InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrek ziektekosten 2009: lage inkomens vrij snel teruggave

Aftrek ziektekosten 2009: lage inkomens vrij snel teruggave

Aftrek ziektekosten 2009: lage inkomens vrij snel teruggave In 2008 heeft de regering besloten dat zowel mensen met een hoog als mensen met een laag inkomen van de aftrekpost ziektekosten profiteerden. In 2009 is dat een heel ander verhaal. Mensen die weinig inkomen hebben, komen al vrij snel in aanmerking voor teruggave ziektekosten. Mmiddeninkomens moeten flink wat kosten maken om in aanmerking te komen voor de aftrek ziektekosten. En hogere inkomens? Zij halen de drempel aftrek ziektekosten bijna niet.

Veel ziektekosten in 2009 niet meer aftrekbaar

In 2009 zijn heel veel kosten niet langer aftrekbaar voor de belasting. Premies konden al niet meer worden meegenomen in de vermindering van de belasting, maar ook vervallen zijn de vast bedragen voor
 • Ouderdom
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Chronische ziekte

Geen ziekteaftrek, maar wel tegemoetkoming in de kosten

Mensen die voorheen een vast bedrag konden aftrekken voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en chronische ziekte kunnen nu via andere instanties automatisch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Zij lopen uiteen van 150 euro tot 500 euro per jaar voor chronisch zieken en 350 euro voor arbeidsongeschikten die een uitkering van het UWV krijgen.

Arbeidsongeschikten zonder uitkering

Mensen die arbeidsongeschikt zijn, maar geen uitkering krijgen (bijvoorbeeld huisvrouwen die terwijl zij thuis voor de kinderen zorgden arbeidsongeschikt werden) krijgen nu geen enkel bedrag meer. Zij krijgen ook geen jaarlijkse compensatie en vaste aftrek van de belasting. Die is namelijk voor alle arbeidsongeschikten komen te vervallen.

Arbeidsongeschikten en chronisch zieken: 350 euro netto

Mensen die wel een uitkering hebben en arbeidsongeschikt zijn krijgen elk jaar tussen juli en september 350 euro netto. Dit bedrag wordt door het UWV uitbetaald. Mensen die een uitkering hebben van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) die chronisch ziek zijn, krijgen pas aan het einde van het jaar deze uitkering.
Meer informatie over de nieuwe Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten is te vinden op: Ministerie van WVS

Wanneer is ziektekostenaftrek zinnig?

Ziektekostenaftrek is in 2009 vooral zinnig als iemand chronisch ziek is of gehandicapt en waarvoor veel kosten worden gemaakt die niet worden vergoed. Dat geldt dus voor heel veel ouderen, die een eigen bijdrage betalen voor medicijnen of een dieet volgen. Maar ook voor de aanschaf van:
 • Gehoorapparaat
 • Orthopedische schoenen
 • Steunkousen
 • Brailleapparaat

Bril of contactlenzen: niet meer aftrekbaar

Kosten van bril of contactlenzen zij niet meer aftrekbaar. Zij worden in de wet kosten ter ondersteuning van het gezichtvermogen genoemd.

Specifieke zorgkosten

Oudere mensen die in een service- of verzorgingsflat wonen of mensen die in een zorgomgeving leven kunnen de meerkosten van de huurprijs wel invullen en ze benoemen als specifieke zorgkosten. Dat zijn kosten die moeten worden gemaakt omdat de bewoners bij ziekte recht hebben op verpleging of lichamelijk verzorging.

Eigen bijdrage tandarts en orthodontist: aftrekbaar

De eigen bijdrage voor tandarts en orthodontistbezoek blijft in 2009 wel aftrekbaar. Dit geldt voor beugels, kronen, bruggen en andere behandelingen.

Premie ziektekostenverzekering 2009 niet aftrekbaar drempel voor aftrek lager

Overigens zijn de premies voor de ziektekostenverzekering zelf niet meer aftrekbaar. Daardoor is de drempel om voor teruggave in aanmerking te komen aanzienlijk naar beneden gegaan. Tot een inkomen van 38.000 euro is de drempel 1,65 procent van het totale inkomen uit box 1, 2 en 2.
Mensen die een inkomen hebben dat in 2009 boven de 38.000 euro uitkwam moeten eerst aan een drempel voldoen. Die is voor dat inkomen 627 euro. Pas wie meer dan 627 euro kosten heeft gemaakt kan in aanmerking komen voor teruggave van de ziektekosten.

Lage inkomens: nauwelijks een drempel voor teruggave ziektekosten

Mensen die een inkomen hebben dat lager is dan 32.127 euro komen wel snel in aanmerking voor teruggave ziektekosten. Voor hen geldt namelijk een speciale regeling. Zij mogen een deel van de specifieke kosten verhogen met 113 procent. Een kostenpost die normaal gesproken 400 euro kost, levert dan een bedrag op van 852 euro. De drempel van 520 euro gaat daar dan wel vanaf, maar het levert altijd nog een aftrek op van 332 euro (bijna net zoveel als de werkelijk gemaakte kosten van de aftrekpost). Dit betekent dus dat lage inkomens bijna geen drempel meer hebben en zelfs geld kan opleveren. Iemand met aftrekposten van 800 euro komt met de 113 procent uit op 1704 euro. Daar gaat dan de drempel van 520 euro (1,65 procent) vanaf, maar dan blijft een aftrekbaar bedrag over van 1184 euro. Dit is dus hoger dan het echte bedrag van de kosten. Lager inkomens krijgen wel minder terug dan hogere inkomens, omdat zij in een lager tarief vallen.

113 procentregeling ziektekosten lagere inkomens

De verhoging van de 113 procent geldt niet voor:
 • Uitgaven voor geneeskundige hulp
 • Reiskosten ziekenbezoek

Wie kan ziektekosten aftrekken:

Ziektekosten zijn aftrekbaar voor:
 1. De persoon zelf en zijn of haar fiscale partner
 2. Voor de kinderen en die van de partner jonger dan 27 jaar
 3. Voor tot een huishouden behorende ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder
 4. Voor zorgafhankelijke ouders, broers of zussen die bij iemand inwonen

Wat zijn aftrekbare ziektekosten:

 • Geneeskundige hulp zoals tandarts en specialist
 • Heelkundige hulp zoals fysiotherapie, acupunctuur, revalidatie, homeopathie op voorschrift arts
 • Voorgeschreven (homeopathische) geneesmiddelen
 • Kosten inentingen
 • Hulpmiddelen voor lopen en horen, maar niet voor de ogen
 • Kosten van voorgeschreven dieet (vast bedragen)
 • Extra kleding en beddengoed voor chronisch zieken
 • Vervoer van zieke of invalide
 • Reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek
 • Extra particuliere gezins- of huishoudelijke hulp of hulp bij ziekte of invaliditeit (wel een drempel)
 • Deel van de geneeskundige hulp in de prijs bij een verblijf in verpleeg- of zorginstelling
 • Kosten woningaanpassingen (zijn voorwaarden aanverbonden)

Niet aftrekbare ziektekosten

 1. Premies basisverzekering ziektekosten
 2. Premies aanvullende ziektekostenverzekeringen
 3. Inkomensafhankelijke bijdrage, ingehouden op loon of betaald op aanslag
 4. Kosten van verplichte of vrijwillig eigen risico zorgverzekering
 5. Vast bedrag huisapotheek
 6. Uitgaven voor brillen, contactlenzen en ooglaseren
 7. Eigen bijdrage AWBZ instelling
 8. Eigen bijdrage verpleeg- of gezinshulp via AWBZ, WMO of persoonsgebonden budget
 9. Vast bedrag ouderdom 65 plussers
 10. Vast bedrag arbeidsongeschiktheid
 11. Vast bedrag chronisch zieken
 12. Uitgaven voor bevalling, adoptie en overlijden

Bedragen en drempels voor aftrek ziektekosten en specifieke zorgkosten

Voor alleenstaanden:

 • Mensen die niet meer dan 7152 euro inkomen per jaar hebben, moeten rekening houden met een drempel van 118 euro.
 • Tussen de 7152 en 38.000 euro is de drempel 1,65 procent van het drempelinkomen. Dit is het verzamelinkomen voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten
 • Bij meer dan 38.000 euro is de drempel 627 euro plus 5,75 procent van het bedrag boven die 38.000 euro

Voor fiscale partners

 1. De drempel bij een inkomen van niet meer dan 14.304 euro is voor fiscale partners 236 euro.
 2. Tussen de 14.304 en 38.000 euro is dat 1,65 procent van het drempelinkomen
 3. Fiscale partners die meer dan 38.000 euro jaarinkomen hebben, rekenen met een drempel van 627 euro en daarboven op nog 5,75 procent van het meerdere boven die 38.000 euro

Digitale aangifte: programma rekent uit of er teruggave volgt

Mensen die hun aangifte digitaal doen kunnen al snel zien of ze daardoor een teruggave krijgen. Het aangifteprogramma rekent het uit en de persoon die de belastingaangifte doet of laat doen hoeft alleen de kosten in te geven.

Lees verder

© 2010 - 2018 Singalees, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De TBU regeling, wat is dat?De TBU regeling, wat is dat?De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven is een tegemoetkoming voor mensen met hoge ziektekosten en een laag ink…
Aftrekposten belastingaangifte 2011Aftrekposten belastingaangifte 2011In dit artikel: de aftrekposten voor de belastingaangifte in 2011. Wat is er veranderd ten opzichte van 2010?
Aftrek specifieke zorgkosten 2011 inkomstenbelastingAftrek specifieke zorgkosten 2011 inkomstenbelastingIeder jaar bij het invullen van je aangifte is het weer de vraag wat je aan aftrekposten hebt. Inmiddels heeft de wetgev…
Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!De aftrekpost buitengewone uitgaven verdwijnt. Neem nu maatregelen en profiteer van de regelingen en aftrekposten die no…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2017 en 2018. U hebt bijv…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stux, Pixabay
 • Leeuwarder Courant
 • Belastingdienst
 • Ministerie van VWS

Reageer op het artikel "Aftrek ziektekosten 2009: lage inkomens vrij snel teruggave"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Singalees
Laatste update: 27-02-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Zorgverzekeringen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!