InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken 2017-2019

Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken 2017-2019

Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken 2017-2019 Na vele jaren één van de snelst groeiende Bruto Nationaal Produkt van alle wereldeconomieën, is Israël sinds 2003 bezig zich te herstellen na een inzinking van twee jaar veroorzaakt door de Tweede Intifada. In 2006 groeide het BNP met 5,1%, ondanks de Tweede Libanonoorlog die een tijdelijk verlies gaf van 0,7%. Het snelle herstel werd geleid door de zakensector die met 6,4% toenam. Anno 2017/2018 staat de Israëlische economie er erg goed voor. Wel zijn er nog steeds grote kloven binnen de samenleving, alhoewel die aan het afnemen zijn. Maar Israëlische-Arabieren en ultraorthodoxe Joden integreren niet goed op de arbeidsmarkt.

Uitdagingen

De grote economische prestatie in 60 jaar tijd ging gepaard met vier grote uitdagingen: het handhaven van nationale veiligheid, het opvangen van grote aantallen immigranten; het aanleggen van een moderne infrastructuur en het verschaffen van een hoog niveau van openbare diensten.

De prijs voor deze enorme groei is tot voorkort een tekort op de betalingsbalans. In 2006 was voor het eerst de export groter dan de import. Buitenlandse schuld is geëlimineerd waarbij Israël de laatste jaren een krediteur is geworden. In 2006 bleef Israël zijn belangrijke macro-economische doeleinden halen: een erg lage, soms zelfs negatieve inflatie (die in 1984 nog 445% was), een erg laag overheidstekort, een een beperkte stijging in de publieke uitgaven. Israël is ook erg attractief gebleken voor buitenlandse investeerders.

Landbouw

Israël is een wereldleider geworden in high-tech landbouw met boeren en onderzoekers die samenwerken in het ontwikkelen en toepassen van verfijnde wetenschappelijke methoden in alle agrarische sectoren. Lokaal ontworpen en gefabriceerde machinerie en electronische uitrusting worden wijd versreid gebruikt in landbouwactiviteiten, van irrigatie en oogsten tot het melken en verpakken. Door het maximaal gebruik maken van schaars water en bebouwbaar land produceert Israël meer voedsel dan dat het voor eigen gebruik nodig heeft. Het importeert minder dan het exporteert. Import zijn granen, vlees, thee, koffie, rijst en suiker. Export zijn o.a. rozen, meloenen, kiwi's, aardbeien, tomaten, komkommers, pepers en avocado's, vooral op Europese en Amerikaanse markten gedurende de koude wintermaanden.

Industrie

De Industriële sector is dynamisch en breed georiënteerd. De industriële export is sterk gestegen van 52 miljoen dollar in 1955 tot 39,4 miljard dollar in 2006. Door een gebrek aan grondstoffen maar wel een hooggekwalificeerde arbeidsmarkt is de Israëlische industrie geconcentreerd op producten met een hoge toegevoegde waarde, gebaseerd op wetenschappelijk creativiteit en technologische innovatie. Meer dan 4% van Israëls Bruto Nationaal Product wordt gespendeerd op civiel onderzoek en ontwikkeling. Men behoort bij de top van de wereld op het gebied van medisch elektronica, agrotechnologie, telecommunicatie, fijne chemicaliën, computer hardware en software, voedselverwerking en zonne-energie. Hightechindustrie maakte in 1965 nog slechts 37% van de industrie uit, in 2006 is dit gegroeid naar 70% (29 miljard dollar plus nog 5,9 miljard dollar aan hightech diensten). Bijna 80% van de hightech producten wordt geëxporteerd. Daarnaast is de diamantindustrie de grootste in de wereld, voor 13 miljard dollar werd er aan stenen geëxporteerd.

Buitenlandse handel

Handel wordt gevoerd met landen in alle werelddelen. Zo'n 49% van de import en 33% van de export is met Europa, gestimuleerde door het vrijhandelsakkoord dat Israël in 1975 sloot met de EU. Israël heeft een soortgelijk akkoord met de VS1 dat 12,4% van Israëls import vormt en 38% van haar export. China en India vormen een steeds belangrijkere handelspartner voor Israël.

Toerisme

In 2017 bezochten ruim 3,6 miljoen mensen Israël. De toeristen komen vanwege archeologische en religieuze plekken, goed ontwikkelde toeristenfaciliteiten en mooie stranden aan de Middellandse Zee, de Dode Zee, de Rode Zee en het Meer van Galilea. Zo'n 54 procent van de toeristen komt uit Europa, 33 procent uit Noord- en Zuid-Amerika en 8% uit Azië. Het land waaruit het grootste aantal toeristen naar Israël komt, is de VS - meer dan 700.000 toeristen in 2017, 21% meer dan in 2016. Rusland stond op de tweede plaats met 307.000 toeristen in 2017, een stijging van 26%.

Geldeenheid

De munt die in Israël gebruikt wordt is de sjekel (verdeeld in 100 agorot). De sjekel bestaat al sinds de tweede millennium voor de gewone jaartelling.

Arbeid en werkgelegenheid

Er bestaat uitgebreide wetgeving voor de bescherming en welzijn van arbeiders. Minimum vereisten liggen verankerd in de wet, inclusief een maximum werkweek van 47 uur, compensatie voor overwerk, vakantie uitkering en pensioenen. Lonen en werkomstandigheden liggen vast in akkoorden tussen de regering, verschillende vakbonden en werkgeversorganisaties. Er wordt niet gewerkt op de Sjabbat.

Rijke en arme buurten in Israël anno 2019

Park Tzameret in Tel Aviv is de rijkste woonwijk in Israël, volgens een gedetailleerde sociaal-economische index die werd vrijgegeven door het Central Bureau of Statistics. Tzahala van Tel Aviv en Dania van Haifa zijn tweede en derde. Onder de armste buurten zijn Ramat Elchanan in Bnei Brak, Kiryat Rama en Ramat Hatanaim in Beit Shemesh en Mea She'arim in Jeruzalem.

Stand van zaken in 2017-2019

Rapport van het Israëlische ministerie van Economie en Industrie en de Israël Export and International Corporation 2017

Een voorlopig rapport van het Israëlische ministerie van Economie en Industrie en de Israël Export and International Corporation uit januari 2018 zegt dat de jaarlijkse export van goederen en diensten van het land voor 2017 meer dan $ 100 miljard bedraagt, wat een stijging van 6% betekent. Alleen al de export van diamanten levert $ 7 miljard op, de industriële export komt uit op $ 45 miljard, een stijging van 3% voor industriële en 6% voor de rest. In 2017 steeg de Israëlische export naar de EU met 20% en de hightech-diensten stegen met 7%. Op een ander front heeft de Bank of Israel succes geboekt met interventie op de valutamarkt, een succes aangezien de onderliggende feiten van de Israëlische economie sterk zijn. Israël heeft aardgasvoorraden, een zeer lage werkloosheid (4%) - en het wereldbeeld van de Israëlische economie is goed, waardoor het een goede gok is voor buitenlandse investeerders - geld in het land brengen voor verdere en toekomstige groei. En om deze reden wordt, hoewel de inspanningen van de Bank of Israel om de shekel waarde redelijk stabiel te houden, de shekel op dit moment overgewaardeerd en met 11% gewaardeerd in vergelijking met de Amerikaanse dollar in 2017.

OESO-rapport 2018

De Israëlische economie registreert een "opmerkelijke prestatie met een sterke groei", terwijl de inkomensongelijkheid afneemt. Toch blijven economische leemtes en een gebrek aan sociale cohesie de overhand hebben in het land, volgens een rapport van 2018 gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO). De gemiddelde groei bereikte 3,3%, wat een hogere vooruitgang betekent dan in veel OESO-landen - een feit dat volgens het rapport gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de sterke bevolkingsgroei, die goed was voor de helft van deze indrukwekkende toename. Bovendien heeft de "dynamische hightechsector" van Israël de externe positie van Israël versterkt. In het verslag wordt het "prudente" financiële beleid van Israël en de betrekkelijk lage overheidsschuld genoteerd, terwijl tegelijkertijd wordt benadrukt dat de gemiddelde levensstandaard verbetert dankzij de hogere arbeidsparticipatie. Als gevolg daarvan is de algemene tevredenheid onder het Israëlische publiek met hun leven in vergelijking met de andere 34 OESO-landen groot. Ondanks het glinsterende rapport is niet alles rozengeur en maneschijn. Inderdaad, ongelijkheid - een veel voorkomende grief geuit door Israëliërs - blijft een probleem dat een remedie nodig heeft.

Rapport van het IMF 2018

Op 11 juni 2018 berichtte premier Netanjahoe tijdens de kabinetszitting dat volgens cijfers van het IMF het heel goed gaat met de economie van Israël. "Volgens deze cijfers is ons BBP per hoofd van de bevolking hoger dan dat van de Europese Unie en Japan en ligt het dicht in de buurt van Groot-Brittannië en Frankrijk. Werkloosheid is op een laag pitje dankzij het meetsysteem dat we hebben gebruikt voor de laatste 40 jaar en het gemiddelde inkomen is op een recordhoogte. Hier heeft zich een grote verandering voorgedaan. Onze leden in de oppositie zeggen: ja, maar de rijken worden rijker en de armen worden armer", zei Netanjahoe. "Dat is ook niet waar, want we hebben ook gegevens over ongelijkheid in de Israëlische economie, waaruit blijkt dat [ongelijkheid] gestaag afneemt op een systematische en dramatische manier. Dit is het resultaat van het al lang bestaande economische beleid dat ik leid in in de afgelopen jaren met onze collega [minister van Financiën] Moshe Kahlon, ik denk dat we dat nog vele jaren zullen blijven doen ten behoeve van de staat Israël, ten behoeve van de burgers van Israël, ten behoeve van de Israëlische economie."

Economische groei van 3,2% BNP in 2018

De Israëlische economie boekte in 2018 een economische groei van 3,2% in het Bruto Nationaal Product (BNP), zo werd bekend in januari 2019. Deze groei was lager dan in de jaren ervoor, 3,5% in 2017 en 4% in 2016 maar nog steeds hoog in vergelijking met andere OESO-landen. Dit komt neer op 1,2% groei per capita , tegenover 1,5% in 2017. Deze groei is lager dan het OESO-gemiddelde van 1,9%. De cijfers zijn overigens voorlopig. In de loop van 2019 komen de definitieve cijfers.

Export stijgt met 4% in 2018

De export is met 4% gestegen volgens de voorlopige berekeningen in 2019. In 2017 was de exportgroei 5,1%. De inkomsten uit toerisme stegen in 2018 met vier procent, minder dan het jaar ervoor: 2017 was een toeristisch recordjaar voor Israël, de inkomsten uit toerisme stegen dat jaar met 12 procent.

De Defence Export Division van het Ministerie van Defensie sluit op 17 april 2019 opnieuw een recordjaar af voor Israëls defensieterreinen, met de ondertekening van nieuwe contracten ter waarde van meer dan $ 7,5 miljard in 2018. Het ministerie van Defensie constateert met voldoening dat in de loop van het jaar CIBT en de defensie-industrie samen met de andere entiteiten van het ministerie van Defensie tientallen belangrijke contracten hebben ondertekend, waaronder enorme contracten met toonaangevende landen. Dit is een bijzonder hoog cijfer in de geschiedenis van de Israëlische export van defensie.

Begrotingstekort van ongeveer 8 miljard euro in 2018

De Israëlische regering heeft in 2018 fors meer uitgegeven dan dat er binnenkwam, met een begrotingstekort van 32,1 miljard NIS (zoín acht miljard euro). In 2017 was het tekort veel kleiner: 6,3 miljard NIS.

Meer persoonlijke uitgaven in 2018

De gemiddelde Israëli besteedde in 2018 4,1% meer aan persoonlijke consumptie en de kosten van goederen en diensten stegen in 2018 met 9%, na een kleine daling van 0,5% in 2017 en van 0,3% in 2016.

Armoede in Israël anno 2017

In 2017 daalde de incidentie van armoede in personen van 21,9% in 2016 tot 21,2% - onder kinderen van 31,0% tot 29,6% en in gezinnen van 18,5% tot 18,4%. 466.400 gezinnen leefden het afgelopen jaar in armoede, dat zijn 1.780.500 personen, van wie 814.800 kinderen. Voor de eerste keer in vele jaren is het absolute aantal kinderen dat in armoede leeft (23.700) afgenomen, ondanks een toename van de bevolking van kinderen in Israël (47.900).

Zorgen om Chinese investeringen in Israëlische economie anno 2019

Shin Bet-chef Nadav Argaman2 waarschuwde begin januari 2019 tegen massale Chinese investeringen in Israël, en waarschuwde dat een bepaald naamloos land van plan was zich te mengen in Israëlische verkiezingen in april 2019. Volgens een Channel 10-rapport op 9 januari 2019 zei Argaman op een gesloten lezing aan de Universiteit van Tel Aviv dat "de Chinese invloed in Israël bijzonder gevaarlijk is in alles wat verband houdt met strategische infrastructuur en investeringen in grote bedrijven in de economie." Argaman wees op het feit dat Chinese bedrijven de nieuwe haven in Haifa en de lightrail in Tel Aviv aan het bouwen zijn, evenals op pogingen van Chinese bedrijven om de Phoenix en Clal verzekeringsmaatschappijen over te nemen. Hij zei dat naar zijn mening wetgeving nodig was om toezicht te houden op Chinese investeringen in Israël. "De Israëlische wetgeving loopt achter op de veiligheidsbehoeften op het gebied van toezicht op buitenlandse investeringen, en dit kan gevaarlijk zijn. Wetgeving is nodig." Er werd ook gemeld dat het hoofd van de Shin Bet de leidende bron was in de defensie-inrichting, wiens bezorgdheid over de Chinezen resulteerde in de annulering van de overname van de Phoenix-verzekeringsmaatschappij door een Chinees bedrijf.

De VS maakt zich anno 2019 ook zorgen om Chinese investeringen in Israël. Met name om investeringen in de telecommunicatie die belangrijk is voor de militaire samenwerking tussen Israël en de VS. Dit zou intellectuele eigendomsdiefstal en inlichtingenvergaring door China mogelijk kunnen maken.

Rapport: Israëlische technologie zag in het eerste kwartaal van 2019 $ 1,55 miljard aan investeringen

Israëlische startups haalden in het eerste kwartaal van 2019 in totaal $ 1,55 miljard op in 128 deals, volgens een nieuw rapport dat op 16 april 2019 is gepubliceerd door het marktonderzoeksbureau IVC Research Center Ltd. uit Tel Aviv en advocatenkantoor Zysman Aharoni Gayer & Co. (ZAG / S & w). De som vertegenwoordigt een toename van 28% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018, gespreid over 15% meer deals. Durfkapitaalspelers waren goed voor 71 deals en $ 1,3 miljard van de totale opbrengst.

Lange termijn prognose economie vanaf 2019: economische vertraging zonder ultraorthodoxe, Arabische integratie

Volgens de Bank of Israel zal de economische groei van Israël in de komende tientallen jaren sterk afnemen als geen maatregelen worden getroffen om Joodse ultraorthodoxe mannen en Arabische vrouwen in het arbeidsproces op te nemen.

Voetnoten

1 Delegaties uit Israël en de Verenigde Staten hebben belangrijke en diepgaande discussies gehouden op 22 oktober 2018 in Jeruzalem tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Joint Economic Development Group (JEDG) van de VS en Israël. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, en de Israëlische minister van Financiën, Moshe Kahlon, openden de bijeenkomst door de sterke en duurzame banden tussen de Amerikaanse en Israëlische economie en hun respectieve regeringen te bevestigen. De twee delegaties merkten op dat de economieën van de Verenigde Staten en Israël met elkaar verweven zijn en dat de verdieping van de samenwerking in een hele reeks sectoren blijft toenemen. De Amerikaanse delegatie prees de sterke economische prestaties van Israël. De Israëlische delegatie sprak haar waardering uit voor het langdurige partnerschap tussen de twee regeringen. De delegaties bevestigden hun toezegging om de economische vooruitgang en samenwerking te volgen. Naast andere verwezenlijkingen hebben de delegaties een taskforce opgericht die het komende jaar zal werken aan het bijwerken van het Israël-VS Belastingverdrag. De taskforce zal verslag uitbrengen over de voortgang ervan aan de JEDG die in 2019 zal bijeenkomen. De delegaties hebben ook een samenwerkingsmemorandum ondertekend dat informatie-uitwisseling en samenwerking op het gebied van huisvesting en gemeenschapsontwikkeling tot stand brengt. De huisvestingsdiscussie concentreerde zich op betaalbare huisvesting en stedelijke revitalisering. De twee partijen wisselden ook een memorandum van overeenstemming uit over samenwerking op milieugebied, zoals afvalbeheer, bodemsanering, noodmaatregelen en decontaminatiebenaderingen, luchtkwaliteit en verbeteringen van de waterkwaliteit.

2 Shin Bet is de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst.

Lees verder

© 2008 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nepal: economieNepal: economieNepal behoort tot de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoe…
Micro-, Meso- en Macro-economieMicro-, Meso- en Macro-economieUitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel het 7de antwoord: Economie is (oa) Micro economie, Macro economie…
Het marktmechanismeHet marktmechanisme, een van de bekendste werken van de moderne economie en het word dan ook door verscheidene mensen ge…
De Bahamas als vakantielandDe Bahamas als vakantielandDe Bahamas zijn één van die exotische oorden welke tot de verbeelding spreken. Voor een tropische vakantie zijn de Baham…
Cultuur Israël: Belangrijke feiten over IsraëlCultuur Israël: Belangrijke feiten over IsraëlHet kleine land Israël krijgt veel belangstelling in de media. Dat betreft voornamelijk de politieke situatie. Veel mens…
Bronnen en referenties
  • Ministerie van BuZa van Israël
  • Netanyahu: Israel moving up in the world - INN
  • Marktonderzoeksbureau IVC Research Center Ltd. uit Tel Aviv en advocatenkantoor Zysman Aharoni Gayer & Co. (ZAG / S & w)

Reageer op het artikel "Israël in vogelvlucht: economie - stand van zaken 2017-2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 16-08-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Israël
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!