InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken in 2019

Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken in 2019

Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken in 2019 Na vele jaren één van de snelst groeiende Bruto Nationaal Produkt van alle wereldeconomieën, is Israël sinds 2003 bezig zich te herstellen na een inzinking van twee jaar veroorzaakt door de Tweede Intifada. In 2006 groeide het BNP met 5,1%, ondanks de Tweede Libanonoorlog die een tijdelijk verlies gaf van 0,7%. Het snelle herstel werd geleid door de zakensector die met 6,4% toenam. Anno 2019 staat de Israëlische economie er tamelijk goed voor. De groei neemt wel iets af in vergelijking met voorgaande jaren. Maar vergeleken met andere OESO landen is de groei nog steeds groter. Wel zijn er nog steeds grote kloven binnen de samenleving, alhoewel die aan het afnemen zijn. Israëlische-Arabieren en ultraorthodoxe Joden integreren nog steedds niet goed op de arbeidsmarkt.

Uitdagingen

De grote economische prestatie in 71 jaar tijd ging gepaard met vier grote uitdagingen: het handhaven van nationale veiligheid, het opvangen van grote aantallen immigranten; het aanleggen van een moderne infrastructuur en het verschaffen van een hoog niveau van openbare diensten.

De prijs voor deze enorme groei is tot voor kort een tekort op de betalingsbalans. In 2006 was voor het eerst de export groter dan de import. Buitenlandse schuld is geëlimineerd waarbij Israël de laatste jaren een crediteur is geworden. In 2006 bleef Israël zijn belangrijke macro-economische doeleinden halen: een erg lage, soms zelfs negatieve inflatie (die in 1984 nog 445% was), een erg laag overheidstekort, een een beperkte stijging in de publieke uitgaven. Israël is ook erg attractief gebleken voor buitenlandse investeerders.

Landbouw

Israël is een wereldleider geworden in hightechlandbouw met boeren en onderzoekers die samenwerken in het ontwikkelen en toepassen van verfijnde wetenschappelijke methoden in alle agrarische sectoren. Lokaal ontworpen en gefabriceerde machinerie en elektronische uitrusting worden wijd verspreid gebruikt in landbouwactiviteiten, van irrigatie en oogsten tot het melken en verpakken. Door het maximaal gebruik maken van schaars water en bebouwbaar land produceert Israël meer voedsel dan dat het voor eigen gebruik nodig heeft. Het importeert minder dan het exporteert. Import zijn granen, vlees, thee, koffie, rijst en suiker. Export zijn o.a. rozen, meloenen, kiwi's, aardbeien, tomaten, komkommers, pepers en avocado's, vooral op Europese en Amerikaanse markten gedurende de koude wintermaanden.

Industrie

De Industriële sector is dynamisch en breed georiënteerd. De industriële export is sterk gestegen van 52 miljoen dollar in 1955 tot 39,4 miljard dollar in 2006. Door een gebrek aan grondstoffen maar wel een hooggekwalificeerde arbeidsmarkt is de Israëlische industrie geconcentreerd op producten met een hoge toegevoegde waarde, gebaseerd op wetenschappelijk creativiteit en technologische innovatie. Meer dan 4% van Israëls Bruto Nationaal Product wordt gespendeerd op civiel onderzoek en ontwikkeling. Men behoort bij de top van de wereld op het gebied van medisch elektronica, agrotechnologie, telecommunicatie, fijne chemicaliën, computer hardware en software, voedselverwerking en zonne-energie. Hightechindustrie maakte in 1965 nog slechts 37% van de industrie uit, in 2006 is dit gegroeid naar 70% (29 miljard dollar plus nog 5,9 miljard dollar aan hightech diensten). Bijna 80% van de hightech producten wordt geëxporteerd. Daarnaast is de diamantindustrie de grootste in de wereld, voor 13 miljard dollar werd er aan stenen geëxporteerd.

Buitenlandse handel

Handel wordt gevoerd met landen in alle werelddelen. Zo'n 49% van de import en 33% van de export is met Europa, gestimuleerde door het vrijhandelsakkoord dat Israël in 1975 sloot met de EU. Israël heeft een soortgelijk akkoord met de VS1 dat 12,4% van Israëls import vormt en 38% van haar export. China en India vormen een steeds belangrijkere handelspartner voor Israël.

Toerisme

In 2017 bezochten ruim 3,6 miljoen mensen Israël. De toeristen komen vanwege archeologische en religieuze plekken, goed ontwikkelde toeristenfaciliteiten en mooie stranden aan de Middellandse Zee, de Dode Zee, de Rode Zee en het Meer van Galilea. Zo'n 54 procent van de toeristen komt uit Europa, 33 procent uit Noord- en Zuid-Amerika en 8% uit Azië. Het land waaruit het grootste aantal toeristen naar Israël komt, is de VS - meer dan 700.000 toeristen in 2017, 21% meer dan in 2016. Rusland stond op de tweede plaats met 307.000 toeristen in 2017, een stijging van 26%.

Geldeenheid

De munt die in Israël gebruikt wordt is de sjekel (verdeeld in 100 agorot). De sjekel bestaat al sinds de tweede millennium voor de gewone jaartelling.

Arbeid en werkgelegenheid

Er bestaat uitgebreide wetgeving voor de bescherming en welzijn van arbeiders. Minimum vereisten liggen verankerd in de wet, inclusief een maximum werkweek van 47 uur, compensatie voor overwerk, vakantie uitkering en pensioenen. Lonen en werkomstandigheden liggen vast in akkoorden tussen de regering, verschillende vakbonden en werkgeversorganisaties. Er wordt niet gewerkt op de Sjabbat.

Rijke en arme buurten in Israël anno 2019

Park Tzameret in Tel Aviv is de rijkste woonwijk in Israël, volgens een gedetailleerde sociaal-economische index die werd vrijgegeven door het Central Bureau of Statistics. Tzahala van Tel Aviv en Dania van Haifa zijn tweede en derde. Onder de armste buurten zijn Ramat Elchanan in Bnei Brak, Kiryat Rama en Ramat Hatanaim in Beit Shemesh en Mea She'arim in Jeruzalem.

Stand van zaken in 2019

Economische groei van 3,3% BNP in 2019

De Israëlische economie groeide met 3,3% in 2019, volgens gegevens van het Israëlische Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS). Ter vergelijking: de economie boekte een groei van 3,4% in 2018 en 3,6% in 2017.

Meer persoonlijke uitgaven in 2019

Er is sprake van een toename van de particuliere consumptie met 3,9%, vergeleken met een stijging van 3,7% in 2018. Rekening houdend met de bevolkingsgroei, groeide de particuliere consumptie met 2% in 2019, vergeleken met 1,7% in 2018 en 1,4% in 2017. De uitgaven voor huishoudelijke behoeften zoals huur, water, gas, elektriciteit, voedsel en diensten stegen met 1,7%.

Meer overheidsuitgaven in 2019

De overheidsuitgaven stegen met 4,1% in 2019, gestimuleerd door een toename van de defensie-uitgaven met 3,7%. In 2018 was sprake van een stijging van 4%.

Overheidstekort is toegenomen in 2019

Het overheidstekort bereikte in 2019 NIS 45,7 miljard (ongeveer $ 13,23 miljard), vergeleken met NIS 38,1 miljard (ongeveer $ 11 miljard) in 2018. Het tekort op de lopende rekening bedroeg 3,2% van het bbp, vergeleken met 2,9% in 2018.

Groei export in 2019 afgenomen in vergelijking tot 2018

De export van goederen en diensten steeg met 3,3%, na een stijging van 5,6% in 2018. Met uitzondering van de diamant- en startupssector, steeg de uitvoer van goederen en diensten met 4,7% in 2019 na een stijging van 5,1% in 2018.

Daling in investeringen in 2019

De investeringen in vaste activa stegen met slechts 0,3% in 2019, na een stijging van 4,8% in 2018 en 4,3% in 2017. De investeringen in de verschillende industriesectoren daalden met 0,6%, na een stijging van 8,3% in 2018 en 4,5% in 2017.

Daling groei bruto binnenlands product bedrijfsleven in 2019

Het bbp van het bedrijfsleven in basisprijzen steeg met 3,3% in 2019, vergeleken met een stijging van 3,6% in 2018 en 4,5% in 2017.

Productiviteit steeg in 2019

Productiviteit steeg in 2019 - het netto product per gewerkt uur in het bedrijfsleven steeg met 2,8% in 2019 vergeleken met 2,5% in 2018.

Groei reële bruto binnenlands inkomen in 2019

Het reële bruto binnenlands inkomen steeg met 4,5% in 2019, sneller dan de groei van het bbp, dankzij betere handelsvoorwaarden.

Prijzen van goederen en diensten stijgen in 2019 minder snel

De prijzen van goederen en diensten stegen met 0,8% in 2019, na een stijging van 1,7% in 2018 en een daling van 0,5% in 2017.
 • de prijzen van lokale producten stegen met 2,4%;
 • de invoerprijzen van goederen en diensten daalden met 4,6%;
 • en de uitvoerprijzen van goederen en diensten steeg met 0,3%.

Werkloosheid in 2018 het laagst sinds 40 jaar

Het werkloosheidspercentage is sinds 1978 ongekend laag en staat in oktober vorig jaar op 3,4%, zegt een rapport dat eind november 2019 door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gepubliceerd.

Zorgen om Chinese investeringen in Israëlische economie anno 2019

Shin Bet-chef Nadav Argaman2 waarschuwde begin januari 2019 tegen massale Chinese investeringen in Israël, en waarschuwde dat een bepaald naamloos land van plan was zich te mengen in Israëlische verkiezingen in april 2019. Volgens een Channel 10-rapport op 9 januari 2019 zei Argaman op een gesloten lezing aan de Universiteit van Tel Aviv dat "de Chinese invloed in Israël bijzonder gevaarlijk is in alles wat verband houdt met strategische infrastructuur en investeringen in grote bedrijven in de economie." Argaman wees op het feit dat Chinese bedrijven de nieuwe haven in Haifa en de lightrail in Tel Aviv aan het bouwen zijn, evenals op pogingen van Chinese bedrijven om de Phoenix en Clal verzekeringsmaatschappijen over te nemen. Hij zei dat naar zijn mening wetgeving nodig was om toezicht te houden op Chinese investeringen in Israël. "De Israëlische wetgeving loopt achter op de veiligheidsbehoeften op het gebied van toezicht op buitenlandse investeringen, en dit kan gevaarlijk zijn. Wetgeving is nodig." Er werd ook gemeld dat het hoofd van de Shin Bet de leidende bron was in de defensie-inrichting, wiens bezorgdheid over de Chinezen resulteerde in de annulering van de overname van de Phoenix-verzekeringsmaatschappij door een Chinees bedrijf.

De VS maakt zich anno 2019 ook zorgen om Chinese investeringen in Israël. Met name om investeringen in de telecommunicatie die belangrijk is voor de militaire samenwerking tussen Israël en de VS. Dit zou intellectuele eigendomsdiefstal en inlichtingvergaring door China mogelijk kunnen maken.

Kwart van Israëli's leeft in armoede in 2019

Een kwart van de Israëli's, 2.306.000 mensen, leeft in armoede, zegt het Alternatieve Armoedeverslag 2019 van de "Latet" -organisatie, die voorziet in basisbehoeften voor bevolking in armoede en voedselonzekerheid. Volgens het rapport leven anno 2019 1.007.000 kinderen in armoede.

OESO-rapport 2019: voorspellingen voor 2020 en 2021

Volgens een rapport van de OESO zal de Israëlische economie met slechts 2,9% groeien in 2020 en 2021, historisch gezien een zeer lage koers. Toch is de groei hoger dan in andere OESO landen (1,7% in 2020 en 2021).
 • De inflatie zou tot 2021 zeer laag moeten blijven, naar verwachting 1,7%, nog steeds onder de overheidsdoelstelling van 2%, waardoor de auteurs van het rapport concluderen dat de Bank van Israël de rente niet eerder dan 2021 en zelfs dan geleidelijk zal verhogen.
 • De werkloosheid zal naar verwachting stijgen tot 4,1% in 2020 en tot 4,3% in 2021.
 • Het overheidstekort zal naar verwachting stijgen tot 4,1% in 2019, tegen 1,1% in 2017 en de komende twee jaar enigszins stabiliseren. De bruto overheidsschuld zal naar verwachting 64,5% van het bruto binnenlands product (bbp) bereiken tegen 2021, een stijging ten opzichte van 60,5% in 2017.
 • Het groeitempo van de particuliere consumptie zal naar verwachting dalen van 3,6% in 2018 tot slechts 3% in 2021.
 • De groei van de investeringen zal naar verwachting een dieptepunt bereiken op 1% voor 2020 en daarna enigszins herstellen tot 1,8% in 2021, maar nog steeds laag in vergelijking met 4%-5% in de afgelopen jaren.
 • De verandering in de uitvoer van goederen en diensten zal naar verwachting dalen van 5,7% in 2018 tot 4,6% in 2019 en 3% in 2020, alvorens enigszins te herstellen tot 3,5% in 2021. Dat herstel wordt echter vooral toegeschreven aan de verwachte export van gas uit het Israëlische aardgasveld Leviathan.

Aanbevelingen van de OESO voor Israël:
 • De nieuwe regering moet zich concentreren op het behoud van de fiscale marges en tegelijkertijd uitgaven toestaan om de sociale cohesie en productiviteit te vergroten, er aan toevoegend dat het begrotingsbeleid moet worden aangescherpt om het begrotingstekort op een duurzamer niveau te brengen;
 • De regering moet haar belastinginkomsten verhogen, niet door belastingen over de hele linie te verhogen, maar door inefficiënte vrijstellingen te annuleren en ook door congestieheffingen te heffen;
 • De pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen verhogen naar 67 jaar;
 • Structurele hervormingen om de infrastructuur te verbeteren, met name voor het openbaar vervoer;
 • Toenemende concurrentie in beschermde sectoren;
 • Verbeterde training en opleiding, met name voor de Israëlische Arabische en ultraorthodoxe (Charedi) gemeenschappen.

Lange termijn prognose economie vanaf 2019: economische vertraging zonder ultraorthodoxe, Arabische integratie

Volgens de Bank of Israel zal de economische groei van Israël in de komende tientallen jaren sterk afnemen als geen maatregelen worden getroffen om Joodse ultraorthodoxe mannen en Arabische vrouwen in het arbeidsproces op te nemen.

Voetnoten

1 Delegaties uit Israël en de Verenigde Staten hebben belangrijke en diepgaande discussies gehouden op 22 oktober 2018 in Jeruzalem tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Joint Economic Development Group (JEDG) van de VS en Israël. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, en de Israëlische minister van Financiën, Moshe Kahlon, openden de bijeenkomst door de sterke en duurzame banden tussen de Amerikaanse en Israëlische economie en hun respectieve regeringen te bevestigen. De twee delegaties merkten op dat de economieën van de Verenigde Staten en Israël met elkaar verweven zijn en dat de verdieping van de samenwerking in een hele reeks sectoren blijft toenemen. De Amerikaanse delegatie prees de sterke economische prestaties van Israël. De Israëlische delegatie sprak haar waardering uit voor het langdurige partnerschap tussen de twee regeringen. De delegaties bevestigden hun toezegging om de economische vooruitgang en samenwerking te volgen. Naast andere verwezenlijkingen hebben de delegaties een taskforce opgericht die het komende jaar zal werken aan het bijwerken van het Israël-VS Belastingverdrag. De taskforce zal verslag uitbrengen over de voortgang ervan aan de JEDG die in 2019 zal bijeenkomen. De delegaties hebben ook een samenwerkingsmemorandum ondertekend dat informatie-uitwisseling en samenwerking op het gebied van huisvesting en gemeenschapsontwikkeling tot stand brengt. De huisvestingsdiscussie concentreerde zich op betaalbare huisvesting en stedelijke revitalisering. De twee partijen wisselden ook een memorandum van overeenstemming uit over samenwerking op milieugebied, zoals afvalbeheer, bodemsanering, noodmaatregelen en decontaminatiebenaderingen, luchtkwaliteit en verbeteringen van de waterkwaliteit.

2 Shin Bet is de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst.

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nepal: economieNepal: economieNepal behoort tot de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoe…
Micro-, Meso- en Macro-economieMicro-, Meso- en Macro-economieUitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel het 7de antwoord: Economie is (oa) Micro economie, Macro economie…
Israël economie: relaties met China en Indianieuws uitgelichtIsraël economie: relaties met China en IndiaIn januari 2018 vierde Israël het feit dat het 26 jaar diplomatieke banden onderhoudt met zowel China als India. Hoewel…
Het marktmechanismeHet marktmechanisme, een van de bekendste werken van de moderne economie en het word dan ook door verscheidene mensen ge…
De Bahamas als vakantielandDe Bahamas als vakantielandDe Bahamas zijn één van die exotische oorden welke tot de verbeelding spreken. Voor een tropische vakantie zijn de Baham…
Bronnen en referenties
 • Ministerie van BuZa van Israël
 • Netanyahu: Israel moving up in the world - INN
 • Marktonderzoeksbureau IVC Research Center Ltd. uit Tel Aviv en advocatenkantoor Zysman Aharoni Gayer & Co. (ZAG / S & w)

Reageer op het artikel "Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken in 2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 02-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Israël
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!