InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Uitkeringen 2009& Kinderbijslag& Kindertoeslag&Kinderopvang
nieuws uitgelicht

Uitkeringen 2009& Kinderbijslag& Kindertoeslag&Kinderopvang

Uitkeringen 2009& Kinderbijslag& Kindertoeslag&Kinderopvang Op 1 januari 2009 zijn de bedragen voor de kinderbijslag opnieuw vastgesteld. De bedragen groeien mee met de ontwikkeling van de prijzen. Hieronder de bedragen vanaf 1 januari 2009. De kindertoeslag is vervangen door het kindgebonden budget. Hieronder mee er over.

Kinderbijslag

Om ouders en verzorgers een tegemoetkoming te geven in de kosten van onderhoud van de kinderen, is de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) in het leven geroepen. De Kinderbijslag geldt voor kinderen tot 18 jaar. De uitkering vindt plaats na afloop van ieder kwartaal.

Kinderbijslag afhankelijk van leeftijd en jaar van geboorte

Er wordt onderscheid gemaakt naar het jaar waarin het kind geboren is en de leeftijd van het kind. Is het kind voor 1 januari 1995 geboren en tussen de 12 en 18 jaar oud, dan geldt ook nog de gezinsgrootte. Woont het kind niet thuis, maar elders, dan spelen eigen arbeidsinkomsten en het bedrag dat de ouders of verzorgers bijdragen in het levensonderhoud van het kind nog een rol. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden andere bedragen, waarbij de leeftijd, maar niet het aantal kinderen een rol speelt.

Tabel Kinderbijslag

Kinderen 12 t/m 17 jaarGeboren voor 1-1-1995 en tussen 12 en 18 jaar
1 kind 278,55
2 kinderen 313,25
3 kinderen 324,81
4 kinderen 350,23
5 kinderen 365,47
6 kinderen of meer 375,64

LeeftijdGeboren op of na 1-1-1995. Per kind
0 t/m 5 jaar 194,99
6 t/m 11 jaar 236,77
12 t/m 17 jaar 278,55

Kindertoeslag wordt kindgebonden budget

Vanaf 1 januari 2009 kennen we een nieuw fenomeen: het kindgebonden budget. Dit is een extra tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud van kinderen. De toeslag komt in de plaats van de heffingskorting voor kinderen die we kennen in de inkomstenbelasting. De hoogte van het totale kindgebonden budget is afhankelijk van het bruto gezinsinkomen en van het aantal kinderen in het gezin. Hoe lager het gezinsinkomen, des te hoger het bedrag per kind; hoe meer kinderen per gezin, des te hoger het totale bedrag aan kindgebonden budget.

Maximum bedragen kindgebonden budget

Aantal kinderenmaximum bedrag
gezinnen met 1 kind 1.011,-
gezinnen met 2 kinderen 1.322,-
gezinnen met 3 kinderen 1.505,-
gezinnen met 4 kinderen of meer 1.611,-

Toelichting
Zoals gezegd: de toekenning van dit budget is afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen en het aantal kinderen in het gezin. Hoe lager het gezinsinkomen, hoe hoger het budget. Is het gezinsinkomen lager dan 29.914,- dan ontvangt dit gezin het maximum van de bedragen (dus 1.011,- bij 1 kind of 1.611,- bij 4 kinderen). Naar mate het inkomen hoger ligt, neemt het budget af. Heeft een gezin bijvoorbeeld 2 kinderen en een gezinsinkomen van meer dan 49.895,-, dan ontvangt het gezin in het geheel geen budget meer.

Hoe aanvragen en wie betaalt uit?

Uitbetaling van het kindgebonden budget geschiedt door de Belastingdienst. In principe hoeft u geen aanvraag in te dienen en keert de Belastingdienst het budget automatisch aan u uit. Zij baseert zich daarbij op de bij haar bekende gegevens. Mocht uw situatie zich wijzigen (bijvoorbeeld door een tussentijdse geboorte of verandering in het gezinsinkomen), dan kunt u via de site van de Belastingdienst - www.belastingdienst.nl - een aanvraag doen of wijzigen.

Kinderopvang

Via de belastingdienst kunt u een deel van de kosten voor kinderopvang terug krijgen. De regeling geldt voor allewerkende ouders of als u een cursus of opleiding volgt om weer aan het werk te komen. De tegemoetkoming bestaat uit twee delen: een vast gedeelte en een inkomensafhankelijk gedeelte. U dienst gebruik te maken van een erkende inrichting voor kinderopvang om voor het vaste deel in aanmerking te komen. De hoogte van de vergoeding is 1/3 deel van de gemaakte kosten.

Het inkomensafhankelijke deel is een percentage van de opvangkosten. Doch het maximale bedrag is 6,10 per uur. De hoogte is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen dat van de opvang gebruik maakt. De vergoeding is hoger naarmate het inkomen lager is. Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u een calculator, waarmee u kunt berekenen hoeveel u in 2009 vergoed krijgt.

Lees verder

© 2007 - 2017 Hypotheekinfo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kindgebonden budget 2012Kindgebonden budget 2012In dit artikel leest u wat de hoogte van het kindgebonden budget is. Wat is het kindgebonden budget, hoe kunt u het aanv…
Kindgebondenbudget 2012: Hoogte, voorwaarden & aanvragenKindgebondenbudget 2012: Hoogte, voorwaarden & aanvragenIn dit artikel leest u wat de hoogte van het kindgebonden budget is in 2012. Wat is het kindgebonden budget, hoe kunt u…
Veranderingen kindregelingen per 2015Ouders van kinderen kunnen vanaf 2015 financieel worden ondersteund door nog vier regelingen. De andere regelingen verva…
Kinderbijslag 2014 omlaag?Kinderbijslag 2014 omlaag?De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden…
Bronnen en referenties
  • Bronnen: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Belastingdienst

Reageer op het artikel "Uitkeringen 2009& Kinderbijslag& Kindertoeslag&Kinderopvang"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Martijn Ten Velde, 30-07-2010 11:16 #1
Volgens de belastingtelefoon van de belastingdienst kan ik geen aanspraak maken voor Kindgebonden budget 2009 voor mijn 2de kind omdat zij na 11 december 2009 is geboren (dwz 15 december 2009).
Zou u mij ook kunnnen zeggen of dat het klopt dat geboortes na 11 december (van een bepaald jaar) niet worden meegenomen voor Kindgebonden budget? Reactie infoteur, 31-10-2010
Helaas wel.

Infoteur: Hypotheekinfo
Laatste update: 05-01-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!