InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Kapitaalverzekering eigen woning (3)

Kapitaalverzekering eigen woning (3)

Kapitaalverzekering eigen woning (3) Een fiscaal vriendelijk product om je hypotheek mee af te lossen. Maar oh, oh, de regels die er aan hangen. En als je niet aan die regels voldoet, dan werkt het als een boemerang met een hoge belastingheffing.

Inleiding

Veel mensen sluiten bij de hypotheek een verzekering af met als doel t.z.t. de hypotheek (deels) af te lossen. Normaliter wordt de waarde van de polis belast in box 3. Over de waarde (en andere vermogenswaarden) dient dan vermogensrendementheffing betaald te worden. Om dit te voorkomen, kan de verzekering omgezet worden naar een KEW = Kapitaalverzekering Eigen Woning. De verzekering valt dan in box 1 en is tot een bepaalde hoogte vrijgesteld van belastingheffing. Echter, deze vrijstelling is aan strakke regels gebonden, die niet zelden tot vragen leiden. Onderstaand een aantal vragen uit de praktijk. Vergeef me voor het soms ‘wollige’ taalgebruik. Maar vaak ontkom je daar niet aan als je de dingen heel precies moet duiden.

1. Overheveling vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning tussen partners

Vraag

De vrijstellingen tussen partners zijn niet overdraagbaar. Hoe kan toch worden bewerkstelligd dat beide partners gebruik maken van de vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning?

Antwoord

Teneinde gezamenlijk een zo hoog mogelijk bedrag aan vrijstellingen te kunnen benutten, zullen partners er voor moeten zorgdragen dat beiden zelfstandig begunstigde zijn van één of meer kapitaalsuitkeringen.
In afwijking hiervan is geregeld dat bij een uitkering in verband met het overlijden van de partner, de zogenoemde levenslange vrijstelling wordt verhoogd met het vrijstellingsbedrag dat bij de overleden partner nog niet in aanmerking is genomen. Dat bedrag van de verhoging bedraagt echter maximaal de uitkering uit de kapitaalverzekering ten gevolge van het overlijden van de partner.

Commentaar
Is men in gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan, in afwijking van de standaardbegunstiging, worden volstaan met het beiden ieder voor de helft als eerste begunstigde op de polis aan te tekenen. Is men buiten gemeenschap van goederen gehuwd of ongehuwd samenwonend dan dienen ook twee verzekeringnemers op de polis te worden aangetekend. Handig is het dan om twee aparte polissen te sluiten. Het aantekenen van twee verzekeringnemers voor de uitkering op de einddatum regelt niets voor een mogelijke successierecht vrije uitkering bij vooroverlijden van één der verzekerden!

2. Vrijstellingen kapitaalverzekering eigen woning op verzoek of verplicht toepassen

Vraag

Gelden de vrijstellingen voor kapitaalverzekeringen eigen woning op verzoek, of zijn deze in voorkomende gevallen zonder meer van toepassing?

Antwoord

De vrijstellingen voor kapitaalverzekeringen eigen woning zijn van toepassing indien met betrekking tot de desbetreffende kapitaalverzekering is voldaan aan de voorwaarden voor vrijstelling. Een keuzemogelijkheid is derhalve niet aanwezig; de vrijstellingen moeten dan verplicht worden toegepast. Het is dan ook niet mogelijk met betrekking tot een kapitaalsuitkering waarin slechts een gering rente-element aanwezig is, te verzoeken om het achterwege laten van een vrijstelling.

Commentaar
Dit kan eenvoudig worden opgelost door niet te voldoen aan de voorwaarden van de KEW. Niet voldoen aan de voorwaarden betekent wel dat het rente-element op de uitkeringsdatum dient te worden afgerekend in box 1. Overigens wanneer er geen sprake is van een rente-element in de polis hoeft er niets te worden afgerekend en blijft de KEW vrijstelling voor een eventuele volgende polis volledig intact.

3. Geldgever (bank) eerste begunstigde; genieter van de kapitaalsuitkering

Vraag

In verband met het aangaan van een hypothecaire lening voor de eigen woning hebben echtgenoten tot meerdere zekerheid van de aflossing van de schuld een kapitaalverzekering eigen woning verpand aan de hypotheeknemer. Beide echtgenoten zijn als tweede begunstigde aangewezen. Als verzekeringnemer is een der echtgenoten opgenomen in de polis. Op welke wijze kan de vrijstelling worden toegepast in de hiervoor beschreven specifieke situatie waarin beide echtgenoten als tweede begunstigden zijn opgenomen in de polis en beiden hoofdelijk schuldenaar zijn voor de hypotheekschuld? Kan in dit geval de op einddatum te verschijnen kapitaalsuitkering bij leven worden toegerekend aan de hypotheeknemer, aan beide echtgenoten die als tweede begunstigde staan vermeld op de polis, of dient deze te worden toegerekend aan de verzekeringnemer, zijnde een der echtgenoten?

Antwoord

Omdat de hypotheeknemer alleen in verband met de verpanding als eerste begunstigde is opgenomen in de polis, kunnen in de beschreven situatie de beide echtgenoten die als begunstigden zijn aangewezen na de hypotheeknemer, als gerechtigden tot de kapitaalsuitkering bij leven op einddatum worden beschouwd voor de toepassing van de vrijstelling van de Wet IB 2001. Bij wie van de echtgenoten het verzekeringnemerschap berust, is in dit verband zonder betekenis.

Commentaar
Verzekeringnemerschap speelt wel een rol als echtgenoten buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd of sprake is van ongehuwd samenwonende partners. In die situatie kan op einddatum sprake zijn van een schenking.
Zie ook vraag 1.

Lees verder

© 2007 - 2017 Hypotheekinfo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Scheiding en kapitaalverzekeringScheiding en kapitaalverzekeringEen kapitaalverzekering is een levensverzekering. De verzekerde krijgt een som geld van de verzekeraar vanaf een bepaald…
Kapitaalverzekering: box 1 of box 3Kapitaalverzekering: box 1 of box 3Aan veel hypotheekvormen is een kapitaalverzekering verbonden. Een kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzeke…
Verhuizen van koopwoning naar huurwoningVerhuizen van koopwoning naar huurwoningMeestal gebeurt het andersom: u verhuist van een huurwoning naar een koopwoning. Maar verhuizen van een koopwoning naar…
Hypotheek en kapitaalverzekering eigen woningHypotheek en kapitaalverzekering eigen woningBij het afsluiten van je hypotheek moet je bij allerlei zaken stilstaan. Een van de zaken is hoe je de aflossing van de…
Beleggingshypotheek: hypotheek met een kapitaalverzekeringBeleggingshypotheek: hypotheek met een kapitaalverzekeringEen populaire hypotheekvorm in het verleden was de beleggingshypotheek. De hypotheek loopt samen met een kapitaalverzeke…

Reageer op het artikel "Kapitaalverzekering eigen woning (3)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Anna, 10-02-2016 00:36 #6
Wij hebben een kapitaalverzekering op beider namen in box 3. Looptijd nu 16 jaar. Deze willen wij afkopen en het bedrag hieruit aflossen op de hypotheek. Er komt +/- 22000,00 uit vrij. Hierbij hebben wij beiden recht op 11000,00. Mijn man heeft echter al eerder een uitkering uit een kapitaalverzekering gehad van bijna 20000,00 en komt dus boven zijn vrijstelling van 28.134,00. Is hier nog een oplossing voor te verzinnen?

Wim, 27-11-2012 10:29 #5
Als ik mijn vrouw (gehuwd i.a.g.v.g.) als 2e begunstigde op een bestaande kapitaalverzekering wil toevoegen, heeft dat nog fiscale consequenties of andere nadelen? (polis gestart in december 2001)

Jan Geluk, 07-04-2012 12:34 #4
Vijf jaar geleden heb ik als single een appartement gekocht en gefinancierd met een spaarhypotheek. Inmiddels heb ik een partner waarmee ik samenwoon en wij willen samen een ander huis kopen nadat mijn appartement is verkocht.
Het nieuwe huis willen we waarschijnlijk niet meer met een spaarhypotheek financieren (moet misschien wel met een annuïteitenhypotheek als de plannen van het kabinet voor de hypotheekrente-aftrek doorgaan). De KEW in mijn spaarhypotheek loopt bij verkoop van mijn appartement nog lang geen 15 jaar en zou dus niet voldoen aan de fiscale regels voor afkoop. Klopt het dat ik dan inkomstenbelasting moet betalen over het opgebouwde rentedeel in de uitkering bij aflossing van de hypotheek en afkoop van de KEW? Ik heb enkele extra premiestortingen gedaan maar blijf wel binnen de maximale premieverhouding van 1:10. En zijn er mogelijkheden om aan die belastingheffing te ontkomen? Reactie infoteur, 09-04-2012
Ja, als u nu uw spaarpolis afkoopt en er meer wordt uitgekeerd dan uw inleg, dan dient over dit rentebestanddeel inkomstenbelasting te worden betaald in het jaar van de uitkering. Dit deel wordt bij uw inkomen van dat jaar geteld en valt onder de progressieve heffing. Daar komt u in principe niet onder uit. Mogelijk is middeling over de achterliggende jaren een oplossing om de belastingdruk te verminderen.

Volgens de berichten wordt er in het Catshuisoverleg gesproken over de aanpak van nieuwe hypotheken, maar het is nog niet zo ver. Mogelijk kan uw bestaande hypotheek worden meegenomen naar het nieuwe huis. Dan is er geen nieuwe hypotheek, maar de voortzetting van een bestaande hypotheek met een nog resterende rente-aftrek van 25 jaar. Alleen voor een eventueel hoger deel is er dan een nieuwe hypotheek. Op voorhand geen reden om af te zien van een voortzetting van de huidige hypotheek.

René van Haaster, 11-03-2011 06:21 #3
Ik heb op 1 juni 1999 een ongeclausuleerde kapitaalverzekering bij leven gesloten tegen premiebetaling gedurende 20 jaar met een verzekerd kapitaal bij leven van € 120.000,=. Daarnaast wil ik een Spaarrekening Eigen Woning openen met een premiebetalingsduur van 15 jaar en een verzekerd kapitaal van € 20.000,=. Kan ik beide uitkeringen onbelast ontvangen?

F. de Bruijne, 02-10-2010 21:26 #2
Wij hebben in 1994 een spaarhypotheek afgesloten voor 22 jaar. De polis is echter later afgegeven en het spaargeld komt na 19 jaar vrij. Het vrijkomende deel komt boven de vrijstelling uit van op dit moment van 2x34.100 euro. op het mpoment van vrijkomen loopt de hypotheek nog 9 maanden door. Bij het vrijkomen na 20 jaar is de vrijstelling aanzienlijk hoger. Dit is ook altijd natuurlijk de bedoeling geweest. Volgenss mijn bank (ING) is hier niets aan te doen. Weet iemand een oplossing? Reactie infoteur, 31-10-2010
Op zich is de regeling goed dichtgetimmerd. U mag de looptijd niet verlengen en de premie moet binnen de bandbreedte blijven. De vraag is overigens waarom de polis later is afgegeven. Is dit te wijten geweest aan de verzekeraar, dan zult u de oplossing daar moeten zoeken.

Leon Canisius, 17-09-2008 09:51 #1
T.a.v. de KEW: stel na 7 jaar wil ik mijn woning verkopen en wil ik gaan huren. Ik verkoop, stop de KEW en los de hypotheekschuld af, gedeeltelijk uit de verkoopopbrengst en gedeeltelijk uit de opgebouwde waarde in de KEW. Klopt deze redenering? Geldt de fiscale vrijstelling van de KEW ook in dit geval? Zo nee, wat dan? Reactie infoteur, 17-09-2008
Geachte heer Canisius,

Beeindigen van de verzekering naar 7 jaar betekent in principe afrekenen met de fiscus. Of dat ook een probleem oplevert, hangt af van de afkoopwaarde. Kort door de bocht: als de afkoopwaarde hoger is dan de som van de betaalde premies, dan dient u het verschil als inkomen in box 1 aan te geven. Is de uitkering lager, dan hoeft u niets bij te tellen. Wel verspeelt u een deel van uw kapitaalvrijstelling in box 1. Of dat erg is, weet ik niet. Wilt u meer weten, dan zou u contact op kunnen nemen met een adviseur, bijvoorbeeld via www.hypotheekadviseur.nl en een afspraak maken met de adviseur bij u in de buurt.

Hypotheekinfo

Infoteur: Hypotheekinfo
Laatste update: 19-09-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Banksparen
Reacties: 6
Schrijf mee!