InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Horizontaal Toezicht en Integraal Management

Horizontaal Toezicht en Integraal Management

Horizontaal Toezicht en Integraal Management Horizontaal Toezicht en Integraal Management komen bij sommige gemeenten bij elkaar. Focus op dienst of product door de integrale manager heeft zeker voordelen maar brengt ook fiscale risico’s met zich mee. In dit artikel brengen wij de beide aspecten met elkaar in verbinding.

Integraal verantwoordelijk?

In de gemeentelijke praktijk komen we “integraal management” vaak tegen bij (nieuwbouw)projecten en wordt daarbij uitgelegd als “integrale verantwoordelijkheid”. Dit betekent dat de manager een ware duizendpoot moet zijn. Hij dient niet alleen verstand te hebben van het verwerven van gronden, maar ook van het stapelen van de stenen, de administratieve verwerking van het project binnen de gemeentelijke administratie en heeft ook nog eens gekozen voor de meest profijtelijke fiscale route, daarbij rekeninghoudende met het gegeven dat de fiscale wetten naar letter en naar geest worden toegepast. Voorwaar een duizendpoot, die wij persoonlijk nog niet zijn tegengekomen bij een gemeente.

Integraal Manager

Wie zouden we dan wel willen ontmoeten bij de gemeente, die een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst heeft gesloten? Dat is de integraal manager die zich bewust is van alle risico’s en zich inspant deze risico’s beperkt c.q. beheersbaar te houden, rekeninghoudende met de taakstelling het project tot een goed einde te brengen. Deze manager zal ervoor zorgen dat hij zich laat bijstaan de bouwtechnische, juridische, administratieve en fiscale risico’s in beeld te brengen en het hoofd te bieden. Hierbij zal hij zich laten bijstaan door interne adviseurs en zonodig externe adviseurs. De manager zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium doen, zodat hij bijvoorbeeld vooraf weet in welke mate de btw niet kan worden terugontvangen van de Belastingdienst. Hiermee zal hij niet alleen rekening houden bij het aanvragen van een krediet, maar ook bij het inrichten van de financiële en de projectadministratie.

Fiscaliteit binnen het project

Natuurlijk zal de fiscaliteit binnen het project zijn uitwerking krijgen, maar moet de fiscaliteit ook uitsluitend thuis horen binnen het project? Met deze vraag worstelt menig gemeente met integraal management. Enerzijds wil je de fiscaliteit natuurlijk in het project maar anderzijds wil je als gemeente ook kunnen toetsen of de gemaakte keuzes binnen het project de juiste zijn en of de toetsing aanleiding is de gemeentelijke processen aan te passen. Immers, dit laatste zal voor menig belastingeenheid een voorwaarde zijn het convenant in stand te houden, omdat juist daaruit blijkt dat de gemeentelijke organisatie kritisch genoeg is op zichzelf en de fiscaliteit niet laat ondersneeuwen in de belangenafweging die binnen het project plaatsvindt.

In Control of Intensive Care

In dit kader doemen de letters IC op. Binnen het Horizontaal Toezicht staan de letters voor de afkorting “In Control”, maar binnen het ziekenhuis staan ze voor “Intensive Care”. In control kan echter niet zonder Intensive Care. Dit betekent niet dat de fiscaal controller aan het bureau van de integraal manager hoeft te staan, maar dat hij wel moet weten dat het project in gang is gezet en de mogelijkheid heeft erop toe te zien dat de fiscale risico’s beheersbaar zijn. Soms is daarbij een kort bezoekje aan de integraal manager nodig om te constateren dat het goed gaat. In een dergelijke situatie verwachten wij dat het Horizontaal Toezicht een lang en gezond leven tegemoet gaat.
© 2010 - 2018 Henk_roosendaal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Samenhang tussen Horizontaal Toezicht en e-DienstverleningGemeenten en provincies worden in toenemende mate geconfronteerd met het verschijnsel “Horizontaal Toezicht” en hieraan…
Horizontaal Toezicht: Wat is “In control zijn”?Horizontaal Toezicht: Wat is “In control zijn”?In control zijn is niet hetzelfde als een verklaring van goedkeuring. In dit artikel wordt een pragmatische start gesche…
De beste sneltoetsen: vlugger werkenDe beste sneltoetsen: vlugger werkenWanneer je veel gebruik maakt van de computer, kunnen sneltoetsen uitkomst bieden. Met sneltoetsen kan je bepaalde hande…
Interne aanpak Horizontaal Toezicht BelastingdienstInterne aanpak Horizontaal Toezicht BelastingdienstZoals vaker aangegeven wordt met de insteek van Horizontaal Toezicht (hierna: HT) een andere koers dan voorheen gevaren.…
Rol P&O in relatie tot integraal managementRol P&O in relatie tot integraal managementIn veel organisaties wordt er gewerkt volgens het model van integraal management. In sommige organisaties levert dit vaa…
Bronnen en referenties
  • www.efkbelastingadviseurs.nl

Reageer op het artikel "Horizontaal Toezicht en Integraal Management"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Henk_roosendaal
Gepubliceerd: 22-11-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!