InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Vrijwilligersvergoedingen: mogelijk versoepeling in 2015
nieuws uitgelicht

Vrijwilligersvergoedingen: mogelijk versoepeling in 2015

Vrijwilligersvergoedingen: mogelijk versoepeling in 2015 Aan het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding zijn nogal wat voorwaarden verbonden. Niet in alle gevallen is er sprake van vrijwilligerswerk. Daarnaast mag er aan u een maximaal (uur)tarief onbelast worden vergoed en wordt dit bedrag verminderd als u een bijstandsuitkering heeft. Hogere vergoedingen dan de maximale bedragen worden belast. De uitvoering van deze regeling is niet eenvoudig en geeft veel administratieve lasten. Op 27 oktober 2014 heeft het kabinet een motie aangenomen om de vrijwilligersvergoedingen te versoepelen, zodat de regeling vereenvoudigd wordt en de administratieve lasten verminderd worden. In de loop van 2015 zal de Minister van Financiën uitsluitsel brengen over de versoepeling van de vrijwilligersvergoedingen.

Wanneer bent u vrijwilliger?

U bent vrijwilliger als u:
  • Werkzaamheden verricht voor een organisatie die vrijgesteld is/niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, een sportvereniging, een sportstichting of een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  • Niet in dienst bent van deze organisatie, vereniging of stichting.
  • Deze werkzaamheden niet voor uw beroep uitoefent.
  • Een vergoeding ontvangt voor uw werkzaamheden die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdbeslag van het werk

Regelgeving 2014

Vergoeding voor gemaakte kosten

Aan de werkelijk gemaakte kosten die u als vrijwilliger maakt voor het werk dat u uitvoert zit geen limiet. Deze kosten mogen onbelast vergoed worden, zolang dit maar aangetoond kan worden. Ook mag aan u de werkelijke kilometerkosten vergoed worden. Hierbij geldt geen limiet van 0,19, welke wel voor werknemers in loondienst geldt.

Vergoeding voor inzet en voor kosten

Voor deze vergoeding hoeft u niet uw werkelijke kosten aan te kunnen tonen, maar wordt er een forfaitair bedrag vergoed. De belastingdienst heeft wel een maximum gesteld aan dit bedrag. Indien u een vergoeding per uur ontvangt en u 23 jaar of ouder bent, mag er aan u maximaal 4,50 per uur vergoed worden, met een maximum van 150 per maand en 1.500 per jaar. Indien u een vergoeding per uur ontvangt en u jonger bent dan 23 jaar, mag er aan u maximaal 2,50 per uur vergoed worden, met een maximum van 150 per maand en 1.500 per jaar. Indien u een vast bedrag als vergoeding ontvangt gelden enkel de eisen van 150 per maand en 1.500 per jaar. De Belastingdienst wil met deze maximumbedragen het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en beroepsmatig werk afscheiden. Daarnaast geldt dat er alleen sprake is van een vrijwilligersvergoeding als u aan alle eisen (per uur, per maand en per jaar) voldoet.

Bijstandsuitkering

Indien u een bijstandsuitkering krijgt van uw gemeente, mag u wel vrijwilligerswerk uitvoeren, maar mag er aan u maximaal 95 per maand en 764 per jaar vergoed worden. Indien u onder deze maximumbedragen blijft wordt u niet gekort op uw uitkering. Daarnaast kan uw gemeente u verplichten om vrijwilligerswerk uit te voeren in het kader van re-integratie. Dan mag uw vergoeding wel maximaal 150 per maand en 1.500 zijn. Ook hierbij geldt weer dat aan beide eisen voldaan moet worden om sprake te zijn van een vrijwilligersvergoeding.

Hogere vergoedingen

Indien u meer ontvangt dan bovenstaande bedragen die in u geval van toepassing zijn, ontvangt u volgens de wet geen vrijwilligersvergoeding maar loon en is deze belast. Uw organisatie waar u uw vrijwilligerswerk uitvoert dient een IB 47 formulier 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde' in bij de Belastingdienst. Met dit formulier geeft de organisatie aan dat zij bedragen hebben uitbetaald aan een derde zonder dat zij rekening gehouden heeft met loonheffingen. U dient vervolgens zelf als vrijwilliger bij uw aangifte inkomstenbelasting uw vergoeding in als resultaat uit overige werkzaamheden.

Aftrekposten Inkomstenbelasting

Indien u ervoor kiest om geen vergoeding te ontvangen voor uw vrijwilligerswerk, kunt u de kosten als gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een verklaring nodig van de organisatie waar u vrijwilligerswerk voor uitvoert. In deze verklaring dient opgenomen te zijn dat u afziet van de vrijwilligersvergoeding en de organisatie deze vrijwilligersvergoeding als gift ziet. Het bedrag van de totale vrijwilligersvergoeding kunt u aftrekken bij uw aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting.

Versoepeling in 2015

Het kabinet vindt dat de regelgeving omtrent vrijwilligersvergoedingen niet eenvoudig is en leidt tot veel administratieve lasten. Om de regeling eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen willen zij de regeling versoepelen. In de motie die het kabinet op 27 oktober 2014 heeft aangenomen wordt gepleit voor het loslaten van de maximale uurtarieven en maandbedragen en deze enkel te vervangen voor een maximaal kwartaalbedrag. Hierdoor hoeven de uren niet meer bijgehouden te worden (administratieve lastenverlichting) en kan beter aangesloten worden bij het huidige vrijwilligerswerk dat vaak pieken kent. Zoals bij evenementen in de zomermaanden, waardoor vrijwilligers vaak snel aan het maximale bedrag komen en in andere maanden er flink onder blijven. In de loop van 2015 zal de Minister van Financiën uitsluitsel geven over het wijzigen van de regelgeving omtrent vrijwilligersbeloningen.
© 2014 - 2019 Lisanne2014, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkeringVrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkeringVeel mensen doen in 2018 en 2019 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding of zien hier juist vanaf.…
Vrijwilligerswerk en maatschappelijke stagesTegenwoordig hoor je van steeds meer mensen dat ze, naast hun gewone werk, ook nog aan vrijwilligerswerk doen. Het wordt…
Vrijwilligerswerk in NederlandVrijwilligerswerk in NederlandIn Nederland doen heel veel mensen vrijwilligerswerk en het vrijwilligerswerk is in Nederland een belangrijke economisch…
VrijwilligerswerkVrijwilligerswerk is, in relatie met andere landen, zeer populair in Nederland. In 2010 bleken er zo'n één op de vijf va…
Vrijwilligerswerk doen en daarvoor toch geld ontvangenVrijwilligerswerk doen en daarvoor toch geld ontvangenNaast z'n werk zet menigeen zich met hart en ziel in voor club, vereniging, goed doel enz. En als gepensioneerde of alle…
Bronnen en referenties
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/niet_in_loondienst_werken/resultaat_uit_overig_werk/voorbeelden_row/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen/
  • http://www.vrijwilligerswerk.nl/?content=%2F910

Reageer op het artikel "Vrijwilligersvergoedingen: mogelijk versoepeling in 2015"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

M. C. Friskes, 26-01-2016 18:36 #1
Ik leef in een groep en krijg hier zakgeld. Mijn pensioen van 23 jr. werken en aow gaan naar de Congregatie. Is het dan de bedoeling dat ik over het vrijwilligerswerkbedrag van 1.628,25 in het jaar 2015 extra belasting moet betalen?
Graag zie ik uw antwoord tegemoet.

Infoteur: Lisanne2014
Gepubliceerd: 30-12-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!