InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Fietsregeling woon-werkverkeer werkkostenregeling 2015-2016

Fietsregeling woon-werkverkeer werkkostenregeling 2015-2016

Fietsregeling woon-werkverkeer werkkostenregeling 2015-2016 Bekijk vooral ook de aftrek reiskosten openbaar vervoer 2014, 2015, 2016 en 2017 binnen de WKR. In 2013 en 2014 kan de werkgever kiezen voor een vergoeding via de werkkostenregeling. In 2015 vervalt de door de zaak betaalde fiets niet (gewijzigd plan Wiebes) en wordt de werkkostenregeling sterk vereenvoudigd. WKR en het Nationale Fietsplan. Wanneer u een nieuwe fiets koopt, mag de werkgever u hiervan een deel vergoeden. Gebruikt u de fiets voor woon-werkverkeer dan is de belastingdienst u op dit punt ter wille. De maximale vergoeding in 2010 tot en met 2013 bedraagt 749 euro. Bij een fiets van de zaak zijn er nog meer mogelijkheden. Zie ook de fiscale aftrek voor het openbaar vervoer naar het werk in 2014, 2015 en 2016.

Werkkostenregeling 2014, 2013

Het geven van vergoeding aan het personeel kan sinds 2011 via twee systemen. Het systeem dat ook tot en met 2010 bestond voor vergoedingen en verstrekkingen en de nieuwe werkkostenregeling. Voor de periode 2011, 2012, 2013 en 2014 kunt u als werkgever nog uit beide systemen kiezen, vanaf 2015 geldt de werkkostenregeling voor iedereen. Het is met een jaar uitgesteld. Een werkgever kan tot 2015 belastingvrij maximaal 1,4% van de fiscale loonsom van de onderneming gebruiken voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. In 2013 is dit door het nieuwe het uniform loonbegrip uit de wet ULB 1,6%. Daarboven geldt 80% eindheffing wat niet aan te raden is. Onbelast zijn de gericht vrijgestelde kosten, zoals:
 • Kosten tijdelijk verblijf elders die in verband staan met de uitoefening van de dienstbetrekking.
 • Kosten van vervoer tot een maximum van € 0,19 per zakelijke kilometer.
 • Kosten cursussen, congressen en seminars, bedoeld voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen het werk. Ook kosten studie en opleidingen voor het verwerven van inkomsten en de EVC procedure.
 • Vergoeding van verhuiskosten, indien in het belang van het werk.
 • Kosten in verband met extraterritoriale kosten.

Andere voorbeelden vergoedingen werkkostenregeling

Een werkgever mag dus onbelast zaken vergoeden en extra’s geven aan een werknemer met loon uit een tegenwoordige dienstbetrekking. Een werkgever mag zelf bepalen waarvoor hij zijn extra vergoedingen geeft. Bekende voorbeelden van dergelijke voordeeltjes zijn een vergoeding voor:
 • Beschikbare bedrijfsfitness.
 • Beschikbaarheid van internet thuis.
 • De contributie voor een personeelsvereniging.
 • Een fiets.
 • Een lager rente voor een lening anders dan een hypothecaire lening.
 • Kerstpakketten.
 • Parkeer-, veer- en tolgelden, verkeersboetes.
 • Personeelsfeest, personeelsuitje, reizen.
 • Producten van het eigen bedrijf.

Hier behandel ik de vergoeding voor de fiets.

Nationale fietsplan 2012, 2013 nationale fietsplan 2014 met vergoeding aankoopbedrag fiets

Door de fietsregeling kunt u goedkoop aan een fiets komen. Als u als werknemer een fiets hebt gekocht voor het woon-werkverkeer, dan mag de werkgever u de aankoop prijs fiscaal onbelast vergoeden. Ja, niet zo maar want:
 • Het mag eens in de drie jaar. Dus de werkgever mag niet al eerder in het kalenderjaar of de 2 voorafgaande kalenderjaren uw fiets hebben vergoed of gegeven.
 • De vergoeding bedraagt in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 maximaal 749 euro, onbelast. Het meerdere is wel fiscaal belast.

Bovenop de aankoopprijs mag de werkgever ook nog een vergoeding geven voor zakelijke reizen per fiets. De werknemer moet die kosten dan declareren per dienstreis. Hierbij is maximaal 19 eurocent per kilometer belastingvrij. Dezelfde regels gelden als u een fiets van de werkgever krijgt. Als uw fiets duurder is dan 749 euro mag die ook worden vergoed maar betaalt u over het meerdere belasting. Ook in dat geval bent u relatief goedkoop uit omdat u hiervan, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, 1/3 tot de helft aan de belasting moet afdragen. Dat wel zeggen een korting van 48 tot 67 procent en nog eens 749 euro gratis.

Voorbeeld fietsregeling 2014

Als u een dure fiets koopt van 1500 euro betaalt u hiervoor via de belasting als de werkgever volledig meewerkt en u 42% belasting betaalt maar 315 euro.

Schijven inkomstenbelasting 2015 en 2016

Wilt u weten in welke belastingschijf u valt en wat een elektrische fiets u zou kosten, kijk dan naar onderstaande tabel voor 2015:

Belastbaar inkomen 2015 en belastingtarieven inkomstenbelasting:

hoogte verzamelinkomenmaar inkomen niet hoger danbelastingtarief
-€ 19.82236,5%
€ 19.822€ 33.58942%
€ 33.589€ 57.58542%
€ 57.585-52%

Belastbaar inkomen 2016 en belastingtarieven inkomstenbelasting:

hoogte (verzamel)inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 19.92236,55%
€ 19.922€ 33.71540,4%
€ 33.715€ 66.42140,4%
€ 66.421-52%

Fietsverzekering en onderhoud

Een fiets moet worden onderhouden en als het even kan worden verzekerd. Een werkgever mag u tot € 82 per kalenderjaar onbelast vergoeden voor reparaties, een extra slot, regenkleding, onderhoud. Hier bovenop mag de werkgever belastingvrij de fietsverzekering vergoeden. Een eis is dan wel dat u de fiets gebruikt op meer dan de helft van het aantal dagen dat vanuit uw huis naar uw werk reist.

Werkkostenregeling 2015, 2016 en 2017

Er zijn meerdere regelingen die een vergoeding van zakelijke kosten mogelijk maken. Vanaf 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd die een belastingvrije vergoeding mogelijk maakt aan een werknemer tot maximaal van 1,4% van de loonsom. Het moet om vergoedingen gaan die niet in belangrijke mate hoger mogen zijn dan te doen gebruikelijk. Dit is een vereenvoudiging van de regelgeving, waarbij allerlei bestaande vergoedingen worden samengevoegd. Ook de onkosten van de fiets kunnen hieronder vallen, als de werkgever daarvoor kiest. Dat kan in voorkomende gevallen zelfs nog voordeliger zijn. Maar tot 2015 is er een overgangssituatie waarbij ook nog steeds van de fietsregeling zelf gebruik gemaakt mag worden.

Werkkostenregeling 2015, keuzeregime verdwijnt, noodzakelijkheidscriterium

De regeling wordt veel eenvoudiger:
 • Als het noodzakelijkheidscriterium geldt en de middelen dus zondermeer nodig zijn om het werk te kunnen doen, mogen goederen als gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen gratis en zonder fiscale gevolgen worden verstrekt.
 • Een werkgever hoef nog maar eenmaal per jaar te bepalen wat zijn verschuldigde belasting in verband met de werkkostenregeling is en niet langer per aangiftetijdvak.
 • Het verschil tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt (wat onbelast is, mag ook onbelast worden vergoed).

Een nadeel is dat de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2% om de wijzigingen betaalbaar te houden. De fiets mag nog steeds verstrekt worden op voorwaarde dat dit valt binnen de 1,2 % van de totale loonsom. Dit geldt ook voor kerstpakketten, etentjes personeelsfeesten. De beschermde status van de fiets verdwijnt wel omdat de fiets nu concurreert met andere bestedingen, maar een fiets van de zaak mag nog steeds.

Openbaar vervoer 2014 en 2015, aftrek reiskosten 2016, 2017

U kunt natuurlijk ook met het openbaar vervoer naar het werk. Ook dan is onder voorwaarden, waaronder een openbaar vervoer verklaring, een bepaald bedrag per jaar fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag is afhankelijk van de afstand enkele reis tussen uw woning en uw werk en van het aantal dagen dat u per week reist. De bedragen voor 2014 - 2017 zijn:

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2013 en 2014, aftrek reiskosten openbaar vervoer 2013 en 2014

Enkele reis Aantal maal per week
Afstand is groter dan:Maar niet meer dan:4 dagen of meer 3 dagen2 dagen 1 dag
0 km10€ 0€ 0€ 0€ 0
10 km15 km€ 436€ 327€ 218€ 109
15 km20 km€ 582€ 437€ 291€ 146
20 km30 km€ 974€ 731€ 487€ 244
30 km40 km€ 1.207€ 906€ 604€ 302
40 km50 km€ 1.574€ 1.181€ 787€ 394
50 km60 km€ 1.751€ 1.314€ 876€ 438
60 km70 km€ 1.943€ 1.458€ 972€ 486
70 km80 km€ 2.008€ 1.506€ 1.004€ 502
80 km90 km€ 2.036€ 1.527€ 1.018€ 509
90 km-€ 2.036maximaal € 2.036maximaal € 2.036maximaal € 2.036

Reist u 3 dagen per week of minder dan is de aftrek € 0,23 per kilometer enkele reis maal het aantal dagen dat u reist.

In 2015 is de aftrek van reiskosten maximaal gelijk aan € 2.055:

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2015, aftrek reiskosten openbaar vervoer 2015

Enkele reis Aantal maal per week
Afstand is groter dan:Maar niet meer dan:4 dagen of meer 3 dagen2 dagen 1 dag
0 km10 km€ 0€ 0€ 0€ 0
10 km15 km€ 440€ 330€ 220€ 110
15 km20 km€ 588€ 441€ 294€ 147
20 km30 km€ 983€ 738€ 492€ 246
30 km40 km€ 1.218€ 914€ 609€ 305
40 km50 km€ 1.589€ 1.192€ 795€ 398
50 km60 km€ 1.767€ 1.326€ 884€ 442
60 km70 km€ 1.961€ 1.471€ 981€ 491
70 km80 km€ 2.027€ 1.521€ 1.014€ 507
80 km90 km€ 2.055€ 1.542€ 1.028€ 514
90 km -€ 2.055maximaal € 2.055maximaal € 2.055maximaal € 2.055

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2017, aftrek reiskosten openbaar vervoer 2017

Enkele reis Aantal maal per week
Afstand is groter dan:Maar niet meer dan:4 dagen of meer 3 dagen2 dagen 1 dag
0100000
1015€443€333€222€111
1520€591€444€296€148
2030€988€741€494€247
3040€1.225€919€613€307
4050€1.597€1.198€799€400
5060€1.776€1.332€888€444
6070€1.971€1.479€986€493
7080€2.038€1.529€1.019€510
8090€2.066€1.550€1.033€517
90-€2.066

Reist u 3 dagen per week of minder dan is de aftrek € 0,23 per kilometer enkele reis maal het aantal dagen dat u reist.

Openbaar vervoer verklaring aanvragen

De benodigde openbaar vervoer verklaring vraagt u als volgt aan:

Soort vervoerbewijs:Hoe openbaar vervoer verklaring aanvragen:
Maandtrajectkaart treinMet een antwoordkaart, verkrijgbaar bij de NS-loketten.
Maandkaart bus, tram, metroBij uw vervoersmaatschappij.
OV-jaarkaart voor studentenBij de Informatie Beheer Groep.
NS-jaartrajectkaart, NS-jaarkaart OV-jaarkaartU hoeft geen openbaarvervoerverklaring aan te vragen. De NS geeft zelf de gegevens automatisch door aan de Belastingdienst.
Overige vervoerbewijzenVraag een reisverklaring aan bij uw werkgever, met daarin het aantal dagen waarop u met het openbaar vervoer naar uw werk reist.

Slot WKR 2014, 2015, 2016 en 2017

De fietsregeling maakt het mogelijk dat een werknemer eenvoudig en goedkoop een fiets kan bemachtigen om de afstand woning werk te overbruggen. Ook in 2015. Voor velen zal dat uitstekend nieuws zijn. Reist u met het openbaar vervoer naar het werk, zorg dan voor een openbaar vervoer verklaring. Een werkgever is nog niet verplicht om de werkkostenregeling te gebruiken. Hij kan voor 2011, 2012 en 2013 kiezen de bestaande regels voor vrije vergoedingen of de nieuwe werkkostenregeling. Toepassing van de werkkostenregeling betekent vaak ook een aanpassing van uw administratie, omdat de verstrekkingen eenvoudig uit uw administratie moeten volgen en u het cumulatieve bedrag moet kunnen koppelen aan het fiscale loon in uw loonadministratie. Het wordt vanaf 2015 eenvoudiger, de bovengrens is 1,2% en het keuzerecht vervalt.

Lees verder

© 2010 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is…
Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2018 en 2019Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2018 en 2019Een werkgever mag een werknemer een onbelaste vergoeding geven voor zijn reizen naar het werk toe. Of dit nu een reis na…
Aftrek reiskosten openbaar vervoerAftrek reiskosten openbaar vervoerReis je van en naar je werk met het openbaar vervoer, elke dag, een aantal dagen in de week of incidenteel? Dan kun je m…
Reiskosten; woon-werkverkeerReiskosten; woon-werkverkeerVaak heeft men recht op een reiskostenvergoeding, maar veel mensen zijn niet precies op de hoogte over hoe de reiskosten…
Belastingvoordeel reiskosten woon-werkverkeerBelastingvoordeel reiskosten woon-werkverkeerAls je veel kilometers moet maken om naar je werk te gaan, en je werkgever vergoedt de reiskosten slechts op basis van h…

Reageer op het artikel "Fietsregeling woon-werkverkeer werkkostenregeling 2015-2016"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Susan, 04-11-2016 00:39 #15
Maakt het financieel wat uit of je het uitsmeert over een jaar of over bijvoorbeeld 4 maanden of nog minder? Krijg je dan meer of minder vergoed of blijft dit hetzelfde? Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Suzan,
Het gaat om de totale besteding in een jaar. Het maakt dus pas verschil als u over de jaargrens heen gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rimada, 16-02-2016 11:56 #14
Hoi, ik zou graag willen weten of het antwoord van reactie #6 nog van kracht is. Wat betreft de vergoeding van €82,- door werkgever aan werknemer, voor in mijn geval nieuwe regenkleding. De fiets die ik via werkgever heb aangeschaft (volgens het fietsplan toen) was in 2012. Ik hoor het graag.
mvg Reactie infoteur, 16-02-2016
Beste Rimada,
Dat kan nog steeds en komt ten laste van de totale ruimte die een werkgever voor dit soort personeelszaken in een jaar heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 30-08-2015 22:16 #13
Ik heb geen woon-werk verkeer, maar bezoek van huis uit klanten en soms met de auto maar ook op de fiets. Kun je dan ook gebruik maken van het fietsplan? Reactie infoteur, 31-08-2015
Beste Saskia,
Als u een werkgever hebt, kunt u gebruik maken van een soort fietsplan (fiets van de zaak binnen kosten WKR). Als u een zzp-er bent, zijn de kosten als zakelijke kosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefaan, 20-02-2015 08:02 #12
Beste, Kan ik als werknemer ook een electrichefiets kopen via het werk van bvb 4000eur en wat zou mij dit werkelijk kosten, heb je daar informatie over?
mvg Reactie infoteur, 20-02-2015
Beste Stefaan,
De werkgever bepaalt in 2015 welke fiets eventueel is toegestaan en daarom kan die u hierover meer informatie geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 26-01-2015 19:49 #11
Een werkgever die woon-werkverkeer vergoedt voor werknemer, kan de werkgever dit van zijn belastingen aftrekken, dus dat het de werkgever niks kost. Of kunnen ze enkel deze kosten van hun bruto omzet afschrijven, waardoor de helft via belastingvoordeel wordt betaalt en de helft door de werkgever. Wat wordt er anders verstaan onder " onbelast zaken vergoeden"?

groet,
Michiel Reactie infoteur, 27-01-2015
Beste Michiel,
Met onbelast vergoeden wordt bedoeld dat de werknemer er geen inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Voor de werkgever zijn het zakelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-12-2014 16:22 #10
Als ik de fiets in december 2014 koop maar de salarisverrekening vindt plaats in 2015 valt dit dan onder de oude regeling of onder de nieuwe regeling? Reactie infoteur, 05-12-2014
Beste Jan,
Het gaat om het moment van vergoeding door de werkgever en dus zou dit (voor zover het al mogelijk is) onder de nieuwe regeling vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mildred, 29-10-2014 09:51 #9
Het is mij niet helemaal duidelijk of het PC-privé project weer terugkomt. Ik begrijp dat men vanaf komend jaar weer een computer kan aanschaffen via de werkgever dmv het inleveren van verlofuren en daarbij ook het belastingvoordeel. Heeft u daar meer informatie over? Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste Mildred,
Een pc-privé is een vergoeding van de werkgever voor een pc thuis. Die komt niet onbelast terug. Een pc van de zaak (voor voornamelijk zakelijk gebruik) kan wel uit de ruimte van de wkr worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 03-10-2014 16:52 #8
Ik heb zojuist een fiets twv € 1800,- aangeschaft. Daar gaat het bedrag van mijn werkgever vanaf. OP de bon werd €246 aan accessoires verrekend, maar die had ik niet gekocht.
Bij aflevering dus onderdelen gekocht tot ongeveer dat bedrag. Later bleek dat we dit allemaal zelf moesten betalen? Kunt u mij uitleggen hoe ik dat moet berekenen en of dit klopt Reactie infoteur, 03-10-2014
Beste Nancy,
In 2014 valt u nog onder de oude regeling van het fietsplan waarbij de werkgever belastingvrij 749 euro voor een fiets mag geven. Het meerdere, voor zover door de werkgever betaald, is loon. Wat er met die accesoires aan de hand is, is moeilijk te zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esmee Brouwers, 20-08-2014 12:32 #7
Hoi,

ik woon in België en werk in Nederland, nu wil ik gebruik maken van het fietsplan bij mijn werkgever. Kan ik in België de fiets kopen of moet ik de fiets in Nederland kopen?

mvg Reactie infoteur, 20-08-2014
Beste Esmee Brouwers,
Dat maakt niet uit zolang aan het fietsplan van uw Nederlandse werkgever is voldaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Ko, 18-03-2014 16:13 #6
Hoeveel jaar na aanschaf van een fiets kan de €82 voor fietsaccessoires ed worden vergoed door de werkgever?

Vriendelijke groeten,
Ton Reactie infoteur, 19-03-2014
Beste Ton Ko,
Noodzakelijke accessoires kunnen worden vergoed binnen het jaarlijks beschikbare bedrag. Dat hoeft niet het jaar van aanschaf te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 28-02-2014 12:07 #5
Ik heb de volgende vraag:
Kun je in 2014 een lening verstrekken voor de fiets en dit aflossen door het salaris met een brutobedrag verlagen en dit brutobedrag netto in mindering brengen als aflossing?
nb wij passen de werkkostenregeling nog NIET toe. Reactie infoteur, 28-02-2014
Beste Guus,
Dat kan alleen als u als onderneming een fiets koopt en afspreekt dat er x maanden een bepaald bedrag wordt ingehouden op het loon totdat de fiets van de werknemer is (soort lease).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemien, 24-02-2014 11:56 #4
Ik heb ook een vraag. Is het ook mogelijk deel te nemen aan de fietsregeling als je de fiets voor privégebruik aanschaft? Reactie infoteur, 24-02-2014
Beste Willemien,
Als de fiets alleen voor privégebruik is, geldt de fietsregeling niet, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert Poortinga, 02-01-2014 08:50 #3
Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een vraag m.b.t. het rekenvoorbeeld dat u geeft v.w.b de fietsregeling 2013.
U stelt dat er bij aanschaf van een fiets van € 1.500,00 maar € 350,00 betaald hoeft te worden. Ik wil graag een (duurdere) fiets aanschaffen en ben erg benieuwd hoe dit precies werkt. Mijn werkgever wil graag meewerken maar heeft ook geen idee hoe dit extra fiscale voordeel werkt.

Kunt u mij vertellen hoe dit precies zijn beslag krijgt en hoeveel voordeel er uit deze manier van aanschaffen valt te behalen bij aanschaf van een fiets van € 4.250,00.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Albert Poortinga Reactie infoteur, 02-01-2014
Beste Albert Poortinga,
De werkgever mag u een fiets verstrekken waarbij alleen het bedrag boven de 749 euro belast wordt als loon. Bij een fiets van 1500 euro is dus 751 euro loon. Stel uw salaris bevindt zich in de belastingschijf van 42%, dan betaalt u hierover 315,42 euro aan loonbelasting. Bij een fiets van € 4.250,00 wordt dat een stuk meer, namelijk 1470 euro. Overigens altijd nog een koopje in vergelijking tot de waarde van de fiets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 04-05-2012 09:48 #2
Wij hebben nu de nationale fietsregeling. Werkgever koopt een fiets enwerknemer betaalt dit uit het brutoloon terug. Wij willen nu overgaan op de WKR want dat is aanzienlijk goedkoper. Wij willen de fietsen niet gratis verstrekken (uit de WKR) maar wij willen nog steeds dat die werknemer de fiets zelf fiscaal voordelig kan aanschaffen, dus vanuit het brutoloon. Mag dit nog met als wij de WKR gaan toepassen. Ik kan dit eigenlijk niet vinden in de info. Daar wordt alleen nog gesproken over volledige vergoeding (of aanschaffing) door de werkgever en een km vergoeding aan de werknemer. Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Sandra,
Als u de de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen hanteert, kunt u gebruik maken van de fietsregeling. Als u de WKR gebruikt, geldt de fietsregeling niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard Granneman, 08-03-2012 14:41 #1
Mooie informatieve site, ik ben namelijk bezig met inventariseren van mogelijkheden binnen onze organisatie. Zo zijn er ook diverse werknemers is graag een fiets zouden kopen voor privé gebruik maar wel zo veel mogelijk voordelen meepakken zoals inleveren van vakantiedagen. Is hier iets specifieks over te zeggen? Reactie infoteur, 08-03-2012
Beste Richard Granneman,
1. In 2012 en 2013 kunt u nog vrij kiezen uit beide regelingen, maar vanaf 2014 niet meer.
2. Als u optimaal van de vrijstellingen gebruik wilt maken, zoudt u eigenlijk beide systemen even moeten doorrekenen om te zien of die 1,4% van het totale fiscale loon van de onderneming voordeliger en beter voor uw onderneming is. Daarbij kan de werkgever die goedkoper uit wil zijn, tot een andere keuze komen dan zijn werknemers.
3. De overgang naar het werkkostensysteem vraagt waarschijnlijk wel aanpassingen in uw administratie, omdat de cumulatieve gegevens gekoppeld moeten kunnen worden met de loonadministratie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 01-12-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2016
Reacties: 15
Schrijf mee!