InfoNu.nl > Financieel > Beleggen > Beschermingsbewind, wat is dat?

Beschermingsbewind, wat is dat?

Beschermingsbewind, wat is dat? Als we spreken over 'bewindvoering' is het belangrijk helderheid te scheppen over welke soort bewindvoering we het hebben: beschermingsbewind of bewindvoering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). Hier wil ik het hebben over beschermingsbewind. De Wet onderbewindstelling van meerderjarigen dateert van 1 september 1982.

Wat is beschermingsbewind

Sommige mensen kunnen hun financiën niet zelf regelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of dementerenden, maar soms ook aan psychiatrische patiënten. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd om deze mensen tegen zichzelf, maar ook tegen anderen te beschermen.

Rechtbank

Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam. Zo iemand is dus wel handelingsbekwaam maar niet handelingsbevoegd.

Wie is de bewindvoerder?

In principe kan de bewindvoerder iedereen zijn, met uitzondering van mensen die zelf onder bewind staan. Je hebt er geen speciale opleiding voor nodig, maar bestaan wel opleidingen voor. Als de persoon die onder bewind gesteld wordt zelf iemand aanwijst die hij of zij als bewindvoerder wil hebben, volgt de rechtbank over het algemeen deze keuze. In de praktijk is de bewindvoerder dan vaak een familielid of de partner van de onder bewind gestelde.

Dit hoeft echter niet, er zijn ook professionele bewindvoerders die gevraagd kan worden dit op zich te nemen. Zorginstellingen hebben soms een stichting met vrijwilligers die, als dat nodig is, de bewindvoering van hun cliënten verzorgen. Wie tot bewindvoerder gekozen wordt is een belangrijke keuze, want een goede bewindvoerder kan veel rust geven, maar een slechte bewindvoerder geeft veel onrust. Een lijst met professionele bewindvoerders kan worden gevraagd bij de rechtbank.

Wat doet de bewindvoerder?

Allereerst moet de bewindvoerder - binnen drie maanden na de benoeming door de rechtbank - een beschrijving maken van alles wat onder het bewind is gesteld: inkomen, spaargeld, schulden etc. Die beschrijving moet naar de rechtbank gestuurd worden.
De bewindvoerder verzorgt ook zaken als;
 • het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
 • het aanvragen van een uitkering
 • het aanvragen van kwijtschelding van gemeentebelasting
 • het onderhouden van contacten met instanties
 • het betalen van vaste lasten
 • een afbetalingsregeling treffen bij schulden
 • het verzorgen van de belastingaangifte

Verantwoording

De bewindvoerder moet ieder jaar verantwoording afleggen aan de rechtbank. In die verantwoording moet de bewindvoerder aangeven:
 • ontvangen inkomsten
 • vaste lasten
 • af te betalen schulden
 • afbetaalde schulden
 • begin- en eindsaldo van het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd

Beloning van de bewindvoerder

De vergoeding voor de bewindvoerder is niet willekeurig, hier zijn tarieven voor vastgesteld. Als het inkomen van de onder bewind gestelde te laag is, kan de bewindvoerder hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.
© 2008 - 2017 Judithm, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schuldhulpverlening, hoe werkt dat?Schuldhulpverlening, hoe werkt dat?Ieder van ons kan in een situatie terecht komen dat men zijn schulden niet meer zonder professionele hulp de baas wordt.…
Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Wat is Wsnp bewind?Wat is Wsnp bewind?De financiële crisis heeft bij veel Nederlandse huishoudens tot problematische schulden geleid. Vaak kunnen deze schulde…
Wettelijke schuldsanering, stappenplanWettelijke schuldsanering, stappenplanWie zijn schulden niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door verlies van baan en teruggang in inkomen, kan doorgaans een b…
Wat is een bewindvoerder?Wat is een bewindvoerder en wat zijn zijn taken? Welke eisen worden er aan een bewindvoerder gesteld?
Bronnen en referenties
 • www.rechtspraak.nl
 • Branchevereniging BPI
 • Praktikos opleiding beschermingsbewind

Reageer op het artikel "Beschermingsbewind, wat is dat?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Jeroen van Eldijk, 02-08-2017 12:43 #45
Mijn bewindvoerder heeft de schulden opgelost maar nu kan ik nog niks doen. Ik krijg mijn geld van de maand niet op mijn bank gestort en ze zegt dat ik een brief naar de rechtbank moet schrijven dat of ze het los willen geven.

Coen Hof, 28-07-2017 15:27 #44
Mag de belastingdienst over een belastingschuld rente en kosten berekenen in de tijd dat iemand onder beschermingsbewind valt?

Nanang, 11-11-2016 22:38 #43
Een vraag waar veel mensen niet bij stil staan bewindvoering of beschermingsbewind wat mij niet duidelijk is waardoor zij misbruik van maken. Van mensen plukken die totaal niets vanaf weten hoe alles te werk gaat en dure woorden gebruiken. Wat de meeste bewindvoering de boot in gaat is dat ze meer schulden maken dan aflossen. Beste mensen wees op jullie hoede verzamel alle mails die jullie naar hun stuur die je vraag en geen antwoordt krijgt is bewijs voor de rechter. Succes allemaal.

Truus van der Heijden, 16-10-2016 15:44 #42
Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis en is dementerend, nu heeft zij een bewindvoerder maar die laat ons nooit iets weten! Mogen wij vragen hoe het met moeder haar papieren en dergelijke zit, hij is al verschillende jaren aangesteld en hebben hem op dat vlak nog nooit iets gevraagd, maar zouden toch graag een keer op de hoogte gesteld willen worden? Kunt u ons helpen, dank bij voorbaat.
Met beleefde groet,
Truus van der Heijden.

B. Burgy, 03-08-2016 22:09 #41
Een vraag: mag een persoon die onder beschermingsbewind staat zelf een huurovereenkomst aangaan en ondertekenen? Of is daar toestemming van de bewindvoerder voor nodig? Reactie infoteur, 29-08-2016
Daar is de bewindvoerder bij nodig.

Torkjell, 04-05-2016 13:55 #40
Ik ben op mijn 19e in de schulden gekomen doordat ik niets deed & een drugsprobleem had. Dat is nu allang voorbij… Heb tot mijn 22e in de WSNP gezeten & die met succes afgerond, alleen toen ging ik de beschermingsbewindvoering in… Tot op heden ben ik nu ondertussen 32 jaar, da's 10 jaar in de de beschermingsbewind & wil het allemaal zelf gaan regelen samen met mijn partner, mijn vraag is dus hoe zeg ik dit op? Ik heb me laten vertellen dat je een Motie moet indienen bij het Kantongerecht, maar wat moet ik daar nou precies inzetten dan? Ik heb geen flauw idee als ik eerlijk ben. Wie kan mij hierbij helpen?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 15-05-2016
Je kunt de kantonrechter vragen het bewind op de heffen. Hierbij moet je aantonen dat de redenen waarom je onder bewind gesteld werd er niet meer zijn.

Devries, 01-05-2016 21:23 #39
Bij een nicht is sinds een paar jaar een verandering in haar manier van leven opgetreden. Ze voldoet aan geen enkele verplichting, ze betaalt geen verzekering, geen belasting, haar eigen woning wordt niet onderhouden etc. Gaat iets stuk, dan blijft het stuk. Waarom? Niemand weet het. Ze lijkt normaal, is intelligent en niet gek. Wat basale verplichtingen dingen doet ze wel, zoals boodschappen doen, koken, eten, douchen, de was doen. Voor de rest alleen leuke dingen: hobbies. Op de achtergrond stapelen de problemen zich op waarover zij zich geen zorgen maakt, ook al wordt ze erop gewezen. Een keer gaat het gigantisch mis. Dat weten we al van de vele brieven. Ze is Nederlandse, woonachtig in het buitenland waar ze geen netwerk heeft. Kunt u iets adviseren in deze situatie?

Jochem, 13-02-2016 22:05 #38
Moet je een (huur) woning hebben, of is een postadres voldoende voor het aanvragen van beschermingsbewind?

Aniek, 18-01-2016 18:27 #37
Ik heb een vraag ik zit vrijwillig in beschermingsbewindvoerder hij zou de 18e een betaling moeten doen bij een deurwaarder alleen hij is die niet nagekomen en nu heeft de deurwaarder mij een brief gestuurd dat ik voor de rechter moet verschijnen wat kan ik doen? Word er heel erg bang van Reactie infoteur, 23-01-2016
Mevrouw heeft een persoonlijk antwoord gehad.

Anoniem, 11-01-2016 13:11 #36
L.S.
Onze zoon, nu 31 jaar, hebben wij op z'n 18e jaar onder beschermingsbewind laten plaatsen omdat hij autistisch en rekenblind is. Dat is jaren goed gegaan, maar hij is in december 2014 zijn baan kwijtgeraakt. Hij heeft echter nog altijd een WAJONG uitkering. Omdat hij zijn baan kwijt was werd zijn leefgeld verlaagd van €100 naar €65 per week. Hij heeft nergens schulden, maar als hij bij zijn bewindvoerder om wat extra's vraagt krijgt hij te horen dat daar geen budget voor is. Hij heeft van ons een paar nieuwe kleren gehad omdat hij er bij liep als een zwerver! Eten had hij nauwelijks! Nu hebben we getracht om extra bijstand aan te vragen, mede om de kosten van de bewindvoering te kunnen blijven voldoen, maar tot onze verbazing kwam hij daar niet voor in aanmerking omdat er bijna €6000 op zijn spaarrekening staat! Zijn er misschien regels die dit soort situaties kunnen voorkomen? Als die extra bijstand niet was aangevraagd zouden wij nooit van de spaarpot van onze zoon op de hoogte zijn gekomen! Nu willen wij onze zoon wat meer financiële armslag krijgt, ook wil onze zoon dat wij meer bij zijn zaak worden betrokken, maar de bewindvoerder wil hier niet aan meewerken. In 2007 hebben we een door mijn zoon en mij ondertekende fax gestuurd om dit te bewerkstelligen, maar daar wordt niets mee gedaan. Zijn begeleiding moet het aanspreekpunt zijn volgens ge bewindvoerder, volgens de begeleiding mogen zij dit niet! Wie heeft hierin gelijk? Hoe zorgen we er voor dat wij samen met onze zoon meer inzicht krijgen en onze zoon niet meer wordt afgescheept dat er geen budget is? Reactie infoteur, 13-01-2016
U kunt hierover een brief schrijven naar de kantonrechter. De kantonrechter kan dan eventueel een andere bewindvoerder aanstellen.

Anoniem, 25-09-2015 18:09 #35
Hai ik zit ook onder bewind en al 7 maanden krijg ik geen kinderbijslag
De bewindvoerder zegt dat de kinderbijslag niet aan ons kan worden overgemaakt dat het bij haar moet komen… in 7 maanden tijd is er niks van de kinder geld aan mijn overgemaakt… overal lees ik dat de kinderbijslag voor de kinderen zijn en niet voor de schulden en als ik erover begint met de bewindvoerder dan gaat ze dreigen met ontslag en dat we het maar uit moet zoeken… ik en men man hebben 2 kinderen van 7 jaar en van 2 jaar… Reactie infoteur, 28-09-2015
Omdat u over schulden schrijft heb ik de indruk dat u het niet over beschermingsbewind hebt, maar over de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Dat is iets heel anders en ik kan u hiermee niet helpen.

Roos, 20-08-2015 22:02 #34
Geachte heer/mevrouw,

Ik ben (op vrijwillige basis) onder bewindvoering gekomen. Dit is omdat de bewindvoerder niet anders wou via de rechtbank gegaan. Ik was net 18 geworden en dacht dus dat dit stress verminderend zou zijn gezien de andere privezaken die ik nog had.
Nu puntje bij paaltje zijn we bijna 2 jaar verder. De bewindvoerder betaalt niks uit. Zelfs geen leefgeld ondanks dat ik naar mijn kindje moet.
Ik was 18 jaar en dus schuldvrij toen ik onder bewind ging. Nu bijna 2 jaar verder heb ik ontzettende schulden ondanks dat de rechtbank alles checkt. De bewindvoerder weigert ook te communiceren met mij. En als ik dan een keertje reactie krijg dan is het enige wat ik lees etc etc etc.

Mijn vriend (niet onder bewind) betaalt nu alles voor mij. Nou is mijn vraag omdat ik vrijwillig onder bewin ben gegaan, zal de rechtbank moeilijk doen als ik onder het bewind weg wil?

Gr hopeloze roos. Reactie infoteur, 21-08-2015
Als je wilt dat het beschermingsbewind opgeheven wordt moet je aantonen dat de reden die er de aanleiding voor was, er nu niet meer is.
Als die reden er nog steeds is zal het moeilijk zijn om het bewind opgeheven te krijgen.
Maar als het erom gaat dat de bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kun je de rechtbank om een andere bewindvoerder vragen.

Ex Man, 09-08-2015 17:30 #33
Tijdens ons huwelijk zijn de nodige schulden ontstaan en scheiding is in gang gezet. Nu heeft mijn ex (man) vrijwillig zijn inkomen onder bewind gezet.Dus zegt ons geen kinderalimentatie te kunnen betalen. Maar hij betaald wel maandelijks 200 euro voor dat bewind. Na uitspraak scheiding zou schuldhulpverlening traject opnieuw worden aangevraagd.nu is mijn vraag mag hij zomaar ons (nog steeds getrouwd zonder mijn toestemming onder bewind zetten, en hoe gaat dat met de Allementie? Reactie infoteur, 12-08-2015
Ik kan hier niets zinnigs over zeggen. Ik raad u aan contact op te nemen met het juridisch loket.

Petter Tierie, 16-06-2015 08:19 #32
Geachte heer, mevrouw,
Mijn broer is bewindvoerder over de financiële e.d. aangaande mijn moeder. Zijn handelen werd gecontroleerd door mijn moeder. Helaas is er een begin van dementie geconstateerd en kan ze deze controle niet meer uitvoeren.
Ik heb daarom gevraagd inzicht te krijgen in het handelen van mijn broer. Toen ging het mis. Hij weigert elke medewerking, voelt zich gecontroleerd en de relatie is verstoord. Dit was niet mijn bedoeling. Ik wilde het zuiver houden.
Mijn vraag is hoe te handelen in deze situatie en bestaat er ook een register waaruit blijkt dat deze bewindvoering wettelijk gegrond is?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 16-06-2015
Dit klinkt niet alsof dit om bewindvoering gaat want bewindvoering wordt door de rechtbank ingesteld.
Als volwassen kind van degene die onder bewind gesteld zou worden bent u een belanghebbende en daarom zou de rechtbank u de gelegenheid gegeven hebben er iets over te zeggen.
Ik vermoed daarom dat het om een machtiging gaat.

Dochterr, 15-06-2015 16:13 #31
Mijn moeder heeft een bewindvoerdster.Ze heeft een bijstandsuitkering.Nou krijgt zij al 4 jaar geen vakantiegeld uitbetaald.Ook dit jaar weer niet.Ook al heeft ze inmiddels geen schulden meer.Dit kan toch zomaar niet.? Reactie infoteur, 16-06-2015
Dat hangt ervan af. Een bijstandsuitkering is niet veel geld en een bewindvoerder kan er geen geld bij maken.
En er moet natuurlijk wel geld gereserveerd worden voor het geval de wasmachine of de koelkast kapot gaan want als er dan geen geld is zouden er weer nieuwe schulden ontstaan.

Als uw moeder denkt dat er meer geld gereserveerd wordt dan nodig is, dan is het aan te raden dit met de bewindvoerder te bespreken.

Chof, 11-06-2015 08:45 #30
Hallo ik heb geen inkomen meer. Wat gebeurt nu met de bewindvoerder? Reactie infoteur, 11-06-2015
Dat moet u met uw bewindvoerder bespreken.

Naomi, 07-06-2015 13:52 #29
Hallo
Wij staan onder vewindvoering sinds begin april dit jaar. We kregen net een brief van liander dat ze een deze dagen ons strom en gas komen afsluiten. mag dit als je onder bewind staat? Zo ja, wat kunnen wij of de bewindvoerder doen om zo snel mogelijk weer gas en stroom te hebben.
Kan de bewind nu niet bereiken maar ik stress me er heel erg om vandaar dat ik het hier vraag Reactie infoteur, 07-06-2015
Hier kan ik niets over zeggen want ik ken uw situatie niet. Hierover dient u contact op te nemen met uw bewindvoerder.

Evelien, 02-06-2015 20:02 #28
Ik sta onder bewindvoering. hoe kan ik hier vanaf komen? Reactie infoteur, 04-06-2015
U kunt een verzoek indienen bij de rechtbank. Hierbij is het belangrijk te onderbouwen dat de redenen waarom het bewind werd ingesteld er niet meer zijn.

Als je die redenen er nog wel zijn, zal het waarschijnlijk niet lukken het bewind op te laten heffen want het is niet voor niets ingesteld. Het is dan wel mogelijk een andere bewindvoerder te krijgen.

Connie Pinna, 16-03-2015 06:56 #27
Mijn dochter staat onder beschermingsbewind, nu heeft haar bewindvoerder laten weten dat nu na 1 jaar de zorgverzekering beslag heeft gelegd op de betalingen naar de zorgverzekering toe, kan dit nou zomaar? Had dat niet voorkomen kunnen worden door de bewindvoerder?

Ingrid, 14-03-2015 00:02 #26
Ik heb beschermingsbewind. Mag zij zomaar eenzijdig een spaar rekening opzeggen en uit laten betalen. Deze rekening was voor als mijn zoon gaat studeren en wij hiervoor geen lening hoeven te nemen.

Irene, 30-09-2014 10:42 #25
Hallo, iemand heeft een bewindvoerder via de groep waar ze woont.Ze heeft geen schulden meer en kan nu verhuizen naar een andere groep. Nou wil die bewindvoerder niet mee werken aan de verhuizing ze moet maar wachten op de rechter zodat ik bewindvoerder word en daarna mag ze pas verhuizen. Nu is het zo verhuisd ze niet dan blijft die bewindvoerder en verhuisd ze wel dan moet ze wel bij haar weg. Gelukkig zeg ik er wel bij. Nu moet ze dus een maand wachten en we weten nog niet of die zorginstelling nog een maand kan wachten. Dit is wel haar kans. Mag de bewindvoerder dat tegen houden? Reactie infoteur, 30-09-2014
Mevrouw heeft een persoonlijk antwoord gekregen.

Iemand, 26-09-2014 14:03 #24
Vraag ik sta opeens bij cz op dat ik onder bewindvoering ben. Hoe kan dit. Niemand vam familie of ik hebben dit aangevraagd. Wat moet ik nu doen. Reactie infoteur, 29-09-2014
Doorvragen: hoe komen ze hierbij? Wie zou die bewindvoerder dan zijn?

R. N., 19-07-2014 12:53 #23
Ben 3 jaar in beschermingsbewind, dit op verzoek van me moeder enorm veel spijt heb ik daar van. sinds het begin van de bewind kom ik door de bewind steeds dieper in de problemen en schulden, iedere maand blijven er rekeningen onbetaald en worden er beloftes gemaakt die niet nagekomen worden word ik gebeld door me woningbouw dat er een aantal maanden niet betaald is.
hij betaald gas en licht en de huur niet of veel te laat waardoor er boetes op komen omdat er maanden overheen gaan ik krijg belangrijke papieren veel te laat en zijn er steeds veel smoesjes waarom dat op de een of andere manier niet kan, nu wil ik er met spoed vanaf want iedere maand dat dit langer duurt komen er meer problemen en schulden.

ik heb de rechtbank 3 keer geschreven met bewijsstukken en ze namen me niet serieus wie kan mij helpen met het opstellen van een goede en duidelijke brief naar de rechtbank en wat moet er precies in vermeldt worden? is hier een zogenaamde voorbeeld brief voor beschikbaar? alvast heel erg bedankt.

Natasja, 06-07-2014 19:56 #22
Hallo

ik vroeg me af hoe ik dit kan aanvragen?
ik heb financiele problemen en ik probeer r wel uit te komen maar weet niet hoe meer.

groetjes natasja Reactie infoteur, 08-07-2014
U kunt naar uw gemeente gaan en vragen om hulp bij uw financiële problemen.

Simone, 24-06-2014 20:29 #21
Geachte men/mevr

Mijn man en ik zijn sinds feb2014 met een schone lei uit de schuldsanering gekomen. Op dit moment staan we nog wel onder beschermingbewind. Alles gaat goed, loopt netjes en kunnen zelfs elke maand een mooi bedrag aan de kant zetten. Nu geven we al maanden aan dat we erg graag willen verhuizen, we wonen hier diep ongelukkig! Alles was prima tot er ons vorige week eindelijk een huis toegewezen werd. Door de woningbouw is alles goed gekeurd maar onze bewindvoerder keurt het niet goed. Hun argument is dat we 80 euro extra kwijt zijn aan de huur en dat we dat niet kunnen betalen. Terwijl we toch meer dan het dubbele van dat bedrag maandelijks aan de kant kunnen zetten. En wij dat geld dus wel degelijk hebben!

Nou zou ik graag weten of wij hier wat op in te brengen hebben? Reactie infoteur, 27-06-2014
U bent handelingsonbevoegd en de beschermingsbewindvoerder is er verantwoordelijk voor dat de rekeningen betaald kunnen worden.

U kunt erover in gesprek gaan met de bewindvoerder en vragen waarom hij of zij vindt dat u dit niet kunt betalen.

Sandra, 26-05-2014 20:11 #20
Ik heb advies gekregen van mevrouw Ria om een beschermingsbewind in handen te nemen. Ik heb een naar gevoel. Ik ben alleenstaande met 4 kinderen. Wat houd het precies in zo'n bewind. Hoeveel leefgeld krijg je en hoe zit het met kinderbijslag? Reactie infoteur, 27-05-2014
Op deze vraag ik geen antwoord geven, want dat hangt van een heleboel factoren af.

Ik, 25-01-2014 13:51 #19
Wie kan mij helpen!
Ik heb mijn 3 jaar schuldsanering goed afgerond Ik ben schulden vrij!
Alleen heb ik nog bescherming bewind via kompas.
alleen dat mens zit overal tegen!
Ik zou verhuizen wat niet zomaar een verhuizing is
via alle kanten helpen instanties mij.
Alleen mevrouw ria doet moeilijk.

Heeft ze het recht om het te verpesten heeft ze recht dit te verpesten?
Ik heb mijn woning opgezegd andere toegewezen alleen ze staat niet Achter mij.

Kan ik zo mijn bewind opzeggen? Reactie infoteur, 26-01-2014
Uw beschermingsbewind is een beslissing van de rechtbank, het kan ook alleen beëindigd worden door de rechtbank.

Gewoonlijk doet de rechtbank dit alleen als de redenen waardoor u uw geld niet zelf kon beheren, verdwenen zijn.

Als die redenen er nog steeds zijn, zal het beschermingsbewind niet beëindigd worden.

U kunt in dat geval wel om een andere bewindvoerder vragen. Die andere bewindvoerder moet u wel zelf vinden.

Oaltje, 03-11-2013 19:27 #18
Ik bewindvoerster van mijn zus. ik vraag me af of ik recht heb op bewindvoerders geld.
ik ben vanaf 2007 bewindvoerster [instelling regelt ook een gedeelte huur en zorgtoeslag].
ik als zus doe alles voor haar alles wat er moet gebeuren heel veel tijd en energie [wel met liefde doe ik dat voor haar]. ik zou graag van u horen

mijn dank Reactie infoteur, 05-11-2013
U kunt de tarieven voor familiebewind hier vinden:
http://www.bpbi.nl/index.cfm?act=nieuws.detail&nid=132

Daniele, 27-10-2013 16:38 #17
Mijn echtgenoot (in gemeenschap van goederen getrouwd) is onder beschermingsbewind geplaatst door de rechter. Ik, als echtgenote echter niet en dit is ook door de rechter verteld. Nu eist de bewindvoerder dat ik ook mijn administratie door hen laat beheren; mag dit zomaar? Ik ben huisvrouw zonder inkomen en heb reuma en kan niet werken. Wil ook zelf niet onder bewind staan, maar mijn man's bewindvoerder zegt dat ze ons (hem) dan niet kunnen helpen maar hij is onder bewind gesteld in juli '13 en ze zijn schijnbaar nog steeds in de opstartfase want er worden verschijnende rekeningen niet betaald en ze hebben nu al een schuld van 1000€! Reactie infoteur, 28-10-2013
Mevr. is doorverwezen.

Irene, 08-03-2013 14:41 #16
U heeft het over een opleiding voor beschermingsbewindvoering? Ben je verplicht deze opleiding te volgen als je als beschermingsbewindvoerder aan de slag wilt? Reactie infoteur, 10-03-2013
Je bent niet verplicht deze opleiding te volgen, maar als je meer dan 10 personen onder je hoede hebt, ben je binnenkort wel verplicht om aan kwaliteitseisen te voldoen.
Deze wetswijziging gaat naar verwachting in op 1-1-2014.

Linniepietje, 03-02-2013 04:01 #15
Sinds 1 jaar heb ik beschermingsbewind, dit heb ik zelf aangevraagt en daar heb ik enorm veel spijt van. ik kom steeds dieper in de problemen en schulden, iedere maand blijven er rekeningen onbetaald en worden er beloftes gemaakt die niet nagekomen worden. ze betaald gas en licht niet of veel te laat waardoor er boetes op komen en ook de auto verzekering wordt telkens veel te laat of niet betaald waardoor er nu al verschillende boetes liggen die ik echt niet kan betalen, ik heb het dan over 3x 1.176, 00 euro. ook krijg ik geen overzichten en zijn er steeds veel smoesjes waarom dat op de een of andere manier niet kan, nu wil ik er met spoed vanaf want iedere maand dat dit langer duurt komen er meer problemen en schulden. wie kan mij helpen met het opstellen van een goede en duidelijke brief naar de rechtbank en wat moet er precies in vermeldt worden? is hier een zogenaamde voorbeeld brief voor beschikbaar? alvast heel erg bedankt. Reactie infoteur, 03-02-2013
Als je het bewind wilt beëindigen moet je daartoe een verzoek indienen bij de kantonrechter. Je moet dan aantonen dat je je geld weer zelf kunt beheren.

Als je niet kunt aantonen dat je het zelf kunt en je bent ontevreden over je huidige bewindvoerder, dan moet je dat schrijven naar de kantonrechter en dan kun je vragen om een andere bewindvoerder te benoemen. Je moet dan wel weten wie je als bewindvoerder zou willen.

Je hebt geen voorbeeldbrief nodig, want wat je hierboven schrijft is volkomen duidelijk.

Nel van der Palm, 14-11-2012 07:39 #14
Ik wil graag weten hoe je van bewindvoerder kunt veranderen. schrijf je dan een brief naar de rechtbank, waarin jezelf een voorstel doet voor een andere bewindvoerder?

Met vriendelijke groet,

Nel van der Palm Reactie infoteur, 14-11-2012
Ja, dat klopt. Je moet er ook de reden bij zetten waarom je dit wilt.

Inge, 14-07-2012 19:05 #13
Mijn moeder heeft een beschermingsbewind, nu sinds een jaar. Alle post en rekeningen noem maar op, gaan daar naartoe. Nu is ze sinds vorige afgesloten voor stroom en gas hoe kan dit nu? Normaal gesproken zou dit toch niet mogen als de bewindvoerder alles zou regelen. Reactie infoteur, 18-07-2012
Mevr. heeft een persoonlijk antwoord gehad.

Angela, 13-07-2012 14:10 #12
Ik sta sinds vorige week onder beschermingsbewind. Niet omdat er hoge schulden zijn, maar meer omdat ik door privé omstandigheden het even niet meer zie zitten om alles zelf te doen. En sommige instanties sturen me van het kastje naar de muur. Ik heb er ook vrijwillig aan mee gewerkt. Nu is mijn vraag aan jullie. Zijn er nog dingen waar ik extra op moet letten? En mag een bewindvoerder rekeningen veranderen, zoals ik hier op de site zie o.a uitvaart verzekering? Want dat vind ik toch wel een beetje ver gaan. Hoop wat van jullie te horen. Reactie infoteur, 17-07-2012
Een beschermingsbewindvoerder is probleemeigenaar en aansprakelijk en mag daarom rekeningen veranderen.

Gerda Brander, 27-03-2012 13:56 #11
Mijn moeder staat onder beschermdbewind, omdat zij wegens psychiatirische achtergrond niet goed met haar geld om kan gaan. Ik woonden met mijn 15de al uit huis, omdat ik toen nog geen internetbankkieren kon aanvragen was het een mogelijkheid dat mijn rekening gekoppeld werd aan mijn moeder haar internetbankieren. Vorig jaar september wilde mijn moeder een rekening betalen van haar eigen bankrekenig, omdat daar te weinig saldo op stond ging de betaalwijze over naar mijn rekening. Ze heeft toen van mijn rekening de nota betaald. Dit is geen probleem alleen zou zij mij dit terug betalen, want het was mijn spaargeld voor ons nieuwe huis. Mijn moeder is eind vorig jaar onder beschermdbewind (vrijwillig) gekomen. Mijn moeder heeft tig keer bij haar bewindsvoerder aangegeven dat haar dochter nog een bedrag van 200 euro teurg moest krijgen. De bewindvoerder reageert hierop, er is geen geld. Terwijl de feiten anders zijn, mijn moeder heeft geld gespaard afgelopen maanden en er staat voldoende vrij om mijn geld terug te betalen. Mijn vraag is wat kan ik doen tegen de bewindvoering.? ik merk dat het tussen onze relatie in komt te staan. Mij moeder wil me heel graag terugbetalen maar ze kan het niet omdat ze niet beschikt over haar eigen geld. Reactie infoteur, 28-03-2012
Mevrouw heeft persoonlijk antwoord gekregen.

Sanne, 27-12-2011 21:00 #10
Wat kun je doen als je bewindvoeder afspraken maak en er niet aan houdt zoals de ingaven en uitgaven inzien. er rekeningen op mat vallen dat er opeens schulden in zijn wat niet zo was en als je belt voor geld is het er.nooit terwijl er zat.niet betaald wordt Reactie infoteur, 29-12-2011
Als uw bewindvoerder lid is van een branchevereniging, dan kunt u bij de branchevereniging een klacht over de bewindvoerder indienen.
Als uw bewindvoerder geen lid is van een branchevereniging, dan kunt u een brief schrijven naar de kantonrechter.

Breston, 13-12-2011 19:53 #9
Hallo ik zit bij zeeuwsebewindvoering ongeveer nu 5 maanden en mijn vriend heeft geen werk meer en ik werk ook niet dus we moeten het met een ww uitkering doen en we hebben nog achterstalige schulden maar mijn vraagis eigenlijk als ik deurwaarders aan de deur krijg moet ik datdan op lossen of is zij daarvoor want ik weet dat niet Reactie infoteur, 14-12-2011
De deurwaarder moet zich tot de bewindvoerder wenden.

Rosa, 05-02-2011 21:38 #8
Kan iemand die in Duitsland woont en de Duitse nationaliteit heeft door de kantonrechter worden aangesteld als bewindvoerder (beschermingsbewind) voor een dementeren familielid in Nederland?

Ineke, 26-08-2010 16:48 #7
De begeleidende zorginstantie dringt telkenmale aan op overneming van het bewindvoerdersschap. Dit wordt nu door mij gedaan voor mijn moeder met een beperking. Mijn moeder is nl, achterdochtig naar mij toe, wat past binnen haar ziektebeeld. Aangezien ze een redelijk eigen vermogen heeft (ongeveer 40.000 euro) vind ik het zonde van het geld dat dat aan een bewindvoerder gaat. Ik doe het gratis en met liefde. Ik wil geen bewindvoerder zijn officieel door de rechter aangesteld.
Is er een tussenoplossing te vinden dat de zorginstantie haar directe in- en uitgaven patroon beheert, maar dat er geen informatie wordt gegeven over haar eigen vermogen? Kan dat dan een soort administratieve functie worden genoemd?

Martine, 08-07-2010 17:01 #6
Een van nationaliteit belgisch gehandicapt kind verblijft in een nederlandse zorginstelling. Daar is hen gezegd dat bij overlijden van de ouders er een nederlandse bewindvoerder moet aangesteld worden. Klopt dit of kunnen de ouders ook de broers/zus die in Belgie wonen als bewindvoerder aanstellen? Reactie infoteur, 22-07-2010
Vraagsteller heeft persoonlijk antwoord gehad.

Henk, 04-07-2010 11:20 #5
Mijn dochter staat onder bewind, heeft geen schulden. Zij krijgt rekeningen over de beloning van de bewindvoerder die nogal aan de hoge kant zijn. Zo vraagt hij extra beloning niet reguliere werkzaamheden van 58,00 euro per uur, tevens intakebeloning, zaakwaarnemingsbeloning en daar bovenop de gewone bewindvoerdersbeloning.
Ik vraag mij af of dit wel kan. De bewindvoerder is aangesloten bij GGN-limburg en is tevens gerechtsdeurwaarder, mag dan wel verwachten dat het een integer persoon is, maar heb er een slecht gevoel bij. Kunt u mij duidelijk maken of deze gedeclareerde beloningen terecht zijn of is er meer aan de hand. Reactie infoteur, 22-07-2010
Vraagsteller heeft persoonlijk antwoord gehad.

Renate, 21-06-2010 16:04 #4
Mijn partner zit in de WSNP, en zijn geldzaken worden beheert door de GSBB. Nou weigeren hun zijn vakantiegeld uit te betalen, ook weigeren ze hem zijn kleedgeld. Het is zelfs al zo erg dat ik moet zorgen voor het boodschappen geld, en dus blijkbaar ook het kleedgeld omdat hij het anders niet krijgt. Vorig jaar deden hun nog gewoon het boodschappen geld, dit was 50 euro, wat dus te weinig is voor 2 volwassenen en een baby. wat kunnen wij hier tegen doen? ook negeren ze mijn mail als ik hun de feiten stuur wat betreft het geld. Reactie infoteur, 21-06-2010
Mevrouw heeft een persoonlijk antwoord gekregen.

Roger, 16-06-2010 08:48 #3
Wie moet nu schuldhulp aanvragen als ik onder beschermings bewind sta ik of mijn beschermings bewind de socaledienst zegt hij en mijn beschermings bewind zegt de socaledienst. Reactie infoteur, 17-06-2010
Vraagsteller heeft een persoonlijk antwoord gekregen.

J. Inpijn, 07-07-2009 02:05 #2
Ik heb zelf gevraagd om een bewindvoerder via het kantongerecht. ( voor mijn dochter die een verstandelijke beperking heeft) Nu heeft die persoon ook uitvaartverzekeringen veranderd en zichzelf als begunstigde aangesteld in de polis. Verder moet ik telkens vragen om eventueel zakgeld of kleedgeld voor mijn dochter en heb ik één keer inzage gevraagd en kreeg een heel onduidelijk overzicht en geen antwoord op mijn vragen. Is het mogelijk om van bewindsvoerder te veranderen of het eventueel weer zelf te doen? Reactie infoteur, 08-07-2009
Hiervoor moet u contact opnemen met de rechter.

Lj Grimminck, 25-05-2009 16:31 #1
Wat kun je doen als je belazerd wordt door je bewindvoerster?
Wij willen gerechtelijke stappen ondernemen maar hoe begin ik hiermee? Reactie infoteur, 26-05-2009
Ik raad u aan contact op te nemen met het juridisch loket. www.hetjl.nl

Infoteur: Judithm
Laatste update: 15-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 45
Schrijf mee!