InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2019

Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2019

Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2019 Het Centraal Planbureau heeft nieuwe vooruitzichten en verwachtingen voor de economie en economische groei 2019 en 2020 bekend gemaakt, nu weet het kabinet wat het moet doen voor de begroting 2020 en de meerjarencijfers. Het gaat om de kerngegevens van onze economie 2017-2020, 15 augustus 2019. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van het Centraal economisch Plan 2019. Hoe zien de vooruitzichten voor 2019 en 2020 eruit, wat zijn de renteverwachtingen voor uw hypotheekrente? Wat staat ons met Prinsjesdag 2019 en Miljoenennota 2020 te wachten? De ramingen voor de Nederlandse economie laten lagere cijfers zien, de economie koelt wat af.

Inhoud


Macro Economische Verkenningen CPB

Wat we met Prinsjesdag als economische vooruitzichten krijgen gepresenteerd, komt uit de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau CPB. De medewerkers daar worden wel de rekenmeesters van het kabinet genoemd, omdat ze veel rekenwerk verrichten waar het kabinet zijn voordeel mee kan doen en ook de politieke programma's en verkiezingsprogramma's doorrekenen om ons te behoeden voor sprookjes. Het CPB is onafhankelijk en wordt juist daarom door veel partijen zeer serieus genomen. Deze onafhankelijkheid kan conflicten geven met de politiek, omdat zo ook meningen en onderzoeken naar buiten kunnen komen die de politiek liever nog niet naar buiten had zien komen, maar zo hebben we dat in ons land bij wet geregeld. In dit artikelen worden de laatste ramingen gegeven maar ook de ontwikkelingen in deze ramingen. Voortdurend stelt het Centraal Planbureau immers zijn ramingen bij.

Kerngegevens en Prinsjesdag (Miljoenennota)

In maart van het jaar presenteert het Centraal Planbureau het Centraal economisch Plan CEP. Dit is een vroege voorloper van de Macro Economische verkenningen MEV. Het CEP wordt in het voorjaar door het kabinet gebruikt om de begroting voor volgend jaar op te stellen en te bezien of er koopkrachtreparatie of andere aanvullende maatregelen nodig zijn. Eventuele aanpassingen en nieuwe ramingen komen tercht in de MEV die tegen die tijd (september) ten grondslag ligt aan de cijfers van Prinsjesdag en de Miljoenennota. De belangrijkste uitgangspunten vinden we terug in de zogenaamde kerngegevens. Cijfers veranderen voortdurend, maar de kerngegevens geven wel een hele aardige indruk van ons te wachten staat.

Kerngegevens 2017 en 2018 ten behoeve van de Macro Economische Verkenningen en Prinsjesdag 2017

Voor 2017 is vooral de hogere economische groei opvallend (3,3% in 2017 en 2,5% in 2018). De wereldhandel groeit met ruim 4% en de olieprijs blijft net on de 50 dollar steken (49,5 dollar per vat). De lange rente stijgt maar blijft laag (0,6 à 0,8%). De werkloosheid komt fors lager uit (440.000 in 2017 en 395.000 in 2018). De koopkracht van werkenden stijgt licht (0,3 à 0,5%) De belangrijkste nieuwe cijfers zien er als volgt uit voor de jaren 2017 en 2018:

Kerngegevens voor Nederland, 2014-2017, mutaties per jaar in %, voorlopige MEV 2015-2018 op 16 augustus 2017

Enkele kerngegevens, verwachting economie2015201620172018
Relevante wereldhandel3,83,64,3 4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)51,943,349,349,5
Eurokoers (dollar per euro)1,111,111,111,14
Lange rente Nederland (niveau in %)0,70,30,60,8
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,32,23,32,5
Consumptie huishoudens2 1,62,22,3
Investeringen bedrijven11,23,16,3 4,7
Uitvoer van goederen en diensten6,5 4,34,94,5
Invoer van goederen en diensten8,44,1 4,45,1
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,20,11,31,3
Contractloon marktsector1,21,51,62,2
Koopkracht, mediaan alle huishoudens1,02,70,30,5
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)614538440395
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)6,96,04,94,3
Begrotingstekort, EMU-saldo -2,10,40,60,9

Kerngegevens 2018 en 2019 ten behoeve van het Centraal Economisch Plan 2018 en dus Prinsjesdag 2018

Voor 2018 zien we een economische groei van meer dan 3% (3,2%) en voor 2019 van 2,7%. Hele mooie groeipercentages, maar natuurlijk zijn er vele onzekerheden. Denk aan de gevolgen en vormgeving van de Brexit, een mogelijke handelsoorlog met Amerika, de verkiezingsuitslagen in enkele landen. De lange rente stijgt naar 0,9% in 2019, de wereldhandel groeit met bijna 4,5 4%. De olieprijs schommelt rond de 65 dollar en het begrotingsoverschot van de overheid neemt verder toe. De werkloosheid daalt verder. De koopkracht van werkenden stijgt . De belangrijkste nieuwe cijfers zien er als volgt uit voor de jaren 2018 en 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2016-2019, mutaties per jaar in %, voorlopige CEP 2018 op 6 maart 2018

Enkele kerngegevens, verwachting economie2016201720182019
Relevante wereldhandel44,74 4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)43,55467,763,6
Eurokoers (dollar per euro)1,111,131,221,22
Lange rente Nederland (niveau in %)0,30,50,70,9
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,33,13,22,7
Consumptie huishoudens1,62,82,12,5
Investeringen bedrijven3,156 4,2
Uitvoer van goederen en diensten4,3 5,54,94,6
Invoer van goederen en diensten4,14,9 5,15,2
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,11,31,62,3
Contractloon marktsector1,51,62,23,2
Koopkracht, mediaan alle huishoudens2,60,32,61,6
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)538438355320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)64,93,93,5
Begrotingstekort, EMU-saldo 0,41,10,70,9

Kerngegevens 2018 en 2019, juni raming t.b.v. Prinsjesdag 2018

Het jaar 2019 staat in het licht van een ten opzichte van 2018 wat lagere economische groei in combinatie met een oplopende inflatie. Hierin zitten niet de gevolgen van een mogelijke handelsoorlog met Amerika en een ruwe Brexit. De lange rente stijgt naar 0,9% in 2019, de wereldhandel groeit met 4,4%. De olieprijs schommelt rond de 69 dollar en het begrotingsoverschot van de overheid neemt verder toe naar 0,9% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,4%. De koopkracht van werkenden stijgt . De belangrijkste nieuwe cijfers zien er als volgt uit voor de jaren 2018 en 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2016-2019, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2019, 19 juni 2018

Enkele kerngegevens, verwachting economie2016201720182019
Relevante wereldhandel3,84,34,4 4,4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)44,35572,268,8
Eurokoers (dollar per euro)1,111,131,221,22
Lange rente Nederland (niveau in %)0,30,50,70,9
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,23,22,92,7
Consumptie huishoudens1,61,93,12,5
Investeringen bedrijven3,14,85,6 4,2
Uitvoer van goederen en diensten4,3 6,14,34,6
Invoer van goederen en diensten4,15,4 5,45,2
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,11,31,52,3
Contractloon marktsector1,51,62,12,1
Koopkracht, mediaan alle huishoudens2,60,20,61,6
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)538438345315
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)64,93,83,4
Begrotingstekort, EMU-saldo 0,41,10,60,9

Kerngegevens 2018 en 2019, augustus 2018, raming t.b.v. Prinsjesdag 2018

Nog recentere gegevens in aanloop naar Prinsjesdag 2018:

Kerngegevens voor Nederland, 2016-2019, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2019, 16 augustus 2018

Enkele kerngegevens, verwachting economie2016201720182019
Relevante wereldhandel3,64,93,4 4,0
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)44,35572,572,2
Eurokoers (dollar per euro)1,111,131,191,17
Lange rente Nederland (niveau in %)0,30,50,60,7
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,22,92,82,5
Consumptie huishoudens1,11,92,72,3
Investeringen bedrijven-6,74,44,8 3,8
Uitvoer van goederen en diensten1,7 5,334,2
Invoer van goederen en diensten-24,9 3,34,8
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,51,222,5
Contractloon marktsector1,51,62,02,9
Koopkracht, mediaan alle huishoudens2,60,30,41,3
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)538438355320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)64,93,93,5
Begrotingstekort, EMU-saldo 01,20,70,9

Ook in de update van de cijfers van 16 augustus 2018 ziet het er prima uit voor de Nederlandse economie met een economische groei van 2,8% in 2018 en 2,5% in 2019. Enige afvlakking is er dus wel. De lange rente loopt licht op naar 0,7% in 2019. Opvallend is ook de aantrekkende inflatie, in 2018 gaat het om 2% in 2019 is dit 2,5%. Invoer en uitvoer groeien stevig. Het begrotingsoverschot loopt op naar 0,9% in 2019 en de werkloosheid neemt af naar 3,5% van de beroepsbevolking in 2019.

Kerngegevens 2019 en 2020, maart 2019, raming t.b.v. Prinsjesdag 2019

Nog recentere gegevens in aanloop naar Prinsjesdag 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2017-2020, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2020

Enkele kerngegevens, verwachting economie2017201820192020
Relevante wereldhandel5,04,81,8 1,5
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)54,370,96161
Eurokoers (dollar per euro)1,131,181,141,14
Lange rente Nederland (niveau in %)0,50,60,40,6
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,92,51,51,5
Consumptie huishoudens1,91,52,31,5
Investeringen bedrijven4,44,22,6 2,5
Uitvoer van goederen en diensten5,3 2,71,12,3
Invoer van goederen en diensten4,92,7 1,53,0
Nationale consumentenprijsindex (CPI)1,31,62,31,4
Contractloon marktsector1,62,02,72,3
Koopkracht, mediaan alle huishoudens0,30,31,61,3
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)438350345370
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)4,93,83,84.0
Begrotingstekort, EMU-saldo1,21,41,20,8

De economische groei zal in 2019 en 2020 lager zijn, 1,5% in plaats van 2 tot 2,5%. Dit komt ondermeer door een lagere groei van de wereldhandel. De lange rente stijgt in 2020 ten opzichte van 2019. De binnenlandse bestedingen volgen een lager groeipad. Opvallend is ook dat de werkloosheid in 2020 voor het eerst in jaren stijgt naar 370.000 personen.

Kerngegevens 2019 en 2020, juniraming 2019, update raming t.b.v. Prinsjesdag 2019

Recente gegevens in aanloop naar Prinsjesdag 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2017-2020, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2020

Enkele kerngegevens, verwachting economie2017201820192020
Relevante wereldhandel5,03,21,7 2,4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)54,370,968,766,8
Eurokoers (dollar per euro)1,131,181,121,12
Lange rente Nederland (niveau in %)0,50,60,20,4
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,92,71,71,5
Consumptie huishoudens1,92,51,41,7
Investeringen bedrijven4,44,84,3 2,1
Uitvoer van goederen en diensten5,3 2,71,32,1
Invoer van goederen en diensten4,92,8 2,22,8
Nationale consumentenprijsindex (CPI)1,22,12,41,5
Contractloon marktsector1,62,02,52,3
Koopkracht, mediaan alle huishoudens0,30,31,21,4
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)438350325350
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)4,93,83,53,7
Begrotingstekort, EMU-saldo1,21,51,30,6

Kerngegevens 2019 en 2020, augustus 2019, update raming t.b.v. Prinsjesdag 2019

Meest recente gegevens in aanloop naar Prinsjesdag 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2017-2020, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2020

Enkele kerngegevens, verwachting economie2017201820192020
Relevante wereldhandel5,13,21,9 1,9
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)54,370,964,961,3
Eurokoers (dollar per euro)1,131,181,131,12
Lange rente Nederland (niveau in %)0,50,60,10
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,92,61,81,4
Consumptie huishoudens2,12,31,51,6
Investeringen bedrijven4,22,24,7 2,3
Uitvoer van goederen en diensten6,5 3,72,31,9
Invoer van goederen en diensten6,23,3 3,12,8
Nationale consumentenprijsindex (CPI)1,32,22,51,6
Contractloon marktsector1,52,02,52,5
Koopkracht, mediaan alle huishoudens0,30,21,21,2
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)438352310335
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)4,93,93,43,6
Begrotingstekort, EMU-saldo1,31,51,20,5

Opvallend is dat het CPB voor 2020 uitgaat van een aanhoudend groeiende wereldhandel, ondanks de handelsproblemen tussen de VS en China en een aantal geopolitieke dreigingen (Iran). De olieprijs is ietwat verlaagd. Het CPB voorziet voor 2020 gelijkblijvende lange rente en koers van de euro ten opzichte van de dollar. De verwachte economische groei wijkt nauwelijks af van de eerdere raming in juni 2019. De particuliere consumptie huishoudens is voor 2019 slechts 0,1% naar beneden bijgesteld, terwijl de investeringen van bedrijven verder toeneemt, een verschuiving in bestedingen dus. De inflatie in 2019 komt uit op 2,5%, in 2020 op 1,6%. Een loopkrachtsstijging van 1,6% in 2019 wordt niet meer gehaald. De werkloosheid neemt in 2020 toe ten opzichte van 2019 maar op een lager niveau dan in de ramting van juni 2019. Het begrotingstekort komt in 2020 uit op 0,5%.

Update Prinsjesdag 2019

De cijfers zijn op Prinsjesdag 2019 licht bijgesteld en zijn als volgt:

Kerngegevens voor Nederland, 2017-2020, mutaties per jaar in %, Mev 2020, Miljoenennota 2020

Enkele kerngegevens, verwachting economie2017201820192020
Relevante wereldhandel5,13,21,9 1,9
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)54,370,964,961,3
Eurokoers (dollar per euro)1,131,181,131,12
Lange rente Nederland (niveau in %)0,50,60,10
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,92,61,81,5
Consumptie huishoudens2,12,31,51,9
Investeringen bedrijven4,22,24,8 2,3
Uitvoer van goederen en diensten6,5 3,72,31,9
Invoer van goederen en diensten6,23,3 3,12,9
Nationale consumentenprijsindex (CPI)1,32,22,51,5
Contractloon marktsector1,52,02,52,5
Koopkracht, mediaan alle huishoudens0,30,21,22,1
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)438352310335
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)4,93,83,43,5
Begrotingstekort, EMU-saldo1,31,51,20,3

Weinig veranderingen ten opzichte van de augustusraming. De economische groei 2020 is iets verhoogd (van 1,4% naar 1,5%), de particuliere consumptie 2020 is verhoogd naar 1,9% (was 1,4%, lastenverlichting werkt door), de invoer 0,1% extra omhoog in 2020, ibflatie 0,1% lager. Uiteraard stijgt de koopkracht in 2020 meer (2,1% in plaats van 1,2%) en is het begrotingsoverschot iets lager (0,3% in plaats van 0,5%).

Lees verder

© 2013 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Prognose hypotheekrente 2020Prognose hypotheekrente 2020De hypotheekrente bepaalt in belangrijke mate uw hypotheeklasten en de prestaties op de woningmarkt. Gaat de hypotheekre…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven v…
Quiz over Prinsjesdag voor basisschool of demente oudereQuiz over Prinsjesdag voor basisschool of demente ouderePrinsjesdag, geld en politiek: iedereen heeft er mee te maken. Jong en oud. Niet iedereen is geïnteresseerd in politiek,…
Geschiedenis van PrinsjesdagGeschiedenis van PrinsjesdagSinds april 2013 zit Willem-Alexander op de troon. Daarvoor hebben wij vier vrouwelijke koninginnen gehad. Waar komt de…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenTwee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt…
Bronnen en referenties
  • CPB

Reageer op het artikel "Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 17-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Miljoenennota 2020
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!