InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Vrijstellingen in box 3

Vrijstellingen in box 3

Ons belastingstelsel in verdeelt over drie zogenaamde boxen. In box drie wordt er belasting geheven over uw vermogen. Box drie is de opvolger van de vermogensbelasting. In deze box moet u belasting betalen over vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld: spaargeld, belegd vermogen, tweede huis en een boot. Iedere belastingplichtige heeft recht op een heffingvrij vermogen en over het meerdere moet belasting betaald worden.

De heffing bedraagt 30 procent over een verondersteld rendement van 4 procent. Het maakt voor de heffing niet uit of u ook daadwerkelijk 4 procent rendement hebt gemaakt. De heffing komt neer op 1,2 procent over het vermogen boven de vrijstelling.

Heffingvrij vermogen

Het bedrag dat vrij is van heffing, kan jaarlijks veranderen. Het heffingvrij vermogen over 2011 bedraagt €20.785. Dit bedrag geldt per belastingplichtige, fiscale partners hebben gezamenlijk dus twee keer deze vrijstelling. Kinderen zijn zelf niet belastingplichtig. Het geld dat zij op naam hebben wordt toebedeeld aan de ouders. Voor iedere minderjarig kind, mogen de ouders een extra vrijstelling van €2.779 aanhouden.

In het geval twee personen die de ouderlijke macht uitoefenen geen partners van elkaar zijn, mag ieder ouder of verzorger een extra vrijstelling aanhouden van €1.390. Voor ouderen kan onder voorwaarden een hoger heffingvrij vermogen gelden.

Peildatum van box drie

Tot het jaar 2011 waren er twee data waarop het vermogen werd vastgesteld, namelijk 1 januari en 31 december. Over het gemiddelde van dit bedrag werd belasting geheven. Vanaf 2011 gaat het om de hoogte van het vermogen op 1 januari. De banken sturen de klanten jaarlijks een overzicht van het saldo van de rekeningen per 1 januari.

Extra vrijstelling voor geld op de spaarloonregeling

Voor spaartegoeden die geblokkeerd staan op spaarloonregelingen, geldt een extra vrijstelling van €17.025. Deze extra vrijstelling geldt niet voor de bedragen die staan op een levensloopregeling62780. Deze gelden vallen in box één en worden pas belast in deze box zodra het uitgekeerd gaat worden.

Vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen

Een maatschappelijke belegging is een investering in fiscaal erkende groene fondsen of sociaal-ethische fonds. Deze extra vrijstelling bedraagt €55.476 per belastingplichtige. Voor fiscale partners geldt weer het dubbele bedrag.

Vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal

Durfkapitaal zijn investeringen in durfkapitaalfondsen of in leningen aan startende ondernemers. Ook voor deze vrijstelling geldt een bedrag van €55.476, en eventueel het dubbele voor fiscale partners.

Schulden verminderen de heffing

Eventuele schulden (geldt niet voor hypotheek voor eigen huis, niet zijnde tweede huis) mogen weer worden afgetrokken van het vermogen in box drie. Het bedrag aan schulden moet echter minimaal €2.900 bedragen. Dit bedrag geldt ook weer per belastingplichtige.

Vrijstelling voor contant geld

Voor contact geld, maar ook voor cadeaubonnen en andere op betaalmiddelen, geldt een vrijstelling van €503 per belastingplichtige.

Vrijstelling voor de uitvaartverzekering

In box drie geldt er ook een vrijstelling van €6.744 voor een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Dezelfde regeling geldt er bijvoorbeeld ook voor een bankspaarvariant op de uitvaartverzekering.

Opgebouwde vermogens in levensverzekeringen

In het verleden waren kapitaaluitkeringen uit levensverzekeringen onder voorwaarden belastingvrij. Indien deze polissen 15 jaar hadden gelopen, gold er een vrijstelling. Een hogere vrijstelling gold in het geval de polis 20 jaar had gelopen. De oude afspraken zijn gehandhaafd, maar deze vrijstelling geldt niet meer voor polissen die zijn afgesloten na 14 september 1999. De vrijstelling in de oude regeling bedroeg maximaal €123.428.
© 2011 - 2017 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelastingVrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelastingGebruik alle vrijstellingen in 2015, 2016 en 2017 uit box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting, waarop u recht hebt. Ber…
Belasting over spaargeld 2011 - 2012Belasting over spaargeld 2011 - 2012Moet je belasting betalen over je spaargeld? Het antwoord is helaas “ja”. De fiscus ziet de rente als een vorm van inkom…
Inkomstenbelasting 2011 - 2012, box 3: Sparen & BeleggenInkomstenbelasting 2011 - 2012, box 3: Sparen & BeleggenIn 2011 is er een aantal zaken gewijzigd in box 3 van de inkomstenbelasting. Zo is de peildatum veranderd en de schulden…
Ouderentoeslag box 3 2013 als extra vrijstellingOuderentoeslag box 3 2013 als extra vrijstellingDe oudertoeslag 2013 in box 3 is een verhoogde vrijstelling voor wie recht heeft op AOW en vermogen in box 3. Deze extra…
Belasting spaargeld 2014 omlaag?Belasting spaargeld 2014 omlaag?Over uw spaargeld 2014 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die belasting is ge…

Reageer op het artikel "Vrijstellingen in box 3"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 08-02-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Schrijf mee!