingsgraad.

Als de beleggingsportefeuille als gevolg van grote koersdalingen onvoldoende rendeert kan het fonds een aantal bezuinigingsmaatregelen nemen:
  • De uitkeringen niet indexeren, d.w.z. niet mee laten stijgen met de inflatie. Pensioengerechtigden zullen als gevolg daarvan maandelijks minder geld overhouden, en voor werkenden heeft het tot gevolg dat men minder pensioen opbouwt.
  • Pensioenfonsden kunnen eventuele koersverliezen op de beurs ook beantwoorden met een premieverhoging. Dit heeft uiteraard duidelijk merkbare gevolgen voor werknemers (verhoogde pensioeninhouding) en werkgevers (verhoogde maandelijkse afdracht pensioenpremies).

2011: Invoering Nationaal Pensioenregister

Vanaf 2011 kan iedere Nederlander in een nationaal pensioenregister zijn totale pensioenaanspraken inzien, samengesteld uit AOW en aanvullend pensioen. Ook zij die voor meerdere werkgevers actief waren, hebben op die manier een compleet en transparant overzicht van hun oudedagsvoorziening.

Door de instelling van een Nationaal Pensioenregister wordt de consument sneller en beter geïnformeerd over eventuele hiaten in zijn ouderdagsvoorziening. Het ouderdomspensioen kan volgens sommige pensioendeskundigen de eerstvolgende 15 jaar wel eens 20 tot 30 procent achterblijven bij de loonontwikkeling. De verliezen zijn het grootst bij vijftigplussers. Wie dat verlies wil goedmaken, zal 1 tot 5 jaar langer moeten doorwerken.

Lees verder

© 2008 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Staat mijn spaargeld veilig?Staat mijn spaargeld veilig?Sinds het begin van de kredietcrisis zijn er meerdere banken omgevallen. Vanaf 2010 leek de situatie zich te verbeteren.…
Hoe beschermt u uw spaargeld bij faillissement bank?Hoe beschermt u uw spaargeld bij faillissement bank?Is uw spaargeld veilig bij een bank? Neen. Bij een faillissement van de bank zijn uw spaargeld en beleggingen slechts vo…
Garantieregeling voor spaargeldGarantieregeling voor spaargeldDat een bank failliet gaat, is in ons land hoogst ongebruikelijk. Maar het debacle bij DSB bank toont aan dat het soms t…
Banksparen veilig bij faillissement?Banksparen veilig bij faillissement?Is ook het banksparen bij een bank in 2019 en 2020 veilige manier van sparen bij een faillissement van de bank? Als u ni…

Goedkope cadeautjes, die minder dan 10 euro kostenGoedkope cadeautjes, die minder dan 10 euro kostenGoedkope cadeautjes voor Sinterklaasfeest, kerstmis of verjaardag, waar vind u die? Er zijn veel goedkope cadeautje te v…
Vertrouwen: het belangrijkste kapitaal van een bankVertrouwen: het belangrijkste kapitaal van een bankZonder vertrouwen is een bank reddeloos verloren. Een bank kan op papier op basis van rationele cijfers nog zo gezond en…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Hoe veilig is uw spaargeld of pensioen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Luuk Hemel, 06-10-2011 10:55 #5
Wat houd ik over wanneer een bank failliet gaat in de volgende casus: Hypotheek schuld 70.000 en spaartegoed van 140.000 bij dezelfde bank. Werkt het dan als volgt: Hypotheekschuld wordt verrekend met spaartegoed waarbij er 70.000 over blijft aan spaargeld wat onder de depositogarantieregeling van 100.000 valt? Of werkt het als volgt: hypotheekschuld verrekend met spaartegoed waarna er maar 30.000 over blijft onder depositogarantie regeling? Ben ik na verrekening definitief de hypotheekschuld kwijt of heeft dit nog een mogelijk naijl effect in de toekomst? Iemand gaf mij aan dat dit het geval kon zijn en dat het verstandig is om het spaargeld over te hevelen naar een andere bank.

Dick, 09-12-2009 16:21 #4
Ik had een zakelijke spaarrekening en een prive spaarrekening bij DSB Bank die beiden onder de garantieregeling vallen.
Nu krijg ik van DNB allerlei papieren waarin ik duidelijk moet maken dat ik gerechtigd ben om mijn geld terug te krijgen; echt een bizar stukje bureacratische rompslomp; formulieren ondertekenen, kopie paspoort, kopie rekeningafschrift, aantonen dat ik de vader ben van mijn dochter voor de Zilvervlootrekening, voor mijn BV een gewaarmerkt KvK uittreksel (fijn, kost weer 11 euro) etc. En of ik er dan vooral voor wil zorgen dat die stapels voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd.
Ik vind dit echt een overbodige excercitie; elke (internet)spaarrekening heeft een tegenrekening. Waarom kunnen de curatoren er niet gewoon voor zorgen dat de saldo's op de spaarrekeningen tot? 100.000,- gewoon worden teruggeboekt naar de tegenrekening? Dat gaat altijd goed lijkt me. En klaar is Kees.
Ik begrijp deze kostenverslindende procedures echt niet.

R. van Keerberghen, 13-10-2009 08:55 #3
De garantie voor spaartegoeden blijft ook na oktober 2009 100.000 euro per depositohouder per bank. Minister Bos heeft besloten de dekking niet te wijzigen gezien de aanhoudende onrust op de financiële markten.

Betekend dit dat een en/ of rekening tot 2x 100.000EURO gedekt is?


Gaarne reactie Reactie infoteur, 13-10-2009
Zoals in het artikel aangegeven geldt de garantie per rekeninghouder. Ingeval van een 'en/of rekening' derhalve dubbel, e.e.a. voorzover op twéé namen gesteld.

Serkozy (infoteur), 10-03-2009 22:30 #2
Toevoeging van de schrijver, in afwachting van verwerking in bovenstaande tekst:

Nieuwsbericht 10-03-2009: Dekking spaargarantie blijft 100.000 euro (Bron: Ministerie van Financiën)

De garantie voor spaartegoeden blijft ook na oktober 2009 100.000 euro per depositohouder per bank. Minister Bos heeft besloten de dekking niet te wijzigen gezien de aanhoudende onrust op de financiële markten.

In oktober 2008 verhoogde Nederland de dekking van het depositogarantiestelsel tijdelijk tot 100.000 euro. Deze maatregel zou een jaar duren, tot oktober 2009.

Volgens een Europese richtlijn zijn alle lidstaten vanaf 31 december 2010 verplicht een dekking te bieden van 100.000 euro.

J. Nispeling, 14-10-2008 11:37 #1
Misschien een overbodige vraag; maar ik stel hem toch. Ik lees regelmatig dat de garantieregeling van Minister Bos geldt voor de spaarrekening; geldt dit ook voor de saldi op de betaalrekening? Reactie infoteur, 15-10-2008
Geachte heer/mevrouw Nispeling,

dank voor uw reactie. Geld dat u op een lopende rekening bij de bank heeft staan valt gewoon onder de garantieregeling.

Vriendelijke groet

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 25-11-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Bankzaken
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 5
Schrijf mee!