Wanneer fiscaal partnerschap 2020

Wanneer fiscaal partnerschap 2020 Fiscaal is het fiscaal partnerschap van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toeslagen. Daarom is het belangrijk om te weten of u aan de voorwaarden en regels voldoet. Fiscale partners hebben namelijk allerlei fiscale voordelen via de aftrekposten inkomstenbelasting. U kunt een belastingvoordeel behalen door te schuiven met aftrekposten en vermogen, als jullie fiscale partners zijn. Wat betekent dit voor u? Kortom, het wordt tijd dat een aantal veel gestelde vragen over het partnerschap op een rij worden gezet. Overigens, is het fiscaal partner zijn ook altijd verplicht of kunt u kiezen? Kan een broer of zus een fiscale partner van u zijn? Ook huurders kunnen elkaars fiscale partner zijn. Bedenk dat het fiscaal partnerschap ook nadelig kan zijn voor de toeslagen van de Belastingdienst

Gevolgen van het fiscaal partnerschap in 2020


Voorwaarden partnerschap, de belangrijkste verschillen met eerdere jaren

Fiscaal partnerschap heeft als voordeel dat u allerlei aftrekposten kunt opvoeren bij wie het meeste verdient en dus ook de posten kunt aftrekken tegen het hoogte belastingtarief. Zo krijgt u meer geld van de Belastingdienst terug. Fiscaal partnerschap heeft ook een verplichting, u moet als u financieel verbonden bent namelijk gezamenlijk belastingaangifte doen. Daarom een aantal veelgestelde vragen over de definitie van fiscaal partnerschap en de verschillen ten opzichte van eerdere jaren.

Fiscaal partner in 2019 en dus ook in 2020?

Ja en neen. De Belastingdienst gaat er automatisch vanuit dat u in 2020 fiscaal partner bent als u dat in 2019 was, als er verder niets is veranderd. Maar u kunt best in 2019 fiscale partners zijn geweest, inmiddels zijn gescheiden of uit elkaar zijn gegaan, zonder dat de fiscus dit al weet. Alleen als uw relatie niet is veranderd, is het zo dat als u in 2019 elkaars fiscale partner was en er verder niets verandert, u dat ook in 2020 van elkaar bent. Hetzelfde geldt voor 2021.

Voordeel fiscaal partnerschap is vooral ook minder belasting betalen

Het grote voordeel van fiscaal partnerschap is dat u onderling aftrekposten mag verdelen, zolang het totaal maar gelijk is aan 100%. Zo levert een grote aftrekpost bij de meest verdienende partner het grootst belastingvoordeel op. Getrouwde partners
en geregistreerde partners zijn, zolang ze niet gescheiden zijn, altijd elkaars fiscale partner vanaf het moment van samenwonen. Woont u dus begin 2020 samen en trouwt u later in 2020, dan bent u toch vanaf het eerste moment dat jullie in 2020 samenwonen elkaars fiscale partner.

U hebt een lat-relatie

Een voorwaarde voor fiscaal partnerschap is dat de partners op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Een lat-relatie voldoet niet aan deze eis. Hebt u een lat-relatie met iemand, dan is die persoon niet uw fiscale partner.

Fiscaal partnerschap bij inwoning

U kunt tegelijkertijd maar 1 fiscale partner hebben. Hebt u al een fiscale partner en woont er iemand anders bij u in, dan is die persoon niet uw fiscale partner. Een huurder met huurcontract anders dan de eigen familie is ook geen fiscale partner van u. Wonen met uw kinderen in huis, maakt ze niet tot uw fiscale partner. Is een kind ouder dan 27 jaar en woont die in terwijl ze een eigen kind heeft die ook bij u woont, dan kan uw inwonende dochter uw fiscale partner zijn.

Welke aftrekposten mag ik verdelen voor de inkomstenbelasting?

Bij fiscaal partnerschap mag u de volgende aftrekposten onderling verdelen:
 • De fiscale aftrekposten eigen woning;
 • Uitgaven voor alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen;
 • Spaargeld en vermogen in box 3;
 • Aftrekbare studiekosten;
 • Uitgaven levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (was 30 jaar);
 • Aftrekbare giften.

Kiezen voor fiscaal partnerschap, kan dat?

Kiezen voor een fiscaal partnerschap kan in 2020 in de regel niet. U bent elkaars fiscale partner, omdat u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet of u voldoet niet en bent geen fiscale partners. Kiezen is er voor de fiscus niet meer bij en dat maakt het voor de fiscus allemaal een stuk eenvoudiger. Enige uitzondering hierop is als u en uw partner uit elkaar gaan of scheiden en jullie strikt genomen maar een deel van het jaar fiscale partners zijn geweest. In dat geval kunt u voor dat jaar kiezen om toch nog gezamenlijk belastingaangifte te doen en als fiscale partners te worden gezien of elk afzonderlijk belastingaangifte te doen.

Gehuwd of ongehuwd fiscale partners zijn

Als gehuwden bent u fiscale partners vanaf het moment dat u samenwoont en in de Basisregistratie Personen BRP bent geregistreerd. Ook als u gedurende het jaar trouwt. Het fiscaal partnerschap blijft bestaan, ook als u onvrijwillig gescheiden woont doordat bijvoorbeeld de partner wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. Enige uitzondering hierop is, als uw partner in het buitenland woont en niet in Nederland belastingplichtig is. Als ongehuwde is het ingewikkelder. Dan moeten een aantal extra voorwaarden zijn vervuld, waarvan de belangrijkste zijn:
 • Gezamenlijk een eigen huis hebben.
 • Een notarieel samenlevingscontract hebben of een gezamenlijk kind hebben dat door beiden is erkend.

Ook wie samen in een huurhuis woont, is dus elkaars fiscale partner als er een notarieel samenlevingscontract is of als er een gezamenlijk kind is of als u een kind van de andere partner hebt erkend.

Bloedverwanten zijn en daarmee elkaars fiscale partners bij samenwonen?

Eerstegraads bloedverwanten kunnen elkaars fiscale partner zijn als ze 27 jaar of ouder zijn en aan de overige voorwaarden voldoen. Dus wie samen met een broer of zus een koophuis heeft en daar gezamenlijk woont, zijn elkaars fiscale partners.

Stoppen van fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap ook stoppen door gewijzigde omstandigheden:
 • Bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of stoppen van een geregistreerd partnerschap.
 • Als u of uw echtgenoot dan wel echtgenote een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebt ingediend bij de rechter en tegelijkertijd niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven in de BRP.
 • Jullie niet meer samenwonen en dus niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan in het BRP.

Fiscaal partnerschap en toeslagen

Wie een toeslag zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt, merkt ook de gevolgen van het gewijzigd fiscaal partnerschap. Als u een fiscale partner hebt, kan dat direct gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslag, omdat de Belastingdienst bij de beoordeling van de toeslag kijkt naar de hoogte van uw gezamenlijke inkomen.

Slot

Bekijk welke situatie op u van toepassing is en of u daarin verandering wilt aanbrengen. De regels en voorwaarden voor het fiscaal partnerschap 2020 zijn gelijk aan die uit 2019.

Lees verder

© 2011 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2018, 2019 of 2020? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn,…
Samenwonen en belasting betalenSamenwonen en belasting betalenWelke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat…
Samenlevingscontract & geregistreerd partnerschapSamenlevingscontract & geregistreerd partnerschapSamenwonen zonder dat men iets geregeld heeft, is vanaf 2010 fiscaal erg onvoordelig. Het kan duizenden euro's per jaar…
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2019 en 2020Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2019 en 2020In 2018, 2019 en 2020 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen tussen binnenlands belastingplichtig of niet…

Berekening verzamelinkomen – veel gestelde vragenBerekening verzamelinkomen – veel gestelde vragenHoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2018, 2019 en 2020? Is dit verzamelinkomen het b…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2019 en wilt u de mogelijkheden voor 2020 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de…

Reageer op het artikel "Wanneer fiscaal partnerschap 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Kim, 30-09-2020 13:46 #157
Ik ga bij een kennis in huis wonen met mijn zoon, ik ga daar huur betalen en hebben een huurcontract daarvoor afgesloten, word ik dan fiscaal partner of niet? Reactie infoteur, 01-10-2020
Beste Kim,
Als huurder (huurcontract, aantoonbaar huur betalen) bent u geen fiscaal partner van uw kennis.

Elise, 21-09-2020 15:30 #156
Goedemiddag, ik wil gaan inwonen bij mijn broer en schoonzus die getrouwd zijn en die een koophuis hebben. Ik ben mede-eigenaar van dit koophuis. Klopt het dat mijn broer en schoonzus elkaars fiscaal partner zijn? Is een van hen ook mijn fiscaal partner? Met dank voor uw antwoord, Elise Reactie infoteur, 23-09-2020
Goedemiddag Elise,
Een persoon kan maar één fiscale partner tegelijkertijd hebben. In dit geval bent u dus niet de fiscale partner van uw broer of schoonzus.

Marco, 18-05-2020 16:23 #155
Goedendag, mijn vrouw is naar Noorwegen verhuisd, staat daar ingeschreven en heeft daar inkomen waar ze belasting over betaalt. Koophuis in NL staat op onzer beider naam net zoals de hypotheek. Ik betaal hypotheek vanuit mijn NL inkomen. Wat mag ik aftrekken aan hypotheekaftrek? Volledige 100%, of 50%? Indien 50% hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wel 100% kunnen aftrekken? Alvast bedankt voor uw antwoord. Marc Reactie infoteur, 22-05-2020
Goedendag Marco,
De woning staat op beider naam maar uw vrouw is niet meer op dit adres ingeschreven. In dat geval is haar deel geen eigen woning meer en is er in totaal 50% hypotheekrenteaftrek. Dat verandert alleen als u uw partner uitkoopt, het geld dat daarmee gemoeid is wordt ook gezien als de aankoop ban een woning op uw naam.

Kleintjens John, 06-04-2020 14:22 #154
Goedemiddag,

sinds juni 2019 ben ik in Duitsland getrouwd met een Duitse vrouw. We wonen echter niet samen.
Mijn echtgenote woont en werkt in Duitsland. Ik woon en werk in Nederland. Ik ga ervan uit dat we geen fiscale partners zijn.

We hebben beide een koopwoning. Voor de Duitse woning mag sowieso in Duitsland geen hypotheekrente worden afgetrokken.
Ik sta nog steeds in een Nederlandse gemeente ingeschreven, mijn huis staat in Nederland, dus ik trek hypotheekrente af.

is de fiscus voorbereid op dit soort situaties?

Met dank voor uw reactie, John Reactie infoteur, 07-04-2020
Goedemiddag Kleintjens John,
In deze situatie kwalificeert uw echtgenote zich in Nederland niet als buitenlands belastingplichtige en is ze daarom niet uw fiscale partner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

U mag uw eigen hypotheekrente inderdaad aftrekken.

Tom, 04-03-2020 07:37 #153
Mijn vrouw en ik hebben een inwonende zoon van 28 jaar. Is de inwoning van invloed op het fiscaal partnerschap, pensioen of aow?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 04-03-2020
Beste Tom,
De inwonende zoon heeft geen effect op het fiscaal partnerschap, AOW of pensioen, wel op de huurtoeslag.

Maria, 24-07-2019 15:33 #152
Samen met mijn 2-jarige dochter woon ik bij mijn ouders. Mijn vader is vorige maand overleden, mijn ouders waren fiscaal partner van elkaar. Nu stelt de belastingdienst dat mijn moeder en ik toeslagpartners zijn sinds de dag van overlijden van mijn vader. Ik ben ouder dan 27 jaar. Is dit correct of hebben wij hier een keuze in? Reactie infoteur, 27-07-2019
Beste Maria,
U bent omdat u ouder bent dan 27 jaar en met uw dochter inwoont bij uw moeder, automatisch haar toeslagpartner.

Charon, 26-06-2019 00:07 #151
Goedendag,

Mijn inmiddels ex en ik hebben nog aangifte inkomstenbelasting gedaan over het jaar 2018. We zijn begin 2019 uit elkaar gegaan. Nu heb ik alle rekeningen omgezet naar mijn eigen bankrekening. En dus ook het bedrag dat ik terug zou krijgen hierop binnen gekregen. Mijn ex partner moet betalen. Mag ik dit geld achter houden. We zijn officieel nog steeds fiscaal partners aangezien de hypotheek en alles nog steeds loopt. Maar wonen niet meer samen. Reactie infoteur, 15-12-2019
Goedendag Charon,
In 2018 zijn jullie fiscale partner, in 2019 en 2020 kunnen jullie nog kiezen. Als jullie niet getrouwd waren in gemeenschap van goederen of een samenlevingscontract hadden met een soortgelijke strekking, is de teruggave die aan u te relateren is, inderdaad van u.

Susan, 07-07-2018 14:17 #150
Mijn broer en ik hebben dit jaar samen een nieuwbouwhuis gekocht. We hebben geen samenlevingscontract. We gaan ook samen in het koophuis wonen. Het huis is in aanbouw en wordt waarschijnlijk februari 2019 opgeleverd. We wonen nu wel beide in een huurhuis. Zijn we dit jaar wel of geen fiscale partners? Als we dit jaar nog een samenlevingscontract afsluiten zijn we dan wel fiscaal partners? Moeten we anders apart belastingaangifte doen? Reactie infoteur, 09-07-2018
Beste Susan,
Zodra jullie op hetzelfde adres wonen in het nieuwbouwhuis, worden jullie fiscale partners. Als jullie voor een deel van het jaar fiscale partners zijn, kunnen jullie er voor kiezen om het gehele jaar fiscale partners te zijn. Een samenlevingscontract zonder op het gezamenlijke adres te wonen betekent nog geen fiscaal partnerschap.

Ilonka, 02-05-2018 23:13 #149
Mijn vriend en ik hebben een notarieel samenlevingscontract en gezamenlijk een huis. Voor mijn werk heb ik een tijdje in het buitenland gewoond, mijn vriend bleef in ons huis in NL wonen. Terwijl ik in het buitenland woonde, kwalificeerde ik niet als buitenlands belastingplichtig. Ik ben gedurende het jaar terug naar NL gekomen, dus onze binnenlandse periode is in het jaar van terugkomst (2015) niet hetzelfde: mijn vriend het hele jaar in NL, ik een deel van het jaar. Ik weet dat we hierdoor niet het gehele jaar fiscale partners kunnen zijn. Kunnen we wel over het deel van het jaar dat wij samen in ons huis in NL woonden fiscaal partners zijn?

Indien mensen niet het gehele jaar fiscaal partners zijn, is het dan wel mogelijk om de persoonsgebonden aftrek, eventuele andere kortingen en het inkomen uit eigen woning toe te rekenen aan een van de partners voor het deel van het jaar dat mensen fiscaal partners zijn?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-05-2018
Beste Ilonka,
In de periode dat jullie fiscale partners zijn, mogen de aftrekposten tussen de partners worden verdeeld.

Chantal, 30-12-2016 19:54 #148
Mijn ex partner en ik zijn gescheiden per 4 november, nu is hij per 1 oktober bij zijn nieuwe vriendin gaan wonen. Die een hogere in komen heeft dan hij. We hebben nog een gezamenlijk koophuis die we samen betalen. Nu beweerd hij dat hij bij de aangifte mij Jaaropgave nodig heeft maar volgens mij is dat niet nodig als wij niet gezamenlijk aangifte doen toch of heb ik het mis. Ook beweerd hij dat als ik het alleen doen ik meer moet terug betalen dan hij aangezien ik minder verdien, klopt dit? Of wil hij het samen doen zo dat hij er beter van wordt aangezien hij weer samen woont en ik niet. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Chantal,
Vanaf het moment dat de echtscheidingsaanvraag werd ingediend bij de rechtbank zijn jullie geen fiscale partners meer. Maar jullie kunnen ervoor kiezen (is niet verplicht dus) om dit jaar nog wel gezamenlijk belastingaangifte te doen voor het hele jaar. Meestal is het zo dat wie een hoger inkomen heeft, ook meer aftrek krijgt maar dan moet het verschil in inkomen wel groot zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Bij de belastingaangifte wordt aangegeven op welke rekening het geld wordt gestort. Is het uw eigen belastingaangifte, dan bepaalt u uw eigen rekening.

Judith, 04-06-2016 07:43 #147
Hallo,

In 2012 zijn mijn ex-partner en ik uit elkaar gegaan. Wij waren fiscaal partner door onze twee minderjarige kinderen.
Ik kreeg dit jaar een vordering van de raad van rechtsbijstand dat ik bij nader inzien geen recht heb gehad op de tegemoedkoming (toevoeging) in de kosten van een advocaat omdat mijn vermogen boven de belastbare grens zou liggen. Echter heb ik dat vermogen nooit gehad. Mijn expartner en zijn familie hebben na het overlijden van zijn vader een familiestichting opgericht i.v.m de erfenis van zijn vader. Dit vermogen wordt mij nu toeberekend als ook mijn vermogen omdat we fiscaal partner zijn en maakt dat ze van mij 1235 euro terugvorderen! Naar mijn idee en dat is het idee van veel meer mensen, houdt fiscaal partnerschap niet in dat al het vermogen van je fiscaal partner ook automatisch van de ander zijn, maar is dit alleen zo bij trouwen in gemeenschap van goederen en bij geregistreerd partnerschap.
Kan iemand mij aangeven of ik hierin gelijk heb en of de vordering van de raad van rechtsbijstand i.v.m het vermogen van mijn expartner van zijn familiestichting(waar ik geen bestuurder van ben geweest) van mij gevorderd kan worden? Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Judith,
Fiscaal partnerschap betekent inderdaad niet dat u ook het vermogen van de partner (deels) bezit. Dat is anders bij een huwelijk in gemeenschap van goederen of bij een samenlevingscontract waarin staat dat alles gemeenschappelijk is. Als er iets gemeenschappelijks is, hebt u daarop ook recht bij een echtscheiding.

Sanne, 06-03-2016 20:50 #146
Hallo,
Mijn ex-man en ik zijn halverwege 2015 gescheiden. Wij hebben een co-ouderschapsregeling en krijgen beiden kindgebonden budget. Bij de berekening hiervan, en tevens bij de herberekening kinderopvangtoeslag, hebben wij voor de resterende maanden 2015 aangegeven geen fiscale partners meer te zijn. Kunnen wij nu wel nog gezamenlijk aangifte inkomensbelasting doen of zou dit dan gevolgen kunnen hebben voor de in 2015 uitgekeerde bedragen?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Sanne,
U kunt beter slechts tot de periode dat de echtscheiding is aangevraagd gezamenlijk belastingaangifte doen, anders zijn jullie alsnog het hele jaar fiscale partners.

Stef, 25-02-2016 10:19 #145
Hallo, ik heb een vraag tav fiscaal partnerschap. Sinds 2010 staat mijn vriend bij mij geregistreerd in het pensioenfonds. We hebben geen samenlevingscontract en geen kinderen. We wonen wel samen sinds 2009. Mijn vriend heeft geen pensioen en ik sta dus ook niet bij zijn pensioen als partner geregistreerd. Zijn wij dan wel fiscaal partners met deze eenzijdige registratie? Bij alle aanslagen van 2010 t/m 2014 hebben wij ons gemeld als fiscaal partners. Is dit correct? Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Stef,
Ja, de vereiste is dat tenminste één partner als pensioenpartner is ingeschreven.

Stef, 22-02-2016 15:19 #144
Hallo, ik heb een vraag tav fiscaal partnerschap. Sinds 2010 staat mijn vriend bij mij geregistreerd in het pensioenfonds. We hebben geen samenlevingscontract en geen kinderen. We wonen wel samen sinds 2009. Mijn vriend heeft geen pensioen en ik sta dus ook niet bij zijn pensioen als partner geregistreerd. Zijn wij dan wel fiscaal partners met deze eenzijdige registratie? Bij alle aanslagen van 2010 t/m 2014 hebben wij ons gemeld als fiscaal partners. Is dit correct? Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Stef,
De fiscus stelt als eis dat u bij een pensioenfonds aangemeld moet zijn als pensioenpartners (eentje is dus genoeg). Bovendien is het zo dat als jullie het jaar ervoor fiscale partners zijn, jullie dat het huidige jaar ook zijn als er geen veranderingen zijn opgetreden in jullie relatie.

Stephanie, 29-12-2015 20:19 #143
Goedendag
ik had een vraag mijn partner heeft op zijn naam een huis gekocht in 2015 ik woon samen met onze dochter bij hem in en hij heeft ze dochter erkend hij ontving een voorlopige aanslag 2016 waarbij aangegeven stond u heeft geen fiscaal partner in 2016 klopt dit wel?of heeft dit te maken dat hij de woning alleen heeft gekocht en de hypotheek op zijn naam aflost?
want wil niet voor verassingen komen te staan aan het eind van het jaar.

mvg stephanie Reactie infoteur, 09-05-2020
Goedendag Stephanie,
Sinds jullie samenwonen en het kind door hem erkend is, zijn jullie fiscale partner.

A., 03-11-2015 19:16 #142
Hallo. Ik heb (ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap) samengewoond met een partner met een minderjarig kind. Wij waren dus elkaars fiscaal partner, maar deden niet gezamenlijk, maar ieder voor zich, aangifte. Inmiddels is de samenwoning beëindigd en wonen wij niet meer op hetzelfde adres. Vermoedelijk heeft mijn ex-partner, toen wij nog samenwoonden, een voorlopige teruggaaf aangevraagd en ontvangen. Wanneer blijkt, dat zij daarbij teveel heeft ontvangen, kan de belastingdienst dit ook op mij verhalen en geldt hetzelfde voor door mijn ex aangevraagde en ontvangen toeslagen? B.v.d. voor uw antwoord. Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo A,
De Belastingdienst zal eerst de aanvrager aanslaan en als dat te weinig oplevert ook de fiscale partner.

Carm, 24-08-2015 10:33 #141
Mijn vriend en zijn vrouw zijn al een jaar bezig met de echtscheiding (mei 2014), nu heeft hij vorige week een belastingaanslag van 2013 ontvangen, toen was zij nog fiscaal partner, kan hij nu nog eisen dat zij hieraan meebetaalt? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Carm,
Ze waren dan nog fiscale partners. Beiden zijn dan gezamenlijk aansprakelijk voor de indiening van de gezamenlijke belastingaangifte en de daaruit volgende belastingaanslag. De belastingdienst int gemakshalve waarschijnlijk bij uw vriend en hij heeft dan weer een vordering op zijn vrouw.

Bennie, 22-07-2015 21:35 #140
Mijn ex en ik hebben samen een koophuis, nu zijn we uit elkaar en zij is per 29-6-2015 ingetrokken in een huurhuis, nu komt het huis per sept/october op mijn naam (akte van verdeling etc) we hebben 2 kinderen die bij haar zijn gaan wonen, zijn we nu het gehele jaar nog fiscaalpartner of mag je kiezen of geldt de half jaar regel nog. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Bennie,
Tot het moment van de aanvraag tot echtscheiding bij de rechtbank zijn jullie automatisch fiscale partners en dat kan door jullie worden verlengd tot het einde van het betreffende jaar. Daarna niet meer.

Senna, 08-07-2015 12:23 #139
In 2014 zijn ik en mijn partner uit elkaar gegaan, over dit jaar moeten we nog wel gezamelijk aangifte doen, nu wil mijn ex-partner zijn gegevens niet verstrekken waardoor ik mijn aangifte niet kan indienen. Is er een mogelijkheid dat ik alleen aangifte indien?

Groetjes Senna Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Senna,
U kunt zelf belastingaangifte doen. Misschien heeft de ander wel belastingaangifte gedaan en alle dingen in zijn voordeel ingevuld. U kunt via de belastingtelefoon ook een belastingformulier aanvragen.

Inge, 10-06-2015 15:56 #138
Vanaf eind oktober 2013 zijn mijn man en ik uit elkaar. Tot die tijd kregen wij beiden een gezinsbijstandsuitkering. Tevens een op de bijstand gebaseerde huur- en zorgtoeslag. De laatste twee maanden van 2013 woonden wij apart op andere adressen en kregen wij dus ook aparte uitkeringen en toeslagen. We hebben allebei een jaaropgave van 2013 gekregen en op deze allebei bestaat de belastbare loon uit 50% van januari t/m oktober van de gezinsuitkering + 2 maanden voor alleenstaanden.
Nu is het zo dat mijn ex-partner en ik een enorm bedrag moeten terugbetalen voor de maanden januari-oktober wegens te veel gekregen toeslagen. De reden hiervan is, is omdat het gezamenlijke inkomen in 2013 hoger is dan de bijstandsuitkering voor een gezin. Maar wij wonen niet meer samen, dus is het totaal bedrag natuurlijk hoger.
Mijn vraag luidt: Hoe kan het dat wij zoveel toeslagen moeten terugbetalen over de periode dat wij een minimale bijstand volgens de gezinsnorm hadden? Het lijkt mij vanzelfsprekend dat iemand die in de bijstand zit, niet opeens een hoog bedrag kan terugbetalen. En dat terwijl wij niets verkeerd hebben gedaan. Worden wij gestraft omdat we midden in het jaar uit elkaar zijn gegaan?

Groeten,
Inge Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Inge,
Als het jaarinkomen verandert, moet dat zo snel mogelijk aan de Belastingdienst (toeslagen) worden doorgegeven die dan een herberekening maakt voor het hele jaar. Dit op basis van het gerealiseerde jaarinkomen. Ik vermoed dat de Belastingdienst niet weet dat jullie uit elkaar zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/133048-zorgtoeslag-na-scheiding.html

Anoniem, 08-05-2015 00:18 #137
Mijn man en zusje (met beperking en wajong uitkering) kunnen een huis kopen. Echter mijn loon (ivm met geen vast contract) laten we vervallen. Dus puur op basis van zijn en haar inkomen. Nu las ik over toetsing van bkr. Ik gebruik nl mijn roodstad als nodig is maar word ik ook gecontroleerd of gaat dit alleen om hun inkomen?
graag hoor ik dit

gr janneke Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Anoniem,
Een roodstand wordt alleen maar doorgegeven aan het BKR als er een betalingsachterstand ontstaat. Als u de roodstand regelmatig weer aanvult, zal dat geen probleem zijn.

Lud, 29-03-2015 17:02 #136
Mijn partner en ik zijn bezig ons huis in Nederland te verkopen om vervolgens een huis te kopen in België. Mocht dit niet op elkaar aansluiten kunnen we tijdelijk bij de broer en schoonzus van mijn partner wonen in Nederland. Heeft dit financiële gevolgen voor ons of voor hun? Zij hebben een eigen huis en werken allebei. Zij zitten zeker boven het minimumloon. Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Lud,
Als u tijdelijk bij iemand anders gaat wonen en de ander heeft een eigen huis of een alleenstaande oudertoeslag, dan kan dat voor hen gevolgen hebben. Voor het eigen huis speelt dan of er sprake is van verhuur of niet. Bij verhuur wordt in veel gevallen de hypotheekrenteaftrek kleiner.

Martijn, 22-03-2015 14:26 #135
Mijn partner en ik zijn halverwege september 2014 getrouwd en sinds oktober wonen we samen, ingeschreven op hetzelfde adres. Ik heb tot aan het huwelijk zorgtoeslag ontvangen. De nieuwe situatie is direct aan de belastingdienst doorgegeven met een nieuwe schatting van beide inkomens. Ik ontvang inmiddels geen zorgtoeslag meer.
De bedragen uitbetaald tot aan het huwelijk zijn vooralsnog niet teruggevorderd door de belastingdienst. En als ik het goed begrepen heb - klopt dat ook. We zijn toeslagpartners immers vanaf half september.
Mijn vraag: Bij het invullen van mijn belastingaangifte voor 2014 kan ik er voor kiezen om voor het gehele jaar als fiscale partners gezien te worden. Vermoedelijk levert dat niks aan voordeel op, dat zoek ik nog verder uit. Maar stel, je geeft aan dat je bij de inkomstenbelasting gezien wil worden als fiscale partners voor het gehele jaar, is dat dan van invloed op de gehele zorgtoeslag over 2014? Met andere woorden: kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap = dat dan ook meteen een heel jaar toeslagpartnerschap? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Martijn,
Als jullie het hele jaar fiscale partners zijn, zijn jullie ook het hele jaar toeslagpartners.

Linda, 21-03-2015 15:44 #134
Na in juni vorig jr onze relatie beëindigt te hebben, heb ik onze gezamenlijke koopwoning verlaten en ben ik uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen. Echter nu bij het ieder voor zich invullen van de ib aangifte moet ik ineens een fors bedrag terug betalen.
Voorheen hebben we altijd als fiscale partners samen aangifte gedaan en kregen vaak of een klein bedrag terug ofwel speelden we quitte. De voorlopige teruggaaf is altijd hetzelfde gebleven alleen wanneer ik nu alleen aangifte zou doen heb ik het idee dat ik flink belast wordt door de 50% VT. Normaal vulden we bij de aangifte-verdeling vaak zowat het hele bedrag bij mijn ex in zodat we elk jaar mooi uitkwamen. Ik val met mijn salaris in schaal 2 mijn ex in schaal 3. Zie ik het verkeerd wanneer ik denk dat samen aangifte doen het redelijkst is omdat we zo "samen" het meeste voordeel hebben. Met name ik omdat ik ineens flink moet bijbetalen en mijn ex partner terugkrijgt. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Linda,
Het grote voordeel van het fiscaal partnerschap is inderdaad het gunstig kunnen verdelen van de aftrekposten zoals de hypotheekrente. Tot het moment waarop u nog verantwoordelijk was voor de hypotheek en hypotheekrente betaalde kunt u ook uw deel van de hypotheekrente zelfstandig aftrekken. Dat betekent dat uw ex dan de rest mag aftrekken. Het totaal van de aftrek mag niet meer dan 100% zijn.

Paul Maassen, 21-03-2015 12:12 #133
Mijn vrouw en ik wonen in België, zij heeft geen Nederlandse nationaliteit noch BSN nummer. De online aangifte (ik werk deels in Nederland) vraagt of ik getrouwd ben (ja) en verplicht me dan het BSN nummer in te vullen (dat er niet is). Hoe dit aan te pakken? In vullen dat ik niet getrouwd ben? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Paul Maassen,
Helaas is dan invullen dat u niet getrouwd bent de enige optie. Komen hier later vragen over van de Belastingdienst, dan kunt u die eenvoudig beantwoorden.

Stijn, 16-02-2015 13:25 #132
Ik heb een zoon van 8 maanden maar ik woon niet samen met mijn vriendin (de moeder). Aangezien zij een laag inkomen heeft, heeft ze recht op een relatieve hoge bijdrage voor de kinderdagopvang. Ik ga per 1 maart bij haar intrekken en worden dan volges mij fiscaal parter (samenwonend en gezamelijk kind). Hoe zit het met de hoogte van de kinderopvang toeslag? Recht om de eerste twee maanden een hoog bedrag te krijgen en rest van jaar laag? We hebben geen fiscale voordelen vanwege een hypotheek ofzo, - wat kunnen we doen? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Stijn,
Zodra jullie met het kind op hetzelfde adres zijn ingeschreven, zijn jullie fiscale partners en is de hoogte van een toeslag (ook voor de kinderopvang) afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. Daar is weinig aan te doen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/118830-kinderopvangtoeslag-2020-kinderopvangtoeslagtabel-2020.html

Babs, 15-01-2015 18:26 #131
In 2011 ben ik officieel bij mijn vriend gaan wonen. In 2012 hebben wij een zoontje gekregen. Dus zijn wij fiscaal partners. We willen nu uit elkaar gaan. Waar heb ik financieel recht op? Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Babs,
Als alleenstaande ouder kom je (als er geen fiscale partner meer is) kom je misschien in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Vervolgens zijn er de toeslagen (zorgtoeslag en dergelijke). Zie bijvoorbeeld boor 2020 en 2021:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2020-en-2021-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Renate, 23-12-2014 17:59 #130
Hallo, ik woon sinds 2002 samen met mijn partner. Ik werk, mijn vriend heeft geen inkomen en krijgt elke maand van de belasting zo'n 176 euro heffingskorting. Tot 2013 kregen we daarnaast samen zorgtoeslag. In februari 2013 kregen we bericht dat de zorgtoeslag per persoon aangevraagd moest worden omdat we volgens de wet geen toeslagpartner zijn. Prima, vanaf 2013 krijgt mijn vriend dus met zijn inkomen van 0 euro de volledige zorgtoeslag van rond de 76 euro per maand. Nu krijgt mijn vriend nog steeds wel de heffingskortingen, en zijn we nog steeds fiscale partners. Klopt het dan wel dat we voor de zorgtoeslag geen toeslagpartner zijn? Als dit namelijk wel zo is, dan krijgen we veel minder zorgtoeslag. Ik ben bang dat ik straks een deel moet terug betalen. Punt is alleen dat ik dit niet zo kan aanpassen op "mijn toeslagen", omdat je overal "nee" op antwoord, en dus geen toeslagpartner hebt. Weet u hoe dit zit? Klopt onze situatie zoals die momenteel is? De definitieve aanslagen van de belastingdienst wijken trouwens nooit af van de voorlopige aanslagen. Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Renate,
Als jullie niet een notarieel samenlevingscontract hebben en niet gezamenlijk een eigen huis of kind hebben, zijn jullie voor de zorgtoeslag geen toeslagpartners. Voor de huurtoeslag zijn jullie wel medebewoners.

Naomi, 15-12-2014 20:46 #129
Mijn partner en ik zijn sinds mei 2014 gescheiden. Wij hebben ons koophuis verkocht sinds 5 september 2014. Deze hebben we tot de verkoop samen maandelijks betaald.
Nu heb ik een bedrag terug gekregen van mijn IB 2013, premie volksverzekering. Moet ik deze delen met mijn ex? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Naomi,
Hebt u huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract?

Marian, 27-11-2014 22:56 #128
Mijn ex vriend en ik hebben een huis gehad. Wij hadden een samenlevingscontract. Uiteraard was hij dus ook mijn belasting partner. Nu hebben wij het huis verkocht en het samenlevingscontract ontbonden. Bij de mediator is er een verdeling gemaakt en hebben wij ondertekend dat wij zij overeen gekomen en daarna geen aanspraak meer kunnen maken over gemaakte schulden. Ik heb altijd de hypotheek betaald en de teruggave hiervan ontvangen. Nu komt er een teruggave aan van 2012 heeft hij hier dan gedeeltelijk recht op? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Marian,
Als u de hypotheekrente betaalde, heeft hij geen recht op een teruggave. Dat zou anders zijn als hij wel de helft van de hypotheekrente betaalde.

An, 27-11-2014 17:42 #127
Ik woon sinds 4 november 2014 samen met mijn zoontje bij mijn vriend in. Ben ik dan vanaf deze datum fiscaal partner? En wat betekent dit voor mijn aangifte 2014? Kan ik deze individueel invullen en er wellicht zelfs voor kiezen helemaal niet in te vullen alsof we fiscaal partners zijn? Ik heb het afgelopen jaar diverse kortingen gehad ivm het feit ik een alleenstaande werkende moeder was en het zou erg zuur zijn als ik deze moet terugbetalen! Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste An,
Als jullie een gezamenlijke huishouding hebben, worden jullie gezien als een samengesteld gezin en zijn jullie fiscale partners:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119145-fiscaal-partnerschap-2018-2019-en-2020.html

Remco, 12-11-2014 20:39 #126
Mijn vriendin en ik hebben in 2010 samen een huis gekocht en een samenlevingscontract opgesteld. We hebben een bankspaarhypotheek. Sindsdien zijn we fiscale partners. Nu ga ik in december dit jaar in Duitsland werken. Mijn vriendin blijft in het huis wonen en werkt ook in Nederland. Wat gebeurt er met het huis als ik mij uitschrijf in Nederland? Kan mijn vriendin hypotheekrente blijven aftrekken? Wordt het huis dan voor de helft als vermogen gezien omdat ik niet meer in Nederland woon? Maakt hiervoor de termijn dat ik in het buitenland zit uit? Zou dit kunnen veranderen als we een geregistreerd partnerschap aan zouden gaan? Ik hoop dat iemand mij met deze vragen kan helpen. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Remco,
Vanaf het moment dat u in het buitenland woont en werkt (beide dus) en geen inkomen meer hebt uit Nederland, bent u in Nederland niet meer binnenlands belastingplichtig en zijn jullie geen fiscale partners meer voor de Nederlandse wetgeving. Ook bij een geregistreerd partnerschap zijn jullie bij een volledig uitschrijven geen fiscale partners meer. In dat geval behoudt uw vriendin de aftrek van de hypotheekrente over haar deel.

Willem, 23-10-2014 08:47 #125
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn vraag.
Mijn vriendin en ik wonen allebei in een eigen huurhuis. Nu hebben wij per 1 februari 2015 samen een huis gekocht. Ik wil hier per deze datum mijzelf inschrijven en zei komt in juli 2015 erbij zodat haar dochter haar school kan afmaken in haar oude woonplaats. Tevens moet er veel verbouwd worden want het is nu nog niet bewoonbaar.

Krijgt zij tot de datum dat ze bij onze koopwoning wordt ingeschreven wel gewoon huurtoeslag doorbetaald?
Ik had de belasting ook al gebeld en die heeft dit ook gezegd, zolang zij op haar huurwoning staat ingeschreven krijgt ze gewoon huurtoeslag tot het moment dat ze zichzelf inschrijft op ons koophuis in het GBA.
Ik kan nergens wat vinden erover, ik hoop dat ik een reactie terug krijg. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Willem,
U kunt zich moeilijk inschrijven op een adres waarvan het huis nog niet bewoonbaar is. Als u dat inschrijven uitstelt tot het moment dat uw vriendin dat ook doet, zijn jullie vanaf dat moment fiscale partners, terwijl het huis vanaf het moment van aankoop een eigen woning is. In dat scenario kan uw vriendin op haar oude adres gewoon huurtoeslag ontvangen. Ze moet wel op tijd haar verhuizing doorgeven.

Bakker, 07-10-2014 22:26 #124
Mijn vriend en ik zijn vanaf november 2013 samenwonend. Wij voldeden op dat moment niet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap (geen koophuis, geen kind, geen samenlevingscontract). In augustus 2014 zijn we getrouwd. Mogen we voor de belastingaangifte 2013 elkaar als fiscaal partner opgeven? Zoja, mag dit dan voor het hele jaar 2013? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Bakker,
In het nieuwe jaar zijn jullie dan fiscale partners.

Annie, 16-09-2014 19:27 #123
Ik had een vraagje, een vriendin is ingeschreven op mijn adres dit heb ik gedaan omdat ze in de problemen zat, nu kan ik alles terug gaan betalen qua huursubsidie ed. terwijl zij niet meebetaald in de huur, energie ed. die betaal ik allemaal zelf, is het normaal dat je 10 x gestraft word omdat je alleen iemand een dak boven haar hoofd aanbiedt? Hun zien haar als mijn fiscaal partner en dat is totaal niet zo… wat kan ik hiermee doen ik ben ten einde raad! zelf ben ik arbeidsongeschikt en kom ik niet eens in aanmerking voor een uitkering, omdat zij hier ingeschreven staat, waardoor ik verplicht ben om keihard te werken met mijn zieke lichaam aub kunt u mij helpen? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Annie,
Als u iemand onderdak geeft wordt die niet automatisch uw fiscale partner maar een medebewoner. Voor de huurtoeslag telt het inkomen van medebewoners mee. Als er geen inkomen is, hebt u ook daar geen last van.

Van Vliet, 08-09-2014 15:13 #122
Mijn partner en ik wonen niet samen, zijn niet getrouwd en zijn geen geregistreerd partner. Hij woont nog bij zijn ouders en ik heb een huurwoning. Wij hebben eind augustus van dit jaar samen een nieuwbouwhuis gekocht wat opgeleverd wordt in april 2015. Vanaf het moment van passeren betalen wij de hypotheek. Onlangs wilde ik mijn voorlopige aangifte voor 2014 invullen en door bovenstaande situatie loop ik vast in mijn aangifte. Klopt het dat wij geen fiscaal partner zijn en daarom niet gezamenlijk aangifte kunnen doen van onze nieuwe woning? En is het in dit geval het meest verstandig om de woning aan te geven bij degene met het hoogste salaris? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Van Vliet,
Fiscaal gezien is het jullie eigen woning met hypotheekrenteaftrek. Omdat jullie niet op hetzelfde adres wonen, zijn jullie in dit geval geen fiscale partners en is de hypotheekrente aftrekbaar bij wie de hypotheekrente betaalt.

Jansen, 01-09-2014 14:00 #121
Ik heb een vraag mijn partner en ik gaan uit elkaar.niet getrouwd ook geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. We hebben wel samen een koophuis.Ik wil nu gaan huren met onze 2 kids.Hij blijft in het huis tot het verkocht is.
zijn wij nog toeslagpartners?En krijg ik dan wel huurtoeslag omdat beide namen op koophuis staan. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Jansen,
Zodra u elders bent ingeschreven (niet in het koophuis) zijn jullie geen fiscale partners meer. U kunt de eerste twee jaar nog huurtoeslag aanvragen, daarna wordt het koophuis als uw vermogen gezien (50%).

Gerard Heijmans, 02-08-2014 15:29 #120
Mijn echtgenote en ik gaan scheiden en wij hebben een kind en een koophuis. Op dit moment verblijft mijn partner 4 dagen in het koophuis en ik 3 dagen. Wij zijn nog niet officieel gescheiden en het ziet er naar uit dat dat pas officieel is als ons koophuis verkocht is. Ik betaal momenteel alle kosten van het koophuis en mijn partner niets. Waar moet ik rekening mee houden voor de aangifte IB 2014?. Mag ik het volledige bedrag aan hypotheekrente aftrekken of moet dit ook gesplitst worden, wij zijn beiden voor de helft eigenaar van het koophuis? Wat is het verstandig in deze kwestie, wel of geen fiscale partner meer? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Gerard Heijmans,
Zolang de aanvraag voor de echtscheiding niet is ingediend zijn jullie fiscale partners, of jullie nog samen wonen of niet. Dat betekent ook een gezamenlijke belastingaangifte als fiscale partners waarbij de totale rente nog steeds aftrekbaar is.

Adeline, 27-06-2014 11:02 #119
Is het mogelijk te trouwen zonder samenwonen, zonder fiscale partners te worden? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste adeline,
Trouwen zonder eerst samen te wonen kan, maar eenmaal getrouwd zijn jullie (als jullie in Nederland wonen) automatisch elkaars fiscale partners.

Rianne, 16-06-2014 07:44 #118
Mijn man woont en werkt buiten de EU in een non-belastingverdrag land, maar heeft ook vermogen en vastgoed in de Verenigde Staten (waar NL wel een verdrag mee heeft). We zijn in januari in het buitenland getrouwd en ik woon momenteel nog in Nederland (we hebben geen koophuis in Nederland). Het lijkt mij dat wij geen fiscale partners kunnen zijn in onze situatie.
Mijn man is geen Nederlander en heeft ook nooit in Nederland gewoond of gewerkt en heeft dus geen sofi/BSN-nummer. Een belastingadviseur vertelde mij dat ik als Nederlands ingezetene voor 50% vermogensbelasting (box 3) verschuldigd ben over zijn vermogen in het buitenland omdat we getrouwd zijn en de helft van zijn vermogen dat van mij zou zijn. Dit zou echter pas ingaan per 1 januari 2015, omdat dit voor de belastingdienst de pijldatum is voor vermogensbelasting (per 1 januari 2014 waren we nog niet getrouwd). Ik zou dan dus over 2015 1.2 % vermogensbelasting moeten betalen over 50% van het vermogen van mijn man boven 20.000 euro. Over het koophuis in de Verenigde Staten hoef ik geen aangifte te doen. Klopt dit?
Hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Rianne,
Als jullie daar in volledige gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft van het totale vermogen inderdaad aan u toe te rekenen. Hoeveel gemeenschappelijk is en of dat bepaalde zaken zijn uitgesloten, hangt af van het land waar jullie getrouwd zijn. Als dit zo is, hoort 50% bij uw vermogen. Voor elk belastingjaar geldt de datum van 1 januari, in dit geval 1 januari 2015. Jullie zijn geen fiscale partners volgens de Nederlandse belastingwetgeving.

Tessie, 05-06-2014 12:33 #117
Beste,

Mijn partner en ik zijn in december 2013 getrouwd, moeten wij onze belastingen samen indienen of elk apart? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Tessie,
Jullie zijn in ieder geval vanaf de trouwdatum fiscale partners dan wel vanaf het moment dat jullie samenwoonden. Als jullie nog niet samenwoonden, kunnen jullie ervoor kiezen om geheel het jaar fiscale partners te zijn. De keuze is (gedeeltelijk) aan jullie.

Sara van Heerikhuizen, 29-05-2014 23:19 #116
Geachte heer/mevrouw,
Ik heb een vraag naar aanleiding van het artikel "wanneer fiscaal partnerschap"?
Mijn man en ik zijn geregistreerde partners (al bijna 20 jaar). Wij wonen echter niet samen en hebben ook nooit samengewoond. We hebben elk een eigen huis. Wij hebben volledig gescheiden financiën. Tot 2011 deden we elk afzonderlijk aangifte (geen fiscale partners). Zo te leven is voor ons een bewuste keuze.
Nu verplicht de belastingdienst ons sinds 2011 om fiscale partners van elkaar te zijn. Dat betekent dat we maar één huis als hoofdverblijf mogen opgeven. Het andere huis moeten we aangeven als tweede huis.
Afgezien van negatieve financiële consequenties brengt deze aanpak mij in gewetensnood. Ik moet aangeven dat één bepaald huis ons hoofdverblijf is, terwijl dat niet het geval is, we hebben twee hoofdverblijven. Verder voel ik mij aangetast in mijn onafhankelijkheid. Ik wil mijn eigen financiën beheren, of dat nu gunstig uitpakt of niet.
Graag zou ik van u horen of er voor ons mogelijkheden zijn om onder het verplicht financieel partnerschap uit te komen? Zo nee, dan hoop ik dat u weet op welke manier ik hier bezwaar tegen kan maken? Dus niet tegen de resultaten van de gemeenschappelijk aangifte, maar tegen het principe van het verplicht fiscaal partnerschap?

Alvast hartelijk dank voor de nemen moeite.
Met vriendelijke groeten,
Sara van Heerikhuizen Reactie infoteur, 22-05-2020
Geachte Sara van Heerikhuizen,
Het enige wat u hieraan kunt doen is als alleenstaande uw belastingaangifte in te vullen. Volgens de wet zijn jullie fiscale partners maar door de koude uitsluiting in jullie geregistreerd partnerschap en uw keuzes voelt dat niet zo.

Marie, 26-05-2014 11:15 #115
Mijn man en ik zijn op 15 juni 2013 getrouwd. Mijn man is echter pas op 7 juli 2013 bij mij ingetrokken (en dus ingeschreven in het GBA). Zijn wij nu automatisch fiscale partners voor heel 2013? Waar het om gaat is dat de belastingendienst mijn alleenstaande ouderkorting van heel 2013 terugvordert omdat zij, vermoed ik, de trouwdatum aanhouden en niet de datum dat we daadwerkelijk zijn gaan samenwonen. Klopt dit? En vooral: kan ik hier bezwaar tegen maken? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Marie,
Omdat jullie niet eerder dan op de trouwdatum samenwoonden, is het moment van het huwelijk het moment van fiscaal partnerschap. U mag u er wel zelf voor kiezen om geheel het jaar fiscale partners te zijn, maar bent daartoe niet verplicht. Het is niet zo dat het fiscaal partnerschap in uw geval later dan de trouwdatum is ingegaan.

E,, 25-05-2014 14:54 #114
Mijn man woont en werkt buiten de EU in een land dat een belastingverdrag met Nl heeft. De belastingdienst heeft aangegeven dat ik aangifte moet doen. Ik begrijp dat ik door de belastingdienst niet als fiscaal partner van mijn echtgenoot word gezien. Mijn man is buitenlands belastingplichtig. We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en ik heb geen inkomsten. De belastingdienst heeft onze bankrekeningen in de aangifte vooraf ingevuld. Ben ik vermogensrendementsheffing verschuldigd over de spaartegoeden/beleggingen? En ben ik enige eigenaar van ons huis? Het is me totaal onduidelijk hoe de aangifte (box 1 en 3) op de juiste manier in te vullen. Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste E,
1. U bent dan alleen over uw eigen inkomen en vermogen inkomstenbelasting verschuldigd, maar hebt in dat geval ook eigen vrijstellingen en heffingskortingen.
2. Als het huis waarin u woont een gezamenlijk koophuis is, is dit voor 50% uw eigendom in box 1. De andere 50% zou vermogen van uw man zijn en speelt bij uw aangifte geen rol.

Laura, 05-05-2014 00:00 #113
In 2013 woonde ik samen met mijn ex. We hadden samen ook een huis gekocht waar we het hele jaar gezamenlijk eigenaar van waren. Hierdoor waren we ook toeslagpartners. Wij hebben gezamenlijk de aangifte laten doen bij de boekhouder waar we hebben afgesproken om zoveel mogelijk geld eruit te halen dat de teruggaaf volledig op mijn naam zou komen, omdat ik meer voordelen heb (zoals reiskostenaftrek en studiekosten). Nu krijg ik dus geld terug en zijn aangifte is precies 0 euro. Ben ik verplicht dit geld te delen met hem als ik het krijg? Ik weet dat dit wel netjes zou zijn sowieso, maar er hebben zich intussen wat andere vervelende dingen voorgedaan die mij financieel hebben benadeeld waardoor ik het liever zelf houd. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Laura,
Officieel is het zo dat jullie gezamenlijk belastingaangifte hebben gedaan en akkoord zijn met de belastingaangifte. Ook met de verdeling en de rekening waar het geld op gestort wordt. Daarmee is voor de belastingdienst de kous af. Dus, tja, is het nu meer wat jullie onderling hebben afgesproken.

Sjon Drinckhooi, 07-04-2014 17:25 #112
Beste redactie,

Ik woon al sinds 2012 samen en heb in 2013 een notarieel samenlevingscontract getekend. Kan ik dan fiscaal partner zijn in 2012?

Groet,

Sjon Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Sjon Drinckhooi,
Als jullie in een jaar geen gezamenlijk koophuis of kind hadden, waren jullie geen fiscale partners.

Berber, 02-04-2014 09:41 #111
Ik ben in maart vorig jaar getrouwd met een man uit DR Congo. Ik stond voor 2013 ingeschreven in Nederland en hij niet aangezien hij nog geen verblijfsvergunning heeft. Hij heeft geen BSN nummer. We zijn ook (nog) niet van plan in Nederland te gaan wonen. Ik las in een antwoord op een gelijksoortige vraag dat wij geen fiscale partners zijn als hij niet belastingplichtig in NL is. In de belastingaangifte is het echter niet mogelijk om dit aan te geven. Fiscaal partnerschap wordt verondersteld en ze vragen om het BSN nummer van mijn man. Hoe los ik dit op? Dankuwel! Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Berber,
Dat lost u op door aan te geven dat u niet getrouwd bent.

Robert, 31-03-2014 14:04 #110
Ik en mijn vriendin hebben gezamenlijk een woning gekocht in 2012. Daarbij hebben wij ook een samenlevingscontract laten opstellen. In 2013 hebben wij de woning betrokken, na een verbouwing. Bij de gemeente ben ik al ingeschreven in de nieuwe woning, maar mijn vriendin nog niet (nog ingeschreven bij ouders). Zijn wij dan wel / geen fiscaal partner van elkaar in 2013?

Heeft dit ook gevolgen voor het op te geven eigen woning forfait / hypotheekrenteaftrek van mijn vriendin, omdat zij nog bij haar ouders staat ingeschreven?

Groet Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Robert,
Zolang jullie niet op het zelfde adres in het GBA staan ingeschreven, zijn jullie geen fiscale partners en wordt de woning niet als haar eigen woning gezien.

Klaas, 26-03-2014 10:25 #109
Beste, …
Mijn vriendin is uit ons gezamenlijke koophuis vertrokken en staat volgens het GBA hier niet meer ingeschreven. We hebben wel een samenlevingscontract afgesloten in de goede periode. In het jaar 2012 waren wij nog fiscale partners, nu met de aangifte van 2013 zijn wij dat niet meer. Kan ik toch de teruggave op mijn naam laten staan, dat ik de volledige 100% terug krijg in plaats van de 50%? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Klaas,
Als hypotheek en huis op naam van beiden staat, is in de periode dat jullie niet meer fiscale partners zijn, per persoon maar de helft aftrekbaar tot het moment dat het 100% van u is.

Ingeborg, 18-03-2014 09:47 #108
Ik ga met mijn kinderen na een verblijf van 9 jaar in het buitenland (buiten EU) in Nederland wonen. Mijn man en ik hebben een eigen huis met hypotheek in Nederland waar ik met de kinderen in ga wonen bij terugkeer. Ik werk niet en mijn man blijft werken en wonen in het buitenland (buiten EU) Mijn vraag is, moeten wij belasting gaan betalen over het inkomen van mijn man?
Dank. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Ingeborg,
Als uw man niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner en betaalt u geen belasting over zijn inkomen.

Robert, 16-03-2014 14:45 #107
Aanvulling op #106

Als zij geen fiscaal partners meer zijn mag de ex dan de hypotheek volledig aftrekken op zijn naam ook na twee jaar.
Er is afgesproken dat hij daar blijft wonen hij betaald ook alles.
Volgens de ex moeten ze nog steeds samen de belasting invullen omdat ze dit voorgaande jaren ook gedaan hebben. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Robert,
1. Als het huis van beiden is, is voor hem gedurende maximaal twee jaar de helft van de betaalde hypotheekrente aftrekbaar en voor haar de helft.
2. Als ze al jaren samen waren, zijn ze fiscale partners tot het moment dat zij uit elkaar gingen dan wel gescheiden waren:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109043-wanneer-eindigt-een-fiscaal-partnerschap.html

Robert, 15-03-2014 18:05 #106
Mijn vriendin komt bij mij inwonen ik woon nu samen met mijn zoontje samen, ik ben weduwnaar.
Zij heeft met haar ex nog een hypotheek, hij woont nog in het huis.
Zij is nog steeds fiscaal partner met haar ex, wat gebeurt er als ze bij mij komt wonen? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Robert,
1. Als zij momenteel niet bij de ex woont, is hij ook niet meer haar fiscale partner.
2. Zodra uw vriendin bij u komt wonen, is het de vraag of er een notarieel samenlevingscontract is. Als dat er niet is, is zij daarmee nog niet uw fiscale partner geworden.

Kim, 11-03-2014 10:57 #105
Mijn vriend en ik hebben in februari 2014 samen een woning gekocht. I.v.m. de verbouwing betrekken wij deze pas over een jaar (minimaal 2015). Nu wonen wij allebei nog bij onze ouders en staan dus op een ander adres ingeschreven in de GBA. Zijn wij voor het belastingjaar 2014 toeslagpartners?

Ik ben dus net door de belastingdienst gebeld dat wij toeslagpartner zouden zijn, maar als ik in 'mijn toeslagen' het formulier invul om mijn toeslagpartner door te geven komt daar nog steeds uit dat ik GEEN toeslagpartner heb. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Kim,
Omdat jullie (nog) niet samen op het nieuwe adres zijn ingeschreven, zijn jullie geen toeslagpartners.

Kelly, 07-03-2014 20:10 #104
Beste,

Tijdens het invullen van de belastingaangifte 2013, werd er een vraag gesteld over samenwonen. Vanaf september 2013 is mijn partner in komen wonen bij mij in mijn huurhuis. Wij zijn daardoor toeslagpartners. (Geen fiscaalpartners)

Nou wordt er gevraagd of wij samenwonen, ik heb hierop ja ingevuld, alleen zonder contract. Verder tijdens het invullen wordt er gesteld vanaf en tot. De vanaf kan ik invullen maar tot kan ik niet invullen. En hierdoor kan k niet verder met invullen.

Wat moet ik nu invullen? Samenwonend? Of niet?

Ik hoor het graag, Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Kelly,
Een medebewoner kan al een toeslagpartner voor de huurtoeslag zijn zonder dat je samenwoont (gezamenlijke huishouding). Ik zou hier bij samenwonen neen invullen, bij de aanvraag voor de huurtoeslag wel aangeven dat er een medebewoner is.

Anton, 06-03-2014 12:23 #103
Beste,

vraag 1: We wonen samen, maar mijn partner heeft al ruim een jaar geen inkomen meer.
Is diegene dan ook geen fiscaal partner meer?

vraag 2: Als diegene dat nog wel is, dan heb ik mijn aangifte van vorig jaar verkeerd ingevuld.
Hoe moet ik dit wijzigen? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Anton,
1. Als zij je fiscale partner is, verandert dat niet als ze geen inkomen meer heeft. Ze wordt dan de minstverdienende partner met recht op de algemene heffingskorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

2. Als je al een definitieve belastingaanslag hebt, stuur je een briefje naar de belastingdienst van het belastingkantoor uit je regio.

Cherelle, 28-02-2014 20:56 #102
Ik zit met een paar vragen,

Als je gaat samen wonen in huur woning met iemand die niet je fiscaal partner is hoe doe je dat met de huurtoeslag die je aanvraagt?
Diegene staat wel gewoon ingeschreven op het adres.

De belasting denkt nu dat wij fiscaal partner zijn ivm dat we samen op 1 adres wonen daar hebben we over de zorg toeslag van 2012 ook al een brief van gehad. Hiervoor hebben wij ook al hele lange tijd samen op 1 adres ingeschreven gestaan met nog 2 andere van zijn familie leden.

Ik heb alles nagelezen wanneer iemand je fiscaal partner is maar geen van alle is van toepassing.

Graag hoor ik hoe wij dit nu moeten regelen met de huurtoeslag enzovoort.

Groetjes Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Cherelle,
Bij de huurtoeslag wordt gekeken of er meerderjarige medebewoners zijn. Als er een medebewoner is, en dat hoeft niet een fiscale partner te zijn, dan wordt die uw toeslagpartner voor de huurtoeslag maar niet per se voor de zorgtoeslag.

Anoniem, 27-02-2014 18:43 #101
Beste,

Mijn partner staat ingeschreven op zijn vorige adres. Dit is een koopwoning waar wel zijn ex nog in woont. Hoewel mijn partner al geruime tijd bij mij woont heeft hij nog wel een samenlevingscontract met zijn ex, wat hen, volgens mij, fiscaal partners maakt.
Nu hebben mijn partner en ik een zoontje gekregen die binnenkort naar de opvang zal gaan. Mijn vraag is of ik mijn vriend als toeslagpartner op moet geven voor de aanvraag van deze toeslag? Op papier zijn wij dus niks van elkaar, alleen de ouders van ons zoontje. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Anoniem,
Omdat uw vriend niet bij u is ingeschreven, is hij niet uw toeslagpartner. Maar dat hij niet bij u is ingeschreven, terwijl jullie wel samenwonen is eigenlijk niet toegestaan.

Sabina, 25-02-2014 21:24 #100
Goedenavond ik hoop dat u me een duidelijk en helder antwoord kan geven.
mijn partner is sinds 3 jaar met pensioen. Ik ben nog geen 65. We zijn niet getrouwt en hebben geen samenlevingscontract. We wonen al 5 jaar samen. Ik ben bekend bij de aow. Omdat zij natuurlijk de hoogte moeten kunnen bepalen van de aow uitkering. Hij is dan ook gekort op de aow uitkering omdat ik teveel verdien. Bij de pensioenen ben ik niet bekend als partner. Zijn wij nu wel of geen fiscale partners?

Met vriendelijke groet,
Sabina Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Sabina,
Als er geen gezamenlijk kind is of jullie beide eigenaar zijn van de woning waar jullie wonen, zijn jullie in dit geval geen fiscale partners.

Tom, 16-02-2014 19:25 #99
Ik woon sinds 2 jaar met mijn vriend samen op hetzelfde adres. Ik ben in loondienst en betaal normale belasting. Hij werkte 2013 sporadisch en kwam niet over 6000,- inkomen per jaar uit. Hij heeft ook niet al te veel aftrekbare studie-uitgaven of zo.
1) Heeft het zin om elkaar als fiscale partners aan te melden? worden dan de inkomens gemiddeld genomen zodat ik zelf in een lagere belastingschaal kan vallen?
2) zo ja, kan dit ook nog met terugwerkende kracht gebeuren? Hoe werkt het aanmelden? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Tom,
Als fiscale partners blijft gelden dat jullie inkomens individueel worden bekeken, ze worden niet gemiddeld. Wel kunnen jullie onderling met aftrekposten en vrijstellingen (box 3) schuiven. In dit geval vraag ik me af of er voor jullie wel een voordeel inzit:

https://financieel.infonu.nl/belasting/127361-samenwonen-en-belasting-betalen.html

Gerry, 30-01-2014 04:36 #98
Mijn man en ik zijn net 9 maanden getrouwd. Ik heb me alleen nog niet ingeschreven in het zelfde adres als mijn man(huurhuis). Heb ik/wij dan wel recht op algemene heffingskorting? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Gerry,
Het feit dat u getrouwd bent, betekent automatisch dat u vanaf dat moment fiscale partners bent. Daarvoor hoeft u niet op hetzelfde adres te zijn ingeschreven. U hebt ook recht op de algemene heffingskorting, al dan niet uit te betalen via het inkomen van uw man.

Nancy, 28-01-2014 16:00 #97
Vraagje in 2012 heb ik een vriendin een kamer aangeboden om daar zo lang te wonen we deden ieder ons eigen ding,
mijn vriendin kreeg zorgtoeslag ik kreeg niks. in juli 2013 verliefd op elkaar geworden dat natuurlijk door gegeven aan de belastingdienst en nu moeten we 2012 zorgtoeslag terug betalen omdat we fiscaal partners zijn maar dat waren we in 2012 toch niet! zo oneerlijk!
kunnen wij dat ongedaan maken of zou het helpen om bezwaar te maken? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Nancy,
1. Jullie waren dan geen fiscale partners.
2. Toeslagpartners zijn jullie als jullie minimaal zes maanden onafgebroken op hetzelfde adres woonden (geen verhuur) en ook een gezamenlijke huishouding voerden. Als aan beide voorwaarden niet is voldaan, kunt u bezwaar maken.

Johanna, 26-01-2014 14:42 #96
Wel of geen fiscaal partner:
in juni 2013 is mijn vader gestorven. Nu moeten wij voor hem een f biljet invullen en hebben wij de keuze of mijn moeder over 2013 een fiscaal partner heeft of niet.
Als ik haar inkomen over 2013 optelt (rond de 19500,00) en ik hou aan dat zij geen fiscaal partner heeft over 2013 dan heeft zij recht op huurtoeslag maar wat zijn de nadelen? Zij hadden geen koophuis, de erfenis was niet groot (geen spaargeld).
De ziektekosten welke er zijn gemaakt zijn alleen ziekenhuisbezoeken geweest van mijn moeder aan mijn vader.

ik vind het heel moeilijk om te bepalen waar je goed aan doet? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Johanna,
1. Voor de huurtoeslag zal het alleen helpen als vader niet ook op hetzelfde adres woonde. Voor de zorgtoeslag kan het wel wat uitmaken.
2. Voor de ziektekosten kan het geld schelen omdat bij niet fiscaal partnerschap slechts één inkomen geldt en dus één drempel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158412-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2019.html

Chantal, 11-01-2014 07:41 #95
Van november 2011 tot 28-12-2013 woonde ik samen met mijn nu ex-vriend. Over 2012 heeft hij aangifte gedaan voor ons. Ik had dat jaar maar 3 maanden inkomen overige maanden niet, ook geen uitkering. Wij hadden geen enkel contract verder. Stond alleen ingeschreven op zijn adres, wat ons toeslagpartner maakte. Moet ik nu nog wel over 2013 samen aangifte doen? Of kan ik die alleen doen? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Chantal,
U kunt alleen belastingaangifte doen. Het kan zijn dat later nog vragen zullen worden gesteld door de belastingdienst.

Carla, 06-01-2014 13:47 #94
Mijn partner en ik wonen sinds september 2012 samen, hij heeft een eigen praktijk in manuele therapie, ik heb een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en werk nog 16 uur per week. Beiden betalen we 42% belasting. Ik krijg elk jaar rond de € 4000 terug aan aftrek studiekosten en zorgkosten. We hebben samen een koopwoning en betalen daar evenredig aan. Ik heb begrepen dat we fiscale partners zijn, is het voor ons handig om toch apart aangifte te blijven doen? Qua spaargeld komen we niet boven de drempel uit, verdeling daarvan is niet van toepassing. Mijn partner vraagt elk jaar uitstel aan voor de aangifte en ik handel het altijd liefst zo snel mogelijk af, mede omdat ik het geld gebruik voor zorgkosten en eventuele kosten aan aanpassingen dis niet vergoed worden. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Carla,
Als fiscale partners worden jullie geacht gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting te doen. Dat is wel nadelig voor de aftrek van uw zorgkosten, omdat de drempel dan hoger zal zijn gezien het gezamenlijke inkomen.

Toon, 03-01-2014 11:14 #93
Geachte is een debet rente ook aftrekbaar van de belasting 2013?
gr toon Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Toon,
De debetrente is niet aftrekbaar maar de lening wel boven een drempel van 3.100 euro:

https://financieel.infonu.nl/geld/30605-ook-een-consumptieve-lening-geeft-fiscaal-voordeel.html

Vera, 26-12-2013 10:46 #92
Beste,

Ik heb in 2011 een huis gekocht op mijn naam en verdien best goed.
In februari 2013 is mijn vriend bij mij ingetrokken. Hij staat bij mij ingeschreven, maar we hebben geen contract e.d. en geen gezamenlijk kind. We zijn dus nog geen fiscaal partner.

Mijn vriend is volledig afgekeurd en heeft dus in vergelijking met mij een vrij laag inkomen.
Hij krijgt zorgtoeslag en een toeslag chronisch zieken eind van het jaar.
Ook betaalt hij alimentatie voor zijn dochter.

Mijn vraag is.is het nou wel of niet voordelig voor ons om fiscaal partner te worden?

Mvg,
Vera. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Vera,
1. In uw geval zal een fiscaal partnerschap en een gezamenlijke belastingaangifte (zeer waarschijnlijk) niet voordelig zijn. Bij de toeslagen zal het gezamenlijke inkomen als toetsingsinkomen gelden en zal ook naar uw eventuele vermogen worden gekeken bij de vermogenstoets voor de toeslagen. Bij de aftrek van ziektekosten geldt bij een dubbel inkomen ook een dubbele drempel.
2. Daar staat tegenover dat eventuele aftrekposten van uw vriend tegen uw belastingtarief kunnen plaatsvinden.

Aad, 09-12-2013 09:28 #91
Geachte heer/mevr,

Een aantal jaren terug schreef mijn vriendin zich in op mijn huis samen met haar dochter. Ze had toen recht op kindergebonden budget omdat wij geen fiscaal partner waren. Op 26 dec 2012 kregen wij onze zoon en door dit wonder werden we wel gelijk fiscaal partener voor het heel 2012 met als gevolg dat ze het allemaal moet terug betalen en dat is een flinke som. Daarbij heeft ze nog een lening met haar ex. Dit is gewoon niet meer te behappen. Nou is onze vraag, klopt het wel als je kind eind van het jr wordt geboren dat je dan voor het hele jaar fiscaal partner bent?

Mvgr Aad Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Aad,
Hebt u gezamenlijk belastingaangifte gedaan en daarin aangegeven jullie fiscale partners zijn?

K., 04-12-2013 20:50 #90
Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heb ik een brief ontvangen dat ik over 2012 belasting terug kan krijgen en daarom aangifte kan doen over genoemde kalenderjaar. Nu is het zo dat mijn echtgenote en ons kind voor nog onbepaalde duur in Azië zijn gaan wonen. Wij zijn niet gescheiden en hebben ook geen voornemens te scheiden. Zij is uitgeschreven uit de GBA en haar BSN wordt ook niet meer herkend in uw systeem. Als ik het aangifteprogramma wil invullen, dien ik wel in te vullen dat ik heel 2012 getrouwd was, maar bij het veld BSN kan ik geen nummer opgeven, waardoor ik niet het volledige aangifteprogramma kan doorlopen. Hoe los ik dit op? Of zijn wij geen fiscale partners?

Bedankt alvast voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

K. Reactie infoteur, 03-07-2020
Geachte K,
Jullie zijn geen fiscale partners als uw vrouw niet meer in Nederland belastingplichtig is en daar lijkt het wel op.

Elise, 18-11-2013 11:20 #89
Beste, mijn man en ik zijn net getrouwd. Mijn man is eerder getrouwd geweest en stort iedere maand partner alimentatie en kinderalimentatie, dat is zoveel dat de ex van mijn man niet hoeft te werken. Nu valt mijn man met zijn werk in de 52% belastingschaal en ik in de 17%, is het nu zo dat ik over mijn salaris ineens veel meer belasting moet betalen omdat ik getrouwd ben? Voor mijn gevoel is dat niet eerlijk aangezien mijn man door het betalen van de alimentatie maar een klein salaris overhoudt om van te leven ondanks dat hij eigenlijk wel veel vedient, maar zoals eerder aangegeven dat betaalt hij voornamelijk aan zijn ex-vrouw. Ik hoop dat u mij kunt helpen. Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Elise,
1. Neen, de belastingheffing is een individuele heffing. Het fiscaal partnerschap geeft juist het voordeel dat u bij de gezamenlijke belastingaangifte aftrekposten neer kunt zetten bij wie het meeste verdient.
2. Fiscaal partnerschap heeft wel invloed op eventuele toeslagen en uitkeringen omdat daarbij wel naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken.

Jan, 13-11-2013 06:24 #88
Hallo mijn partner en ik zijn al sinds 1996 fiscaal partner en hebben sinds 2005 een samenlevingscontract. nou is het zo dat ik nauwelijks inzage in haar rekening had, omdat zij vond dat ik me daar niet mocht mee bemoeien en dat haar recht geschonden. maar de belasting aangifte diende wel gedaan te worden. wat met veel moeite uiteindelijk wel rond kwam. nu is ze terug gekomen van vakantie, en bleek dat ze daarvoor en daarna zich niet aan haar financiële verplichting wil houden en zich heeft uitgeschreven uit onze koopwoning en ingetrokken en aangesloten is bij iemand die zich bezighoudt met een vorm van piramide achtig lijkende acn mlm. en nu is nog vager met haar financiën maar ik word er wel voor afgerekend door de bank en kredieten want deze lopen nog. ze heeft inmiddels een boekhouder via acn multilevel gekregen en ik weet dat ze daar ook inkomsten overkrijg.
wat is de meest voor de hand liggende fiscale stappen die ik dient te nemen, want ik leef in een glazen huis en de misstappen van mijn partner worden mij ook verweten. ik overweeg de gang naar de rechter te nemen wegens financieel wanbeleid want dit kan niet zo door blijven gaan. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Jan,
1. Omdat zij bij u is uitgeschreven geldt het samenlevingscontract niet meer vanaf het moment van uit elkaar gaan, maar moeten wel de verplichtingen uit het contract worden nagekomen tot het moment dat zij bij u is uitgeschreven. Vanaf dat moment is zij ook niet meer uw fiscale partner.
2. Bekijk de verplichtingen uit het contract bij uit elkaar gaan en vraag een uittreksel uit het BRP aan, zodat u kunt aantonen dat zij niet meer bij uw woont.
3. Bespreek vrijblijvend met een notaris of u aanvullende maatregelen moet nemen om uzelf financieel te beschermen.

Ingrid, 07-11-2013 01:43 #87
Hallo,
Mijn echtgenoot en ik hebben een aantal jaar in het buitenland gewoond. Ik ben net terug gekeerd naar Nederland. Mijn echtgenoot blijft voorlopig in het buitenland. Wij weten niet voor hoe lang. Hij is niet belastingplichtig in Nederland. Mijn echtgenoot is (voor zover ik het begrijp) dus niet mijn fiscaal partner. Volgens de belastingdienst is hij echter wel mijn toeslagpartner. Klopt dit?

Vriendelijke groeten, Ingrid Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Ingrid,
1. Als uw man bezit heeft in Nederland is hij in Nederland wel belastingplichtig en kan kiezen tussen binnenlands belastingplichtig of buitenlands belastingplichtig. Als het buitenlands belastingplichtig is, is hij in Nederland niet uw fiscale partner.
2. Bij de toeslagen is de vraag of u een echtgenoot hebt al doorslaggevend om vast te stellen of u een toeslagpartner hebt. Daar lopen fiscaal partnerschap en toeslagpartnerschap nog uiteen.

Kikki, 05-11-2013 15:27 #86
Hallo, mijn ex-vriend en ik hebben samengewoond van 18 oktober 2012 tot 20 juni 2013, daar hij een arbeidsongeschiktheid uitkering kreeg en ik enkel kinderalimentatie voor mijn zoon van een vorige partner werden wij voor de aanvraag voor huursubsidie door de belastingdienst gezien als toeslagpartners. Nu mijn zoon vorige week 18 jaar is geworden en hierdoor de kinderalimentatie nu op zijn eigen rekening krijgt, heb ik nu een aanvraag ingediend voor bijstand. Nu heb ik vandaag een brief van de belastingdienst gekregen dat ik wellicht kans maak op een teruggaaf van inkomstenbelasting 2012. Wij hebben dus langer dan een half jaar samen gewoond maar niet in het zelfde jaar. Mijn ex-vriend heeft nog nooit een aanvraag voor teruggave belasting ingediend, misschien toch handig om dit nu toch te doen? Vriendelijke groet, Kikki Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Kikki,
U kunt in aanmerking komen voor de kinderkorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Magdalena, 01-11-2013 03:15 #85
Dat is nu dus ook duidelijk. Ik kan nu in ieder geval weer door met lig proberen om het een en ander voor elkaar te krijgen. Bedankt voor de informatie. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Magdalena,
Graag gedaan en veel succes (volhouden).

Magdalena, 30-10-2013 22:35 #84
Onderstaand antwoord is mij duidelijk. Bedankt.
Hoe zit het dan als hij zich dan toch uit zou schrijven (of uitgeschreven zou worden door de gemeente) per december 2013 bijvoorbeeld? Hoe zit het eigenlijk met het feit dat ik nu als "fiscaal partner" op papier geen recht heb op KGB, Alleenstaande ouder korting en misschien straks ook niet op een aanvulling op mijn WW uitkering? Heeft de Belastingdienst daar ook oplossingen voor? Dit krijg ik nu namelijk niet sinds 15 juli en heb ook geen recht op aanvulling op WW terwijl wij geen gezamenlijke huishouding meer voeren. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Magdalena,
1. U wordt duidelijk benadeeld.
2. In de meeste gevallen wordt dit soort zaken niet door de gemeente met terugwerkende kracht in het BRP/GBA hersteld. Wat de fiscus dan zal doen is ongewis, maar een vriendelijk briefje aan de inspecteur kan soms wonderen verrichten.

Magdalena, 28-10-2013 22:32 #83
Hallo, Per 15-07-2013 is mijn samenleving overeenkomst beëindigd. Samen hebben wij een klokhuis en een zoon (geboren in 2011). Ik verblijf in het huis, ex verblijft bij zijn ouders is wel op mijn adres ingeschreven, weigert zich uit te schrijven. Ik heb wel onderzoek laten opstarten bij gemeente omdat ik nu wat toeslagen niet krijg waar ik wel recht op heb. Nu word ik per december 2013 werkloos en zal in de WW komen. Mijn ex wil dit jaar gezamenlijk aangifte doen. Moet dat? Of mag ik mijn aangifte doen en hij de zijne?
Magdalena. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Magdalena,
U bent niet verplicht om gezamenlijk belastingaangifte te doen op grond van het verbroken samenlevingscontract, maar wel op basis van het feit dat uw ex nog bij u ingeschreven staat. Dat laatste telt voor de belastingdienst zwaarder. De fiscale regels gaan voor de fiscus voor op onderlinge afspraken tussen u en uw ex.

Madli, 12-10-2013 08:45 #82
Beste,
Mijn vriend en ik hebben samen een huis gekocht en hij heeft een eigen onderneming
Die failliet kan gaan. Ben ik nu ook aansprakelijk voor zijn schulden?
Wij hebben geen samenlevingscontract of testament. Wij hebben een hypotheek met levensverzekering, die aan het einde van de looptijd uitgekeerd wordt. Wie krijgt nu deze erfenis, wanneer een van ons eerder komt te overlijden? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Madli,
1. U kunt omdat uw vriend een onderneming heeft beter wel een samenlevingcontract afsluiten om privé en zakelijk gescheiden te houden. Overigens bepaalt de soort van onderneming (is het een bv of eenmanszaak) of hij bij normaal bestuur ook privé aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van de onderneming.
2. Het huis is voor de helft van hem. Als men daar aankomt, raakt u dat ook direct.
3. Zonder testament, erven jullie momenteel niet van elkaar.

Chantal, 04-09-2013 15:12 #81
Ik ga binnenkort (vooralsnog zonder notarieel samenlevingscontract maar wel met een door ons ondertekende overeenkomst met afspraken) samenwonen in het koophuis van mijn vriend. Wij zullen dan geen fiscaal partner zijn tenzij we alsnog besluiten een notarieel samenlevingscontract op te stellen. Mijn vraag is of het fiscale partnerschap voor mij wel voordelen heeft aangezien mijn vriend een hoger inkomen heeft, een eigen huis en wij niet beschikken over heel veel spaartegoed wat kan worden meegenomen in de aftrekposten. Is het dan niet verstandiger om geen fiscaal partners te worden en de door ons gemaakte overeenkomst met afspraken niet notarieel vast te laten leggen. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Chantal,
Als uzelf geen aftrekposten hebt, zal het fiscaal partnerschap qua inkomstenbelasting geen extra voordelen geven. Voor de toeslagen (zorgtoeslag bijvoorbeeld) geldt zelfs dat geen fiscaal partnerschap een voordeel is, omdat het inkomen waarnaar dan wordt gekeken het hogere gezamenlijke inkomen is.

Rene, 01-09-2013 14:59 #80
Hoi,

Mijn vriendin en ik willen graag gaan trouwen, maar zij woont en werkt in Duitsland en heeft daar ook schoolgaande kinderen en ik woon en werk in Nederland en heb in Nederland schoolgaande kinderen. Aan onze woonsituatie zal voorlopig niets veranderen (vooralsnog gaan we dus niet samenwonen). Desondanks worden we voor de Nederlandse wet fiscale partner (zoals ik dat begrepen heb) en heeft dat fiscaal gezien helaas alleen maar nadelen. Bijvoorbeeld dat ik de alleenstaande ouderheffingskorter daardoor kwijtraak. Of zie ik wellicht iets over het hoofd?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Rene Reactie infoteur, 03-07-2020
Hoi Rene,
Als uw vrouw niet in Nederland belastingplichtig is, is ze volgens de Nederlandse wet niet uw fiscale partner. Dit is een uitzondering op de regel.

Asha, 19-08-2013 13:07 #79
Beste infoteur,

Ik sta sinds 3 jaar ingeschreven in het (afbetaalde) koophuis van mijn partner. Mijn partner en ik hebben geen samenlevingscontract. De belastingaangifte wordt gedaan door een boekhouder die dit jaar voor het eerst onze belasting als fiscaal partner opgeeft om zo het spaargeld, inkomsten verhuur winkelpand, uitkering van uwv etc. zoveel mogelijk te ontlasten voor mijn partner. Ik moet nu terug betalen en hij krijgt… Ik heb geen recht op zijn bezittingen daar er geen testament is. Hoeft ook niet, maar moet nu wel belasting terug betalen omdat zijn huis ed nu word verdeeld ook in mijn box. Kon dit ook anders? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Asha,
1. De verdeling van vermogen en aftrekposten kan zo worden gedaan dat u er niet op achteruit gaat maar uw partner wel erop vooruit gaat. Bijvoorbeeld door alleen de niet door u gebruikte vrijstelling van vermogen over te hevelen.
2. Dat levert misschien niet het maximale resultaat op richting belastingdienst, maar het lijkt me onredelijk dat hij er op vooruit gaat en u er op achteruit. Als de boekhouder wel het maximale wil, kunnen jullie onderling een afspraak maken over de verdeling van de belastingteruggave.
3. Bedenk wel dat de boekhouder de belastingaangifte ook namens u doet. Als u het er niet mee eens bent of er niet op achteruit wilt gaan, moet u dat gewoon zeggen. U hoeft zijn invulling niet goed te keuren zonder aanvullende (interne) afspraken over de verdeling van de belastingteruggave (respectievelijk vermindering van belasting).
4. De boekhouder kiest de gemakkelijke weg en bekommert zich kennelijk niet over wat dat voor u financieel betekent. Of veronder

Renate, 09-08-2013 10:22 #78
Ik heb een vraag over heffingskortingen. Mijn vriend en ik wonen samen sinds 2002. Mijn vriend heeft geen inkomen en ontvangt elke maand van de belasting Heffingskorting. Ook dit jaar heeft hij weer bericht ontvangen en ontvangt over het hele jaar 2001 euro wat in maandelijkse termijnen wordt overgemaakt. Nu vraag ik me af of hij hier nog wel recht op heeft. Als ik de situatie van ons bekijk volgens de huidige situatie dan zijn we geen fiscale partners. Hier heb ik echter nooit bericht van ontvangen. Voorheen was het zo dat je als je 6mnd samenwoonde je als fiscale partners beschouwd kon worden. Nu blijkt dat niet meer zo te zijn. Geen van de voorwaarden van fiscaalpartnerschap heeft betrekking op onze situatie. Houdt dit nu in dat mijn vriend onterecht deze voorlopige aanslag heeft gekregen? En sinds wanneer zou hij dat dan al onterecht hebben gekregen? Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Renate,
Als jullie elkaars fiscale partner waren en er is verder niets veranderd, dan zijn jullie nog steeds elkaars fiscale partners. Een nieuwe relatie zal worden beoordeeld volgens de nieuwe regels.

Jan, 03-06-2013 13:09 #77
Hallo,
Mijn vriendin en ik hebben sinds vorig jaar samen een woning en een samenlevingsovereenkomst. We gaan uit elkaar. Als ik me voor 1 juli op een ander adres laat inschrijven (met mijn dochter) en mijn ex blijft in onze woning wonen (met haar dochter) kunnen we er dan voor kiezen om voor 2013 géén fiscaal partner te zijn? En hebben we dan recht op alleenstaande ouderkorting? Dit laatste geldt volgens mij als je minimaal 6 maanden in een kalenderjaar met een kind op een adres staat ingeschreven. Klopt dit? Vervalt een samenlevingsovereenkomst zodra één van de partners op een ander adres wordt ingeschreven? Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Jan,
1. U kunt kiezen om het hele jaar gezamenlijk belastingaangifte te doen of alleen.
2. Een samenlevingscontract kan eenzijdig of gezamenlijk worden opgezegd. Dit is een formaliteit maar toch handig om te voorkomen dat er later alsnog een financiële afrekening komt.
3. Vóór 1 juli betekent dat u nog net aan de zes maanden eis voldoet. Daarvoor is nodig dat u elders bent ingeschreven.

Chantal, 15-05-2013 21:36 #76
Hallo,

Ik heb op papier bevestigd gekregen van de belastingdienst dat je d.m.v. een schriftelijke huurovereenkomst (tussen moeder en dochter met 2 kleine kinderen) zakelijk samenwoont en dan onder het fiscaal partnerschap 2012 uit kunt komen + toeslagpartner. En dit geldt dan ook voor 2013 als je het zo blijft regelen. Er moet wel huur betaald worden door de inwonende partij. Het staat ook in de wet vermeld en in de kamervragen waar Weekers een antwoord op heeft gegeven.

De belastingdienst voert nu echter nog een reden aan waardoor we mogelijk wel weer toeslagpartner zijn: dochter heeft een (kleine) hypothecaire lening bij moeder (moeder woont in bij dochter) en dat vindt de belastingdienst geen goede basis.
Dit kan ik nergens in de wet, kamervragen etc. terugvinden. Weet u hier meer over te vertellen?

Met vriendelijke groet,

Chantal Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Chantal.
1. Dat van die schriftelijke huurovereenkomst is winst.
2. Als de dochter een zakelijke rente betaalt voor de lening, heeft de belastingdienst geen punt denk ik. In andere gevallen kan de belastingdienst wellicht betwijfelen dat lening en huur om zakelijke redenen zijn geregeld, maar van mening zijn dat dit alleen een contructie is om er fiscaal beter van te worden. Ook dat lijkt me overigens toegestaan. Belasting ontwijken mag immers, ontduiken niet.

Chelsea, 16-04-2013 15:00 #75
Hallo
ik woon vanaf 2008 bij mijn vriend in huis. samen hebben wij een kindje. zijn wij dan vanaf 2008 al fiscale partners? Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Chelsea,
Vanaf het moment dat jullie zes maanden samenwoonden, waren jullie fiscale partners.

Tiny, 15-04-2013 20:38 #74
Geachte Men/Mevr.

Om op onderstaande vraag terug te komen. Als in mei de scheiding wordt aangevraagd, ben ik dan de eerste 4 maanden fiscaal partner en daarna niet meer. Of kan je ook besluiten om voor het hele jaar GEEN fiscaal partner meer te zijn. Ik bedoel mag je kiezen dan WEL/GEEN fisc. partners meer of is er alleen de keuze 3/4 jaar of het hele jaar?

Groet Tiny Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Tiny,
U kunt er ook voor kiezen om elk afzonderlijk uw belastingaangifte te doen met uw eigen inkomsten en aftrekposten.

Tiny, 14-04-2013 23:12 #73
Geachte Men. of Mevr.

Mijn man staat sinds febr. ingeschreven op een ander adres. De scheiding is nog steeds niet aangevraagd. Tot wanneer zijn wij fiscale partners? Kun je halverwege een jaar elkaars partners niet meer zijn of moet je kiezen voor een heel jaar wel of geen partners te zijn voor de fiscus?
Groet Tiny Reactie infoteur, 03-07-2020
Geachte Tiny,
1. Jullie zijn fiscale partners tot het moment dat de scheiding (eventueel van tafel en bed) is aangevraagd.
2. Het fiscaal partnerschap houdt dan op, maar u kunt ervoor kiezen om toch dat hele jaar fiscaal partners te zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109043-wanneer-eindigt-een-fiscaal-partnerschap.html

Jolijn, 04-04-2013 14:11 #72
Mijn ex en ik zijn uit elkaar sinds eind 2012. De koopwoning staat alleen op zijn naam en we hebben een gezamenlijk kind. We hebben geen samenlevingscontract. De aangifte over 2012 is ingevuld als fiscale partners. Nu heb ik nog recht op heffingskorting over dat jaar (wordt dit jaar uitbetaald dus), maar mijn ex zegt dat ik daar de helft van aan hem moet betalen omdat dat berekend is op zijn loon, betaalde zf premies etc, dus is het eigenlijk zijn geld volgens hem. Ik had geen eigen inkomen. Moet ik het geld waar ik recht op heb (over 2012 samenwonend) nu delen met hem?

Bvd Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Jolijn,
Bedoelt u de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie)? Die is van u. Het is wel zo dat dit geld wordt uitbetaald via het inkomen van de partner, maar die heeft daar geen enkel nadeel van en het is conform de belastingregels bij een fiscaal partnerschap. Hij heeft er dus geen recht op en ook niet op de helft.

Pjan, 29-03-2013 23:20 #71
Geachte heer/mevrouw,

Mijn ex-partner zijn sinds februari 2013 uit elkaar. We waren niet getrouwd en we hebben geen samenlevingscontract. Wel woonden we samen en hebben we samen een kind. Op basis daarvoor waren we in 2012 fiscale partners. Nu heeft zij mijn woning verlaten maar ze staat volgens de GBA nog wel op mijn adres. Ze maakt geen aanstalten om zich uit te schrijven. Ik ben al bij de gemeente geweest en ze starten een adresonderzoek maar dit kan lang duren. Doordat ze nog bij mij in de GBA staat dreigt ze fiscaal partner te blijven waardoor ik verschillende kortingen en toeslagen (bv Kinderopvangtoeslag) mis te lopen. Kijkt de Belastingdienst alleen naar de GBA en wordt ik slachtoffer van een niet meewerkende ex of heb ik een mogelijkheid in deze uitzonderingssituatie de Belastingdienst te informeren over de onjuistheid van de GBA zodat we geen fiscale partners zijn en ik toch in aanmerking kan komen voor bepaalde kortingen en toeslagen?

Bvd. Reactie infoteur, 03-07-2020
Geachte Pjan,
De belastingdienst krijgt van de gemeente bericht als zij is uitgeschreven en gaat er nu dus vanuit dat dat niet het geval is en jullie nog samenwonen. In dit geval kunt u het beste zelf bij de belastingdienst aan de bel trekken.

Alexander, 27-03-2013 16:27 #70
Geachte heer/mevrouw,

Ik ben getrouw maar mijn vrouw woont in Spanje, ik woon samen met mijn dochter. Ben ik automatisch fiscale partner met mijn vrouw of kan /mag ik kiezen?

Mijn vrouw heeft geen BSN-nummer omdat ze in Spanje woont en als ik de digitale aangifte wilt downloaden voor mijn partner en ik wordt er gevraagd naar een BSN-nummer.

Kunt u me adviseren wat ik moet doen?

M.v.g.

Alexander Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Alexander,
Als uw vrouw in Nederland belastingplichtig is, zijn jullie fiscale partners, anders niet. Dat betekent in uw geval dat u alleen voor uzelf belastingaangifte moet doen.

Rws, 27-03-2013 10:01 #69
Hallo ik woon samen met mijn dochter in bij mijn moeder. Omdat ik ouder dan 27 ben en
een minderjarig kind heb kom ik uit op fiscaal partnerschap voor de IB 2012. Ik heb vorig jaar kinderopvangtoeslag aangevraagd omdat ik fulltime werk. Mijn moeder ontving in dat jaar ww. Als ik op basis van de nieuwe regels nu fiscaal partner ben zou ik ook toeslagpartner zijn in 2012. Ook al kwam ik toen op geen toeslagpartner uit. Mijn moeder kreeg n ww maar was bezig mrt het opzetten van haar eigen onderneming, cursussen volgen ect. Echter omdat zij niet in dienstbetrekking was en ook geen reintegratietraject volgde zou ik volgens het systeem helemaal geen recht op kinderopvangtoeslag hebben.
Ik ben hier erg van geschrokken. Ik woonde dan wel bij mijn moeder in maar ik betaalde haar een zakelijk bedrag en de zorg van mijn kind was volledig op mij. Nu lees ik dat n huurovk uitkomst kan bieden. Wij hebben n ovk op schrift. Weet u hier meer over? En waar zo n overeenkomst aan moet voldoen. Ik wil niet als fiscaal partner aangemerkt worden.

Ik vind het heel oneerlijk dat de regel nu pas kenbaar is gemaakt en dan ook nog van invloed ksn zijn op de kinderopvangtoeslag die ik voor 2012 al in 2011 december heb aangevraagd. Op basis van de regels toen heb ik het toen correct en naar waarheid ingevuld. En nu bij het doen van aangifte over 2012 in 2013 zou ik dan mijn antwoord op fiscaal partnerschap moeten wijzigen met alle gevolgen van dien. Dat het voor de toekomst anders zal zijn snap en ik zal er dan ook in mijn financiën rekening meehouden.

Ik hoop dat u mij antwoord kunt geven. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Rws,
1. Jullie worden wel elkaars fiscale partners.
2. Onderhuur is volgens de Belastingdienst alleen een oplossing als u geen naast familielid bent en geldt wat de fiscus betreft niet voor een kind, vader of moeder. Dat betekent dat een huurovereenkomst u hierbij niet zal helpen, helaas. Dit voelt zeer oneerlijk inderdaad.

Cees, 25-03-2013 00:49 #68
HaIlo R,
ik heb in het verleden samen een koopwoning gekocht met mijn toenmalige vriendin.
Wij gaan nog steeds goed met elkaar om, maar zijn uit elkaar. Zij woont nu in die koopwoning en betaalt alles zelf. Ik woon in mijn andere koopwoning. Zijn wij nu fiscale partners omdat wij nog steeds een koopwoning samen bezitten? Zij kan mij niet uitkopen daar zij minder uren is gaan werken. Wij zijn niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract. Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Cees,
Omdat jullie niet meer samen op hetzelfde adres wonen, zijn jullie geen fiscale partners meer.

Mariska, 22-03-2013 17:31 #67
Geachte Heer/Mevrouw.

ik woon heel 2012 samen met mijn kinderen bij mijn nieuwe vriend in.
ik was toen nog niet gescheiden van mijn ex-man.
ik ben gescheiden sinds eind april.
wij hebben samen geen gezamelijke kosten.
zijn wij nu wel financieelpartners, en moeten wij dan ook samen aangifte doen.

m.v.g mariska Reactie infoteur, 03-07-2020
Geachte Mariska,
U bent de fiscale partner van uw inmiddels ex man tot het moment dat de echtscheiding is aangevraagd en u het huis hebt verlaten. Dat is dus eerder dan het moment waarop de echtscheiding werd uitgesproken.

Edwin, 19-03-2013 20:13 #66
Geachte heer of mevrouw,

Ik ben in 2011 getrouwd voor de Nederlandse wet met een buitenlandse. Het trouwen vond plaats toen mijn vrouw in Nederland was met een toeristenvisum. Dit is dus geregistreerd in de GBA. Mijn vrouw is weer teruggekeerd in februari 2012 naar haar geboorteland.

In juli 2012 heeft mijn vrouw een MMV en aansluitend een VVR gekregen en is toen in Nederland komen wonen. Sinds juli 2012 zijn we dan ook gaan samenwonen en heeft ze een BSN nummer gekregen.

Zijn we dan fiscaal partner in 2012 of niet?

Volgens de belastingwet geldt dat je fiscaal partner bent als je geheel 2012 getrouwd bent maar in het artikel staat:
Als gehuwden bent u fiscale partners vanaf het moment dat u samenwoont en in het GBA bent geregistreerd.

Daarnaast bestaat er ook een uitzondering in de web IB2001 en wel in artikel 1.2 lid 4b:
4 In afwijking van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het eerste lid wordt niet als partner aangemerkt:
b Een persoon die geen inwoner is van Nederland en niet kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige.

Voldoen wij hier aan? Mijn vrouw heeft dus in 2012 meer dan 6 maanden in het buitenland (haar geboorteland) gewoond.

Het is in ons geval gunstiger om in 2012 geen fiscaal partner van elkaar te zijn omdat we anders een 2-tal heffingen mislopen (alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Met vriendelijke groet,
Edwin Reactie infoteur, 03-07-2020
Geachte Edwin,
1. Als gehuwden zijn jullie fiscale partners vanaf de datum van het huwelijk of als dat eerder is vanaf het moment dat jullie al samenwoonden (zelfde adres BRP/GBA). Dit op voorwaarde dat beiden Nederlands belastingplichtig zijn.
2. Uw vrouw is ingezetene van Nederland, daardoor hier belastingplichtig. Daarom zijn jullie ook elkaars fiscale partners.

Mandy, 18-03-2013 19:29 #65
Hallo,

Ik ben tot 12dec2012 fiscaal partner geweest met mijn ex. Op 12 dec kreeg ik de sleutel van mijn (koop) huisje en heb me meteen daar ingeschreven. Nu heb ik een afspraak gemaakt via de bond om mijn aangifte te laten invullen, zegt mijn ex dat dat niet kan dat als hij ook zijn aangifte invuld het dan 2x gedaan word. Dus of ik ff mijn digid wachtwoord geef voor de digitale handtekening, wat ik niet wil natuurlijk, want ik vertrouw hem niet, hij hoeft maar iets ten nadele van mij in te vullen en ik zit met een probleem.
Heb een huis gekocht, en heb daar ook aftrekposten van, gaan die dan ook gezamelijk zijn?
en als ik alles door de bond laat invullen pakken ze die van hem dan ook mee? Dan is het ook goed natuurlijk!
Dus mijn vraag is eigenlijk, moet je de belasting samen invullen of kan dat ook in 2 helften zeg maar, hij en ik apart?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Gr Mandy Reactie infoteur, 19-03-2013
Hallo Mandy,
U kunt uw eigen belastingaangifte doen en geef nooit uw digid code af aan iemand die u niet vertrouwt.

Stephano, 14-03-2013 18:33 #64
Geachte heer/mevrouw,

Sinds 2009 woont er een jongedame bij thuis (geen familie, nog relatie), die ik als een soort pleegdochter zie. Ze hoeft geen huur etc. te betalen, omdat ze reeds heel veel heeft meegemaakt. Inmiddels heeft ze een vriend en een dochtertje, maar desondanks woont ze met haar dochterje nog bij mij thuis.

Het probleem is nu, dat ze sinds 2009 gewoon apart haar toeslagen kreeg en helemaal geen problemn waren met het gedoe fiscaal partnerschap. Plotseling krijgt ze een brief eind januari 2013 dat ik haar fiscaal-/toeslag partner ben. Inmiddels heb ik ook mijn gegevens online gecontroleerd bij de Belastingdienst en merk dat zij mijn toeslag-/fiscaalpartner is geworden.

Naar aanleiding van de brief van Belastingdienst aan haar hebben we beiden onafhankelijk contact opgenomen met de Belastingdienst. Uit hun antwoordt blijkt dat mijn pleegdochter en ik fiscale partners zijn. Eerlijk gezegd vinden wij het vreselijk. Hoe kan dat! Wie heeft heeft in Gods naam de wet zo "dom" gewijzigd? Ik vang liefdevol iemand op en van de ene op de andere dag worden wij gebombardeerd tot fiscaal partner.

Daarom vraag ik aan u wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn om dit aan te vechten?

En ik denk dat er vele andere goede mensen in het land zijn, die dit ook mee maken. Je financiele privacy moet je plotseling delen met een hoegenaamd vreemde.

Inmiddels heb ik ook ontdekt dat je via het online aangifteprogramma wel kan aangeven om gescheiden aangifte te doen. Het vervelende is dan weer dat je de gegevens van de inwonende alsnog moet invullen en dat het nog pontificaal prijkt op je aangifteformulier. Terwijl je helemaal geen echte familie van elkaar bent.

Ik hoop dat u een antwoordt heeft m.b.t. dit probleem Reactie infoteur, 07-11-2019
Geachte Stephano,
1. Als jullie geen gezamenlijke huishouding hebben of als zij een huur betaalt, hoeven jullie geen fiscale partners te zijn.
2. Overigens doet dit probleem zich ook voor al een kind inwoont bij zijn ouders. Inmiddels zijn hier vragen over gesteld aan de minister, waarop nog geen antwoord is. Zie voor meer informatie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2018-2019-of-2020.html

Ramona, 12-03-2013 11:46 #63
Hallo,
In 2012 stond ik ingeschreven op het adres van mijn ex vriend. Ik woonde er toen al niet meer. Mijn kind van 12 is vanwege omstandigheden in mei 2012 ook ingeschreven op het zelfde adres. Op 20 dec jl zijn mijn kind en ik verhuisd(koopwoning). Nu stuit ik op het probleem dat we iig voor een groot gedeelte van 2012 fiscaal partners zijn. Helaas heb ik nul, nul informatie over gegevens ex. Ook geen contact mee. De hyp adviseur had bij het invullen van de bel aangifte 2012 geen rek meegehouden. Ben als alleenstaande aangegeven. Nu moet het gewijzigd worden. Ik baal hier enorm van. Hoe doe ik de juiste aangifte, als ik niets weet van die ex.
Bedankt. Reactie infoteur, 12-03-2013
Hallo Ramona,
Eigenlijk hebt u de gegevens van de ex nodig, maar u kunt ook alvast zelfstandig belastingaangifte doen en de reactie van de belastingdienst afwachten. De ex heeft eigenlijk hetzelfde probleem.

Kirsten, 11-03-2013 20:27 #62
Geachte,
Ik en mijn (echtgenoot) wonen sinds dec.2001 niet meer samen en hebben ieder eigen huurwoning, staan ook niet samen ingeschreven bij GBA. Ik heb geprobeerd mijn aangifte online te doen, maar de mogelijkheden om aan te geven zodanig, dat we NIET als financiële partners worden aangemerkt is er niet, volgens mij. Kan ik dat ergens laten veranderen? Ik lees namelijk hierboven: " Jullie niet meer samenwonen en dus niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan in het GBA." Reactie infoteur, 12-03-2013
Geachte Kirsten,
U kunt ook het belastingprogramma downloaden zonder vooraf ingevulde gegevens en zo uw eigen aangifte doen.

Miranda, 10-03-2013 14:25 #61
Ik woon samen met mijn vriend, het huis staat op mijn naam. Hij heeft huurders in zijn (koop)appartement. Hij werkt in Nederland in dienstverband, ik heb een eigen zaak in Duitsland, dus heb hier geen belastingvoordeel w.b. het huis. Is het voor ons voordeliger om fiscaal partners te zijn? Alvast bedankt voor het antwoord! Groetjes! Reactie infoteur, 11-03-2013
Beste Miranda,
1. Als u niet in Nederland belastingplichtig bent, kunt u geen fiscale partners voor de Nederlandse wetgeving zijn.
2. Als u wel hier belastingplichtig bent en jullie zijn fiscale partners, dan speelt voor jullie mogelijk het nadeel dat maar voor één huis de hypotheekrente aftrekbaar is. Een voordeel kunnen nog de heffingskortingen zijn.

Kimberley, 09-03-2013 19:40 #60
Een vraag. Mijn vriend en ik hebben in november 2012 samen een woning gekocht. I.v.m. de verbouwing betrekken wij deze pas in april 2013. Nu wonen wij allebei nog bij onze ouders. Zijn wij voor het belastingjaar 2012 fiscale partners?
Kunnen de kosten die we gemaakt hebben voor de aanschaf van de woning door alleen mijn vriend worden opgegeven aan de belasting? Ikzelf wil verder geen aangifte doen. Reactie infoteur, 10-03-2013
Beste Kimberley,
Neen, zolang jullie niet allebei op hetzelfde adres zijn ingeschreven, zijn jullie geen fiscale partners.

Lucie, 08-03-2013 13:10 #59
Mijn man en ik zijn nu allebei gepensioneerd, maar ik heb alleen vanaf mijn 15de t/m mijn 20ste gewerkt, zijn wij dan toch fiscale partners? Reactie infoteur, 09-03-2013
Beste Lucie,
Gehuwden zijn inderdaad elkaars fiscale partners.

Anita, 08-03-2013 05:45 #58
Ik heb eenvraag. Ik heb sinds een jaar een relatie met iemand anders en heb samen met mijn ex nog een koopwoning. We hebben geen samenlevingscontract, eigenlijk helemaal niks. Ik ben sinds een half jaar ingeschreven op een ander adres. Hoe zit dat met de belasting invullen? Moet ik dat nog gezamenlijk met hem doen of kan ik dat ook apart doen of samen met mijn huidige vriend? Mijn ex zegt dat ik in het laatste geval geld moet betalen en anders samen met hem wel veel kan terugkrijgen en mijn ex zegt ook dat ik minstens een jaar ingeschreven moet zijn, voor dat mijn vriend en ik fiscaal partners zijn. Is dat zo? Reactie infoteur, 08-03-2013
Beste Anita,
1. Als uw ex niet uw echtgenoot was, is hij sinds u niet meer samenwoont niet meer uw fiscale partner. U kunt ervoor kiezen om uw belastingaangifte niet met hem in te vullen.
2. Sinds u er niet meer woont, is uw hypotheekrente van dat huis niet meer bij u aftrekbaar. Uitzondering hierop is de situatie waarin het huis te koop staat.
3. Of uw nieuwe vriend uw fiscale partner is, hangt af van de vraag of jullie een notarieel samenlevingscontract hebben of een gezamenlijk koophuis dan wel kind. Dat heeft niets met een jaar gezamenlijk ingeschreven staan te maken.

Tim, 06-03-2013 23:21 #57
Mijn vriendin en ik wonen sinds 2011 in een koopwoning en staat op beide namen en hebben verder geen samenlevingscontract, zijn wij fiscaal partners? Zoja hoe zit dit met de zorgtoeslag want dit krijgen wij nog allebei apart moeten we dit wijzigen? En bestaat dan de kans dat we belasting terug moeten betalen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste Tim,
Het feit dat jullie volgens het GBA in op het adres wonen van jullie gezamenlijke koopwoning is voldoende om fiscale partners te zijn. Dit partnerschap kan gevolgen hebben voor uw toeslagen, omdat daarvoor wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen van de fiscale partners.

Jordy, 06-03-2013 13:38 #56
Goedemiddag,

Mijn vriendin en ik hebben maart 2012 een woning gekocht waarvan de hypotheek op allebei onze namen staat en we staan ook allebei ingeschreven op dit adres. Wat betreft de belastingaangifte kun ik kiezen voor heel 2012 fiscaal partner of gedeeltelijk 2012. Als ik kies voor gedeeltelijk partnerschap in 2012 krijg ik aanzienlijk meer terug van de belasting dan wanneer ik voor geheel 2012 kies. Wat is hier de reden van? en klopt dit wel? Als ik nu kies voor gedeeltelijk partnerschap 2012 heeft dit dan gevolgen voor de aangifte in 2013? Dat ik dan wellicht weer moet terug betalen? Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Jordy,
1. Voor 2013 bent u fiscale partners (geen keuze).
2. Dat u zonder partnerschap meer terug krijgt, lijkt me niet te kloppen.

Jannie, 05-03-2013 14:02 #55
Ook ik heb een vraag over fiscaal partnerschap 2012. Heb samengewoond met een man voor de periode van 6 maand en 2 weken. De relatie was al lang voorbij maar hij wilde er niet uit totdat hij zelf een huis had. Daarna is hij bij mijn adres uitgeschreven. Ik heb een kind van 8, hij is niet de vader. Bij de aangifte 2012 stuit ik op het probleem van fiscaal partnerschap. Omdat ik dus een kind heb zijn we voor een deel van 2012 fiscaal partner. We woonden officieel samen ivm de huurtoeslag etc. Dus alles netjes opgegeven, hij werd dus mijn toeslagpartner. Heb na het samenwonen niets meer van hem gehoord dus wil geen aangifte met hem samen doen. Ik heb een Wajong uitkering en zou 900, - euro terugkrijgen maar door het samenwonen krijg ik nu 0 euro terug. Op het aangifte formulier kan ik nergens terugvinden hoe je het moet invullen om maar een gedeelte van het jaar fiscaal partner te zijn en niet samen met hem het aangifteformulier wil invullen. Wat moet ik nu doen? Is het het beste om persoonlijk naar de belastingdienst te gaan en hulp vragen buh het invullen? Kan ook niet invullen dat ik niet samenwoonde omdat alles was opgegeven. Ik weet het niet meer… Reactie infoteur, 05-03-2013
Beste Jannie,
Bij een gebroken jaar (deel van jaar partnerschap) kunt u ervoor kiezen om niet samen voor het hele jaar uit te gaan van een fiscaal partnerschap. Dan geeft elk voor het hele jaar alleen de eigen inkomsten en aftrekposten aan in de aangifte.

Femke, 05-03-2013 12:10 #54
"Fiscaal partnerschap heeft ook een verplichting, u moet namelijk gezamenlijk belastingaangifte doen."

Dat zou wel heel erg zijn. Gelukkig ligt het niet zo simpel. Als je officieel samenwoont of getrouwd bent, maar je bent financieel onafhankelijk van elkaar, kun je nog altijd apart belastingaangifte doen, simpelweg omdat je kunt verwijzen naar het samenlevingscontract / de huwelijkse voorwaarden waar in staat dat je inkomen en bezit nog steeds apart is. Mensen die onafhankelijk van elkaar zijn kunnen de aangifte dus invullen als 'alleenstaand' en in een brief uitleggen dat ze wel degelijk een partner hebben en wie dit is, maar dat de financiën gescheiden zijn en daarbij verwijzen naar het samenlevingscontract/ de huwelijkse voorwaarden.

Er zijn veel situaties waarin het prettig is om niet mee te hoeven gaan in de vreemde aanname van het programma dat je alle details van elkaar financiën zou moeten weten. Mensen die een partner in het buitenland hebben of die al een tijd lang problemen met elkaar hebben maar financieel onafhankelijk zijn, hoeven zeker niet hun financiële details aan elkaar te vertellen om de aangifte in te vullen! Van deze mensen kan namelijk redelijkerwijs niet verwacht worden dat ze alles aan elkaar moeten vertellen, alleen maar omdat ze officieel samenwonen/getrouwd zijn. Net als dat het voor bijv. twee 19-jarige studenten die samenwonen ook wel heel droevig zou zijn als die op die leeftijd al verplicht hun inkomen/vermogen aan de ander moeten vertellen. Dit mogen zij gewoon ieder privé houden, mits daarbij de uitleg wordt gegeven over wie de partner is en waar beschreven staat dat beiden hun eigen geld hebben. Reactie infoteur, 05-03-2013
Beste Femke,
Dank voor uw reactie en aanvulling. In de meeste gevallen zal toch sprake zijn van een gezamenlijke belastingaangifte.

Tam, 01-03-2013 14:03 #53
Ik heb medio vorig jaar (2012) een huis gekocht (staat alleen op mijn naam). Mijn toenmalige vriend is daar bij inkomen wonen -sedert ben ik bevallen van onze dochter (dit maakte ons fiscaal partners zoals ik het begrijp), echter nu zijn wij inmiddels uit elkaar (officieel woont hij sinds deze maand- februari- 2013 op een ander adres). Heeft hij nu ook recht op de belasting teruggave en hypotheekaftrek etc? Reactie infoteur, 02-03-2013
Beste Tam,
De hypotheekrenteaftrek is van u, die hoeft u niet te delen. Dat geldt ook voor uw andere aftrekposten.

Noëlle, 21-02-2013 13:22 #52
Hallo,

Ik woon samen met mijn vriend in een koophuis dat op zijn naam staat. We hebben GEEN samenlevingscontract en zijn ook niet getrouwd. Zijn wij elkaars fiscale partners?

Mvg Noëlle Reactie infoteur, 23-02-2013
Hallo Noëlle,
Jullie zijn niet elkaars fiscale partners.

Mevr Woltema, 18-02-2013 17:37 #51
Ik woon samen met mij vriendin in een huurhuis. We hebben de afgelopen jaren gewoon huur en zorgtoeslag gehad maar wij zijn geen fiscale partners. Moeten we dan allebei huur en zorgtoeslag aan vragen in 2013? Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Mevr Woltema,
U kunt beiden zorgtoeslag aanvragen. Bij de huurtoeslag wordt u wel als medebewoner gezien, waardoor u gezamenlijk een aanvraag moet doen.

Ad Jaspers, 18-02-2013 17:32 #50
Geachte,

Ik heb altijd in Nederland gewerkt en behalve het laatste anderhalf jaar altijd mijn premie
afgedragen. Ik woon echter al twintig jaar in België, maar ik ontvang maar 703 euro
netto. Echter in België houdt men ook de belasting in, dus tweemaal.
Is dit correct?

Graag uw reactie,
Fam.Jaspers
Merellaan 11
2382 Ravels ( België) Reactie infoteur, 19-02-2013
Geachte Ad Jaspers,
Neen, tussen Nederland en Belgie bestaat een belastingverdrag waarmee u uw voordeel kunt doen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/91884-wonen-in-nederland-werken-in-belgie-en-belastingverdrag.html

Irene, 17-02-2013 15:44 #49
In 2010 is een verzoek tot echtscheiding van tafel en bed ingediend tussen mij en mijn ex-man. Wij zijn echter nog wel samen in een huis blijven wonen tot 2012, dus fiscaal partner in 2011, begrijp ik. Mijn ex-partner is van origine Engels en werkt ook via een Engels bedrijf en doet geen aangifte in Nederland (hij heeft hier ook geen vaste woon- en verblijfplaats meer). In 2011 is afgesproken dat hij mij een maandelijks bedrag moest geven (alimentatie), dat is af en toe gebeurd en de bedragen wijken nogal af. In ieder geval, aangezien mijn ex-partner deze bedragen niet aftrekt in NL, moet ik deze dan wel opgeven bij de belastingdienst in NL? En geldt dit ook voor facturen die ik voor onze gezamenlijke woning had betaald en die hij mij terugbetaalt?
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Irene,
Voor u is de alimentatie extra inkomen waarover u belasting betaalt. Wat hij terugbetaalt is eigenlijk ook alimentatie.

J., 12-02-2013 15:51 #48
Situatie;
Mijn vriend en ik wonen sinds 1 1/2 jaar samen in een koopwoning. Deze staat op zijn naam. Daarvoor woonde we ook al samen maar dan in een huurhuis. Wij werken beiden, hebben samen 3 kinderen waarvan 1 permanent bij ons woont. Ook hebben wij een samenlevingscontract ondertekend via de notaris. Volgens mij zijn wij fiscale partners maar volgens mijn vriend en iemand die de hypotheek heeft geregeld niet. Wie heeft er nu gelijk? Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste J,
Vreemd, want doordat jullie samenwonen met een notarieel samenlevingscontract en samen een eigen kind, zijn jullie zeker fiscale partners.

Sammy, 11-02-2013 16:04 #47
Hallo,

Mijn situatie is als volgt:
Ik ben gehuwde maar leef duurzaam gescheiden (op verschillende adressen) sinds 2010. De kinderen wonen samen met mij en voor 2013 heb het ik kinderopvangtoeslag aangevraagd omdat ik werk. Mijn ex-partner werkt niet (heb ik begrepen).

In 2012 had ik recht op kinderopvangtoeslag. Betekend het nu dat ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2013, immers mijn ex-partner werkt niet? Of is er een regeling die zegt dat als de situatie voor 2013 bestond je ook in 2013 geen partner van elkaar bent voor de kinderopvangtoeslag.

Van de medewerkers van de belastingtelefoon krijg ik verschillende antwoorden.

Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 14-03-2013
Hallo Sammy,
Zolang jullie gehuwd zijn en er geen verzoek tot scheiding is ingediend, zijn jullie toeslagpartners voor de kinderopvangtoeslag.

Mendel, 09-02-2013 21:22 #46
Hallo,

Ik weet niet of dit de juiste plek is om deze vraag te stellen, maar ik probeer het:
Ik woon sinds augustus 2011 samen met mijn vriendin, zonder samenlevingscontract of andere voorwaarden om elkaars toeslag partner te kunnen zijn in 2013, volgens de nieuwe regels. Ik werk full time en heb zoals het er nu uitziet te veel inkomsten in 2013 voor huur- of zorgtoeslag, en mijn vriendin studeert nog heel 2013, met 0 inkomsten. De huur delen we netjes in tweeen, maar hoe moeten we dat verdelen op onze afzonderlijke aanvragen voor de huurtoeslag? Als ik bij mijn huur 0 neerzet, en mijn vriendin het volledige bedrag ipv ieder de helft, dan scheelt dat een paar honderd euro per maand…

Zijn hier regels voor?
Alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 10-02-2013
Hallo Mendel,
Bij de huurtoeslag wordt niet alleen gekeken of er een toeslagpartner is, maar ook of er een medebewoner of huisgenoot is. Het inkomen van de medebewoner of huisgenoot wordt bij het inkomen van de aanvrager geteld. Het ligt dan voor de hand om de totale huur op te geven conform huurcontract.

Eugene, 07-02-2013 12:09 #45
Beste Jeroen,

Ik ben in mei 2012 getrouwd en veel bij mijn vrouw natuurlijk (en gelukkig) die een huurhuis heeft in een andere gemeente. Ik heb een koophuis in mijn eigen gemeente en sta daar nog steeds ingeschreven! Mijn woning staat te koop sinds sept 2011, maar technisch gezien is mijn eigen koopwoning nog steeds mijn hoofdverblijf. Het plan was eigenlijk om mijn huis te verkopen om pas daarna officieel samen te wonen in een nieuwe woning naar keuze samen met mijn vrouw.

Ik snap dat ik door te trouwen fiscaal partner geworden en ik heb een keuze voor de 2012 aangifte of ik gehele jaar of gedeeltelijk met mijn vrouw fiscaal partner ben, echter ik sta niet bij haar adres ingeschreven. hoe zit dit nu, moet ik me uitschrijven van mijn hoofdverblijf en wat is het gunstigste qua fiscaal partnerschap.

Eigenlijk heb ik een vorm die niet door be belasting is definieert omdat ik officieel nog niet miet mijn vrouw samen woon. Reactie infoteur, 08-02-2013
Beste Eugene,
Zodra jullie getrouwd zijn, zijn jullie automatisch elkaars fiscale partners geworden. Of jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven, maakt daarvoor niets uit. Alleen een echtscheiding of scheiding van tafel en bed verbreekt bij een getrouwd paar het fiscaal partnerschap.

Mvs, 01-02-2013 13:09 #44
Hoi,

Als je in 2012 tot juni samen hebt gewoond, in een koophuis, en vanaf juni uit elkaar bent gegaan hoe zit het dan met fiscaal partnerschap? Het huis staat nog wel op beide namen.

Mvg Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Mvs,
Zodra een ongetrouwde partner het koophuis verlaat, komt het fiscaal partnerschap ten einde.

A., 29-01-2013 20:59 #43
Mijn ex vrouw en zoon wonen onder 1 dak, zoon is 19 en verdient zelf 13000 bruto per jaar. Zijn ze dan ook fiscaal partner en als mijn ex vrouw een prodeo advocaat aanvraagt wordt mijn zoon zijn inkomen meegeteld. Mijn ex vrouw zit net boven de bijstand 17000 bruto. Reactie infoteur, 30-01-2013
Beste A,
Uw ex vrouw en zoon zijn geen fiscale partners.

D., 29-01-2013 14:46 #42
Hallo,
Sinds kort woon ik met mijn dochtertje bij mijn vriend. Mijn vriend woont nog bij zijn vader.
Zijn mijn vriend en ik dan ook fiscaal partners?
We zijn niet getrouwd, en hebben ook geen samenlevingscontract.

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 29-01-2013
Hallo D,
1. In 2012 zijn jullie geen fiscale partners.
2. In 2013 ook niet zolang het kind niet door uw vriend is erkend en of zolang jullie jonger zijn dan 27 jaar.

Rde Goede, 24-01-2013 14:28 #41
Beste,

Mijn vriendin en ik wonen sinds 2011 samen in een huurhuis, we zijn geen fiscale partners. Zij is in Q3 begonnen met werken (na de studie), ik heb het hele jaar fulltime gewerkt. Ik verwacht dat zij niet volledig gebruik maakt van de heffingskorting. Kunnen we, door nu (in 2013) geregistreerd partnerschap aan te gaan, elkaars fiscale partner zijn voor de aangifte 2012?

bvd, Reactie infoteur, 25-01-2013
Beste R de Goede,
Bij de belastingaangifte over 2012 geldt jullie situatie in 2012. Het fiscaal partnerschap in 2013 werkt niet met terugwerkende kracht door naar 2012.

Jeroen, 23-01-2013 18:00 #40
Beste,

Wij zijn in 2012 in Augustus gescheiden.
Vanaf 2008 waren wij getrouwd

Ik ben in het huis blijven wonen.
Mijn ex heeft samen met een collega een huis gekocht om de lasten te delen.

Wat is verstandigste voor de aangifte?
Heel 2012 ik en mijn ex als fiscaal partner, of moeten we de boel opsplitsen
in een deel ik & mijn ex, en een deel dat mijn ex met haar collega moet invullen.

En als we samen invullen, kunnen we dan de notaris etc. kosten die we beiden afzonderlijk hebben moeten maken bij elkaar optellen?

Alvast bedankt voor uw reaktie,
Jeroen Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste Jeroen,
1. Bepalend voor het stoppen van een fiscaal partnerschap bij een huwelijk is niet wanneer u gescheiden bent, maar de combinatie van het moment van de aanvraag van de echtscheiding bij de rechtbank plus de verhuizing van een (ex) partner naar een ander huis.
2. Hoe verder dit moment in het jaar ligt, hoe voordeliger en eenvoudiger het vaak is om toch voor het hele jaar gezamenlijk belastingaangifte te doen. Eigenlijk zou u de berekening individueel en gezamenlijk in uw geval moeten vergelijken.
3. De notariskosten anders dan de kosten die gemaakt moesten worden om een partneralimentatie te krijgen (kosten ontvanger) zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Robin, 22-01-2013 12:26 #39
Hallo,
Mijn vriend en ik hebben samen een koophuis. We hebben samen een kind maar geen geregistreerd partnerschap we staan op het punt om uit elkaar te gaan. Het is de bedoeling dat ik in het huis blijf wonen en mijn vriend elders iets gaat huren.Het huis blijft op ons beider naam en de zorg voor ons kind zullen we delen. Zijn wij dan nog toeslag partners en moet mijn vriend bij de gemeente in ons huidige huidige huis ingeschreven blijven of op het huur adres? Reactie infoteur, 23-01-2013
Hallo Robin,
Het fiscaal partnerschap eindigt zodra uw vriend niet meer met u op hetzelfde koopadres is ingeschreven. Daarmee zou ook het toeslagpartnerschap eindigen.

Bb, 16-01-2013 09:34 #38
Mijn vriend en ik wonen samen en hebben sinds november 2012 een Samenlevingscontract bij de notaris en zijn sindsdien fiscaal partners, sinds november 2012 ben ik ook overgeschreven op zijn adres in zijn woonplaats, het koophuis waar we wonen staat alleen op zijn naam. Ik heb mijn eigen koophuis in een andere stad en deze staat te koop sinds 2011 en nu dus officieel leeg sinds november 2012.

Ik heb 2 vragen:
- Dienen we de belastingaangifte voor heel 2012 als fiscaal partners te doen, of omdat we pas in November 2012 fiscaal partner zijn geworden, pas vanaf 2013?
- Is de hypotheekrente van de tweede woning wel of niet aftrekbaar? Ik dacht dat je als deze te koop staat het huis nog 3 jaar mag opvoeren in box 1? Reactie infoteur, 16-01-2013
Beste Bb,
1. Als jullie al vanaf 1 januari 2012 samenwoonden zijn jullie voor het hele jaar fiscale partners anders vanaf november 2012. Bij een fiscaal partnerschap dat niet geldt voor het hele jaar kunnen jullie in 2012 ervoor kiezen om voor geheel 2012 individueel belastingaangifte te doen. In 2013 is het gezamenlijk.
2. Bij twee woningen, waarbij er een nog te koop staat, is inderdaad een dubbele aftrek mogelijk, maar zodra jullie fiscale partners zijn in jullie belastingaangifte geldt maar voor één persoon de eigen woning regeling.

Adriaan, 08-01-2013 22:22 #37
De situatie
We waren getrouwd en waren altijd ingeschreven op verschillende adressen in verschillende gemeenten. We hebben allebei een eigen koophuis. In 2011 waren we volgens de belastingdienst fiscaal partner waardoor één van de twee huizen in box 3 moest worden opgevoerd. In 2012 zijn we gescheiden van tafel en bed, aangevraagd in september 2012 en uitgesproken in december 2012. Bij het invullen van het elektronisch aangiftebiljet voor 2012 kies ik er voor niet het gehele jaar 2012 fiscaal partner te zijn. Dan moet er dus gescheiden aangifte worden gedaan. Dan komt er de mededeling:
U en uw echtgenoot zijn een deel van 2012 fiscale partners

Anderzijds kom ik bij de help van het aangiftebiljet 2012 onder "Fiscaal partnerschap/Scheiden: wel of geen fiscale partners?" het volgende tegen:
U hebt scheiding van tafel en bed aangevraagd, en u stond op een ander adres ingeschreven als uw echtgenoot. U bent geen fiscale partners.

en

U bent gescheiden in 2012, en u stond heel 2012 op een ander adres ingeschreven als uw ex-echtgenoot. U bent geen fiscale partners.

Toen heb ik de belastingtelefoon gebeld om te vragen hoe dit nu precies zit. De, overigens zeer behulpzame, dames achter de telefoon kwamen niet verder dan hun eigen uitleg van bovengenoemde regels te geven: splitsen in twee delen, één als fiscaal partner en het ander als geen fiscaal partner.

Ik vraag me af of dit wel klopt. Uit de vierde nota van wijziging, 12 november 2010:
www.rijksoverheid.nl/ bestanden/ documenten-en-publicaties/ kamerstukken/ 2010/ 11/ 12/ schriftelijke-reactie-wetgevingsoverleg-belastingplan-

2011/ vierde-nota-van-wijziging-ofm.pdf - " Onderdeel 1, Artikel I,

denk ik te begrijpen dat ik, als duurzaam gescheiden levende echtgenoot, niet als partner wordt beschouwd. Er is wel een verschil, er werd geen woning verlaten, we woonden reeds gescheiden.

Ik zou graag uw commentaar hierop horen. Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste Adriaan,
1. Vanaf het moment dat de scheiding is aangevraagd in 2012, zijn jullie geen fiscale partners meer.
2. Vervolgens zijn er bij de belastingaangifte over 2012 twee opties:
a) u kiest er toch voor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd en jullie doen gezamenlijk over het hele jaar 2012 belastingaangifte.
b) u kiest niet voor fiscaal partnerschap voor het hele jaar en vult elk voor geheel 2012 uw eigen belastingaangifte in.
3) Bij uw belastingaangifte over 2013 is uw ex-echtgenoot niet uw fiscale partner meer bij de belastingaangifte. U kunt dan niet kiezen.

Promise, 08-01-2013 11:28 #36
Beste heer/mevrouw,
Ik en mijn vriend hebben allebei een eigen woning. Mij vriend is volledig arbeidsongeschikt en ik tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt. We wonen nog steeds apart. We willen graag in de toekomst gaan trouwen en in een huis gaan wonen. Wat zijn de financiële consequenties in het geheel als we gaan trouwen? Ik heb een zoon van 13 jaar oud.
Graag een antwoord hierop!

Alvast bedankt,

Promise Reactie infoteur, 08-01-2013
Beste Promise,
Als jullie trouwen, worden jullie fiscale partners. Dat betekent voor het huis dat nog één huis een eigen huis is met hypotheekrenteaftrek. Het heeft gevolgen voor de toeslagen, omdat daarvoor dan naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken en gevolgen voor uw belastingaangifte: als jullie getrouwd zijn doen jullie gezamenlijjk belastingaangifte.

Karin, 01-01-2013 23:02 #35
Mijn partner en ik wonen in een koophuis waarvan de hypotheek op mijn naam staat. Wij zijn beiden ingeschreven op dit adres maar hebben geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Bij de aangifte voor 2011, blijkt, hebben we onterecht opgegeven dat we fiscaal partner zijn. Zijn we nu toch fiscaal partner voor 2012 en 2013 of wordt er opnieuw gekeken naar de huidige situatie?

Ivm aankoop nieuw huis op 31 dec 2012 (en huidige huis nog niet verkocht, nog in bedenktijd koopcontract nieuw huis) willen wij graag uitzoeken of het het gunstig kan zijn fiscaal partnerschap te laten vallen en mijn partner alleen het nieuwe huis te laten kopen. Vragen:
- hebben wij nog een keuze voor wel/geen fiscaal partnerschap?
- zoja, als ik op nieuw adres ingeschreven sta maar geen eigenaar van die woning ben, onder welke omstandigheden kunnen we dan gescheiden belastingaangifte doen?

Dank alvast!

mvg, Karin Reactie infoteur, 02-01-2013
Beste Karin,
1. In de systemen van de belastingdienst zal staan dat jullie fiscale partners zijn, gegeven uw opgave daarvan in 2011. Het beste kunt u dat corrigeren. Ik weet niet of u een belastingvoordeel hebt gehad door het gezamenlijk doen van de belastingaangifte in 2011.
2. Voor 2012 kunt u gewoon als niet fiscale partners uw belastingaangifte doen, omdat sprake was van een fout, maar u kunt hierover wel vragen krijgen.
3. Fiscaal partnerschap is fiscaal vooral voordelig als de partner een hoger inkomen dan u heeft.
4. Als u geen eigenaar bent van de nieuwe woning, zijn jullie zonder nadere stappen (samenlevingscontract, een kind, geregistreerd partnerschap) geen fiscale partners in 2013.

Carin, 26-12-2012 13:15 #34
Beste,

Mijn man en ik gaan voorlopig uit elkaar, maar willen nog niet scheiden. We hebben samen een koopwoning, Een van ons zal gaan huren. Wat heeft dit voor gevolgen voor de belasting en de hypotheek.? Reactie infoteur, 27-12-2012
Beste Carin,
1. Zolang er geen echtscheiding is aangevraagd, zijn jullie fiscale partners.
2. Alleen het feit dat een partner elders woont, verandert daar niets aan.
3. Voor de bank maakt het ook geen verschil, als er maar op tijd betaald wordt.

Ronnie, 18-12-2012 09:53 #33
Mijn vriendin en ik wonen 4 jaar op hetzelfde adres zonder samenlevingscontract/huwelijk.
De hypotheek en het huis staat alleen op mijn naam en we hebben geen weduwepensioen
Zijn we dan fiscaal partner? Heb wel eens gehoord dat wanneer je 5 jaar samen woont je het automatisch wordt? Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Ronnie,
1. Jullie zijn geen fiscale partners voor de inkomstenbelasting.
2. Bij het erfrecht is dat anders. Om daar als partners te worden aangemerkt, is vanaf 1 januari 2012 vereist dat zij die samenwonen een samenlevingscontract hebben of minimaal 5 jaar samenwonen.

M. B., 13-12-2012 11:39 #32
Mijn partner en ik wonen op hetzelfde adres zonder samenlevingscontract/huwelijk. We hebben een koophuis en een kind samen. Blijven wij voor 2012 en 2013 fiscale partners? Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste M.B.,
Ja, jullie zijn in 2012 en 2013 elkaars fiscale partners. Ik veronderstel dat u beiden ook op hetzelfde adres bent ingeschreven in het GBA (gemeentelijke administratie).

Kees Verbeek, 06-12-2012 20:53 #31
Mijn vrouw en ik zijn getrouwd maar wonen beiden op een verschillend adres.
Wij gaan ook niet scheiden. Staan beiden dus op verschillende adressen in het GBA.
Ik woon in een koophuis met hypotheek mijn vrouw in een huur woning.
Mijn vrouw krijgt op basis van haar salaris zorg en huur toeslag.
Wij gingen er vanuit dat dit gewoon kan. Ik begrijp echter dat wij fiscaal partners blijven en onze inkomens bij elkaar geteld worden. Dit zou betekenen dat ze eigenlijk geen recht heeft op huur en zorg toeslag. Moeten wij dit nu terug betalen?
Wat is in ons geval het gunstigst? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste Kees Verbeek,
1. Zolang jullie getrouwd zijn, zijn jullie in 2013 elkaars fiscale partners en toeslagpartners. Daarbij maakt het geen verschil of jullie op hetzelfde adres in het GBA zijn ingeschreven.
2. In 2012 is het nog zo dat als jullie duurzaam gescheiden leven, maar niet gescheiden zijn, jullie niet elkaars toeslagpartners zijn.

Marcel, 15-11-2012 12:31 #30
Mijn partner en ik gaan 2013 in België wonen. Op dit moment zijn we fiscaal partners omdat ze begunstigde is in mijn pensioenregeling. Ik werk in loondienst voor een Buitenl. EG-venn. met onderneming in Nederland en ga waarschijnlijk een salary-split krijgen aangezien mijn werkzaamheden in zowel België en NL plaatsvinden. Mijn partner heeft een eenmanszaak met vestiging in NL. Wat gebeurt er met ons fiscaal partnerschap na verhuizing? Reactie infoteur, 17-11-2012
Beste Marcel,
Aangezien jullie belastingplichtig zijn in Nederland (beiden met inkomen uit Nederland) bliven jullie in Nederland fiscale partners bij de belastingaangifte. Zie ook het artikel (werklandbeginsel):

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/91884-wonen-in-nederland-werken-in-belgie-en-belastingverdrag.html

Netten, 12-11-2012 13:06 #29
Woon samen heb een uwv uitkering en vriendin 154 euro van de belasting. Moet ik dan belasting betalen? Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste Netten,
Zodra uw inkomen per jaar meer is dan 6500 euro, moet u belasting betalen. Zolang uw inkomen lager is, valt de te betalen belasting weg tegen de heffingskortingen.

F. Jansen, 11-11-2012 18:48 #28
Dag,
Ik woon samen met een/mijn vriend. In zijn koophuis. Ik betaal hem een bedrag per maand om hier te wonen. Hiervoor hebben we geen contract getekend, wel mondeling afgesproken en ook de storting van dit geld gebeurt per bank transactie. We staan beiden op hetzelfde adres geregistreerd, maar hebben geen samenlevingscontract dan wel huwelijk gesloten/getekend. Zijn we dan alsnog fiscaal partners? De belastingdienst weet niet of ik een relatie met deze persoon heb toch? Reactie infoteur, 13-11-2012
Dag F. Jansen,
Jullie zijn geen fiscale partners. Op het zelfde adres wonen zonder samenlevingscontract is onvoldoende om ook fiscale partners te zijn.

Peter, 25-10-2012 11:40 #27
Hey,

Ik heb een klein vraagje, ik ben sinds augustus getrouwd maar mijn vrouw woont in Groningen en ik in de randstad omdat zij daar nog studeert en ik full time werk. Wat ik begrijp uit bovenstaande is dat wij pas fiscaal partners zijn als wij samenwonen, maar onze zorg en huurtoeslag wordt al wel op beide inkomens gebaseerd. Kunnen wij nou wel of niet samen aangifte doen?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-10-2012
Hey Peter,
Als u getrouwd bent, zijn jullie fiscale partners. Of u nu op hetzelfde adres woont of niet, maakt daarvoor geen verschil.

Ruud, 17-10-2012 23:27 #26
Hoi beste mensen ik heb een vraag. Ik ben getrouwd met een Belgische vrouw. Ik heb een uwv uitkering. Mijn vraag is: heeft mijn vrouw ook recht op inkomsten? Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Ruud,
Uw vrouw heeft (via u als ze geen inkomen heeft) wellicht recht op de algemene heffingskorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Tinus, 25-09-2012 19:32 #25
Mijn buitenlandse partner (amerikaan) komt eind van het jaar naar Nederland om bij mij te komen wonen. Wij zullen dan gaan trouwen en een verblijfsvergunning aanvragen. Nu begrijp ik dat als je trouwt er automatisch sprake is van fiscaal partnerschap. Als wij eind december zouden trouwen betekent dat dan dat wij voor heel 2012 als fiscaal partners worden gezien (ook heeft hij geen inkomen in nederland gehad) Heeft dit voordelen of kunnen wij beter in jan. 2013 trouwen om een ingewikkelde aangifte over 2012 te voorkomen. (m formulier?) Hoe zit dit? (ik heb geen eigen woning) Reactie infoteur, 26-09-2012
Beste Tinus,
1. Als jullie u trouwen en in Nederland wonen (ingeschreven in het GBA), zijn jullie fiscale partners. Naar keuze vanaf het moment dat jullie bij elkaar zijn dan wel vanaf het moment van het huwelijk.
2. Bij een huwelijk in januari 2013 is de belastingaangifte eenvoudiger. Of het financieel ook wat uitmaakt, zal vooral afhangen van zijn belastingaangifte en eventueel vermogen in de VS.

Jeegee, 24-09-2012 14:48 #24
Mijn partner en ik wonen al enkele jaren samen in een koopwoning. We hebben een notarieel samenlevingscontract, en we hebben samen 2 kinderen. Wij waren voor 2011 fiscaal partner van elkaar. Per 1 oktober 2012 gaan wij echter uit elkaar. Ik heb vanaf die datum een huurwoning, mijn ex-partner blijft in de eigen woning wonen. We spreken een omgangsregeling af voor de kinderen, waarbij we ieder om de week de kinderen in huis zullen hebben.

-Zijn wij voor heel 2012 fiscaal partner voor de IB?
-Zijn wij voor heel 2012 toeslagpartner voor de kinderopvangtoeslag?
-Is er nog verschil als we allebei 1 kind op ons eigen adres inschrijven? Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Jeegee,
1. Als jullie niet meer samenwonen op hetzelfde adres zijn jullie, anders dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, geen fiscale partners meer vanaf het moment dat u het huis hebt verlaten. En dus geen toeslagpartners meer.
2. Ieder 1 kind betekent zeer waarschijnlijk een hogere toeslag.

Karin, 20-09-2012 16:19 #23
Ik ben gehuuwd, maar mijn partner woont en werkt in het buitenland (en kiest NIET voor behandeling als Nederlands belastingplichtige). Ik heb begrepen dat wij geen fiscale partners zijn… maar hoe kan ik dit in mijn belastingaangifte duidelijk maken? Er bestaat in de online versie geen optie voor. (Als je aangeeft gehuwd te zijn, vult het programma automatisch in dat we fiscale partners zijn.)
Hoe moet ik dus mijn belastingaangifte invullen? Op en forum kreeg ik de tip om op het aangifte formulier in te vullen dat ik niet gehuwd ben, en dat de belastingdienst toch wel ziet dat ik gehuwd ben. Maar dit lijkt mij niet legaal. Of bestaat hier een apart formulier/papieren aangifte voor? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste Karin,
1. Dit is een bekende omissie in de mogelijkheid tot belastingaangifte. Jullie zijn immers geen fiscale partners, terwijl getrouwd zijn automatisch impliceert dat u wel een fiscale partner hebt.
2. De enige mogelijkheid die de belastingdienst biedt is om aan te geven dat u niet getrouwd bent. Dat zal de belastingdienst nog wel controleren, maar al snel zal duidelijk zijn dat uw man in het buitenland belastingplichtig is.
3. Als er toch vragen over komen, kunt u in een aanvullende brief aangeven wat de situatie is. Ik heb deze werkwijze vandaag nog eens voor u nagevraagd bij de belastingdienst en die geeft aan dat er nog geen andere oplossing voor uw situatie is.

Susanne, 20-09-2012 11:28 #22
Op dit moment zit ik in een scheidingsprocedure. Ik wil graag zsm een andere woonruimte zoeken. Zijn wij nog fiscaal partner van elkaar zodra ik een nieuwe huurwoning aanvaard? Dit ivm de huurtoeslag en evt. andere toeslagen. Zonder deze toeslagen zal ik het niet op kunnen brengen in mijn eentje (met mijn zoontje). Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste Suzanne,
Als de echtscheiding is aangevraagd en jullie wonen niet meer op het zelfde adres volgens het GBA, dan zijn jullie vanaf dat moment geen fiscale partners meer.

Emmy, 18-09-2012 21:26 #21
Mijn partner en ik zijn gehuwd, wonen sinds 1969 als echtgenoten samen in België. Wij bezitten een 2e huis in Nederland waarover wij aangifte doen als buitenlandse belastingplichtige in box 3. Zijn wij automatisch elkaars fiscale partner? Reactie infoteur, 19-09-2012
Beste Emmy,
Als u verder geen inkomen uit Nederland heeft, hoeft u ook in Nederland geen belastingaangifte te doen en zijn jullie voor de Nederlandse fiscale wetgeving geen fiscale partners. Als er wel inkomen is en jullie doen in Nederland belastingaangifte als binnenlands belastingplichtigen, zijn jullie wel fiscale partners.

Jacqueline, 17-09-2012 20:24 #20
Ik ga 21 december trouwen, op dit moment wonen wij nog niet bij elkaar en zijn geen fiscale partners. Ben ik nu voor het gehele jaar 2012 fiscaal partner? Ik heb namelijk een grote tandartsbehandeling in oktober en wil graag weten of ik dit op mijn gegevens kan aftrekken of op het gezamenlijke inkomen. Reactie infoteur, 19-09-2012
Beste Jacqueline,
Omdat jullie nog niet samen wonen, gaat het fiscaal partnerschap pas in op het moment van het huwelijk.

Desiree, 14-09-2012 15:28 #19
Mijn vriend en ik zijn bovenburen. Wij wonen allebei op een ander adres (maar het huis delen wij gezamenlijk). We hebben geen samenlevingscontract. Als wij straks kinderen krijgen (die wij beide erkennen), zijn we dan automatisch ook fiscaal partners van elkaar? Dit is voor ons niet aantrekkelijk ivm hypotheekaftrek 2e huis. Reactie infoteur, 16-09-2012
Beste Desiree,
Als jullie ongetrouwd niet op hetzelfde adres wonen en er is geen notarieel samenlevingscontract, zijn jullie geen fiscale partners.

Charlotte, 03-09-2012 10:35 #18
Mijn man en ik zijn dit jaar getrouwd, we hebben beiden een koopwoning. Omdat mijn man veel weg is blijf ik in mijn eigen huis wonen, en hij in de zijne. De weekenden zijn we wel samen. Zijn we nu wel of niet fiscale partners van elkaar? Ik heb een eigen inkomen en hij ook. Reactie infoteur, 03-09-2012
Beste Charlotte,
Omdat jullie getrouwd zijn, zijn jullie in 2012 automatisch elkaars fiscale partners. Ook al wonen jullie in Nederland niet op hetzelfde adres.

Mireille, 27-08-2012 22:42 #17
De nieuwe regeling over het fiscaal partnerschap roept een aantal vragen op. Sinds 1 januari 2011 ben je fiscale partners als je bent gehuwd. Hoe zit het wanneer een van de partners buitenlands is en ook in het buitenland woont en werkt. Volgens de belastingwebsite ben je dan toch fiscale partners. Hoe dan aangifte te doen? Na wat onderzoek op de belastingwebsite vind ik dat om aangifte te kunnen kunnen doen ook de partner moet beschikken over een sofi-/burger servicenummer. Het BSN kreeg je automatisch als je in NL stond ingeschreven. Dit was niet het geval. Voor het sofinummer wat als alternatief wordt genoemd voor de belastingaangifte gelden in feite soortgelijke voorwaarden: Het sofinummer kan je persoonlijk ophalen bij een aantal belastingkantoren op vertoon van je legitimatiebewijs tenzij je niet afkomstig bent uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland dan gelden extra voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: een verblijfsaantekingen in het paspoort waarop vermeld staat dat u in NL mag werken EN een tewerkstellingsvergunning. Maar de buitenlandse partner is niet werkzaam in NL en heeft deze dan ook niet, ook is hij/zij niet in staat een sofinummer als hij /zij die dan al zou kunnen krijgen, persoonlijk op te halen, gezien hij/zij woont, werkt en leeft in een land buiten de EU. Hoe moet dit worden aangepakt? Reactie infoteur, 29-08-2012
Beste Mireille,
1. Als uw partner in het buitenland woont en werkt en geen belastingaangifte doet in Nederland zijn jullie voor de Nederlandse belastingdienst geen fiscale partners. Als hij wel in Nederland belastingplichtig is respectievelijk belastingaangifte doet en aan de andere voorwaarden van fiscaal partnerschap is voldaan, zijn jullie wel fiscale partners.
2. Als buitenlander in Nederland belastingaangifte doen (op papier niet digitaal) kan als er met dat land een belastingverdrag bestaat.

Mona, 24-08-2012 13:20 #16
Wij zijn geregistreerd partner, maar apart gaan wonen, heb ik dan recht op toeslag of blijf je toeslagpartner? Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Mona,
Zolang jullie geregistreerde partners zijn, zijn jullie elkaars fiscale partner en daarmee elkaars toeslagpartner.

Mark, 19-08-2012 21:00 #15
Ik wil samen wonen met een gescheiden vrouw met kinderen van 15, 18, 22. Ze krijgt geen alimentaties, ze heeft een eigen bedrijf. Wat gaat er gebeuren financieel? Zij zegt dat dit veel gaat kosten. Reactie infoteur, 20-08-2012
Beste Mark,
1. Samenwonen kan met samenlevingscontract of zonder.
2. Als jullie fiscale partners worden (samenlevingscontract) kan dit gevolgen hebben voor eventuele toeslagen zoals de huurtoeslag, een uitkering of uitbetaling van de AOW. Verder niet.

Peter En Natasja, 13-04-2012 00:53 #14
Hallo, Mijn vriendin en ik, beiden Nederlanders wonen in België en hebben samen een kind. Wij werkten in 2011 beiden in Nederland en beiden daar belastingplichtig en dus ook fiscaal partner. Nu ben ik sinds 2012 niet meer werkzaam in Nederland, mijn vriendin wel werkzaam in Nederland. Zijn wij voor de fiscus nog steeds fiscaalpartner? Bedankt voor reactie. Reactie infoteur, 13-04-2012
Hallo Peter En Natasja,
Als u in Nederland belastingaangifte blijft doen, zijn jullie ook in 2012 fiscale partners, anders niet.

Rene, 10-04-2012 11:22 #13
Goedemorgen, mijn vriend en ik krijgen ieder moment een kind. Ik heb al een zoon uit een eerdere relatie. Ivm mijn huis woon ik nog niet officieel bij hem. Dit zal vanaf eind augustus gebeuren ivm verkoop van mijn woning. Zijn wij dan vanaf het moment van inschrijven bij de GBA fiscaal partners? Of pas vanaf 2013? En qua toeslagpartner? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 11-04-2012
Beste Rene,
Jullie zijn fiscale partners vanaf het moment dat jullie samenwonen op hetzelfde GBA adres. Dan zijn jullie ook elkaars toeslagpartner.

Anne, 03-04-2012 13:10 #12
In 2010 waren mijn echtgenoot en ik nog fiscaal partners, dat kon toen niet anders ondanks dat ik in februari van dat jaar apart ben gaan wonen. Het hele jaar 2011 waren wij nog gehuwd maar niet meer samenwonend. Zijn we nu over 2011 automatisch geen fiscaal partners meer of moet ik daar actief iets voor aanvragen? Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Anne,
U bent automatisch geen fiscale partner meer en geeft dat bij uw aangifte inkomstenbelasting aan.

Diana, 02-04-2012 16:02 #11
Hallo, ik heb ook een vraag inzake fiscaal partnerschap. In 2011 woonde ik als alleenstaande moeder met mijn 2 kinderen in een huurwoning. In 2010 heb ik echter met mijn partner een nieuwbouwwoning gekocht. De bouw is in september 2010 gestart en de woning is in oktober 2011 opgeleverd. Vanaf 1 januari 2012 wonen we daar nu samen in. Bij de aangifte IB 2011 heeft mijn accountant aangegeven dat ik geheel 2011 "zelfstandig" (lees alleenstaande ouder) heb gewoond maar dat ik wel een fiscaal partner had (mijn vriend waarmee ik een hypotheek heb afgesloten voor de nieuwbouwwoning). Ik heb in heel 2011 huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget mogen ontvangen. Ik ben nu bang dat ik dat allemaal terug kan betalen omdat het inkomen van mijn vriend bij mij wordt berekend. Dit lijkt mij niet juist. Wat is jullie mening? Reactie infoteur, 03-04-2012
Hallo Diana,
Als jullie in 2011 alleen een gezamenlijke nieuwbouwwoning hadden waar jullie niet samen woonden en niet samen in het GBA waren ingeschreven, zijn jullie in 2011 geen fiscale partners.

Akkemarie, 30-03-2012 15:00 #10
Ls. Ik kwam terecht bij het bovenstaand artikel: Bij het invullen van de belastingaangifte kwam ik er pas achter dat ik niet meer kan kiezen om zonder fiscaal partnerschap samen te leven. Omdat ik zelf wil bepalen hoe ik samenleef met mijn partner, heb ik er bewust voor gekozen om ongehuwd lief, leed en praktische zaken (zoals de zorg voor kind) te delen. Kosten daarvoor ver-delen we in overleg. Over en weer is geen bemoeienis met persoonlijke uitgaven ( kleren, hobby's ed.). Dat houdt al 35 jaar. Mijn aanbeveling aan iedereen : hou liefde en geld gescheiden. Dat we daardoor waarschijnlijk te veel belasting betalen neem ik voor lief. Nu moet mijn partner vanwege het opgedrongen fiscale partnerschap aan mij vertellen wat hij gespaard heeft, hoeveel hij verdient, aan welke instanties hij giften geeft. en andersom. Fiscaal partnerschap kan alleen ontbonden worden door elk op een ander adres te gaan wonen of onjuist invullen van de belastingaangifte. Hoe kom ik op een nette manier af van het fiscaal partnerschap? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Akkemarie,
Als u samenwoont op het zelfde GBA adres en een gezamenlijk erkend kind hebt, bent u sinds 2011 al fiscale partners tot het moment dat het kind het huis verlaat en niet meer tot uw huishouding hoort. Als er geen notarieel samenlevingscontract is, geeft ook een verschillend GBA adres verlossing van het fiscaal partnerschap. Het is overigens een misverstand dat het fiscaal partnerschap altijd voordelig is.

Johannes, 26-03-2012 20:54 #9
Ik ben getrouwd, m'n vrouw heeft geen inkomen en geen vermogen. Ik heb vermogen, en ik zag dat elke verdeling over fiscale partners mogelijk is. Maar hoe weet ik hoeveel ik max. naar m'n vrouw kan overhevelen zonder dat zij straks een aparte aanslag krijgt? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Johannes,
Zolang u beneden de jaarlijkse vrijstelling voor uw vrouw blijft, betaalt zij geen belasting:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2018-2019-en-2020.html

Peter, 18-03-2012 15:28 #8
Beste,

Ik woon in Belgie met mijn Belgische partner. We wonen samen en hebben geen contract o.i.d. We hebben samen een zoontje. Ik werk in Nederland en kies voor Binnenlandsbelastingplichtig. Mijn vriendin werkt in Belgie (zelfstandig) en doet daar aangifte. Normaliter is het zo volgens mij dat vanaf 2011 je automatisch elkaars fiscale partner bent als je op hetzelfde adres ingeschreven staat en samen een kind hebt. Echter op de site las ik dat ook de voorwaarde is dat je beide Binnenlands belastingplichtig bent. Echter is mijn vriendin dat niet, en dat wil ze ook niet. Mag ik concluderen dan dat ik geen fiscale partner heb vanwege het feit dat mijn vriendin niet binnenlandsbelastingplichtig is? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Peter,
Ja, als uw vriendin niet in Nederland binnenlands belastingplichtig is en hier geen belastingaangifte doet, kunnen jullie naar Nederlandse maatstaven ook geen fiscale partners zijn.

Paul, 15-03-2012 12:27 #7
Mijn vriendin en ik waren in 2011 niet getrouwd. Dat gaan we dit jaar doen. Mijn vriendin is(in 2009) naar NL geimmigreerd om met mij samen te wonen. We staan dus als partners bij de IND geregistreerd. In 2009 en 2010 waren we fiscaal partners. Wat kunnen we doen om alsnog aanspraak te maken op de heffingskorting over 2011 en daarmee onze bruiloft (deels) te financieren? Reactie infoteur, 17-03-2012
Beste Paul,
Als er in 2011 een notarieel samenlevingscontract was of als jullie een gezamenlijk koophuis bewoonden, voldoet u ook aan de eisen in 2011. Nu nog dingen veranderen voor 2011 kan helaas niet meer.

Bert, 11-03-2012 16:34 #6
Beste

Mijn partner en ik zijn gehuwd sinds maart 2011 en komen daardoor in aanmerking voor het voordelige fiscaal partnerschap aangezien zij geen inkomsten heeft gehad in 2011 en ik wel.
Echter voor maart 2011 was ze woonachtig te Belgie, dus was ze voor een deel buitenlands (Belgisch) belastingplichtige. Ik lees iets over een M-formulier als je maar een deel in Nederland woonachtig bent, maar kan je dan in dit geval ook gebruik maken van het voor ons fiscaal voordelig fiscaal partnerschap via haar digitale ondertekening?

Alvast bedankt!

Bert Reactie infoteur, 15-03-2012
Beste Bert,
U vrouw kan het verzoek doen om in Nederland belastingplichtig te zijn zodat jullie gezamenlijk aangifte kunnen doen. Een M-formulier alleen, kan niet digitaal worden ingevuld.

Richard, 06-03-2012 18:36 #5
Beste,

Wij, mijn vriendin en ik, wonen sinds 5 jaar samen. Omdat wij niet aan bepaalde voorwaarden voldoen zijn we geen fiscale partners meer. Dus met het programma van de BD heb ik 2 aparte vt's in moeten vullen. Maar hoe komt het dat ik nu meer terugkrijg dan voorgaande jaren. Financieel is er bijna niets veranderd. Als ik een fake vt met fiscale partners invul is de teruggaaf veel minder. Doe ik iets fout? Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste Richard,
In zijn algemeenheid is een fiscaal partnerschap voor de belastingaangifte ongunstiger als er veel ziektekosten zijn of sprake is van een specifieke heffingskorting zoals een alleenstaande ouderkorting of inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit lijkt niet het geval te zijn. Daarom vraag ik me bij grote verschillen af of de vorige belastingaangiftes wel goed zijn ingevuld.

Ronald, 05-03-2012 18:18 #4
Sinds december 2010 woon ik samen met mijn vriendin. Zij komt uit het buitenland en ik ben bij de IND geregistreerd als haar partner. Na navraag bij de belastingdienst blijkt dat wij echter geen fiscaal partner zijn. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2011 willen wij graag aanspraak maken op de heffingskorting (aanrechtsubsidie). Is dit alsnog mogelijk door ons als partner te registreren of ons als pensioenpartners bij mijn (of een ander?) pensioenfonds (ABP) aan te melden? Reactie infoteur, 06-03-2012
Beste Ronald,
U kunt een notarieel samenlevingscontract afsluiten, trouwen, een geregistreerd partnerschap afsluiten, haar uw pensioen partner maken. Maar dat helpt u helaas niet meer voor de belastingaangifte 2011. Wel kunt u dan in 2012 een voorlopige aanslag indienen en daarbij de aanrechtsubsidie terugvragen.

Sabine, 24-02-2012 08:09 #3
Ik zit met een vraag die hier wel aan gerelateerd is maar misschien niet helemaal.

Ik woon al geruime tijd samen met mijn vriend. We zijn nog geen fiscale partners gezien we niet aan de eisen voldoen. We hebben wel een gezamenlijke rekening en dus ook ons spaargeld samen gestort. Hoe zit het dan met de belasting over vermogen. Moeten we ons spaargeld door twee delen of moeten we het bij een van de twee aangeven?
Als we wel fiscaal partners waren was het een stuk duidelijker geweest, maar nu kan ik nergens het antwoord vinden.

met vriendelijke groet
Sabine Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Sabine,
Omdat jullie geen fiscale partners zijn, moet u in uw belastingaangifte uw eigen gegevens invullen. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/15774-belastingaangifte-2019-spaargeld-en-ander-vermogen.html

Deniz, 23-02-2012 14:36 #2
Geachte heer, mevrouw

Ik ben een gescheiden man, 33 jaar oud en woon ik nu in een koop huis.
Ik heb in dit huis een kamer gehuurd en ik betaal elke maand 400 euro, (daar voor heb ik contract en ontvanbewijzen van de huur)
Ik heb op dit moment bijstand uitkering en ben bij ggz in behalndeling.
Ik heb tijdelijk geen solicitatie verplicht.
Ik heb helemaal niks met deze man (verhuurder), ik heb alleen een kamer gehuurd.
Is hij mijn toeslag partner(fiscale partner)? hoe voorkom ik voor misverstand?
Hij heeft mij laast gezegd dat hij gaat de belasting dienst door geven dat ik zijn vriend ben en help ik hem thuis bij huis hulp?
Wat niet waar is.
Kan iemand mij advies geven?

Met vriendelijke groet

Deniz Reactie infoteur, 27-02-2012
Geachte Deniz,
Neen de verhuurder is niet uw toeslagpartner. Het bewijs van u betaling van huur moet genoeg zijn:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2012-of-2011.html

Muguette Elbersen, 21-02-2012 18:36 #1
Voor de belastingaangifte over 2011 moeten wij dit voor het eerst samen doen. Nu heeft mijn partner een hypotheek en daardoor ook recht op belastingteruggave. Mijn vraag is volgende: Er geldt een maximum van 30 jaar voor het hypotheekrente aftrek. Worden de jaren waarover wij gezamenlijk belastingaangifte doen ook van 'mijn' 30 jaar afgetrokken? Reactie infoteur, 27-02-2012
Als de hypotheek niet uw hypotheek is, gaat die niet af van uw 30 jaar. Als u dus zelf een nieuwe hypotheek aangaat, start voor u de 30 jaarstermijn:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/68439-hypotheekrenteaftrek-maximaal-30-jaar.html

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 10-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Fiscaal partnerschap
Reacties: 157
Schrijf mee!