InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Loonheffing: Wat is loonheffing?

Loonheffing: Wat is loonheffing?

Loonheffing: Wat is loonheffing? Wat is loonheffing? Over welke beloningen moet loonheffing worden betaald? Hoe wordt de loonheffing berekend? Wat is loonheffingskorting en wanneer krijg je ermee te maken? Kortom: alles over loonheffing, loonbelasting en loonheffingskorting.

Wat is loonheffing?

Als je personeel in dienst neemt, moet je premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betalen. Loonheffing is de verzamelnaam van:
 • Premies werknemersverzekeringen
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • Loonbelasting/premies volksverzekering

Premies werknemersverzekeringen

Premies werknemersverzekeringen zijn de premies voor de verzekeringen van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA valt uiteen in de IVA en de WGA, afhankelijk van de arbeidsongeschiktheid. De WIA heeft de WAO vervangen en de WAO sterft langzaam uit. Toch betaalt u als werkgever beide premies. De premie voor de Ziektewet is onderdeel van de premie WW en wordt dus niet apart geheven. Op grond van de ZW hebben bepaalde groepen werknemers recht op een ziektewetuitkering als zij ziek worden.

Inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedere ingezetene in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De premie voor de Zorgverzekeringswet valt uiteen in de nominale premie en de inkomensafhankelijke premie. De nominale premie is het bedrag dat u maandelijks aan uw zorgverzekeraar betaalt. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet moet de werkgever inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De werkgever is ook verplicht om de ingehouden bijdrage te vergoeden aan de werknemer. De vergoeding is namelijk wel belast voor de loonbelasting en de volksverzekeringen, maar onbelast voor de overige loonheffingen.

Loonbelasting en premies volksverzekeringen

Loonbelasting en premies volksverzekeringen zijn samen één heffing. Loonbelasting is de belasting die een werknemer is verschuldigd over zijn loon. De werkgever moet de loonbelasting inhouden, en tegelijk de premies volksverzekeringen. Volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Loonheffing: over welke beloning?

Loonheffing moet worden betaald over alles wat een werknemer op grond van zijn dienstbetrekking krijgt: salaris, vakantiegeld, overwerk, provisie, en dertiende maand. Maar niet altijd wordt de werknemer in geld uitbetaald. Er bestaan ook andere vormen van beloning, waarover belasting wordt geheven:
 • Loon in natura: dit is loon dat niet in geld wordt uitgegeven, zoals een leaseauto. Hier geldt een fiscale bijtelling voor.
 • Aanspraken: Een aanspraak is een recht op een of meer toekomstige uitkeringen of verstrekkingen.
 • Vrije vergoedingen en verstrekkingen: Het vergoeden en verstrekken van inwoning, water, gas en licht, bijvoorbeeld.

Wat is loonheffingskorting?

De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor de zes heffingskortingen waarmee de werkgever rekening moet houden bij het bepalen van de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon. Elke werknemer heeft in principe recht op de heffingskortingen, ook werknemers die niet in Nederland wonen.De loonheffingskorting kan bestaan uit de volgende heffingskortingen:
 • de algemene heffingskorting
 • de arbeidskorting
 • de ouderenkorting
 • de alleenstaande-ouderenkorting
 • de jonggehandicaptenkorting
 • de levensloopverlofkorting

Wat is loonheffing?

Wat is loonheffing? Loonheffing is de verzamelnaam van premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De loonheffing wordt op het inkomen ingehouden. Als er sprake is van meerdere (bij) banen is het mogelijk dat er teveel loonheffing wordt ingehouden. Dan bestaat er recht op belastingteruggave.
© 2011 - 2019 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenFiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenWat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe…
Basisbegrippen loonheffingBasisbegrippen loonheffingOm loonheffing te ontvangen zullen er toch een paar dingen op papier moeten worden gezet; ook kun je maar loonheffing on…
Wat is loonheffingskorting?Belastingplichtigen hebben recht op een loonheffingskorting. Werkgevers verrekenen deze kortingen in de meeste gevallen…
Wat is loonheffing?De werkgever houdt op het bruto inkomen bepaalde heffingen in die afgedragen moeten worden. Hetgeen resteert is het nett…
Diverse regelingenDiverse regelingenHier worden diverse regelingen van de belastingdienst onderhanden genomen; wat is er nog meer? Zijn er nog enige dingen…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst

Reageer op het artikel "Loonheffing: Wat is loonheffing?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

F. van den Heuvel, 13-05-2019 15:53 #11
Ik ben vorig jaar juni geëmigreerd naar talie en betaal daar belasting. Toch wordt er nog loonheffing afgehouden van mijn Pensioen. Is dit wel juist?

Ali, 17-04-2017 19:58 #10
Hoe veel procent loonheffing word er normaal ingehouden?

Sadegh, 29-08-2016 12:22 #9
Ik heb een ontslagvergoeding gekregen. Daar is veel loonontheffing afgehaald. Krijg je daarvan nog iets terug van de belasting?

Cor van Bijsterveld, 02-06-2016 18:00 #8
Mijn echtgenote werkt parttime, maar haar vakantiegeld wordt via haar werkgever belast in een hoger tarief omdat ze uit zouden moeten gaan van het voltijds loon. Klopt dit wel?

Ejg Mermans, 10-11-2014 08:33 #7
Ik zou graag willen weten welke loonheffing voor mij het gunstigste is over mijn pensioen mijn bruto maandsalaris is 1799.80. Is het dan gunstiger tot de 70 jaar, of na de 70 jaar? alvast bedankt groetjes Els Mermans ik ben alleenstaande

Petra, 27-03-2014 14:39 #6
In ben meer uren gaan werken. Eerst 20 uur nu 29 uur, klopt het dat dan de loonheffing meer dan verdubbeld? Ik ben hier nog al van geschrokken. Houd minder netto over dan verwacht. Kan iemand dit uitleggen?

Ter Haar, 13-11-2013 14:11 #5
Mijn vrouw is ontslagen maar heeft een ontslag vergoeding gekregen. Daar is veel loonontheffing afgehaald. Krijg je daarvan nog iets terug van de belasting?

Hennie Houdijk-Boer, 26-09-2013 09:32 #4
Hallo, Ik heb een vaste baan van 16 uur in de week, nu heb ik een bijbaantje, van 10 uur in de week erbij. Van dat bijbaantje moet ik, nogal veel loonheffing betalen.

Mijn vraag is nu, kan ik dat van de belasting terug krijgen, en hoeveel is dat?

Alvast bedankt Hennie

R. Watamaleo, 24-09-2013 16:54 #3
Ik ben net 65 jaar geworden, heb 2 inkomens. AOW en Pensioen. Moet ik nog loonheffing betalen? Zo ja waarop en wat is loonheffingskorting?

A. Krebbers, 07-05-2013 22:49 #2
Ik ben 66 jaar, heb 3 inkomens. Pensioen, AOW en een uitkering. Bij welk van de drie is het het gunstigst loonheffingskorting toe te passen?

John, 24-01-2013 13:26 #1
Ik ben woonachtig in het buitenland. Niet meer belastingplichtig in Nederland. Krijgt een nabestaande pensioen waar loonheffing wordt ingehouden. Kan dit?

Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 30-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 11
Schrijf mee!