InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Schenkingsrecht 2008&2009

Schenkingsrecht 2008&2009

Schenkingsrecht 2008&2009 Overdracht van vermogen door middel van schenkingen worden in principe belast met heffing van schenkingsrecht. Daarbij spelen een aantal aspecten een rol om rekening mee te houden.

Wat is schenkingsrecht?

Het is een belasting die betaald moet worden over de waarde van het geschonken goed of over het voordeel dat de ontvanger geniet. Wil de fiscus belasting kunnen heffen, dan dient de schenker in Nederland te wonen. Waar de ontvanger woont, is niet van belang. Maar wees voorzichtig. De fiscale arm kan lang zijn. Besluit u bijvoorbeeld naar België te emigreren, dan blijft tot 10 jaar na uw vertrek de Nederlandse fiscus belasting heffen over uw schenkingen. Neemt u echter een andere nationaliteit aan, dan wordt de termijn teruggebracht tot 1 jaar.

Voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden vrijstellingen. Jaarlijks mag een bedrag van € 4.479,- (2009=€ 4.556,-)per kind worden geschonken zonder dat er belasting geheven wordt. Bovendien mag u éénmalig aan een kind tussen de 18 en 35 jaar een bedrag van € 22.379,- (2009=€ 22.760,-)belastingvrij schenken. Dit kan ook succesvol gebeuren als uw kind weliswaar ouder is dan 35 jaar, maar zijn/haar partner nog niet.

Denk nu niet: “Nou, dan schenk ik mijn dochter en mijn schoonzoon allebei een bedrag”. Dat werkt niet. Deze bedragen worden bij elkaar opgeteld. Wat u wel kan doen om een groter bedrag snel achter elkaar te schenken is om een deel in december en een deel in januari te schenken.

Ook schenkingen aan kleinkinderen kunnen interessant zijn. Zeker als uw kinderen het vermogen niet echt nodig hebben. Zo slaat het vermogen als het ware een generatie over. Sinds 2006 is een schenking aan een kleinkind jaarlijks toegestaan voor het vrijgestelde bedrag. Het vrijgestelde bedrag is voor 2007 € 2.648,-, voor 2008 geldt een bedrag van € 2.688,-, voor 2009 is dit verhoogd naar € 2.734,- per jaar.

Wie betaalt het schenkingsrecht?

De ontvanger betaalt. Dat is duidelijk. Maar het komt vaak voor dat de schenkende partij het schenkingsrecht voor zijn rekening wil nemen. Dit heet een ‘schenking vrij van recht’. Als je naar het proces kijkt, dan gebeurt er in feite het volgende: u geeft een bedrag, waarover schenkingsrecht betaald moet worden. Maar u schenkt de belasting ook; waarover weer schenkingsrecht betaald moet worden, etc., etc. Er ontstaat een soort van eeuwig durende beweging van schenkingen, heffingen, schenking, heffingen, enz. De wetgever heeft hiervoor een oplossing bedacht. U schenkt het bedrag èn het schenkingsrecht, dit noemt men het primair recht. Over dit primair recht wordt uiteindelijk het verschuldigde schenkingsrecht berekend.

Schenken als hulp bij aankoop woning kinderen

Stel nu eens dat u uw kinderen helpen wil bij het aankopen van een eigen woning. De huizenprijzen zijn tot zulke hoogten gestegen dat jonge mensen bijna niet meer aan een hypotheek komen. Dan biedt hulp van de ouders uitkomst. Denk dan eens aan de volgende constructie:
  1. U leent uw zoon of dochter een bedrag van – laat ons zeggen - € 50.000,-. Omdat dit een lening is, moet uw kind hierover rente betalen. En omdat de lening is achtergesteld t.o.v. de reguliere geldverstrekker, is het verdedigbaar hiervoor een hogere rente te vragen dan de geldverstrekker vraagt. Een percentage van 7% is niet onrechtmatig. Uw kind moet dus jaarlijks € 3.500,- rente over de lening betalen. Maar omdat het een lening is voor de aankoop van het eigen huis, mag het rentebedrag in mindering op het belastbare inkomen van uw kind worden gebracht. Er ontstaat een fiscaal voordeel van – zeg – 40% ofwel € 1.400,-.
  2. U ontvangt de rente van € 3.500,-, maar schenkt hetzelfde bedrag vervolgens terug aan uw kind.

Uw kind is geweldig geholpen. Niet alleen heeft hij of zij € 50.000,- om zonder rentekosten de aankoop van de woning financieel mogelijk te maken, maar bovendien ook nog eens een extra fiscaal voordeel van € 1.400,-. Mooier kan het niet. Toch?

Lees verder

© 2007 - 2017 Hypotheekinfo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenkingsrecht en samenloopregelingSchenkingsrecht en samenloopregelingWanneer u in 2016 of 2017 uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het…
Ouders financieel ondersteunen: belasting wil ook nog geldOuders financieel ondersteunen: belasting wil ook nog geldEen kind dat ouders financieel steunt. Het kan, maar de belasting is er niet zo blij mee. Een kind dat het financieel go…
Belasting en schenkrecht: Voordelen & TipsBelasting en schenkrecht: Voordelen & TipsBelasting betalen als je gaat erven is nooit leuk, dus vele mensen zullen derhalve vroegtijdig gaan schenken om dit zove…
Fiscaal gunstig schenken in 2011Fiscaal gunstig schenken in 2011Met ingang van 2010 scherpte de fiscus de regels voor het schenken aan goede doelen opnieuw aan. Dat kan consequenties v…
Vastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaakVastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaakNogal wat ouders helpen hun kinderen bij het kopen van een huis. Andersom willen kinderen in 2015, 2016 of 2017 ook hun…

Reageer op het artikel "Schenkingsrecht 2008&2009"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Vero, 25-07-2011 23:25 #18
Mijn vader heeft wat bezittingen in leven na de dood van mijn moeder aan mij geschonken, te weten een naaimachine en een brijnaaldenkoker. 8 jaar later overlijdt mijn vader. Bij de erfenis hebben mijn twee broers een geldwaarde aan deze voorwerpen toegekend en dit eigenhandig van mijn erfenis afgehaald. Welliswaar 19 jaar geleden. Ze hebben dit geld met zijn tweeën gehouden. Mogen mijn broers dit zomaar onderling regelen?

M. Lodewijks, 01-06-2010 23:13 #17
In 2009 hebben mijn schoonouders mij? 24.000,- geleend tbv het aflossen van openstaande schulden. Dit is schriftelijk vastgelegd waarbij tevens is meegenomen dat dit een renteloze lening bedraagt. Bij nader inzien kan het echter interressanter zijn om dit om te zetten in een schenking. De terugbetaling is immers gebaseerd op het sparen van een pot van 24k voor onze kinderen. Kan ik dit zomaar met terugwerkende kracht als een schenking laten hanteren naar mijn vrouw (alszijnde kind voor mijn schoonouders uiteraard). Reactie infoteur, 02-06-2010
Voorop gesteld dat uw vrouw jonger is dan 35 jaar en nog niet eerder een grote schenking gekregen heeft en u in gemeenschap van goederen getrouwd bent dan wel samenleeft, is de meest simpele oplossing dat uw schoonouders hun dochter nu (op papier) € 24.000,- schenken. Vervolgens gebruikt u (op papier) dit geldt om de lening aan u af te lossen. Op die manier is de lening omgezet in een schenking.

Eline, 25-04-2010 09:49 #16
Ik heb toch nog een klein vraagje ik woon bij mijn moeder mijn moeder geeft me in het algeheel veel geld. Ik geef haar ook wel leefgeld. Heeft zij dan ook recht ook recht op schenkingsrecht. Ze heeft eigenlijk 3 volwassenen kinderen in huis en 1 kleintje van 7. Dus 29, 21,19 dat zijn de leeftijden die bij haar in huis wonen? is er niet een wet dat ze ook een soort subsidie kan krijgen Reactie infoteur, 30-04-2010
Ik begrijp uw vraag niet helemaal. Er wonen 3 volwassenen bij uw moeder en een kleintje van 7 (is dat haar kind of van een andere volwassene?). U geeft haar kostgeld. Maar zij geeft u ook veel. U vraagt of er geen wet is, op grond waarvan zij recht heeft op een subsidie of een uitkering. Dat is zo niet te beoordelen. Het kan, maar is afhankelijk van haar eigen inkomen. U zult meer duidelijkheid over de situatie moeten verschaffen, wil ik antwoord op uw vraag kunnen geven.

Roos, 23-02-2010 18:30 #15
Ik heb mijn dochter 46 jaren, een bedrag van 4500 euro GELEEND. Dit bedrag was nodig om achterstallige betalingen te doen. Ze was in scheiding, echter ze zijn in januari "10 weer bij elkaar. Heeft het fiscale voordelen voor mij? Heeft het fiscale nadelen voor mijn dochter als ik dit bedrag leen of juist schenk, wat is het verschil.
met dank Reactie infoteur, 24-02-2010
Door de hoogte van het bedrag kan het zowel als een belastingvrije schenking als een lening worden aangemerkt. Een lening moet worden terug betaald; een schenking niet. U kunt het eerste als lening doen en later alsnog besluiten het om te zetten in een schenking.

Verdenius, 22-12-2009 20:13 #14
Welk bedrag mag ik jaarlijks belastingvrij schenken aan "derden" - iemand die geen familie is? En is het nog steeds zo dat dat maar eens in de twee jaar mag? Ik vind hier geen enkele informatie over. Reactie infoteur, 23-12-2009
Zie mijn artikel successiewet 2010:

Wilt u wat nalaten aan neven, nichten en vrienden, dan gaan de tarieven omlaag. Is men nu tussen 41 en 68 procent kwijt, vanaf 1 januari 2010 wordt dat maximaal 40% (eerst € 2.000,- vrijstelling, dan 30% over de eerste € 125.000,- en daarboven 40%).

Sassie, 15-12-2009 13:42 #13
Hoeveel mag je vader/moeder schenken aan Mij en mijn kinderen(2) en mijn broer in zijn geheel Reactie infoteur, 18-12-2009
Het bedrag van de schenking is niet beperkt. Wel kunnen er fiscale consequenties aan kleven. Als uw ouders vrij van schenkingsrecht willen schenken, dan dienen zij zich te beperken tot de vrijgestelde bedragen. Dat geldt voor u, uw kinderen en uw broer

Hieronymus, 28-11-2009 20:07 #12
Dit jaar werd door ons een recreatiewoning aangekocht. Onze bedoeling is vermogensoverdracht naar de kinderen door deze recreatiewoning middels fiscaalvrije, jaarlijkse schenkingen geleidelijk over te dragen op onze drie kinderen (zij hebben goede onderlinge relaties, één kind heeft een (beperkt) zakelijk risico. Kan ik deze schenkingen regelen via een belastingadviseur (met melding bij de fiscus kantoor Leeuwarden), een accountant of is inschakelen van een notaris hiervoor verplicht? Reactie infoteur, 18-12-2009
Het verdient aanbeveling een dergelijke transactie via de notaris te regelen, mede in verband met toekomstige successieheffingen.

J. Postel, 21-11-2009 10:00 #11
Mag mijn moeder op het eind van haar leven, haar spaargeld van 4000,00 euro schenken aan 2 van haar 6 kinderen, voor bewezen diensten Reactie infoteur, 18-12-2009
Dat mag wel, maar het verdient aanbeveling hierover vooraf overeenstemming met de andere kinderen te hebben, om te voorkomen dat hierover problemen ontstaan bij het overlijden.

J. Zuidwijk, 20-11-2009 15:00 #10
Geachte heer/mevrouw
ART. schenken als hulp bij aankoop huis kinderen.

Geldt bij verstrekken van lening aan kinderen om versneld af te lossen dezelfde constructie? Reactie infoteur, 18-12-2009
Als u uw kinderen een lening verstrekt, welke feitelijk in de plaats treedt van de hypothecaire lening, dan kunnen de kinderen de rente over uw lening aftrekken van de inkomstenbelasting. Zou u vervolgens de door u te ontvangen rente jaarlijks aan de kinderen terug schenken, dan ontstaat de zelfde fiscale situatie.

Josien Spanjaart, 16-11-2009 13:52 #9
Geachte heer, mevrouw,

geldt de belastingvrijde schenking ad? 22.760 voor kinderen van 18 tot en met 35 of tot 35 jaar? Hoor graag van u.

Mvg Josien Spanjaart Reactie infoteur, 18-12-2009
Tot 35

N. Dirks, 08-11-2009 09:40 #8
We hebben 4 kinderen die studeren. We steunen maandelijks met een vast bedrag. Een van de vier heeft echter een flinke studieschuld opgebouwd van ruim 10.000E. Kan ik haar dat geld als een bijdrage in de studiekosten ter aflossing van de beurs/lening in één keer geven dit jaar? Reactie infoteur, 09-11-2009
Het staat u vrij om uw kinderen eenmalig een bedrag van ruim € 23.000,- te schenken, vooropgesteld dat zij ouder zijn dan 18, maar jonger dan 35 jaar. Voor deze eenmalige schenking is het aan te raden daarvan aangifte te doen via het formulier schenkingsrecht dat u kunt vinden op de site www.belastingdienst.nl

Copal, 25-10-2009 10:11 #7
Ik heb twee kinderen, als ik een kind iets schenk ben ik dan verplicht om het andere kind ook een schenking te doen? Reactie infoteur, 26-10-2009
Nee, dat bent u niet. U kunt alleen niet alles bij leven wegschenken aan kind A als er voor kind B niet minstens zijn legitieme portie overblijft ingeval van uw overlijden.

Agnes, 06-10-2009 11:08 #6
Mijn zoon gaat een frietent overnemen en daar wil ik hem een deel financieel mee helpen. Wat is verstandig om hem het te schenken of te lenen. Het gaat om een bedrag van 15.000 Euro. Reactie infoteur, 06-10-2009
De beslissing schenken of lenen is helemaal aan u zelf. Het hangt er ook van af of u nog andere kinderen heeft die u mogelijk in de toekomst wilt helpen. Ik zou voor de leenvorm kiezen. Dan houdt u grip op het geld. Mocht de zaak onverhoopt niet lopen, dan kunt u nog proberen iets van het geld terug te krijgen. Als u hem het geld leent tegen een aanvaardbare rente (zeg 7,5%), dan heeft dat voor hem en voor u nog fiscale voordelen ook. Bovendien kunt u dan besluiten de rente (€ 1.125,- per jaar) jaarlijks terug te schenken. Zo helpt u hem toch, maar houdt u in ieder geval enige zeggenschap. (Laat) wel alles op papier zetten.

E. Aarts, 17-09-2009 14:41 #5
Ik heb in mei 1999 een renloze lening van mijn ouders ontvangen van € 36.302,00 voor de aankoop van mijn woning. In december 2008 is mij € 26.861,00 van deze lening kwijt gescholden. Omdat ik jonger ben dan 35 jaar zijn wij er vanuit gegaan dat dit bedrag onder de eenmalige vrijstelling van € 22.379,00 zou vallen waardoor alleen het meerdere belast zou worden. Echter nu wordt toch het hele bedrag belast. Kan dit zomaar. Reactie infoteur, 17-09-2009
Het in niet mogelijk om van een afstand te zeggen of de aanslag van de fiscus correct is of niet. Ik krijg echter de indruk dat de schenking niet (geheel) volgens de regels heeft plaats gevonden. Als u niets anders dan het door u genoemde bedrag geschonken gekregen heeft, dan zou het volledige bedrag vrij van heffing moeten zijn (eenmalige schenking plus jaarbedrag 2008). U kunt het beste informeren bij uw notaris wat er fout gegaan kan zijn en om na te gaan of het alsnog (achteraf) te repareren is.

T. Steenbergen, 15-08-2009 12:03 #4
Ik begrijp bovengenoemde constructies.
Bij de aankoop van een woning kan er door het kind éénmalig? 22.760,-- ontvangen worden.
Stel ik stel? 50.000,-- beschikbaar. Over? 27.240,-- zal dan rente moeten worden betaald. Stel dit is 5%.
Een jaar later is de schuld dan zonder rente betaling opgelopen tot? 28.602,--. Hiervan mag ik weer? 4.556,-- schenken. Dus wordt de rente over dat jaar berekend over? 24.046,--. Dit kun je nog een paar jaar herhalen, totdat alles is geschonken. Moet je dit vastleggen in een officiele akte bij een notaris, of mag je zelf zo'n akte opstellen? Reactie infoteur, 15-08-2009
U stelt € 50.000,- beschikbaar. Deels als eenmalige schenking, deels als lening. Over het leendeel berekent u rente. De rente wordt jaarlijks aan de lening toegeevoegd, onder aftrek van het in dat geldende schenkingsvrije maximum. Op die manier wordt het oorspronkelijke bedrag van € 50.000,- over de jaren inderdaad geschonken.

Alhoewel niet strikt noodzakelijk, verdient het aanbeveling een notaris een dergelijke akte op te laten stellen. Vergeet ook de akte van geldlening niet. Die dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zijn er meerdere kinderen, dan kan de notaris tevens de erfrechtelijke kant van de zaak bekijken.

Succes.

Mla van Rooij, 05-02-2009 21:03 #3
Vraag: mijn schoonouders maakten in noveber 2008 12.500 euro over op de gemeenschappelijke rekening van mij en mijn man. Is het mogelijk, dit bedrag in een getekende verklaring op te splitsen in 4479 voor mijn man, 4479 voor mij als schoondochter, en 2688 voor onze thuiswonende zoon van 16? Dat is bij elkaar 11.646. Dan zou slechts over de resterende 854 belasting betaald hoeven worden… Ik heb gehoord dat dit kan. u schrijft: Denk nou niet. etc. Hoe zit het nou echt? Reactie infoteur, 05-02-2009
Geachte mevrouw van Rooy,

Het is inderdaad verstandig uw schoonouders een verklaring op te laten stellen, zoals u beschrijft. Hierdoor wordt de schenking verdeeld over uw man, u en uw zoon. Er blijft dan slechts een gering bedrag over, waarover in principe schenkingsrecht verschuldigd is.

Hypotheekinfo

B. M. L. Wolsing, 11-12-2008 15:33 #2
Een ouder mag? 4479,= schenken zonder dat belasting geheven wordt. Hier bedoel je toch zeker? 4479 PER KIND. Dat is althans wat ik van de site van de belastingdienst begrijp. Als je 10 kinderen hebt, kun je dus (als je het netjes verdeeld over de kinderen) ieder jaar? 44.790,= schenken. Toch? Reactie infoteur, 11-12-2008
Uw conclusie klopt.

J. V. D. Broek, 04-12-2007 16:24 #1
Het artikel is helder geschreven, to-the-point en up-to-date en bevat heldere informatie en aanknopingspunten. Reactie infoteur, 04-12-2007
Dank u

Infoteur: Hypotheekinfo
Laatste update: 05-10-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Vermogensoverdracht
Reacties: 18
Schrijf mee!