InfoNu.nl > Financieel > Belasting > OAT Incidentele activiteiten

OAT Incidentele activiteiten

OAT Incidentele activiteiten Controle op incidentele activiteiten is vaak lastig voor een accountant. Het evenement vind zo nu en dan plaats en is niet repeterend. Elk jaar kan het verschillend zijn en dat brengt moeilijkheden met zich mee bij de controle. Een artikel over de controle van incidentele activiteiten.

Incidentele activiteiten

Voorbeelden van incidentele activiteiten zijn: Filmfestival, Elfstedentocht, Miss verkiezing. Het kenmerk is dat ze eens in de zoveel tijd voordoen, waarvan het niet eens altijd duidelijk is wanneer. Meestal ontbreekt een wettelijke verplichting tot accountantscontrole, maar er kunnen wel andere belanghebbenden behoefte hebben aan enige controle, zoals subsidieverstrekkers (rijk, provincie, gemeente) en donateurs.

Accountantscontrole is daarom in de volgende fasen te onderscheiden:
 1. Voorbereiding van het evenement door het maken van een draaiboek
 2. Tijdens het evenement zelf door waarnemingen ter plaatse
 3. Financiele verantwoording van het evenement achteraf

Voorbereiding

Accountant moet inhoudelijk worden betrokken bij de totstandkoming van het draaiboek. Hierin moet worden aangegeven: wie, wat, wanneer en hoe doet. De reden hiervoor is dat het niet mogelijk is om achteraf te constateren dat de opzet misschien niet toereikend was. De accountant moet er dus op toe zien dat er een adequaat draaiboek gemaakt wordt door de organisatie. Met name moet de accountant aandacht hebben voor belangrijke functiescheidingen die zich bevinden tussen de volgende functies: beschikkende functie, uitvoerende functie, bewarende functie, registrerende functie en controlerende functie.

Begroting behoort goed te worden gekeurd door het bestuur en eventueel door externe organisaties als deze daar grote belangen bij hebben. Met name het beoordelen op de aanvaardbaarheid van de activiteiten, bezoekersaantallen en inkomsten en of er rekening is gehouden met alle te verwachten kosten. Ook controle of de inkomsten de kosten dekken.

De entreebewijzen zijn te kenmerken als quasigoederen. Zie ook het artikel dat gaat over de quasi goederenbeweging en de controle daarvan.

Tijdens het evenement

Tijdens de activiteit kan voor de volledigheid van de opbrengsten gekozen worden voor waarnemingen ter plaatse, bijvoorbeeld:
 • Vaststellen capaciteit zitplaatsen
 • Beoordelen bezetting tribune/parkeerplaats
 • Inventariseren geplaatste reclameborden en consumptietenten
 • Registreren uitgezonden reclameboodschappen (achteraf op tape)
 • Nagaan of kasprocedures in acht worden genomen
 • Nagaan of toegangscontroleurs hun werk adequaat uitvoeren
 • Inventariseren niet verkochte entreebewijzen en programmaboekjes

De accountant is genoodzaakt om het te plaatse te controleren, omdat achteraf bijna geen controle meer mogelijk is. Achteraf is het niet betrouwbaar vast te stellen hoeveel mensen een evenement hebben bezocht.

Na het evenement

Door het incidentele karakter is het niet mogelijk om gebruik te gaan maken van de vervangbare interne controle. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, die alleen ten tijde van het evenement aan het werk zijn en geen verdere ervaringen hebben met interne controles.

Primair gegevensgerichte controleaanpak. Daardoor moeten de verantwoorde kosten en opbrengsten integraal gecontroleerd worden aan de hand van de onderliggende documenten (drukkersnota, afgesloten contracten, verhuurcontracten en subsidieafrekeningen)

Vaststellen volledige verantwoording van de kaartverkopen is het verband zoeken met de quasi goederenbeweging en de kasregistraties. Beginstand van de quasi goederen minus de eindstand van de quasi goederen is de opbrengst. Eventueel nog het bijwonen van de vernietiging van de niet verkochte entreebewijzen en programmaboekjes. Juistheid van de kosten is te controleren door de onderliggende contracten en facturen. Met name het kijken naar de parafen van de bevoegde functionarissen is een belangrijk controlepunt.

De nog te ontvangen en te betalen bedragen toetst hij door afloopcontrole respectievelijk voortgezette controle in de maanden nadat het evenement heeft plaatsgevonden.

Special met meer informatie over de OAT voor opleiding HBO Accountancy

Lees verder

© 2011 - 2019 Annfinance, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De basis van de accountantscontroleDe basis van de accountantscontroleBedrijven hebben steeds meer te maken met regelgeving en controle en de ontwikkelingen daarin. Dit is het werkterrein va…
KlimaatfactorenWat zijn klimaatfactoren? Klopt het dat de ruimte invloed heeft op ons klimaat? Ons klimaat is aan het veranderen, en di…
Kasboek bijhoudenHet bijhouden van een kasboek helpt u om inzicht te verkrijgen in uw uitgaven. Een kasboek kan een hulpmiddel zijn om ui…
Grondwet Festival 2014: informatie en bereikbaarheidGrondwet Festival 2014: informatie en bereikbaarheidIn 2014 bestaat de Nederlandse Grondwet 200 jaar. Dit zal feestelijk gevierd worden met het Grondwet Festival, dat op 29…
Beloningen werknemersEen extra beloning voor werknemers kan prestatieverhogend werkend. Beloningen voor werknemers zijn er in verschillende v…
Bronnen en referenties
 • Westra, Compendium van de accountantscontrole II, deel 2, Pentagan Publishing

Reageer op het artikel "OAT Incidentele activiteiten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Annfinance
Laatste update: 15-06-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!