InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrekbare kosten eigen woning

Aftrekbare kosten eigen woning

Aftrekbare kosten eigen woning Woningbezitters kunnen bepaalde kosten aftrekken in box 1: inkomsten uit werk en woning. In veel gevallen is de eigen woning de belangrijkste aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Wat zijn de aftrekbare kosten voor de eigen woning?

Hypotheekrente

De bekendste aftrekpost is de hypotheekrente. Als u een hypotheek hebt afgesloten, zijn de rente en kosten aftrekbaar van het belastbare inkomen. De woning moet dan wel uw hoofdverblijf zijn. Deze kosten mogen maximaal 30 jaar worden afgetrokken. De vooruitbetaalde hypotheekrente is aftrekbaar tot maximaal 6 maanden. Rente op een lening voor het verbouwen of het onderhoud van een woning, is eveneens aftrekbaar.

Erfpacht en opstal

Periodieke betalingen voor erfpacht en opstal zijn ook aftrekposten. Erfpacht houdt in dat de grond onder uw huis eigenaar is van de gemeente. U mag de grond gebruiken om erop te wonen en betaald “canon” als tegenprestatie. Het recht van opstal is het recht om gebouwen en dergelijke neer te zetten op andermans grond.

Aftrekbare kosten koop eigen woning

Ook als je een eigen woning koopt, zijn bepaalde kosten aftrekbaar. Hieronder volgt een lijst van de kosten die aftrekbaar zijn:
 • Kosten hypotheekakte
 • Afsluitprovisie (maximaal 1,5%)
 • Taxatiekosten makelaar
 • Boeterente, oversluitkosten
 • Kadastrale rechten hypotheek
 • Prolongatierente
 • Kosten voor de bankgarantie
 • Bereidstellingsprovisie
 • Bouwrente die in rekening wordt gebracht na aankoop woning (mits betaald nadat de koopovereenkomst is gesloten)
 • Kosten van de nationale hypotheekgarantie

Niet aftrekbaar eigen woning

 • Makelaarskosten en andere bemiddelingskosten
 • Overdrachtsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Notariskosten
 • Inschrijven van de transportakte bij het kadaster
 • Rente van leningen eigen woning van eigen huisgenoot/partner

Tweede huis en de belastingdienst

Een tweede huis valt niet in box 1, maar in box 3. De kosten, van bijvoorbeeld de lening of de verbouwing van het tweede huis zijn dan ook niet fiscaal aftrekbaar. De waarde van de eigen woning moet worden opgeteld in box 3. De Belastingdienst ziet dit als een vorm van vermogen en heft daar belasting over, de zogenaamde “vermogensrendementsheffing”.

Als u tijdelijk twee huizen hebt, omdat uw oude woning nog in de verkoop staat, maakt de Belastingdienst een uitzondering. U mag uw oude woning als eigen woning aanmerken mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. De oude woning moet sinds dit jaar of één van de voorafgaande jaren uw eigen woning zijn, leeg staan en in de verkoop staan.
© 2010 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingOf de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt ook af van de overwaarde van de eerder verkochte of th…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2016 en 2017Fiscale aftrekposten eigen woning 2016 en 2017Hebt u de fiscale aftrekposten 2017 volledig benut en zo de woonlasten verlaagd? Uw eigen woning is eigenlijk een grote…
Wat is drempelinkomen? Drempelinkomen berekenenWat is drempelinkomen? Drempelinkomen berekenenBij de aangifte inkomstenbelasting kom je het begrip "drempelinkomen" tegen. Wat is het drempelinkomen? Hoe moet je het…
Wat zijn aftrekposten?Wat zijn aftrekposten?De jaarlijkse belastingaangifte is een hele klus, omdat de fiscale regeling omtrent aftrekposten regelmaitg verandert. A…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst

Reageer op het artikel "Aftrekbare kosten eigen woning"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Ad Willems, 30-03-2015 15:26 #1
Is onderhoud aan eigen woning aftrekbaar voor alle woningen of alleen voor rijksmonumenten?

Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 03-08-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!