InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Belastingtarieven 2011

Belastingtarieven 2011

In ons belastingstelsel wordt belasting geheven in drie verschillende zogenaamde boxen. In box één wordt de belastingheffing rond werk en inkomen geregeld, box twee is speciaal voor inkomen uit aanmerkelijk belang en box drie voor heffingen over sparen en beleggen. Over de verschillende boxen worden er ook verschillende belastingtarieven gehanteerd. Box 1 krijgt iedere belastingplichtige mee te maken. In deze box zal de heffing plaatsvinden over uw inkomen, en uw eigen huis valt ook in deze box. De heffing in box twee is voor aandeelhouders van een cooperatie of vennootschap. Box drie is de vervanger van de vermogensbelasting. In deze box moet u uw vermogen opgeven, dus bijvoorbeeld uw belegd vermogen en uw spaargeld. Per box zal er een berekening van belastingheffing plaatsvinden.

Belastingheffing box 1

Voor het berekenen van deze heffing worden in eerste instantie alle inkomsten bij elkaar opgeteld. Het gaat hierbij niet alleen om inkomsten uit arbeid bij de werkgever, maar bijvoorbeeld ook om winst uit onderneming en inkomsten uit alimentatie. Daarnaast wordt voor eigen huis bezitters het eigenwoningforfait nog bij het inkomen opgeteld.

Over het totale bedrag mag u vervolgens de aftrekposten aftrekken. De belangrijkste aftrekpost is de betaalde hypotheekrente. De betaalde alimentatie mag bijvoorbeeld ook afgetrokken worden. Het resterende bedrag is het belastbaar inkomen. Over dit bedrag moet u inkomstenbelasting gaan betalen.

Belastingschijven in box 1

De belastingheffing in deze box is progressief opgebouwd. Dat wil zeggen dat de heffing hoger gaat worden naarmate het inkomen stijgt. Over de hogere bedragen zal er meer belasting ingehouden gaan worden.

Schijf Inkomen heffing tot 65 jr heffing na 65 jr
1 0 t/m 18.628 33,00%15,10%
2 18.629 - 33.436 41,95% 24,05%
3 33.437 - 55.694 42,00% 42,00%
4 boven 55.695 52,00% 52,00%

Voorbeeldberekening

Belastbaar inkomen bedraagt 45.000 per jaar. Hoeveel inkomstenbelasting moet er betaald worden voor een belastingplichtige tot 65 jaar?

Schijf 1: 33% van 18.628 = 6.147,24
Schijf 2: 41,95% van 14.807 = 6.211,54 (33436 18629 = 14807)
Schijf 3: 42% van 11.563 = 4.856,46 (45000 33437 = 11563)
Totaal: 17.215,24

Belastingheffing in box 2

Een inkomen uit aanmerkelijk belang ontstaat vanaf het moment dat u minimaal 5% van het aandelenkapitaal bezit van een cooperatie of vennootschap. De inkomsten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit dividend en andere voordelen, behalve het reguliere inkomen. Het inkomen valt namelijk in box 1. De heffing in deze box bedraagt 25%

Belastingheffing in box 3

In deze box moet u uw vermogen opgeven. Hieronder valt onder andere uw spaargeld en de waarde van uw beleggingen, maar bijvoorbeeld ook een tweede huis. Schulden mag u weer van de bezittingen aftrekken, indien ze minimaal 2.900 per persoon bedragen. De heffing zal plaatsvinden over het vermogen per 1 januari van het belastingjaar.

Gerekend over 2011, geldt er voor iedere belastingplichtige een vrijstelling van 20.785. Over het vermogen dat boven de vrijstelling uit komt, moet belasting betaald worden. Voor een echtpaar geldt dus een vrijstelling van 41.570. In het geval er nog minderjarige kinderen binnen het gezin zijn, geldt er een extra vrijstelling van 2.779 per kind.

De heffing bedraagt 30% over een verondersteld rendement van 4%. In een percentage uitgedrukt, komt dit dus neer op een heffing van 1,2%.
© 2011 - 2019 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte erfbelasting 2011 & 2012Hoogte erfbelasting 2011 & 2012Over verkrijgingen na het overlijden van een erflater moet erfbelasting worden voldaan. Over het meerdere boven de vrijs…
Twee banen? Let op de belastingheffingTwee banen? Let op de belastingheffingIemand die inkomsten uit verschillende bronnen ontvangt, moet goed op de hoogte van de belastingheffing letten. Er besta…
Twee banen hebben fiscaal onaantrekkelijk?Klopt het dat het combineren van 2 banen fiscaal onaantrekkelijk is? In dit artikel kijken we of je meer belasting betaa…
Belastingvoordelen voor 65-plussersWanneer u 65 wordt kan dit verschillende fiscale gevolgen hebben.U stopt soms mert werken, en u bent minder belasting ve…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenTwee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moet in 2021 zijn gerealiseerd. In 2019 is het…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Belastingtarieven 2011"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 13-03-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!