InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Uitstel erfbelasting 2016 of 2017 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2016 of 2017 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2016 of 2017 aanvragen U wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen, maar kan dat dan ook? Als de erfenis van een overledene hoofdzakelijk bestaat uit een woning of onroerend goed en er geen spaargeld aanwezig, dan kunt u uitstel van de aangifte erfbelasting bij de belastingdienst aanvragen. U krijgt anders vrij snel een belastingaanslag erfbelasting op basis van de WOZ-waarde van de woning zonder dat het geld aanwezig is en dat kan een hoog tarief zijn. Vraag dus uitstel betaling erfbelasting aan. Uitstel kost u na acht maanden belastingrente die doorloopt tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag. Invorderingsrente komt daar mogelijk nog eens als de Belastingdienst afwijkt van uw belastingaangifte.

Tarief erfbelasting 2016 en 2017

In 2010 is de systematiek van de erfbelasting herzien en zijn tarieven gewijzigd. Wie met de erfbelasting te maken krijgt zal zien dat de erfbelasting ook nu nog steeds veel te hoog is. De tarieven voor de erfbelasting 2016 en 2017 zijn gelijk aan die uit 2015. Wel wijken de vrijstellingen en de lengte van de schijven iets af, waarover straks meer.

Huis als erfenis wordt gewaardeerd tegen de WOZ-waarde

Als voornamelijk het huis de erfenis is, erft men stenen en geen geld. Dat zou geen probleem hoeven zijn wanneer de woning direct voor een mooie prijs kan worden verkocht, maar dat is vaak niet het geval. De erfbelasting daarentegen is in veel gevallen gebaseerd op de WOZ waarde van 1 januari een jaar terug. Dat geeft twee problemen:
 • De geschatte waarde is vaak te hoog doordat de waarde van huizen is gedaald. Maak dan direct bezwaar tegen die WOZ-waarde. In het verschil in belasting kan groot zijn.
 • Er moet wel belasting worden betaald terwijl contant geld in de stenen zit en dus niet beschikbaar is.

Dan loont het om uitstel te vragen totdat het huis is verkocht of andere middelen beschikbaar zijn gekomen. Onroerend goed is bijna geld, maar wordt pas echt geld als het huis daadwerkelijk is verkocht. Gelukkig is de successiewet op dit punt gewijzigd en is er een keuzeregeling gekomen.

Keuzeregeling waardering onroerend goed (Successiewet)

De keuzeregeling houdt in dat er sinds 1 januari 2012 wat te kiezen valt. U kunt bij bijvoorbeeld een overlijden in 2016 bij de belastingaangifte erfbelasting kiezen uit de waarde op de WOZ-beschikking 2016 (waardepeildatum 1 januari 2015) of de WOZ-beschikking 2017 (met waardepeildatum 1 januari 2016). Bij een overlijden in 2016 kunt u dus ook wachten tot de beschikking 2017.

Uitstel erfbelasting, wie doet de aangifte erfbelasting?

De aangifte erfbelasting kan door de executeur testamentair worden gedaan, door de contactpersoon of per individuele erfgenaam. Ook voor de aangifte uitstel erfbelasting geldt deze procedure. Met een verzoek tot uitstel gaat u op een later moment belasting betalen, maar u kunt de betaling ook vervroegen door een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. Een verzoek tot een voorlopige aanslag wordt vaak ingediend als de erfenis en verdeling snel helder is en de erfgenamen willen voorkomen belastingrente moet worden betaald. Ook de invorderingsrente kan zo worden voorkomen.

Hoogte erfbelasting en successierechten

Voor de aangifte erfbelasting is niet alleen de hoogte van erfenis en nalatenschap van belang, maar ook wie de erfgenamen zijn. De erfbelasting is hoger als de erfenis hoger is, maar ook hoger als de relatie tot de overledene afstandelijker is en verder reikt dan het eigen gezin:

Erfbelasting 2015:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2015:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner tot maximaal € 121.296 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner vanaf € 121.296 gelijk aan € 12.130 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind tot maximaal € 121.296 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind vanaf € 121.296 gelijk aan € 12.130 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkindtot € 121.296 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind vanaf € 121.296 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden€ 0 - € 121.296 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden vanaf € 121.296 gelijk aan 40%
ANBI instellingbetaalt geen erfbelasting

Erfbelasting 2016:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2016:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner tot maximaal € 121.903 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner vanaf € 121.903 gelijk aan € 12.190 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind tot maximaal € 121.903 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind vanaf € 121.903 gelijk aan € 12.190 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkindtot € 121.903 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind vanaf € 121.903 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden€ 0 - € 121.903 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden vanaf € 121.903 gelijk aan 40%
ANBI instellingbetaalt geen erfbelasting

Erfbelasting 2017:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2017:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner tot maximaal € 121.903 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner vanaf € 121.903 gelijk aan € 12.190 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind tot maximaal € 122.269 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind vanaf € 122.269 gelijk aan € 12.190 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkindtot € 122.269 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind vanaf € 122.269 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden€ 0 - € 122.269 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden vanaf € 122.269 gelijk aan 40%
ANBI instellingbetaalt geen erfbelasting

Geen erfbelasting betalen

U hoeft geen erfbelasting te betalen als sprake is van de volgende situaties:
 • De erfenis kleiner is dan de vrijstelling.
 • U erf vrij van recht.
 • U bent een ANBI instelling.

Of u een ANBI instelling bent, een Algemeen Nut Beogende Instelling, hangt helemaal af van de goedkeuring van de belastingdienst. Die bepaalt of u aan de eisen voldoet.

Vrijstellingen erfbelasting 2015:

In 2015 zijn de vrijstellingen van erfbelasting als volgt:
 • Partner € 633.014.
 • Kind, kinderen: € 20.047.
 • Ouder en ouders: € 47.477.
 • Kinderen met een handicap: € 60.138.
 • Kleinkinderen: € 20.047.
 • Achterkleinkinderen: € 2.111.
 • Anderen: € 2.111

Vrijstellingen erfbelasting 2016:

In 2016 zijn de vrijstellingen van erfbelasting als volgt:
 • Partner € 636.180.
 • Kind, kinderen: € 20.148.
 • Ouder en ouders: € 47.715.
 • Kinderen met een handicap: € 60.439.
 • Kleinkinderen: € 20.148.
 • Achterkleinkinderen: € 2.122.
 • Anderen: € 2.122

Vrijstellingen erfbelasting 2017:

In 2017 zijn de vrijstellingen van erfbelasting als volgt:
 • Partner € 638.089.
 • Kind, kinderen: € 20.209.
 • Ouder en ouders: € 47.859.
 • Kinderen met een handicap: € 60.621.
 • Kleinkinderen: € 20.209.
 • Achterkleinkinderen: € 2.129.
 • Anderen: € 2.129.

Vrij van recht erven

Vrij van recht erven is een andere mogelijkheid. Vrij van recht erven betekent niet dat er geen belasting hoeft te worden betaald, maar dat de belasting niet door de ontvanger zelf hoeft te worden betaald. De belasting moet worden opgebracht vanuit de erfenis. De ontvanger van een erfenis vrij van recht is daar blij mee, maar de andere erfgenamen niet. Het betekent weer een extra last die uit de erfenis moet worden betaald en die niet direct voorhanden hoeft te zijn. Ik noemde al het geval wanneer de erfenis geheel of voornamelijk uit het erven van een huis of ander onroerend goed bestaat.

Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting bij overlijden in 2017

Als u bij een overlijden in 2017 uitstel aanvraagt, wordt vrijwel automatisch uitstel voor vijf maanden verleend, als u een langer uitstel wilt, moet u dit motiveren. U krijgt op zijn vroegst op uw aanvraag een reactie van de Belastingdienst vanaf 1 juli 2017.

Slot uitstel erfbelasting 2016 - 2017 aanvragen

Bij een erfenis klopt de belastingdienst aan de deur en moet er erfbelasting worden betaald. Maar het geld is niet altijd direct voorhanden. Vraag dan uitstel van betaling aan en raadpleeg uw notaris of belastingadviseur.

Lees verder

© 2011 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfbelasting 2017 - 2018 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2017 - 2018 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2017 en 2018 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…
Waarom erfbelasting in 2017 betalen?Waarom erfbelasting in 2017 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2017 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daar…
Belastingaangifte 2017 te laat ingediend, uitstel of boete?Belastingaangifte 2017 te laat ingediend, uitstel of boete?Alle inwoners van Nederland die van de Belastingdienst een aangiftebrief krijgen, zijn verplicht om voor 1 mei belasting…
Belastingaangifte erfenis broer en zusBelastingaangifte erfenis broer en zusHebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevall…
Heffingsrente 2016 en 2017 is nu belastingrente 2016, 2017Heffingsrente 2016 en 2017 is nu belastingrente 2016, 2017Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2015, 2016 en 2017? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en…

Reageer op het artikel "Uitstel erfbelasting 2016 of 2017 aanvragen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Adri, 30-10-2012 23:58 #3
Navraag gedaan bij erfbelastingdienst in s'Hertogenbosch i.v.m. erfbelasting waarbij o.a erfgenaam/en genoemd in testament stiefkind/eren van overledene is. Zijn
Echtgenoot (vader )van erfgenoemde stiefkind/eren was al eerder overleden, maar er is aantoonbaar een huwelijk geweest tot aan de dood.toch worden zij in het hoge tarief belast i.pv. de vrijstelling van 19.000? Volgens de wet worden, dacht ik de stiefkind/eren uit een eerder huwelijk in dit geval van de (overleden)partner gelijk gesteld aan eigen kinderen. Of zien wij het nu verkeerd? Maar deze belastingdienst erfrecht zegt dat zij onder aanverwanten vallen en niet onder stiefkinderen. Reactie infoteur, 31-10-2012
Beste Adri,
1. Een stiefkind erft niet automatisch van een stiefouder en is voor de erfbelasting dus een aanverwante. Een stiefkind kan wel per testament hetzelfde krijgen als een ander kind, maar daar trekt de fiscus zich qua vrijstellingen niets van aan.
2. Bij een schenking heeft een stiefkind wel recht op dezelfde vrijstellingen als een kind:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Mansvelt, 19-10-2012 00:37 #2
Geachte heer/mevrouw,
Het % betr. neef/nicht overige erfgenamen en derden tot 118.708 is niet correct. Dit moet 30% zijn ipv 36%!
m.vr.gr.
M. Mansvelt Reactie infoteur, 19-10-2012
Geachte M. Mansvelt,
Dank voor het opmerken, tikfout is aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bouman, 26-04-2012 10:25 #1
Uit hoeveel… %, bestaat invorderingsrente, bij uitstel van 8 maanden? Reactie infoteur, 26-04-2012
Beste M Bouman,
De invorderingsrente (heffingsrente) wordt elk kwartaal vastgesteld en bedraagt momenteel 2,3%:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/4029-verdien-aan-de-belastingdienst-heffingsrente.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 28-04-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 3
Schrijf mee!