InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Hoogte en uitbetalingsdata Wajong, 2012 - 2013

Hoogte en uitbetalingsdata Wajong, 2012 - 2013

Hoogte en uitbetalingsdata Wajong, 2012 - 2013 Wajong is de afkorting voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Iemand heeft recht op een uitkering van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten als de persoon jonger dan 17 jaar is en arbeidsongeschikt is verklaard of als een persoon arbeidsongeschikt is en jonger is dan 30 jaar, maar wel minimaal 6 maanden heeft gestudeerd. De hoogte van de Wajong-uitkering is afhankelijk van de leeftijd en het percentage waarvoor men is afgekeurd. Meer informatie over de voorwaarden, hoogte van de Wajong-uitkering en de betalingsdatum van de Wajong-uitkering in 2012 en 2013 zijn te vinden in dit artikel.

Wajong

De afkorting Wajong staat tot 1 januari 2010 voor: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten.
Vanaf 1 januari 2010 is de Wajong veranderd en gelden er andere regels dan toen er voor 1 januari 2010 een Wajong-uitkering is aangevraagd. De wet heet na 1 januari 2010: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Bij ziekte of handicap bestaat er recht op een Wajong-uitkering

Iemand die al op jonge leeftijd een ziekte of handicap kreeg, wordt met behulp van Wajong geholpen bij het vinden en behouden van passend werk. Indien het niet lukt om passend werk of een inkomen op eigen kracht te verkrijgen, dan bestaat er recht op hulp van Wajong en kan er een Wajong-uitkering worden aangevraagd.
Let op:
de regels voor Wajong-uitkering vóór 1 januari 2010 zijn anders dan de regels voor een Wajong-uitkering na 1 januari 2010.

Regels voor Wajong-uitkeringen van vóór 1 januari 2010

Het volgende is van toepassing indien er vóór 1 januari 2010 al recht was op een Wajong-uitkering.
De situatie vóór 1 januari 2010 waardoor er recht op een Wajong-uitkering bestaat.
  • vóór 1 januari 2010 werd er al een Wajong-uitkering ontvangen.
  • de Wajong-uitkering is vóór 1 januari 2010 gestopt en de gezondheid is verslechterd.
  • de eerste Wajong-uitkering is vóór 1 januari 2010 aangevraagd.

Regels voor Wajong-uitkeringen van na 1 januari 2010

Vanaf 18 jaar bestaat er recht op een Wajong-uitkering. Het recht bestaat als iemand een ziekte heeft of een handicap. Betrokkene krijgt dan hulp om werk te vinden en te behouden. Als iemand een opleiding volgt, dan wordt er (noodzakelijke) ondersteuning bij de studie gegeven. Iemand die niet kan werken krijgt een Wajong-uitkering. Hiermee wordt een invullingsgegeven aan de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het UWV voert de wet uit en geeft ondersteuning bij het vinden van een baan en zorgt ook voor een uitkering (als iemand niet genoeg verdient of helemaal niet kan werken).

Aanvragen van een Wajong-uitkering.

Een Wajong-uitkering kan worden aangevraagd, indien:
  • iemand voor het 17e levensjaar al een ziekte of handicap had.
  • iemand een opleiding volgt en nog geen 30 jaar is, heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf 1 jaar na aanvang van de ziekte of handicap.
Let op:
aanvragen moeten uiterlijk 4 maanden voor de 18e verjaardag worden aangevraagd als de aanvrager nog geen 18 jaar is of als de aanvrager 18 jaar of ouder is ongeveer 6 maanden nadat de ziekte of handicap is ontstaan.

Hoe hoog is de Wajong-uitkering?

De hoogte van de Wajong-uitkering wordt vastgesteld op basis van de leeftijd. Voor iedere dag dat er recht is op de Wajong-uitkering wordt berekend wat er maandelijks moet worden uitbetaald. Daarom staan in deze tabel de uitkeringen per dag.
Bij een leeftijd vanis de grondslag Wajong per (werk)dag
18 jaar30,46
19 jaar35,15
20 jaar41,17
21 jaar48,54
22 jaar56,91
23 jaar en ouder66,95
Per 1 juli 2012
Let op:
De Wajong-uitkering wordt berekend aan de hand van de mate van arbeidsongeschiktheid en in de tabel genoemde grondslag. De grondslag voor de Wajong-uitkering is het wettelijk (bruto) minimum(jeugd)loon per maand (exclusief vakantiebijslag), De hoogte van de Wajong-uitkering is een % van de grondslag. De hoogte van het % wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid en het vastgestelde % arbeidsongeschiktheid moet liggen tussen 25% en 100% . De hoogste uitkering is 75% van de in de tabel genoemde grondslag.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Als er op of na 1 januari 2010 een Wajong-uitkering is toegekend, dan wordt er ook een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten uitbetaald. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is en vergoeding voor de extra ziektekosten. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt jaarlijks automatisch in september uitbetaald. Wanneer een uitkering via een werkgever of instantie wordt ontvangen, dan wordt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten door de werkgever of instantie uitbetaald. Dus naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming compenseert (deels) de inkomensachteruitgang die de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt en bedraagt tot 23 jaar een vast bedrag per maand.
leeftijdtegemoetkoming per maand
18 jaar15,43
19 jaar14,80
20 jaar8,87
21 jaar4,37
22 jaar1,79
Per 1 juli 2012

Let op:
De overheid draagt, via een jaarlijkse algemene tegemoetkoming, bij in een deel van de extra kosten die chronisch zieken of gehandicapten maken. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het bedrag van de tegemoetkoming variëren tussen de 153 en 510 per jaar. De overheid heeft met ingang van 1 januari 2012 de voorwaarden voor de Wtcg-tegemoetkoming aangepast. Het gevolg van deze aanpassing is dat er nieuwe voorwaarden gelden voor de tegemoetkoming die in 2013 aan een aanvrager wordt uitgekeerd.

Wanneer wordt de Wajong uitkering uitbetaald in 2012 en 2013?

De Wajong uitkering wordt maandelijks rond de 23e van de maand door het UWV aan zijn uitkeringsgerechtigden uitbetaald. In het onderstaande overzicht wordt per maand aangegeven welke uitbetalingsdatum het UWV zal hanteren in 2012 en 2013. Afhankelijk van uw bank, kan het dan nog 2 werkdagen duren voordat het bedrag op uw rekening zal staan.

Uitbetalingsdata 2012
vrijdag 21 september 2012
dinsdag 23 oktober 2012
vrijdag 23 november 2012
vrijdag 21 december 2012

Uitbetalingsdata 2013
woensdag 23 januari 2013
vrijdag 22 februari 2013
vrijdag 22 maart 2013
dinsdag 23 april 2013
donderdag 23 mei 2013
vrijdag 21 juni 2013
dinsdag 23 juli 2013
vrijdag 23 augustus 2013
maandag 23 september 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 22 november 2013
maandag 23 december 2013

Vakantiegeld en Wajong

Veelgestelde vragen door "Wajongers" zijn: Is er ook recht op vakantiegeld en wanneer wordt het vakantiegeld gestort? Wanneer er recht is op een Wajong-uitkering, dan is er ook recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld zal in de maand mei tegelijkertijd met het maandelijkse uitkeringsgeld gestort worden. De hoogte van het vakantiegeld bedraagt 8% van de uitkering.

Lees verder

© 2012 - 2017 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte Wajong uitkering 2012Hoogte Wajong uitkering 2012De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten) is ingrijpend veranderd vanaf 1 januari 2010, als gevolg van de…
Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Arbeidsongeschikten die een Wajong-uitkering ontvangen, hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, oftewel de Wajong-k…
Een Wajong-uitkeringJongeren met een beperking die arbeidsongeschikt zijn, ontvangen vaak een Wajong-uitkering. Dit is een sociale voorzieni…
Particpatiewet voegt bijstand en Wajong samenParticpatiewet voegt bijstand en Wajong samenDe Participatiewet, de regeling die de Wajong en bijsttand samenvoegt, wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Alle Wajong'e…
Hoogte AOW, ANW, Wajong per 1 januari 2012Hoogte AOW, ANW, Wajong per 1 januari 2012De loongerelateerde uitkeringen, zoals de WW, ANW, Wajong en WAO stijgen per 1 januari 2012, omdat de uitkeringen zijn g…
Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.uwv.nl

Reageer op het artikel "Hoogte en uitbetalingsdata Wajong, 2012 - 2013"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Brigitta, 24-08-2015 10:47 #4
Geachte lezer,

Ik heb een vraag, de Wajong uitkering van onze zoon is 511,56. Een meisje dat ik ken woonachtig in de zelfde instantie als waar hij woont is net 21 geworden en ontvangt 250,00 meer dan hij. Vanaf begin van haar Wajong heeft zij al meer gekregen dan hij? De situatie qua handicap is hetzelfde zijn woonachtig in dezelfde instantie dus kun u mij uitleggen hoe dat kan? Ik weet wel dat de leeftijd ermee te maken heeft, maar zoveel verschil?

Vr Gr Brigitta vd Spoel Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Brigitta,

Iemand van 21 jaar zonder inkomen, die niet kan werken en niet naar school gaat, heeft 824,40 bruto per maand. Daarnaast is het moeilijk om een antwoord te geven omdat relevante informatie ontbreekt. Feitelijk zouden de beide uitkeringsspecificaties naast elkaar worden gelegd om een goede analyse te kunnen maken.

TekstSchrijver

Paul, 14-10-2014 15:45 #3
Mijn dochter had ook vóór 2010 een Wajong uitkering. Ik merk bij de belastingaangifte voor haar over 2013, dat haar uitkering in 2013 Euro 784,- (p.j.) lager is dan in 2012. Haar loonbelasting en premies volksverzekering over de totale uitkering zijn daarentegen Euro 329,- méér dan in 2012. Totaal dus 1113,- verschil.

Haar situatie is in de twee jaren niet gewijzigd (leeftijd eind 2013 28 j). Wat zou de oorzaak van dit negatieve verschil kunnen zijn?

Mvg. Paul B Reactie infoteur, 29-11-2014
Beste Paul,

Om een antwoord te kunnen geven is er meer informatie nodig. Er is een verschil tussen de hoogte van de uitkering van voor en na 2010. Het UWV moet op de vraag een antwoord kunnen geven.

Lukt het niet, mail dan even terug.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Peter, 02-12-2013 17:06 #2
Ik ben curator geworden van onze pleegdochter.
Nu wil ik de uitkering op een ander rekeningnummer laten komen.
Hoe regel ik dat?
Verder is mij niet duidelijk hoe de hoogte van de uitkering is bepaald. Reactie infoteur, 15-12-2013
Hallo Peter,

De bedragen van een Wajong-uitkering liggen vast en zijn leeftijdsgebonden. Wijziging van een rekeningnummer kan eenvoudig aan de uitkerende instantie (UWV) gevraagd (doorgegeven) worden.

TekstSchrijverT

Nikita, 30-08-2013 12:50 #1
Hier bij heb ik een vraag aan u. hoe kan het dat mijn loon van af feb.2013 664.03 per maand is en deze maand is het maar 515 zal u dat voor mij naar willen kijken.
met vriendelijke groeten nikita jasper Reactie infoteur, 05-09-2013
Beste Nikita,

De reden waarom het 149 minder is, kan op basis van je vraag niet beantwoord worden. Je zult meer informatie moeten geven of met het uwv bellen.

U kunt het UWV bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

0900 - 92 94 ( 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten)

of mail even je mailadres.

Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 14-04-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Schrijf mee!