Ontslag en gouden handdruk

Ontslag en gouden handdruk Jaarlijks krijgen velen ongewild ontslag, al dan niet met gouden handdruk. Een 'baan voor het leven' is niet meer van deze tijd. Maar wanneer heb je nu aanspraak op zo'n ontslagvergoeding of gouden handdruk? En wat is de rol van de kantonrechter daarin?

Gouden handdruk of ontslagvergoeding

Een gouden handdruk is de financiële vergoeding die bij ontslag soms wordt toegekend. Voor een werkgever kan een reorganisatie of een naderend faillissement reden zijn over te gaan tot ontslag van personeel. De arbeidsovereenkomst kan dan in onderling overleg of door tussenkomst van de kantonrechter worden beëindigd. In heel aparte plaats in dit verband wordt overigens ingenomen door het fenomeen flexwerk, wat echter in het kader van dit bestek onbesproken moet blijven.

Tegenover gedwongen ontslag staat in een aantal gevallen een financiële vergoeding aan de werknemer. De werkgever betaalt de vergoeding omdat de ontslagen werknemer tijdelijk werkloos wordt of een nieuwe baan aanvaardt met een minder hoog salaris. Tevens kan een vergoeding worden verstrekt ter compensatie van de ontstane pensioenschade door het ontslag.

Loonderving

Deze vergoedingen aan de ex-werknemer worden derhalve uitgekeerd ter vervanging van te derven loon. Het bedrag van de gouden handdruk vervangt in een dergelijk geval het inkomen dat de exwerknemer zal gaan missen.

Afvloeiingsregeling

Het initiatief voor ontslag ligt in de meeste gevallen bij de werkgever. Indien echter verwijtbaar gedrag door de werknemer mede aanleiding was tot het ontslag, kan dit uiteraard zijn weerslag hebben op de hoogte van de financiële vergoeding. Soms bestaat de noodzaak dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen. Wat de reden daarvan ook is, het is belangrijk dat dit op een goede manier gebeurt en dat beide partijen tevreden zijn over de getroffen afvloeiingsregeling.

Soms compensatie zonder ontslag

Een schadeloosstelling in de vorm van een gouden handdruk wordt niet alleen uitgekeerd bij ontslag van een werknemer. Soms is het voor de continuïteit van een bedrijf noodzakelijk het niveau van de arbeidsvoorwaarden te verminderen. Ook in een dergelijk geval kunnen werknemers met een eenmalige uitkering gecompenseerd worden.

Professionele begeleiding bij aanwending ontvangen ontslagvergoeding

Nadat de werkgever en de werknemer overeenstemming hebben bereikt over de uit te keren gouden handdruk, resteert voor de werknemer de vraag wat te doen met het verkregen bedrag. Belastingbesparing, financiële zekerheid, flexibiliteit en rendement zijn de uitgangspunten die de keuze van de wijze van aanwending bepalen. Professionele begeleiding is hierbij onontbeerlijk.

Bij de uitkering van een gouden handdruk komt veel kijken. Zowel fiscale, juridische als sociale aspecten spelen hierbij een rol. Een financieel adviseur gaat nader in op deze aspecten en biedt inzicht in de mogelijkheden rondom de schadeloosstelling in de vorm van een gouden handdruk. Bovendien adviseert hij bij de te maken keuzen omtrent optimale aanwending van de verkregen gouden handdruk.

Wellicht ook claim smartengeld

De adviseur richt zich uiteraard primair op de materiële schadevergoeding die een gevolg is van een afvloeiingsregeling. Een eventuele separaat toegekende immateriële schadevergoeding, bijvoorbeeld indien het ontslag gepaard gaat met een aantasting van de eer of de goede naam of wanneer onnodig leed is aangedaan, kan wellicht ook aan de orde komen. Opgemerkt kan worden dat, alhoewel een dergelijke schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, - in principe - vrij van belasting is, de belastingrechter steeds minder bereid blijkt te zijn een dergelijke schadevergoeding buiten het fiscale loon te houden.

Eenmalige of periodieke uitkering

Nadat werkgever en werknemer overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de ontslagvergoeding, resteert voor de werknemer de vraag wat te doen met het verkregen bedrag. Gekozen kan worden voor een ontslagvergoeding in de vorm van een eenmalige uitkering danwel in de vorm van een recht op een periodieke uitkering (een zogenaamd stamrecht).

Er bestaan verschillende aanwendingsmogelijkheden voor een verkregen stamrecht:
  • Onderbrengen van het stamrecht bij de ex-werkgever
  • Afstorten van de ontslagvergoeding bij een verzekeringsmaatschappij
  • Oprichten van een stam recht-B.V.

Sociale voorzieningen niet vergeten

Naast de direct financiële consequenties met betrekking tot de gouden handdruk moeten natuurlijk niet de sociale zekerheidsaspecten van een ontslag vergeten worden. Welke procedures moeten bijvoorbeeld bij een ontslag in acht worden genomen en op welke sociale voorzieningen kan een ontslagen werknemer wellicht aanspraak maken.
© 2008 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gouden handdruk of ontslagvergoedingGouden handdruk of ontslagvergoedingGouden handdruk, ontslagvergoeding, ontslag, op staande voet. Een gouden handdruk wordt ook wel een ontslagvergoeding ge…
Een ontslagvergoedingEen ontslagvergoedingJe wordt ontslagen en, terecht of onterecht, wil je een vergoeding hiervoor. Een gouden handdruk! Is een vergoeding na o…
Meeste profijt van je gouden handdrukJe bent net ontslagen maar je krijgt een flinke zak geld mee. Hoe maak je het beste gebruik van deze gouden handdruk?
Gouden handdruk & belastingGouden handdruk & belastingStel u krijgt een gouden handdruk mee bij uw ontslag. Hoe kunt u zo'n ontslaguitkering dan laten uitbetalen zodat u er z…

Een abonnement opzeggen, uw rechten en plichtenWe sluiten regelmatig abonnementen af, die vaak jaar in jaar uit worden betaald omdat vergeten wordt ze tijdig op te zeg…
Hoe solide zijn de banken in NederlandHoe solide zijn de banken in NederlandWat is de rating en kredietstatus van uw bank, wat is de kredietstatus van Nederland en andere EU landen volgens S&P? Ve…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Ontslag en gouden handdruk"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Herman Schreurs, 18-09-2009 21:58 #2
Mijn baas heeft mij geen prettige mededeling ge daan, hij moest mij mededelen dat hij het ontslag voor mij moest aanvragen in verband met bedrijfseconomische redenen. mijn vraag is nu kom ik in aanmerking voor een schadeloosstelling, mede omdat ik hierdoor uit overmacht mee word gekonvorteerd

Aw Koch, 07-10-2008 08:28 #1
Hoe zit het met werkende 65+ers? Reactie infoteur, 07-10-2008
Geachte heer Koch,

dank voor uw reactie, maar ik moet het antwoord op uw vraag nog heel even schuldig blijven.

MVG

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 28-08-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!