InfoNu.nl > Financieel > Beleggen > Beleggen: Pagina 90
Artikelen 891 - 900 in de rubriek Beleggen

Beleggen (Financieel)

Selectie van een obligatie

Selectie van een obligatie

Het risico bij obligaties bestaat met name uit renterisico: de belegger moet bij zijn te volgen strategie bepalen of hij handelt op rentevisie (actief) of niet (passief). Senger, 14-05-2007
Selectie van een aandeel

Selectie van een aandeel

Om een aandeel fundamenteel te analyseren of te waarderen en te komen tot de juiste strategie, zijn er diverse grootheden die op een rij gezet kunnen worden. Senger, 14-05-2007
De statistische kant van beleggen: rendement en risico

De statistische kant van beleggen: rendement en risico

Assetallocatie (invulling van de portefeuille) heeft alles te maken met rendementen en risico's. Aan de hand van het risicotolerantiemodel kunnen producten worden vergeleken. Senger, 02-05-2007
Converteerbare obligaties (convertibles)

Converteerbare obligaties (convertibles)

Convertibles zijn obligaties met daaraan toegevoegd een optie-element OF obligaties met een langlopende call-optie of call warrant. Senger, 02-05-2007
Structured products

Structured products

Hier volgt een overzicht en uitleg van zogeheten "structured products", samengesteld uit de standaardproducten. Senger, 02-05-2007
Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering (of strategische assetallocatie) = vermogen spreiden in een bepaalde verhouding over liquiditeiten, obligaties, aandelen en vastgoed. Rebalancing = het herverdelen van het vermo… Senger, 02-05-2007
Technische analyse (algemeen)

Technische analyse (algemeen)

Fundamentele analyse is voor langetermijn-marktvisies. Technische analyse is echter voor de kortere marktbewegingen (= visuele waarschijnlijkheidsanalyse). Ze hebben wel een gemeenschappelijke basis:… Senger, 02-05-2007
Bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse

Om een bedrijf te kunnen beoordelen is het zaak te kijken naar het jaarrapport, met de balans en de resultatenrekening. Belangrijkste gegevens daarbij zijn de financiële ratio's. Senger, 30-04-2007
Bedrijfstakanalyse

Bedrijfstakanalyse

Voor de beoordeling van een bedrijkfstak is het belangrijk te weten in welke levensfase men zit. De fase waarin men verkeert is vaak bepalend voor de koers-winst-verhoudingen (k/w's), die passen bij d… Senger, 30-04-2007
Economische groei, inflatie en wisselkoers

Economische groei, inflatie en wisselkoers

Wat wordt verstaan onder economische groei, inflatie en wisselkoers? En wat is hun invloed op de rendementen in de beleggingswereld? Senger, 29-04-2007