Notariële schenking levert u fiscaal voordeel

Notariële schenking levert u fiscaal voordeel Een notariële schenking levert u al vrij snel fiscaal voordeel op. Zeker als u iemand bent, die regelmatig giften overmaakt naar allerlei goede doelen. Het nadeel van de reguliere giften is dat u daarvan maar een gedeelte kunt aftrekken. Alleen het deel dat boven de zogenaamde inkomensdrempel uitkomt, is aftrekbaar voor de belasting. Het grote voordeel van een notariële schenking ligt in het feit, dat u hier niet te maken heeft met een drempel. Dergelijke giften vallen onder de periodieke giften en zijn volledig aftrekbaar.

Inkomstenbelasting- Wat zijn gewone giften?

De gewone giften hebben betrekking op giften die u gedurende het belastingjaar betaald heeft aan een goed doel of aan een kerkelijke en/of maatschappelijke instelling. Het gaat hierbij niet alleen om giften die u overgemaakt hebt. Ook de huis-aan-huis-collectes en de collecte in de kerk kunt u meetellen voor het totaal van de giften. Via de rekenhulp in het aangifteprogramma kunnen/moeten deze giften allemaal gespecificeerd worden. Het aangifteprogramma zal op basis van alle opgegeven giften vervolgens zelf uw drempel uitrekenen.

Gewone giften alleen boven bepaalde drempel aftrekbaar

De drempel is 1% van het drempelinkomen ( met een minimum van €60, - per jaar). Er is ook een maximale aftrek: deze is 10% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrekposten en verrekenbare verliezen uit vorige jaren. Als er voor het hele belastingjaar sprake is van een fiscale partner, dan telt het programma het drempelinkomen van u en uw fiscale partner bij elkaar op.

Inkomstenbelasting - Wat zijn periodieke giften?

Het belangrijkste verschil tussen periodieke giften en gewone giften is dat periodieke giften volledig aftrekbaar zijn van de belasting. De drempel, waarvan wel sprake is bij de gewone giften, speelt hier namelijk geen enkele rol. Het totaal van alle periodieke giften in het betreffende belastingjaar wordt bij elkaar opgeteld en wordt volledig beschouwd als aftrekpost. Een gift is een periodieke gift, als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • U maakt minimaal jaarlijks een bedrag over aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
  • Dit bedrag is steeds even hoog of stijgt jaarlijks met een vast percentage
  • De gift is vastgelegd bij een notaris
  • Deze gift wordt minimaal 5 jaar achter elkaar gegeven
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover

Notariële schenking aan goede doelen

De termen periodieke gift, periodieke schenking, notariële schenking of lijfrenteschenking worden allemaal gebruikt voor hetzelfde begrip. Het aangifte-programma van de Belastingdienst spreekt over periodieke giften. De meeste goede doelen organisaties spreken over notariële schenking. Voor iedereen die al structureel een goed doel steunt, is het het overwegen meer dan waard om deze vaak al jaarlijks uitgevoerde schenking vast te laten leggen bij de notaris. Zodra er namelijk sprake is van een notariële akte, dan voldoet de schenking/gift aan de eisen voor een periode gift. De instelling waar u de gift aan doneert, zal de opmaak van de notariële akte volledig voor u verzorgen.

Hoe regel ik een notariële schenking?

Vaak is het enige wat u zelf moet doen:
  • Het invullen van een vragenlijst, hierop komen naast persoonlijke gegevens ook de periodieke bedragen en de contractduur aan de orde
  • Een kopie van uw (en uw eventuele (fiscale) partner) paspoort meesturen
Met deze gegevens kan de aan de instelling verbonden notaris een akte opmaken, die u vervolgens krijgt thuisgestuurd. De meeste, en zeker de bekendste, instellingen bieden deze vorm van schenking aan en verzorgen de verdere administratieve afhandeling voor u. Er wordt door de meeste instellingen een minimum bedrag per jaar gevraagd voor een notariële schenking. De hoogte van dit bedrag verschilt per instelling. Elke instelling die een notariële akte verzorgt, geeft via de eigen website alle benodigde informatie.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Voor zowel de aftrekbaarheid van de gewone giften als die van de periodieke giften is het noodzakelijk dat de gift gaat naar een Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI). Bij de belastingdienst is een overzicht beschikbaar van alle instanties die als ANBI zijn aangemerkt (zie www.belastingdienst.nl). Daarnaast is er, op particulier initiatief, een aparte website beschikbaar, waarop u ook kunt zoeken of de betreffende instelling als ANBI is aangemerkt. Het voordeel van deze laatste site is, dat ze meer zoekingangen biedt en dus een grotere kans geeft op resultaat. Het gaat hier om www.anbi.nl.
© 2011 - 2020 Martina, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gift aan een goed doel met ANBI-status in 2019 en 2020Gift aan een goed doel met ANBI-status in 2019 en 2020U wilt in 2019 of 2020 een gift doen. U denk eraan om geld te schenken aan een goed doel, jaarlijks een bedrag of een be…
Voorkom schenken aan de BelastingdienstVoor mensen die niet beschikken over grote vermogens, is het vaak niet nodig om belasting te betalen over schenkingen en…
Zelf hoogte belastingheffing over schenking berekenenBedragen die u schenkt aan derden, kunnen belast worden met schenkbelasting. De bedragen boven de vrijstellingen worden…
Geld schenken in België, minder makkelijk dan je denktGeld schenken in België, minder makkelijk dan je denktHet schenken van geld in België lijkt eenvoudig. Een handgift is immers een 'vormvrije' schenking. Of in mensentaal gefo…

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering (Zvw) is een bijdrage aan de gezondheidszorg. Iedereen met een belastba…
Gouden handdruk & belastingGouden handdruk & belastingStel u krijgt een gouden handdruk mee bij uw ontslag. Hoe kunt u zo'n ontslaguitkering dan laten uitbetalen zodat u er z…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_periodieke_giften

Reageer op het artikel "Notariële schenking levert u fiscaal voordeel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

L. W. (Leo) Wijnen, 17-10-2011 12:17 #1
Het is mijn bedoeling een 5-tal instellingen gedurende 7 jaar jaaarlijks een gift te doen. Ik doel op de parochie (gezinsbijdrage), het KWF, de Hartstichting, Parkinson, Stichting Vrienden van de plaatselijke bejaardencentrum. Sommige bedragen gaan niet verder dan €50,-- à € 60,-- per jaar. Voor die instellingen is dat te weinig om de notariële akte te verzorgen. En het liefst wil ik dit ook in één akte. Hoe kan ik dat dan aanpakken. Reactie infoteur, 17-10-2011
Of het ook mogelijk is om via één akte voor meerdere instellingen de schenking te regelen is mij niet bekend. Informeren bij een notaris lijkt mij in dit geval dan ook het beste.

Overigens zijn er aan het opmaken van een akte, in geval van een schenking aan één instelling, géén kosten verbonden. De betreffende instelling regelt dit voor u en de kosten worden u niet in rekening gebracht.

Gaat u zelf via een notaris een akte opmaken, dan komen deze kosten uiteraard wél voor uw rekening.

Infoteur: Martina
Laatste update: 23-01-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!