InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Fiscale aftrekposten eigen woning 2017 en 2018

Fiscale aftrekposten eigen woning 2017 en 2018

Fiscale aftrekposten eigen woning 2017 en 2018 Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2017 en 2018 volledig benut en zo de woonlasten verlaagd? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpost bij uw belastingaangifte 2017 en 2018. Met de aftrek eigen woning bespaart u belasting. Niet alleen de hypotheekrente leidt tot het betalen van minder belasting voor uw woning, maar ook allerlei andere fiscale aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Denk ook aan aftrek van de aankoopkosten van een eigen huis, studiekosten, alimentatie, ziektekosten of giften. Een belangrijke wijziging in 2017 en 2018 is de verminderde hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken of een extra hypotheek. In 2019 krijgt u te maken met de afschaffing van de Wet Hillen.

Inhoud


Belasting en fiscale aftrekposten 2016 en 2017

Wie niet teveel belasting wil betalen, moet op zoek naar fiscale aftrekposten. En dat zijn er heel wat:
 • Premies en uitgaven voor inkomensvoorzieningen en lijfrente als er een pensioentekort is;
 • Kosten van het openbaar vervoer van woning naar werk;
 • De alimentatie die u betaalt;
 • Studiekosten als u geen recht hebt op studiefinanciering;
 • Giften aan een ANBI-instelling met 25% extra aftrek gift aan een culturele ANBI;
 • Kwijtgescholden durfkapitaal, vroeger tante Agaath genoemd;
 • De ziektekosten;
 • Kosten eigen woning.

Al deze aftrekposten inkomstenbelasting kunnen, onder voorwaarden, in rekening worden gebracht bij de Belastingdienst. Niet alleen bij de aangifte inkomstenbelasting, maar ook gedurende het jaar bij uw aanvraag om een teruggave van te veel betaalde belasting.

Aftrekpost eigen woning 2016, 2017 en 2018

Voor de meesten is de fiscale aftrekpost eigen woning in box 1 van de inkomstenbelasting wel de grootste aftrekpost die ook het meeste voordeel geeft. En dat is natuurlijk de hypotheekrenteaftrek. Denk dan niet alleen aan wat u elke maand aan hypotheekrente moet betalen, maar ook een boeterente of vooruitbetaalde hypotheekrente. De boeterente kan fors oplopen, maar boeterente is fiscaal aftrekbaar. De vooruit betaalde hypotheekrente voor de komende zes maanden is ook aftrekbaar bij de fiscus. Goed om te weten als u volgend jaar een lager inkomen zult hebben en op deze manier dit jaar meer aftrek hebt.

Aftrekbare kosten eigen woning, meer dan alleen de hypotheekrente

Als u een woning koopt zijn er nog meer aftrekbare kosten. Dan moet het wel uw eigen woning zijn als hoofdverblijf en niet een tweede woning. Voor de tweede woning zijn er mogelijkheden in box 3 van de inkomstenbelasting. Bij de aankoop van een woning zijn de volgende kosten aftrekbaar:
 • De afsluitprovisie bij de aankoop van de woning;
 • De notariskosten van de hypotheekakte;
 • De taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypotheek;
 • Kosten doorhaling hypotheek;
 • Registratierecht;
 • Het inschrijven van uw woning bij het Kadaster;
 • De royementskosten bij de notaris;
 • Kosten hypotheekadvies en bemiddelingskosten;
 • De administratiekosten;
 • De kosten die u maakt voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie.

Tarieven eigen huis 2017 en 2018

In 2017 en 2018 zijn er een paar opvallende wijzigingen:
 • Het huurwaardeforfait (eigenwoningforfait) gaat in 2017 in percentage alleen omhoog voor woningen die meer waard zijn dan 1.060.000 euro. Voor de meesten zal het forfait gelijk zijn aan 0,70% van de WOZ-waarde. Bij een hogere WOZ-waarde gaat u overigens ook bij een gelijkblijvend percentage meer huurwaardeforfait betalen.
 • Als u 52% aan inkomstenbelasting betaalt, is uw hypotheekrente niet tegen 52% aftrekbaar maar tegen 50% in 2017 en 49,5% in 2018 en 49% in 2019.
 • De overdrachtsbelasting is 2%.
 • U mag in veel gevallen boetevrij aflossen als u het geld als schenking hebt ontvangen en uw woning onder water staat.

Hoeveel belasting krijg ik terug van de Belastingdienst?

Het lijkt dat u dan veel geld terug krijgt, maar hoeveel u terugkrijgt hangt af van de hoogte van u inkomen en de belastingschijf die voor u geldt. Bij hoge inkomens krijgt u maximaal 50 tot 49,5% van uw aftrekpost (exclusief hypotheekrente) terug in 2017 en 2018. Bij een lager inkomen is dat minder. U krijgt dus nooit 100% terug van de Belastingdienst, waardoor er altijd kosten voor eigen rekening overblijven. Jammer blijft ook altijd de overdrachtsbelasting die u moet betalen, want die is niet fiscaal aftrekbaar. Gelukkig is die nu wel verlaagd naar 2%. Benut ook de mogelijkheden van extra aflossen.

Lees verder

© 2011 - 2019 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragenBerekening verzamelinkomen veel gestelde vragenHoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019? Is dit verzamelinkomen het b…
Aftrekposten ZZPAftrekposten ZZPZZP'ers moeten belastingaangifte van hun inkomen doen. Ze kunnen in aanmerking komen voor verschillende aftrekposten, zo…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftr…
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingOf de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt ook af van de overwaarde van de eerder verkochte of th…
Belastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Let op de…

Reageer op het artikel "Fiscale aftrekposten eigen woning 2017 en 2018"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

G. van Issum, 31-03-2015 17:40 #11
Het is niet duidelijk welke onderhoudskosten voor een bestaande eigen woning, zijnde geen rijksmonument aftrekbaar zijn. Reactie infoteur, 09-12-2017
Beste G. van Issum,
De onderhoudskosten zijn in 2015, 2016, 2017 en 2018 niet aftrekbaar, maar de rente voor een lening die voor het doen van onderhoud wordt afgesloten.

Jos, 06-10-2014 10:50 #10
Mijn vraag, zijn maandelijkse service kosten eigen appartement-woning, te betalen aan de
VvE, aftrekbaar? Reactie infoteur, 18-02-2018
Beste Jos,
De maandelijkse service kosten VvE zijn voor de belasting niet aftrekbaar.

Roy, 14-03-2013 19:04 #9
Oké de kosten voor een aankoopmakelaar is dus niet aftrekbaar. Maar de kosten die ik heb gemaakt bij "De Hypotheker" (deze heeft o.a. mij de hypotheek afgesloten) zijn die wel aftrekbaar? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Reactie infoteur, 15-03-2013
Beste Roy,
Als het makelaarskosten zijn en de Hypotheker deze kosten ook zo specificeert, zijn ze niet aftrekbaar. Als de Hypotheker deze kosten meeneemt onder de advieskosten zijn ze wel fiscaal aftrekbaar.

Roy, 13-03-2013 20:09 #8
In het artikel staat:

"Kosten hypotheekadvies en bemiddelingskosten;"
Kan ik de kosten van de hypotheekadviseur aftrekken?
En hoe zit dat met de kosten van een aankoopmakelaar? Reactie infoteur, 14-03-2013
Beste Roy,
Kosten makelaar zijn niet fiscaal aftrekbaar. De advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheek wel.

John, 05-03-2013 17:44 #7
Dat van die Wet Hillen snap ik:
1. rekenvoorbeeld Wet Hillen
Stel uw eigen woningforfait bedraagt 5.000 euro en u trekt 2.500 euro aan hypotheekrente af, dan is het positieve saldo 2.500 euro. Vul in het geval waarin de bijtelling van het forfait groter is dan de afgetrokken hypotheekrente, als correctie regel -2.500 euro in. Zo wordt de per saldo bijtelling bij uw inkomen gelijk aan nul.

Maar in welk veld van het belasting formulier kan ik dat invullen, of gebeurt dat automatisch? Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste John,
In het belastingformulier 2012 (P-formulier) is dat veld 12s.

John, 05-03-2013 07:41 #6
Bezit eigen woning. De complete hypotheek som is halverwege 2012 afgelost. Er is wel in 2012 nog rente en een boete rente betaald (en die mag ik beide aftrekken). Maar zijn er nog andere zaken die spelen (b.v. mbt huurwaarde forfait.) M.a.w. zijn er nog meer zaken af te trekken nu er eind 2012 dus geen eigenwoning schuld meer was? Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste John,
Als de som van de aftrekbare rente lager is dan de hoogte van het eigenwoningforfait hebt u recht op de aftrekpost geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen):

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/29423-hypotheek-aflossen-of-hypotheek-niet-aflossen-in-2018.html

Monica, 20-02-2013 08:44 #5
Situatie:
Vrouw erft woning, wordt eigendom. Man trekt erbij in. Woning staat op naam vrouw. Er komt een samenlevingscontract. Relatie eindigt en man vertrekt na een jaar. Moet de man de woning aangeven op zijn belastingaangifte? Reactie infoteur, 20-02-2013
Beste Monica,
Zolang de man geen eigenaar is van het huis, komt het niet in zijn belastingaangifte inkomstenbelasting.

Anneke, 06-02-2013 12:10 #4
Voormalig stel, niet gehuwd, uit elkaar, geen fiscaal partners meer, man blijft in woning, vrouw niet ontheven uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Man betaalt hypotheeklasten (vrouw huurt elders). Kan man volledige rente aftrekken, gezien het feit dat vrouw nog steeds mede hoofdelijk aansprakelijk is? Reactie infoteur, 06-02-2013
Beste Anneke,
In het jaar van uit elkaar gaan, kan men er nog voor kiezen om gezamenlijk belastingaangifte te doen en de aftrekposten gunstig verdelen, daarna niet meer. Daarna kan ieder alleen het rentedeel aftrekken waarvoor hij of zij aansprakelijk is. Meestal is dat fifty-fifty.

Arianne, 15-03-2012 08:25 #3
Kosten doorhalen hypotheek zie ik niet op het lijstje staan bij de Belastingdienst van aftrekbare kosten. Maar daarentegen staat het ook niet op het lijstje van niet-aftrekbare kosten. Is het zeker dat deze kosten aftrekbaar zijn? Reactie infoteur, 09-12-2017
Beste Arianne,
Voor het verkrijgen van een nieuwe hypotheek kan doorhaling en royement van een oude hypotheek noodzakelijk zijn. Die kosten zijn fiscaal aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/66790-de-fiscaal-aftrekbare-verhuiskosten.html

Esseth, 13-03-2012 21:49 #2
Om de financiering van onze hypotheek rond te krijgen hebben wij een x bedrag geleend van onze ouders. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 09-12-2017
Beste Esseth,
Als u de lening aantoonbaar hebt gebruikt voor uw eigen huis, is de rente als hypotheekrente fiscaal aftrekbaar:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/18302-lenen-wat-is-onderhands-lenen-en-hoe-doet-u-dat.html

Lancaster, 27-01-2012 13:33 #1
Wat verstaan we onder kosten hypotheekadvies en (met name) bemiddelingskosten?
Vallen daaronder bijv. ook de kosten van bemiddeling voor de overlijdingsdekkingsverzekering die je feitelijk wel aanvullend, maar toch ook weer onlosmakkelijk "verplicht" afsluit i.r.t. de hypotheek? Hypotheekadvies en de verzekeringsbemiddeling worden mij separaat gefactureerd door dezelfde adviseur. Reactie infoteur, 06-02-2012
Als de verzekering verplicht en onlosmakelijk is, mag u die bemiddelingskosten ook aftrekken.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 17-12-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belastingaangifte 2017
Reacties: 11
Schrijf mee!