InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Vrijstelling erfbelasting 2011 & 2012

Vrijstelling erfbelasting 2011 & 2012

Vrijstelling erfbelasting 2011 & 2012 De vrijstellingen die gelden voor de heffing van erfbelasting kunnen jaarlijks verschillen. De tarieven van 2012 zijn gelijk gebleven aan de tarieven van 2011. Dit is ongunstig voor de mensen die een erfenis ontvangen uit een nalatenschap. De vrijstelling wordt namelijk niet bijgesteld aan de hand van de inflatie. De hoogte van de vrijstelling betreft het bedrag waar geen erfbelasting over voldaan hoeft te worden. Voor verkrijgingen tussen partners onderling gelden hoge vrijstellingen. Erfgenamen die wat familieband betreft wat verder van de erflater af staan, hebben een lage vrijstelling en moeten ook nog een hogere erfbelasting betalen. De vrijstellingen zijn er ook op gericht om directe familieleden te ontzien van hoge heffingen.

Hoe hoog vrijstelling 2012?

In de Successiewet zijn verschillende vrijstellingen opgenomen afhankelijk van onder andere de familieband met de overledene. Hieronder treft u de vrijstellingen aan die vanuit de wet gelden. Over dit deel van de nalatenschap hoeft geen belasting betaald te worden.
FamiliebandVrijstelling
Partner 603.600
Kinderen van de overledene 19.114
Zieke en/of gehandicapte kinderen 57.342
Kleinkinderen 19.114
Ouders 45.270
Overige verkrijgers 2.012

Wanneer voldoet de partner van de overledene aan de partnerdefinitie in de Successiewet?

Er zijn in de wet vier groepen partners gedefinieerd. Per groep gelden er andere voorwaarden en vereisten. Het gaat om de volgende groepen:
 • Gehuwden en geregistreerde partners
 • Ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract
 • Ongehuwd samenwonenden met notarieel samenlevingscontract
 • Ongehuwd samenwonenden die bloedverwanten van elkaar zijn

Voor de mensen die vallen in de groep gehuwden en geregistreerde partners gelden geen verdere voorwaarden. Zij krijgen de hoge vrijstelling van 603.600

Ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract

Deze partners kunnen onder voorwaarden onder de definitie partner vallen. Hiervoor moeten zij voldoen aan de volgende vereisten:
 • Beide meerderjarig zijn
 • Voeren een gezamenlijke huishouding en zijn op hetzelde adres in geschreven
 • Zij hebben minimiaal gedurende een periode van 5 jaar samengewoond
 • Zij zijn geen bloedverwanten in rechte lijn (geen ouder kind, of grootouder kleinkind)
 • Zij voldoen niet met een ander aan bovenstaande voorwaarden

Ongehuwd samenwonenden met notarieel samenlevingscontract

De voorwaarden komen grotendeels overeen aan de vereisten die gesteld worden aan ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract. Hieronder treft u de eisen aan die aanvullend zijn:
 • Op basis van het samenlevingscontract hebben de partners een wederzijds zorgplicht tegenover elkaar
 • Ze voldoen aan de vereiste voorwaarden minimaal 6 maanden voorafgaande aan het overlijden

Ongehuwd samenwonenden die bloedverwanten van elkaar zijn

Normaal worden deze samenwoners niet als partner aangemerkt. Een zoon wordt niet als partner van de vader of moeder gezien als hij nog thuis woont. Er is een uitzondering gemaakt in geval van mantelzorg. Als iemand de verzorger is in verband met ziekte van een bloedverwant, kan de verzorger voor de successiewet onder voorwaarden worden aangemerkt als partner, om op deze manier te profiteren van de hoge vrijstelling.

Vrijstellingen die gelden voor kinderen

De kinderen van de overledene hebben naast de hoge vrijstelling ook het voordeel van het tarief. Voor kinderen geldt een hoge vrijstelling in vergelijking met verkrijgers die wat familieband betreft verder van de overledene af staan. In het geval de kinderen grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden en te beperkt zijn om met arbeid hun inkomen te verdienen (ziekte of handicap) hebben een vrijstelling van 57.342.
© 2011 - 2017 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte erfbelasting 2011 & 2012Hoogte erfbelasting 2011 & 2012Over verkrijgingen na het overlijden van een erflater moet erfbelasting worden voldaan. Over het meerdere boven de vrijs…
Wat is erfbelasting?Wat is erfbelasting?Na het overlijden gaan de bezittingen van de overledene over naar één of meerdere nabestaanden. In de wet is vastgelegd…
Erfbelasting 2011 2012: vrijstellingen en tarievenErfbelasting 2011 2012: vrijstellingen en tarievenWie een erfenis ontvangt, moet daar belasting over betalen: de zogenaamde erfbelasting. In dit artikel: de erfbelasting…
Erfbelasting 2016 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2016 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2016 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2015, 2014 en 2013Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2015, 2014 en 2013Erfbelasting is een van de meest vervelende vormen van belasting. De regeling is echter sinds kort wel vereenvoudigd. We…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Vrijstelling erfbelasting 2011 & 2012"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 08-12-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!