Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand in 2020

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand in 2020 Iemand die aanspraak maakt op gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het jaarinkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Ook is de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand, dus of het gaat om een reguliere toevoeging, gesubsidieerde mediation, of een lichte advies toevoeging (LAT). De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) kan beslissen dat iemand met een lager inkomen een vergoeding krijgt voor de kosten voor juridisch advies. In dat geval spreekt men van gesubsidieerde rechtsbijstand en verleent de RvR een toevoeging. In 2020 komt een alleenstaande met een fiscaal jaarinkomen dat in het peiljaar niet meer bedraagt dan 27.900 euro in aanmerking voor een toevoeging. In 2020 komt een gehuwde, samenwonende, of eenoudergezin in aanmerking voor een toevoeging indien het fiscaal jaarinkomen in het peiljaar niet meer bedraagt dan 39.400 euro

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand in 2020


Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Iedereen die te maken krijgt met een juridisch probleem kan besluiten om een procedure te starten en de zaak voor te leggen aan de rechter. Er kunnen kosten ontstaan voor juridisch advies verleend door een advocaat of mediator. Iemand met een laag of lager inkomen kan van de overheid een vergoeding krijgen voor een deel van de kosten voor juridisch advies, waardoor er wordt gesproken over gesubsidieerde rechtsbijstand. Of iemand beschikt over een rechtsbijstandverzekering is dus niet van belang om aanspraak te kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand besluit of iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, wat wil zeggen of iemand een toevoeging ontvangt.

Hoe hoog is de eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand in 2020?

De hoogte van de eigen bijdrage voor de verschillende vormen van gesubsidieerde rechtsbijstand in 2020:

Wat is een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand?

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is het orgaan dat besluit of iemand recht heeft op een (al dan niet gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor een advocaat of mediator die iemand maakt gedurende een gerechtelijke procedure. Een toevoeging is het besluit van de RvR om iemand een vergoeding te bieden voor de kosten voor een advocaat of mediator, wat inhoudt dat iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. De toevoegingsaanvraag dient bij de RvR te worden ingediend door de mediator of advocaat van degene die aanspraak wil maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Iemand die een toevoeging heeft gekregen van de RvR, betaalt wel nog steeds een eigen bijdrage aan de mediator of advocaat.

Wat bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

De eigen bijdrage is het bedrag dat iemand uit de eigen portemonnee betaalt voor de kosten voor een mediator of advocaat. De toevoeging die iemand van de RvR ontvangt dekt niet alle kosten voor een mediator of advocaat. De eigen bijdrage betaalt iemand dus altijd zelf aan de advocaat of mediator. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van iemands fiscaal jaarinkomen in het peiljaar en de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand waarvoor een toevoegingsaanvraag is ingediend. Hierbij geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage is.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

De RvR stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast aan de hand van de hoogte van iemands fiscaal jaarinkomen en vermogen in het peiljaar. De RvR ontvangt gegevens met betrekking tot het fiscaal jaarinkomen van de Belastingdienst. Het inkomen en vermogen waarover iemand in het peiljaar beschikt, bepaalt onder andere de hoogte van de eigen bijdrage. Het peiljaar is het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin iemand een toevoeging aanvraagt. Dit betekent dat in 2020 de hoogte van de eigen bijdrage onder andere wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van iemands fiscaal jaarinkomen en vermogen in 2018.

Voorbeeld
In 2020 doet iemands advocaat of mediator een toevoegingsaanvraag bij de RvR. Dit betekent dat de hoogte van de te betalen eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het jaarinkomen en vermogen van het jaar twee jaar voorafgaand aan 2020, dus het jaarinkomen en vermogen in 2018.

Reguliere toevoeging, gesubsidieerde mediation & de lichte advies toevoeging (LAT)

De hoogte van de eigen bijdrage kan verschillen afhankelijk van de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand en de duur. Gesubsidieerde mediation met een duur van meer dan 4 uur kent een hogere eigen bijdrage dan gesubsidieerde mediation met een duur van minder dan 4 uur. Bovendien is de eigen bijdrage hoger voor een lichte advies toevoeging (LAT) in het personen- en familierecht dan voor een reguliere LAT. De verschillende vormen van gesubsidieerde rechtsbijstand zijn:
  • gesubsidieerde mediation
  • lichte advies toevoeging (LAT)
  • reguliere toevoeging

Eigen bijdrage voor de reguliere toevoeging in 2020

In 2020 komt iemand in aanmerking voor een reguliere toevoeging van de RvR indien diegene:
  • een alleenstaande is met een jaarinkomen dat niet meer bedraagt dan 27.900.
  • een gehuwde, samenwonende of alleenstaande ouder is met een jaarinkomen dat niet meer bedraagt dan 39.400.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2020:
0 t/m 19.800 0 t/m 27.500 203
19.801 t/m 20.500 27.501 t/m 28.500 373
20.501 t/m 21.600 28.501 t/m 29.800 533
21.601 t/m 23.500 29.801 t/m 33.300 694
23.501 t/m 27.900 33.301 t/m 39.400 853
Boven de 27.900Boven de 39.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor de toevoeging in het personen- en familierecht in 2020

De eigen bijdrage voor de toevoeging in het personen- en familierecht verschilt van de eigen bijdrage voor de reguliere toevoeging. De eigen bijdrage is iets hoger in het personen- en familierecht. Voorbeelden van juridische procedures in het personen- en familierecht: een echtscheiding, een beëindiging van samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2020:
0 t/m 19.800 0 t/m 27.500 353
19.801 t/m 20.500 27.501 t/m 28.500 427
20.501 t/m 21.600 28.501 t/m 29.800 587
21.601 t/m 23.500 29.801 t/m 33.300 747
23.501 t/m 27.900 33.301 t/m 39.400 881
Boven de 27.900Boven de 39.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde mediation van minder dan 4 uur in 2020

Bij gesubsidieerde mediation met een duur van minder dan 4 uur verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2020:
0 t/m 19.800 0 t/m 27.500 55
19.801 t/m 27.900 27.501 t/m 39.400 55
Boven de 27.900Boven de 39.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

PS Met het aanvraagformulier mediation kan iemand bij de RvR een aanvraag doen voor gesubsidieerde mediation.

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde mediation van meer dan 4 uur in 2020

Bij gesubsidieerde mediation met een duur van meer dan 4 uur verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2020:
0 t/m 19.800 0 t/m 27.500 55
19.801 t/m 27.900 27.501 t/m 39.400 109
Boven de 27.900Boven de 39.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

PS Als iemand de mediator reeds 55 heeft betaald voor mediation met een duur van maximaal 4 uur, waarna blijkt dat een mediation nodig is van meer dan 4 uur, dan dient diegene indien het een alleenstaande betreft met een inkomen van 19.801 t/m 27.900, of een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin met een inkomen van 27.501 t/m 39.400, aan de mediator nog een verschuldigd bedrag te betalen ter hoogte van 54 (van het te betalen bedrag à 109 is 55 al betaald).

Eigen bijdrage voor de reguliere LAT in 2020

Voor de reguliere lichte advies toevoeging (LAT) verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2020:
0 t/m 20.500 0 t/m 28.500 80
20.501 t/m 27.900 28.501 t/m 39.400 134
Boven de 27.900Boven de 39.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor de LAT in het personen- en familierecht in 2020

Voor de lichte advies toevoeging (LAT) in het personen- en familierecht verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2020:
0 t/m 20.500 0 t/m 28.500 112
20.501 t/m 27.900 28.501 t/m 39.400 147
Boven de 27.900Boven de 39.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

PS Met het aanvraagformulier LAT kan iemand bij de RvR een aanvraag doen voor een lichte advies toevoeging (LAT).

Lees verder

© 2019 - 2020 Aucourant, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatGesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatMensen die een advocaat nodig hebben maar deze niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Wet op de Rechtsbijstand…
Griffierechten 2019 en 2020  tarieven rechtspraakGriffierechten 2019 en 2020 tarieven rechtspraakHoeveel griffierechten en eigen bijdrage betaalt u voor de rechtspraak in 2019 en 2020, wat zijn de kosten voor toevoegi…
Rechtsbijstand: voorwaarden en tipsMocht je onverhoopt in een rechtszaak verwikkeld raken of op een andere manier juridische hulp nodig hebben waar je niet…
Verzekeren: juridische hulp, rechtsbijstandverzekering 2020Verzekeren: juridische hulp, rechtsbijstandverzekering 2020Hoe kunt u zich verzekeren van juridische hulp? Niet alles is verplicht, maar een goede rechtsbijstand is in 2020 echt n…

Hoe start je een eigen bedrijf op?Hoe start je een eigen bedrijf op?Bij het starten van een eigen bedrijf is het belangrijk om met veel zaken rekening te houden. Bijvoorbeeld met het maken…
Liberalisatiegrens: grens sociale huur en vrije sectorLiberalisatiegrens: grens sociale huur en vrije sectorDe liberalisatiegrens bij huurwoningen is de grens die bepaalt of je huurwoning binnen de sociale huur of de vrije secto…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Pettycon, Pixabay
  • Raad voor Rechtsbijstand (z.d.). Over mediation en rechtsbijstand. Geraadpleegd van https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/
  • Raad voor Rechtsbijstand (z.d.). Juridische problemen oplossen. Geraadpleegd van https://www.rechtsbijstand.nl/
  • Rechtwijzer

Reageer op het artikel "Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand in 2020"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Aucourant
Laatste update: 22-10-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!