InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrek kosten van levensonderhoud kinderen

Aftrek kosten van levensonderhoud kinderen

Voor wie belastingaangifte doet zijn er tal van aftrekmogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat de kosten voor levensonderhoud van uw kind soms aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek. Als levensonderhoud gelden kosten van zaken zoals kleding en voeding. Of u voor een dergelijke aftrek in aanmerking komt hangt af van een aantal voorwaarden.In dit artikel vind u de voorwaarden en de bedragen welke u als aftrekpost kunt opvoeren.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen

Per kalenderkwartaal wordt bepaald of u in aanmerking komt voor aftrek van de kosten van levensonderhoud. aan het begin van elk kwartaal wordt opnieuw bekeken of u aan de vereiste voorwaarden voldoet. Zodra de omstandigheden in de loop van het kwartaal wijzigen, hoeft u daar in het daar op volgende kwartaal pas rekening mee te houden. In de tabel onderaan dit artikel vind u de vaste bedragen die u per kwartaal mag aftrekken

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Uw kind kon in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien.
  • Uw kind was aan het begin van het kwartaal jonger dan 30 jaar.
  • Uw kind had in dat kwartaal geen recht op studiefinanciering, een tegemoetkoming in de studiekosten of recht op een vergelijkbare (buitenlandse) regeling.
  • In dat kwartaal had niemand in uw huishouden voor dit kind recht op kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering.
  • Uw uitgaven waren voor dit kind in dat kwartaal minimaal € 386. Als u een fiscale partner had, dan mag u de uitgaven van uw fiscale partner meetellen.

Welke uitgaven vallen niet onder de regeling:
  • uitgaven voor een auto, huis, huwelijksuitzet of bijdrage op de spaarrekening;
  • uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven kunnen onder de buitengewone uitgaven vallen;
  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapte kinderen van 27 jaar of ouder die doorgaans in een AWBZ-instelling verblijven. Deze uitgaven kunnen wellicht onder uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten worden afgetrokken.

Indien u door bijzondere omstandigheden geen kinderbijslag ontvangt

Indien u wel recht had op kinderbijslag maar deze niet hebt ontvangen, dan kunt u onder de volgende voorwaarden toch in aanmerking komen voor aftrek :
  • U kon bijvoorbeeld door scheiding uw recht op kinderbijslag niet benutten. In ieder geval geldt wel dat u geen gezamenlijke huishouding gevoerd mag hebben met de persoon die het recht op kinderbijslag wel kon benutten.
  • U en uw partner hebben een bewijs van vrijstelling als gemoedsbezwaarde.

U had een fiscale partner

Als u een fiscale partner had, telt u de aftrekbare bedragen voor het levensonderhoud die door u of uw fiscale partner zijn betaald bij elkaar. Samen mag dit uiteraard totaal nooit meer dan een maal het vaste bedrag per kind zijn. U kunt het bedrag verdelen zoals u dat wilt, zolang het totaal maar 100% is. E.e.a. geldt alleen indien u gedurende het hele jaar 2006 een fiscale partner had.

U had geen fiscale partner

Indien u geen fiscale partner had, berekent u alleen de aftrekbare bedragen waar u zelf recht op heeft. Dit geldt ook indien u gedurende een deel van het jaar een fiscale partner had en er niet voor koos om het gehele jaar als elkaars fiscale partner te worden aangemerkt. Mocht u beiden aan de voorwaarden voor aftrek voldoen en u wilt beiden een bedrag aftrekken, dan moet u ieder de helft van het bedrag aftrekken.

Aftrekbare bedragen

In de onderstaande tabel vind u de vaste kwartaalbedragen van uitgaven voor levensonderhoud die u per kwartaal per kind mag aftrekken.

Leeftijd kind
aan het begin van kwartaalOnderhoudskostenAftrekbaar
jonger dan 6 jaar minimaal € 386 per kwartaal € 270
van 6 tot 12 jaar Idem€ 330
van 12 tot 18 jaar Idem€ 399
van 18 tot 30 jaar Idem€ 330
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de
totale kosten én minimaal
€ 660 per kwartaal
€ 660
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de
totale kosten én minimaal
€ 990 per kwartaal
€ 990

Lees verder

© 2007 - 2017 Cazimirencaron, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013De aftrekpost levensonderhoud kind 2013 kan een interessante aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013 of…
Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Bekijk of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind in 2012 en hoeveel aftrek dat is. Nu kan…
Aftrekpost levensonderhoud van kinderenAftrekpost levensonderhoud van kinderenWanneer u een kind heeft wat niet voldoende inkomen of vermogen heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien mag e…
Belasting besparen - aangifte inkomstenbelasting 2011Belasting besparen - aangifte inkomstenbelasting 2011Iedereen wil het graag, maar de vraag is hoe. Waar zitten de mogelijkheden en wat is slim? In dit artikel komen een aant…
Belastingdienst & tarieven vanaf 2008 & levensonderhoud kindBelastingdienst & tarieven vanaf 2008 & levensonderhoud kindDe tarieven voor de belastingen zijn gewijzigd. Dat heeft voor u ook gevolgen als u gebruik maakt van de regeling aftrek…

Reageer op het artikel "Aftrek kosten van levensonderhoud kinderen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Dejong, 13-06-2016 15:29 #58
Waar kan ik meer informatie vinden over wat financieel wel en niet ingehouden wordt en wat ik mag aftrekken van de belastingdienst? Mijn kind wordt 18, zit nog op de Middelbare school en heeft een zaterdagbaantje/vakantiewerk. Ik ontvang geen toeslagen meer, behalve huurtoeslag (ben afgekeurd, dus kom rond van een minimum) maar moet nog wel in de kosten van levensonderhoud voorzien. En wordt het geld wat mijn dochter verdient ingehouden (deels) op de huurtoeslag? De kosten voor school betaalt mijn dochter van haar zaterdagbaantje, evenals kleding maar dan moeten er nog overige dingen betaald worden en haar salaris niet niet toereikend, mijn inkomen ook niet.

M. Govers, 21-03-2016 18:52 #57
L.s
Ik heb een verstandelijk gehandicapte dochter van 27 jaar oud zij woont in een huis van Philadelphia en heeft een wajong uitkering naar mijn idee komt zij voor deze regeling in aanmerking voor de aangifte van het jaar 2015. Is deze veronderstelling juist?

Jcm Knijpsta, 20-04-2015 21:32 #56
Mijn jongste dochter geb:11_11_1998 is rond haar 9e jaar bij vader geplaatst, en sinds die tijd komt ze de weekends vrij, zat zond en alle vakanties bij mij.Maar ik heb zelf ADHD en nog meerdere klachten waardoor ik een alleenstaande uitkering van de uwv heb.Ik heb bewindvoerder en krijg week geld maar dat is bestemd voor mij en mijn dieren.Maar omdat ik toch een deeltje van de kosten draagt en ook nog de uitvaartverzekering voor haar betaal en ook hier kleren moet hebben. Voor haar en de verzorgings producten t en en het douchen en eten betaal als zij hier is en deels van de vervoerskosten betaal, schiet ik er zelf bij in en heb vaak voor mezelf geen eten de rest vd week en dit gaat al zó n 7 tot 8 jaar zoeken zou heel graag wat ademen willen hebben en de mogelijkheid om zelf ook eens gezond te kunnen eten ipv 4dagen van de week niets.Mijn vraag is is er nu helemaal niets waar ik recht op heb een vergoeding voor de onkosten want ik vind het allemaal erg oneerlijk.vriendelijke groetjes van Jacqueline Knijpstra

G. van Dijk, 25-05-2014 09:30 #55
Mijn zoon woonde in 2011 in Cambodja om ontwikkelingswerk te doen. Ik heb in dat jaar mede in zijn levensonderhoud voorzien en dienovereenkomstig aftrek op levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar toegepast.

De belastingdienst wijst mijn aftrek op levensonderhoud van mijn zoon nu af op grond van artikel 6.14 lid 1 b omdat hij in Cambodja woont en er geen verdrag inzake sociale zekerheid met Cambodja is afgesloten.
1. Begrijp ik het goed dat dit gebaseerd is op het feit dat de regeling alleen van toepassing is als het kind in principe (ongeacht zijn leeftijd?) recht op kinderbijslag zou hebben?
2. Dat hij geen recht op kinderbijslag heeft omdat hij in een land woont waar geen verdrag mee is afgesloten?
3. Zo ja, kan er ontheffing komen op grond van artikel 7b 4 a vanwege werkzaamheden in het algemeen belang?

Met andere woorden: is er een mogelijkheid om dit besluit aan te vechten en zo ja kunt u mij aangeven wat ik dan het beste kan doen? Ter informatie: ik ben een leek op dit gebied en ben op zoek naar goed advies.

P., 30-11-2013 09:15 #54
Ik heb drie vragen. Wie kan mij hier een duidelijk antwoord op geven?
Ik heb een verzoek om aanvullende informatie gekregen om over het jaar 2011 aan te tonen dat ik recht heb op de aftrekpost 'kosten levensonderhoud voor kinderen'. Het betreft mijn zoon, ingeschreven op het woonadres van mijn ex-man. Ik ontvang geen kinderbijslag voor hem en krijg/betaal ook geen alimentatie. Wij hebben co-ouderschap.
1. Heb ik recht op de aftrekpost?
2. Hoe toon ik dit aan? Ik heb uiteraard geen enkele bon uit 2011 bewaard…
Mijn dochter staat op mijn adres ingeschreven. Ik ontvang kinderbijslag voor haar en krijg geen alimentatie. Ook hier geldt co-ouderschap. Hierdoor heb ik recht op de alleenstaande ouderkorting.
3. Mag je zowel de alleenstaande ouderkorting opgeven (voor mijn ene kind) en de aftrek 'kosten voor levensonderhoud' voor mijn andere kind?

Voor het hele jaar geldt dat ik geen fiscale partner had.

Alvast bedankt!

M. Conde, 24-01-2013 13:36 #53
Mijn 2 dochters wonen na scheiding bij mijn ex in Afrika. Ik betaal de studiekosten, huur gas en elektra. Vanuit Nederland heb ik recht op enige aftrek bijzondere kosten, krijg niks vergoed heb ik ook recht op kind gebonden budget?/

John, 21-12-2012 11:24 #52
Mijn zoon is geboren op 25-07-2012 in Indonesië, heb 800 euro overgemaakt voor levensonderhoud. Heb ik dan recht op aftrek?

Martin, 27-11-2012 07:39 #51
Heb al 3 jaar mijn dochter van (nu) 16 jaar bij mij wonen, de moeder betaalt geen enkele cent en/of alimentatie. Hoe zit dat fiscaal, waar heb ik eventueel recht op? Ik en mijn partner werken beide full time.

Kewal, 04-10-2012 12:59 #50
Mijn zoon lijdt aan een ernstige vorm van slaapstoornis, waardoor hij niet naar een normale school kan gaan, omdat de slaapstoornis zonder bijzondere coaching zijn functioneren heeft beperkt op een normaal middelbare school. Nu gaat hij naar een particulier school vanwege zijn "geestelijke" en ernstige psychosomatische klachten als gevolg van de slaapstoornis en waar hij dan extra begeleiding krijgt vanwege zijn gebreken, zijn wij gewezen op een particuliere school Hte luzac college. Deze kosten bedragen ca. 17.000 euro pj. Zijn deze kosten voor de ouder aftrekbaar van de belasting in 2012 als bijzondere kosten of onder een andere aftrek. Kind is 16 jr. en krijgt wel kinderbijslag. Woont gewoon thuis, maar zit van 9.00 tot 17.00 op school om ouders dan te ontlasten van de zorgen, zodat het kind zich aangepast onderwijs kan volgen.
Graag wil ik dit zsm weten ivm de komende aanmelding.
alvast bedankt.

Fransj, 28-06-2012 11:14 #49
Klopt het dat de belastingaftrek "kosten levensonderhoud kinderen" per 1 januari 2012 uitsluitend nog maar geldt voor kinderen tot 21 jaar?

Vanderheyden, 08-06-2012 13:18 #48
Mijn zoon is 23 en studeert nog. Sinds april 2011 ben ik feitelijk gescheiden. Van april tot en met december heb ik 9 x 400 EUR betaald als tussenkomst in levensonderhoud op een rekening beheerd door mijn ex echtgenote. Moet mijn zoon de 3600, 00 EUR als inkomsten aangeven in zijn aangifte?
Dank

David, 23-04-2012 12:51 #47
Ik betaal geen alimentatie (maar wel mijn huur en de volledige hypotheek) en in de voorlopige beschikking is bepaald door de rechtbank dat de kosten voor levensonderhoud op 50 euro per kind is gezet. Ik heb 3 kinderen. Kan ik per jaar 1800 euro opvoeren als persoongebonden aftrek. Werkt dit zo?

Timco Kisjes, 06-04-2012 15:05 #46
Ik betaal € 455 per maand alimentatie voor mijn 2 kinderen (leeftijd 6 en 9). Zij komen elke 2 weken een lang weekend. Welke vergoeding is terug te vragen via de belastingdienst. Kinderalimentatie is namelijk niet aftrekbaar, partneralimentatie wel maar dat betaal ik niet. In mijn alimentatieberekening staat tevens dat ik een bedrag van € 75 euro per maand kan terugvorderen, daar is de berekening ook op gebaseerd. Wat is nu precies aftrekbaar en welke kosten per dag per kind mag ik aftrekken?

Dennis Smit, 26-03-2012 16:35 #45
Ik betaal 600 euro per maand alimentatie voor mijn 3 zonen. De kids komen elke 2 weken een lang weekend. Via mijn advocaat had ik ook gehoord dat er een kleine vergoeding terug te vragen is via de belasting. Praten we hier dan over het levensonderhoud? Kan me niet voorstellen dat ik per kwartaal zoveel aan mijn kinderen kwijt ben en moet ik dit dan verantwoorden aan de belastingdienst?

Wieger de Vriesw, 15-03-2012 00:49 #44
Ik betaal 235 euro per maand alimentatie voor mijn zoon van 5 die bij zijn moeder woont en die ook de kinderbijslag krijgt. In de berekening van de alimentatie die ik betaal is een bedrag van 35 euro meegerekend die ik elke maand terug kan vragen. Ik lees op de site van de belastingdienst dat alimentatie niet aftrekbaar is maar levensonderhoud wel. Hoe kan ik die 35 euro per maand terugvragen?

J. Schaap, 07-03-2012 10:11 #43
Mijn dochter van 30j, heeft de laatste jaren wat problemen gehad met haar inkomen en is hierdoor in de problemen geraakt, oa deurwaarders het niet kunnen betalen van diverse rekening, huur, gas licht, water, enz, ze was in zee gegaan met een hulpverlener, maar die maakte het alleen maar erger, ze is toen pas bij ons op de stoep gekomen, wij hebben haar geholpen door al haar schulden gevaceerd te betalen +/_ 14000 Wat kan ik opvoeren? ik kan nu geen extra aflossing doen op mijn hypotheek, wat mij maandelijkse bedrag hoger houdt!

R. Jacobs, 21-02-2012 12:02 #42
Mijn zoon doet een particuliere opleidng, geen stufi oid. Hij heeft een klein, niet noemenswaardig, Zijn deze studiekosten op de een of andere manier fisc aftrekbaar?

Chris, 19-02-2012 13:02 #41
Ik betaal 600 alimentatie per maand en ik krijg 113 euro per maand terug van de belasting dienst.terwijl ier hele andere bedragen staan in het tabel hier boven hoeveel aftrekbaar is!?
wie kan mij dit uitleggeg? groeten

Ingrid, 04-02-2012 11:52 #40
Mijn man betaald 376 aan alimentatie voor zijn kinderen per maand. Dit is niet meer aftrekbaar, maar wel andere kosten zie ik. Kun je voeding e.d. voor de momenten dat ze bij ons zijn aftrekken? Dit is voor alle kinderen bij elkaar zo'n 300 per maand.
Hoe zou ik eventueel kosten kunnen aftrekken?

Claudia, 18-01-2012 11:37 #39
Mijn dochter heeft een indicatie gekregen voor speciaal basisonderwijs, maar we hebben een afwijzing gekregen van de gemeente voor leerlingenvervoer (ze is 4). Kunnen we de kosten voor het vervoer van ons kind (via speciale taxi-vervoer) van de belasting aftrekken. Ze heeft geen lichamelijke handicaps.

John Broer, 19-11-2011 12:54 #38
Ik heb zojuist een brief van de belastingdienst gehad dat ik moet aantonen dat ik kosten heb aan het levensonderhoud van mijn kinderen.
Mijn ex-vrouw krijgt de kinderbijslag. Ik betaal alimentatie. Die kan ik toch als bijdrage Levensonderhoud aftrekken? Bij kopje Alimentatie staat n.l. dat kinderalimentatie niet aftrekbaar is maar ondervoorwaarden wel kosten voor levensonderhoud.
Ik vind het vaag. Wie kan mij een eenduidig antwoord geven?

Met vriendelijke groet,

John.

P. Broeckx, 18-11-2011 14:09 #37
Mijn zoon van 26 studeert in Tilburg en woont thuis. I.v.m. een te lange studieduur is de reguliere studiebeurs beëindigd. Wel heeft hij via IB groep een lening lopen. Hiernaast heeft hij sporadisch een parttime baantje. Wij betalen elke maand minstens € 250,00 voor zijn kosten van levensonderhoud. Zijn deze kosten nog steeds aftrekbaar in 2012 (!) voor de belasting?

Christine, 18-10-2011 18:39 #36
Wij zijn gescheiden. Ik betaal 500 kinderalimenatie. Mijn vrouw heeft geen draagkracht.
Mijn zoon van 16 krijgt geen studiefinanciering en mijn vrouw krijgt de kinderbijslag voor hem omdat mijn zoon bij mijn vrouw woont. Kom ik in aanmerking voor aftrek kosten levensonderhoud kinderen?

Fatima, 09-09-2011 14:28 #35
Door allerlei omstandigheden, woont mijn dochter van 18 bij famillie. Vorig jaar was zij uitgeloot en had zij geen recht op studiefinanciering en ook geen kinderbijslag. Zij had wel een klein baantje en daarnaast betaalde ik voor haar levensonderhoud. Sinds september dit jaar is zij weer aan het studeren en krijgt zij studiefinanciering. Kan ik voor afgelopen jaar, de kosten terugvragen van de belastingdienst?

Adele, 20-08-2011 06:54 #34
Mijn zoon van 15 moet vanwege schoolkeuze (deze school is niet in de woonplaats) een trein jaar abonnenment van 1453 hebben.
Is dit aftrekbaar van de belasting?
mvrgr

Carin, 28-07-2011 21:40 #33
Onze dochter gaat op kamers wonen en een vooropleiding doen aan het conservatorium. Ontvangt geen studiefinanciering. Hebben wij recht op aftrek kosten levensonderhoud, wat valt daar dan precies onder, hoeveel mag haar eigen inkomen zijn, valt de opleidingskosten hier ook onder?
mvr groet

Anneloes, 31-05-2011 22:22 #32
Mijn dochter van 7 zit in een leonardoklas voor hoogbegaafden op advies van kinderpsycholoog. Wij krijgen geen vergoeding van de gemeente voor leerlingenvervoer. Zijn de reiskosten aftrekbaar? (ca. 13500 km per jaar)

Oudshoorn, 22-05-2011 12:48 #31
Kan ik de reiskosten van mijn 16 jarige zoon aftrekken van belasting €2200,00 per jaar?

De Klerk, 12-03-2011 15:42 #30
Welke kosten vallen precies onder kosten van "levensonderhoud kind"?

Lanneke, 11-03-2011 12:37 #29
Geachte mevrouw/mevrouw,
Ik heb een zoon van 21 jaar en een dochter van 19 jaar. Ik woon alleen. Zij gaan allebei in sept 2011 een universitaire studie beginnen. Ze zijn beiden uitwonend, en werken zich 3 slagen in de rondte om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ik heb nauwelijks aftrekposten, wel eigen huis maar ook partneralimentatie. Betekent dit artikel dat, wanneer ik hen sponsor per kwartaal, dit dan minimaal 990 E per kind per kwartaal moet zijn, om voor aftrek in aanmerking te komen? Ik verdien ongeveer 2100E netto per maand, dus dat zou een behoorlijk aanslag op mijn budget zijn. Ik hoor graag van u!
Met vriendelijke groet,
Lanneke

Harrie Ploegstra, 06-03-2011 14:40 #28
Mijn zoon van 26 studeert in Groningen en is uitwonend. Ivm te lange studieduur is de reguliere studiebeurs beëindigd. Wel heeft hij via IB groep een lening. Hiernaast heeft hij een part/time baantje. Wij betalen elke maand € 234,00 voor zijn kosten van levensonderhoud. Zijn deze kosten ook aftrekbaar voor de belasting.

E. P. Huigens, 20-01-2011 11:58 #27
Mijn zoon is al vanaf 2002 werkloos en ouder dan 30 jaar. Heb sinds mijn pensionering in 2002 zo'n? 1000,-- netto moeten inleveren, maar krijg toch voor levensonderhoud van mijn zoon geen stuiver.
Sinds wanneer is iemand van boven de dertig goedkoper in onderhoud dan iemand van onder die leeftijd?
Wat een ronduit belachelijke wetgeving in ons sociale landje.Bah.
Stad en land aangeschreven, justitie kan hem niet uit huis zetten ondanks gewelddadigheid tegenover ouders, sociale zaken geeft niet thuis, gemeente wil alleen bijzondere bijstand verlenen, maar dat onze schulden oplopen interesseert werkelijk niemand.
Dat ik al twee keer in elkaar ben geslagen betekent toch niet dat de politie hier ook maar iets aan doet, en is blijkbaar geen reden in te grijpen voor de diverse instanties.
Bedankt regering, voetbalfanaten en molesteerders van hulpverleners kunnen snel berecht worden, flessentrekkers zijn ten laste van iemand die meer dan de helft van zijn leven heeft gewerkt zonder de gemeenschap lastig te hebben gevallen om hulp.
Dus zo helpt Nederland zijn onderdanen die nog nooit werkeloos geweest zijn in meer dan veertig jaar en door schuld van anderen in de moeilijkheden zijn geraaakt.

Petras, 07-12-2010 17:49 #26
Mijn zoon is 24 woont nog thuis en is werkloos geraakt, heeft geen recht op ww en tot zijn 27e geen recht op enige vorm van een uitkering. Nu ben ik dus als alleenstaande ouder voor 100% verantwoordelijk voor al zijn onkosten en onderhoud. Ik heb een baan maar verdien echt niet genoeg om twee volwassenen te voorzien in onderhoud en alle kosten. Hij zou volgens de wet nu recht hebben op begeleiding door het uwv om snel weer aan het werk te kunnen gaan, echter doen zij niets… zo kan ik het niet lang meer volhouden en die bijdrage van de belasting krijg je 1 keer per jaar en is echt niet genoeg om een volwassene van te onderhouden. Ik begrijp het allemaal niet meer hoe kun je zo je hoofd nog boven water houden…?

Mary, 07-10-2010 13:09 #25
Welke kosten vallen onder de kosten van levensonderhoud, zijn dat ook de kosten van de inrichting voor hun slaapkamer en uitstapjes die er met het kind gemaakt worden?

Helma, 02-07-2010 13:52 #24
Hierbij een vraag aan u.Mijn zoon van 26 [heeft een lichte geestel beperking] is uit zijn huis gezet wegens finaniele problemen, daar voor heb ik 2 jaar geleden iemand ingeschakeld op zijn pgb toekennig, echter zijn de schulden alleen maar opgelopen, deze persoon heeft het laten gebeuren dat mijn zoon uit huis gezet is, echter werkt hij bij sociale werkplaats en moet een adres hebben anders is hij zijn baan ook nog kwijt, nu heb ik hem sinds 2 weken op mijn adres in geschreven, krijg ik hier problemen mee met belasting, mijn man en ik zijn fiscaal partners en doen elk jaar aangifte.
Hoop dat u mij hier een antwoord in kan verschaffen.
Vriendelijke Groet

Sandra Vermeulen, 24-06-2010 11:43 #23
Het bedrag van 270 euro welke aftrekbaar is, waar wordt dat van afgetrokken? is dat van de te betalen belasting, of wordt dit in mindering gebracht op het jaarinkomen?

Koert, 30-03-2010 12:53 #22
Je hebt wel degelijk recht op aftrek levensonderhoud van de kinderen. Het feit dat er kinderalimentatie staat vermeld in de convenant is niet van belang. Art. 6.13 wet IB.

Chris, 24-02-2010 21:54 #21
Ik betaal 200,- per kind alimentatie pmnd, maar er is mij net verteld dat ik geen recht heb op de aftrek van levensonderhoud van kinderen onder de 30 jaar.omdat er kinder alimentatie in mn papieren van de scheiding staat en geen levensonderhoud""""… weet iemand hoe dat zit… ik weet t niet meer de ene x zeggen ze bij de belastingdienst meneer u heeft er recht op.en vandaag weer niet… mn ex partner krijgt alles kbs, enz.mn kinderen zij n 9,6, en 4… groeten chris

Wim, 14-02-2010 22:17 #20
De vader van mijn vriendin woont 130 km van ons huis. De kinderen brengen we elke 2 weken naar hun vader. Mijn vriendin krijgt geen alimentatie voor haar 3 kinderen omdat hun vader dit niet heeft. Kunnen wij nu reiskosten voor het halen en brengen van de kinderen aftrekken bij "Aftrek kosten van levensonderhoud kinderen"?

Sjef, 14-12-2009 21:28 #19
Wat mij als co-ouder inmiddels in fiscale zin ook wel duidelijk is geworden dat de kwestie van het levensonderhoud bij studerende kinderen na vele jaren nog voor onaangename verrassingen zorgt.

De wet op de studiefinanciering geeft o.b.v. de verzamelinkomens van beide ouders voor het kind recht op al dan niet studiefinanciering of een indicatie voor een vrijwillige bijdrage in de studiekosten.

De wet op de studiefinanciering maakt dus gebruik van de fiscus in deze.

Daarbij gaat die wet op de studiefinanciering correct om met de specifieke situatie van gescheiden ouders en ziet dus fiscaal 2 verzamelinkomens.

De belastingwet is vervolgens niet wederkerig. Want bij de voorwaarden voor aftrek van kosten voor levensonderhoud voor studerende kinderen is de ontbindende factor die van het ontvangen van studiefinanciering, hoe minimaal ook.

In sommige gevallen en ik spreek hier als ervaringsdeskundige, kan het zo zijn, dat dan het kind op grond van het verzamelinkomen van een van de ouders studiefinanciering ontvangt. En op grond van het verzamelinkomen van de andere (co-)ouder geen studiefinanciering ontvangt, maar wel een bijdrage mag ontvangen. Wat zo?n ouder dus ook in veel gevallen zal doen.

Daarnaast zal zo?n co-ouder ook nog kinderalimentatie betalen tot 21 jaar op grond van een echtscheidingsconvenant.

Omdat het kind dus studiefinanciering ontvangt, heeft de bijdragende ouder in kindalimentatie en in studiefinanciering in een keer geen recht op aftrek van kosten voor levensonderhoud.

Ik hoef u niet uit te leggen, wat dat netto per maand betekent.

Deze onbillijkheid als gevolg van de asymmetrie in toepassing van 2 wetten probeer ik al aan te kaarten bij de verschillende instanties.

Ik ben benieuwd wat ervaringen of berichten hierover zijn.

Ronald Hoff, 01-12-2009 17:15 #18
Goedemiddag. vorig jaar zijn wij gescheiden(co-ouderschap). Onze zoon 15 jr woont bij mij, onze dochter 12 jr bij mijn ex. Mijn ex staat bij de SVB als aanvraagster geregistreerd, ik ontvang direkt van SVB de kinderbijslag van onze zoon. Mijn ex die van onze dochter. Maandelijks betaal ik ongeveer? 230 op een aparte e/o rekening tbv kosten kinderen (sporten, schoolmaterialen ed) Mijn ex betaalt ongeveel? 160 maandelijks op deze rekening. wat kan ik straks op de aangifte opvoeren? En mijn ex? In die? 230 zitten geen huisvestingskosten, voeding en verzorging als mijn dochter bij mij komt, dat betaal ik daarnaast van het huishoudgeld. Hetzelfde verhaal geldt voor mijn ex, maar dan omgekeerd als onze zoon bij haar verblijft. Graag uw deskundig advies? Vriendelijke groet, Ronald Hoff

Peter, 21-11-2009 14:42 #17
Wij hebben een dochter van 7 jaar. Zij is hoogbegaafd en heeft hier extra begeleiding voor nodig. Zijn de kosten die dit met zich mee brengt aftrekbaar?

Alberto, 26-10-2009 21:24 #16
Misschien heb ik een stomme vraag, echter wil hem toch graag stellen. Onze dochter is in juni geboren, maar wij kregen pas vanaf 4e kwartaal (oktober 2009) kinderbijslag. Kunnen wij dan over de maanden ervoor, tijdvak 18-6 t/m 30/9 deze kosten aftrekken.

Het lijkt mij dat zij niet zelf in haar levensonderhoud kon voorzien en aan alle andere criteria word ook voldaan. Ik hoop snel wat van iemand te horen.

John Bes, 01-09-2009 12:11 #15
Geachte hr/mevr
mijn zoon is bijna 19
hij woont bij zijn moeder
bijde zijn wij hertrouwd
mijn zoon werkt niet zegt dat hij geen uitkering krijgt en zit niet op school
moet ik dan evensgoed een bijdrage voor levensonderhoud betalen zo ja hoeveel
op dit moment betaal ik 230 per maand
vind dit erg veel
de alimentatie betaling is nog door gegaan vanwege de problemen die ontstonden nadat ik zij dat ik zou stoppen met betalen toen hij 18 werd
en geen problemen wilde
wat kan ik doen
bvd john bes

Max, 24-03-2009 12:23 #14
Mijn kind heeft in heel 2008 geen recht op studiefinanciering, een tegemoetkoming in de studiekosten of recht op een vergelijkbare (buitenlandse) regeling. Zij is 26 jaar en volgt een voltijdstudie aan de universiteit. Ik voorzie in geheel haar levensonderhoud. Vanaf juni 2008 t/m ocktober 2008 heeft zij stage gelopen en kreeg hiervoor een vergoeding per maand van € 250,00. Dat is totaal 1250,00. Vraag: Moet ik met dit bedrag rekening houden bij aftrek levensonderhoud van mijn kind?

Ruud, 11-03-2009 14:36 #13
Mijn 3 kinderen wonen voor het grootste gedeelte bij mijn ex. Maandelijks betaal ik € 250,- per kind aan mijn ex. Daarnaast zijn de kinderen geregeld bij mij. Ook een groot gedeelte van de schoolvakanties. Is het mogelijk om naast het standaard aftrekbaar bedrag meer kosten af te trekken voor levensonderhoud? Zeg maar een bedrag per dag? Naast de € 750,- totaal per maand geef ik dus meer uit voor ze omdat ze frequent bij mij zijn?

Ron van der Kruit, 22-02-2009 13:18 #12
Wat in het volgende geval: ouders gescheiden; kinderen in onderhoud bij moeder; moeder ontvangt kinderbijslag; vader betaalt voor het kind 500 euro allimentatie. Is het bedrag van 500 euro voor vader aftrekbaar?

E. Mos, 21-02-2009 10:58 #11
Ik ben in 1995 gescheiden en betaalde totdat mijn kinderen 18 waren een bedrag aan levensonderhoud aan mijn ex. Vanaf het moment dat ze 18 zijn geworden betaal ik maandelijks een bedrag aan de kinderen zelf. Nu lees ik dat op het moment dat mijn kinderen een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen ik het bedrag wat maandelijks overmaakt wordt naar mijn kinderen niet meer aftrekbaar is als zijnde aftrek kosten levensonderhoud. Is dat zo en zo ja wat wordt ik daar wijzer van?

Cor van Rooijen, 19-02-2009 12:26 #10
Mijn dochter van 8 jaar staat bij de gemeente ingeschreven bij haar moeder, welk volledig de kinderbijslag ontvangt. Om de week verblijft zij de gehele week bij mij, haar vader (co-ouderschap). Ik heb nou recht op de kinderkortingen en alleenstaande ouderaftrek en/of recht op aftrek kosten van levensonderhoud kinderen?

Theo, 01-02-2009 16:02 #9
Geachte, mijn twee oudste kinderen van 13 en 14 jaar gaan beide buiten de gemeente naar het voortgezet onderwijs. Om bij de school te kunnen komen gaan zij met de trein. Mijn vraag is: Kunnen we deze trein / reiskosten aftrekken? Bij voorbaat dank voor de reactie, Met vriendelijke groet, Theo

H. M. van Beek, 25-12-2008 14:09 #8
Mijn zoon van 22 jaar woont nog bij mij (ben alleenstaande) en hij heeft een eigen inkomen van 1000 euro netto, heb ik nog recht op alleenstaande ouderkorting, ik heb werk. Vind het onduidelijk, onderhoudskosten voor mijn zoon. Hoop op een reactie bvd

Daniel, 22-12-2008 12:23 #7
Waarom staat er niet bij of je dit bedrag wel of niet moet vermeningvuldigen met 4?

A. G. A. Jansen, 20-12-2008 11:46 #6
A. Zijn de huurkosten voor de kamer van mijn studerende zoon voor mij aftrekbaar?
b. Hoeveel mag hij bijverdienen als uitwonend student?

J. Op den Brouw, 18-11-2008 16:18 #5
Hoe moet ik dat zien 399 euro per kwartaal, hoe bereken ik bv de reiskosten en de voeding zijn daar standaaard bedragen voor. En hoe zit het met bv een nieuw tennis raket of een nieuwe hengel. Graaag uw reactie.

J. de Haan, 17-07-2008 09:54 #4
Onze dochter studeert en wij hebben recht op aftrek levensonderhoud. Vallen collegegeld en ziektekosten verzekering hier ook onder?

E. Zijp-Klaver, 02-03-2008 15:38 #3
Onze dochter van nu 17 (in mei 18) volgt voortgezet onderwijs in het buitenland. De kosten die wij maken zijn rond de 8500 euro per jaar voor school, levensonderhoud etc. Zij is nog steeds in Nederland ingeschreven en wij ontvangen t/m juni dubbele kinderbijslag voor haar. Dat is maar een fractie van de werkelijk kosten. Kunnen wij nu nog kosten aftrekken?

Cjm Seelen, 11-02-2008 22:19 #2
L.s. Mijn zoon van 17 jaar studeert in Amsterdam en in 2007 heb ik voor hem een OV jaarkaart gekocht van EUR 1445,-. In hoeverre kan ik deze extra reiskosten fiscaal in aftrek brengen? Graag wacht ik op uw reactie, mvg CJM Seelen. Reactie infoteur, 18-02-2008
Deze kosten kunt u niet aftrekken.
Zie ook http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2007/persoonsgebonden_aftrek/persoonsgebonden_aftrek-35.html#P414_34655

Piet, 02-02-2008 08:51 #1
Er staat: Uw kind kon in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien.
Maar nergens wordt door de belastingdienst duidelijk gemaakt waar de grens ligt.
Als mijn inwonend kind ( 21 jaar ) zelf 1000 Eur. netto per maand overhoud, kan zij dan zelf in haar levensonderhoud voorzien? Waarom worden geen duidelijke grenzen aangegeven?

Infoteur: Cazimirencaron
Gepubliceerd: 11-03-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belastingaftrek
Reacties: 58
Schrijf mee!