InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Zorgtoeslag zorgverzekering aanvragen voor 1 september

Zorgtoeslag zorgverzekering aanvragen voor 1 september

Zorgtoeslag zorgverzekering aanvragen voor 1 september De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren op verzoek van burgers al aan heel veel mensen zorgtoeslag uitbetaald. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die Nederlanders moeten betalen voor hun zorgverzekering. In Nederland is iedereen verplicht om zich te verzekeren tegen de kosten van medische hulp. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder heeft recht op een zorgtoeslag. Men ontvangt alleen zorgtoeslag als er premie is betaald voor een Nederlandse zorgverzekering en het inkomen niet boven het door de overheid vastgestelde bedrag uitkomt.

Zorgtoeslag aanvragen


Zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet vanaf zijn achttiende jaar een persoonlijke zorgverzekering hebben. Bij het afsluiten van een zorgverzekering hoort ook het betalen van premie. De belastingdienst krijgt van het CAK door of er een zorgverzekering is afgesloten en of de premie wel juist wordt afgedragen.

Belastingdienst en zorgverzekering

Voor een bijdrage in de kosten voor de afgesloten zorgverzekering zijn voorwaarden opgesteld. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming in de te betalen premie. De hoogte van de tegemoetkoming (zorgtoeslag) hangt af van het inkomen. De belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag en betaalt deze maandelijks uit. Tot 1 september 2019 worden er nog aanvragen behandeld over het wel of geen recht hebben van een zorgtoeslag in het kalenderjaar 2018.

Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf de zorgtoeslag aanvragen

Jongeren onder de 18 jaar betalen geen premie. Ook de ouders betalen voor deze jongeren geen premie. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat er nog heel veel jongeren recht zouden kunnen hebben op zorgtoeslag en deze waarschijnlijk nog niet hebben aangevraagd. Omdat iedereen die 18 jaar wordt zelf een ziektekostenverzekering moet hebben, is het raadzaam om zo snel mogelijk een toeslag aan te vragen op het moment dat er een zorgverzekering wordt afgesloten. De aanvraag voor de zorgtoeslag voor het lopende kalenderjaar moet voor 1 april van het volgende kalenderjaar zijn gedaan. Bijvoorbeeld de aanvraag voor de zorgtoeslag voor het jaar 2018 moet gedaan zijn voor 1 april 2019.

Zorgtoeslag is inkomensafhankelijk

Niet iedereen heeft recht op een zorgtoeslag. Bij de beoordeling op het recht en de beslissing over de toekenning van zorgtoeslag wordt gekeken naar het inkomen. Indien samenwonenden een fiscale eenheid vormen, dan wordt het inkomen voor de beoordeling bij elkaar opgeteld.

Voorwaarden voor toekenning zorgtoeslag

De voorwaarden om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen zijn:
  • Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te kunnen komen moet de aanvrager de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • Men moet 18 jaar of ouder zijn;
  • Op basis van de Zorgverzekeringswet is er een Nederlandse zorgverzekering afgesloten;
  • Het inkomen moet altijd lager zijn dan een vastgesteld maximum bedrag om voor de toeslag in aanmerking te kunnen komen (in 2018 is het maximum inkomen voor een alleenstaande vastgesteld op 28.720 per kalenderjaar; in 2018 is het maximum inkomen met een toeslagpartner vastgesteld op 35.996 per kalenderjaar);

Inkomenseenheid

Als twee mensen gezien worden als een inkomenseenheid, dan worden de inkomsten bij elkaar opgeteld. Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te kunnen komen mag het inkomen niet meer bedragen dan een vastgesteld maximum bedrag. (In 2017 is het maximuminkomen voor een inkomenseenheid van twee personen vastgesteld op 35.116 per kalenderjaar en voor 2018 is het bedrag verhoogd naar 35.996); De personen in een inkomenseenheid zijn in de ogen van de belastingdienst dus toeslagpartners van elkaar.

Personen met een verblijfsvergunning

De in Nederland werkende personen met een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen komen eveneens voor de zorgtoeslag in aanmerking. Als er een toeslagpartner is dan moet deze ook aan de gestelde voorwaarden voldoen. In de praktijk betekent dit dat niet iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft een toeslag kan aanvragen.

Eigen vermogen en zorgtoeslag

Niet alleen het inkomen, de leeftijd, de afgesloten zorgverzekering en de nationaliteit zijn bepalend voor het recht op zorgtoeslag, maar ook het eigen vermogen maakt onderdeel uit van de toetsing bij behandeling van de aanvraag om toekenning van de zorgtoeslag. Indien het vermogen op 1 januari 2018 meer is dan 113.415 (alleenstaande) of 143.415 (met toeslagpartner) dan wordt de aanvraag om zorgtoeslag afgewezen.

De benodigde informatie is te vinden op www.toeslagen.nl en op www.belastingdienst.nl

Lees verder

© 2011 - 2018 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zorgtoeslag 2013: Hoogte, voorwaarden, aanvragenZorgtoeslag 2013: Hoogte, voorwaarden, aanvragenIn 2013 verandert er het een en ander aan de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt, maar er gaat wel een zogenaamde vermoge…
Zorgtoeslag 2018, hoeveel is het en hoe werkt het?Zorgtoeslag 2018, hoeveel is het en hoe werkt het?Heb je een laag inkomen dan kun je in 2018 wellicht aanspraak maken op zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de…
Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenBijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenWanneer je een huurhuis, kinderen of een zorgverzekering hebt kan je hiervoor een bijdrage in je kosten krijgen. Een der…
Goedkoopste zorgverzekering 2013 (+ premies)In dit artikel: Welke zorgverzekeringen zijn het goedkoopst en hebben de laagste premie? Overzicht + premiebedragen. In…
Betaaldata zorgtoeslag 2017 en 2018Betaaldata zorgtoeslag 2017 en 2018Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2017 en 2018, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2017 en…
Bronnen en referenties
  • www.toeslagen.nl
  • www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Zorgtoeslag zorgverzekering aanvragen voor 1 september"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 17-12-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Zorgverzekering
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!