InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Schenkingsclausules

Schenkingsclausules

Schenkingsclausules Hebt u besloten vermogen over te dragen naar de volgende generatie, dan is de kans groot dat u de vermogensoverdracht aan bepaalde voorwaarden wilt verbinden. Hieronder worden er een aantal besproken.

Inleiding

Als tot schenkingen besloten wordt en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd, dan wordt niet alleen de naam van de ontvanger, het bedrag, de periode en de datum waarop vastgelegd, maar ook de condities waaronder de schenkingen plaats vinden. De meest voorkomende clausules zijn:
  1. de uitsluitingsclausule;
  2. de vrijstelling van inbreng van schenkingen;
  3. het bewind.

De uitsluitingsclausule

Natuurlijk gunt u uw kinderen of uw kleinkinderen een extra voordeel. Maar stel nou dat uw kinderen al samenleven met een partner of dat later gaan doen. En bedenk vervolgens eens dat het niet goed gaar en er een scheiding volgt. Dan wilt u vast niet dat de ex-partner recht krijgt op de helft van de schenkingen die u heeft gedaan. Dit gebeurt als uw kinderen of kleinkinderen in complete gemeenschap van goederen samenleven. Daarom kunt u bepalen dat de schenking en de opbrengsten daarvan niet in de huwelijksgemeenschap zullen vallen. Dit heet in de volksmond de anti schoonzoonclausule. Komt het tot een scheiding, dan moet kunnen worden aangetoond dat de schenking ‘onder uitsluiting’ is gedaan. Dus schriftelijk vast leggen, het liefst via de notaris.

Als u het idee heeft om schenkingen uit het verleden alsnog van deze clausule te voorzien, heeft dat geen zin. De clausule moet op het moment van schenken worden toegepast en kan niet achteraf geregeld worden.

De inbreng

Hebt u meer kinderen, dan kan het voorkomen dat u er één wilt helpen. Zo kan het ene kind meer krijgen dan het andere kind. U moet een schenking niet zien als voorschot op een erfenis. Schenkingen worden niet vanzelf mee verrekend. Als u wilt dat alle kinderen gelijk worden behandeld en dat schenkingen uit het verleden bij de erfenis rechtgetrokken worden, dan moet u dit bij de schenking bepalen. Dit heet ‘schenken onder inbreng’. Ook hiervoor geldt weer: schriftelijk vast leggen. Is de inbreng niet geregeld via de schenkingsovereenkomst, dan kan dit alsnog via testament geregeld worden.

Voor schenkingen van voor 1 januari 2003 geldt overigens het omgekeerde. Schenkingen worden verrekend met het erfdeel, tenzij de inbreng is uitgesloten bij schenkingsakte of testament.

Het bewind

Het kan voorkomen dat u de mening heeft dat de ontvanger van de schenking (nog) niet volledig verantwoordelijkheid dragen kan voor de schenking. Denk daarbij aan leeftijd of uitgavenpatroon van de ontvanger. U kunt dan de schenking ‘onder bewind’ stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld, die gedurende een bepaalde tijd feitelijk zeggenschap over de schenking voert. U zou dat ook zelf kunnen zijn.

Lees verder

© 2007 - 2017 Hypotheekinfo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een tweetrapstestament?Eén van redenen om een testament te maken is om de te betalen erfbelasting na overlijden te verlagen. Een oplossing kan…
Het zwarte schaap onterven kan nietHet zwarte schaap onterven kan nietWat als één van de kinderen niet een deel van de erfenis moet ontvangen? Een kind is niet volledig te onterven, maar er…
Huwelijkse voorwaarden bespreekbaar makenVoordat u gaat trouwen, moet u goed nadenken over de consequenties. Een huwelijk wordt aangegaan in gemeenschap van goed…
Uw kind een schenking verstrekken om een huis te kopenDoor de hoge huizenprijzen hebben jonge starters moeite om een huis te kopen. Als ouder kunt u bijdragen door een verhoo…
Bijzondere vormen van vermogensoverdrachtBijzondere vormen van vermogensoverdrachtIn de vorige 3 artikelen behandelde ik de daadwerkelijke overgang van vermogen, de clausules die daar aan verbonden kunn…

Reageer op het artikel "Schenkingsclausules"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Janssen, 09-01-2013 12:33 #2
Stel: een bewindvoerder (niet de partner) vraagt in 2013 toestemming aan de rechter om een belastingvrije gift te schenken aan de kleinkinderen van de onderbewindgestelde.
Deze heeft ook een kinderloos kind. Die is het daar niet mee eens. Zeker gezien het feit dat er geen historie is van schenken aan kleinkinderen. Tot voor kort was het duidelijk; geen historie, dan in principe geen machtiging. Lijkt mij redelijk. Klopt het dat het begrip 'schenkingshistorie' in 2013 niet meer in aanmerking wordt genomen door de rechter? Welke positie heeft het kinderloze kind nu?

Gme Verstegen, 28-05-2008 22:46 #1
Graag wil ik een antwoord op de volgende vraag:
Wat kan een bewindvoerder, die bewind voert voor een niet meer wilsbekwame ouder uit haar nalatenschap en de nalatenschap van de overleden partner belastingvrij schenken aan de erven (kinderen). Wie bepaalt de omvang van de schenking kan dit per definitie 4000 euro zijn of bepaalt de kantonrechter op basis van schenkingspatroon de hoogte van de schenking. Waar zit de marge? Reactie infoteur, 31-05-2008
De bewindvoerder zal 'als goed huisvader' het vermogen van de wilsonbekwame moeten beheren. Zo maar beginnen met schenkingen kan tot problemen leiden. Zeker als niet alle erfgenamen in gelijke mate worden bevoordeeld. In dat geval zal door de minder bedeelde partij met succes een beroep op de rechter kunnen worden gedaan. Het schenkingspatroon uit het verleden zal niet tot automatisme in de toekomst kunnen leiden, tenzij bij schenkingsakte is vastgelegd dat schenkingen regelmatig plaats zullen vinden. Maar dan nog kunnen schenkingen gezien worden als voorschotten op een toekomstige erfenis.

Ik raad u aan contact op te nemen met een notaris om na te laten gaan welke situatie precies op u van toepassing is.

Hypotheekinfo

Infoteur: Hypotheekinfo
Gepubliceerd: 28-06-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Vermogensoverdracht
Reacties: 2
Schrijf mee!