InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Leren en studeren wordt (fiscaal) beloond

Leren en studeren wordt (fiscaal) beloond

Leren en studeren wordt (fiscaal) beloond Studiekosten en andere scholingsuitgaven worden nog te weinig met de fiscus afgerekend. De belastingdienst wil meer en betere informatie verstrekken over de financiële mogelijkheden die de Nederlanders op het belastinggebied hebben. De fiscus constateert dat mensen die studeren geen of onvoldoende gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden. Mensen die leren verbeteren in de regel na de studie hun positie op de arbeidsmarkt. Ook kan een studie zorgen voor een betere en soms hogere inkomstenbron.

De studiekosten en de andere uitgaven voor een opleiding of beroep

Alle mensen in Nederland, maar vooral die een opleiding of een studie volgen voor het beroep of functie die ze uitvoeren of willen gaan uitvoeren, hebben te maken met de fiscaleregelgeving. Uit onderzoek blijkt dat veel studerenden geen weet hebben van de fiscale voordelen die een studie kan hebben. De belastingregels geven aan dat uitgaven voor een studie of beroep als persoonsgebondenkosten aftrekbaar zijn. Veel studerende en voor een beroep lerende Nederlander laten de financiële mogelijkheden van verrekening van de kosten met de belastingdienst onbenut.

De studiekosten kunnen met de belastingdienst verrekend worden

De uitgaven die met de belastingdienst verrekend kunnen worden moeten aan de volgende voorwaarden getoetst worden:
 • De kosten voor een beroep of studie moet men zelf betaald hebben (een bankafschrift en of kassabon is in de regel als bewijs voldoende);
 • De gevolgde opleiding of studie moet te maken hebben met het huidige of toekomstige beroep;
 • Bij de studie of opleiding is er sprake van een leertraject. Er is sprake van een leertraject als er een persoon is die de leervorderingen toetst of tijdens de studieduur begeleiding geeft.
 • De gemaakte en aantoonbare kosten komen alleen voor verrekening met de belastingdienst in aanmerking als er aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan en er, na aftrek an een drempelbedrag, een bedrag over is gebleven. Het drempelbedrag is een bedrag dat de studerende voor eigen rekening moet nemen en is nu vastgesteld op 500 en zal vermoedelijk worden verlaagd naar 250. Kosten die vergoed zijn door een derde komen evenmin voor verrekening in aanmerking.

Samenwonende personen die een fiscale eenheid vormen hebben bij het bepalen van de drempel het voordeel dat deze door de belastingdienst maar één keer wordt toegepast.

Andere uitgaven die verrekend kunnen worden

De volgende uitgaven die voor eigen rekening blijven kunnen met de belastingdienst verrekend worden:
 • Het betaalde lesgeld/cursusgeld;
 • Het collegegeld;
 • Het instellingscollegegeld;
 • De examenkosten;
 • De kosten van de benodigde studieboeken;
 • De (verplichte) vakliteratuur;
 • De readers;
 • Blocnotes en schrijfgerei;
 • Verplichte kleding en veiligheid- en beschermingsartikelen;
 • De computer en computer toebehoren;
 • Muziekinstrument en de daarbij behorende muziekboeken;
 • Kosten voor het inzichtelijk maken of krijgen van de Erkenning erworven Competenties (EC procedure).

Let op: ook als de werkgever kosten heeft vergoed, maar later weer bij u in rekening brengt, dan zijn deze kosten vervolgens met de belastingdienst weer te verrekenen.

Let op: voor studerenden met een studiebeurs gelden aanvullende regels.

Studiekosten die niet kunnen worden verrekend

In de fiscale regelgeving zijn er enkele kosten vastgelegd die niet voor verrekening met de belastingdienst in aanmerking komen. Het gaat hierbij om de gemaakte kosten als:
 1. Rente voor de studieschulden;
 2. Kosten voor de huisvesting (werk en studieruimte en inrichting), eten en drinken en persoonlijke kleding;
 3. Reiskosten en verblijfkosten die voor de studie gemaakt moeten worden;
 4. De reiskosten van excursies en de studiereizen;

De maximale studiekosten die verrekenbaar zijn

Het bedrag, dat wordt uitgegeven aan studiekosten en andere uitgaven voor een opleiding of beroep, mag de 15.000 niet te boven gaan. Wordt een toegekende prestatiebeurs definitief niet omgezet in een gift, dan gelden er andere regels en voorwaarden. Als je jonger bent dan 18 jaar dan is het eveneens raadzaam om te toetsen of je voor de verrekening van je studie uitgaven met de belastingdienst in aanmerking kunt komen.

Het is zinvol om na te gaan of er in de afgelopen 5 jaar nog studiekosten met de belastingdienst te verrekenen zijn.

Lees verder

© 2011 - 2020 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013De aftrekpost levensonderhoud kind 2013 kan een interessante aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013 of…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn al…
Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Bekijk of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind in 2012 en hoeveel aftrek dat is. Nu kan…
Studiekosten - welke studiekosten 2011 fiscaal aftrekbaarStudiekosten - welke studiekosten 2011 fiscaal aftrekbaarStuderen is duur en niet elke opleiding komt in aanmerking voor studiefinanciering. Welke aftrek van studiekosten is er…
Wanneer fiscaal partnerschap 2019Wanneer fiscaal partnerschap 2019Fiscaal is het fiscaal partnerschap van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belas…
Bronnen en referenties
 • www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Leren en studeren wordt (fiscaal) beloond"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tekstschrijvert
Gepubliceerd: 23-10-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!