Wat is belastbaar winst uit onderneming?

Het inkomen in box 1 is samengesteld uit meerdere inkomsten. Eén daarvan is de belastbare winst uit onderneming. Wat wordt er verstaan onder deze noemer? In box 1 wordt het belastbaar inkomen uit werk en woning gevormd door meerdere inkomsten. Het inkomen dat voor ondernemers centraal staat is belastbaar winst uit onderneming. Er zijn een aantal eisen gesteld waaraan voldaan moet worden om inkomsten uit onderneming te kunnen ontvangen. Ten eerste moet er sprake zijn van een onderneming, en de belastingplichtige moet een ondernemer zijn.

Wanneer is iemand een ondernemer?

De ondernemer is een belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks gebonden kan worden voor de verbintenissen van die onderneming. Het gaat hierbij om rechtstreekse verbondenheid. Dit geldt dus niet voor een fiscale partner van een ondernemer, deze is onder voorwaarden een medegerechtigde.

Wat wordt er verstaan onder een onderneming?

Een onderneming is een duurzame organisatie bestaande uit kapitaal en arbeid, die erop gericht is om deel te nemen aan het economisch verkeer (maatschappelijk productieproces), met als oogmerk om winst te behalen. Inkomen dat niet voortvloeit uit een onderneming, valt niet onder de definitie belastbaar winst uit onderneming.

Inkomen dat niet valt onder belastbaar winst uit onderneming

In de wet zijn duidelijke definities opgenomen waaruit blijkt op basis waarvan de inkomsten gedefinieerd worden. Indien verdiensten niet vallen onder winst uit onderneming op basis van bovenstaande, moet bepaald worden onder welke heffing het wel valt. De overige inkomensgroepen onder box 1 zijn:
  • Belastbaar loon
  • Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  • Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
  • Belastbare inkomsten uit eigen woning

In het geval er sprake is van een loondienstverband, vallen de inkomsten onder belastbaar loon. Indien er geen sprake is van een dienstverband, vallen de inkomsten onder een van de andere categorieën. Indien ze op basis van de vereisten niet onder te brengen bij één van de inkomstenbronnen, vallen de inkomsten in de meeste gevallen onder belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.

Hoe zwaar wordt de belastbare winst uit onderneming belast?

Het inkomen uit winst uit onderneming, wordt opgeteld bij het overige inkomens in box 1. Vervolgens worden nog eventueel aftrekbare uitgaven van het totale inkomen afgetrokken, zoals betaalde hypotheekrente voor de eigen woning en heffingskortingen waar de belastingplichtige recht op heeft. Op basis van de uitkomst wordt de belasting berekend die voldaan moet worden over het belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Uitgaande van een belastingplichtige tot 65 jaar, varieert de heffing van 33 tot 52 procent. De heffing is als volgt opgebouwd:

  • Over het eerste deel van het jaarinkomen tot 18.628, moet 33 procent heffing betaald worden.
  • Over het bedrag vanaf 18.628 tot 33.436 moet een heffing voldaan worden van 41,95 procent.
  • Over het bedrag vanaf 33.436 tot 55.694 moet een heffing voldaan worden van 42 procent.
  • Over het inkomen vanaf 55.694 moet een heffing voldaan worden van 52 procent.

In de eerste twee schijven zit naar belastingheffing ook de premies voor de AOW, ANW en de AWBZ. Belastingplichtigen vanaf 65 jaar hoeven de premie voor de AOW niet meer te betalen, waardoor de belastingdruk lager ligt.
© 2011 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe stel ik een winst-en-verliesrekening op?Een onderneming stelt naast een balans ook regelmatig een winst-en-verliesrekening op bij het boekhouden. Dit is een ond…
Winst uit onderneming - voordeel beogenWinst uit onderneming - voordeel beogenAls ondernemer wilt u graag winst hebben. Fiscaal houdt dit in dat u allerlei ondernemersfaciliteiten krijgt. Onder ande…
Wat is voorraadresultaat?Voorraadresultaat wordt ook wel ' holding-gain' genoemd, voorraadresultaat ontstaat door een wijziging in de kostprijs/i…
Winst-en-verliesrekeningWinst-en-verliesrekeningEen winst-en-verliesrekening geeft een goed overzicht van de kosten en opbrengsten die een onderneming maakt. Wat is een…

Sparen door voorlopige teruggave te verlagenVeel huizenbezitters maken gebruik van de voorlopige teruggave om maandelijks extra inkomen te genereren. Ze krijgen eig…
Wat houdt de WOZ-waarde in?De afkorting WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Dit is een waarde-indicatie voor woningen en andere onroere…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Wat is belastbaar winst uit onderneming?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 17-11-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!