InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Doorwerkbonus 2012, 2011, 2010 en 2009

Doorwerkbonus 2012, 2011, 2010 en 2009

Doorwerkbonus 2012, 2011, 2010 en 2009 Een nieuw jaar brengt ook nieuwe regelingen, uitkeringen en ook andere belastingtarieven met zich mee. Onder andere een nieuwe heffingskorting: doorwerkbonus, dit vraagt om enige toelichting!

Doorwerkbonus in 2012, 2011, 2010 en 2009

In 2009 is er een nieuwe heffingskorting geïntroduceerd; de doorwerkbonus. De reden van deze nieuwe heffingskorting is om ouderen te stimuleren langer aan het werk te blijven om het komende tekort op de arbeidsmarkt enigszins tegen te gaan. Deze bonus is bedoeld voor werkende mensen in de leeftijd van 61 jaar en ouder met een inkomen uit werk van tenminste € 9.295 en maximaal € 57.166 (In 2010 € 9.041 en maximaal € 55.831). De bestaande arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouderen blijft hiernaast ook nog bestaan, deze kortingen komen alle in mindering op de te betalen inkomstenbelasting. Is er bij de loonadministratie geen rekening mee gehouden dan zal deze korting via een aangifte inkomstenbelasting teruggevorderd kunnen worden.

Overzicht doorwerkbonus 2012

Leeftijd%Maximum 2012
62 jaar1.5%€ 719
63 jaar6%€ 2873
64 jaar8.5%€ 4070
65 jaar2%€ 958
66 jaar2%€ 958
67 jaar en ouder1%€ 479

Overzicht doorwerkbonus 2011, 2010 en 2009

Leeftijd%Maximum 2011Maximum 2010Maximum 2009
62 jaar5%€ 2354€ 2340€ 2296
63 jaar7%€ 3295€ 3276€ 3214
64 jaar10%€ 4708€ 4679€ 4592
65 jaar2%€ 942€ 936€ 918
66 jaar2%€ 942€ 936€ 918
67 jaar en ouder1%€ 471€ 468€ 459

Hoe wordt deze korting nu toegepast?

Voorbeeld a:

Stel dat u 63 jaar wordt in 2009, en u heeft een inkomen uit werk van € 52.000,--. Van het bedrag € 52.000,-- wordt eerst een drempelbedrag afgetrokken, en dat is voor iedereen € 8.860,--, blijft over een bedrag van € 43.140,--. Gezien uw leeftijd geniet u dan maar liefst een kortingspercentage van 7% en dit levert een extra heffingskorting op van € 3.020,-- naast uw arbeidskorting. (52000 minus 8860)x0,07 = € 3020.

Voorbeeld b:

Stel dat u op 1 januari 2009 64 jaar bent en AOW en een klein pensioen zal genieten van in totaal € 17.000,--, daarnaast verdient u nog bij door in het bedrijf van uw vroegere werkgever te werken voor zo'n € 3.600,-- in 2009. Het inkomen uit AOW en pensioen telt niet mee voor de arbeidskorting en doorwerkbonus! Slechts het inkomen uit tegenwoordige arbeid telt mee, in dit geval € 3.600,--. Omdat het drempelbedrag € 8.860,-- hoger is dan de € 3.600,-- heeft u geen recht op de doorwerkbonus, maar dan nog wel arbeidskorting tot een maximum bedrag van € 1.059,--.

Opmerking

Als u op 1 januari 2011 61 jaar bent en dus 62 wordt kijkt u in de tabel bij de leeftijd 62, dit geldt voor heel 2011.
© 2009 - 2017 Maryp, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Doorwerkbonus 2011 & 2012Doorwerkbonus 2011 & 2012Om ervaren krachten aan het werk te houden, is de doorwerkbonus geïntroduceerd. Door de korting die ouderen kunnen krijg…
Algemene heffingskorting 2012Algemene heffingskorting 2012Iedere belastingplichtige in Nederland heeft in 2012 of 2013 recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonhef…
Heffingskortingen 2011 - 2012 (+ bedragen)Heffingskortingen 2011 - 2012 (+ bedragen)Een overzicht van de soorten heffingskortingen voor de inkomstenbelasting + bijbehorende bedragen voor 2011 en 2012 voor…
Arbeidskorting 2012 en 2011 – hoogte en voorwaardenArbeidskorting 2012 en 2011 – hoogte en voorwaardenIn 2012 en 2011 hebt u recht op de arbeidskorting zodra u een inkomen hebt uit tegenwoordige arbeid in 2012 of 2011. De…
Belastingvoordelen voor 65-plussersWanneer u 65 wordt kan dit verschillende fiscale gevolgen hebben.U stopt soms mert werken, en u bent minder belasting ve…
Bronnen en referenties
  • www.minfin.nl
  • www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Doorwerkbonus 2012, 2011, 2010 en 2009"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Benno S., 18-03-2013 14:00 #118
Ik ben in augustus 65 jaar geworden en ben per 1-9-2012 met pensioen gegaan en ben vanaf deze datum niet meer in loondienst. Heb ik recht op een doorwerkbonus over 2012?
Hoe kan ik deze berekenen? Reactie infoteur, 19-03-2013
Door aangifte inkomstenbelasting te doen kunt u het meteen zien en ook terugvragen (eventueel) Al uw inkomsten uit arbeid in 2012 minus drempelbedrag van € 9295, de uitkomst hiervan vermenigvuldigt u met 2%, dan kunt u maximaal € 958 aan doorwerkbonus krijgen over 2012. Ik wens u er succes mee.

W. Wezemer, 05-02-2013 13:38 #117
Ik ben in juni 2010 op mijn 62e jaar met prepensioen gegaan. In sept 2012 heeft mijn oude werkgever gevraagd of ik ca 16 uur per week mijn oude werk zou willen oppakken. Heb ik recht op de doorwerkbonus. Reactie infoteur, 07-02-2013
De doorwerkbonus bestaat niet meer in 2013, wel is er recht op extra heffingskorting die via de loonadministratie wordt verrekend, de zogenaamde werkbonus. Heeft u in 2012 meer dan € 10000 verdiend aan inkomsten uit tegenwoordige arbeid dan heeft u recht op de doorwerkbonus.
Voor de werkbonus in 2013 moet u minstens € 17.139 verdienen, maar ook niet meer dan € 33.326.

B. van Heelsbergen, 31-01-2013 21:42 #116
Daar ik mijn belasting heb laten invullen door de boekhouder over 2012 waar ik tot 1 mei heb gewerkt dacht ik dat nog recht had op de doorwerkbonus. Nu zou ik willen weten hoeveel dat nog is voor mij? Het bedrag wat hij zegt is een stuk lager dan dat ik had verwacht. Weet iemand op hoeveel ik recht heb? Ik was toen 63 jaar. Ik heb ongeveer 12000 verdiend bruto. Reactie infoteur, 07-02-2013
De berekening is als volgt:
€ 12000 minus drempelbedrag € 9295 blijft € 2705.
In 2012 was u 63 jaar, daar staat een factor van 6%; Is 6% van € 2705 is € 163.

Nico Rensen, 10-12-2012 11:59 #115
Ik word in juni 2013 62 jaar, heb ik dan recht op doorwerkpremie vanaf 61 jaar of gaat het pas in op mijn 62e jaar in juni? Reactie infoteur, 13-12-2012
De doorwerkbonus bestaat niet meer in 2013.Wel is er dan de zogenaamde werkbonus, die wordt direct via uw salaris verrekend.

E. Cairo, 14-11-2012 15:32 #114
Ik ben van plan om volgend jaar 01-05-13 (dan word ik 63 jaar). Kom ik dan in aanmerking voor de doorwerkbonus?
E. Cairo Reactie infoteur, 16-11-2012
Volgens de laatste ontwikkelingen/overkeg van het nieuwe kabinet komt u hiervor in aanmerking; Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Hiermee kan een werknemer die doorwerkt, sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 op te vangen. Wanneer in 2021 de AOW-leeftijd 67 is kunnen degenen die doorwerken tot 65,5 jaar gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90 procent van het wettelijk minimumloon, is maximaal van 100 tot 120 procent en stopt bij een inkomen van 175 procent van het wettelijk minimumloon. De precieze uitwerking ontbreekt nog, maar zodra één en ander bekend is, zal ik deze in een tabel weergeven.

Van Gool, 12-10-2012 00:43 #113
Ik ben op 62 jarige leeftijd 06-02-2011 met de vut en prepensioen gegaan. Kom ik nu in aanmerking voor de doorwerkbonus?
Hr L van Gool, Reactie infoteur, 12-10-2012
U komt in aanmerking voor de doorwerkbonus in 2011, als u meer dan € 9295 aan inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft verdiend! De VUT en Prepensioen zijn inkomsten uit vroegere arbeid, deze tellen dus niet mee, helaas.

C. J. Willems, 14-06-2012 18:04 #112
Vraag. Ik ben op 29 oktober 2011 62 jaar geworden (geboren 29-10-1949), maar ben op 1 januari 2011 gestopt met werken vanwege gezondheidsredenen. Kom ik op de één of andere manier ook in aanmerking voor die doorwerkbonus?
Vriendelijke groet,
C.J.Willems Reactie infoteur, 15-06-2012
De ziektewetuitkering telt wel mee voor deze doorwerkbonus, maar een WAO (WIA-) uitkering niet. Dan is er nog de drempel van € 9041 waar u boven moet zien te komen. Dat is dus een kleine kans dat u recht heeft op de doorwerkbonus, maar het kan wel.

L. Tijdeman, 11-06-2012 15:29 #111
L.S.

Ik ben in november 2010 61 jaar geworden, maar wist toen niet van het bestaan van deze regeling. Mijn vraag is:kwam ik in dat jaar ook in aanmerking voor deze bonus en zo ja, hoe kan ik die dan met terugwerkende kracht nog aanvragen? Reactie infoteur, 12-06-2012
Pas in het jaar dat u 62 wordt, krijgt u recht op de doorwerkbonus. In uw geval is dat in 2011. Als u al aangifte over 2011 heeft gedaan zal de doorwerkbonus al verrekend zijn!

A. M. Flink, 11-06-2012 13:20 #110
Word in november 62. Kan dus doorwerkbonus over dat jaar (2012) voor het eerst terugvragen? Kan ik dit nu al doen aangezien ik ook nog ontslagbescherming bij het rijk heb, of pas in 2013. Reactie infoteur, 12-06-2012
U kunt al een teruggave aanvragen, maar het is verstandiger af te wachten tot het jaar 2012 voorbij is. Dan kunt u in 2013 de aangifte inkomstenbelasting 2012 doen, daarbij wordt automatisch (mist de juiste bedragen op de juiste plaats zijn ingevuld) de doorwerkbonus verrekend!

Cgm Brakele Reens, 30-05-2012 21:44 #109
Ik ben 26-3-50 geboren. Heb ik recht op de bonus en geld het alleen voor 2012? Reactie infoteur, 31-05-2012
Ja, voor u geldt dit voor 2012 omdat u dit jaar 62 wordt. Als deze regeling niet wordt afgeschaft, kunt u dit ook over 2013 ontvangen, maar er zijn al ontwikkelingen dat deze dan wordt afgeschaft.

S. vd Linden, 21-04-2012 16:04 #108
Ik ben nu 60 jaar en wordt in oktober 61 geldt dan ook de door werkbonus voor 2012? Reactie infoteur, 22-04-2012
Helaas, u krijgt deze niet over 2012. In 2013 zal dit hoogstwaarschijnlijk ook niet meer gebeuren, er zijn plannen om deze heffingskorting af te schaffen, en men wil dit compenseren met een werkbonus, maar dit is nog niet definitief.

S. Siekman, 30-03-2012 00:38 #107
S.Siekman 29- 03- 2012
L.S
Ik ben 11 Juli 2011 65 jr geworden en bij het invullen van mijn belasting aangifte over 2011 werd mij verteld dat er sinds kort een nieuwe heffingskorting regeling is (doorwerkbonus), waarvoor ik in aanmerking kom. Schetst mijn verbazing dat ik hier wel erg laat van op de hoogte werd gebracht… ik had dit dus ook al kunnen aanvragen in 2009 en 2010.
Dit is wel héél erg zuur. Mijn vraag aan u… is er een mogelijkheid mijn heffingskorting over 2009 en 2010 alsnog in te vullen voor belasting teruggave over deze twee jaar? Of valt dit onder de noemer eigen schuld dikke bult… en heb ik daarin het nakijken. Reactie infoteur, 30-03-2012
U kunt nog steeds een aangifte doen over de jaren 2009 en 2010, maar ook over 2008 en 2007! Ik wens u succes, en hoop dat u hiermee een leuke teruggave krijgt!

F. Fiers, 23-03-2012 11:46 #106
Ik ben nu 61, wordt in oktober 62, heb ik recht op de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 25-03-2012
Ja, en dat betekent dat u over het hele jaar 2012 de doorwerkbonus krijgt!

Ruud Prudon, 23-12-2011 17:24 #105
Ik ben nu 63 jaar en wil doorwerken tot mijn 65ste heb ik dan ook nog recht op de doorwerkbonus vanaf mijn 61ste en mijn 62ste?
Kan ik die alsnog opvragen met terug werkende kracht?
Ben benieuwd naar de reaktie,
M.v.gr. Ruud Prudon Reactie infoteur, 24-12-2011
Als u eerder geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan kunt u over de jaren 2009 en 2010 nog aangifte doen. Als u de rubrieken op de juiste manier invult, wordt automatisch de doorwerkbonus verrekend.
Hier is de link naar het programma:
http://belastingdienst.nl/download
Ik wens u er succes mee!

H. Vermeulen, 11-12-2011 12:28 #104
Heb in 2010 het hele jaar gewerkt. Ik was toen 63 jaar. Heb ik recht op de doorwerkbonus, zoja, hoe vraag ik die dan aan? Reactie infoteur, 11-12-2011
Jazeker heeft u dan recht op deze extra bonus. U kunt deze aanvragen door middel van aangifte inkomstenbelasting te doen, en als u de rubrieken goed invult, ziet u zelf hoeveel het u oplevert. Hier is de link van het te downloaden programma van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2010/download/
Succes ermee!

G. Burgstad, 30-11-2011 14:54 #103
Als de € 3.000 werkbonus in 2013 in werking treedt via de loonheffing:
a. Geldt dat voor alle werkenden, ongeacht de hoogte van het inkomen.
b. Is het netto effect € 3.000 of is dit effect aanzienlijk minder (minder dan € 1.500 bij een tarief van 52%)? Reactie infoteur, 06-12-2011
Het is voor de werkende mensen van 61 tot en met 64 jaar.
Bij een belastingtarief van 52% kan dit € 8400 opleveren, het is een korting op de belastingheffing.

H. Romein, 26-11-2011 12:32 #102
Vraag: Ik wordt op 20 nov. 2012 65. Ik zal dan stoppen bij mijn huidige werkgever, maar nog wel doorweken ( ik ben leraar engels en zal nog wel hier en daar gaan invallen) Nu staat in mijn voorlopige aanslag 2012 dat ik maar 958 euro doorwerkbonus krijg over 2012, terwijl ik meer dan driekwart jaar nog64 ben.Klopt dit? Reactie infoteur, 26-11-2011
Helaas klopt het wel! U krijgt nog maar maximaal € 958 doorwerkbonus (2%) omdat u in 2012 65 wordt. U heeft over 2011 wél een flinke doorwerkbonus van 10% tot een maximum van € 4708. In 2013 verdwijnt deze regeling, dus u moet maar bedenken dat u er tenminste nog profijt van heeft gehad.

Hansvinke, 01-11-2011 10:11 #101
Ik word in 2012 63jaar ik zou graag in aanmerking willen komen voor dedoorwerkbonus
ik zou graag willen weten hoe ik dit op moet starten moet ik formulieren aanvragen?
bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 01-11-2011
Omdat u dit jaar 62 bent geworden kunt u ook in aanmerking komen voor deze doorwerkbonus! Als u een aangifte inkomstenbelasting invult over 2011 wordt deze automatisch verrekend indien u de rubrieken goed invult. Hetzelfde geldt ook voor 2012.
Ik wens u er succes mee!

Klaas, 11-10-2011 16:06 #100
Ik word op 22-02-2012 65 jaar. Ik blijf dan waarschijnlijk nog doorwerken bij mijn huidige werkgever. Geldt dan voor de periode vanaf februari 2012 de doorwerkbonus die bij 64 jaar hoort of die welke bij 65 jaar hoort. Reactie infoteur, 12-10-2011
In het hele jaar 2012 heeft u recht op de doorwerkbonus, in uw geval 2% over de inkomsten uit tegenwoordige arbeid.

Dick, 11-10-2011 08:29 #99
Citaat van mijn vorige vraag:
"Ik lees drie bedragen als het gaat om de doorwerkbonus vanaf 2013: 2100, 2350 en 3000. De eerste gaat over de bonus bij minimumloon, de tweede over 108% van dit bedrag als je er boven zit. Maar in tegenstelling tot deze bedragen zie je andere sites waar 3000 op staat. Welke bronnen worden er dan geraadpleegd? Verwarrend!"

Inmiddels kan ik zelf het antwoord geven uit "de 2e nota van wijziging belastingplan 2012" zoals inmiddels vastgesteld door de Tweede Kamer:
61-plussers krijgen max. 2.350 en 62-plussers krijgen 3.000; dit allemaal vanaf 2013 Reactie infoteur, 12-10-2011
Dit betreft nog een voorstel, er is sprake van een vermenging van de arbeidskorting met doorwerkbonus, de zgn werkbonus. Het bedrag van € 3000 komt alleen terecht bij de mensen met een gering inkomen. Zodra één en ander definitief is zal ik hier een uiteenzetting van geven.

W. Storm, 10-10-2011 11:46 #98
Doorwerkbonus voor mensen in de leeftijd van 61 jaar en ouder. Betekent dit dat ik voor de maand dat ik 62 word, ik gebruik kan gaan maken van de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 10-10-2011
Nog beter; In het jaar waarin u 62 wordt kunt u over alle inkomsten uit tegenwoordige arbeid van dat jaar deze heffingskorting krijgen! (Behoudens het drempelbedrag, en voor zover dit in de toekomst niet verandert))

Dick, 05-10-2011 19:30 #97
Ik lees drie bedragen als het gaat om de doorwerkbonus vanaf 2013: 2100, 2350 en 3000. De eerste gaat over de bonus bij minimumloon, de tweede over 108% van dit bedrag als je er boven zit. Maar in tegenstelling tot deze bedragen zie je andere sites waar 3000 op staat. Welke bronnen worden er dan geraadpleegd? Verwarrend! Reactie infoteur, 11-10-2011
Zie aanvulling op bovenstaand antwoord!

Maryp (infoteur), 24-09-2011 18:42 #96
Er ligt een voorstel om de uitvoering van de doorwerkbonus te veranderen, nog even afwachten op het besluit dus…

P. Klaassen, 24-09-2011 07:12 #95
Vraag 1: Als ik stop met werken op 1 juni 2012 dan ben ik 63 jaar. Wordt de doorwerkbonus dan naar rato berekend? Vraag 2: Als mijn inkomen iets boven de grens ligt van € 55.831 heb ik dan nog wel recht op de doorwerkbonus tot dit max. bedrag? Reactie infoteur, 24-09-2011
Er ligt een voorstel om de uitvoering van de doorwerkbonus te veranderen, nog even afwachten op het besluit dus…

Henri Stembord, 23-09-2011 10:37 #94
Ik ben in januari 2011 63 jaar geworden. Ik had per 1 februari 2012 willen stoppen met werken. Dan zou mijn doorwerkbonus over 2011 maximaal 3295,- zijn. Die ene maand in 2012 was een sooort veiligheidsmarge, want wat gebeurt er als ik per 31 december 2011 (of is het per 1 januari 2012?) stop, zoals ik nu door omstandigeheden van plan ben.
In feite ben ik dan voor de IB2011 het gehele jaar werkzaam geweest. Maar ik werk niet dóór. Verspeel ik dan mijn doorwerkbonus? Reactie infoteur, 23-09-2011
Nee, u verspeelt de doorwerkbonus niet! Al zou u maar 1 maand werken en dan een ton verdienen, dan nog heeft u hier recht op. Wel is het zo dat men de doorwerkbonus wil veranderen in 2012, en deze vervalt in 2013. In plaats daarvan komt er een werkbonus, die wordt direct verrekend in het loonstrookje.

G. van Lent, 22-08-2011 23:03 #93
Ik ben 63 jaar, en heb een doorwerkbonus, maar wat gebeurt er als ik in die periode ziek word? Krijg ik dan gewoon de bonus, of wordt deze in gehouden. Reactie infoteur, 23-08-2011
Ziektewetuitkeing zijn nog wel inkomsten uit tegenwoordige arbeid, een uitkering ivm arbeidsongeschiktheid is inkomsten uit vroegere arbeid! De doorwerkbonus zal dus ook over uw ziektewetuitkering worden berekend.

K. Dragt, 08-08-2011 15:11 #92
Op 06-01-2012 word ik 62 jaar en heb in dat zelfde jaar 44 dienstjaren bij deze baas.
Welke bonus geld in 2012 voor mij? Reactie infoteur, 08-08-2011
De dienstjaren maken niet uit, wat nog niet bekend is óf de doorwerkbonus zijn vervolg gaat krijgen in 2012. er zijn geluiden dat men dit wil terugdraaien/verminderen, op prinsjesdag zal dit bekend worden. Zou de doorwerkbonus gewoon doorgaan zoals dit jaar, dan betekent dit voor u dat u 5% over uw inkomsten uit tegenwoordige arbeid (minus het drempelbedrag € 9041) van het hele jaar 2012 tot het maximumbedrag van de belastingdienst terugkrijgt, d.m.v. belastingaangifte.

R,c,kooman, 07-07-2011 20:17 #91
Ik word 1 augustus a.s. 62 jaar. Als ik het goed heb begrepen heb ik vanaf dat moment recht op de 5% doorwerkbonus van 5/12 deel van mijn inkomen. Klopt dit? Wat moet ik doen om deze bonus te ontvangen? En als ik dit ontvang wordt dit bedrag dan in een keer overgemaakt, of wordt dit maandelijks uitbetaald? In afwachting verblijf ik met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 08-07-2011
Deze bonis geldt voor het hele jaar! Deze bonus geldt alleen voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid en wordt uitbetaald nadat u aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan. U kunt deze ook aanvragen d.m.v. het VA programma van de belastingdienst, maar dan moet u uitkijken dat u het wel op de juiste manier invult, teveel ontvangen bedragen worden namelijk wel teruggevorderd.
Link naar het programma van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/download/2682.html

Bart van Enckevort, 19-06-2011 16:00 #90
Begrijp ik het goed, dat je meer mag verdienen dan genoemde euro 55.831, =, om voor de doorwerkbonus in aanmerking te komen? Ik word in januari 2012, 62 jaar en wil / moet in principe tot mijn 65e werken. Vanaf januari 2012 wil ik 1 dag minder gaan werken, welke dag zal worden gefinancierd uit een levensloopregeling. Bergrijp ik het goed, dat dan de doorwerkbonus zal worden berekend over het loon van de resterende 4 dagen / loon uit tegenwoordige arbeid. Met dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 19-06-2011
U mag meer verdienen dan de gestelde € 55831,-- om voor deze bonus in aanmerking te komen. De doorwerkbonus wordt over inkomsten uit tegenwoordige arbeid berekend, er is een maximum-bonusbedrag. U moet er wel rekening mee houden dat de kans bestaat dat de doorwerkbonus wordt afgeschaft, maar dat is nog niet vastgesteld, op prinsjesdag weten we meer!

H. Stevens, 17-05-2011 11:29 #89
Door de belastingdienst is de doorwerkbonus in mijn aanslag van 2011 als heffingskorting verwerkt. Hier heb ik zelf geen initiatief voor genomen. Edoch lees ik in de voorwaarden van InfoNu dat ik er niet aan voldoe. Sinds enkele jaren geniet ik van VUT en werk bij voor ongeveer 6000 € / jaar. Dit is het max. wat ik mag bijverdienen in de VUT (regeling). Moet ik de belastingdienst nu gaan terugbetalen, omdat VUT niet als inkomen uit arbied wordt gezien? Reactie infoteur, 17-05-2011
Zo te zien heeft u inderdaad geen recht op de doorwerkbonus, en moet u er rekening mee houden dat deze terugbetaald moet worden. Is er een reden voor de belastingdienst dat ze de doorwerkbonus aan u hebben uitbetaald? Als er geen enkele reden voorhanden was, kunt u zondermeer bezwaar maken tegen deze teruggave dmv het VA-aangifteprogramma. Daarnaast stuurt u ook een brief met verwijzing naar uw electronisch ingediende bezwaar en doet u een beroep op een kostenvergoeding, omdat u zelf deze doorwerkbonus niet had aangevraagd!

A. Dijk, 16-05-2011 10:21 #88
Als voorwaarde wordt gesteld, dat men € 9.041,- per jaar moet verdienen.
Is dit een netto of een brutobedrag? Reactie infoteur, 16-05-2011
Bruto!

N. Kraaier, 27-04-2011 20:16 #87
Ik ben in augustus 2009 61jaar geworden. Hierna ben ik op 1 januari 2010 gestopt met werken na een dienstverband van 35 jaar bij de politie. Heb ik over de laatste 5 maanden van 2009 dan ook nog recht op deze korting? Reactie infoteur, 28-04-2011
Helaas… de korting gaat pas gelden in het jaar waarin u 62 wordt!
Dan wens ik u een prettige tijd toe, en dat u er nog lang van mag genieten!

Wim van Winkoop, 19-04-2011 15:35 #86
Op 21 maart jl (2011) heb ik de leeftijd van 61 jaren bereikt. Vanaf welke leeftijd heb ik recht op deze doorwerkbonus. Er wordt beschreven dat deze bonus bedoeld is voor werkende mensen van 61 jaar en ouder. Maar in het schema begint het pas vanaf 62 jaar te tellen. U begrijpt mijn vraag hoe kan ik deze bonus aanvragen bij de Inspectie der Directe Belastingen en vanaf welke leeftijd. Reactie infoteur, 19-04-2011
In het jaar dat u 62 jaar wordt gaat de doorwerkbonus in, tenminste als u inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft. Deze bonus kunt u d.m.v. belastingaangifte achteraf krijgen. U kunt hem ook van te voren aanvragen door het VA-programma van de belastingdienst te activeren. Het risico is dan wel dat u teveel aanvraagt, en dat u dit later terug moet betalen.
Maar voor u is dit pas in 2012 aan de orde.

Jeanette, 11-04-2011 08:28 #85
Ik ben 63 moet nog werken tot 65 jr. Ik vind mijn werk te zwaar worden. Als ik stop heb ik dan recht op een uitkering. Ik heb en kleine wao uitkering. Financieel gezien vanuit mijzelf kan ik niet stoppen. Reactie infoteur, 11-04-2011
Misschien moet u eens praten met uw meerdere, om lichtere werkzaamheden toebedeeld te krijgen. Het gevaar voor uw werkgever is namelijk dat u in de ziektewet beland, en dat kost hem extra geld! Ik weet niet onder welke CAO uw valt, er zijn geen VUT-regelingen geregeld? Ook een nadere mogelijkheid: uw arbeidsongeschiktheid is nu zwaarder dan in het verleden misschien is vastgesteld? Dan zou u opnieuw gekeurd kunnen worden, één en ander natuurlijk te regelen via uw bedrijfsarts of anders uw huisarts. Het is af te raden om nu zelf te stoppen, dan kunt u hoogstwaarschijnlijk tot uw 65e geen uitkering krijgen voor zover ik weet.

F. Otten, 29-03-2011 21:23 #84
1-In 2010 ben ik 61 geworden. Bij de belastingaangifte 2010 is alleen de algemene heffings korting en arbeidskorting meegenomen. Is dit juist?
2- Bij de voorlopige aanslag 2011 is wel met de doorwerkbonus rekening gehouden. Per 1 april ga ik met prepesioen. Ik neem aan dat ik vanaf deze datum geen recht meer heb op deze bonus. Ik heb geprobeerd om via het formulier: "Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2011" dit door te geven aan de belastingdienst. Het lukt echter niet. Er is nergens in het formulier een mogelijkheid om dit aan te geven. Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 30-03-2011
1. Omdat u in 2011 62 wordt heeft u ook dan pas recht op de doorwerkbonus, dus correct.
2. Om dit effect te bereiken moet u in de rubriek "Inkomsten uit loondienst" de looninkomsten t/m maart invullen, en in de rubriek "Uitkeringen" het bedrag van uw prepensioen. Als het goed is kunt u in de specificatie van Berekening voorlopige aanslag de berekening inzien van "Verschuldige inkomstenbelasting en premie volksv." Als het goed is wordt daar automatisch het u toekomende bedrag aan bonuskorting zichtbaar.

G. Merkx, 22-03-2011 11:32 #83
De doorwerkbonus, ik hoor daar dit jaar voor het eerst van, wordt berekend vanaf een leeftijd van 61. In 2009 ben ik 61 geworden. Ik heb een vaste baan voor 100%. Wordt deze bonus automatisch via de inkomstenbel. aangifte verrekend of via het maandsalaris? Kan ik deze bonus over het belastingjaar 2009 nog terug vragen? Moet er een speciaal formulier aangevraagd en ingevuld worden? Reactie infoteur, 22-03-2011
Deze bonus wordt alleen verrekend door middel van aangifte inkomstenbelasting te doen!
Voor 2009 kunt u deze nog terugvragen en misschien kunt u dan 2010 ook aanvragen als u nog geen aangifte heeft gedaan tenminste. Via de site van de belastingdienst kunt u het programmaatje downloaden en electronisch indienen. Ik wens u er succes mee!

Hr Hakkert, 13-03-2011 16:49 #82
Dit jaar sept wordt ik 65 j, en werk 30 uur per week en ik heb zorg toeslag en huur subsidie, heb ik recht op doorwerkbonus, heb nog nooit een doorwerkbonus aangevraagt kan u mij daar antwoordt op geven, in afwachting, dank u… Reactie infoteur, 13-03-2011
De doorwerkbonus kunt u ontvangen door middel van een aangifte inkomstenbelasting te doen, en dit kon u over 2009 ook al! U kunt het aangifteprogramma 2010 downloaden vanaf de site van belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2010/download/
en van 2009:
http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2009/
Succes ermee!

P. Scheurwater, 12-03-2011 15:11 #81
Mijn man is in 2010 62 jaar geworden. Hoe kan ik het belasting aanslag formulier over 2010 zien dat er rekening is gehouden met de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 12-03-2011
Digitaal bedoelt u? Dan staat het onder de verleende heffingskortingen vermeld!

F. Meyers, 26-02-2011 10:05 #80
In de Telegraaf van 26-02-2011 staat bij de pagina "OverGeld", dat: " indien u in 2010 61 jaar of ouder was, u bij uw aangifte over 2010 in aanmerking komt voor de doorwerkbonus". Ik werd in mei 2010 61 jaar. Klopt dit artikel in De Telegraaf? Voor 2011 heeft de Belastingdienst de doorwerkbonus al in mijn voorlopige teruggaaf over 2011 ingecalculeerd. Reactie infoteur, 26-02-2011
Helaas voor u; als u 62 wordt in 2010 komt u in aanmerking, in 2011 heeft u wel recht op de doorwerkbonus.

N. van Bommel, 31-01-2011 15:06 #79
Houdt de belasting altijd rekening met doorwerkbonus? Ik ben 77 jaar en werk op declaratiebasis. Reactie infoteur, 31-01-2011
Als u uw aangifte inkomstenbelasting indient wel, natuurlijk dan wel de cijfers goed invullen!

Hvanrossem, 27-01-2011 11:16 #78
Ik word dit jaar 62 (september) en heb een vaste baan voor 87%. Wordt de doorwerkbonus verrekend bij mijn salaris, of bij de latere belastingaangifte? Een kennis (62 in november dit jaar) kreeg een formulier november jl ter invulling en ontvangt m.i.v. deze maand een vast bedrag. Hoe zit dit? Reactie infoteur, 27-01-2011
De doorwerkbonus wordt verrekend d.m.v. aangifte en niet via uw salaris. U kunt een teruggave aanvragen d.m.v. het programma VA2011, hier volgt de link:
http://www.belastingdienst.nl/variabel/voorlopige_aanslag2011/download/.
Let u er wel op dat u alles goed invult, anders komt u van een koude kermis thuis! Succes

Leo Jongerius, 20-01-2011 15:21 #77
Ik ben 66 jaar en sinds begin dit jaar aan het werk gegaan als Flexwerker een contract van 0-16 uur per week. Kom ik nu in aanmerking voor een doorwerkpremie? Reactie infoteur, 20-01-2011
Als u in 2011 boven de € 9041 aan inkomsten uit tegenwoordige arbeid hebt krijgt u 2 of 1 % boven het meerdere!

A. Lichtenberg, 19-01-2011 07:28 #76
Ik heb de doorwerkbonus over 2010 per maand uitbetaald gekregen. Dit jaar word ik 65. Wat moet ik doen om de bonus nu wéér per mand uitbetaald te krijgen? Reactie infoteur, 19-01-2011
65 jaar, dan is deze bonus nog maar 2 %, maximaal een bedrag van € 942,--. U zou dit via de belastingdienst aan kunnen vragen, maar u zou ook het jaar af kunnen wachten en nadien d.m.v. aangifte deze bonus verkrijgen!

Gerrie Timmer, 18-01-2011 12:36 #75
Mijn vraag is de volgende: ik ben 62 jaar en werk door tot mijn 65ste. Mijn man ontvangt m.i.v. deze maand AOW en pensioen. Hoe gaat het nu in dit geval met de doorwerkbonus? Wordt dat verrekend met mijn belasting of krijgt hij meer pensioen? Reactie infoteur, 18-01-2011
De doorwerkbonus is persoonsgebonden, u hoeft dan minder belasting te betalen over uw inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Voor het inkomen van uw partner maakt dat helemaal niets uit.

J. Gozal, 16-01-2011 00:48 #74
Geldt de doorwerkbonus ook indien je inkomsten uit arbeid/salaris ca. 50.000,-/jaar is en je lijfrinte van 10.000,-/jaar vrijkomt? Reactie infoteur, 16-01-2011
Ja, maar alleen over de inkomsten uit tegenwoordige arbeid!

J. Kuiper, 13-01-2011 00:29 #73
Mijn man heeft bericht gekregen dat hij recht heeft op de doorwerkbonus, maar nu is z'n werkgever bezig om hem voor een half jaar te ontslaan. Hij werkt dus tot 1 maart en dan weer vanaf 1 september. Heeft dit nog invloed op het bedrag van de bonus? Hij werkt 40 uur p.w. en krijgt WW aangevuld tot netto salaris in dat half jaar. Reactie infoteur, 13-01-2011
Hij zou natuurlijk ook kunnen werken in de WW-periode!
De uitkering ww valt niet onder inkomsten uit tegenwoordige arbeid, dus in geval van WW-uitkering zal hij hierover geen bonus kunnen ontvangen, helaas.

Dirk Kuiper, 12-01-2011 12:34 #72
Tezamen met mijn echtgenote dien ik de belastingaangifte in. Door mijn salaris komen wij ver boven de genoemde bedragen. Is het voor mijn echtgenote eventueel nog te vorderen van de belastingdienst aangezien deze in november 2009 de 61 jarige leeftijd heft bereikt? Reactie infoteur, 12-01-2011
Uw echtgenote werd 61 in 2009; helaas, dan geldt deze korting nog niet, maar in 2010 wel!

R. Meliefste, 11-01-2011 16:26 #71
Ik ben vorig jaar november 63 geworden. Dit jaar 2011 heb ik bij de verlopige teruggaaf ook een doorwerkbonus ontvangen die ik elke maand krijg uitgekeerd. Nu ben ik van plan in juli met volledige FPU te gaan. Stopt mijn doorwerkpremie dan ook per die datum, loopt dat dit jaar nog door of moet ik zelf richting belastingdienst mijn voornemen om te stoppen met werken doorgeven. Reactie infoteur, 11-01-2011
De doorwerkbonus geldt over het hele jaar, maar dan alleen uit inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Het zou zo maar kunnen dat u nog weer aan het werk gaat! Zoniet, dan moet u er rekening mee houden dat u een gedeelte terug moet betalen. U zou dit d.m.v. het programma VA2011 kunnen aangeven (downloaden van site belastingdienst)

A. Berkelaar, 06-01-2011 13:43 #70
Dit jaar wordt ik 63 jaar. In september zal ik gebruik gaan maken van de FPU regeling. Loopt de doorwerkbonus gewoon door tot eind van dit jaar? Wordt er een korting toegepast? Moet ik zelf actie nemen? Reactie infoteur, 06-01-2011
De doorwerkbonus wordt over het hele jaar berekend, maar alleen over inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Een FPU-regeling is m.i. inkomsten uit vroegere arbeid en wordt dan niet meegenomen in de grondslag voor de berekening van de doorwerkbonus. Deze heffingskorting wordt pas na afloop van het jaar aan u toegekend d.m.v. aangifte inkomstenbelasting te doen.

J. G. Welter, 03-01-2011 13:48 #69
Toch weer over de doorwerkbonus.
artikel 1.3.9. uit "Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011" van de rijksoverheid, maakt onderscheid, wat mij niet geheel duidelijk is, het gaat om de volgende paragraaf'
Letterlijk staat er;
De doorwerkbonus motiveert belastingplichtigen om vanaf het jaar waarin zij 62 worden, door te blijven werken. Mensen die in een jaar 62 worden en werken, ontvangen deze doorwerkbonus die als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting wordt toegekend.
In de 1e alinea verwijst men volgens mij dus naar het doorwerken in het jaar NA dat men 62 is geworden, terwijl in de 2e alinea wordt verwezen naar het jaar WAARIN men 62 is geworden.
Is mijn conclusie terecht dat ik stel dat indien men in 1949 geboren is en in 2011 werkt de bonuskorting gewoon van toepassing is. Reactie infoteur, 03-01-2011
Dit is juist!
".vanaf het jaar waarin zij 62 worden" betekent dat dit jaar ook meegeteld wordt m.i.
Ik hoop dat u van deze doorwerkbonus maximaal gebruik kunt maken!

A. E. Da Costa Gomez, 02-01-2011 20:35 #68
Mijn vrouw doet niet zelfstandig aangifte voor de inkomstenbelasting. Ze is vorig jaar 61 geworden. Moet ik bij de aangifte inkomstenbelasting 2010 de doorwerkbonus voor haar aanvragten of wordt die automatisch berekend bij mijn aangifte of moet zij zelfstandig aangifte doen, c.q. een t-biljet invullen voor de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 02-01-2011
Zij moet zelf aangifte doen, en dat kan heel gemakkelijk electronisch (gezamenlijk). Zodra de bedragen op de juiste manier zijn ingevuld, zal automatisch de doorwerkbonus worden verrekend.

M. van den Ouden, 20-12-2010 23:57 #67
Ik word op 23 maart 2011 62 jaar, en wil door werken t/m 65 jaar.
Dus de regeling 5%,7% en 10% krijg ik dan toch gewoon?
Moet ik dat zelf aanvragen of doe de werkgever dit, of krijg ik bericht van de belasting?
En krijg ik dan het hele jaar waar ik 62 jaar wordt die 5%?
Verblijf op U antwoord.
Met vriendelijke groeten.
Machiel van den Ouden. Reactie infoteur, 22-12-2010
De doorwerkbonus wordt achteraf toegekend door de belastingdienst. Door het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting wordt dit verrekend. het percentage is afhankelijk van uw leeftijd en geldt het hele jaar alleen voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid!

Frans, 18-12-2010 13:05 #66
Ik heb mijn doorwerkbonus voor 2011 al op mijn voorlopige aanslag 2011 staan. Kan dit weer teruggedraaid worden? Reactie infoteur, 18-12-2010
Ja, door bezwaar te maken via de site van belastingdienst (d.m.v. digidcode) met behulp van het programmaatje VA2011, let wel goed op dat u alles invult, ter controle kijkt u op het overzicht te betalen/ c.q. te ontvangen belasting!

G. van de Pol, 09-12-2010 11:37 #65
In aanvulling op mijn vraag van 07-12-2010: Navraag bij de belastingdienst leert dat bij opname van betaald verlof (er is sprake van een dienstverband, de werkgever betaald salaris) er recht op de doorwerkbonus bestaat. Reactie infoteur, 09-12-2010
Als u uw opgespaarde vakantiedagen opneemt klopt dit wel, maar als u via de levensloopregeling uw dagen opneemt/uit laat keren heeft u geen recht op de doorwerkbonus!
Zie ook:
http://www.belastingdienst.nl/particulier/veranderingen2010/veranderingen2010-08.html

G. van de Pol, 07-12-2010 17:47 #64
De afgelopen jaren heb ik (wordt deze maand 63 jaar) bij mijn werkgever verlof gespaard. Sinds 1 juni 2010 neem ik dat verlof op, ook heel 2011 zal dat het geval zijn. Gedurende die periode blijf ik gewoon in dienst en krijg salaris uitbetaald. In 2010 heb ik middels een voorlopige aanslag de doorwerkbonus gekregen. Ook de voorlopige aanslag 2011 is daar op gebaseerd. Mijn vraag is of dit terecht is. Reactie infoteur, 07-12-2010
Als u de levensloopregeling opneemt is er geen sprake van inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Over deze periode kunt u dus geen doorwerkbonus krijgen, óf u moet daarnaast een andere bron van inkomsten uit tegenwoordige arbeid hebben. Als u dus teveel aan deze doorwerkbonus uit laat betalen zult u het vroeg of laat weer terug moeten betalen, mét rente!

J. Sessink, 23-11-2010 22:16 #63
Mijn man gaat met ingang van 1 maart in de vroegtijdige werk stop VUT. Mag hij hierna nog bij zijn eigen werkgever 1 dag per week werken om zijn inkomen aan te vullen? Zonder het weer te moeten afdragen aan de belastingdienst? Of wordt hij daar mee gestraft? Graag zou ik willen weten hoeveel hij mag bij verdienen en toch gebruik maken van de VUT regeling. Reactie infoteur, 24-11-2010
De VUT-regeling is recht op uitkering van een verzekering. De bruto-bedragen die hij zal krijgen staan vast. Hij mag daarnaast net zoveel bijverdienen wat hij wil! Belastingtechnisch zal het wel zo zijn dat hij dan meer belasting zal betalen naar gelang hij bruto meer verdient. Ook kan het zijn dat er wederom o.a. een VUT-premie wordt ingehouden (volgens CAO verplicht) waarvan hij niet meer kan profiteren, het is maar dat u het weet.

E. van Heerde, 21-11-2010 12:35 #62
Was in 2009 63 jaar en heb me deze nieuwe wetgeving niet gerealiseerd. Kan ik bij mijn aangifte over 2010 achteraf alsnog de doorwerkbonus over 2009 toepassen? Reactie infoteur, 21-11-2010
Als u de aangifte van 2009 al hebt ingediend zal de doorwerkbonus (als de aangifte tenminste goed is ingevuld) al verrekend zijn! De doorwerkbonus is alleen van toepassing in het jaar waarin inkomsten uit arbeid zijn aangegeven.

C. Foolen, 16-11-2010 12:41 #61
Dit jaar heb ik voor de eerste keer eenuitkering via het ammendement Vendrik gekregen, groot ongeveer47000 Euro. Betekend dit dat ik volgend jaar geen doorwerkbonus krijg, wantmijn inkomen over 2010 zal 100.000 euro bedragen. Reactie infoteur, 16-11-2010
De doorwerkbonus geldt alleen voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid, dus niet op uitkeringen pensioen, Vut, AOW e.d.
Bij mijn weten is er geen maximum inkomen ingesteld, er is wel een maximumbedrag aan te ontvangen doorwerkbonus.

Lm Smit, 13-11-2010 20:03 #60
Mijn echtgenoot en ik zijn beide zelfstandig ondernemer. Ik ben gestopt per 1 jan. 2010 en ben dit jaar in juli 64 jr geworden. Mijn echtgenoot is nog steeds werkzaam en is dit jaar in maart 69 jr geworden. Wat moeten wij doen om de doorwerkbonus te ontvangen? Reactie infoteur, 13-11-2010
Nou, als u ondernemer bent moet u toch aangifte inkomstenbelasting doen, daarbij wordt bij de belastingberekening de doorwerkbonus automatisch verrekend!

T. V., 18-10-2010 12:58 #59
Ik wordt op 11maart 2011 63jaar.Wanneer moet ik dat dan aanvragen?
mijn man is al met pensioen maar ik werk nog Reactie infoteur, 18-10-2010
U bent dus in 2010 62 jaar geworden, dan kunt u dit aanvragen na afloop van 2010 d.m.v. aangifte inkomstenbelasting.

B. Schoenmaker, 09-10-2010 18:43 #58
Ik word 23 maart 2011 62 jaar, ik doe geen aangifte inkomstenbelating omdat ik o.a geen eigen huis heb. mijn vrouw vult elk jaar een t-biljet in voor de z.g. aanrechtsubsidie. Ik werk gewoon nog full-time. Wanneer en hoe kan ik de doorwerkbonus aanvragen en moet je dan wel het hele jaar 2011 blijven werken? Reactie infoteur, 10-10-2010
Nieuwe regering, nieuwe regels; als men de wetsvoorstellen vóór eind dit jaar in laat gaan, komt iemand die in 2011 62 jaar wordt niet meer aanmerking voor de oude regeling van de doorwerkbonus, maar pas wanneer hij of zij 63 jaar is, helaas.
Mocht het toch niet doorgaan, dan kan altijd achteraf via aangifte inkomstenbelasting deze bonus worden geclaimd.

A. Bechan, 07-10-2010 13:18 #57
Ik wil voor mijn partner de aanvraag doen voor een doorwerkbonus. Kan ik een invulformulier (op papier) ontvangen. Reactie infoteur, 07-10-2010
Dat kan door aangifte inkomstenbelasting te doen, en dat kan via de site van de belastingdienst!
Als u al aangifte inkomstenbelasting doet, of heeft gedaan, gaat dit vanzelf goed komen.
Succes ermee.

Pvdk, 10-09-2010 20:36 #56
Op 4 jan 2011 word ik 63 jaar. Als ik het goed begrijp kom ik dan nog in aanmerking voor de korting uit 2009 en 2010? ( indien dat zo is hoe kan ik dan teruggaaf vragen over 2009? Reactie infoteur, 10-09-2010
Dan bent u dus in 2010 62 jaar geworden en kunt u over 2010 5% doorwerkbonus opstrijken!
Dit d.m.v. aangifte inkomstenbelasting te doen. Over 2009 heeft dit geen zin, toen kwam u nog niet in aanmerking voor deze bonus, helaas.

Gangadajal, H. S., 26-08-2010 09:32 #55
Ik heb verder geen vragen. Dit jaar (2010 heb ik de doorwerkbonus (2009) ontvangen via het belastingformulier. In 2011 hoop ik met pensioen te gaan. Jammer als het over 2011 misschien afschaffen, percentage misschien verlagen? Dat zo ook helpen.

Jan Peters, 19-08-2010 00:11 #54
Ik word 13 dec 2010 62 jaar. Wat is dan in 2011 de doorwerkbonus die ik dan zou kunnen ontvangen. Ik wil nl. gewoon doorwerken tot 2013 wat dan mijn pensioen gerechtigde leeftijd is. Reactie infoteur, 19-08-2010
U heeft in 2010 al recht op de doorwerkbonus tot een maximumbedrag van € 2340,--.
In 2011 is de doorwerkbonus nog niet definitief bepaald. Als het gewoon doorgaat zou dit volgens het schema een maximumbedrag van € 3276 voor u op kunnen leveren.Er bestaat wel een kansje dat het misschien afgeschaft wordt., we moeten dit nog afwachten tot prinsjesdag!

G. Klijn, 09-08-2010 08:36 #53
Ik ben in juni 2010 62 jaar geworden. Ik werk full time 40 uur in de week. Ik vul geen belastingaangifte formulier in. Heb ik dan ook recht op een doorwerkpremie en hoe vraag ik dit dan aan. Reactie infoteur, 12-08-2010
Dat kan alleen door aangifte inkomstenbelasting 2010 te doen in 2011!

Tinyvdhorst, 07-08-2010 10:39 #52
Mijn man is op 14 juli 2009 62 jaar geworden en werkt nog steeds. Nu is die 14 juli 2010 63 jaar en werkt nog tot 1 maart 2011. Heeft hij dan recht op doorwerkbonus. Kunt U mij dat laten weten. en hoe moet ik te werk gaan om dit aan te vragen. Krijgt hij het dan ook nog over 2009.
m.vr.gr. J. vd Horst Reactie infoteur, 13-08-2010
Als u aangifte inkomstenbelasting over 2009 heeft gedaan is deze bonuskorting automatisch verrekend! Heeft u dat niet gedaan moet u dit zeer zeker nog doen over 2009, de bonuskorting geldt over het hele jaar 2009 en ook over 2010. Over 2011 heb ik twijfels, maar dat is nog niet aan de orde.
Via internet kunt u de aangifte inkomstenbelasting 2009 downloaden, invullen en weer inzenden, op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat genoeg informatie om dit te doen. Ik wens u er succes mee!

Petrovic, 26-07-2010 16:14 #51
I kben geboren op 24 januari 1949 heb ik wel recht op doorwerkbonus over heel 2011? Reactie infoteur, 26-07-2010
Als de doorwerkbonus niet afgeschaft wordt heeft u in 2011 over het hele jaar waarin u 62 wordt 5% heffingskorting over inkomsten uit arbeid.

K. Scheeres, 21-07-2010 11:03 #50
Ik ben geboren in 1948 en overweeg om in 2012 te stoppen met werken. Voorafgaand heb ik nog recht op 3 maanden V UT. Mijn VUT bestaat uit 3 maanden doorbetaling door mijn werkgever; 75% van het dan geldende maandsalaris. Tellen deze 3 maanden nog mee als 'werkzaam' zijn en kom daardoor nog in aanmerking voor de premie als ik het hele jaar werkzaam ben geweest? Reactie infoteur, 21-07-2010
De Vut-uitkering telt niet als zodanig mee voor de doorwerkbonus, helaas. Totnutoe geldt de doorwerkbonus voor iedereen die vorig jaar 62 werd en ouderen, en alleen over de inkomsten uit tegenwoordige arbeid! (Ook al is bent u niet het hele jaar werkzaam, als u maar boven het drempelbedrag zit)
Voor de toekomst vermoed ik dat deze ook weer afgeschaft gaat worden, dat er een combinatie zal zijn met een verhoogde arbeidskorting. Het kan maar zo zijn dat de doorwerkbonus in 2012 niet meer bestaat!

Guido Kuypers, 09-07-2010 14:06 #49
In het onderwijs bestaat een arbeidstijd korting, de z.g. BAPO. deze kun je ook opsparen en voor je pensioen c.q. VUT, als vrije tijd opnemen. je werkt dan niet meer. Is dan de doorwerkpremie toch van toepassing? Reactie infoteur, 09-07-2010
Nee, dit is te vergelijken met de levensloopregeling, in zo'n geval krijg je geen doorwerkbonus, helaas.

Jp Kusters, 08-07-2010 16:50 #48
Ik ben voor een aantal uren per week zzp. Kom ik ook in aanmerking voor doorwerkbonus.
Ik ben nu 63 jaar en wordt 10 september 64 jaar. Reactie infoteur, 08-07-2010
Als u voor de tegenwoordige inkomsten uit arbeid boven het grensbedrag zit van € 9041 (nettoresultaat) komt u voor 10% over het meerdere in aanmerking!

Bert J., 28-06-2010 11:37 #47
Ik maak gebruik van VUT°/regeling. De VUT/regeling wordt geheel gespaard en betaald door ´t bedrijf waar ik werkte. Is de VUT/uitkering dan toch geen inkomen uit tegenwoordige arbeid tbv de doorwerkbonus. Reactie infoteur, 28-06-2010
Helaas, dit is een vorm van vroegpensioen…

B. Ceric, 18-06-2010 21:49 #46
Ik hoor pas vandaag over doorwerkbonus. Ik wordt op 27 december dit jaar 65, ik werk 36 u/p/w mag ik doorwerk- bonus vragen voor 2007, 2008, 2009 en 2010 met terugwerkende kracht of alleen voor 2009 en 2010 en wat is het laatste datum voor aanvraag in te dienen voor 2009 en 2010. Reactie infoteur, 19-06-2010
De doorwerkbonus geldt over het jaar 2009 en 2010. Over oudere jaren bestond deze niet. Dit jaar wordt u 65, dat betekent voor u dat u in 2009 een bonus van maar liefst 10 % kunt krijgen over de inkomsten uit tegenwoordige (!) arbeid, dus niet over pensioen of uitkeringen. Over dit jaar is uw doorwerkkorting 2%.
Door middel van belastingaangifte wordt door de belastingdienst automatisch het bedrag berekend en aan u terugbetaald. Heeft u over 2009 al aangifte gedaan, dan heeft u het hoogstwaarschijnlijk al.

Arni Groszwardt, 05-06-2010 13:06 #45
Hoop op 5 augustus a.s. 61 jaar te worden. Maak gebruik van FPU. Hierdoor voor 78% in loondienst. Wil graag per 1 juni 2012 stoppen met werken. Als het goed is kan ik voor het hele jaar 2011 en 2012 de doorwerkbonus van resp. 5 en 7% over het loon uit tegenwoordige arbeid in die jaren, rekening houdend met het dan geldend drempelbedrag, claimen. Is dit juist? Reactie infoteur, 06-06-2010
Dat is correct! Maar… nieuw kabinet, misschien andere plannen; het kan zo maar zijn dat men de doorwerkbonus op de helling zet, tengevolge van de economische crisis! Er zijn al wel geluiden hierover geweest, maar nog niets concreet. U moet deze bonus toch als een extraatje zien, ik hoop voor u dat deze regeling blijft staan!

Kees Aarten, 31-05-2010 22:01 #44
Ik hoop 24 juli a.s. 62 jaar te worden en ik werk nog full time bij mijn baas ( al 32 jaar), kom ik ook in aanmerking voor de doorwerk bonus van 2009 en van 2010 en hoe vraag ik die aan, want mijn aangifte over 2009 heeft mijn boekhouder al verstuurd. Zolang de gezondheid toelaat, werk ik door tot mijn 65e. Gaarne uw reactie. Met vriendelijke groet, Kees Aarten Reactie infoteur, 01-06-2010
In 2009 had u nog geen recht op de doorwerkbonus, maar in 2010 wel! Als u over 2010 aangifte doet wordt deze heffingskorting vanzelf verrekend!

Ad Rietman, 26-05-2010 15:26 #43
Op 1 juni a.s. wordt ik 61, ben fulltime in loondienst en wil nog een paar jaar doorwerken. Kan ik dan over het resterende deel van dit jaar bij de aangifte over 2010 de doorwerkbonus terug vragen? Reactie infoteur, 26-05-2010
In het jaar dat u 62 jaar wordt, geldt voor u de doorwerkbonus! Dat is helaas dit jaar nog niet. De doorwerkbonus geldt dan wel (indien van toepassing) over het hele jaar!

F. vd Hoeven, 05-05-2010 20:34 #42
Ik wordt in november 61 krijg ik dan ook een doorwerkbonus want ik ben van plan om per 1-1-2011 met pensioen te gaan en dan benik dus 62 en 1 maand? Reactie infoteur, 05-05-2010
Als u dit jaar 61 wordt en op 01-01-2011 stopt met werken krijgt u geen doorwerkbonus, helaas.

W. Bautz, 05-05-2010 12:14 #41
Ik ben 30 april 63 geworden, Ik werk 20 uur per week bij de Haeghegroep in Den Haag. Heb ik recht op een doorwerkbonus? Reactie infoteur, 05-05-2010
Jazekerin 2010 is dit 7%, en over 2009 heeft u daar ook recht op (5%)! U moet nog wel rekening houden met de drempelbedragen van € reps. € 8860 in 2009 en € 9041 in 2010.

Con Muller, 30-04-2010 15:48 #40
Ik ben geboren 15 juli 1948. Heb ik dan al recht op de doorwerkbonus over het jaar 2009 en welk formulier van de fiscus moet ik dan downloaden om dit aan te vragen.Evenzo voor het jaar 2010 Reactie infoteur, 30-04-2010
1948? Dan wordt u 62 jaar in het jaar 2010 en dan krijgt u over 2009 de doorwerkbonus niet. U zou een voorlopige teruggaaf kunnen vragen over 2010, maar er kan nog van alles gebeuren, en het zou heel vervelend zijn als u het teveel ontvangen bedrag geheel terug moet betalen! Toch aanvragen? Dan moet u het VTprogramma downloaden en d.m.v. uw digid-code de voorlopige teruggaaf aanvragen. De doorwerkbonus kan ook na afloop van het jaar aangevraagd worden door simpel aangifte inkomstenbelasting te doen, deze methode lijkt me voor de meeste mensen het beste.

J. Snippe, 22-04-2010 20:25 #39
Ik heb een vraag. Ik ben 62 jaar en wordt in juli 63.
Ik ben sinds mijn 62e met pensioen. Nu heb ik bijn laatste baas een o uren contract.
Sinds kort werk ik daar weer af en toe.
Hoeveel moet ik nu minimaal verdienen om voor de doorwerkpremie in aan merking te komen? Reactie infoteur, 22-04-2010
Het drempelbedrag van 2010 is € 9041 (Alleen voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid!). Over alles wat daarboven komt tot een bedrag van € 55.831 kunt u in 2010 7% doorwerkbonus krijgen.

G. E. J. Wensing, 19-04-2010 22:44 #38
Ik wordt op 16 dec. 2010 61 jaar, heb ik in 2011 het gehele jaar recht op de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 20-04-2010
Zoals het nu geregeld is; ja, Over 2011 zou u dan 5% heffingskorting kunnen krijgen (denk aan drempel)
Maar u kunt er nog niet zeker van zijn; er zijn geluiden dat men in verband met de crisis en bezuinigingen dit wil terugdraaien. Ik hoop het niet voor u!

I. Dovic, 09-04-2010 19:39 #37
Ik ben vorig jaar juni 2009, 65 jaar (geboren 1944) geworden en werk nog af en toe enkele weken bij mijn baas. Nu heb ik mijn belastingaangifte al verstuurd, hoe kan ik mijn doorwerkbonus terug krijgen? Is daar een speciaal formulier voor? Reactie infoteur, 09-04-2010
Als het goed is wordt dit automatisch ingevuld, dit is via de specificatie heffingskortingen te zien!

J. C. P. Vermeersen, 30-03-2010 20:58 #36
Ik ben op 25 februari 2010 63 jaar geworden, heb mijn belasting aangifte reeds ingestuurd zonder te weten van de doorwerkbonus. Hoe kan ik nu alsnog mijn recht op de doorwerkbonus verkrijgen. Reactie infoteur, 31-03-2010
Geen zorgen! De belastingdienst houdt hier automatisch rekening mee als u bedragen hebt ingevuld bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid. (Dit ziet u terug in de rubriek heffingskortingen, de doorwerkbonus!)

J. Visser, 15-03-2010 14:16 #35
Ik ben 64 jaar en ontvang sinds juni 2005 een ww-uitkering. Heb echter voor 2010 via de beschikking belasting wel doorwerkbonus ontvangen. Volgens mij heb ik daar dus geen recht op. Maar ik doe wel al ca. 4 jaar vrijwilligerswerk voor ongeveer 20 uur per week. Ook omdat je dan niet hoeft te solliciteren. Mijn vraag: heb ik i.v.m. dit vrijwilligerswerk ook recht op de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 15-03-2010
Helaas, voor vrijwilligerswerk kunt u wel een belastingvrije vergoeding ontvangen. De doorwerkbonus geldt alleen voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Maar het jaar 2010 is nog niet teneinde…

M. Vonk-Wolf, 11-03-2010 18:02 #34
Ik ben per 01-01-2010 gestopt met werken. Ik mmak gebruik van de FPU. Ik werkte 24 uur in het onderwijs. In september 2009 werd ik 62 jaar. Heb ik over het jaar 2009 recht op de gehele doorwerkbonus? Ik snap dat dit voor 2010 niet meer voor mij geldt. Reactie infoteur, 12-03-2010
In 2009 geldt voor u dat u over alle inkomsten uit tegenwoordige arbeid de doorwerkbonus kunt claimen.

S. Zwager, 11-03-2010 08:15 #33
Ik ben 1 oktober vorig jaar 62 jaar geworden. Nu geeft de belastingaangifte aan dat ik voor 2009 recht heb op de volledige doorwerkbonus van 5%.
Is het niet zo dat ik dan maar recht heb op (in mijn geval) 3/12 deel? Reactie infoteur, 12-03-2010
Nee, het geldt echt voor het hele jaar waarin u 62 werd!

Peter H., 08-03-2010 00:26 #32
Verleden jaar heb ik mij verdiept in de doorwerkbonus, effect op inkomen en hoe de verrekening gaat. Duidelijk, zij het na zoekwerk. Zelfs de HR van mijn wergever zag e.e.a. niet en deed een aanbod eerder te stoppen! Was nadelig.
Dit jaar wordt ik 64. Gezien de voorlopige teruggaaf wijziging aangevraagd en gekregen. De teruggaaf was nl. berekend over het hele jaar werken. Dus te veel terugbetalen omdat ik per 1 sep met pensioen ga. Bij info belastingdienst zou ik dit feit (de pensionering) dan moeten melden bij hen.
Achteraf denkend waarom en hoe? Reactie infoteur, 08-03-2010
Als u toch al aangifte moet doen over 2010 komt dit vanzelf in beeld dat u het teveel ontvangen bedrag terug moet betalen. Maar omdat dit jaar nog lang niet ten einde is, zou ik (als ik u was) daar nog geen bericht van doen, wie weet wat u nog werkelijk erbij gaat verdienen in 2010?!

Henk, 07-03-2010 14:24 #31
Ik ben in mei 2009 63 jaar geworden, van welk bedrag moet ik de doorwerkbonus berekenen van totaa inkomsten uit loondienst? Bruto zal ongeveer 36000 wat wordt mijn doorwerkbonus? en waar plaats ik die korting? Reactie infoteur, 07-03-2010
Dat is 7% over (€ 36000 minus € 8860drmepel) = € 1900 doorwerkbonus. Deze korting wordt automatisch in de electronische aangifte inkomstenbelasting verrekend als de juiste rubrieken zijn ingevuld! Succes ermee.

Delacage, 03-03-2010 23:11 #30
Ik ben in juni 2009 met de FPU gegaan. Volgens de informatie heb ik ook recht op die bonus over een half jaar 2009 na aftrek van € 8860,-. Maar hoe en waar vermeld ik dat op de aangifte. Of wordt dit automatisch verwerkt aan de hand van de ingevulde gegevens. Ik zie nergens die vraag staan. Wordt dit als een aftrekpost gezien die samen met nog wat ziektekosten totaal boven de drempel uitkomen en dan tot een hogere aftrek leiden? Graag uw reactie. Reactie infoteur, 04-03-2010
Als u de tegenwoordige inkomsten uit arbeid in de juiste rubriek vermeld (looninkomsten zijn inkomsten uit tegenwoordige arbeid), komt het helemaal goed. De inkomsten uit vroegpensioen en andere uitkeringen horen in de rubriek inkomsten uit vroegere arbeid!

T. Corbeek, 02-03-2010 19:31 #29
Ik ben in mei 2009 62 jaar geworden en werk nog steeds full time, heb ik ook recht op een doorwerkbonus? Reactie infoteur, 02-03-2010
Dan geldt er een bonus van 5% over de tegenwoordige inkomsten uit arbeid in 2009, en een bonus van 7% in 2010, over het meerdere van de drempelbedragen. Dit kunt u alleen incasseren door aangifte inkomstenbelasting te doen, en wie weet heeft u nog meer aftrekposten in 2009! Heeft u ook gekeken naar de zorgtoeslag, huurtoeslag of eventueel kinderkortingen? De site www.toeslagen.nl geeft u misschien nog meer geld terug.

L. de Jager, 02-03-2010 18:59 #28
Ik wordt op 23 maart 62 jaar, werk al 40 jaar. Ga door tot 63 jaar en 8 maanden, ik ben 35% afgekeurd maar werk wel 36 uur, krijg 35% van uwv en de rest van mijn werkgever, hoe word de bonus berekend? Reactie infoteur, 02-03-2010
Er geldt een drempelbedrag van € 8860,-- in 2010, en dan krijgt u over alles wat u meer verdient uit tegenwoordige arbeid 5% bonuskorting. Dit wordt alleen door aangifte te doen uitbetaald, het wordt niet via uw werkgever uitbetaald.

Pieter Pasterkamp, 01-03-2010 17:09 #27
Goede en waardevolle informatie! Reactie infoteur, 01-03-2010
Bedankt, dan weet ik weer waar ik het voor doe!

J. Stentrop, 28-02-2010 14:21 #26
Ik ben in Juni 2009 61 jaar geworden en mijn vraag is of ik ook in aanmerking kom voor de doorwerk bonus, als ik de papieren lees is mij dit niet geheel duidelijk. Reactie infoteur, 28-02-2010
In 2009 komt u niet in aanmerking voor de doorwerkbonus, maar wel in 2010, en dan5%!

W. Zoun, 25-02-2010 12:04 #25
Vorig jaar ben ik 61 jaar geworden. Ik ontvang naast mijn inkomen uit arbeid ook nog een kleine aanvullende bijstandsuikering omdat mijn inkomsten onder bijstandsniveau liggen. Ik kom gezien de inkomenstoest wel in aanmerking voor de doorwerkbonus. Wordt deze bonus nu ingehouden op mijn bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 25-02-2010
Dat zou ik niet durven te zeggen, hoogstwaarschijnlijk voor een gedeelte wel. Het ligt er natuurlijk aan óf u boven de drempel uitkomt in 2010 van € 9041. Omdat men aanmoedigt om te werken zal het niet zo zijn dat u de hele doorwerkbonus terug zou moeten betalen! Voor de zekerheid kunt u dit navragen bij de uitkerende instantie.

P. W. de Geus, 20-02-2010 17:01 #24
Eind maart wordt ik 65 jaar maar ik blijf wel door werken. Van de belastingdienst kreeg ik in februari een brief dat uit mijn gegevens over 2008 ik niets bij hoefde te betalen, zij gaan er vanuit dat de situatie niet is geweizigd. Hoe zit dat dan nu met mijn doorwerkbonus? Reactie infoteur, 20-02-2010
Als u het hele jaar 2009 heeft gewerkt heeft u recht op de doorwerkbonus! Deze kunt u alleen incasseren door aangifte inkomstenbelasting te doen, en in uw geval is dit zeker de moeite waard, over 2009 namelijk 10%!

R. van Zandwijk, 17-02-2010 11:42 #23
Moet ik mijn gedeeltelijke FPU uitkering meetellen bij mijn inkomsten, over de aangifte 2009? Reactie infoteur, 17-02-2010
Bij mijn weten zijn dit inkomsten uit vroegere arbeid en tellen deze niet mee in de berekening van de doorwerkbonus. Mocht het anders zijn hoor ik het graag1
Succes met uw aangifte!

R. M. Boersma, 08-02-2010 15:22 #22
Ik ben in augustus 2008 volledig in de FPU gegaan. Ik was toen 62 jaar en 4 maanden. De voorlopige aanslag 2010 vermeldt een arbeidskorting van 2.217 en een doorwerkbonus van 4.679. Klopt dit wel nu ik in 2009 geen arbeid heb verricht? Reactie infoteur, 08-02-2010
De voorlopige aanslagen zijn een schatting en zijn gebaseerd op voorgaande jaren. Het lijkt mij dat u niet in aanmerking komt voor arbeidskorting en doorwerkbonus als u niet heeft gewerkt. U moet er rekening mee houden dat u dit terug moet betalen!
Ik raad u aan via de website van de belastingdienst d.m.v. uw digid-code de bedragen van de schatting van 2009 en 2010 door te geven. Als u hiertoe geen kans ziet kunt u altijd nog een derde inschakelen.

Paul Senden, 07-02-2010 15:56 #21
Telt een wao uitkering ook mee voor het berekenen van het jaarinkomen.ik ben 62 jaar en heb daarom als ik blijf doorwerken ook recht op de doorwerkbonus. Reactie infoteur, 07-02-2010
Een WAO uitkering is inkomsten uit vroegere arbeid, helaas en kan daarom niet meetellen. Alleen inkomsten uit tegenwoordige arbeid (en ook niet uit levensloopuitkering!) komt in aanmerking voor de doorwerkbonus.

A. Kruize, 03-02-2010 15:02 #20
Ik wordt in februari 2010 62 jaar en blijfdoorwerken tot 65. Ik kreeg van de belastingdienst bericht dat ik geen aangifte over 2009 hoef te doen. Hoe gaat het met de betaling van de doorwerkbunus door de belastingdienst. Reactie infoteur, 03-02-2010
Wel aangifte doen! U zult zien dat de doorwerkbonus alleen via aangifte teruggevorderd kan worden. Dit wordt nite via de loonadministratie verrekend!

J. J. Zoon, 25-01-2010 19:35 #19
Ik ben boven de 67 maar wil nog wat doen.waar moet ik rekening mee houden om niet in de te hoge belasting te vallen
wil ongeveer 32 uur per maand gaan werken. Reactie infoteur, 25-01-2010
Als u 67 bent krijft u 1% doorwerkbonus, dan moet u wel meer dan € 9041 verdienen in uw werk voordat u ook maar €1,-- aan doorwerkbonus krijgt!
Omgerekend is dat u dan minstens 12 keer 32 uur = 384 uur bij een uurloon van minstens € 23,55 per gewerkt uur moet verdienen…! (€ 9041 : 384 uur = € 23,55)
Omdat ik niet weet hoeveel AOW/pensioen/aftrkepost eigen woning e.d. u heeft is dit voor mij niet te becijferen. Het lijkt me dat u dat werk gewoon voor uw plezier moet doen als u zich zorgen maakt over hoge belastingtarieven.

A. W. J. Blankesteijn, 24-01-2010 14:15 #18
Ik ben in 2009 per 1 september met pensioen gegaan.Op 21 augustus 2009 ben ik 62 geworden. Nu zie ik bij het invullen van de computeraangifte over 2009 dat ik doorwerkbonus krijg over de inkomsten toen ik nog werkte ( dus tot 1 september). Betekend dit dat ik de doorwerkbonus over 2009 krijg ondanks dat ik wel met 62 met prepensioen ben gegaan? Reactie infoteur, 24-01-2010
Ja, maar alleen over de inkomsten uit tegenwoordige arbeid, niet over de pensioenuitkering.Er is ook nog een drempelbedrag waar u rekening moet houden: € 8860,--.

F. van den Bosch, 18-01-2010 12:10 #17
Ik ben per 1 juli 2009 met een combi van VUT / Prepensioen gegaan. Nu krijg ik een voorlopige aanslag 2010, met daarop een doorwerkbonus vermeld. In 2010 zal ik geen inkomen uit tegenwoordige arbeid ontvangen. Zal ik dan het complete bedrag van deze doorwerkbonus 2010 terug moeten betalen? Reactie infoteur, 18-01-2010
Ja, voor zover de rest van de andere posten wel kloppen!

F. Diepenhorst, 14-01-2010 12:32 #16
Ik ben op 31 december 2009 62 jaar geworden en stop met werken per 1 november 2010 (VUT). Krijg ik nu over heel 2009 de doorwerkbonus en over 2010 niet meer? Reactie infoteur, 14-01-2010
Voor u geldt heel 2009 een doorwerkbonus van 5% over inkomsten uit arbeid, minus het drempelbedrag (€ 8860), in 2010 wordt u 63, dan geldt er een kortings% van 7%, alleen over de werkelijke inkomsten uit arbeid, minus het drempelbedrag € 9041. (VUT = inkomsten uit vroegere arbeid)

Ruud Scherpenberg, 06-01-2010 20:01 #15
Ik wordt 65 op 1-1-2012. Ik wil in juli stoppen met werken, omdat te financieren heb ik geld in de levensloopregeling gestopt en ongeveer 1 jaar tijd voor tijd opgespaard. Ik wil iedere maand een stukje levensloop en tvt uren uit laten betalen. Ik blijf tot 1-1-2012 in dienst bij mijn werkgever. Heb ik dan ook recht op de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 08-01-2010
08-01-2010; Helaas is de doorwerkbonus en de arbeidskorting niet meer van toepassing bij opname levensloopregeling, wel is er de levensloopkorting van toepassing. Deze is maximaal € 199 per gespaard kalenderjaar.

H. Huberts, 06-01-2010 12:56 #14
Ik word 64 jaar in februari 2010 en ik ben van plan te blijven werken tot mijn 65ste (dus tot 1 februari 2011).
Vorig jaar november vertelde de belastingtelefoon mij dat over het jaar 2009 de 7% doorwerkbonus voor mij geldt.
(Er werd lang overlegd met collega's en de redenering over de peildatum per 1 januari begreep ik niet helemaal).

Dat betekent dus dat voor 2010 de 10% bonus geldt.
Als in januari 2011 mijn laatste salarisbetaling plaatsvindt (plus evt niet opgenomen vakantiedagen), geldt hiervoor dan slechts de 2% bonus? Reactie infoteur, 06-01-2010
Ja, helaas wel, maar daartegenover staat een veel lager belastingtarief (tenminste als u niet een topsalaris geniet)

C. P:iet, 04-01-2010 13:55 #13
Ik ben voornemens om per 1-08-2010 met gedeeltelijk pre- pensioen te gaan en ga dus de rest van het kalenderjaar nog maar voor de helft werken. Heb ik dan nog recht op de doorwerkbonus over dat jaar? Reactie infoteur, 04-01-2010
De doorwerkbonus geldt voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid, niet het bedrag van (Pre-) pensioen en het geldt voor het hele jaar.

A. Jacobs, 03-01-2010 13:28 #12
2009 was voor ons een overgangsjaar/vut/AOW.man is in juli 2009 65 geworden, vrouw in november.werken nog een beetje bij en willen dit nog in 2010 blijven doen.mbt doorwerkbonus mag er per persoon een gedeelte afgetrokken worden van 64 jarigen en een gedeelte 65 jarigen Reactie infoteur, 04-01-2010
Over inkomsten uit tegenwoordige arbeid geldt een drempel van € 8860 en voor 2010 € 9041. Op de peildatum bent u bijv. 64 dan geldt een percentage van 10% voor het hele jaar.

H. A. M. Duindam, 28-12-2009 10:51 #11
Ik heb bericht gekregen via mijn voorlopige terug gave dat de doorwerkbonus daar in verwerkt zit vanaf januari wordt dat betaald ik wordt 62 jaar in mei en dan kan ik met vervroegdpensioen dus de Vut
wat moet ik nu doen met dat geld van de doorwerkbonus als ik stop in mei Reactie infoteur, 28-12-2009
Het teveel uitbetaalde bedrag doorwerkbonus zal terugbetaald moeten worden, en dit gebeurt d.m.v. de aangifte inkomstenbelasting. Indien u de voorschotbedragen 2010 wilt verlagen kunt u dit doen d.m.v. wijzigen van bedragen in het belastingprogramma VT2010 van de belastingdienst d.m.v. uw digid-code.
Ik hoop dat u hiemee uit de voeten kunt!

D. Bouma, 24-12-2009 15:54 #10
Sinds 4 jaar maak ik gebruik van een zgn. pré-pensioen. Kort erna heb ik een baantje waar ik tussen de?3.500 -?6.500 per jaar verdien. Het verbaast mij dus dat ik in aanmerking kom voor een doorwerkbonus, m.a.w. is dit dan wel juist, temeer hierdoor mijn jaarlijkse teruggaaf ook verandert. Reactie infoteur, 25-12-2009
Pr-e-pensioen is geen inkomsten uit tegenwoordige arbeid, maar is inkomsten uit vroegere arbeid, en daarom valt het pré-pensioen daar niet onder. Heeft u daarnaast weer een baan waar u werk voor verricht valt dit onder inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Gemakshalve noemde ik dit inkomsten uit werk. Omdat u nu niet boven de drempel van € 8860,-- uitkomt krijgt u deze korting niet, helaas.

J. B. W. Jager, 09-11-2009 15:23 #9
De doorwerkbonus wordt uitbetaald nà aangfite IB te hebben gedaan. Is het mogelijk om via een voorlopige aangifte de doorwerkbonus (of een deel daarvan) op een eerder moment te ontvangen dan pas in mei of juni 2010? Reactie infoteur, 09-11-2009
De doorwerkbonus kunt u alleen achteraf ontvangen, maar u kunt een voorlopige teruggave aanvragen door middel van het te downloaden VTformulier, waarbij u bijvoorbeeld het bedrag van de ingehouden loonheffing handmatig hoger instelt, waardoor u dan een teruggave krijgt. Hierbij moet u natuurlijk wel bedenken dat in geval van teveel terug ontvangen belastingen u dit terug moet betalen!
Andere mogelijkheid: een (hogere) aftrekpost maken van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek van eigen woning of ziektekosten o.i.d. Ik raad u aan dit in overleg met een belastingadviseur aan te vragen, anders kunt u voor onverwachte verassingen komen te staan!

M. Kuling, 20-07-2009 15:38 #8
In September 2008 ben ik 62 jaar geworden en werk nog fulltime. Begrijp dat de doorwerkbonus wordt uitbetaald na aangifte inkomstenbelasting. Mijn vraag is, hoe wordt de arbeidskorting berekend en wordt dit door je werkgever geregeld? Reactie infoteur, 20-07-2009
De arbeidskorting wordt inderdaad via de werkgever geregeld volgens tabellen van de belastingdienst. De doorwerkbonus wordt pas verrekend bij aangifte inkomstenbelasting. Persoonlijk vind ik dat dit ook via de werkgever verrekend zou moeten worden, er zijn veel mensen die buiten de boot dreigen te vallen omdat zij niet in de aangifteregeling betrokken zijn. De belastingdienst zou betere voorlichting kunnen geven, maar ja…

F. Kraaijenbrink, 08-06-2009 19:10 #7
Ik ben j.l. 62 jaar geworden. Ik werk nog steeds fulltime voor 34 uur per week. Het streven is dat ik tot mijn 65e jaar in het arbeidsproces blijft. Moet ik nu een aanmeldingsformulier aanmaken of moet mijn werkgever mij aanmelden. Kunt u mij hierover informeren op wat voor manier ik in aanmerking komt voor 62 e jaar regeling Reactie infoteur, 08-06-2009
U hoeft geen aanmeldformulier in te vullen, de doorwerkbonus wordt aan u uitbetaald als u uw aangiftebiljet inkomstenbelasting invult. (T-biljet eventueel) Deze extra heffingskorting wordt niet verrekend met het brutoloon zoals de loonheffingskorting, maar achteraf d.m.v. aangifte inkomstenbelasting.

Joop van der Vliet, 25-05-2009 17:00 #6
Ik word 09-11-2009 62 jaar en ben van plan door te werken tot 65 jaar, mijn bruto loon is 2517,06 euro per maand, wat heeft dit voor financiele gevolgen voor mijn maandsalaris? Reactie infoteur, 25-05-2009
Het maandsalaris blijft hetzelfde!
Door middel van aangifte inkomstenbelasting kunt u de extra heffingskorting uit laten betalen, en dat kan oplopen tot wel 10 % naar gelang uw leeftijd en hoogte van uw inkomsten uit tegenwoordige (!) arbeid.

D. L. Martens, 10-04-2009 08:24 #5
Ik ben 21-2-2009 63 geworden en wil graag weten hoe ik in het bezit kan komen van de doorwerkbonus en wat ik daar precies voor moet doen of wordt dit geregeld door de werkgever of de belasingdienwst. Ik werk nog steeds 5 dagen per week en met veel plezier en wil dit graag volhouden tot het moment dat ik 65 jaar word. Reactie infoteur, 10-04-2009
Dat gaat d.m.v belastingaangifte! Na afloop van 2009 kunt u (als u geen aangiftebiljet heeft gekregen) dit via de site van de belastingdienst (internet) in orde maken.

Jet, 22-02-2009 20:13 #4
De doorwerkbonus via de belasting. Wat heeft een werknemer die 62, 63 of 64 jaar is eraan? Stel je heb een salaris van ongeveer 28000 euro per jaar. Je hebt dan je heffingskorting, je arbeidskorting en omdat je vrouw geen baan heeft heeft zij ook de heffingskorting. tel hierbij de doorwerkbonus op, dan komt het er op neer dat je nul euro belasting betaald. Maar wat nu als je een eigen huis hebt en hypotheekrenteaftrek? Of je hebt nog een aantal ziektekosten die (al zijn het er maar weinig ) nog aftrekbaar zijn?
Dan kun je van deze aftrekpost geen gebruik meer maken omdat je op nul euro belasting betalen uitkomt. Hoezo een extraatje die doorwerkbonus. Het is dus weer alleen maar voor de mensen met een hoog inkomen. En de mensen met een laag inkomen mogen voor nop doorwerken. Mijn idee was in eerste instantie ook dat je het via de werkgever o.i.d. zou krijgen, maar als het via de belasting gaat heb je er niets aan als je weinig verdient.
Dit is weer typisch iets van geven met de ene hand en pakken met de andere. Reactie infoteur, 23-02-2009
Bij een salaris van € 28000 wordt er nog € 6750 aan loonheffing ingehouden, met de heffingskortingen van zo'n € 3500 voor deze werkende is al rekening gehouden. Daarnaast kan zijn/haar partner nog € 2100 aan extra heffingskorting terugkrijgen indien hij/zijn geen inkomen heeft. Als de aftrekpost eigen woning zo'n €11000 bedraagt zal er inderdaad geen voordeel meer behaald kunnen worden uit de doorwerkbonus.
MAAR zeg nu zelf; bij een salaris van € 28000 is de rentelast van eigen woning van € 12000 veel te zwaar en zeer onwaarschijnlijk!
Ik denk dat bijna iedereen voordeel heeft van deze nieuwe regeling, uitzonderingen zijn er altijd!

N. F. Quant, 01-02-2009 17:00 #3
Ik ben 63 en werk nog steeds met veel plezier voor een aantal uren, maar hoe krijg ik de bonus, moet indat via de belasting aangifte doen en dan onder welke rubriek of gaat dat op een andere manier.
bijvoorbaat hartelijke dank voor de informatie. Reactie infoteur, 01-02-2009
Dat gaat via belastingaangifte! Als u nu 63 bent )per 1 januari 2009) dan heeft u recht op 10% extra heffingskorting van inkomsten uit arbeid! Ik hoop dat u nog lang en plezierig aan het werk bent, zodat u een "dure" wordt voor de staat!

Ron de Vries, 01-02-2009 12:11 #2
Ik wordt op 1-12-2009 62 jaar en wil op die datum stoppen met werken, dus vervroegd pensioen. Via mijn werkgever kan ik ook nog gebruik maken van 3 maanden VUT (aangezien ik geboren ben vóór 1-1-1949) dus daar kan ik dan per 1-9-2009 gebruik van maken. Krijg ik in voorgaande situatie ook de doorwerkbonus of krijg ik deze alleen wanneer ik wacht met vervroegd pensioen tot 1-1-2010? En hoe zit het met de VUT datum, dus 3 maanden tevoren? Reactie infoteur, 01-02-2009
Zodra u gebruik maakt van de VUT vervalt uw doorwerkbonus! In 2009 heeft u recht op 5% extra heffingskorting over inkomsten uit arbeid. De Vut geldt niet als inkomsten uit arbeid. Als u plezier heeft in uw werk, is het aantrekkelijker om door te werken; minder belastingheffing én het bedrag wat u had staan voor de VUT blijft uw eigendom; deze wordt uitbetaald zodra u dat aangeeft.

Kees, 06-01-2009 13:01 #1
Ik wordt 29 aug 62 jaar en blijf doorwerken. Ik heb begrepen dat de doorwerkbonus van 5% geldt over het gehele jaar waarin men 62 wordt. Hoe vindt de uitkering plaats? In de maand dat men 62 wordt of pas in 2010 via de belastingaangifte? Reactie infoteur, 06-01-2009
Dit is een heffingskorting die d.m.v. de belastingaangifte wordt verrekend, deze bonus wordt verrekend met de ingehouden belastingen. Zou u geen aangifte doen dan krijgt u deze ook niet, misschien dat dit in de loop van de tijd aangepast wordt…!

Infoteur: Maryp
Laatste update: 14-01-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 118
Schrijf mee!